Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/11/30

ČESKO - Česká pošta k 1.1.2017 opět zdražuje!

Momentálně zřejmě nejzajímavějším vánočním dárkem pro všechny uživatele služeb státního podniku Česká pošta je oznámení o připravované změně (ve slovním smyslu "zdražení") cen vybraných základních poštovních služeb k datu 1. ledna 2017.


Jednotlivé změny cen základních poštovních služeb probereme na našem blogu podrobněji v článcích zveřejňovaných  v prosinci, nyní pouze informujeme o rámcových změnách, podle typů jednotlivých zásilek:


Obyčejné psaní

zvýší se cena služby se slevovou úrovní "2" při podání se Zákaznickou kartou České pošty o 1,00 CZK ve všech hmotnostních kategoriích
(tedy nedojde ke zvýšení cen v případě standardního podání u poštovní přepážky bez Zákaznické karty České pošty)


Doporučené psaní 

zvýší se cena služby se slevovou úrovní "1" při podání (nad 10 kusů) se Zákaznickou kartou České pošty o 1,00 CZK ve všech hmotnostních kategoriích
zvýší se cena služby se slevovou úrovní "2" při podání se Zákaznickou kartou České pošty o 3,00 CZK ve všech hmotnostních kategoriích
(tedy nedojde ke zvýšení cen v případě standardního podání u poštovní přepážky bez Zákaznické karty České pošty)


Cenné psaní 

zvýší se cena služby se slevovou úrovní "1" při podání se Zákaznickou kartou České pošty o 1,00 CZK ve všech hmotnostních kategoriích
zvýší se cena služby se slevovou úrovní "2" při podání se Zákaznickou kartou České pošty o 3,00 CZK ve všech hmotnostních kategoriích
(tedy nedojde ke zvýšení cen v případě standardního podání u poštovní přepážky bez Zákaznické karty České pošty)


Cenný balík

základní cena služby se zvyšuje o 10,00 CZK ve všech hmotnostních kategoriích


Doporučený balíček

základní cena služby se zvyšuje o 10,00 CZK ve všech hmotnostních kategoriích


Obyčejná zásilka do zahraničí

základní cena služby se zvyšuje o 5,00 CZK ve všech hmotnostních kategoriích


Doporučená zásilka do zahraničí

základní cena služby se zvyšuje o 5,00 CZK ve všech hmotnostních kategoriích


Cenné psaní do zahraničí

základní cena služby se zvyšuje o 5,00 CZK ve všech hmotnostních kategoriích


Balík "Do ruky"

základní cena služby se zvyšuje o 11,00 CZK ve všech hmotnostních kategoriích
při podání se Zákaznickou kartou České pošty se cena po slevě zvyšuje o 8,00 CZK ve všech hmotnostních kategoriích


Standardní balík do zahraničí (prioritní)

základní cena služby se zvyšuje o 20,00 CZK ve všech hmotnostních kategoriích


Standardní balík do zahraničí (ekonomický)

základní cena služby se zvyšuje o 20,00 CZK ve všech hmotnostních kategoriích


Dobírka

základní cena služby se zvyšuje o 2,00 CZK


Poštovní poukázka "A"

základní cena služby se zvyšuje o 1,00 CZK


Pro všechny uživatele základních poštovních služeb státního podniku Česká pošta tak od 1. ledna 2017 dojde k jasnému zvýšení cen. Pro sběratele poštovních známek - filatelisty - toto ohlášení znamená:
- zvýšení nominálních cen některých poštovních známek plánovaných k vydání v příštím roce,
- pravděpodobně nastavení některých nových nominálních hodnot automatových poštovních známek,
- od 1. ledna 2017 změnu cen již vydaných poštovních známek s nominální hodnotou vyjádřenou písmeny "E" (výplatné za obyčejný dopis do Evropy, nyní 27,00 CZK) a "Z" (výplatné za standardní dopis do Zámoří, nyní 32,00 CZK).

2016/11/22

ČESKO - Nové vlastní známky "Město Říčany"

Dnes - v úterý 22. listopadu 2016 - byly vydány další "vlastní" známky, tentokrát v sešitkovém provedení. Celkem osm vlastních známek nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů, v den vydání ekvivalent 16,00 CZK).


Námětem všech známek (i obalu známkového sešitku) je propagace Města Říčany, originálně zvolená v podobě motivů Říčan v provedení místních malířů.


Známkový sešitek byl vydán v nákladu 1.900 kusů, celková nominální hodnota vložených známek je 128,00 CZK.

2016/11/10

ČESKOSLOVENSKO - (CS 2507 VV) Unikát z Krušných hor

Na konci měsíce října letošního roku byl předložen našemu spolku k posouzení naprosto unikátní poštovně-historický materiál, který se sběratelům - specialistům - poštovních známek Československa "skrýval" více než třicet pět let.
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem, je dále prezentujeme na našem blogu, abychom zajistili veřejné informování všech specializovaných sběratelů známek poválečného Československa (1944-1992).
Ze samotného posudku, kromě vlastního popisu materiálu, dále zveřejňujeme i hodnocení materiálu, cenu materiálu, a uvažovaný tržní potenciál. Posudek byl zpracován k datu 1. listopadu 2016.


Popis materiálu:

Předmětem popisu je celistvost (pohlednice) vyplacená známkou emise "50 let ZOO Praha", která byla vydána Československou poštou dne 28. září 1981. Katalogové číslo známky nominální hodnoty 0,50 CSK je CS 2507. Pohlednice s námětem „KRUŠNÉ HORY“ byla podána k poštovní přepravě u pošty „ABERTAMY“ dne 2. března 1982 (viz otisk poštovního razítka – které je ještě bez PSČ!, s hodinovým údajem „18“), je adresovaná do Hrádku (doručovací pošta „338 42 Hrádek u Rokycan“). V adresním poli je doplněno správné číslo popisné, zřejmě pracovníkem doručovací pošty. V horní části (nad známkou) a nezřetelně i na známce samotné jsou dvě nažloutlé skvrny, – stopy poštovního provozu, případně stopy po další manipulaci s pohlednicí.


Adresní strana pohlednice "Krušné hory"
Námětem poštovní známky je skupina goril, doplněná názvem státu, nominální hodnotou, textem „ZOO PRAHA“, a datem výročí „1931-1981“. Autorem výtvarného návrhu byl pan Radomír Kolář, rytinu provedl pan Ladislav Jirka. Známky byly tištěny v tiskárně Hospodářské ústředny pošt Praha, a to tiskovou technikou rotačního ocelotisku kombinovaného čtyřbarevným hlubotiskem. Celkem bylo vydáno 20.910.000 kusů známek, přepážkový list (PL) obsahoval celkem 50 kusů známek, tedy bylo vydáno celkem 418.200 kusů archů. 

Příležitostná poštovní známka nominální hodnoty 50h emise "ZOO Praha"
(katalogové označení CS 2507)
Tyto poštovní známky byly v platnosti v Československu od dne vydání (28. září 1981) do 31. prosince 1992, poté od 1. ledna až do 30. září 1993 v obou nástupnických státech – v České republice a Slovenské republice – jako známky předběžné (a následně souběžné). Hodnota 50h byla tarifem za dopisnice v tuzemsku od dne vydání až do 18. října 1992. 

Příležitostná poštovní známka nominální hodnoty 50h emise "ZOO Praha"
s výrobní vadou (katalogové označení CS 2507 VV)
Vylepená poštovní známka má výraznou výrobní vadu – posunutý tisk jedné z hlubotiskových barev. Rotačním ocelotiskem v šedofialové (vzácněji fialové) barvě byla vytištěna skupina tří goril, následně byl prováděn hlubotiskem soutisk čtyř barev. Červené (nominální hodnota „50 h“), černé (dvouřádkový nápis „ZOO / PRAHA“), zelené (název státu „ČESKOSLOVENSKO“ a výroční letopočty „1931 – 1981“), a žlutozelené (podtisk pozadí ve spodní třetině známky). Právě u tisku žlutozelené barvy pozadí došlo k velmi výraznému posunu ve směru doprava (na známce je v levé části zřetelně vidět svislý bílý pruh oddělující pozadí) a menšímu posunu ve směru dolů. Katalogové označení tohoto materiálu je CS 2507 VV.Hodnocení materiálu: 

Jedná se o zcela mimořádnou výrobní vadu československých poštovních známek, která ušla pozornosti při finální kontrole tisku pracovníky poštovní správy. Zřejmě se jednalo jen o několik prvních tištěných archů při náběhu výroby, než došlo k vyrovnání tisku jednotlivých hlubotiskových barev. Pravděpodobně pouze těchto několik přepážkových archů (PA) bylo distribuováno Hospodářskou ústřednou pošt na poštu v Abertamech. 
V odborné literatuře (filatelistické časopisy, Zpravodaje Komise čs. známky, katalogy známek Československa) nebyla tato výrobní vada doposud popsána. Zatím je známa pouze na této jediné celistvosti, přičemž veškeré znaky (typ sdělení, písmo, oprava adresy, „kvalita“ otisku denního razítka a konečně i obě skvrny) potvrzují autentičnost tohoto poštovně-historického materiálu.


Cena materiálu: 

Celistvost (pohlednice) vyplacená poštovní známkou s výrobní vadou je nabízena za částku 11.800,00 CZK (tj. 437,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 27,00 CZK / EUR. 


Uvažovaný tržní potenciál: 

Vzhledem k tomu, že za posledních třicet pět let od vydání této emise (roku 1981) nebyla tato výrobní vada popsána či nabízena prostřednictvím aukcí, lze uvažovat o současné tržní ceně v rozmezí cca 14.500,00 až 18.000,00 CZK (tj. cca 537,00 – 667,00 EUR). 
Zde je ovšem nutno dále podotknout, že tato odhadovaná tržní cena bude do budoucna – po následném popsání této výrobní vady v odborné literatuře a sběratelských katalozích – průběžně narůstat. 
Proto i případnou koupi tohoto materiálu (nikoliv sběratelsky motivovanou) jako investici, lze vzhledem k jeho unikátnosti jednoznačně doporučit.


V Plzni, 1. listopadu 2016

Jiří Neumann
předseda zapsaného spolku
pro rozvoj filatelie
NEWSPHILA z.s.

Obrazová strana pohlednice "Krušné hory"

_____________________________


Servis pro čtenáře našeho blogu:


V případě zájmu o tuto unikátní poštovně-historickou celistvost jsme schopni ji zajistit za výše zveřejněnou cenu, tj. 11.800,00 CZK (ev. 437,00 EUR) plus poplatek za poštovné (tuzemsko: 47,00 CZK / 1,96 EUR; Evropa: 107,00 CZK / 3,96 EUR; Zámoří: 161,00 CZK / 5,96 EUR).

Kontaktujte nás na e-mailové adrese:
zda je dotyčný materiál ještě k dispozici.