Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2014/01/30

ČESKO (Milostín) - Svatý Valentýn a příležitostné poštovní razítko

U příležitosti svátku svatého Valentýna bude pošta "270 05 MILOSTÍN" používat od pondělí 2. února do pátku 14. února 2014 příležitostné poštovní razítko.


Autorem grafického návrhu razítka je paní Marie Svobodová. Dominantním motivem je grafická kompozice tří srdcí s textem "SV. VALENTÝN", dále je uvnitř kresby název pošty "MILOSTÍN" a datum používání razítka.  

ČESKO - Příležitostné poštovní dopisnice PRESSFIL "Rudolf Habsburský"

Dnes - ve čtvrtek 30. ledna 2014 - vychází letošní třetí emise příležitostných poštovních dopisnic České republiky v designu a s logem PRESSFIL.

Dopisnice (katalogové označení Pre. 04/14) s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) připomíná 125. výročí úmrtí Rudolfa Habsburského (1858-1889), následníka trůnu, které připadá na letošní 30. leden. Limitovaný náklad příležitostných poštovních dopisnic této emise je 1.000 kusů, prodejní cena je stanovena na částku 59,00 CZK / ks.INFORMACE O PRODEJI DOPISNIC

Dopisnice je možno objednat přímo na e-mailu: nakup-prodej.newsphila@centrum.cz, nebo prostřednictvím e-shopu NEWSPHILA.
Při zaslání v rámci České republiky je k ceně účtováno poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na službu dobírka je k ceně poštovného připočítáván příplatek ve výši 49,00 CZK.
Sběratelské materiály jsou standardně zasílány formou doporučeného (R-) dopisu v protinárazové obálce. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
Pro dotazy a informace použijte e-mail: newsphila.plzen@centrum.cz.

INFORMAČNÍ SERVIS NEWSPHILA

Dne 16. srpna 2015 bylo zveřejněno na YouTube video s prezentací všech příležitostných poštovních dopisnic (PRESSFIL) vydaných v roce 2014. 2014/01/29

SLOVENSKO - Dodatek katalogu slovenských známek

Na konci měsíce ledna byl vydán slovenskou firmou "ZBERATEĽ" dodatek katalogu slovenských poštovních cenin, vydaných v roce 2013. 


Dodatek katalogu obsahuje seznam všech typů vydaných poštovních cenin slovenskou poštovní správou v roce 2013: (01.) poštovní známky, (03.) obálky prvního dne vydání (FDC), (04.) známkové sešitky, (05.) analogické pohlednice (CM - cartes maxima), (06.) listy s nalepenou poštovní známkou (NL - nálepní listy), (07.) pamětní listy (PaL), (08.) dopisnice, (09.) obálky s natištěnou známkou, (10.) personalizované obálky s natištěnou známkou, (12.) služební obálky s natištěnou známkou, (13.) příležitostné tisky, (14.) pohlednice s natištěnou známkou, a (15.) mezinárodní odpovědky (CRI).

Cena dodatku katalogu je 2,15 EUR a lze si jej objednat přímo u vydavatele (Anton Kulhánek - ZBERATEĽ, Račianske Mýto 1/D, 831 02 BRATISLAVA 3, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, e-shop: www.zberatel.eu).Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydanými katalogy slovenských poštovních cenin jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
20.06.2013
SLOVENSKO  - Nový katalog slovenských známek
29.01.2014
SLOVENSKO - Dodatek katalogu slovenských známek

2014/01/28

ČESKO - Nový pamětní list státního podniku Česká pošta "postcrossing.com"

V pondělí 24. února 2014 bude vydán v pořadí již čtyřicátý pamětní list oddělení Známkové tvorby státního podniku Česká pošta. Jeho námětem je "postcrossing.com - Pohlednice z celého světa - Veletrh Sběratel 2014".


Vylepená příležitostná poštovní známka nominální hodnoty 21,00 CZK emise "Světový den pošty" (vydaná dne 5. října 2011, katalogové označení 0698) bude oražena příležitostným poštovním razítkem používaným (ve dnech od 24. do 28. února 2014) na poště "110 00 PRAHA 1" k této příležitosti. 

Celkem bude vydáno 1.900 kusů číslovaných (rozmezí 88101-90000) pamětních listů (PaL), prodejní cena v den vydání bude 30,00 CZK. Prodej pamětních listů zajišťují přepážky číslo 29 a 30 v hlavní hale pošty "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici.

2014/01/24

ČESKO - Nové "vlastní známky", tentokrát Chelčicko-Lhenického mikroregionu

Ve středu 22. ledna 2014 vydal státní podnik Česká pošta další emisi "vlastních známek", tentokrát pro potřeby Mikroregionu Chelčicko-Lhenického.


Celkem bylo vydáno 600 kusů archů, které obsahují 25 kusů známek (s celkem devíti motivy) nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK, tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů), celková nominální hodnota tiskového listu je 325,00 CZK._____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
2014/01/23

ČESKOSLOVENSKO - Okupace Československa v srpnu 1968 a poštovní razítka s textem odporu!

Dnes jsme obdrželi a následně na stránky našeho e-shopu NEWSPHILA přidali sestavu ojedinělých materiálů, které připomínají srpnovou okupaci Československa v roce 1968. Vzhledem k tomu, že dodnes není jejich historie zcela známa, v tomto článku popíšeme jejich vznik.
V srpnu loňského roku jsme na stránkách našeho blogu zveřejnili článek "ČESKOSLOVENSKO - Okupace Československa v srpnu 1968 a nevydané poštovní známky", který se zabýval problematikou emise poštovních známek k "XIV. sjezdu Komunistické strany Československa". Tyto známky - nevydané z politických důvodů - jsou dodnes jedinou připomínkou a dokumentací srpnové okupace, z hlediska poštovních cenin (známek).Trochu jiná je situace u dalších filatelistických či poštovně historických materiálů - příležitostných poštovních razítek. Z rozhodnutí pracovníků ústředního ředitelství spojů (dokumenty k tomuto rozhodnutí dnes již neexistují, byly pravděpodobně před probíhající "normalizací" na přelomu let 1968/69 skartovány) byly vyrobeny v hospodářské ústředně pošt v Praze dvě sady příležitostných poštovních razítek. 


První z nich byla určena pro pošty na území Čech a Moravy. Dominantní kresbou razítka je lipový list, ve kterém jsou ve čtyřech řádcích napsána jména "SVOBODA / DUBČEK / ČERNÍK / SMRKOVSKÝ". Razítko je uzavřeno kruhem v jehož spodní části je vepsáno heslo "JSME S VÁMI". Nad ním (oddělen dvěma tečkami a kresbou lipového listu) je datum používání razítka ve tvaru "den.měsíc." (výměnné typy) a rok ("1968", pevný údaj).

- - - - -

Malé historické odbočení k textům razítek - pro mladší generaci, či pro zahraniční čtenáře, kteří nutně nemusí znát československou historii. SVOBODA - armádní generál Ludvík Svoboda (1895-1979), v době invaze v pořadí 7. prezident Československa (ve funkci od 30. března 1968 do 28. května 1975).


DUBČEK - Alexander Dubček (1921-1992), v době invaze v pořadí 4. první tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa - ÚV KSČ (ve funkci od 5. ledna 1968 do 17. dubna 1969).ČERNÍK - Ing. Oldřich Černík (1921-1994), v době invaze československý premiér (ve funkci od 8. dubna 1968 do 28. ledna 1970). 

Alexander Dubček, Ludvík Svoboda, Oldřich Černík na Pražském hradě

SMRKOVSKÝ - Josef Smrkovský (1911-1974), v době invaze předseda Národního shromáždění Československé socialistické republiky - NS ČSSR (ve funkci od 18. dubna 1968 do 29. ledna 1969).


JSME S VÁMI - část hesla "Jsme s Vámi, buďte s námi!", které jako slogan přijal Svobodný vysílač Ústředního výboru KSČ (Komunistické strany Československa) krátce po okupaci. 


- - - - -


Specifickým znakem těchto razítek (jak první i druhé sady) je skutečnost, že z důvodu předpokládaného utajení jejich používání před okupační armádou, nemají uvedené číslo pošty, pouze název města. Bylo předpokládáno, že tak mohou být přesunovány mezi jednotlivými poštami, případně i dalšími pracovišti pošty - třídícími provozy a podobně. 
Razítka tak nebyla přímo používána u přepážek pošt, z tohoto důvodu téměř neexistují doporučené (zapsané) zásilky s těmito razítky.Druhá sada byla určena pro pošty na území Slovenska. Dominantní kresbou razítka je lipový list, ve kterém jsou ve čtyřech řádcích napsána jména "SVOBODA / DUBČEK / ČERNÍK / SMRKOVSKÝ". Razítko je uzavřeno kruhem v jehož spodní části je vepsáno heslo "SME S VAMI". Nad ním (oddělen dvěma tečkami a kresbou lipového listu) je datum používání razítka ve tvaru "den.měsíc." (výměnné typy) a rok ("1968", pevný údaj).


- - - - - 


Obě dvě sady razítek byly používány od konce srpna do 30. září 1968. Na území Čech a Moravy u pošt (abecední pořadí): Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, a Ústí nad Labem.


Na území Slovenska u pošt (abecední pořadí): Banská Bystrica, Bratislava, a Košice.

Výše uvedená razítka jsou nabízena v internetovém E-shopu NEWSPHILA na obálkách ve dvou variantách - s výplatní známkou s prezidentem Ludvíkem Svobodou (jako dopis s tarifem 0,60 CSK), případně s výplatní známkou Nitra z emise Města (jako tiskopis s tarifem 0,20 CSK). Cena za obálku je 399,00 CZK.


Celkem je takto nabízeno 17 kusů materiálů, všechny oraženy razítky z posledního dne používání - tedy 30. září 1968. Jsou oraženy takzvaně z "ochoty", neboť v té době by již jak odesílatel zásilky, tak i její adresát, mohl očekávat možné problémy. 


Všechny tyto materiály je možno nalézt na odkazu  zde.


Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s okupací Československa v srpnu 1968  jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
28.08.2013
23.01.2014
ČESKOSLOVENSKO - Okupace Československa v srpnu 1968 a poštovní razítka s textem odporu!

2014/01/22

ČESKO - Cenné nálepky APOST a další zjištěné vady

O výrobních vadách cenných nálepek APOST jsme Vás již informovali v několika článcích, průběžně zveřejňovaných na našem blogu. Tentokrát se jedná o poštu "262 42 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM".


Na cenné nálepce systému APOST použité na služebním dopise chybí nad písmenem "R" ("TŘEMŠÍNEM") v dvouřádkovém názvu pošty háček. Vzhledem k tomu, že v tomto případě jde o celistvost zasílanou jako "Věc poštovní služby", je v levém horním rohu otištěno i služební razítko pošty, na kterém je patrný správný název.   


Tato celistvost je nabízena v e-shopu NEWSPHILA za částku 285,00 CZK, na tomto odkazu zde. Vzhledem k tomu, že se jedná o celistvost z roku 2004, tedy deset let starou, je zřejmé, že tato výrobní vada nebyla na cenných nálepkách APOST používána dlouhou dobu. Ostatně to je patrné i z výsledku vyhledávání pošty "ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM" v e-shopu - relevantní materiály je možno zobrazit zde.


Charakterem se jedná o podobnou chybu, jako v případě pošty "543 72 RUDNÍK U VRCHLABÍ", kde chyběla čárka nad písmenem "I" ("RUDNÍK").


Pro sběratele cenných nálepek APOST, případně i pro sběratele poštovní historie, je nutno připomenout, že v e-shopu NEWSPHILA je k dnešnímu dni celkem 7.869 kusů sběratelských materiálů z oblasti systému APOST z období od roku 1993 do současnosti (jak jednotlivých nálepek, tak i celistvostí). Hlavní odkaz je zde, dále je možno jej filtrovat dle jednotlivých typů cenných nálepek APOST (I., II., a III. typ), a podle jejich stavu (vystřižené či na celistvostech).


Aktuálně (27.01.2014): Děkujeme panu ing. Zdeňkovi Reindlovi ze Zábřehu za doplnění doby, od které byly cenné nálepky APOST s textem "262 42 ROŽMITÁL POD TREMŠÍNEM" dodány na poštu a používány - jednalo se o měsíc červenec 2004. 


Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s výrobními vadami cenných nálepek APOST  jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
01.10.2012
20.11.2013
ČESKO - Další výrobní vada cenné nálepky systému APOST!
22.01.2014
ČESKO - Cenné nálepky APOST a další zjištěné vady

OMLUVA - Zobrazování článků na blogu NEWSPHILA

Omlouváme se našim čtenářům za nezobrazování nových příspěvků na našem blogu od 9. ledna tohoto měsíce. Technické problémy jsou již vyřešeny a příspěvky budou postupně zobrazovány pod původními daty (tedy v pořadí, jak byly připraveny ke zveřejnění). 

Jiří Neumann
NEWSPHILA z.s.p.o.

2014/01/21

ČESKO (Harrachov) - Sportovní hry zaměstnanců České pošty a příležitostné razítko

U příležitosti konání již XX. Zimních národních sportovních her zaměstnanců České pošty bude od 25. do 27. ledna 2014 používáno (již tradičně) příležitostné poštovní razítko.


Grafický návrh poštovního razítka provedl pan Ivo Štěpánek. Dominantním grafickým prvkem razítka je kresba balíku ve skoku na lyžích, doplněného logem státního podniku Česká pošta. Ta je obkroužena v horní části textem "XX. ZIMNÍ NÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY ZAMĚSTNANCŮ ČESKÉ POŠTY" a doplňujícím textem "HARRACHOV V KRKONOŠÍCH". Ve spodní části razítka je doplněno datum používání, ve druhé řádce pak název pošty "PARDUBICE 2".

Příležitostná poštovní přepážka pošty "530 02 PARDUBICE 2" bude umístěna v hotelu Fit & Fun v Harrachově v Krkonoších. V sobotu 25. ledna 2014 od 11.00 do 17.00 hodin, v neděli 26. ledna 2014 od 09.00 do 17.00 hodin, a v pondělí 27. ledna 2014 od 09.00 do 14.00 hodin.

2014/01/20

SLOVENSKO (Prievidza) - 70. výročí Klubu filatelistů a příležitostné poštovní razítko

U příležitosti 70. výročí vzniku Klubu filatelistů v Prievidzi bude ve čtvrtek 23. ledna 2013 pošta "PRIEVIDZA 1" používat příležitostné poštovní razítko.


Autorem grafického návrhu razítka je pan Adrian Ferda. Obrazová část je tvořena lupou, která je položena na poštovní známce s výraznou číslicí "70". Textová část v horním polokruhu razítka zní "70 LET KLUBU FILATELISTŮ 53-01", ve spodním polokruhu je datum používání razítka a název pošty.

Příležitostné poštovní razítko bude na poště "PRIEVIDZA 1" k dispozici dalších sedm dní pro případné dodatečné otisky.

2014/01/19

ČESKO - Známka s kupony pro personifikaci

V pondělí 20. ledna 2014 vyjde - kromě obvyklé emise "Tradice české známkové tvorby" - ještě další známková emise. Tentokrát se bude jednat o jednu známku "Pro štěstí" nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK, výplatné za standardní dopis v tuzemsku do hmotnosti 50 gramů), vydávanou v upravených tiskových listech (UTL) o devíti známkách a dvanácti kuponech, které jsou určeny pro personifikaci.


Známku s motivem sedícího psíka okusujícího čtyřlístek (rozměru obrazové části 23 x 30 mm) navrhl pan Jiří Slíva, její katalogové označení je 0796. Upravené tiskové listy (UTL) s 9 známkami a 12 kupony jsou tištěny plno barevným ofsetem v akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha.
Část nákladu je vytištěna s prázdnými kupony, které budou dodatečně personifikovány dle požadavků zákazníků (objednavatelů). Na 9 hlavních kuponech je k datu vydání vytištěn sedící pejsek přivázaný k lampičce vodítkem s otevřenou knihou u nohou (K1). Na postranních kuponech v pravé části UTL jsou na horním kuponu čtyřlístky ve váze (K2) a na prostředním a dolním kuponu je zobrazen čtyřlístek (K3).


Současně se známkou bude vydána v nákladu 3.700 kusů i obálka prvního dne vydání (FDC), s katalogovým označením 0796 FDC. Obálka v obrazové části s námětem pejska sedícího na malířské paletě je tištěna ofsetem, její prodejní cena v den vydání bude 27,00 CZK


Dále bude vydán i list s nalepenou poštovní známkou (NL), katalogové označení 0796 NL. List je v levém spodním rohu označen letopočtem "2014" - rokem vydání, v pravé spodní části pak písmenem "A" - prvním písmenem abecedy, označujícím začátek řady výplatních poštovních známek. Prodejní cena listu s nalepenou výplatní známkou bude v den vydání 15,00 CZK.


2014/01/18

SLOVENSKO (Nitra) - Razítko k devadesátým narozeninám

U příležitosti 90. narozenin pana kardinála Jána Chryzostóma Korce bude ve středu 22. ledna 2013 pošta "NITRA 1" používat příležitostné poštovní razítko


Dominantním obrazovým motivem příležitostného poštovního razítka je portrét pana kardinála, v horní části obkroužený textem "JAN CHRYZOSTOM KARDINÁL KOREC", k portrétu je doplněn ve vnitřku kruhu text "90 LET". Ve spodní části razítka je uvedeno datum používání a název pošty "NITRA 1".


Příležitostné poštovní razítko bude na poště "NITRA 1" k dispozici dalších sedm dní pro případné dodatečné otisky ke sběratelským účelům.

2014/01/17

ČESKO - První poštovní známka roku 2014

První příležitostná poštovní známka České republiky vydaná v roce 2014 bude emise "Tradice české známkové tvorby" s podtitulem "Ladislav Jirka, rytec (1914-1986)". Emise vyjde ve tradiční datum - v pondělí 20. ledna 2014 (20. ledna 1993 byla vydána první známka samostatné České republiky).


Známku (katalogové označení 0795) nominální hodnoty 13,00 CZK (tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) navrhla paní Libuše Knotková, dcera pana Ladislava Jirky.
Kromě vlastního portrétu a životopisných dat pana Ladislava Jirky jsou v pozadí známkového obrazu detaily ze tří československých příležitostných poštovních známek, kterých si cenil snad nejvíce.


Jako první detail poštovní známky nominální hodnoty 1,20 CSK (Kčs) emise "Umění" vydané v roce 1970 s přepisem obrazu pana Karla Svolinského "Družička" (1956).


Druhý detail poštovní známky nominální hodnoty 0,60 CSK (60 haléřů) emise "Houby" vydané v roce 1958 s přepisem obrazu pana Karla Svolinského "Kozák křemenáč" (Krombholzia rufese).  


A poslední - třetí - detail poštovní známky nominální hodnoty 2,40 CSK (Kčs) emise "Umění" vydané v roce 1971 s přepisem obrazu pana Albrechta Dürera "Růžencová slavnost" (1506).
Dále je poštovní známka v levé spodní části doplněna označením státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a nominální hodnotou "13 Kč".

Známka rozměrů 40 x 23 mm je tištěna plno barevným ofsetem s liniovou kresbou (kterou provedl pan Miloš Ondráček) v přepážkových listech o třiceti známkách. Celkem bude vytištěno 20.000 kusů přepážkových archů, tedy 600.000 kusů poštovních známek.


Společně se známkou bude vydána obálka prvního dne vydání (FDC), katalogové označení 0795 FDC. Její náklad bude 3.700 kusů, autorem grafického návrhu byla opět paní Libuše Knotková - Jirková, rytinu obrazové části zobrazující Mistra při práci provedl pan Miloš Ondráček. Prodejní cena obálky v den vydání bude 27,00 CZK.


Tradičně je vydáván i list s nalepenou poštovní známkou (NL) opatřenou otiskem razítka prvního dne vydání. Jeho katalogové označení je 0795 NL, list je zároveň v levém spodním rohu označen číslicí "2014" - rokem vydání, v pravém spodním rohu číslicí "1" - pořadové číslo první emise příležitostných poštovních známek v tomto roce. Prodejní cena listu v den vydání bude 15,00 CZK.Společně s archovým vydáním vychází i vydání sešitkové. Známkový sešitek (rozměrů 131 x 85 mm) bude vydán v nákladu 20.000 kusů, katalogové označení 0795 ZS. V něm vložený tiskový list obsahuje celkem osm kusů známek a dva krát dva různé známkové kupony. Celkem takto bude vydáno dalších 160.000 kusů známek, celková nominální hodnota známek ve známkovém sešitku je 104,00 CZK.


Rozmístění dvou známkových kuponů (K) je patrné z vyobrazení tiskového listu. Jejich prostřídáním vydavatel umožnil sběratelům získat možné kombinace.


Na prvním kuponu (K1, katalogové označení známky s kuponem je 0795 K1) je část československé poštovní známky (rozkresba) s připomenutím 80. výročí Národního divadla v Praze, vydané v rámci emise "Kulturní osobnosti a události" v roce 1963.


Na druhém kuponu (K2, katalogové označení známky s kuponem je 0795 K2) je část československé poštovní známky s motivem města Plzně, vydané v rámci emise "Světová výstava poštovních známek PRAGA 1962" v roce 1961.