Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/01/28

ČESKO - Vyjde nová poštovní dopisnice "Josef Božek"

Dne 18. února 2015 bude vydána nová příležitostná poštovní dopisnice "Josef Božek" u příležitosti výročí 200. let od uvedení do provozu prvního parního automobilu na našem území.


Natištěná známka má nominální hodnotu "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK), prodejní cena dopisnice je 18,00 CZK. Autorem grafického návrhu je pan Milan Bauer.

2015/01/02

ČESKO - Dnes vychází další "vlastní známky"

Jak jsme již na našem blogu avizovali, dnes - v pátek 2. ledna 2015 - vychází další privátní vydání "vlastních známek". Společnost DELIKOMAT si tímto vydáním připomíná 20. výročí založení.


Celkem bylo vydáno 600 kusů tiskových listů, které obsahují 25 kusů známek nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) ve shodném grafickém provedení._____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
2015/01/01

ČESKO - Ohlášené zdražení služeb České pošty od 1. února 2015!

Včera - 31. prosince 2015 - ohlásil státní podnik Česká pošta v tiskové zprávě ústy pana ing. Matyáše Vitíka, ředitele odboru komunikace, změny cen poštovních služeb od 1. února 2015. Pro čtenáře našeho blogu zde zprávu publikujeme:
Změny poštovních podmínek od 1. února 2015

Česká pošta mění od 1. února 2015 ceny vybraných služeb. Klienti, kteří mají zákaznickou kartu, mohou i nadále šetřit náklady na poštovní služby. Vydání zákaznické karty je zdarma a lze jej vyřídit na pobočkách České pošty nebo online přes webové stránky www.zakaznicka-karta.cz.

Stálí zákazníci České pošty mohou využívat výhod programu Zákaznické karty. Ta přináší řadu finančních i nepeněžních výhod. Zákazník se nemusí zabývat rutinou při podávání. Až 10 dopisů nebo 5 balíků odešle bez podacích lístků, protože jen předloží svoji Zákaznickou kartu. Nebo dostane potvrzení o úspěšném doručení zásilky na svůj e-mail, stejně jako informace o nezastižení nebo odmítnutí adresáta zásilku převzít. Výhoda se týká všech zásilek, ke kterým lze zvolit doplňkovou službu eDodejka.

Změny od 1. února se nedotknou ceny obyčejného psaní. Naopak se Zákaznickou kartou České pošty bude cena podání obyčejného psaní do hmotnosti 50 g levnější o jednu korunu oproti standardní ceně. Držitel zákaznické karty tak při podání do devíti kusů obyčejného psaní zaplatí 12 korun oproti ceně bez slevy, která je na úrovni 13 korun. U podání deseti a více kusů je pak cena ještě o další korunu levnější, činí tedy 11 korun za jedno podání.

Aktuální ceny všech služeb jsou k dispozici na webových stránkách České pošty nebo přímo na jednotlivých pobočkách.Tolik ona tisková zpráva. Při jejím přečtení se zdá, že se vlastně nejedná o nic dramatického. Ve skutečnosti se jedná o naprosto masivní zdražení služeb státního podniku Česká pošta zejména v kategorii tuzemských a zahraničních doporučených psaní. Tuto kategorii zde zmiňujeme zvláště s ohledem na skutečnost, že většina čtenářů blogu NEWSPHILA využívá právě těchto druhů zásilek.
Lze předpokládat, že vzhledem k ohlášeným změnám cen dojde i ke změně některých nominálních hodnot poštovních známek připravovaných k vydání v tomto roce.
V následujících dnech se postupně budeme jednotlivým změnám v příslušných kategoriích poštovních zásilek podrobně věnovat.

ČESKO (Praha) - Poslední příležitostné razítko roku 2014 (VII.) ... a první roku 2015!

Poslední příležitostné poštovní razítko roku 2014 obsahuje v grafické části vyobrazení Kohlovy kašny, která se nachází v areálu Pražského hradu.Zdrojem vody pro kašnu je prastarý hradní vodovod, který získává vodu z Brusnice a z rybníka pod letohrádkem Hvězdou z Liboce.
(zdroj: Wikipedia)


Nezbývá nic jiného než se se slavnou kašnou rozloučit snímkem z průchodu z II. na III. Hradní nádvoří.
Razítko je používáno na poště "119 00 PRAHA 012" (tel.: +420 257 320 778, fax: + 420 224 310 488), která se nachází v Praze na Hradčanech v areálu Pražského hradu, na III. nádvoří (č.p. 48/2), od soboty 27. prosince 2014 do pátku 2. ledna 2015.

Další nabídkou je nepřeberné množství pohlednic různých formátů...  ...a to i za poštovní přepážkou.

Zítra, v pátek 2. ledna 2015, sedmý den používání razítka, bude pošta otevřena od 08.00 do 18.00 hodin. Využijte možnosti odeslat Novoroční přání se zajímavým sběratelským artefaktem... v první pracovní den roku 2015!