Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/02/21

ČESKO - Nová poštovní známka s kupony pro přítisky

Ve středu - 4. března 2015 - bude vydána nová emise poštovních známek "Pošta na křídlech", která je primárně určena ke zhotovování personifikovaných kuponů. Známka nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) vychází v přepážkových listech (PL) o devíti známkách a dvanácti potištěných kuponech.


Výplatní známku (katalogové označení 0841) tištěnou plnobarevným ofsetem navrhl pan Dušan Kállay. Obrazová část je věnována letícím poštovním skřítkům dopravujícím dopisy, v pozadí s motivem Karlova mostu a panoramatu Prahy. Známka je umístěna na přepážkovém listě (PL) celkem devět krát (druhý, čtvrtý a šestý sloupec, vždy o třech známkách).
První potištěný kupon (K1) zobrazuje - před komplexem budov kláštera ve Vyšším Brodě, kde je umístěna pobočka Poštovního muzea - poštovní váhu se třemi poštovními skřítky a otevřeným poštovním balíkem s housaty. Tento kupon je na přepážkovém listě (PL) umístěn celkem devět krát (první, třetí a pátý sloupec, vždy o třech kuponech).
Druhý potištěný kupon (K2) zobrazuje poštovního skřítka se zvířátky. Na přepážkovém listě (PL) je kupon umístěn v prvním (horním) poli sedmého sloupce, tedy pouze jednou.
Třetí potištěný kupon (K3) zobrazuje skřítky na poštovním razítku. Na přepážkovém listě (PL) je kupon umístěn ve druhém (prostředním) poli sedmého sloupce, tedy opět pouze jednou.
Čtvrtý potištěný kupon (K4) zobrazuje skřítka v poštovní brašně. Na přepážkovém listě (PL) je kupon umístěn ve třetím (spodním) poli sedmého sloupce, tedy i zde opět pouze jednou.

Celková nominální hodnota přepážkového listu (na jehož okrajích bude možno najít dalších pět poštovních skřítků) bude v den vydání 117,00 CZK (9x "A", tj. 13,00 CZK).


S poštovními skřítky v provedení pana Dušana Kállaye, jsme se - jako zákazníci státního podniku Česká pošta - mohli naposledy setkat v roce 2012, kdy 3. října byla vydána emise "Světový den pošty" o jedné příležitostné poštovní známce nominální hodnoty 26,00 CZK (katalogové označení 0742).


Poprvé se skřítci objevili 29. září 2010 na výplatní známce emise "Poštovní muzeum" nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK, od 1. srpna 2013 dodnes ekvivalent 13,00 CZK). Katalogové označení známky je 0652


A tak od první březnové středy bude možné poslat všechny skřítky (samozřejmě s příslušným dofrankováním) filatelistickým přátelům v tuzemsku i v zahraničí. Například s denním razítkem "známkové tvorby" používaným (již od roku 2011) na hlavní pražské poště "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici... 

2015/02/20

SLOVENSKO - Československé lokomotivy na slovenských známkách

V pátek 17. dubna 2015 bude možno na slovenských poštách zakoupit novou emisi příležitostných poštovních známek "Technické památky", tentokrát věnovanou československým parním lokomotivám.


První ze známek (nominální hodnoty 0,45 EUR) je věnována lokomotivě typového označení 498.104 "Albatros". Známka vyjde v arších o padesáti známkách v celkovém nákladu 1.000.000 kusů.


Druhá ze známek (rovněž nominální hodnoty 0,45 EUR) zobrazuje parní lokomotivu typového označení 464.001. I tato známka bude distribuována v arších o padesáti kusech, v celkovém nákladu 1.000.000 kusů.


A ještě několik poznámek k těmto lokomotivám. První s označením 498.104 Albatros byla zobrazena na příležitostné poštovní dopisnici (páté v pořadí) vydané dne 9. května 2013 v rámci emise "Lokomotivy se znakem okřídleného šípu".Limitovaný náklad dopisnic byl 1.000 kusů, o jejich vydání jsme na blogu NEWSPHILA informovali dne 11. května 2013. Součástí informace byly i videa příslušných parních lokomotiv. To s výše uvedenou lokomotivou "Albatros jednička" zde znovu publikujeme.
Druhou lokomotivu typového označení 464.001 s přezdívkou "Ušatá" - vyrobenou v pražské ČKD (Českomoravská-Kolben-Daněk) - připomene video  z roku 2013.
Logo akciové společnosti ČKD bylo na několika filmových záběrech velmi dobře patrné. Podobné logo - umístěné na parní lokomotivě typové řady 433.0 - bylo použito na příležitostné poštovní dopisnici "Emil Kolben (1862-1943), 150. výročí narození".


Pan Emil Kolben zemřel 3. července 1943 ve věku nedožitých 81 let v koncentračním táboře Terezín. Podle svědectví vnuka Jindřicha (rovněž deportovaného) měl u sebe v kufříku kromě několika osobních věcí i 180 akcií ČKD. Ale to už je jiná, daleko smutnější kapitola našich dějin...

2015/02/19

ČESKO (Plzeň) - Velká sběratelská burza v Plzni

V sobotu 21. února 2013 se v Plzni uskuteční již tradiční zimní výměnná schůzka (burza) pořádaná Klubem filatelistů v Plzni (KF 03-13). Burzu naleznete v prostorách areálu Střední průmyslové školy dopravní a Středního odborného učiliště dopravního (SŠD/SOUD) v Plzni na Lochotíně, na adrese Karlovarská třída 99. V těchto prostorách se již konalo několik desítek těchto akcí, a tak již účastníci dřívějších ročníků (ať jako návštěvníci, či jako prodejci) nebudou mít problém místo konání najít.Burza se koná v sobotu 21. února 2013 od 08.00 do 12.00 hodin. Stoly pro prodejce je možno objednat u pana Václava Nedvěda (telefon: +420 371 135 149), člena výboru plzeňského Klubu filatelistů.

2015/02/13

ČESKO - Další "bramborové" razítko, aneb o České poště a Městu kultury

Jak vyplývá ze zveřejněných informací, státní podnik Česká pošta (respektive oddělení Známkové tvorby) připravuje vydání dalšího pamětního listu, již padesátého v pořadí. Tentokrát u příležitosti udělení titulu "Evropské hlavní město kultury" městu Plzeň pro rok 2015, a zároveň k vydání příležitostné poštovní známky s touto tématikou. 


I když samotné vydání známky trochu zavání nechtěnou blamáží. Za prvé, titul, který je evropským městům udělován zní "Evropské hlavní město kultury" a na samotné známce je nápis "Evropské město kultury 2015". Slovo "hlavní" se nám nějak zatoulalo, na stranu druhou jsme nakonec nějakou známku vydali, a název státu a nominální hodnota nechybí. Jako zajímavost k názvu titulu - u informací o vydání známky Českou poštou (odkaz zde) plný titul nechybí, zkrátka jen se ztratil v překladu...


A za druhé, příležitostná poštovní známka k této události vychází až ve středu 18. února 2015, tedy měsíc a půl po zahájení akce. Samozřejmě je lepší vydat známku v únoru, než například v listopadu, ale o koncepční práci vydavatele to příliš nesvědčí. Při troše představivosti mohla tato známka být ozdobou pohledů s vánočním či novoročním přáním poslaným z Plzně do Evropy (či pozemní cestou do Zámoří) v závěru loňského roku...


A nyní k "bramborovým" radostem v podání státního podniku Česká pošta. Ve zveřejněné informaci na blogu "exponet forum" (pod názvem "Pamětní list...", ze dne 13. února 2015, značka B.J.), je použité razítko vyobrazeno a popisováno následovně:


"Jde o typ příležitostného poštovního razítka, tzv. pamětního razítka, které nemá žádnou fyzickou provozovnu, ale je, podobně jako u příležitostných razítek ke dni vydání FDC otištěn na obálkách prvního dne, k dispozici jen na oficiálním pamětním listu České pošty. Tato razítka jsou integrální součástí poštovní normy o používání poštovních razítek již od roku 2011, kdy vyšlo první pamětní razítko k 50. výročí prvního kosmického letu člověka - Jurije Gagarina. 
Použito je od té doby zhruba jedenkráte ročně, ale častost použití pamětního razítka tím není stanovena. Pamětní razítko je určeno především pro sběratele poštovních známek a razítek včetně filatelistického zboží."
(proložený text NEWSPHILA)

Pokud se jedná o standardní příležitostné či pamětní razítko, proč se vydavatel snaží na několika řádcích vysvětlit či obhájit jeho existenci? Odpověď je velmi jednoduchá - nejedná se o poštovní příležitostné razítko, ale o tzv. "kašet" používaný poštou. Tedy razítko, které nemá poštovní funkci (viz zvýrazněný text výše) - a tedy si jej může nechat zhotovit v podstatě každý. Zda toto razítko bude zhotoveno např. systémem "TRODAT", vyřezáno do dřeva, či do brambory zůstává na fantazii každého... 


Ještě k "bramborám". Vzhledem k tomu, že vydavatel pamětních listů se zcela záměrně vyhýbá výrazu "kašet", od roku 2011 - tedy od zmíněného Jurije Gagarina - je na blogu NEWSPHILA používán jako určitý technický termín "bramborové razítko", který snad ve zkratce vyjadřuje vše. 
První články na toto téma jsou k nalezení zde:


Jednoznačně lze - v případě vydání tohoto pamětního listu - hovořit o promarněné příležitosti. Česká pošta mohla použít alespoň tzv. "razítko prvního dne vydání" používané na FDC, a tak by tento materiál mohl získat alespoň nějakou sběratelskou či filatelistickou hodnotu. Takto bude pouhým suvenýrem, který si však hraje na něco, co není... 


První představa, kterou zřejmě většina čtenářů informací České pošty získala, byla, že pošta bude v Plzni v rámci akce "Evropské hlavní město kultury" používat denní razítko s obrazovou částí, jak bývá zvykem na některých poštách. Tak by mohli příležitostnou známku (či známky) například během plzeňských oslav osvobození v květnu použít i včetně příležitostného poštovního razítka.


Ostatně obdobně bylo v roce 1995 po celý rok na poště "301 00 PLZEŇ 1" používáno příležitostné poštovní razítko s textem "700 LET ZALOŽENÍ MĚSTA VÁCLAVEM II., 1295". Ale to je uvažování (v dnešním stavu) zřejmě již na hranici fantazie...

A tak pátek 13. neznamenal neštěstí jen pro templáře. Náš malý - český - roku 2015 se dotkne jen sběratelů, filatelistů...

2015/02/09

ČESKO - PLZEŇ Evropské hlavní město kultury

Ve středu 18. února 2015 bude vydána nová poštovní známka "Plzeň - Evropské město kultury" nominální hodnoty 25,00 CZK.


Současně bude vydána v nákladu 3.800 kusů i obálka prvního dne vydání (FDC). Její katalogové označení je 0837 FDC, prodejní cena v den vydání bude 39,00 CZK.