Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/03/31

ALDERNEY - aneb Titanic podruhé!

Druhou část povídání o známkách k 100. výročí potopení Titaniku začínáme na ostrově Guernsey. Kromě vydávání vlastních známek totiž vydává i známky pro svou dependenci - ostrov Alderney. Což je jistě z hlediska námětového sbírání velmi praktické. Najednou jsou tu dvě známkové země, každá s relativně velmi střídmou emisní politikou...


Malá mapa napoví, že se nacházíme v prostoru mezi Velkou Británií a Francií, na takzvaných kanálových (či chcete-li Normandských) ostrovech. Ale dosti zeměpisu...


Ve středu 22. února 2012 vyšla šesti kusová série poštovních známek Alderney (dependence Guernsey) hodnot 36, 47, 48, 52, 61 a 65 pencí, tedy celkem 3,09 GBP (libry šterlinků). Známky podle návrhu Nicka Wattona jsou tištěny vícebarevným ofsetem v malých tiskových listech po deseti kusech známek.


A zde již pozvolna začíná sběrateli tuhnout úsměv. Desetibloky - navíc ještě doplněné texty a obrazovou částí - vychází prostým vynásobením na celých 30,9 GBP.


Samotnou sérii známek vydavatel nabízí k dodání v prezentačním obalu, doplněným o informací o emisi a technických parametrech vydání. Cena tohoto materiálu je 3,99 GBP, tedy zvýšená o 0,90 GBP oproti nominální hodnotě známek.  


K emisi standardně vychází jedna obálka prvního dne vydání (FDC) s kompletní vylepenou emisí, opatřenou otisky razítka prvního dne vydání. Cena FDC s velmi decentní kresbou v levé části je 4,29 GBP.


Posledním materiálem vydávaným k této emisi je speciální známkový sešitek, který obsahuje šest čtyř bloků (každý v podobě malého aršíku), od každé vydávané hodnoty jeden, a stojí celkem 12,36 GBP (tato cena je čtyř násobkem ceny jedné série). 


Podtrženo a sečteno: základní série, desetibloky, prezentační obal, obálky prvního dne vydání (FDC) a známkový sešitek obnášejí celkem hodnotu 54,63 GBP (libry šterlinků). Což při čtvrtečním (29.03.2012) kurzu České národní banky (1 GBP = 29,649 CZK) reprezentuje celkem 1.619,72 CZK. Ostatně ani lodní lístky na Titanic nebyly zadarmo... 

2012/03/30

SLOVENSKO - Informace ZSF č. 1/2012

V těchto dnech vyšel nový Zpravodaj číslo 1/2012 slovenského svazu filatelistů (ZSF). Co je určitým překvapením, je zmenšení jeho obsahu. Z původních 32 stran obsahu se stalo jen 16 stran. Na stranu druhou stran "nabitých" zajímavým čtením...


I přes v úvodu zmíněné ekonomické problémy je velmi sympatické, že se slovenský Svaz neodhodlal ke kapitulaci jako Svaz český, tedy že nezrušil vydávání Zpravodaje jako takového. K tomuto rozhodnutí nezbývá nic jiného, než poblahopřát...


Po všechny, kteří mají zájem si Zpravodaj ZSF číslo 1/2012 přečíst, přidáváme odkaz na jeho internetovou verzi zde.

2012/03/29

Titanic ... ? Titanic ... !

Jak by se mohlo zdát podle titulku, bude obsahem tohoto článku podrobnější informace o státním rozpočtu České republiky na letošní rok a roky příští. Ale zdání často klame...


V příštím měsíci uplyne rovných sto let od jedné z největších námořních katastrof minulého století. A samozřejmě katastrofě mediálně nejznámější - potopení luxusního parníku Titanic.

Titulní strana amerických novin New York Herald z 15. dubna 1912 

Vzhledem k tomu, že poměrně hodně poštovních správ se rozhodlo toto výročí připomenout, pokusíme se Vás na stránkách našeho blogu v příštích dnech seznámit s maximem vydaných materiálů k této události...  

2012/03/28

ČESKO (Praha) - Vyhlášení ankety o nejkrásnější známku České republiky 2011

Ve čtvrtek 29. března 2012 se v Poštovním muzeu v Praze uskuteční vyhlášení výsledků ankety o nejkrásnější poštovní známku České republiky roku 2011 a nejkrásnější příležitostné poštovní razítko roku 2011.


Z toho důvodu bude Poštovní muzeum Praha v odpoledních hodinách (od 13.00 do 17.00 hodin) pro veřejnost uzavřeno.


ČESKO - Očekáván čtyř tisící návštěvník našich stránek!

V době psaní tohoto příspěvku je stav návštěvníků našeho blogu NEWSPHILA z České republiky na čísle "3.990". Lze oprávněně předpokládat, že právě dnešního dne počítadlo přesáhne hodnotu čtyř tisíc. 

Jménem společnosti PRESSFIL Plzeň s.r.o. děkuji Vám všem, kteří na naše stránky občas - či pravidelně - zavítáte. I do budoucna se budeme snažit vylepšovat nejen jejich vzhled, ale hlavně  zpravodajskou část věnovanou filatelii a filatelistům v České republice. A to zejména z důvodu nefunkčnosti a neaktuálnosti informací poskytovaných Svazem českých filatelistů (SČF). 

Budeme rádi i za Vaše podněty a připomínky, případně i za informace o akcích které Vy či Váš Klub filatelistů pořádáte. Velmi rádi je zveřejníme...

Jiří Neumann
vedoucí projektu NEWSPHILA
PRESSFIL Plzeň s.r.o.

2012/03/27

NĚMECKO (Schleiz) - Společná německo-česká výstava již za měsíc!

Přesně za měsíc - v pátek 27. dubna 2012 - se otevřou pomyslné dveře, kterými bude možno vstoupit na společnou německo-českou filatelistickou výstavu "EUROREGIO EGRENSIS SCHLEIZ 2012", která bude v německém městě Schleiz otevřena až do neděle 29. dubna 2012.


O výstavě samotné, která se koná nedaleko našich hranic jsme na stránkách našeho blogu informovali již několikrát. První informaci jste si mohli přečíst v říjnu loňského roku v článku "NĚMECKO (Schleiz) - Společná německo-česká výstava v příštím roce!" (publikován 30.10.2011), poslední v lednovém článku "Společná německo-česká výstava poštovních známek EUREGIO EGRENSIS SCHLEIZ 2012" (publikován 02.01.2012).


Na výstavě bude používáno několik příležitostných poštovních razítek v provenienci Deutsche Post AG. O jejich řádné otisky a prodej dalších poštovních a filatelistických materiálů se bude starat "výjezdní" tým německé pošty z Norimberku, který v každý z výše uvedených dní od 10.00 do 17.00 hodin naleznete na místě výstavy: Wisentahalle 1, 07907 SCHLEIZ.

2012/03/26

ČESKO - Přítisky na kuponech (březen 2012)

Další kupon potištěný propagačním motivem (tzv. přítisk) z letošního roku byl vydaný 21. března 2012 náchodským pěveckým sborem HRON k loňskému 150. výročí založení Sboru. Ten je proveden na kuponu známky "Brána s pávem" nominální hodnoty 10,00 CZK.


Celkový náklad je 120 kusů tiskových listů (TL), v případě zájmu je možné známku s kuponem či tiskový list objednat písemně na adrese: HRON pěvecký sbor, Na pláni 1609, 547 01 NÁCHOD, případně e-mailem: ilace@centrum.cz.

2012/03/25

ČESKO (Praha) - Příležitostné poštovní razítko

Od čtvrtka 29. března do soboty 31. března 2012 bude na hlavní pražské poště "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici používáno příležitostné poštovní razítko s textem "NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÁ POŠTOVNÍ ZNÁMKA ROKU 2011" a s vyobrazeným postilionem u příležitosti vyhlášení tradiční ankety. Autorem návrhu je pan Karel Dvořák.


2012/03/22

ČESKO (Praha) - Pozvánka na setkání poštovních historiků s přednáškou

Jarní setkání Českomoravské společnosti pro poštovní historii (ČMSPH) při Svazu českých filatelistů (SČF) se uskuteční v sobotu 24. března 2012 od 10.00 hodin


Setkání proběhne na tradičním místě - v sídle Svazu českých filatelistů na adrese: Holečkova 10, Praha 5 - Smíchov.


Jeho součástí bude přednáška pana Hartmuta Liebermanna (předsedy německé ArGe Tschechoslowakei) o poválečných poštovních razítkách Československa po roce 1945 (tlumočení do češtiny bude zajištěno). 


Obr. BM 000 565: Dopis I. hmotnostního stupně (do 20 gramů) zaslaný v místní přepravě (0,80 K), doporučeně (+ 3,00 K), vyplacený osmi známkami výplatné emise "Vůdce Adolf Hitler", podaný dne 12. května 1945 na poště "Praha 11". Pošta byla již vybavena novými československými (jednojazyčnými) razítky (toto s rozlišovacím označením "c"), ve druhé dekádě měsíce května bylo na mnoha poštovních úřadech k orážení zásilek použito červené barvy. Vzhledem k počtu vylepených známek celistvost zřejmě filatelistického původu, přesto málo se vyskytující materiál. 

(ilustrační obrázek, celistvost popsána v rámci II. dílu "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorat Böhmen und Mähren / Protektorát Čechy a Morava: Definitivní razítka poštovních úřadů (1939-1945)")


Obr. BM 000 567: Dopis I. hmotnostního stupně (do 20 gramů) zaslaný v místní přepravě (0,80 K), vyplacený jedno známkovou frankaturou výplatní emise "Vůdce Adolf Hitler", vhozený do poštovní schránky. Na poště "Praha 25" dne 12. května 1945 známka znehodnocena otiskem orážecího stroje s již znárodněným razítkem (německý text "PRAG 25" v horní části razítka odstraněn). Celistvosti s místním výplatným jsou obecně vzácnější.
(ilustrační obrázek, celistvost popsána v rámci II. dílu "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorat Böhmen und Mähren / Protektorát Čechy a Morava: Definitivní razítka poštovních úřadů (1939-1945)")

Obr. BM 000 570: Pohlednice (dopisnice) zaslaná v další přepravě (0,60 K), vyplacená jedno známkovou frankaturou výplatní emise "Vůdce Adolf Hitler", vhozená do poštovní schránky. Na poště "Praha 25" dne 14. května 1945 známka znehodnocena otiskem orážecího stroje (rozlišovací označení "II") s již znárodněným razítkem (německý text "PRAG 25" v horní části razítka odstraněn) v červené barvě.
(ilustrační obrázek, celistvost popsána v rámci II. dílu "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorat Böhmen und Mähren / Protektorát Čechy a Morava: Definitivní razítka poštovních úřadů (1939-1945)")

 Obr. BM 000 576: Poštovní poukázka na částku 75,00 RM (říšských marek) určenou k připsání u peněžního ústavu Kreditanstalt v Novém Jičíně (4,00 K), vyplacená jedno známkovou frankaturou výplatní emise "Vůdce Adolf Hitler". Na poště "Praha 1" dne 15. května 1945 známka a průvodka znehodnocena otiskem nově dodaného denního razítka (rozlišovací označení "2b") s již československým textem v černé barvě. Naprosto ojediněle se vyskytujícíí materiál.
(ilustrační obrázek, celistvost popsána v rámci II. dílu "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorat Böhmen und Mähren / Protektorát Čechy a Morava: Definitivní razítka poštovních úřadů (1939-1945)")

Obr. BM 002 521: Dopis I. hmotnostního stupně (do 20 gramů) zaslaný v místní přepravě (0,80 K) s poznámkou "Poštovné paušalováno". Na poště "Praha 31" dne 26. května 1945 celistvost opatřena otiskem orážecího stroje s již znárodněným razítkem s rozlišovacím označením "f" (německý text "PRAG 31" v horní části razítka odstraněn) v barvě červené. 
(ilustrační obrázek, celistvost popsána v rámci II. dílu "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorat Böhmen und Mähren / Protektorát Čechy a Morava: Definitivní razítka poštovních úřadů (1939-1945)")

Obr. BM 001 741:  Dopisnice zaslaná v další přepravě (0,60 K) s natištěnou známkou výplatní emise "Vůdce Adolf Hitler", podaná do přepravy na poštovním úřadě. Vzhledem k neplatnosti protektorátních celin byla na poště "Starý Jičín" dne 18. července 1945 známka znehodnocena přeškrtnutím, údaj o placení hotově stejně jako název pošty a datum doplněny provizorním razítkem.  
(ilustrační obrázek, celistvost popsána v rámci II. dílu "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorat Böhmen und Mähren / Protektorát Čechy a Morava: Definitivní razítka poštovních úřadů (1939-1945)")


2012/03/21

SLOVENSKO - Vyprodáno... (!)

Když jsme na stránkách tohoto blogu v minulém týdnu oznamovali vydání nové celiny Slovenské republiky - pohlednice "Velikonoce 2012" s natištěnou poštovní známkou hodnoty 0,40 EUR, netušili jsme, že její prodej bude tak rychlý...  


Na stránkách slovenského POFISu v rubrice "Pofisfórum" se objevila pochvalná reakce nad vydáním této celiny, zároveň však i dotaz, proč nejde pohlednici koupit alespoň na "hlavních" poštách větších měst?


Odpověď byla velmi překvapivá. Distribuce proběhla, a ... je vyprodáno! Jistě k tomu přispěly dvě skutečnosti, první - celina vyšla ve velmi malém nákladu 3.520 kusů (i když po bitvě je každý generál...), druhá - vydavateli se povedlo zvolit velmi kvalitní námět v perfektním grafickém provedení. A tak někde kritizovaná vyšší cena (celková prodejní cena byla 0,80 EUR, tedy dvojnásobek nominální hodnoty natištěné známky) neměla na prodejnost žádný vliv.  


A tak sběratelé, kteří si stačili celinu zakoupit mají ve sbírce hodnotný materiál, to lze říci i o celinách použitých v poštovním provozu. Budou rovněž dobrým sběratelským materiálem. Kdo v tomto pomyslném "klání" pravděpodobně nezvítězil, jsou námětoví sběratelé... Zmíněnou celinu budou muset shánět pravděpodobně za daleko vyšší cenu, než byla ta pořizovací...      

ČESKO (Praha) - Již XV. výstava Známkové tvorby právě dnes!

Ano, v pořadí již XV. výstava podkladů pro vydání aktuální emise - v tomto případě "Regionální motiv" - proběhne dnes - ve středu 21. března 2012 - na tradičním místě. V prvním patře překrásné budovy hlavní pošty "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici.


Součástí představení známky bude i vydání a následný prodej Pamětního listu Známkové tvorby - v pořadí již šestnáctého - který vychází v celkovém nákladu 1.900 kusů a v prodejní ceně 30,00 CZK. O jeho vydání jsme na stránkách našeho blogu již informovali, přidáváme obrázek.


Výstava podkladů začne tradičně od 15.00 hodin, slavnostní zahájení je plánováno na 15.30 hodin, ukončení akce cca na 16.30 hodin. Její součástí bude i výstava prací rytce příležitostných razítek (a mnohdy i autora jejich grafického vzhledu) pana Miloslava Bláhy. Vzhledem k jeho účasti na akci, se zvídaví návštěvníci jistě budou moci dozvědět, jak se dělá razítko...  

2012/03/19

ČESKO (Znojmo) - 90 let filatelie ve Znojmě

U příležitosti výročí 90. let organizované filatelie ve Znojmě bude od pondělí do pátku příští týden (od 26. do 30. března 2012) na poště "669 01 ZNOJMO 1" používáno příležitostné poštovní razítko. 


Co je určitou zajímavostí, je skutečnost, že jeho předlohou bylo razítko používané v roce 1964 k Okresní výstavě poštovních známek s vyobrazením rotundy svaté Kateřiny.


Ve stejný termín (26.03.-30.03.2012) a na stejné poště budou používány i příležitostné cenné nálepky APOST s přítiskem "90 let KF". 

Od 26. března 2012 budou až do spotřebování na poště "669 01 ZNOJMO 1" používány příležitostné poštovní R-nálepky (na doporučené dopisy) s přítiskem "90 let organizované filatelie ve Znojmě" a vyobrazeným znakem města. R-nálepky vychází v celkovém nákladu 960 kusů.


2012/03/16

SLOVENSKO - Ještě jednou "Velikonoce 2012"

Dne 9. března 2012 vyšlo na Slovensku společně s novou poštovní známku "Velikonoce 2012" (která vychází v archovém vydání) i vydání ve známkových sešitcích s motivem obrazu německého malíře Hanse von Aachena (1552-1615) "Nesení kříže".


Kromě známek vydala poštovní správa i pohlednici s natištěnou známkou. V obrazové části pohlednice je reprodukce obrazu "Nesení kříže", na adresní straně je natištěna známka "Velikonoce 2012" nominální hodnoty 0,40 EUR. 


Pohlednice s natištěnou známkou vyšla v nákladu pouhých 3.520 kusů, prodejní cena je 0,80 EUR. Katalogové označení: 04 CP 513/12.

2012/03/15

ČESKO - Novinky ze Svazu českých filatelistů

Již poměrně velmi dlouhou dobu byly webové stránky Svazu českých filatelistů (SČF) ve stavu "klinické smrti". Ostatně - dle mého názoru - se tento termín dá do jisté míry použít i pro práci samotného sekretariátu. Na svazových stránkách se ještě do minulého měsíce nacházely informace o filatelistických klubech v jednotlivých regionech ve stavu z počátku roku 2006 (!).


Pod datem 12. března 2012 se objevil článek "Počátek změn informací o klubech". Po jeho prokliknutí se objeví následující informace:
"Informace o jednotlivých klubech v současné době aktualizujeme, níže jsou uvedené kontakty pouze klubů, jejichž údaje již byly aktualizovány. Velice se Vám omlouváme za přechodnou nedostupnost údajů o všech klubech. V případě potřeby se, prosím, obraťte na sekretariát SČF, kde vám ochotně poskytneme veškeré aktuální informace."

Pod touto informací jsou dvě (slovy dvě!) řádky - Klub filatelistů Opava (KF 07-16) a Klub filatelistů Praha (KF 00-123). Při tomto tempu se zdá, že členská základna vymře dříve, než se podaří toto záslužné dílo dokončit...

2012/03/14

SLOVENSKO (Banská Bystrica) - Pozvánka na výstavu

Zítra - 15. března 2012 - bude v prostorách Poštovního muzea v Banské Bystrici (na adrese: Partyzánska cesta č. 9) slavnostně otevřena výstava "Banská Bystrica na poštovních celinách a celistvostech". Jak jsme již informovali, k dispozici bude po celý den příležitostná poštovní přepážka pošty "BANSKÁ BYSTRICA 1", která bude používat příležitostné poštovní razítko.


K výstavě je vydána i příležitostná poštovní dopisnice. Výstava je otevřena až do 15. května 2012, v pracovní dny, vždy od 09.00 do 17.00 hodin.

2012/03/13

ČESKO - Vyjde nový pamětní list Známkové tvorby

Na 21. března 2012 je plánováno vydání nové poštovní známky "Regionální motiv" nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK), která  je určena pro personifikovaný potisk na kuponech.


Na stejný den oddělení Známkové tvorby státního podniku Česká pošta připravuje k vydání další z pamětních listů, v pořadí již šestnáctý. Známka bude opatřena otiskem razítka z obálky prvního dne vydání (FDC), celkový náklad bude 1.900 kusů pamětních listů (číslovaných v rozmezí od 34.901 do 36.800 kusů).Některé z nově vydaných i starších Pamětních listů vydávaných oddělením Známková tvorba státního podniku Česká pošta si můžete právě teď zakoupit v E-shopu NEWSPHILA  na tomto odkazu zde2012/03/12

SLOVENSKO (Banská Bystrica) - Výstava v Poštovním muzeu

Od 15. března 2012 se ve slovenském Poštovním muzeu v Banské Bystrici uskuteční výstava "Banská Bystrica na poštovních celinách a celistvostech". 


K této příležitosti vychází v tento den i příležitostná poštovní dopisnice emise "Historické poštovní stanice" nominální hodnoty "T2 50g" (dopisnice bez přítisku byla v této podobě vydána 19. května 2011) s přítiskem v levé (obrazové) části.


V tento den bude u příležitostné poštovní přepážky pošty "BANSKÁ BYSTRICA 1" používáno i příležitostné poštovní razítko s textem propagujícím konání výstavy. Výstava samotná potrvá až do 15. května 2012.

2012/03/11

ČESKO - Přítisky na kuponech (únor a březen 2012)

Další kupon potištěný propagačním motivem (tzv. přítisk) z letošního roku byl vydaný 1. února 2012 Klubem filatelistů Znojmo k 90. výročí založení Klubu. Ten je proveden na kuponu známky "Rozvoj filatelie" nominální hodnoty "A" (v době vydání ekvivalent 10,00 CZK).


Celkový náklad byl 60 kusů tiskových listů (TL), první dotisk byl proveden 7. března v počtu dalších 50 kusů TL. V případě zájmu je možné známku s kuponem či tiskový list objednat písemně na adrese: Klub filatelistů 06-24 Znojmo, Kuchařovická 7, 669 02 ZNOJMO, případně e-mailem: jarpavlatka@seznam.cz.

2012/03/10

SLOVENSKO (Žilina) - Pozvánka na výstavu

Od 16.00 hodin dnešního dne bude slavnostně otevřena "Výstava skautských známek" ve výstavní síni Domu Matice slovenské v Žilině


Na žilinské adrese Hollého ulice číslo 11 můžete výstavu shlédnout až do 18. března 2012, vždy v pracovních dnech od pondělí do pátku od 10.00 do 16.00 hodin. V případě organizovaných skupin je možno domluvit i individuální prohlídku (tel. +421 415 621 219).


Výstavu pořádají žilinští "Old skauti" se spolupráci s Domem Matice slovenské a Klubem filatelistů 53-19 Žilina.

2012/03/09

ČESKO (Kraslice) - Velikonoce? Velikonoce!

Tak jako každý rok, i v roce letošním bude u pošty "358 01 KRASLICE" používáno v období od 12. března do 13. dubna 2012 příležitostné poštovní razítko s textem "VELIKONOČNÍ POŠTA" a příležitostným motivem.

SLOVENSKO - Známkový sešitek "Velikonoce 2012"

Dnešního dne vychází na Slovensku společně s novou poštovní známku "Velikonoce 2012" (která vychází v archovém vydání) i vydání ve známkových sešitcích s motivem obrazu německého malíře Hanse von Aachena (1552-1615) "Nesení kříže".


Známkový sešitek obsahuje deset kusů samolepicích známek (10 x 0,40 EUR), jeho celková cena je 4,00 EUR. Celkový náklad známkových sešitků je 30.000 kusů.


2012/03/08

ČESKO (Kuks) - Příležitostné poštovní razítko

V sobotu 10. března 2012 bude v prostorách Hospitalu Kuks otevřena od 11.00 do 14.00 hodin příležitostná poštovní přepážka pošty "544 43 KUKS". 


Kromě prodeje nově vydané emise poštovních známek "Krásy naší vlasti: Kuks" (a grafického listu) bude přepážka používat příležitostné poštovní razítko (autor návrhu prof. Zdeněk Ziegler) s dekoračním motivem.


Dekoračních motivů se v prostoru Národní kulturní památky Hospital Kuks nachází celá řada. Není nic překvapujícího, že se jeden z nich dostal i do motivu příležitostného poštovního razítka.