Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/01/31

ČESKO - Nová příležitostná poštovní dopisnice

Dnes - ve čtvrtek 31. ledna 2013 - vychází nová příležitostná poštovní dopisnice České republiky, která připomíná "1125. výročí narození českého knížete Vratislava I. (888-921)".


Budoucí kníže se narodil roku 888 (přesné datum narození není známo) snad na Levém Hradci jako druhorozený syn knížete Bořivoje I. (první historicky doložený český panovník) a jeho ženy Ludmily (která byla později prohlášena za svatou).

V obrazové části dopisnice vydané v roce 2010 (u příležitosti 10. výročí krajského zřízení v České republice, s námětem Středočeského kraje) je současný pohled z přemyslovského hradiště v Levém Hradci (sídla knížete Bořivoje I.) do údolí Vltavy. Ve druhém poli znaku a vlajky kraje je použita svatováclavská orlice, dynastický znak Přemyslovců, která odkazuje na skutečnost, že počátky českého státu se nacházely právě na území Středočeského kraje. Zdroj: blog dopisnice.

Na knížecí stolec nastoupil po smrti svého bratra Spytihněva I. (zemřel roku 915), a jako kníže Vratislav I. vládl v letech 915-921. Jeho manželkou (zřejmě od roku 906) byla Drahomíra ze Stodor (877/890-po 935). Stodorané byl kmen polabských Slovanů, který žil na části území dnešního Braniborska.

Vyobrazení kněžny Drahomíry v Dalimilově kronice (obraz: "Drahomíra dává Tunnovi a Gomonovi koně a stříbro, aby zabili sv. Ludmilu") pocházející z počátku XIV. století. Zdroj: wikipedie.


Z tohoto manželství vzešlo šest dětí, dva synové se postupně stali dalšími českými knížaty - Václav I. (asi 907-935), který byl později prohlášen za svatého, a Boleslav I. (asi 915-967/972), později dějepisci uváděn s přídomkem Ukrutný. Od jedné z dcer z tohoto manželství se pravděpodobně odvíjí příbuzenský vztah Přemyslovců s později "konkurenčním" rodem Slavníkovců.  


Vražda Václava (klečící), knížete českého. Dále vyobrazen jeho bratr Boleslav (stojící) a dva muži z jeho družiny. To vše před vraty kostela ve Staré Boleslavi dne 28. září 935. Pramen: Liber viaticus, zdroj: wikipedie.  

Kníže Vratislav I. je dějepisci považován za velmi schopného panovníka. Do dnešních dob se zachoval kostel (dnes bazilika) svatého Jiří na Pražském hradě, který kníže ve dvacátých letech IX. století založil. 

Vyobrazení knížete zakládajícího kostel. Motiv z tumby knížete Vratislava I. v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Zdroj: wikipedie.

Když 13. února 921 zemřel, byl pohřben pod podlahou před kněžištěm kostela svatého Jiří na Pražském hradě. Dnes jsou jeho ostatky umístěny v náhrobní tumbě v hlavní lodi baziliky.

Tumba s ostatky knížete Vratislava I. umístěná v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Zdoj: wikipedie.

V obrazové části dopisnice je jako hlavní motiv použit výřez z obrazu "Bazilika sv. Jiří v Praze" (1900) významného českého malíře Václava Jansy (1859-1913). Toto dílo bylo zvoleno i z důvodu, že v letošním roce uplyne rovných sto let od úmrtí (29. června 1913) malíře "pražských domů a ulic", jak býval mnohdy nazýván.

Bazilika sv. Jiří v Praze, akvarel na papíru (39 x 30 mm), signováno: Vácslav Jansa 1900 /chrám sv. Jiří. Pramen: dorotheum, zdroj: wikipedie.

Příležitostná poštovní dopisnice "1125. výročí narození českého knížete Vratislava I. (888-921)" s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka" (nominální hodnoty "A" - tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 10,00 CZK) vychází v pořadí jako 5. emise PRESSFIL v roce 2013. Datum vydání: 31. ledna 2013, limitovaný náklad: 1.000 kusů, prodejní cena: 50,00 CZK, katalogové označení emise: 2013/05, katalogové označení dopisnice: Pre. 05/13.


V případě zájmu je možno příležitostnou poštovní dopisnici České republiky zakoupit na e-shopu NEWSPHILA po stisknutí odkazu zde.Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáváním příležitostných poštovních dopisnic s logem PRESSFIL v roce 2013 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
03.01.2013
ČESKO - Nové příležitostné dopisnice
28.01.2013
ČESKO - Výročí obnovení Olomouckého biskupství
31.01.2013
ČESKO - Nová příležitostná poštovní dopisnice
14.02.2013
ČESKO - Dopisnice na čtvrtek...
26.02.2013
ČESKO - O výročí Olomouckého biskupství podruhé
28.02.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
02.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL I./2013
04.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL II./2013
10.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL III./2013
15.03.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
26.03.2013
ČESKO (Zlatá Koruna) - Výročí kláštera
25.04.2013
ČESKO - Franz von Hruschka (1819-1888), 125. výročí úmrtí
26.04.2013
ČESKO - Alois Klar (1763-1833), 250. výročí narození
11.05.2013
ČESKO - Lokomotivy se znakem okřídleného šípu
18.05.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Richard Wagner
03.07.2013
ČESKO - Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), 175. výročí narození
14.07.2013
ČESKO - Miloš Václav Kratochvíl (1904-1988), 25. výročí úmrtí
13.08.2013
ČESKO - 700. výročí úmrtí římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského
15.08.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)
20.08.2013
ČESKO - Dny evropského dědictví a příležitostná poštovní dopisnice
10.09.2013
ČESKO - Zářijové události roku 1938 na příležitostných poštovních dopisnicích!
10.10.2013
ČESKO - První říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
24.10.2013
ČESKO - Poslední říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
07.11.2013
ČESKO - První listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
21.11.2013
ČESKO - Poslední listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
05.12.2013
ČESKO - První prosincové vydání příležitostných poštovních dopisnic
19.12.2013
ČESKO - Poslední příležitostné poštovní dopisnice letošního roku

2013/01/29

MAĎARSKO - Košice, evropské hlavní město kultury 2013

Jak jsme již na stránkách našeho blogu informovali, v pátek 25. ledna 2013 vydala maďarská poštovní správa aršík se známkou nominální hodnoty 600,00 HUF s tématem "Košice, Evropské město kultury".


Náklad aršíku je 80.000 kusů, současně byla vydána i obálka prvního dne vydání (FDC) s nalepeným aršíkem a otiskem příležitostného poštovního razítka s architektonickým motivem. 


2013/01/28

ČESKO - Zemřel Oldřich Kulhánek

Dnes - v pondělí 28. ledna 2013 - zemřel pan Oldřich Kulhánek, významný český malíř, grafik a ilustrátor. Narodil se 26. února 1940 v Praze, patřil mezi přední představitele současné grafické tvorby.

Oldřich Kulhánek (1940-2013), zdroj: wikipedie

Mistra Oldřicha Kulhánka znal bezpochyby každý dospělý občan České republiky, byť si to možná ani neuvědomoval. Zřejmě jeho nejznámějším a nejrozšířenějším dílem je ucelená řada bankovek České republiky, které byly postupně po zřízení nového státu v roce 1993 dávány do oběhu.

bankovka hodnoty 20,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

S bankovkou hodnoty 20,00 CZK s motivem krále Přemysla Otakara I. se již nesetkáme - byla vzata z oběhu 31. srpna 2008.

bankovka hodnoty 50,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

Obdobně je v současné době již mimo peněžní oběh i bankovka hodnoty 50,00 CZK s motivem svaté Anežky České, jejíž platnost skončila 31. března 2011.

bankovka hodnoty 100,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

První bankovkou, se kterou se můžeme dnes setkat ve svých peněženkách je hodnota 100,00 CZK, která je věnována českému králi a římskému císaři Karlu IV.

bankovka hodnoty 200,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

Hodnota 200,00 CZK zobrazuje postavu Jana Amose Komenského, zakladatele moderní pedagogiky, který si vysloužil přízvisko "Učitel národů". 

bankovka hodnoty 500,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

Bankovka hodnoty 500,00 CZK je věnována národní spisovatelce Boženě Němcové, autorce "Babičky".

bankovka hodnoty 1000,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

"Otec národa" byla přezdívka Františka Palackého, zakladatele moderního českého dějepisectví, který je zpodobněn na bankovce hodnoty 1000,00 CZK.

bankovka hodnoty 2000,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

Světoznámá česká operní pěvkyně Ema Destinová (vlastním jménem Emilie Kittlová) je zobrazena na bankovce hodnoty 2000,00 CZK.

bankovka hodnoty 5000,00 CZK, zdroj: Česká národní banka

Poslední vydanou bankovkou České republiky v této řadě je hodnota 5000,00 CZK, která zobrazuje prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka.

Tím druhým dílem v pořadí - co do známosti a rozšířenosti - jsou některé poštovní známky České republiky, které vznikaly podle jeho návrhů.

ČESKO - Výročí obnovení Olomouckého biskupství

V letošním roce (2013) si připomínáme významné výročí našich dějin - před 950 lety (roku 1063) došlo k obnovení Olomouckého biskupství Vratislavem II., českým knížetem.

kníže Vratislav II., freska ze znojemské rotundy (zdroj: wikipedie)

Vratislav II. (okolo 1032/3514. ledna 1092) byl český kníže od 28. ledna 1061 do dubna 1085 a poté první český král z rodu Přemyslovců. Zároveň byl titulárním polským králem v letech 10851092. Jako kníže byl Vratislavem II., jako král Vratislav I.

svatý Metoděj, sloup Největější Trojice v Olomouci (zdroj: wikipedie)

Prvním olomouckým (moravským) biskupem byl v letech 880-885 svatý Metoděj, jména dalších biskupů a jejich činů mizí na konci IX. a na počátku X. století z písemných pramenů.  Od II. poloviny X. století až do roku 1063 toto území spadalo pod biskupství v Řezně, později pod biskupství v Praze.

nejstarší verze znaku Olomouckého biskupství (zdroj: wikipedie)


Ve spise "Granum catalogi praesulum Moraviae" (Jádro katalogu moravských biskupů) se k roku 1063 praví:
"1063. Za vlády papeže Alexandra II. a císaře Jindřicha III. český kníže Vratislav se souhlasem šestého pražského biskupa, Šebíře, oddělil od pražského biskupství moravské biskupství a za třetího biskupa moravského ustanovil pražského kanovníka Jana. Na biskupa ho vysvětil mohučský biskup Sigelfred. [Jan] velmi statečně vystoupil na ochranu práv a statků svého kostela v Podivíně proti sedmému biskupu pražskému, Jaromírovi, alias Gebhardovi, který tento statek neprávem obsadil; stalo se tak v druhém roce Jaromírovy vlády."


Část výše uvedeného textu byla použita na příležitostné poštovní dopisnici České republiky, která bude vydána společností PRESSFIL Plzeň s.r.o. ve čtvrtek 31. ledna 2013. Text je umístěn na fotografii dodnes zachovalých oken tzv. Zdíkova paláce.

románská sdružená okna tzv. Zdíkova paláce v Olomouci (zdroj: wikipedie)

Zdíkův palác (dříve známý též pod názvem Přemyslovský palác) je torzo románské budovy na Václavském náměstí v Olomouci, kterou dal koncem 30. let XII. století postavit olomoucký biskup Jindřich Zdík (1126–1150), nedaleko kostela (později katedrály) svatého Václava. Jednalo se o obydlí biskupa a dvanácti členné kapituly. 

olomoucký biskup a diplomat Jindřich Zdík, detail pamětní desky z dómu sv. Václava (zdroj: wikipedie)

Dodnes dochované zbytky tohoto románského paláce jsou prvními architektonickými památkami na Olomoucké biskupství. Již v roce 1962 byl komplex těchto památek (kostel sv. Václava, Přemyslovský - Zdíkovský - palác, a další významné objekty v sousedství) vyhlášen národní kulturní památkou. Tento statut byl znovu potvrzen vládou České republiky v roce 1995. 

model Zdíkova paláce nedlouho po jeho dokončení (II. polovina XII. století), prezentovaný v Arcidiecézním muzeu v Olomouci (zdroj: wikipedie)

Významnou událostí spojenou s tímto palácem byla roku 1306 (4. srpna) vražda krále českého, uherského a polského Václav III. z rodu Přemyslovců. Tím se uzavřela mužská vládnoucí linie domácího panovnického rodu... Ale to už je jiná historie.

Příležitostná poštovní dopisnice "Obnovení Olomouckého biskupství knížetem Vratislavem II. (1063)" s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka" (nominální hodnoty "A" - tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 10,00 CZK) vychází v pořadí jako 4. emise PRESSFIL v roce 2013. Datum vydání: 31. ledna 2013, limitovaný náklad: 1.000 kusů, prodejní cena: 50,00 CZK, katalogové označení emise: 2013/04, katalogové označení dopisnice: Pre. 04/13.

V případě zájmu je možno příležitostnou poštovní dopisnici České republiky zakoupit již nyní (bude distribuována až v den vydání, tj. 31. ledna 2013) na e-shopu NEWSPHILA po stisknutí odkazu zde.Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáváním příležitostných poštovních dopisnic s logem PRESSFIL v roce 2013 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
03.01.2013
28.01.2013
31.01.2013
14.02.2013
26.02.2013
28.02.2013
02.03.2013
04.03.2013
10.03.2013
15.03.2013
26.03.2013
25.04.2013
26.04.2013
11.05.2013
18.05.2013
03.07.2013
14.07.2013
13.08.2013
15.08.2013
20.08.2013
10.09.2013
10.10.2013
24.10.2013
07.11.2013
21.11.2013
05.12.2013
19.12.2013

ČESKO (Milostín) - Příležitostné poštovní razítko

Od pátku 1. února do čtvrtka 14. února 2013 bude na poště "270 05 MILOSTÍN" používáno příležitostné poštovní razítko.


Textová část "Sv. Valentýn" je doplněna v obrazové části stylizovaným srdcem a líbající se dvojicí, která odkazuje na svátek zamilovaných. Autorem návrhu příležitostného poštovního razítka je paní Marie Svobodová. 

2013/01/27

ČESKO - Dobojováno!

Včera - v sobotu 26. ledna 2013 - byl v pozdní odpoledne vyhlášen výsledek druhého kola historicky první přímé volby prezidenta České republiky. Účastníci voleb rozhodli rozdílem téměř 10 % platných hlasů. Prezidentem České republiky se na dobu pěti let od 8. března 2013 stane pan Miloš Zeman.


Se známkou s jeho portrétem se setkáme pravděpodobně již v březnu tohoto roku. Na rozdíl od dosavadních zvyklostí, kdy byla jasně číselně dána nominální hodnota (vždy za dopis prvního hmotnostního stupně v tuzemsku), nyní bude uvedena písmenem "A" (tuzemské výplatné, standardní dopis I. hmotnostního stupně).

2013/01/26

SLOVENSKO - Představujeme návrh nové poštovní známky


Dne 26. dubna 2013 bude vydána jedno známková emise "Technické památky". Známku nominální hodnoty T2 50g (0,45 EUR) Vám představujeme v předstihu.Emise bude věnována objektu větrného mlýna, který stojí v městě Holíč na západě Slovenska, nedaleko hranic s Českou republikou.


ČESKO (Harrachov v Krkonoších) - Příležitostné poštovní razítko

Poslední lednové příležitostné poštovní razítko bude v České republice používáno u příležitostné poštovní přepážky otevřené v prostorách hotelu Fit & Fun v Harrachově v Krkonoších. Když se napíše Harrachov v zimě, není daleká úvaha na téma sněhu a zimních sportů. I zde se to potvrdilo na rovných 100%. 


Příležitostné poštovní razítko je věnováno XIX. zimním národním sportovním hrám zaměstnanců České pošty, a bude v používání u přepážky v sobotu 26. ledna od 11.00 do 17.00 hodin, v neděli 27. ledna od 09.00 do 17.00 hodin, a v pondělí 23. ledna 2012 od 09.00 do 14.00 hodin. Autorem grafického návrhu razítka je Ivo Štěpánek.


Co je poněkud netypické, že příležitostná poštovní přepážka spadá nikoliv pod poštu v Harrachově, ale pod poštu "530 02 PARDUBICE 2", kam je zapotřebí zasílat případné žádosti o otisky tohoto razítka.

2013/01/25

ČESKO - Zvolte si novou poštovní známku (finále)!


Dnes - v pátek 25. ledna - od 14.00 do 22.00 hodin a zítra - v sobotu 26. ledna 2013 - od 08.00 do 14.00 hodin se koná druhé kolo historicky první přímé volby prezidenta České republiky. Účastníci voleb tak mají možnost rozhodnout i o tváři na nové poštovní známce, která je tradičně s obrazem prezidenta České republiky vydávána.

Do druhého kola volby postoupili pánové Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.Co je dnes - před započetím voleb - již jisté, je nominální hodnota budoucí poštovní známky. Na rozdíl od dosavadních zvyklostí, kdy byla jasně číselně dána nominální hodnota (vždy za dopis prvního hmotnostního stupně v tuzemsku), nyní bude uvedena písmenem "A" (tuzemské výplatné, standardní dopis I. hmotnostního stupně). 

SLOVENSKO (Hlohovec) - Vydání a inaugurace nové poštovní známky

Dnes - v pátek 25. ledna 2013 - vydává akciová společnost Slovenská pošta novou výplatní poštovní známku z emise "Kulturní dědictví Slovenska". 


Známka hodnoty 0,90 EUR pod názvem "Empirové divadlo v Hlohovci" (formátu 22 x 26,5 mm) je vydávána v nákladu 2.000.000 kusů, je na pošty distribuována v arších po sto kusech známek. Byla vytištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným s hlubotiskem v akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha. Autorem výtvarného návrhu je akademický malíř pan Igor Piačka, rytinu provedl akademický malíř pan Martin Činovský. Katalogové označení známky je 0532.


Společně se známkou je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC). I v její levé obrazové části je použit architektonický motiv z hlohovského divadla. FDC byla vytištěna ocelotiskem z plochých desek v tiskárně TAB s.r.o. v Bratislavě v nákladu 3.100 kusů. Autorem výtvarného návrhu FDC je akademický malíř pan Igor Piačka, rytinu provedl pan Ĺubomír Žálec. Katalogové označení je 0532 FDC, prodejní cena je 1,80 EUR. 


Slavnostní inaugurace nové poštovní známky se uskuteční v Hlohovci právě dnes od 16.00 hodin v prostorách hotelu Jeleň (adresa: Náměstí svatého Michala v Hlohovci). V době od 15.30 do 17.00 hodin tam bude zřízena i příležitostná poštovní přepážka pošty "HLOHOVEC 1", kde bude používáno i příležitostné poštovní razítko.


Autorem příležitostného poštovního razítka pošty "HLOHOVEC 1" s textem "900 let / od první písemné zmínky / 1113-2013" je pan Roman Drgoň. Razítko bude na poště k dispozici ještě dalších sedm dní pro případné dodatečné otisky.  

2013/01/24

ČESKO (Jihlava) - Výstava OSTROPA 2013 vypnuta!

V pravém sloupci našeho blogu informujeme o připravovaných filatelistických výstavách. Tak jsme až do neděle informovali i o výstavě OSTROPA 2013, která se bude konat v Jihlavě od 18. do 28. dubna letošního roku.

Od pondělí 21. ledna 2013 však zmizelo logo výstavy (bylo zveřejněno formou prokliku). V současnosti odkaz říká "Webhosting je vypnutý". O příčinách tohoto problému lze jen spekulovat.

Tato informace je zveřejňována vzhledem k dotazům, proč z našich stránek "vypadlo" logo výstavy OSTROPA 2013. Nejedná se tedy o stav, který by byl způsoben na straně blogu NEWSPHILA.  

ČESKO (Praha) - Razítko na "hradní" poště!

Od pátku 25. ledna do soboty 26. ledna 2013 bude na pražské "hradní" poště "119 00 PRAHA 012" opět používáno příležitostné poštovní razítko k druhému kolu 1. přímé volby prezidenta České republiky.

ČESKO - Evropská města kultury 2013 (Košice a Marseille)


Titul Evropské hlavní město kultury je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií jednomu či více evropským městům, která tak mají po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Původně byla tato města volena na základě kulturní historie, naplánovaných akcích a schopnosti projekt podpořit finančními prostředky a infrastrukturou. Nová studie z roku 2004 nyní považuje udělení titulu spíše jako podnět ke kulturnímu vývoji a změnám v daném městě.
zdroj: wikipedie

Pro rok 2014 se stala Evropským hlavním městem kultury dvě města - slovenské Košice a francouzské Marseille. Společnost NEWSPHILA k této události - i vzhledem k faktu, že se jedná o společnost se sídlem v Plzni (a právě Plzeň se stane Evropským hlavním městem kultury v roce 2015) - vydala ve čtvrtek 10. ledna 2013 dvě příležitostné poštovní dopisnice


První (katalogové označení NEW 02/13) je věnována slovenskému městu Košice. V obrazové části adresní strany příležitostné poštovní dopisnice České republiky (vzor: poštovní trubka, nominální hodnota: "A" - tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 10,00 CZK) je jako dominantní motiv zobrazena katedrála svaté Alžběty. Ta je největší gotickou katedrálou na území Slovenska, zřejmě je i nejvíce zobrazovanou památkou Košic.


Doplňujícím motivem je městský znak a logotyp, který bude provázet veškeré akce města kultury Košice 2013.


Druhá (katalogové označení NEW 03/13) je věnována francouzskému městu Marseille. V obrazové části adresní strany příležitostné poštovní dopisnice České republiky (vzor: poštovní trubka, nominální hodnota: "A" - tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 10,00 CZK) je jako dominantní motiv zobrazena část plánu města z roku 1575. I z této části (výřezu) je patrné, že přístav hrál a hraje dominantní roli v tomto městě jak kdysi, tak i dnes.Doplňujícím motivem je městský znak a logotyp, který bude provázet veškeré akce města kultury Marseille 2013.

Obě dopisnice je možno zakoupit na e-shopu NEWSPHILA po prokliku na tento odkaz zde. Cena série (2 dopisnice) je 100,00 CZK.

Samostatnou dopisnici EHMK Košice 2013 je možno zakoupit na e-shopu NEWSPHILA po prokliku na tento odkaz zde. Cena dopisnice je 50,00 CZK.
Samostatnou dopisnici EHMK Marseille 2013 je možno zakoupit na e-shopu NEWSPHILA po prokliku na tento odkaz zde. Cena dopisnice je 50,00 CZK.

2013/01/23

ČESKO (Vysoké Mýto) - Filatelistická výstava

Ve dnech 21. až 23. března 2013 se uskuteční regionální filatelistická výstava "Vysoké Mýto 2013". Podrobnosti zde.


Výstava se bude konat v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě (adresa: ul. Aloise Vojtěcha Šembery č. 125). Slavnostní zahájení proběhne dne 21. 3. 2013. Otevírací doba výstavy je plánována od 09.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin, v neděli 24. března pouze od 09.00 do 12.00 hodin.


Jsou vypsány tyto výstavní třídy:
A. soutěžní - 1. tradiční filatelie, 2. poštovní historie, 3. celin, 4. aerofilatelie, 5. astrofilatelie, 6. tematická, 7. fiskální filatelie, 8. filatelistické literatury, 9. jednorámových exponátů, 10. otevřená filatelie, 11. mládeže, 12. maximafilie, a
B. nesoutěžní - pro pozvané exponáty.

2013/01/22

ČESKO - Nová poštovní známka

Dne 13. února 2013 bude vydána jedno známková emise "Osobnosti". Známku nominální hodnoty 18,00 CZK Vám představujeme v předstihu.


Emise bude věnována paní baronce Bertě von Suttner (1843-1914), pražské rodačce, první ženské nositelce Nobelovy ceny (1905).

2013/01/21

ČESKO (Praha) - Výstava na hlavní poště


Dnes - v pondělí 21. ledna 2013 - se uskuteční již XXV. výstava nově vydaných poštovních známek státním podnikem Česká pošta. Bude se konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy hlavní pošty "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici (ochoz nad dvoranou). 


Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si výtvarné návrhy, rytecké kresby a podklady pro tisk vydaných příležitostných známek, obálek prvního dne vydání (FDC), razítek na FDC a dopisnic: 


- výplatní známky „Lidová architektura - Bušanovice“, nominální hodnoty 5,00 CZK, autor výtvarného návrhu Jan Kavan, autor rytiny Bohumil Šneider, 


- příležitostné známky „Tradice české známkové tvorby: Ivan Strnad“, nominální hodnoty 10,00 CZK, autor výtvarného návrhu Pavel Sivko, autor rytiny Jaroslav Tvrdoň, a 


- příležitostné dopisnice: „MS v biatlonu 2013“, nominální hodnoty známky "Z", autor Jan Ungrád. 

Účast přislíbili pánové Jan Kavan, Bohumil Šneider, Pavel Sivko, Jaroslav Tvrdoň a Jan Ungrád. Program výstavy je následující: v 15.00 hodin otevření výstavy, v 15.30 hodin  zahájení (s překvapením), a cca v 16.30 hodin ukončení celé akce.