Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2018/09/29

ČESKO - Vlastní známky a poštovní razítko na Hradě!

Jak jsme již na tomto blogu zveřejnili, v souvislosti s říjnovým vydáním emise "vlastních" poštovních známek "Muži 28. října 1918" jsou připravovány další související akce a poštovní materiály.

Pro výroční den - neděli 28. října 2018 - zapsaný spolek NEWSPHILA inicioval výrobu a používání dvou příležitostných poštovních razítek. První bude používáno na pražské "hradní" poště "119 00 PRAHA 012", která se nachází ne III. nádvoří Pražského hradu, doslova několik kroků od vchodu do svatovítské katedrály.

Grafický návrh příležitostného poštovního razítka (datum používání: 28.10.2018,
pošta "119 00  PRAHA 012")

Popis námětu: dominantním obrazovým motivem je legionářský odznak nošený našimi vojáky na čepicích v letech 1918-19 zobrazující znaky Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Ten je po levé, horní a pravé straně uzavřený textem „Samostatný stát československý vstoupil v život…“, který je uvozujícím textem prvního zákona nového státu, podepsaný a vyhlášený v Praze, tzv. „Muži 28. října 1918“. Po levé a pravé horní straně je toto datum připomenuto ve tvaru „28.X.“ a „1918“. Ve spodní části razítka čtvercového tvaru je uveden název pošty „PRAHA 012“ a datum používání razítka „28.10.2018“.

Autorem grafického návrhu je pan Jiří Neumann, rytinu příležitostného poštovního razítka provede mistr rytec pan Miloslav Bláha. 

2018/09/28

ČESKO - Nové "vlastní" známky k 100. výročí vzniku Československa

Na neděli 28. října 2018 připadá výroční den – jubilejní sté výročí – vzniku samostatného československého státu. U příležitosti této události bude v rámci projektu „Muži 28. října 1918“, který zahrnuje vydání ručně vázané knihy, vydání mincí (medailí) z drahých kovů, rovněž vydána i emise „vlastních“ poštovních známek České republiky, a to v provedení známkového sešitku (ZS).

VZ Muži 28. října 1918 - 01 František Soukup

Celkem osm poštovních známek nominální hodnoty „A“ (hodnota výplatného za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů zaslaný v tuzemsku, v den vydání ekvivalent 19,00 CZK) připomene podoby tzv. „Mužů 28. října“ a to v podobě přední strany vydávaných medailí, které realizoval mistr Slavomír Primák. 

VZ Muži 28. října 1918 - 02 Jiří Stříbrný

Jedná se o podoby pánů Františka Soukupa, Jiřího Stříbrného, Aloise Rašína, Vavro Šrobára, a Antonína Švehly, na další poštovní známce je zobrazena reversní strana všech medailí v podobě mapy státu doplněného lvem trhajícím okovy. Poslední dvě známky jsou věnovány pohledu na vlastní knihu „Muži 28. října“ a logo projektu, pod kterým je toto vydání realizováno.

VZ Muži 28. října 1918 - 03 Alois Rašín

Vlastní, hlavní, grafické pole („medaile“) je vkomponováno do ozdobného rámu, který připomíná orámování našich prvních československých poštovních známek s motivem Hradčan od mistra Alfonse Muchy. Ostatně i samotný název emise je tvořen fonty písma vzdáleně odkazujícími k tvorbě Alfonse Muchy a k některým jeho návrhům z volné tvorby.

VZ Muži 28. října 1918 - 04 Československo

Známkový sešitek bude mít katalogové označení VZ ZS 0088, vlastní katalogové označení jednotlivých poštovních známek bude stanoveno státním podnikem Česká pošta.

VZ Muži 28. října 1918 - 05 Vavro Šrobár

Kromě vydání vlastního známkového sešitku (ZS) je předpokládáno k této emisi vydat i tzv. cartes maximum (CM), tedy analogické pohlednice, pamětní listy (PL) a pamětní obálky (PaO), které připomenou tento významný den v historii našich národů. 

VZ Muži 28. října 1918 - 06 kniha Muži 28. října

O vlastním vydání této emise, počtech jednotlivých materiálů, možnostech objednání apod., Vás budeme informovat prostřednictvím tohoto blogu v první polovině měsíce října 2018. Nebo je možné poslat požadavek o zaslání informace přímo na naši adresu newsphila.plzen@centrum.cz, jakmile budou k dispozici definitivní informace, zašleme je zájemcům prostřednictvím e-mailu obratem.  

VZ Muži 28. října 1918 - 07 Antonín Švehla

Vzhledem k tomu, že výročí jednoho sta let je v naší novodobé historii natolik unikátní, připravované sběratelské materiály jsme se rozhodli doplnit o další (příležitostná poštovní razítka, příležitostné nálepky na doporučené dopisy), jejichž kombinováním dojde jistě k vytvoření vysoce hodnotných pamětních poštovně-historických dokladů, které mají do budoucna kromě pamětního významu pro jejich držitele i význam investiční.

VZ Muži 28. října 1918 - 08 Logo projektu

Jak jsme již uvedli, podrobnější informace o vydání a doplňujících materiálech budou průběžně zveřejňovány na tomto blogu.

2018/09/04

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0991-0994) "Ochrana přírody: Zoologické zahrady (III.)"

Zítra - ve středu 5. září 2018 - vyjdou další nové příležitostné poštovní známky České republiky, tentokrát v aršíkovém provedení. Již v pořadí třetí emise "Ochrana přírody: Zoologické zahrady" zahrnuje čtyři nové poštovní známky s tématikou zoologických zahrad v České republice. 


Aršík (katalogové označení CZ 0991-0994 A) se čtyřmi známkami a čtyřmi kupóny má celkovou nominální hodnotu 102,00 CZK. Autorem výtvarného návrhu jsou Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytiny pan Martin Srb. Technikou tisku je ocelotisk z ploché desky kombinovaný vícebarevným ofsetem.   


První známka (katalogové označení CZ 0991) je nominální hodnoty 19,00 CZK (výplatné odpovídá standardnímu dopisu do hmotnosti 50 gramů v tuzemsku). Námětem je ZOO Děčín a jeden z jejich obyvatelů - medvěd hnědý grizzly.


Druhá známka (katalogové označení CZ 0992) je nominální hodnoty 23,00 CZK (výplatné odpovídá nestandardnímu dopisu do hmotnosti 100 gramů v tuzemsku). Námětem je ZOO Ústí nad Labem a jeden z jejich obyvatelů - orangutan bornejský.


Třetí známka (katalogové označení CZ 0993) je nominální hodnoty 27,00 CZK (výplatné odpovídá dopisu hmotnosti od 101 do 500 gramů v tuzemsku). Námětem je ZOO Zlín a jeden z jejich obyvatelů - slon africký.


Čtvrtá známka (katalogové označení CZ 0994) je nominální hodnoty 33,00 CZK (výplatné odpovídá dopisu hmotnosti od 501 do 1000 gramů v tuzemsku). Námětem je ZOO Ostrava a dva z jejich obyvatelů - hroch obojživelnýkočkodan Dianin.

Společně se známkami jsou poštovní správou vydávány i obálky prvního dne vydání (FDC).


První (katalogové označení CZ 0991 FDC) vychází v nákladu 3.500 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 35,00 CZK. Motivem kresby razítka prvního dne vydání je hlava medvěda, obrazové části obálky dominuje makak chocholatý.


Druhá (katalogové označení CZ 0992 FDC) vychází v nákladu 3.500 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 39,00 CZK. Motivem kresby razítka prvního dne vydání je hlava orangutana, obrazové části obálky dominuje zebra Hartmannové.


Třetí (katalogové označení CZ 0993 FDC) vychází v nákladu 3.500 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 43,00 CZK. Motivem kresby razítka prvního dne vydání je hlava slona, obrazové části obálky dominuje vydra obrovská.


Čtvrtá (katalogové označení CZ 0994 FDC) vychází v nákladu 3.500 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 49,00 CZK. Motivem kresby razítka prvního dne vydání je hlava hrocha, obrazové části obálky dominuje pardál obláčkový.

Dalším "obvyklým" sběratelským materiálem, který je vydáván společně se známkami a obálkami prvního dne vydání (FDC), jsou tzv. analogické pohlednice (CM).


První (katalogové označení CZ 0991 CM) vychází v nákladu 2.400 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 15,00 CZK. Poštovní známka je znehodnocena razítkem prvního dne vydání "110 00 PRAHA 1". Česká pošta s.p. vydala i samostatné pohlednice bez nalepené poštovní známky v nákladu 1.000 kusů.


Druhá (katalogové označení CZ 0992 CM) vychází v nákladu 2.400 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 15,00 CZK. Poštovní známka je znehodnocena razítkem prvního dne vydání "110 00 PRAHA 1". Česká pošta s.p. vydala i samostatné pohlednice bez nalepené poštovní známky v nákladu 1.000 kusů.


Třetí (katalogové označení CZ 0993 CM) vychází v nákladu 2.400 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 15,00 CZK. Poštovní známka je znehodnocena razítkem prvního dne vydání "110 00 PRAHA 1". Česká pošta s.p. vydala i samostatné pohlednice bez nalepené poštovní známky v nákladu 1.000 kusů.


Čtvrtá (katalogové označení CZ 0994 CM) vychází v nákladu 2.400 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 15,00 CZK. Poštovní známka je znehodnocena razítkem prvního dne vydání "110 00 PRAHA 1". Česká pošta s.p. vydala i samostatné pohlednice bez nalepené poštovní známky v nákladu 1.000 kusů.

Tolik veškeré sběratelské materiály třetí emise českých a moravských zoologických zahrad. Vlastní aršík stojí 102,00 CZK, samostatné čtyři známky rovněž 102,00 CZK, obálky prvního dne vydání (sada) celkem 166,00 CZK, analogické pohlednice (sada) 60,00 CZK. Cena celkem v den vydání činí 430,00 CZK.