Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/03/25

ČESKO - O sbírání vlastních známek (V.) - chybotisky na pokračování...

V předchozím pokračování článků o vlastních známkách (ze dne 20.03.2015) jsme Vás poprvé na těchto stránkách informovali o zjištěných vadách - chybotiscích - vlastních známek. Nyní - pro ty, kteří ještě nemají nový katalog "KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)", zveřejňuje další nálezy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, jako vydavatel českých poštovních známek, vydalo dne 20. června 2012 vzorové vydání známky nominální hodnoty "E" na šířkuChybotisk této známky spočívá v tom, že vydavatel "vlastní známku" této hodnoty orientoval na výšku!

Katalog uvádí na straně 25 definici „chybotisk (chybný tisk)“ následovně: „poštovní cenina s hrubou chybou v některém z charakteristických znaků vzniklou v průběhu přípravy tiskových forem nebo v průběhu přípravy k tisku omylem (chybou) výrobce, řádně uvedená do poštovního provozu nebo veřejného prodeje; svou povahou výrobek, který měl být za normálních okolností kontrolou odhalen a vyřazen; obecně lze připustit existenci takovýchto chybných výrobků pro kterýkoliv z charakteristických rysů známky…“. 
Zdroj: Základní filatelistická terminologie, vydána v rámci publikace „Československá filatelie“ u příležitosti Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988.Jak je dále v katalogu uváděno (citace, strana 25):

V roce 2014 došlo u dvou emisí vlastních známek určených pro privátní zákazníky k nerespektování výše uvedených nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze strany státního podniku Česká pošta. Ten vydal v rozporu s výše uvedeným vzorem (na stránkách s.p. Česká pošta uváděným jako „vzor 3“) známky nominální hodnoty „E“ orientované na šířku, známku této hodnoty avšak orientovanou na výšku!

Z poštovně historického či „jen“ filatelistického hlediska není důležité, zda k tomu došlo opominutím, nedbalostí či záměrem při schvalování podkladů při písemné objednávce (a následných kontrolách vzhledu listů, či parafování vzorových tisků před zahájením vlastní výroby objednaného nákladu), výsledkem je vznik dosud nejvzácnějších chybotisků českých poštovních známek v období let 1993 až 2014.

A tak se podle zjištěných nálezů zdá, že oddělení známkové tvorby státního podniku Česká pošta nemělo v loňském roce při schvalování podkladů pro tisk "vlastních známek" příliš šťastnou ruku..._____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
2015/03/24

ČESKO - Emise "Mistrovství světa v ledním hokeji"

Ve středu 15. dubna 2015 bude vydána nová emise českých poštovních známek "Mistrovství světa v ledním hokeji". Jeho již 79. ročník se uskuteční v termínu od 1. do 17. května 2015 v České republice, v Praze a Ostravě.


Příležitostná poštovní známka (katalogové označení 0844) je nominální hodnoty 30,00 CZK (výše poštovného odpovídá sazbě za obyčejný dopis do hmotnosti 50 gramů zaslaný prioritně do mimoevropských zemí - Zámoří). Je distribuována v přepážkových listech o padesáti známkách, výtvarný návrh provedla paní Kateřina Podoláková.


Grafické řešení plochy známky spočívá v hokejkách, které jsou umístěny ve třech sloupcích, přičemž každá má na sobě nakreslenou vlajku státu, který se mistrovství účastní.
První sloupec (shora dolů, pět týmů): Dánsko (B), USA (B), Finsko (B), Norsko (B), a Francie (A).
Druhý sloupec (shora dolů, šest týmů): Německo (A), Bělorusko (B), Rusko (B), Rakousko (A), Slovensko (B), a Česko (A).
Třetí sloupec (shora dolů, pět týmů): Švýcarsko (A), Lotyšsko (A), Slovinsko (B), Švédsko (A), a Kanada (A).
Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je při levém okraji známky, text "MS V LEDNÍM HOKEJI 2015" a nominální hodnota "30 Kč) jsou umístěny v pravém horním rohu.


První skupina osmi hokejových týmů (A) bude hrát své zápasy v Praze, v O2 Aréně (použitá fotografie - wikipedia, autor: Honza Groh "Jagro").


Druhá skupina osmi hokejových týmů (B) bude hrát své zápasy v Ostravě, v ČEZ Aréně (použitá fotografie - wikipedia, autor: Michal Klajban).

V seznamu připravovaných příležitostných poštovních razítek k dnešnímu dni (24.03.2015) státní podnik Česká pošta na květen žádné razítko v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v hokeji 2015 neuvádí, tudíž zřejmě nebude žádné používáno.

2015/03/23

ČESKO (Kraslice) - Velikonoční poštovní razítko

Od dnešního dne (pondělí 23. března) až do pondělí 6. dubna 2015 pošta "358 01 KRASLICE" používá na orážení korespondence tradiční každoroční příležitostné poštovní razítko.


Jeho tématem jsou Velikonoční svátky. V letošním roce má obrazový motiv - podle grafického návrhu paní Ireny Vyčítalové - podobu velikonočního beránka. Příležitostné razítko je možno použít společně s tento měsíc vydanou poštovní známkou nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) s velikonoční tématikou.


Pošta "358 01 KRASLICE" se nachází v Karlovarském kraji v okrese Sokolov na adrese: náměstí 28. října 1705/4, Kraslice. Její otevírací doba je od pondělí do pátku od 08.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 08.00 do 11.00 hodin. Telefon: +420 352 359 911.2015/03/20

ČESKO - O sbírání vlastních známek (IV.) - chybotisky vzorového vydání

Nově vydaná publikace "KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)" zveřejňuje objev chybotisků vydaných "vlastních známek".

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, jako vydavatel českých poštovních známek, vydalo dne 20. června 2012 vzorové vydání známky nominální hodnoty "E" na šířkuChybotisk této známky spočívá v tom, že vydavatel "vlastní známku" této hodnoty orientoval na výšku!


Katalog uvádí na straně 25 definici „chybotisk (chybný tisk)“ následovně: „poštovní cenina s hrubou chybou v některém z charakteristických znaků vzniklou v průběhu přípravy tiskových forem nebo v průběhu přípravy k tisku omylem (chybou) výrobce, řádně uvedená do poštovního provozu nebo veřejného prodeje; svou povahou výrobek, který měl být za normálních okolností kontrolou odhalen a vyřazen; obecně lze připustit existenci takovýchto chybných výrobků pro kterýkoliv z charakteristických rysů známky…“. 

Zdroj: Základní filatelistická terminologie, vydána v rámci publikace „Československá filatelie“ u příležitosti Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988._____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
2015/03/16

ČESKO - O sbírání vlastních známek (III.) ... nové objevy chybotisků

V sobotu 14. března 2015 se v Praze uskutečnilo zasedání Společnosti sběratelů čs. známek v jehož rámci proběhla prezentace nově vydané publikace "KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)".

V jejím rámci byl představen unikátní nález chybotisků již vydaných "vlastních známek", který se bezesporu stane jedním z dosud nejvýznamnějších z období vydaných českých známek. Podrobný popis těchto chybotisků je součástí vydaného katalogu. 

Závěr prezentace byl věnován dotazům přítomných členů Společnosti. Zejména z oblasti poštovního použití vlastních známek, jejich ocenění a možnostem budování sbírek. 

Podrobnou informaci o průběhu zasedání Společnosti přineseme v samostatném článku.
_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
2015/03/11

ČESKO - Nová emise poštovních známek "EXPO 2015"

U příležitosti Světové výstavy EXPO 2015, která se bude konat nedaleko italského Milána v době od 1. května do 31. října 2015 vyjde nová emise českých poštovních známek.


Ve středu 18. března 2015 bude vydán aršík s jednou příležitostnou známkou nominální hodnoty 25,00 CZK zobrazující logotyp výstavy (v horní části), ve spodní reprodukci obrazu - fresky - Leonarda da Vinci "Poslední večeře páně".


Zároveň bude vydána i obálka prvního dne vydání (FDC) a list s nalepenou poštovní známkou (NL), tzv. "nálepní list".

2015/03/10

ČESKO - Emisní plán České pošty roku 2015 v jedné knize

Státní podnik Česká pošta zveřejnil na svých webových stránkách brožuru s emisním plánem českých poštovních známek připravovaných k vydání v letošním roce.


Na celkem 52 stranách se sběratelé či zájemci o naší českou emisní tvorbu dozví maximum informací v celkem  23 podrobných článcích o jednotlivých poštovních příležitostných známkách plánovaných k vydání (či již vydaných) v období od 20. ledna do 11. listopadu 2015.


U většiny emisí je vždy zobrazena příslušná známka (či aršík), motiv z obálky prvního dne vydání (FDC), a razítko prvního dne (použité na již zmíněné FDC). 


Brožura je vydávána v česko-anglické jazykové mutaci. Je možno si ji stáhnout ve formátu ".pdf" na odkazu zde.

2015/03/09

ČESKO - O sbírání vlastních známek (II.) ... aneb trocha teorie

Druhá část našeho seriálu "O sbírání vlastních známek" je věnována používanému odbornému názvosloví, které má přímou souvislost s vydáváním vlastních známek.


POŠTOVNÍ CENINY
Poštovní ceniny jsou nepeněžní chráněné tiskoviny mající nebo dokládající nějakou finanční hodnotu, která na nich bývá vyznačena a je jiná než jejich hodnota výrobní. Vydávat a měnit (případně i rušit jejich platnost) může pouze oprávněný vydavatel – v současnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.


POŠTOVNÍ ZNÁMKY
Poštovní známky jsou poštovní ceniny a jsou dokladem o zaplacení určitého poštovního úkonu nebo poskytnuté poštovní služby. Charakteristickou vlastností poštovních známek je možnost je nalepit na dopravovanou zásilku. Rozeznáváme známky výplatní, příležitostné, automatové a vlastní.


VÝPLATNÍ ZNÁMKY
Jsou vydávány obvykle s neutrálními, dlouhodobě platnými motivy. Slouží k rozsáhlé spotřebě v běžném poštovním provozu. Jsou podle potřeby vydavatele (ev. státního podniku Česká pošta) dotiskovány (i v několika nákladech a delším časovém období) a jejich celkový náklad mnohonásobně převyšuje náklad známek příležitostných.
Jedním z typů výplatních známek jsou takzvaná „vzorová vydání“ vlastních poštovních známek. Ta jsou vydávána podle jednotlivých způsobů adjustace známek – jako archová (TL – tiskové listy), případně sešitková (ZS – známkové sešitky). Dále se rozlišují podle jednotlivých nominálních hodnot, které se však dnes udávají u těchto vydání pouze jako písmenkové:
A“ – tuzemské výplatné za standardní dopis hmotnosti do 50 gramů (od 20. června 2012 ekvivalent 10,00 CZK, od 1. srpna 2013 celkem 13,00 CZK),
E“ – výplatné za prioritní dopis hmotnosti do 50 gramů v Evropě, případně výplatné za ekonomický dopis hmotnosti do 50 gramů do Zámoří (od 20. června 2012 ekvivalent 20,00 CZK, od 1. srpna 2013 celkem 25,00 CZK),
Z“ – výplatné za prioritní dopis hmotnosti do 50 gramů do Zámoří (od 26. listopadu 2014 ekvivalent 30,00 CZK). 
Vzorová vydání „vlastních známek“ jsou vydavatelem standardně uváděna v emisních plánech českých známek, jako taková dostávají přidělena katalogová čísla. Jsou tedy nedílnou součástí generálních (či specializovaných) sbírek českých poštovních známek.  


VLASTNÍ ZNÁMKY
Podle způsobu vydání a následné distribuce je lze dělit do několika základních skupin. Zároveň tyto skupiny mohou pro sběratele definovat oblast jejich zájmu, tedy určit si, co je součástí jakého typu sbírky a podle toho se rozhodnou jaké skupiny vlastních známek sbírat či nesbírat. Podle základních skupin „vlastních známek“ jsou rozčleněny i části katalogů popisujících vlastní známky.

Vzorová vydání vlastních známek
Jsou vydávána jako standardní výplatní známky oprávněným vydavatelem – Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPaO ČR). Jako taková (vydání poštovních cenin) jsou oznamována prostřednictvím Poštovního věstníku vydávaného Českým telekomunikačním úřadem. Z titulu standardních výplatních známek jsou prodávány (prostřednictvím státního podniku Česká pošta) za vytištěnou nominální hodnotu.
Vzorová vydání mají charakter standardních výplatních poštovních známek, tedy v případě potřeby (na rozdíl od známek příležitostných) mohou být dotiskovány bez jakýchkoliv dalších úprav. Jediná odlišnost, ke které může v průběhu dotisku „starších“ vydání dojít, je změna typu užívaného hologramu s logem státního podniku Česká pošta.
Známky těchto vzorových vydání mají přidělena standardní katalogová čísla (ve vzestupné řadě podle data vydání) jako známky příležitostné, na základě této skutečnosti by měly být (a jsou) zařazovány do generálních sbírek českých poštovních známek.


K těmto známkám jsou automaticky vydávány i tzv. „nálepní listy“ (zkratka NL), tedy listy formátu A5 (na ležato) s nalepenou poštovní známkou, znehodnocenou otiskem razítka prvního dne vydání. Zatím k žádné dosud vydané vlastní známce „vzorového vydání“ nebyla vydána „obálka prvního dne vydání“ (zkratka FDC), neboť se jedná o výplatní známky, byť k některým emisím výplatních známek již tak poštovní správa v minulých letech učinila. Další z možných produktů – „pamětní list“ oddělení Známkové tvorby s.p. Česká pošta (zkratka PLZ) – byl poprvé vydán u známky vzorového vydání Jára Cimrman v listopadu roku 2014.


Vzorová vydání v archové úpravě (o dvaceti pěti známkových polích) byla vydána v roce 2012 pro známky nominálních hodnot „A“ (v provedení na výšku a na šířku), a „E“ (v provedení na šířku). Další vzorová vydání vyšla v roce 2014 pro kulaté známky nominálních hodnot „A“ a „Z“ (s vyobrazením Járy Cimrmana).


Vzorová vydání v sešitkové úpravě (o osmi známkových polích) byla vydána v roce 2013 pro známky nominálních hodnot „A“ (v provedení na šířku a na výšku), a „E“ (v provedení na šířku a na výšku).Veřejná vydání vlastních známek
Jsou vydávána pověřeným vydavatelem – státním podnikem Česká pošta – v rámci schválených vzorových vydání (tedy co do rozměrů a nominálních hodnot). Jsou oznamována prostřednictvím informačního servisu s.p. Česká pošta (na webových stránkách, případně na stránkách informačního časopisu „Věstník – Informace pro veřejnost“). Z titulu veřejného vydání jsou prodávány (prostřednictvím státního podniku Česká pošta) za vytištěnou nominální hodnotu.
Známky těchto veřejných vydání nemají přidělena standardní katalogová čísla vydaných poštovních známek. Na základě této skutečnosti nemusí být nutně zařazovány do generálních sbírek českých poštovních známek.
Katalogové označení těchto veřejných vlastních známek má podobu písmen „VZ“ (vlastní známka) a čtyřmístného čísla „0000“, které udává číslo známky (ve vzestupné řadě podle data vydání, případně podle umístění na archu – v případě více motivů známek jedné emise). Stejným způsobem jsou značeny i „vlastní známky“ privátních vydání.
Na druhou stranu, vzhledem ke skutečnosti, že jsou standardně prodávány na poštách (byť i třeba jen vybraných), dodávány na základě objednávky v rámci tzv. novinkové služby České pošty, jako určitá nadstavba generální sbírky známek České republiky by mohly být chápány. A tedy i sbírány. 
K těmto známkám nejsou pověřeným vydavatelem vydávány tzv. „nálepní listy“ (zkratka NL), „obálky prvního dne vydání“ (zkratka FDC), ani „pamětní listy“ oddělení Známkové tvorby s.p. Česká pošta (zkratka PLZ). Vyskytují-li se přesto takové výrobky, jsou zhotovovány soukromými subjekty.
Veřejná vydání v archové úpravě (o dvaceti pěti známkových polích) byla vydána poprvé v roce 2013 pro známky nominálních hodnot „A“ (v provedení na výšku) emisí: „Česká pojišťovna MIZUNO RUNTOUR“ (jeden námět), „100. Primátorky“ (jeden námět), a „120 let českého tenisu“ (dvacet pět námětů). V roce 2014 byla vydána jediná emise známek nominální hodnoty „A“ (v provedení na výšku) „Adventní čas“ (dvacet pět námětů).


Vzhledem ke skutečnosti, že k 1. srpnu 2013 došlo ke změně poštovních tarifů, známky nominálních hodnot „A“ (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK), emisí „Česká pojišťovna MIZUNO RUNTOUR“ a „100. Primátorky“ (v prodeji na provozovnách s.p. Česká pošta) byly přeceněny, a začaly být prodávány za novou nominální hodnotu ve výši 13,00 CZK. 


Doposud (do dnešního dne) státní podnik Česká pošta nevydal veřejné vydání vlastních známek v sešitkové úpravě (o osmi známkových polích).

Privátní vydání vlastních známek
Jsou vydávána pověřeným vydavatelem – státním podnikem Česká pošta – v rámci schválených vzorových vydání (tedy co do rozměrů a nominálních hodnot) pro soukromé (privátní) subjekty. Jejich vydání jsou oznamována prostřednictvím informačního servisu s.p. Česká pošta (na webových stránkách). K datu vydání jsou pověřeným vydavatelem (Českou poštou) předány objednavateli, který sám rozhoduje o způsobu jejich využití či distribuci.
V případě poštovního použití má každá známka privátního vydání natištěnou nominální hodnotu („A“, „E“, a „Z“), která se rovná příslušnému poštovnímu poplatku (dnes hodnotám 13,00 CZK, 25,00 CZK, a 30,00 CZK). Zároveň – v případě jejího prodeje jinému subjektu – není objednavatel této poštovní ceniny touto nominální cenou nikterak vázán.
Do prodejní ceny privátního vydání vlastních známek (ať již samostatných známek, tiskových listů, či známkových sešitků) by měl objednavatel zahrnout jak vlastní nominální hodnotu (platí ji vydavateli – státnímu podniku Česká pošta), hodnotu personifikovaného tisku (platí se vydavateli – s.p. Česká pošta – v různé výši, podle počtu námětů použitých na jednom vydání), náklady na grafické zpracování jednotlivých známek (případně i dalších částí listu či sešitku), náklady na projednání a zajištění tisku u vydavatele (vlastní předjednání, přípravy smluv, schválení nátisků, případný dozor u tisku, převzetí objednávky), a případný uvažovaný zisk. To vše rozpočítáno do ceny jedné známky, tiskového listu či známkového sešitku.
Výše uvedený odstavec dostatečně vysvětluje rozdíl v ceně nabízených privátních vydání vlastních známek – od ceny cca 600,00 CZK až po několik tisíc korun (za tiskové listy). U těchto vydání jednoznačně rozhoduje nabídka a poptávka (případně v obráceném pořadí poptávka a nabídka).
Známky těchto privátních vydání nemají (stejně jako vydání veřejná) přidělena standardní katalogová čísla vydaných poštovních známek. Na základě této skutečnosti a způsobu jejich prodeje, lze konstatovat, že se stanou součástí spíše specializovaných sbírek českých poštovních známek.
Katalogové označení těchto privátních vlastních známek má podobu písmen „VZ“ (vlastní známka) a čtyřmístného čísla „0000“, které udává číslo známky (ve vzestupné řadě podle data vydání, případně podle umístění na archu – v případě více motivů známek jedné emise). Stejným způsobem jsou značeny i „vlastní známky“ veřejných vydání.
                U některých privátních vydání navíc jejich objednavatel (soukromý subjekt) přistoupil k vydání „Pamětních listů“, „Pamětních obálek“ či podobných výrobků, určených pro sběratele.

Privátní vydání v archové úpravě (o dvaceti pěti známkových polích) byla vydána poprvé v roce 2012 (v celkovém počtu devíti emisí), jednalo se o následující: „Časopis Filatelie 2012“, „Česká pojišťovna – 185 let“, „Společnost sběratelů československých známek“, „REISSWOLF – Bezpečná skartace“, „10 let SŽDC“ (Správa železniční dopravní cesty), „OSTROJ a.s.“, „David Szalai, sochař“, „Erlebachova a Josefova bouda“ (I.), a „David Ogilvy“.


O rok později – 2013 – bylo vydáno v archové úpravě opět devět emisí: „SSI SCHÄFER – 20 let v České republice“ (I.), „SSI SCHÄFER – 20 let v České republice“ (II.), „Krematorium Pardubice 1923-2013“, „Literatura a film bez hranic“, „Eduard – Model Accessories „Naši se vracejí““, „BROP s.r.o. – brambory“, „Erlebachova a Josefova bouda“ (II.), „Bohumín“, a „130. výročí založení Poštovní spořitelny“ (I.).


V roce  2014 vyšlo celkem šest emisí: „Mikroregion Chelčicko-Lhenický“, „130. výročí založení Poštovní spořitelny“ (II.), „NS Reality“, „Společnost sběratelů celin s neoficiálním přítiskem“, „Fénix“, a „Muzeum českého karosářství (MČK)“.


Zatím posledním privátním vydáním v archové úpravě je – v roce 2015 – emise „20 let od založení společnosti DELIKOMAT“.  
Privátní vydání v sešitkové úpravě (o osmi známkových polích) byla vydána poprvé v roce 2013 (v celkovém počtu dvou emisí), jednalo se o následující: „SŽDC – 175. výročí železniční dopravy na území České republiky 1839-2014“, a „130. výročí založení Poštovní spořitelny“ (I.).


V následujícím roce (2014) vyšly opět dvě emise: „130. výročí založení Poštovní spořitelny“ (II.), a „Tenisová síň slávy“.


_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
2015/03/08

ČESKO (Plzeň) - Pozvánka na výstavu "Objevitelé neznámých dálek Jiří Hanzelka & Miroslav Zikmund"

Od úterý 10. března až do pátku 10. dubna 2015 se v plzeňské galerii "U Andělíčka" uskuteční filatelistická výstava doplněná fotografiemi "Objevitelé neznámých dálek Jiří Hanzelka & Miroslav Zikmund". 


Autorem výstavy je známý plzeňský sběratel, vystavovatel a cestoval pan ing. Emanuel Lukeš, který v rámci této výstavy shromáždil kromě materiálů filatelistických i zajímavé fotografie. 

V této souvislosti nabízíme jednu ze starších fotografií zveřejněných na našem blogu v roce 2012 (čtvrtek, 19. dubna). Jsou na ní (zleva) pánové: ing. Lumír Brendl (bývalý předseda Svazu českých filatelistů), ing. Emanuel Lukeš, ing. Miloslav Tupý (sběratel poštovní historie Spálenopoříčska a regionální badatel), a pan mgr. Jaroslav Maleček (tajemník Svazu českých filatelistů). Zajímavostí je, že fotografie je pořízena v galerii "U Andělíčka", tedy na místě, kde proběhne výstava.

Vernisáž výstavy se koná v pondělí 9. března 2015 od 17.00 hodin. Výstavu zahájí pan Jožka Osoba, předseda Klubu filatelistů 03-13 v Plzni, o kulturní doprovod se postarají žáci Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Plzni-Lobzích.


Galerii "U Andělíčka" naleznete v Plzni ve Veleslavínově ulici číslo 30. Otevírací doba je pondělí až pátek od 13.30 do 17.00 hodin.

2015/03/06

ČESKO - O sbírání vlastních známek (I.)

V České republice – již od 20. června 2012 – bylo zahájeno vydávání „vlastních známek“. Na stránkách blogu NEWSPHILA tímto začínáme publikovat první ze série článků, ve kterých si některé skutečnosti spojené s vydáváním těchto známek připomeneme.


Vydavatelé – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, i státní podnik Česká pošta – vydávají „vzorová“, „veřejná“, a „privátní vydání“ těchto známek v archové či sešitkové úpravě. Na sklonku roku 2014 jsme se dokonce dočkali prozatím „vzorového vydání“ kulatých vlastních známek.
A sběratelé? Většina z nich má jasno, do svých sbírek (ať již generálních, mírně specializovaných či specializovaných) zařazuje pouze základní – takzvaná „vzorová“ – vydání vlastních poštovních známek, neboť ty mají vlastní katalogové označení v rámci průběžné řady českých poštovních známek a z toho důvodu prostě do sbírky patří.
O něco menší část sběratelů postupně začala do svých sbírek zařazovat i takzvaná „veřejná vydání“ vlastních známek, která vychází od roku 2013. Ostatně tolik jich dosud nevyšlo, a navíc jsou k dostání – ne-li u všech přepážek pošt, tak alespoň u některých – v den vydání (a někdy i znatelně déle) za nominální hodnotu. To samozřejmě jejich sběratelskou atraktivitu zvyšuje.


Poslední – velmi omezenou – sběratelskou skupinou jsou Ti, kteří si vytkli za svůj cíl vysbírat maximální počet či všechna vydání „privátních“ vlastních známek. U některých je již dnes jasné, že jsou (takřka s absolutní jistotou) nesehnatelná, jiná jen s velkými obtížemi (včetně nemalých finančních obětí), ale některá – snad i díky osvíceným objednavatelům – jsou k dispozici téměř za výrobní cenu (byť odlišnou od ceny nominální). Ostatně sběratelskou omezenou skupinou jsou i proto, že nejmenší vydávaný náklad privátních vlastních známek se ustálil na množství šesti set kusů tiskových listů. A to samozřejmě filatelistickou sběratelskou obec dosti limituje.
Série článků si klade několik cílů. Tím prvním je bezesporu postupně přesně popsat všechna „vzorová“, „veřejná“ i „privátní“ vydání vlastních známek (včetně odkazů na již publikované články na tomto blogu). Druhým je přinést kvalitní námětový popis všech vydaných známek (ale i doplňujících motivů na okrajích tiskových listů či na volné ploše známkových sešitků), možná i v netušených souvislostech. A posledním cílem – třetím – je ukázat, že sbírání není jen o hromadění známek v zásobnících (nebo na albových listech), ale že je možné sbírat daleko víc – nálepní listy, pamětní listy, privátní obálky prvního dne vydání…


… a kromě toho všeho je možné si vlastními silami zajistit (vytvořit) například analogické pohlednice (tzv. cartes maxima), či korespondenční lístky (nebo dopisy) vyfrankované vlastními známkami a poslané svým filatelistickým přátelům (ale těm raději s rozvahou, zřejmě nebudou příliš ochotni je vracet do sbírek odesilatelů). Zkrátka osobní aktivitě a vlastním nápadům se ani zde meze nekladou.


Závěrem mi již nezbývá nic jiného, než popřát všem sběratelům – vlastních známek „vzorových“, „veřejných“ či „privátních“ – aby se tento soubor článků stal nepostradatelným pomocníkem při budování jejich sbírek. A pro další případné sběratele se stal i dobrou inspirací…

Hodně štěstí při sbírání
                               Vám přeje
          Jiří Neumann_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.