Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/04/13

ČESKO - Mistrovství světa v ledním hokeji již ve středu!

Zatím se nejedná o samotné zahájení Mistrovství, ale "jen" o vydání příležitostné poštovní známky. Emise "Mistrovství světa v ledním hokeji 2015" o jedné známce nominální hodnoty 30,00 CZK (katalogové označení 0845) vychází v tradiční středu - 15. dubna 2015.


Kromě známky, která je vydávána v nákladu 15.000 kusů přepážkových archů (PL), které obsahují 50 kusů známek (celkový náklad známek je tak 750.000 kusů), vyjde o obálka prvního dne vydání (FDC).


Autorem doplňujícího grafického motivu obálky - hokejových rukavic - je paní Kateřina Podoláková, rytinu provedl pan Václav Fajt.


Obálka prvního dne vydání (FDC) vychází v celkovém nákladu 3.800 kusů, prodejní cena v den vydání činí 41,00 CZK. Její katalogové označení je 0845 FDC.


Tradičně je vydáván i list s nalepenou poštovní známkou (tzv. nálepní list - NL). Ve spodní části (vlevo) je označen letopočtem "2015", (vpravo) je označen pořadovým číslem "6". Prodejní cena v den vydání je 32,00 CZK, katalogové označení je 0845 NL. Celkový počet vydaných listů s nalepenou poštovní známkou (NL) nebyl oznámen.

2015/04/09

ČESKO - Skřítek nebo bůh?

Ve středu 5. října 2011 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky známku nominální hodnoty 21,00 CZK v rámci emise "Světový den pošty". Autorem výtvarného návrhu byl akademický malíř a grafik, profesor Dušan Kállay.


Na webových stránkách státního podniku Česká pošta je k dnešnímu dni (04.04.2015) u popisu námětu známky uváděn text: „Na známce je vyobrazena zeměkoule a okolo ní poletující poštovní holubi držící dopisy. Nahoře leží poštovní skřítek troubící na trubku.“. 


V popisu je uveden „poštovní skřítek“, ale jde evidentně o mytologického posla bohů, boha Merkura. Tento chybný údaj udává i vydavatel poštovní známky – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky – ve svém Sdělení č. 58, ze dne 30. září 2011, publikované v Poštovním věstníku (na straně 251) částka 9/2011.


Že jde o chybu je patrné též ze symbolů, kterými je kresba postavy doplněna.  Těmi jsou okřídlené boty (talaria), okřídlený klobouk (Petasos) a v ruce držící symbol obchodu (caduseus). Ostatně postavu tohoto boha, i jeho symboly, můžeme najít i u dříve vydaných poštovních známek různých států. Ty pak rozhodně nelze podezírat z toho, že by ve svých emisích zobrazovaly "poštovní skřítky"...