Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/05/31

SLOVENSKO - Společné vydání s Korejskou republikou

Dnes - 31. května 2013 - vydává slovenská poštovní správa společné vydání s poštovní správou Korejské republiky. Námětem je - jak jinak - kultura, a příležitostí ke společnému vydání je 20. výročí navázání diplomatických styků.


První slovenská známka (katalogové označení 0539) nominální hodnoty 1,00 EUR je věnována Uměleckému souboru Lúčnica. Autorem výtvarného návrhu známky je paní Kamila Štanclová, autorem rytiny pan Rudolf Cigánik.


Známka druhá (katalogové označení 0540) nominální hodnoty 1,00 EUR je věnována Epickému zpěvu Pansori. Autorem výtvarného návrhu je Eunkyung Park, autorem rytiny pan Rudolf Cigánik.


Obě slovenské známky vycházejí ve formě upraveného tiskového listu o 2x třech známkách, v celkovém nákladu 50.000 kusů tiskových listů, tedy každá známka ze série v nákladu 150.000 kusů.

2013/05/30

RUSKÁ FEDERACE - Cyril a Metoděj

Jak jsme již na stránkách našeho blogu informovali, k připomenutí výročí Cyrila a Metoděje se připojilo několik poštovních správ. O vydání známky (aršíku) v Bělorusku jsme Vás již informovali v článku zde.

Ve stejný den - v pátek 24. května 2013 - vydala příležitostnou emisi "1150. výročí mise svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje ve slovanských zemích" i poštovní správa Ruské federace.


Aršík (rozměrů 95 x 95 mm) se zoubkovanou známkou nominální hodnoty 40,00 RUB (ruský rubl) je tištěn vícebarevným ofsetem, byl vydán v celkovém nákladu 360.000 kusů. Autorem grafického provedení kresby je pan G. Šiškin. 


Společně byla vydána i obálka prvního dne vydání (FDC) podlouhlého formátu (110 x 220 mm) s vylepeným aršíkem, tištěná ofsetem. Její celkový náklad je pouhých 5.000 kusů. 


Kromě připravovaného společného vydání známky (aršíku) České republiky, Slovenské republiky, Bulharské republiky a Státu Vatikán s tématem 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, byla tato událost připomenuta ještě poštovní správou (kromě Ruské federace) Běloruska.

ČESKO (Nýrsko) - Rok Josefa Blaua (1872-1960)

Město Nýrsko si pravidelně připomíná své významné obyvatele či "jen" návštěvníky, kteří ovlivnili zdejší kulturní život. Rok letošní se stal "Rokem Josefa Blaua". Učitel, spisovatel a kronikář Josef Blau (1872-1960) byl zdejším rodákem. 

Budova Muzea a Městské knihovny v Nýrsku (zdroj: wikipedia)

V sobotu 1. června 2013 se ve zdejším Muzeu Královského hvozdu uskuteční vědecká konference k osobnosti Josefa Blaua. V jejím rámci bude představena i nově vydaná příležitostná poštovní dopisnice České republiky.


Dopisnice "Rok Josefa Blaua (1872-1960)" s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 10,00 CZK) byla vydána společností NEWSPHILA z.s.p.o. v limitovaném nákladu 1.000 kusů.

V případě zájmu je možno příležitostnou poštovní dopisnici zakoupit v E-shopu NEWSPHILA prostřednictvím odkazu zde. Prodejní cena dopisnice činí 50,00 CZK.

2013/05/29

ČESKO (Praha) - XXXII. výstava na hlavní poště!

Dnes - ve středu 29. května 2013 - se uskuteční již XXXII. výstava nově vydaných poštovních známek státním podnikem Česká pošta. Bude se konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy hlavní pošty "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici (ochoz nad dvoranou). 


Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si výtvarné návrhy, rytecké kresby a podklady pro tisk výplatních a příležitostných poštovních známek, a dále i poštovních celin vydávaných v tento den a další neméně zajímavé materiály (podklady použité pro tisk obálek prvního dne vydání - FDC, návrhy a kresby příležitostných razítek použitých na FDC, apod.).


Premiérou bude vystavení prvního grafického listu České pošty, který je právě dnes vydáván v souvislosti s emisí "Závišův kříž - Vyšší Brod".


Program výstavy je (standardně) následující: v 15.00 hodin otevření výstavy, v 15.30 hodin zahájení, a cca v 16.30 hodin ukončení celé akce.

ČESKO - Dvě nové emise poštovních známek

Dnes - ve středu 29. května 2013 - vychází dvě nové emise poštovních známek České republiky. Jaké známky si od dnešního dne můžeme zakoupit na přepážkách státního podniku Česká pošta? 


První emise "Závišův kříž - Vyšší Brod" je tvořena jednou známkou hodnoty 26,00 CZK (katalogové označení 0765), tištěnou ocelotiskem z plochých desek. Je vydávána v přepážkových listech, které obsahují pět kusů známek (katalogové označení 0765 PL), celková nominální hodnota 130,00 CZK. Autorem kresby a rytiny je pan Miloš Ondráček. Celkový náklad je 35.000 kusů přepážkových listů, tedy celkem 175.000 kusů známek. 


Společně se známkou je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC), autorem její obrazové části je pan Miloš Ondráček. Katalogové označení je 0765 FDC, prodejní cena ke dni vydání je  33,00 CZK. Náklad FDC je 3.900 kusů.


Již tradičně je vydáván i list s nalepenou poštovní známkou (tzv. nálepní list) oraženou razítkem prvního dne vydání (katalogové označení 0765 NL). List je v levém spodním rohu označen letopočtem "2013", v pravém pořadovým číslem "9". Prodejní cena je 28,00 CZK, celkový náklad nebyl oznámen.


Druhá emise "Dětem - Krtek a raketa" je tvořena jednou výplatní známkou hodnoty "A" (katalogové označení 0766), tištěnou plno barevným ofsetem. Hodnota "A" odpovídá výplatnému za standardní dopis v tuzemsku, ke dni vydání ekvivalent 10,00 CZK. Je vydávána ve formě známkového sešitku, které obsahuje deset kusů známek (katalogové označení 0766 ZS), celková nominální hodnota 100,00 CZK. Autorem výtvarného návrhu je pan Zdeněk Miler, grafickou úpravu provedl pan Otakar Karlas. Vzhledem k tomu, že se jedná o známku výplatní, bude možné provádět její průběžné dotisky.


Společně se známkou je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC), autorem její obrazové části je pan Zdeněk Miler. Katalogové označení je 0766 FDC, prodejní cena ke dni vydání je  20,00 CZK. Náklad FDC je 4.200 kusů.


Již tradičně je vydáván i list s nalepenou poštovní známkou (tzv. nálepní list) oraženou razítkem prvního dne vydání (katalogové označení 0766 NL). List je v levém spodním rohu označen letopočtem "2013", v pravém pořadovým číslem "C". Prodejní cena je 12,00 CZK, celkový náklad nebyl oznámen.


V souvislosti s vydáním této známky je od dnešního dne na pražské hlavní poště "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici používáno příležitostné poštovní razítko s motivem mávajícího krtečka v raketě. To bude používáno až do úterý 4. června 2013.


2013/05/28

ČESKO - Nové "vlastní známky" České pošty

Ve středu 5. června 2013 vyjde v pořadí již druhá emise "vlastních známek" v režii státního podniku Česká pošta.


První vydání bylo Českou poštou realizováno dne 10. dubna 2013 k akci České pojišťovny "MIZUNO RUNTOUR 2013" (podrobnosti zde). Tentokrát se bude jednat o akci "ČSOB Pojišťovny", 100. výročí "primátorek".


Více o samotné akci - Pražských primátorkách - či jinými slovy o veslařském víkendu na Vltavě naleznete na odkazu zde.

Tiskový list "vlastních známek" bude obsahovat standardně 25 kusů známek na archu, nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 10,00 CZK). Další podrobnosti připravujeme.

ČESKO - Cyril a Metoděj

V souvislosti s připravovaným vydáním aršíku "1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu", ke kterému dojde ve středu dne 12. června 2013 zde v předstihu zveřejňujeme vyobrazení obálky prvního dne vydání (FDC).


Lze oprávněně předpokládat, že avizovaný náklad ve výši 4.500 kusů pravděpodobně nebude dostačovat zájmu o tuto emisi.


Obálka prvního dne vydání (FDC) má katalogové označení 0767 FDC, její prodejní cena v den vydání bude činit 42,00 CZK.


BĚLORUSKO - Cyril a Metoděj

V pátek 24. května 2013 vydalo Ministerstvo komunikací a informatiky Běloruské republiky (poštovní správa) příležitostnou emisi poštovních známek "1150 let od vytvoření slovanského písma bratry Cyrilem a Metodějem".


Aršík se známkou hodnoty 15.000,00 BYR (běloruských rublů) rozměrů 105 x 82 mm, tištěný dvoubarevným ofsetem navrhl pan Ivan Lukin. Současně byla vydána i obálka prvního dne vydání (FDC) podlouhlého formátu, na níž byl vylepen celý aršík.


Příležitostné poštovní razítko (pošta Minsk) použité na obálce prvního dne vydání (FDC) rovněž navrhl pan Ivan Lukin.


Celkový náklad aršíků ani obálek prvního dne vydání (FDC) zatím nebyl zveřejněn.

Kromě připravovaného společného vydání známky (aršíku) České republiky, Slovenské republiky, Bulharské republiky a Státu Vatikán s tématem 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, byla tato událost připomenuta ještě poštovní správou (kromě Běloruska) Ruské federace. 

ČESKO (Vyšší Brod) - Nové poštovní razítko

Od středy 29. května 2013 bude na poště "382 73 VYŠŠÍ BROD" až do odvolání používáno denní razítko s obrazovou částí.


Ve spodní části razítka je v grafickém provedení pana Jana Kavana symbolická kresba dominanty Vyššího Brodu - kostela cisterciáckého kláštera doplněného v horní části kresbou gotického okna.

SLOVENSKO (Piešťany) - Ještě jednou o výročí 900. let

Jak jsme již na našem blogu dne 23. května 2013 v článku "SLOVENSKO - Piešťany, 900. let" informovali, vydala akciová společnost Slovenská pošta k této události příležitostnou poštovní celinu. Kromě toho bude v sobotu 1. června 2013 na poště "PIEŠŤANY 1" používáno příležitostné poštovní razítko.


Ve stejný den bude na stejné poště "PIEŠŤANY 1" používáno ještě jedno příležitostné poštovní razítko. Tentokrát k příležitosti "75 let Klubu filatelistů v Piešťanoch", které si připomínají místní filatelisté.


Autorem grafického řešení razítka je pan Adrian Ferda, v obrazové části je zobrazen podle fotografie pan Imrich Winter, první předseda Klubu filatelistů v Piešťanoch. Razítko bude k dispozici na poště "PIEŠŤANY 1" ještě dalších sedm dní pro případné dodatečné otisky.

2013/05/27

ČESKO (Praha) - Pozvánka na výstavu "Paleontologie ve filatelii"

Již od čtvrtka 2. května 2013 se v Geologickém knihkupectví České geologické služby (na adrese Klárov 3, Praha 1) koná mimořádná výstava filatelistických materiálů na téma "Paleontologie ve filatelii" známého sběratele pana Radoslava Koláře.


Výstava potrvá do úterý 18. června 2013, je otevřena vždy od úterý do pátku od 10.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30 hodin.

ČESKO - Nové Pamětní listy České pošty

V pátek 17. května 2013 byl vydán v pořadí již třicátý třetí Pamětní list oddělení Známkové tvorby státního podniku Česká pošta. Jeho námětem je "50 let Vodního díla Fláje".


Celkem bylo vydáno 2.100 kusů těchto listů (číslované od 0072801 do 0074900), prodejní cena ke dni vydání byla 30,00 CZK, katalogové označení PLZ 0033


Další pamětní list (34.) pod názvem "50. výročí založení Mercedes-Benz klubu" byl vydán v sobotu 25. května 2013 (v prodeji je až od dnešního dne - pondělí 27.). Celkem bylo vydáno 2.400 kusů pamětních listů (číslované od 0074901 do 0077300), prodejní cena ke dni vydání je 30,00 CZK, katalogové označení PLZ 0034.


Určitou zajímavostí - stejnou jako u vůbec prvního Pamětního listu oddělení Známkové tvorby bydaného dne 1. března 2011 - je, že v obrazové části není vylepena poštovní známka, pouze je zde vytištěn nepřijatý motiv na obrazovou část obálky prvního dne vydání (FDC) od mistra Václava Zapadlíka. Který je v pravé spodní části doplněn otiskem příležitostného poštovního razítka (v modré barvě!) používaného k 50. výročí Klubu v sobotu 25. května 2013 na hlavní poště "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici. Jeho autorem je pan Miloslav Bláha.

Některé z nově vydaných i starších Pamětních listů vydávaných oddělením Známková tvorba státního podniku Česká pošta si můžete právě teď zakoupit v E-shopu NEWSPHILA  na tomto odkazu zde

2013/05/26

ČESKOSLOVENSKO - Obyčejná celistvost?!

Při zpracovávání celistvostí - dopisů, korespondenčních lístků, balíkových průvodek a dalších podobných materiálů - lze často "natrefit" na velmi zajímavé materiály poštovního provozu. Tím zpracováváním je míněn jejich popis, dále zatřídění do příslušné filatelistické (či poštovně-historické) kategorie v provozovaném e-shopu NEWSPHILA.

Tentokrát šlo o na první pohled tuctovou a nezajímavou obálku, ze které se však "vyklubala" mimořádná celistvost. Tedy pěkně popořádku... 


Dopis I. hmotnostního stupně (do 20 gramů) byl podán k přepravě dne 22. března 1983 na poště "149 00 Praha 415" se službou "DOPORUČENĚ" a "EXPRES" s doručením v Praze 1. Na podací poště vylepeny poštovní nálepky doplňkových služeb "DOPORUČENĚ" (nálepka ještě s původním názvem pošty "Praha 415 (Chodov)" a pořadovým číslem "109") a "EXPRES" (ještě zoubkovaná s lepem, staršího vzoru, s posunutým vodorovným zoubkováním do spodní části orámování).


Poštovní tarif byl celkem 7,00 Kčs (1,00 Kčs - dopis do 20 gramů v tuzemsku, 3,00 Kčs příplatek doporučeně, 3,00 Kčs příplatek expres), byl zaplacen v hotovosti a na poště na zásilce vyznačen prostřednictvím poštovního výplatního stroje. Vzhledem k tomu, že v hlavici výplatního stroje chybí hodinový údaj a ten v případě zaslání zásilky se službou "EXPRES" musel být v souladu s poštovními předpisy na zásilce vyznačen, pod nálepku "EXPRÉS" obsluha poštovní přepážky doplnila otisk denního poštovního razítka. 

I to bylo opatřeno v názvu ještě původním označením pošty "149 00 PRAHA 415 (CHODOV)", expediční údaj zněl "22.3.83-19" (a rozlišovacím označením "5"). Na zadní straně obálky je hůře čitelné denní razítko průchozí pošty "222 00 PRAHA 022" s expedičním údajem "22.3.83-24" (a rozlišovacím označením "4"). V té době byly zásilky se službou "EXPRES" v centru Prahy doručovány nikoliv poštou "110 00 PRAHA 1", ale společně s telegramy poštou "Mezinárodní telegrafní a telefonní ústředna Praha" (zkráceně MTTÚ Praha), kde sídlila i centrála potrubní pošty.


Je velmi pravděpodobné, že dopis byl částečně přepraven prostřednictvím potrubní pošty (alespoň v úseku mezi poštou Praha 022 a poštou MTTÚ Praha), na přední straně obálky (pravý spodní roh) je prostřednictvím paginýrky dotištěno číslo "3104", které by tuto domněnku potvrzovalo. Na zadní straně byl dopis oražen razítkem doručovací pošty "MTTÚ PRAHA" s expedičním údajem "23.3.83-7" (a rozlišovacím označením "2").

To, že byl dopis toho dne řádně doručen adresátovi, potvrzuje gumové razítko podatelny (v modré barvě) Československých státních drah - ČSD - (otištěné v horní části přední strany obálky), kde je i příchozí datum 23.III.1983. 

A pak se řekne "obyčejný dopis", vždyť na něm není ani poštovní známka... Ale možná právě proto je o to zajímavější, alespoň z poštovně-historického hlediska...

Tato celistvost je nabízena v e-shopu NEWSPHILA na tomto odkazu zde. Prodejní cena je 299,00 CZK.

2013/05/24

ČESKO - Balonová pošta, mimořádná přeprava poštovních zásilek!

Na měsíc srpen připravuje státní podnik Česká pošta mimořádný způsob přepravy - balonovou poštu. Více je možno se dozvědět z anotace s.p. Česká pošta:


U příležitosti konání přeshraniční Zemské výstavy Jižní Čechy & Horní Rakousko nabídne Česká pošta možnost přepravy zásilek Balonovou poštou. Zhruba v polovině srpna odstartuje z prostoru fotbalového hřiště ve Vyšším Brodu balon (podle leteckého názvosloví „volný balón“) s českým leteckým imatrikulačním označením OK - 1925. Provozovatelem balonu (výrobního čísla 892) je Aviatik servis, s.r.o., Balon je opatřen pestrým reklamním potiskem České pošty, s.p., která i balonovou poštu pořádá. Filatelisté si budou moci připravit své obyčejné zásilky předem a zaslat je v obálce nejpozději do 14. srpna 2013 na adresu: Poštovní muzeum, Klášter 136, 382 73 Vyšší Brod. Zásilky je možné předat do téhož dne i osobně na stejné adrese. Jiné místo předání zásilek k balonové poště není přípustné. K balonovému letu bude možné zaslat dopisnice k tomuto účelu vydané, jiné zásilky, ve vlastních obálkách apod. jenom v základním váhovém stupni a standardní velikosti obyčejného psaní v tuzemsku, odpovídajícímu nominální písmenové hodnotě „A“. Do adresního místa pod poštovní známku vepíšou svoji anebo libovolnou adresu na území České republiky. Po dofrankování českými poštovními známkami lze zásilky určené pro přepravu balonovou poštou adresovat i do zahraničí, ale rovněž jenom v základním váhovém stupni a standardní velikosti obyčejného psaní do zahraničí v nominální hodnotě odpovídající označení písmenem „E“ anebo „Z“.
(Zvýrazněné pasáže NEWSPHILA.)


Pro výše zmíněný účel vydá v příštím týdnu - ve středu 29. května 2013 - Česká pošta příležitostnou poštovní dopisnici "Balonová pošta" v nákladu 4.500 kusů. Dopisnice je tištěna ofsetem, nominální hodnota je "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 10,00 CZK), prodejní cena dopisnice je 15,00 CZK.

Autorem natištěné známky i obrazového námětu dopisnice je pan Jiří Bouda. Známka zobrazuje přípravu balonu s logem České pošty na start, obrazová část balon nad klášterem ve Vyšším Brodě, kde se nachází i expozice Poštovního muzea Praha. 

ČESKO (Valašské Meziříčí) - Příležitostné poštovní razítko

Od pátku 24. května do pátku 31. května 2013 bude na poště "757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 1" používáno příležitostné poštovní razítko k 80. výročí místního filatelistického klubu.


Příležitostné poštovní razítko s vyobrazeným typickým valašským kloboukem a textem "1933 / 80 LET / 2013 / KLUB FILATELISTŮ" navrhl pan ing. Václav Tvrz.

2013/05/23

SLOVENSKO - Piešťany, 900 let

Zítra - 24. května 2013 - vydá akciová společnost Slovenská pošta příležitostnou obálku s natištěnou poštovní známkou hodnoty "T2 50 gr" k 900. výročí první písemné zmínce o městě Piešťany.


Obálka v levé obrazové části obsahuje motiv ze Starého kláštera v Piešťanoch - reliéf ze XIV. století s postavou sedícího panovníka mezi dvěma anděli. Na druhé straně obálky je natištěná známka doplněna známkovým "kuponem" s logem výročí. Autorem grafického řešení obálky je pan Adrian Ferda. Celina vychází v nákladu pouhých 3.100 kusů.


Obálku bude možné použít u příležitostné poštovní přepážky pošty "PIEŠŤANY 1", která bude používat příležitostné poštovní razítko v sobotu 1. června 2013.   

Lze oprávněně předpokládat, že (vzhledem k celkovému počtu vydaných kusů) správně poštovně použitá obálka s natištěnou známkou bude velmi vzácným poštovním materiálem.

2013/05/22

ČESKO (Litvínov) - Příležitostné poštovní razítko

Ve středu 15. května 2013 byla vydána příležitostná poštovní známka nominální hodnoty 14,00 CZK "Technické památky: Vodní dílo Fláje", k 50. výročí postavené této mimořádné přehrady.


Od pátku 17. května do pátku 24. května 2013 je používáno na poště "436 01 LITVÍNOV 1" příležitostné poštovní razítko. Autorem motivu razítka je pan R. Kubec.

SLOVENSKO (Šaľa) - Příležitostné poštovní razítko

V pátek 17. května 2013 bylo na poště "ŠAĽA 5" používáno příležitostné poštovní razítko, k výročí první zmínky o obci Veča.


Razítko s textem "Veča - 900 let první písemné zmínky" navrhl akademický malíř pan Miroslav Regítko. Razítko je na poště "ŠAĽA 5" k dispozici dalších sedm dní pro případné dodatečné otisky.

2013/05/21

ČESKO - "Vlastní" známky za evropské peníze!

Právě dnes - v úterý 21. května 2013 - vydal státní podnik Česká pošta další vlastní známky. Tedy známky, které si objedná privátní subjekt. Tentokrát je objednavatelem "Litfilm - Literatura a film bez hranic", a jak dávají tušit loga různých "evropských" projektů, je vydání tiskového listu pořízeno za evropské peníze.


Celkem je vydáno 600 kusů tiskových listů, které obsahují celkem pět vzorů známek různých nominálních hodnot (3x "A" - tuzemské výplatné, 2x "E" - výplatné Evropa) v různém počtu. Tiskový list je v pořadí vydání již čtrnáctý, známky pak mají čísla od 0094 do 0098.


První známka (katalogové označení) VZ 0094 "Litfilm logo" je nominální hodnoty "A" a vychází v celkovém nákladu 4.800 kusů.


Druhá známka (katalogové označení) VZ 0095 "Litfilm logo" je nominální hodnoty "E" a vychází v celkovém nákladu 1.200 kusů.


Třetí známka (katalogové označení) VZ 0096 "Kolokvium amerických studií" je nominální hodnoty "A" a vychází v celkovém nákladu 4.800 kusů.


Čtvrtá známka (katalogové označení) VZ 0097 "Kolokvium amerických studií" je nominální hodnoty "E" a vychází v celkovém nákladu 1.200 kusů.


Pátá známka (katalogové označení) VZ 0098 "Konference pohledy odjinud" je nominální hodnoty "A" a vychází v celkovém nákladu 3.000 kusů.

O vlastním projektu "Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru" (číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0150) se můžete dočíst více na tomto odkazu zde. Jeho hlavním řešitelem - jak vyplývá z webových stránek - je Prof. Phdr. Marcel Arbeit, Dr.


Univerzita Palackého v Olomouci v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (vyhlašovatelem výzvy bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) na tento projekt požadovala celkovou částku ve výši 23.739.965,48 CZK.  Tuto částku také obdržela.

Z hlediska sběratelů - filatelistů je bezesporu dobře, že část peněz tohoto projektu (přesně 214.800,00 CZK) byla vyhozena tímto jistě příjemným způsobem, který může obohatit sbírky. Další úvahu na téma projektů, operačních programů... a Ministerstva školství zde nechci (a ani nebudu) dále rozvíjet...