Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

02. POŠTOVNÍ SPRÁVY


EUROPA / EVROPA /Abkhazia / Abcházie /


Albania / Albánie /

http://www.postashqiptare.al/


Åland (Finland) / Álandy (Finsko) / 

http://www.posten.ax/


Andorra / Andorra /

La Poste    (FR)     http://www.laposte.fr/

   
Armenia / Arménie /

http://www.haypost.am/


Austria / Rakousko /

http://www.post.at/index.htm
  

Azerbaijan / Azerbajdžan /

http://www.azerpost.az/


Belarus / Bělorusko /
  

  
Bosnia and Herzegovina / Bosna a Herzegovina /

Sarajevo       http://www.bhp.ba/
Banja Luka    http://www.srpskeposte.com/
Mostar          http://www.post.ba/
  

Bulgaria / Bulharsko 
 
Croatia / Chorvatsko   

Cyprus / Kypr

http://www.mcw.gov.cy/mcw/dps/dps.nsf/index_en/index_en?OpenDocument


Czech Republic / Česká republika /    

http://www.ceskaposta.cz/


Denmark / Dánsko /

http://www.postdanmark.dk/index.jsp


Estonia / Estonsko /

http://www.post.ee/index.php?lang=en


 Faroe Islands (Denmark) / Faerské ostrovy (Dánsko) /

http://www.posta.fo/


Finland / Finsko /

http://www.posti.fi/


France / Francie /

http://www.laposte.fr/


Gibraltar / Gibraltar /  

http://www.gibraltar-stamps.com/


Georgia / Gruzie /

http://www.georgianpost.ge/index.php?lang=eng&page=1


Germany / Německo /   

www.deutschepost.de


Greece / Řecko /    

http://www.elta-net.gr/ 


Guernsey / Guernsey / 

http://www.guernseypost.com/Hungary / Maďarsko /  

http://posta.hu/


Iceland / Island /  

http://www.postur.is/


Ireland / Irsko /  

http://www.anpost.ie/AnPost/


Isle of Man / Ostrov Man / 

http://www.gov.im/post/postal/


Italy / Itálie /   

http://www.poste.it/


 Jersey / Jersey /

http://www.jerseypost.com/Pages/default.aspx


Kazakhstan / Kazachstán /

http://www.kazpost.kz/en/


Kosovo / Kosovo /

http://www.postaekosoves.net/en/index.php


Latvia / Lotyšsko /    

http://www2.pasts.lv/en/


Liechtenstein / Lichtenštejnsko /   

Lithuania / Litva /    

http://www.post.lt/en/


Luxembourg / Lucembursko /   

http://www.pt.lu/portal/


Republic of Macedonia / Makedonie /   

http://www.posta.mk/macedonian/Novosti.aspx


Malta / Malta /   

http://www.maltapost.com/page.asp?p=7017&l=1


Moldova / Moldávie /

http://www.posta.md/en.html


Monaco / Monako /   

http://www.lapostemonaco.mc/


Montenegro / Černá Hora /  

http://www.postacg.me/main.php


Nagorno-Karabakh / Náhorní Karabach /


Netherlands/ Nizozemsko /

http://www.tntpost.nl/voorthuis/


Northern Cyprus / Severní Kypr /

http://www.postadairesi.com/


Norway / Norsko /   

http://www.posten.no/en/


Poland / Polsko /

http://www.poczta-polska.pl/
  

Portugal / Portugalsko /

http://www2.ctt.pt/fectt/wcmservlet/ctt/landingpage.html


Romania / Rumunsko /   

http://www.posta-romana.ro/


Russia / Rusko /

http://www.russianpost.ru/


San Marino / San Marino /   

http://www.aasfn.sm/english/english.htm


Serbia / Srbsko /

http://www.posta.rs/


Slovakia / Slovensko /   

http://www.posta.sk/en


Slovenia / Slovinsko /

http://www.posta.si/


South Ossetia / Jižní Osetie /  


Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta (SMOM) / Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě /

http://www.orderofmalta.org/catalogue/stamps/?lang=en


Spain / Španělsko /   

http://www.correos.es/dinamic/plantillas/home1.asp


Svalbard and Jan Mayen Islands (Norway) / Špicberky a ostrov Jan Mayen (Norsko) /


Sweden / Švédsko /   

http://www.posten.se/


Switzerland / Švýcarsko /   

http://www.poste.ch/


Transnistria / Podněstří / 


Turkey / Turecko /

http://www.ptt.gov.tr/


Ukraine / Ukrajina /   

http://www.ukrposhta.com/www/upost_en.nsf


United Kingdom / Spojené Království /

http://www.royalmail.com/portal/rm


United Nations Organization (UNO) / Organizace spojených národů (OSN) /

http://unstamps.un.org/unpa/

Geneva     http://unstamps.un.org/unpa/search/products.action?tags=Geneva
Vienna      http://unstamps.un.org/unpa/search/products.action?tags=Vienna


Vatican City / Vatikán /

http://www.vaticanstate.va/EN/Services/Philatelic_and_Numismatic_Office/index/