Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/10/19

ČESKO - Nové vlastní známky "Českomoravská komoditní burza Kladno 1995-2015"

Dnes - v pondělí 19. října 2015 - vychází další dvě privátní "vlastní" poštovní známky, tentokrát k připomenutí letošního 20. výročí Českomoravské komoditní burzy v Kladně, tentokrát v provedení známkového sešitku.Celkem bylo vydáno 1.900 kusů známkových sešitků (ZS), které obsahují 8 kusů známek nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK), v celkem dvou variantách grafického provedení (katalogové označení 0355-0356)


Každá z poštovních známek je vydána v celkovém nákladu 7.600 kusů (4 x 1.900 kusů).


Katalogové označení známkového sešitku je VZ ZS 0042. Celková nominální hodnota známek je 104,00 CZK.


_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 

Nebo přímo v našem e-shopu:Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.2015/10/08

ČESKO - Cenné nálepky APOST I. typu

Od dnešního dne je na stránkách našeho e-shopu NEWSPHILA nabízena mimořádná a ojedinělá položka novodobé poštovní historie České republiky. Kompletní arch cenných nálepek I. typu, s předtištěným názvem pošty "140 00 PRAHA 4".


Horní část listu cenných nálepek I. typu s předtištěným názvem pošty "140 00 PRAHA 4" (formát A4+).

Spodní část listu cenných nálepek I. typu s předtištěným názvem pošty "140 00 PRAHA 4" (formát A4+).


Pro listovní (a balíkovou) poštu byl systém APOST testován v období od června do srpna roku 1994 na třech poštách - "140 00 Praha 4", "736 01 Havířov 1", a "767 01 Kroměříž 1". Tyto pošty (respektive přepážky s tímto systémem) byly vybaveny - v rámci testovacího provozu - i novými vzory podacích lístků (přibližně velikosti formátu A7 na výšku).


Doporučený dopis (s doplňkovou službou Expres) zaslaný v poslední den testovacího provozu - 31. srpna 1994 - z pošty "140 00 Praha 4". Celkové výplatné činilo 16,00 CZK (3,00 CZK - dopis do 20 gramů, 5,00 CZK - příplatek za službu Doporučeně, a 8,00 CZK - příplatek za službu Expres). 
Výplatné bylo uhrazeno: jednou příležitostnou poštovní známkou nominální hodnoty 5,00 CZK "Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)" emise "Ochrana přírody - zpěvné ptactvo" (katalogové označení 0050, vydána 24. srpna 1994), a cennou nálepkou APOST (I. typu) nominální hodnoty 11,00 CZK s předtištěným názvem pošty "140 00 PRAHA 4".
Známka znehodnocena otiskem ručního denního razítka "140 00 PRAHA 4", číslo doporučené zásilky "R 013475" bylo otištěno do červeného rámečku cenné nálepky.

Doporučený dopis zaslaný v prvním měsíci testovacího provozu - 24. června 1994 - z pošty "736 01 Havířov 1". Celkové výplatné činilo 8,00 CZK (3,00 CZK - dopis do 20 gramů, 5,00 CZK - příplatek za službu Doporučeně). 
Výplatné bylo uhrazeno: cennou nálepkou APOST (I. typu) nominální hodnoty 8,00 CZK s předtištěným názvem pošty "736 01 HAVÍŘOV 1".
Číslo doporučené zásilky "R 001194" bylo otištěno do červeného rámečku cenné nálepky.

Cenný dopis (s udanou cenou 200,00 CZK) zaslaný v poslední měsíc testovacího provozu - 23. srpna 1994 - z pošty "767 01 Kroměříž 1". Celkové výplatné činilo 22,00 CZK
Výplatné bylo uhrazeno: cennou nálepkou APOST (I. typu) nominální hodnoty 22,00 CZK s dotištěným (tiskárnou počítače) názvem pošty "767 01 Kroměříž 1".
Vedle cenné nálepky je otisk ručního denního razítka "767 01 KROMĚŘÍŽ 1", číslo cenné zásilky "V 000092" bylo otištěno do červeného rámečku cenné nálepky. 
Ve spodním pravém rohu cenné nálepky je ručně modrou tužkou dopsána číslice "1". To z počátku sloužilo personálu poštovní přepážky k určení pozice cenné nálepky na archu při zadávání tisku v systému APOST.


Již v průběhu testovacího provozu bylo rozhodnuto o postupném rozšiřování systému na další pošty a tak od září 1994 se začal standardně rozšiřovat na více pošt.


Korespondenční lístek zaslaný - 25. října 1994 - z pošty "110 01 Praha 01". Celkové výplatné činilo 2,00 CZK
Výplatné bylo uhrazeno: cennou nálepkou APOST (I. typu) nominální hodnoty 2,00 CZK s dotištěným (tiskárnou počítače) názvem pošty "110 01 Praha 01".
Vzhledem k tomu, že se nejednalo o doporučenou zásilku, bylo do červeného rámečku cenné nálepky otištěno osm hvězdiček.

Cenný dopis (s udanou cenou 1.000,00 CZK) zaslaný - 30. září 1994 - z pošty "746 01 Opava 1". Celkové výplatné činilo 20,00 CZK
Výplatné bylo uhrazeno celkem dva krát: poprvé otiskem poštovního výplatního stroje uživatele "KB Komerční banka a.s., pobočka Opava, ..., 746 96 Opava" (vyúčtovací pošta "746 01 Opava 1") s nastavenou hodnotou výplatného 20,00 CZK, a podruhé (omylem personálu pošty Opava 1) cennou nálepkou APOST (I. typu) nominální hodnoty 20,00 CZK s dotištěným (tiskárnou počítače) názvem pošty "746 01 Opava 1".
Číslo cenné zásilky "V 007091" bylo otištěno do červeného rámečku cenné nálepky. 
Tato celistvost je zajímavým dokladem počátečního ("pionýrského") období zavádění systému APOST  v listovní a balíkové poště, kde k takovým událostem docházelo. I z tohoto důvodu je nutné velmi podrobně studovat veškeré náležitosti každé poštovní zásilky.

Korespondenční lístek zaslaný - 21. října 1994 - z pošty "293 01 Mladá Boleslav 1". Celkové výplatné činilo 2,00 CZK
Výplatné bylo uhrazeno: cennou nálepkou APOST (I. typu) nominální hodnoty 2,00 CZK s dotištěným (tiskárnou počítače) názvem pošty "293 54 Mladá Boleslav 1" s chybným tvarem poštovního směrovacího čísla (PSČ), který vznikl nesprávným zadáním tohoto údaje do systému APOST v rámci jeho prvotního nastavení.
Vzhledem k tomu, že se nejednalo o doporučenou zásilku, bylo do červeného rámečku cenné nálepky otištěno osm hvězdiček.


Cenné nálepky I. typu (vyššího formátu a modrého tisku "známky" na ploše nálepky) byly na poštách používány do začátku listopadu 1994, kdy byly definitivně nahrazeny cennými nálepkami II. typu (užšího formátu na výšku), a to z ekonomických důvodů (nižší výrobní cena nálepky).


Výstřižek - cenná nálepka I. typu - z doporučeného dopisu (II. hmotnostního stupně, 21-50 gramů) zaslaného 11. listopadu 1994 - z pošty "500 02 Hradec Králové 2". Celkové výplatné činilo 12,00 CZK (7,00 CZK - dopis od 21 do 50 gramů, 5,00 CZK - příplatek za službu Doporučeně)
Výplatné bylo uhrazeno: cennou nálepkou APOST (I. typu) nominální hodnoty 12,00 CZK s dotištěným (tiskárnou počítače) názvem pošty "500 02 Hradec Králové 2".
Číslo doporučené zásilky "R 014982" bylo otištěno do červeného rámečku cenné nálepky.

Výstřižek - cenná nálepka II. typu - z doporučeného dopisu (I. hmotnostního stupně, do 20 gramů) zaslaného 27. září 1996 - z pošty "304 00 PLZEŇ 4". Celkové výplatné činilo 9,60 CZK (3,60 CZK - dopis do 20 gramů, 6,00 CZK - příplatek za službu Doporučeně)
Výplatné bylo uhrazeno: cennou nálepkou APOST (II. typu) nominální hodnoty 9,60 CZK s vytištěným názvem pošty "304 00 PLZEŇ 4".
Číslo doporučené zásilky "R 026174" bylo otištěno do červeného rámečku cenné nálepky.


Po více než dvaceti letech lze jednoznačně konstatovat, že poštovní celistvosti s těmito cennými nálepkami (samostatně nebo v kombinaci s poštovními známkami) chybí ve většině specializovaných sbírek známek či poštovní historie České republiky.