Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/05/26

ČESKOSLOVENSKO - Obyčejná celistvost?!

Při zpracovávání celistvostí - dopisů, korespondenčních lístků, balíkových průvodek a dalších podobných materiálů - lze často "natrefit" na velmi zajímavé materiály poštovního provozu. Tím zpracováváním je míněn jejich popis, dále zatřídění do příslušné filatelistické (či poštovně-historické) kategorie v provozovaném e-shopu NEWSPHILA.

Tentokrát šlo o na první pohled tuctovou a nezajímavou obálku, ze které se však "vyklubala" mimořádná celistvost. Tedy pěkně popořádku... 


Dopis I. hmotnostního stupně (do 20 gramů) byl podán k přepravě dne 22. března 1983 na poště "149 00 Praha 415" se službou "DOPORUČENĚ" a "EXPRES" s doručením v Praze 1. Na podací poště vylepeny poštovní nálepky doplňkových služeb "DOPORUČENĚ" (nálepka ještě s původním názvem pošty "Praha 415 (Chodov)" a pořadovým číslem "109") a "EXPRES" (ještě zoubkovaná s lepem, staršího vzoru, s posunutým vodorovným zoubkováním do spodní části orámování).


Poštovní tarif byl celkem 7,00 Kčs (1,00 Kčs - dopis do 20 gramů v tuzemsku, 3,00 Kčs příplatek doporučeně, 3,00 Kčs příplatek expres), byl zaplacen v hotovosti a na poště na zásilce vyznačen prostřednictvím poštovního výplatního stroje. Vzhledem k tomu, že v hlavici výplatního stroje chybí hodinový údaj a ten v případě zaslání zásilky se službou "EXPRES" musel být v souladu s poštovními předpisy na zásilce vyznačen, pod nálepku "EXPRÉS" obsluha poštovní přepážky doplnila otisk denního poštovního razítka. 

I to bylo opatřeno v názvu ještě původním označením pošty "149 00 PRAHA 415 (CHODOV)", expediční údaj zněl "22.3.83-19" (a rozlišovacím označením "5"). Na zadní straně obálky je hůře čitelné denní razítko průchozí pošty "222 00 PRAHA 022" s expedičním údajem "22.3.83-24" (a rozlišovacím označením "4"). V té době byly zásilky se službou "EXPRES" v centru Prahy doručovány nikoliv poštou "110 00 PRAHA 1", ale společně s telegramy poštou "Mezinárodní telegrafní a telefonní ústředna Praha" (zkráceně MTTÚ Praha), kde sídlila i centrála potrubní pošty.


Je velmi pravděpodobné, že dopis byl částečně přepraven prostřednictvím potrubní pošty (alespoň v úseku mezi poštou Praha 022 a poštou MTTÚ Praha), na přední straně obálky (pravý spodní roh) je prostřednictvím paginýrky dotištěno číslo "3104", které by tuto domněnku potvrzovalo. Na zadní straně byl dopis oražen razítkem doručovací pošty "MTTÚ PRAHA" s expedičním údajem "23.3.83-7" (a rozlišovacím označením "2").

To, že byl dopis toho dne řádně doručen adresátovi, potvrzuje gumové razítko podatelny (v modré barvě) Československých státních drah - ČSD - (otištěné v horní části přední strany obálky), kde je i příchozí datum 23.III.1983. 

A pak se řekne "obyčejný dopis", vždyť na něm není ani poštovní známka... Ale možná právě proto je o to zajímavější, alespoň z poštovně-historického hlediska...

Tato celistvost je nabízena v e-shopu NEWSPHILA na tomto odkazu zde. Prodejní cena je 299,00 CZK.

Žádné komentáře:

Okomentovat