Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2018/10/18

ČESKO - Nové vlastní známky (VZ 0088) "Muži 28. října 1918"

Dnes - ve čtvrtek 18. října 2018 - ve výroční den Washingtonské deklarace vychází další z emisí "vlastních" poštovních známek České republiky, tentokrát pod názvem "Muži 28. října 1918".


Emise je vydávána ve formě známkového sešitku o osmi známkách nominální hodnoty "A", různých motivů. Katalogové označení emise je VZ ZS 0088, poštovní známky mají čísla VZ 0850-0857.


Tuto emisi "vlastních" známek lze od dnešního dne zakoupit pouze na odkazu zde.

2018/10/02

ČESKO - Emise "Muži 28. října 1918" a předtisková příprava

Ve čtvrtek 27. září 2018 byla podpisem schvalovacích nátisků v Poštovní tiskárně cenin Praha a.s. ukončena přípravná fáze vydání "vlastních" poštovních známek emise "Muži 28. října 1918". 


Jak je patrné z přiložených fotografií, tiskový arch (TA) obsahuje čtyři pole známkových sešitků (ZS), přičemž každé je identifikovatelné prostřednictvím tzv. "sudoku". Tzv. "SUDOKU" je ve filatelistickém názvosloví označení grafického schématu (které je umístěno vždy uprostřed vnitřní strany známkového sešitku), které udává příslušné umístění známkového sešitku (ZS) v tiskovém archu (TA). 


V rámci schvalovacích nátisků byly zástupci zadavatele (NEWSPHILA z.s.), vydavatele (Česká pošta s.p.) a zhotovitele (Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.) podepsány jak vytištěné vnitřní strany (se známkami) známkového sešitku, tak i strany vnější (destiček či obalu) známkového sešitku.


O dalších materiálech a postupech jednotlivých prací v souvislosti s vydáním emise "Muži 28. října 1918" Vás budeme informovat na stránkách tohoto blogu.

2018/10/01

ČESKO - Vlastní známky a razítko v Poštovním muzeu!

Jak jsme již na tomto blogu zveřejnili, v souvislosti s říjnovým vydáním emise "vlastních" poštovních známek "Muži 28. října 1918" jsou připravovány další související akce a poštovní materiály.

Pro výroční den - neděli 28. října 2018 - zapsaný spolek NEWSPHILA inicioval výrobu a používání dvou příležitostných poštovních razítek. Druhé bude používáno u příležitostné poštovní přepážky pošty "110 00 PRAHA 1", zřízené v prostorách Poštovního muzea v Praze (Poštovní muzeum naleznete nedaleko řeky Vltavy na adrese: Nové mlýny 2).

Grafický návrh příležitostného poštovního razítka (datum používání: 28.10.2018,
pošta "110 00  PRAHA 1")

Popis námětu: dominantním obrazovým motivem je datum vzniku nového státu "28.X.1918", včetně jmen mužů, kteří stáli u jeho vzniku: "Antonín Švehla", "Alois Rašín", "František Soukup", "Jiří Stříbrný", a "Vavro Šrobár" (v grafickém provedení, které evokuje jejich podpisy). Tento střed razítka je po levé, horní a pravé straně uzavřený textem „Samostatný stát československý vstoupil v život…“, který je uvozujícím textem prvního zákona nového státu, podepsaný a vyhlášený v Praze. Ve spodní části razítka čtvercového tvaru je uveden název pošty „PRAHA 1“ a datum používání razítka „28.10.2018“.


Autorem grafického návrhu je pan Jiří Neumann, rytinu příležitostného poštovního razítka provede mistr rytec pan Miloslav Bláha.