Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/06/30

Druhé vydání "vlastních" známek DELIKOMAT

V pátek 2. ledna 2015 vydala společnost DELIKOMAT u příležitosti oslav 20. výročí svého založení celkem 15.000 kusů (tj. 600 kusů tiskových listů) "vlastních" známek. Katalogové označení známky nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) je VZ 0288, označení tiskového listu je VZ TL 0033, nominální hodnota známek v tiskovém listu (TL) je celkem 325,00 CZK.


Vzhledem k velkému zájmu a vypotřebování prvního vydání si společnost DELIKOMAT u státního podniku Česká pošta objednala druhé - nezměněné - vydání. To je vydáváno právě dnes - v úterý - 30. června 2015. V jeho rámci bylo vydáno celkem 600 kusů tiskových listů (tj. 15.000 kusů známek), které obsahují 25 kusů známek nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) ve shodném grafickém provedení. Katalogové označení vydavatele známky je VZ 0325, tiskového listu VZ TL 0037._____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 

Katalog můžete objednat i prostřednictvím e-shopu:Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.