Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/04/30

ČESKO - Příležitostné poštovní dopisnice (PRESSFIL)

S platností od 1. května 2016 je nově stanovena prodejní cena příležitostných poštovních dopisnic České republiky s natištěnou poštovní známkou vzoru "Poštovní trubka" (nominální hodnoty "A", od 1. května 2016 ekvivalent 16,00 CZK) vydávaných s logem PRESSFIL na částku 62,00 CZK za kus.

Od stejného data dojde ke zvýšení ceny (na stejnou částku, tj. 62,00 CZK za kus) příležitostných poštovních dopisnic vydaných s logem PRESSFIL od 1. ledna 2011 až do data 30. dubna 2016.


První takto dotčenou emisí je "Jošt Lucemburský (1351-1411), 600. výročí úmrtí římského krále", která byla vydána dne 26. ledna 2011; tou poslední je emise "Lucemburský rok - Karel IV. (1316-1378)" (obsahuje celkem pět dopisnic věnovaných králi a císaři Karlu IV. a jeho čtyřem manželkám), která byla vydána dne 28. dubna 2016.


Všechny zmiňované emise je možno zakoupit (za výše uvedenou cenu) prostřednictvím odkazu na našem e-shopu zde.


2016/04/28

ČESKO - Příležitostné poštovní dopisnice "Lucemburský rok - 700. výročí narození krále a císaře Karla IV." (PRESSFIL)

Dnes - ve čtvrtek 28. dubna 2016 - vychází dvanáctá emise příležitostných poštovních dopisnic České republiky "Lucemburský rok - 700. výročí narození krále a císaře Karla IV.". Všech pět dopisnic má natištěnou poštovní známku vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK, tuzemské výplatné).


První z dopisnic (katalogové označení Pre. 12/2016) připomíná osobu krále a císaře - citací z knihy "Vita Caroli", a to čas, místo a dobu narození kralevice Václava (budoucího Karla IV.). Obrazová část odkazuje na sochu Karla IV. (1316-1378) umístěnou na Křížovnickém náměstí v Praze, odhalenou u příležitosti 500. výročí založení Karlovy univerzity (1348). Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena v den vydání je 59,00 CZK. Dopisnici je možno zakoupit přímo na odkazu zde.


Druhá z dopisnic (katalogové označení Pre. 13/2016) připomíná první manželku krále a císaře Karla IV. (1316-1378), Blanku z Valois (1316-1348) a to včetně jejích titulů (moravská markraběnka, česká královna, římská královna, a lucemburská hraběnka). Obrazová část odkazuje na její sochu z triforia svatovítské katedrály na Pražském hradě. Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena v den vydání je 59,00 CZK. Dopisnici je možno zakoupit přímo na odkazu zde.


Třetí z dopisnic (katalogové označení Pre. 14/2016) připomíná druhou manželku krále a císaře Karla IV. (1316-1378), Annu Falckou (1329-1353) a to včetně jejích titulů (česká královna, římská královna, a lucemburská hraběnka). Obrazová část odkazuje na její sochu z triforia svatovítské katedrály na Pražském hradě. Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena v den vydání je 59,00 CZK. Dopisnici je možno zakoupit přímo na odkazu zde.


Čtvrtá z dopisnic (katalogové označení Pre. 15/2016) připomíná třetí manželku krále a císaře Karla IV. (1316-1378), Annu Svídnickou (1339-1362) a to včetně jejích titulů (česká královna, římská královna, císařovna Svaté říše římské, a lombardská královna). Obrazová část odkazuje na její sochu z triforia svatovítské katedrály na Pražském hradě. Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena v den vydání je 59,00 CZK. Dopisnici je možno zakoupit přímo na odkazu zde.


Pátá z dopisnic (katalogové označení Pre. 16/2016) připomíná čtvrtou manželku krále a císaře Karla IV. (1316-1378), Alžbětu Pomořanskou (1346/7-1393) a to včetně jejích titulů (česká královna, římská královna, císařovna Svaté říše římské, lombardská královna, a arelatská královna). Obrazová část odkazuje na její sochu z triforia svatovítské katedrály na Pražském hradě. Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena v den vydání je 59,00 CZK. Dopisnici je možno zakoupit přímo na odkazu zde.

2016/04/27

ČESKO - Nová poštovní známka "Otakárci"

Dnes - ve středu 27. dubna 2016 - vychází další emise poštovních známek České republiky. Námětem výplatní poštovní známky "Otakárci" nominální hodnoty 16,00 CZK (katalogové označení 0883) jsou otakárek fenyklový (Papilio machaon) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius).


Výplatní poštovní známka vychází v souvislosti se změnou vnitrostátních poštovních tarifů - standardní dopis do hmotnosti 50 gramů - z 13,00 CZK na novou hodnotu 16,00 CZK. Je tištěna plnobarevným ofsetem, v přepážkových listech po padesáti kusech. Autoři kresby jsou manželé Libuše a Jaromír Knotkovi. 


Společně se známkou je vydáván i list s nalepenou poštovní známkou a otiskem razítka prvního dne vydání, tzv. nálepní list (NL). V levém spodním rohu je označen "2016" (rok vydání), v pravém písmenem "A" (první emise výplatních známek v tomto roce). Jeho katalogové označení je 0883 NL, prodejní cena v den vydání je 18,00 CZK.


Vzhledem k tomu, že u této emise známek nebyla vydána obálka prvního dne vydání (FDC), jako náhradu přikládáme video, kde hlavním hrdinou je otakárek fenyklový (Papilio machaon).

2016/04/26

ČESKO - Nová poštovní známka "Česko-slovenská filatelistická výstava Žďár"

Zítra - ve středu 27. dubna 2016 - vychází další emise poštovních známek České republiky pod názvem "2. Česko-slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou".


V jejím rámci vychází jedna příležitostná poštovní známka nominální hodnoty 13,00 CZK (tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) v grafickém provedení Pavla Sivka, tištěná plnobarevným ofsetem v arších o padesáti kusech známek. Katalogové označení známky je 0882.Současně je vydáván i známkový sešitek (katalogové označení 0882 ZS) s vloženým přepážkovým listem, který obsahuje osm známek a čtyři kupony.Celková nominální hodnota vložených známek je 104,00 CZKnáklad známkových sešitků je 17.000 kusů. 


Dalším vydaným materiálem pro sběratele je obálka prvního dne vydání (FDC), která je vydávána v nákladu 3.500 kusů. Její katalogové označení je 0882 FDC, prodejní cena v den vydání je 29,00 CZK.


Obrazovou část obálky prvního dne vydání (FDC) - zobrazující znak města Žďár nad Sázavou na známkovém kupónu položený na devíti stylizovaných známkách - podle grafického návrhu pana Václava Sivka vyryl pan Bohumil Šneider.


Posledním materiálem pro sběratele je vydaný list s nalepenou poštovní známkou, opatřenou otiskem razítka prvního dne vydání, tzv. nálepní list (NL). Prodejní cena listu (katalogové označení 0882 NL) označeného v levém spodním rohu údajem "2016" (rok vydání) a v pravém číslicí "9" (pořadové číslo emise), je v den vydání 15,00 CZK.

2016/04/25

ČESKO - Rozhovor předsedy spolku NEWSPHILA (Český rozhlas)


V pátek 22. dubna 2016 vystoupil předseda zapsaného spolku pro rozvoj filatelie NEWSPHILA pan Jiří Neumann v rámci programu Českého rozhlasu Plzeň "Náš host" moderovaného paní Květou Bodóllovou.


Kromě informaci o spolupráci s Mezinárodním folklórním festivalem CIOFF Plzeň, která se uskuteční v květnu v podobě výstavy přímo v budově Českého rozhlasu v Plzni, došlo i na následné povídání o filatelii a filatelistech...

pro poslech použijte odkaz v obrázku, případně zde

Podrobnější pozvánku na připravovanou výstavu "Lidové kroje na poštovních známkách a dalších sběratelských filatelistických materiálech" zveřejníme na stránkách tohoto blogu v nejbližší době.


2016/04/22

ČESKO - Lucemburský rok 2016 a příležitostné poštovní dopisnice (PRESSFIL)

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 bude vydána sada pěti příležitostných poštovních dopisnic "Lucemburský rok - 700. výročí narození krále a císaře Karla IV.". Všechny dopisnice mají natištěnou známku vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK, tuzemské výplatné).


První z dopisnic připomíná citací z knihy "Vita Caroli" čas, místo a dobu narození kralevice Václava (budoucího Karla IV.). Zbývající čtyři dopisnice jsou věnovány manželkám Karla IV., v grafickém provedení soch z triforia svatovítské katedrály na Pražském hradě.

2016/04/16

ČESKO - Zítřek (17. duben 2016) na výstavě Eurospace 2016

Zítra - v neděli 17. dubna - proběhne poslední den Národní filatelistické výstavy s mezinárodní účastí Eurospace 2016.


Pro veřejnost bude výstava otevřena od 10.00 do 12.00 hodin, od cca 13.00 hodin bude probíhat demontáž výstavy a pro přítomné vystavovatele bude probíhat vydávání jejich exponátů.


ČESKO - Nová vlastní "policejní" známka

Dne 8. června 2016 bude vydána veřejná vlastní známka (ve formě známkového sešitku) k "25. výročí Policie České republiky". Vlastní výročí vzniku Policie České republiky připadá na 15. červenec, kdy v roce 1991 vznikla přeměnou české části československé Veřejné bezpečnosti Sboru národní bezpečnosti (dnem vyhlášení zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky).


Známkový sešitek bude tištěný ofsetem a bude obsahovat osm známek nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 16,00 CZK) - výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů v tuzemsku. Celková nominální hodnota známkového sešitku bude činit 128,00 CZK.

ČESKO - 16. duben a výstava EUROSPACE 2016

Dnes - v sobotu 16. dubna 2016 - je Národní filatelistická výstava s mezinárodní účastí Eurospace 2016 čtvrtým (a předposledním) dnem otevřena (od 10.00 do 18.00 hodin) pro veřejnost.


Výstavu je možno navštívit v prostorách Ruského střediska vědy a kultury v Praze, v ulici Na Zátorce č. 16 v Dejvicích.


V rámci výstavy bude celý dnešní den (od 10.00 do 17.00 hodin) otevřena příležitostná poštovní přepážka pošty "160 00 PRAHA 6", která bude používat speciální ruční příležitostné poštovní razítko.


Na výstavě je možno zakoupit výstavní katalog v ceně 195,00 CZK, jehož součástí je i černotisk poštovní známky z roku 1961, vydané u příležitosti letu Jurije Alexejeviče Gagarina.


Kromě výstavního katalogu je v prodeji i celobarevný "Katalog vlastních známek Česká republika 2012-2015)" v ceně 499,00 CZK.


2016/04/15

ČESKO - Zítřek (16. duben) na výstavě Eurospace 2016

Zítra - v sobotu 16. dubna 2016 - se v rámci Národní filatelistické výstavy s mezinárodní účastí Eurospace 2016 uskuteční následující akce.


Od 10.00 do 12.00 hodin se v prostorách Křišťálového sálu Ruského střediska vědy a kultury v Praze (adresa: Na Zátorce 16, Praha - Dejvice) uskuteční setkání členů jury s vystavovateli u exponátů. Vystavovatelé tak budou moci ve formě besedy konzultovat hodnocení svých exponátů, včetně názorů členů výstavní jury na další doplňování materiálů ve výstavních exponátech, které pomůže zlepšit hodnocení na dalších výstavách...


Po celý den (od 10.00 do 17.00 hodin) bude přímo ve výstavních prostorách pro návštěvníky k dispozici příležitostná poštovní přepážka státního podniku Česká pošta.

ČESKO - Nové výplatní známky

V souvislosti se změnou vnitrostátních poštovních tarifů od 1. května 2016 bude vydána nová výplatní poštovní známka "Otakárci" nominální hodnoty 16,00 CZK (od 1. května 2016 hodnota vnitrostátního výplatného za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů).

Motýl "Papilio machaon" (Normandie, 2010), zdroj: Wikimedia Commons, autor: "harmon jp". 

Poštovní známka bude vydána v arších o padesáti kusech, dnem vydání je stanovena středa 27. dubna 2016.Jak je možno se dočíst na české "wikipedii": "České jméno "otakárek" přiřkl druhu papilio (latinsky "motýl" Jan Svatopluk Presl (1791-1849) na památku českého krále a velkého rytíře Přemysla Otakara II. (1233-1278) po vzoru Carla Linného (1707-1778), který motýla papilio machaon pojmenoval podle řeckého bojovníka Machaóna."

Příležitostná poštovní dopisnice České republiky s natištěnou poštovní známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (v současnosti - k datu zveřejnění tohoto článku - ekvivalent 13,00 CZK) emise "750. výročí korunovace Přemysla Otakara II. českým králem" (PRESSFIL - 51. emise v roce 2011; obrazový motiv levé části dopisnice: Pražský hrad - půdorys chrámu sv. Víta s vyznačením umístění předchozích kostelů; pohřební královská koruna; jezdecká pečeť krále). Katalogové označení dopisnice je Pre. 63/11, byla vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, její současná cena je 55,00 CZK (lze ji objednat na odkaze zde).

S tématem chráněných či ohrožených druhů motýlů České republiky byly v loňském roce (2015) vydány tři příležitostné poštovní dopisnice.

Příležitostná poštovní dopisnice České republiky s natištěnou poštovní známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (v současnosti - k datu zveřejnění tohoto článku - ekvivalent 13,00 CZK) emise "Motýli České republiky (Ochrana přírody)" (PRESSFIL - 27. emise v roce 2015; obrazový motiv levé části dopisnice: Jasoň červenooký "Parnassius apollo"; československá příležitostná poštovní známka nominální hodnoty 30h, autor Max Švabinský, vydána 27. listopadu 1961, katalogové označení 1219). Katalogové označení dopisnice je Pre. 36/15, byla vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, její současná cena je 59,00 CZK (lze ji objednat na odkaze zde).
Příležitostná poštovní dopisnice České republiky s natištěnou poštovní známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (v současnosti - k datu zveřejnění tohoto článku - ekvivalent 13,00 CZK) emise "Motýli České republiky (Ochrana přírody)" (PRESSFIL - 27. emise v roce 2015; obrazový motiv levé části dopisnice: Otakárek fenyklový "Papilio machaon"; československá příležitostná poštovní známka nominální hodnoty 40h, autor Max Švabinský, vydána 27. listopadu 1961, katalogové označení 1220). Katalogové označení dopisnice je Pre. 37/15, byla vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, její současná cena je 59,00 CZK (lze ji objednat na odkaze zde).
Příležitostná poštovní dopisnice České republiky s natištěnou poštovní známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (v současnosti - k datu zveřejnění tohoto článku - ekvivalent 13,00 CZK) emise "Motýli České republiky (Ochrana přírody)" (PRESSFIL - 27. emise v roce 2015; obrazový motiv levé části dopisnice: Babočka paví oko "Inachis io"; československá příležitostná poštovní známka nominální hodnoty 60h, autor Max Švabinský, vydána 27. listopadu 1961, katalogové označení 1221). Katalogové označení dopisnice je Pre. 38/15, byla vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, její současná cena je 59,00 CZK (lze ji objednat na odkaze zde).

ČESKO - Katalog vlastních známek na výstavě Eurospace 2016


Pro všechny zájemce o zakoupení "Katalogu vlastních známek Česká republika 2012-2015", kteří jsou z Prahy, či kteří plánují navštívit "Národní filatelistickou výstavu s mezinárodní účastí Eurospace 2016" přinášíme dobrou zprávu. Katalog je možno zakoupit přímo na výstavě.


Celobarevný katalog na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky (vzorových, veřejných a privátních vydání), včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK._____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nejste přátelé objednání přes internetové obchody? Nevadí, můžete si objednat písemnou formou na adrese našeho zapsaného spolku:

NEWSPHILA z.s.
Sedláčkova 209/16
301 00  PLZEŇ 1


... a vytvoříte tak další filatelistickou celistvost.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 

Nebo přímo v našem e-shopu:


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.

ČESKO - 15. duben a výstava EUROSPACE 2016

Dnes - v pátek 15. dubna 2016 - je Národní filatelistická výstava s mezinárodní účastí Eurospace 2016 třetím dnem otevřena (od 10.00 do 18.00 hodin) pro veřejnost.


Výstavu je možno navštívit v prostorách Ruského střediska vědy a kultury v Praze (na adrese: Na Zátorce 16, Dejvice). I v tento den bude na nedaleké poště "160 00 PRAHA 6" (adresa: Kafkova 102/19, Praha - Dejvice, otevírací doba je od 08.00 do 20.00 hodin) používáno ruční příležitostné poštovní razítko.


K výstavě byl vydán třiceti dvou stránkový katalog velkého formátu (A4), který je nabízen za částku 195,00 CZK. Pro sběratele známek Československa (1944-1992) je důležitou informací, že součástí katalogu je příloha v podobě tzv. černotisku (tedy otisk rytiny československé poštovní známky v černé barvě). 


Pro tento účel byla vybrána československá letecká známka (katalogové označení L 0049) nominální hodnoty 1,80 Kčs emise "Jurij Alexejevič Gagarin v Praze" vydané 22. června 1961. Známka podle grafického návrhu pana Cyrila Boudy byla vydána v nákladu 2.960.000 kusů. 


Příloha katalogu - tzv. černotisk - byl vydán v nákladu 1.265 kusů. V případě, že nebudete moci výstavu navštívit, je možno katalog objednat na následujících e-mailech: pefencl@seznam.cz (tajemník výstavy), případně: sekretariat@informace-scf.cz (pořadatel výstavy).

2016/04/14

ČESKO - Zítřek (15. duben) na výstavě Eurospace 2016

Zítra - v pátek 15. dubna 2016 - se v rámci Národní filatelistické výstavy s mezinárodní účastí Eurospace 2016 uskuteční následující akce.


Od 14.00 do 16.00 hodin se v prostorách kinosálu Ruského střediska vědy a kultury v Praze (adresa: Na Zátorce 16, Praha - Dejvice) uskuteční setkání evropských aerofilatelistů, účastníci diskusního setkání se budou moci seznámit s novými trendy sbírání a vystavování filatelistických materiálů, a samozřejmě i s názory významných sběratelů tohoto oboru.


Od 18.00 do 19.30 hodin  se v prostorách kinosálu uskuteční (pouze pro vystavovatele a pozvané hosty) prezentace výsledků hodnocení exponátů, jejíž součástí bude předání diplomů a medailí vystavovatelům.  

ČESKO - 14. duben a výstava EUROSPACE 2016

Dnes - ve čtvrtek 14. dubna 2016 - je Národní filatelistická výstava s mezinárodní účastí Eurospace 2016 druhým dnem otevřena (od 10.00 do 18.00 hodin) pro veřejnost. 


Výstavu je možno navštívit v prostorách Ruského střediska vědy a kultury v Praze (na adrese: Na Zátorce 16, Dejvice).


I v tento den bude na nedaleké poště "160 00 PRAHA 6" (adresa: Kafkova 102/19, Praha - Dejvice, otevírací doba je od 08.00 do 20.00 hodin) používáno ruční příležitostné poštovní razítko.


Na výstavě samotné jsou ve výstavních třídách astrofilatelie, tématické filatelie, volné filatelie, mládežnické filatelie, výstavní jury a pozvaných exponátů pro návštěvníky připraveny ke shlédnutí zajímavé a mnohdy i unikátní sběratelské materiály. 


Třicet vystavovatelů ze Španělska, Rakouska, České republiky, Švýcarska, Ruska, Itálie, Francie, Slovenska, Indie, a Německa prezentuje na výstavě své exponáty. Jejich názvy a zkrácený popis jsou následující: