Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

01. FILATELISTICKÉ ORGANIZACE


EUROPA / EVROPA /Abkhazia / Abcházie /


Albania / Albánie /


Åland (Finland) / Álandy (Finsko) / 


Andorra / Andorra /
   
Armenia / Arménie /


Austria / Rakousko /

http://www.voeph.at/
  

Azerbaijan / Azerbajdžan /


Belarus / Bělorusko /

  

  
Bosnia and Herzegovina / Bosna a Herzegovina /
  

Bulgaria / Bulharsko 
 
Croatia / Chorvatsko   


Cyprus / Kypr

http://www.cyphilatelic.com/


Czech Republic / Česká republika /    

http://www.informace-scf.cz/
http://www.informace-scf.blogspot.com/


Denmark / Dánsko /

http://www.danfil.dk/


Estonia / Estonsko /

http://www.hot.ee/elmo/


 Faroe Islands (Denmark) / Faerské ostrovy (Dánsko) /


Finland / Finsko /

http://www.filatelisti.fi/
 

France / Francie /

http://www.ffap.net/


Gibraltar / Gibraltar /  


Georgia / Gruzie /


Germany / Německo /   

http://www.bdph.de/


Greece / Řecko /   

http://www.hps.gr/
http://www.efo.gr/


Guernsey / Guernsey / 

http://www.ciss1950.org.uk/ 


Hungary / Maďarsko /  

http://www.mabeosz.hu/


Iceland / Island /  

http://www.is-lif.is/


Ireland / Irsko /  


Isle of Man / Ostrov Man / 


Italy / Itálie /   

http://www.fsfi.it/


 Jersey / Jersey /

http://user.itl.net/~jherco/jsyphil.html
http://www.ciss1950.org.uk/


Kazakhstan / Kazachstán /


Kosovo / Kosovo /


Latvia / Lotyšsko /    


Liechtenstein / Lichtenštejnsko /   

Lithuania / Litva /    


Luxembourg / Lucembursko /   

http://webplaza.pt.lu/wolffh/


Republic of Macedonia / Makedonie /   


Malta / Malta /   

http://www.sliemastampshop.com.mt/MaltaPhilatelicSociety/


Moldova / Moldávie /


Monaco / Monako /   


Montenegro / Černá Hora /  


Nagorno-Karabakh / Náhorní Karabach /


Netherlands/ Nizozemsko /

http://www.knbf.nl/


Northern Cyprus / Severní Kypr /


Norway / Norsko /   

http://www.filatelist.no/


Poland / Polsko /

http://www.zgpzf.pl/
  

Portugal / Portugalsko /

http://www.fpf-portugal.com/


Romania / Rumunsko /   

http://www.federatia-filatelica.ro/


Russia / Rusko /

http://www.rusfs.narod.ru/


San Marino / San Marino /   


Serbia / Srbsko /


Slovakia / Slovensko /   

http://www.zsf.chtf.stuba.sk/


Slovenia / Slovinsko /

http://www.fzs.si/


South Ossetia / Jižní Osetie /  


Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta (SMOM) / Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě /


Spain / Španělsko /   

http://www.fesofi.es/


Svalbard and Jan Mayen Islands (Norway) / Špicberky a ostrov Jan Mayen (Norsko) /


Sweden / Švédsko /   

http://sff.nu/


Switzerland / Švýcarsko /   

http://www.vsphv.ch/front_content.php


Transnistria / Podněstří / 


Turkey / Turecko /


Ukraine / Ukrajina /   


United Kingdom / Spojené Království /

http://www.ukphilately.org.uk/


Vatican City / Vatikán /