Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/09/07

ČESKO - Nové poštovní známky "Gerrit Dou - Mladá dáma na balkóně"

Dnes - ve středu 7. září 2016 - je vydávána v pořadí již třetí emise nových poštovních známek České republiky. Tentokrát se jedná a společné vydání s další poštovní správou, a sice Lichtenštejnského knížectví. Emise vychází pod názvem "Gerrit Dou - Mladá dáma na balkóně".


Příležitostná poštovní známka nominální hodnoty 27,00 CZK (katalogové označení 0899) zobrazuje zmíněné dílo nizozemského malíře, které pochází z daru knížete Jana II. z Lichtenštejna předchůdkyni dnešní Národní galerie.


Známka vychází (v přepážkových listech o čtyřech známkách) v ryteckém provedení Mistra Václava Fajta, je tištěna pětibarevným ocelotiskem z plochých desek. Nominální hodnota celého přepážkového listu (katalogové označení 0899 PL) je 108,00 CZK. Současně vychází i obálka prvního dne vydání (FDC) a list s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní list (NL).

ČESKO - Nové poštovní známky "Osobnosti: Prof. RNDr. Antonín Holý"

Dnes - ve středu 7. září 2016 - vychází v pořadí již druhá emise příležitostných známek České republiky pod názvem "Osobnosti: Prof. RNDr. Antonín Holý". Jedná se o známku nominální hodnoty 20,00 CZK (katalogové označení 0898) a vychází s několikadenním zpožděním k 80. výročí nedožitých narozenin.


Profesor RNDr. Antonín Holý (narodil se 1. září 1936 a zemřel 16. července 2012) byl jedním z nejvýznamnějších československých a českých přírodovědců XX. století a mezi nevědeckou obcí je známý zejména jako autor mnoha léků a patentů.  

Známka vychází v grafickém provedení pana Karla Zemana a je tištěna plnobarevným ofsetem. Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání (FDC) a list s nalepenou poštovní známkou - tzv. nálepní list (NL).

ČESKO - Nové poštovní známky "Ochrana přírody - Zoologické zahrady"

Dnes - ve středu 7. září 2016 - vychází další emise příležitostných poštovních známek České republiky, a to pod názvem "Ochrana přírody - Zoologické zahrady". V informacích vydavatele je za tímto názvem ještě uváděna římská číslice "I.", která dává tušit, že se bude jednat o první z více emisí na toto téma.


Jsou vydávány celkem čtyři poštovní známky hodnot 16,00 CZK (primární tarif - standardní dopis do 50 gramů v tuzemsku), 20,00 CZK (primární tarif - dopis hmotnosti od 101 do 500 gramů v tuzemsku), 24,00 CZK (primární tarif - dopis hmotnosti od 501 do 1000 gramů v tuzemsku)  a 27,00 CZK (primární tarif - prioritní dopis do 50 gramů v Evropě)  v aršíkovém provedení. Nominální hodnota celého aršíku je tedy 87,00 CZK.


První ze známek - nominální hodnoty 16,00 CZK (katalogové označení 0894) je věnována zoologické zahradě v Jihlavě a jejím hlavním obrazovým námětem je Levhart sněžný (Panthera uncia).


Druhá ze známek - nominální hodnoty 20,00 CZK (katalogové označení 0895) je věnována zoologické zahradě v Olomouci a jejím hlavním obrazovým námětem je Lev berberský (Panthera leo leo), doplňujícím Oryx jihoafrický (Oryx gazella gazella).


Třetí ze známek - nominální hodnoty 24,00 CZK (katalogové označení 0896) je věnována zoologické zahradě ve Dvoře Králové a jejím hlavním obrazovým námětem je Nosorožec dvourohý (Diceros bicornis), doplňujícím Pes hyenový (Lycaon pictus).


Čtvrtá ze známek - nominální hodnoty 27,00 CZK (katalogové označení 0897) je věnována zoologické zahradě v Praze a jejím hlavním obrazovým námětem je Kůň Převalského (Equus przewalskii).

Celý aršík je v grafickém provedení manželů Libuše a Jaromíra Knotkových. Se známkami vychází rovněž obálky prvního dne vydání (FDC), listy s nalepenou poštovní známkou - tzv. nálepní listy (NL) a analogické pohlednice - tzv. cartes maximum (CM).

2016/09/05

ČESKO - Věra Čáslavská (1942-2016)

V úterý 30. srpna 2016 zemřela paní Věra Čáslavská (* 03.05.1942). Žena, kterou máme všichni spojenou s jejími fantastickými výsledky v gymnastice, i jako nejúspěšnější československou olympioničku všech dob.
Právě z důvodu připomenutí jejích největších sportovních úspěchů bude zítra - v úterý 6. září 2016 - vydána zapsaným spolkem NEWSPHILA sada tří příležitostných poštovních dopisnic.


První - s natištěnou poštovní známkou nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 16,00 CZK - standardní výplatné v tuzemsku) vzoru "Poštovní trubka" - je v obrazové části věnována XV. Mistrovství světa ve sportovní gymnastice 1962 Praha, kde paní Věra Čáslavská dosáhla tří medailí: zlaté (přeskok), stříbrné (víceboj) a bronzové (prostná). Název sportovní akce a výsledky jsou doplněny poštovní známkou vydanou k této příležitosti, dále faksimile podpisu a životopisnými daty. 
Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena je 62,00 CZK / kus, objednávka na odkazu zde.


Druhá - s natištěnou poštovní známkou nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 16,00 CZK - standardní výplatné v tuzemsku) vzoru "Poštovní trubka" - je v obrazové části věnována XVIII. Letním olympijským hrám 1964 Tokio, Japonsko, kde paní Věra Čáslavská dosáhla čtyř medailí: 3x zlaté (víceboj, přeskok, kladina), a stříbrné (družstva). Název sportovní akce a výsledky jsou doplněny poštovní známkou vydanou k této příležitosti, dále faksimile podpisu a životopisnými daty. 
Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena je 62,00 CZK / kus, objednávka na odkazu zde.


Třetí - s natištěnou poštovní známkou nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 16,00 CZK - standardní výplatné v tuzemsku) vzoru "Poštovní trubka" - je v obrazové části věnována XIX. Letním olympijským hrám 1968 Mexico City, Mexiko, kde paní Věra Čáslavská dosáhla šesti medailí: 4x zlaté (víceboj, bradla, prostná, přeskok), a 2x stříbrné (kladina, družstva). Název sportovní akce a výsledky jsou doplněny poštovní známkou vydanou k této příležitosti, dále faksimile podpisu a životopisnými daty. 
Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena je 62,00 CZK / kus, objednávka na odkazu zde.

V případě požadavku na větší množství příležitostných poštovních dopisnic nás kontaktujte (dopisem, e-mailem, telefonicky) na odkazu zde.