Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2018/12/31

Přání do nového roku 2019

Do nového roku 2019 všem čtenářům našeho blogu "NEWSPHILA" přeji jen to dobré. Jak v osobním životě, tak i v životě sběratelském... A samozřejmě hodně zdraví, to ostatní již přijde samo.

I v roce 2019 se budeme snažit v článcích a oznámeních na tomto blogu informovat jak členy našeho Spolku, tak i jen náhodně (či cíleně) příchozí o filatelii, poštovní historii a souvisejících oborech ...


Jiří Neumann
předseda zapsaného spolku
pro rozvoj filatelie
NEWSPHILA

2018/12/30

ČESKO - Rok 2019, rok zvyšování poštovních poplatků?

V těchto dnech, právě před koncem letošního roku se na webových stránkách státního podniku Česká pošta objevil zajímavý článek pod názvem "Souhrnný přehled změn Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p., s účinností od 1. 2. 2019".


Co je pro nás - uživatele služeb České pošty s.p. - důležité, lze shrnout následovně:
a) mění se cena poštovních poukázek a dobírkových poštovních poukázek,
b) jsou upraveny ceny za mezinárodní listovní zásilky u služeb: Obyčejná zásilka, Doporučená zásilka a Cenné psaní.

Výrazy "mění se cena" či "jsou upraveny ceny", lze - dle našeho názoru - jednoznačně identifikovat jako zvýšení cen. Pokud k tomuto zvýšení cen dojde, následky (pro uživatele i sběratele) lze předpovědět následovně:

a) u poštovních známek plánovaných k vydání v roce 2019 s plánovanými nominálními hodnotami ve výši:
- 35,00 CZK (výplatné Evropa, prioritně) dojde k jejich úpravě na novou hodnotu. Týkat by se to mělo emisí "Pražský hrad v ročních obdobích" (2x 35,00 CZK, datum vydání: 24.04.2019), 
- 41,00 CZK (výplatné Zámoří, prioritně) dojde k jejich úpravě na novou hodnotu. Týkat by se to mohlo již první emise "Století Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda" (2x 41,00 CZK, datum vydání: 14.02.2019), zcela jistě pak emisí pozdějších "Suverénní řád maltézských rytířů" (41,00 CZK, datum vydání: 06.03.2019) a "Umělecká díla na známkách: Ota Janeček" (41,00 CZK, datum vydání: 13.11.2019),
- "E" (ekvivalent základního výplatného "Evropa", tj. v současnosti ekvivalent 35,00 CZK), budou prodávány již za jinou nominální hodnotu rovnou novým poplatkům. Týkat by se to mělo emise "EUROPA: Národní ptáci - Ledňáček říční" ("E", datum vydání: 24.04.2019), a výplatní emise "Pampeliška" ("E", datum vydání: 22.05.2019),
- "Z" (ekvivalent základního výplatného "Zámoří", tj. v současnosti ekvivalent 41,00 CZK), budou prodávány již za jinou nominální hodnotu rovnou novým poplatkům. Týkat by se to mělo emise "Mahátma Gándhí" ("Z", datum vydání: 26.06.2019),

b) u poštovních známek vydaných do konce roku 2018 nominálních hodnot "E" a "Z" dojde dnem 1. února 2019 k úpravě jejich prodejní hodnoty na novou částku,

c) v případě automatových známek lze předpokládat, že dojde ke změně nastavených tarifů ve výši 35,00 CZK, 41,00 CZK, 53,00 CZK, 59,00 CZK (obyčejné listovní zásilky Evropa či Zámoří), 85,00 CZK a 90,00 CZK (doporučené listovní zásilky Evropa a Zámoří), a to na nové, aktuální, hodnoty k datu 1. února 2019.

O podrobných změnách ceníků, jakmile budou zveřejněny, budeme na našich stránkách informovat.

2018/11/26

ČESKO - JUDr. Emil Hácha (1872-1945) na poštovní známce!

V tomto týdnu bude vydána další "vlastní" známka, tentokrát u příležitosti blížícího se 80. výročí volby JUDr. Emila Háchy (1872-1945) za prezidenta Česko-Slovenské republiky, ke které došlo dne 30. listopadu 1938.

Slavnostní představení nové poštovní známky, stejně jako související akce, proběhne v rodišti JUDr. Emila Háchy - Trhových Svinech - v pátek 30. listopadu 2018.


2018/10/18

ČESKO - Nové vlastní známky (VZ 0088) "Muži 28. října 1918"

Dnes - ve čtvrtek 18. října 2018 - ve výroční den Washingtonské deklarace vychází další z emisí "vlastních" poštovních známek České republiky, tentokrát pod názvem "Muži 28. října 1918".


Emise je vydávána ve formě známkového sešitku o osmi známkách nominální hodnoty "A", různých motivů. Katalogové označení emise je VZ ZS 0088, poštovní známky mají čísla VZ 0850-0857.


Tuto emisi "vlastních" známek lze od dnešního dne zakoupit pouze na odkazu zde.

2018/10/02

ČESKO - Emise "Muži 28. října 1918" a předtisková příprava

Ve čtvrtek 27. září 2018 byla podpisem schvalovacích nátisků v Poštovní tiskárně cenin Praha a.s. ukončena přípravná fáze vydání "vlastních" poštovních známek emise "Muži 28. října 1918". 


Jak je patrné z přiložených fotografií, tiskový arch (TA) obsahuje čtyři pole známkových sešitků (ZS), přičemž každé je identifikovatelné prostřednictvím tzv. "sudoku". Tzv. "SUDOKU" je ve filatelistickém názvosloví označení grafického schématu (které je umístěno vždy uprostřed vnitřní strany známkového sešitku), které udává příslušné umístění známkového sešitku (ZS) v tiskovém archu (TA). 


V rámci schvalovacích nátisků byly zástupci zadavatele (NEWSPHILA z.s.), vydavatele (Česká pošta s.p.) a zhotovitele (Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.) podepsány jak vytištěné vnitřní strany (se známkami) známkového sešitku, tak i strany vnější (destiček či obalu) známkového sešitku.


O dalších materiálech a postupech jednotlivých prací v souvislosti s vydáním emise "Muži 28. října 1918" Vás budeme informovat na stránkách tohoto blogu.

2018/10/01

ČESKO - Vlastní známky a razítko v Poštovním muzeu!

Jak jsme již na tomto blogu zveřejnili, v souvislosti s říjnovým vydáním emise "vlastních" poštovních známek "Muži 28. října 1918" jsou připravovány další související akce a poštovní materiály.

Pro výroční den - neděli 28. října 2018 - zapsaný spolek NEWSPHILA inicioval výrobu a používání dvou příležitostných poštovních razítek. Druhé bude používáno u příležitostné poštovní přepážky pošty "110 00 PRAHA 1", zřízené v prostorách Poštovního muzea v Praze (Poštovní muzeum naleznete nedaleko řeky Vltavy na adrese: Nové mlýny 2).

Grafický návrh příležitostného poštovního razítka (datum používání: 28.10.2018,
pošta "110 00  PRAHA 1")

Popis námětu: dominantním obrazovým motivem je datum vzniku nového státu "28.X.1918", včetně jmen mužů, kteří stáli u jeho vzniku: "Antonín Švehla", "Alois Rašín", "František Soukup", "Jiří Stříbrný", a "Vavro Šrobár" (v grafickém provedení, které evokuje jejich podpisy). Tento střed razítka je po levé, horní a pravé straně uzavřený textem „Samostatný stát československý vstoupil v život…“, který je uvozujícím textem prvního zákona nového státu, podepsaný a vyhlášený v Praze. Ve spodní části razítka čtvercového tvaru je uveden název pošty „PRAHA 1“ a datum používání razítka „28.10.2018“.


Autorem grafického návrhu je pan Jiří Neumann, rytinu příležitostného poštovního razítka provede mistr rytec pan Miloslav Bláha.

2018/09/29

ČESKO - Vlastní známky a poštovní razítko na Hradě!

Jak jsme již na tomto blogu zveřejnili, v souvislosti s říjnovým vydáním emise "vlastních" poštovních známek "Muži 28. října 1918" jsou připravovány další související akce a poštovní materiály.

Pro výroční den - neděli 28. října 2018 - zapsaný spolek NEWSPHILA inicioval výrobu a používání dvou příležitostných poštovních razítek. První bude používáno na pražské "hradní" poště "119 00 PRAHA 012", která se nachází ne III. nádvoří Pražského hradu, doslova několik kroků od vchodu do svatovítské katedrály.

Grafický návrh příležitostného poštovního razítka (datum používání: 28.10.2018,
pošta "119 00  PRAHA 012")

Popis námětu: dominantním obrazovým motivem je legionářský odznak nošený našimi vojáky na čepicích v letech 1918-19 zobrazující znaky Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Ten je po levé, horní a pravé straně uzavřený textem „Samostatný stát československý vstoupil v život…“, který je uvozujícím textem prvního zákona nového státu, podepsaný a vyhlášený v Praze, tzv. „Muži 28. října 1918“. Po levé a pravé horní straně je toto datum připomenuto ve tvaru „28.X.“ a „1918“. Ve spodní části razítka čtvercového tvaru je uveden název pošty „PRAHA 012“ a datum používání razítka „28.10.2018“.

Autorem grafického návrhu je pan Jiří Neumann, rytinu příležitostného poštovního razítka provede mistr rytec pan Miloslav Bláha. 

2018/09/28

ČESKO - Nové "vlastní" známky k 100. výročí vzniku Československa

Na neděli 28. října 2018 připadá výroční den – jubilejní sté výročí – vzniku samostatného československého státu. U příležitosti této události bude v rámci projektu „Muži 28. října 1918“, který zahrnuje vydání ručně vázané knihy, vydání mincí (medailí) z drahých kovů, rovněž vydána i emise „vlastních“ poštovních známek České republiky, a to v provedení známkového sešitku (ZS).

VZ Muži 28. října 1918 - 01 František Soukup

Celkem osm poštovních známek nominální hodnoty „A“ (hodnota výplatného za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů zaslaný v tuzemsku, v den vydání ekvivalent 19,00 CZK) připomene podoby tzv. „Mužů 28. října“ a to v podobě přední strany vydávaných medailí, které realizoval mistr Slavomír Primák. 

VZ Muži 28. října 1918 - 02 Jiří Stříbrný

Jedná se o podoby pánů Františka Soukupa, Jiřího Stříbrného, Aloise Rašína, Vavro Šrobára, a Antonína Švehly, na další poštovní známce je zobrazena reversní strana všech medailí v podobě mapy státu doplněného lvem trhajícím okovy. Poslední dvě známky jsou věnovány pohledu na vlastní knihu „Muži 28. října“ a logo projektu, pod kterým je toto vydání realizováno.

VZ Muži 28. října 1918 - 03 Alois Rašín

Vlastní, hlavní, grafické pole („medaile“) je vkomponováno do ozdobného rámu, který připomíná orámování našich prvních československých poštovních známek s motivem Hradčan od mistra Alfonse Muchy. Ostatně i samotný název emise je tvořen fonty písma vzdáleně odkazujícími k tvorbě Alfonse Muchy a k některým jeho návrhům z volné tvorby.

VZ Muži 28. října 1918 - 04 Československo

Známkový sešitek bude mít katalogové označení VZ ZS 0088, vlastní katalogové označení jednotlivých poštovních známek bude stanoveno státním podnikem Česká pošta.

VZ Muži 28. října 1918 - 05 Vavro Šrobár

Kromě vydání vlastního známkového sešitku (ZS) je předpokládáno k této emisi vydat i tzv. cartes maximum (CM), tedy analogické pohlednice, pamětní listy (PL) a pamětní obálky (PaO), které připomenou tento významný den v historii našich národů. 

VZ Muži 28. října 1918 - 06 kniha Muži 28. října

O vlastním vydání této emise, počtech jednotlivých materiálů, možnostech objednání apod., Vás budeme informovat prostřednictvím tohoto blogu v první polovině měsíce října 2018. Nebo je možné poslat požadavek o zaslání informace přímo na naši adresu newsphila.plzen@centrum.cz, jakmile budou k dispozici definitivní informace, zašleme je zájemcům prostřednictvím e-mailu obratem.  

VZ Muži 28. října 1918 - 07 Antonín Švehla

Vzhledem k tomu, že výročí jednoho sta let je v naší novodobé historii natolik unikátní, připravované sběratelské materiály jsme se rozhodli doplnit o další (příležitostná poštovní razítka, příležitostné nálepky na doporučené dopisy), jejichž kombinováním dojde jistě k vytvoření vysoce hodnotných pamětních poštovně-historických dokladů, které mají do budoucna kromě pamětního významu pro jejich držitele i význam investiční.

VZ Muži 28. října 1918 - 08 Logo projektu

Jak jsme již uvedli, podrobnější informace o vydání a doplňujících materiálech budou průběžně zveřejňovány na tomto blogu.

2018/09/04

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0991-0994) "Ochrana přírody: Zoologické zahrady (III.)"

Zítra - ve středu 5. září 2018 - vyjdou další nové příležitostné poštovní známky České republiky, tentokrát v aršíkovém provedení. Již v pořadí třetí emise "Ochrana přírody: Zoologické zahrady" zahrnuje čtyři nové poštovní známky s tématikou zoologických zahrad v České republice. 


Aršík (katalogové označení CZ 0991-0994 A) se čtyřmi známkami a čtyřmi kupóny má celkovou nominální hodnotu 102,00 CZK. Autorem výtvarného návrhu jsou Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytiny pan Martin Srb. Technikou tisku je ocelotisk z ploché desky kombinovaný vícebarevným ofsetem.   


První známka (katalogové označení CZ 0991) je nominální hodnoty 19,00 CZK (výplatné odpovídá standardnímu dopisu do hmotnosti 50 gramů v tuzemsku). Námětem je ZOO Děčín a jeden z jejich obyvatelů - medvěd hnědý grizzly.


Druhá známka (katalogové označení CZ 0992) je nominální hodnoty 23,00 CZK (výplatné odpovídá nestandardnímu dopisu do hmotnosti 100 gramů v tuzemsku). Námětem je ZOO Ústí nad Labem a jeden z jejich obyvatelů - orangutan bornejský.


Třetí známka (katalogové označení CZ 0993) je nominální hodnoty 27,00 CZK (výplatné odpovídá dopisu hmotnosti od 101 do 500 gramů v tuzemsku). Námětem je ZOO Zlín a jeden z jejich obyvatelů - slon africký.


Čtvrtá známka (katalogové označení CZ 0994) je nominální hodnoty 33,00 CZK (výplatné odpovídá dopisu hmotnosti od 501 do 1000 gramů v tuzemsku). Námětem je ZOO Ostrava a dva z jejich obyvatelů - hroch obojživelnýkočkodan Dianin.

Společně se známkami jsou poštovní správou vydávány i obálky prvního dne vydání (FDC).


První (katalogové označení CZ 0991 FDC) vychází v nákladu 3.500 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 35,00 CZK. Motivem kresby razítka prvního dne vydání je hlava medvěda, obrazové části obálky dominuje makak chocholatý.


Druhá (katalogové označení CZ 0992 FDC) vychází v nákladu 3.500 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 39,00 CZK. Motivem kresby razítka prvního dne vydání je hlava orangutana, obrazové části obálky dominuje zebra Hartmannové.


Třetí (katalogové označení CZ 0993 FDC) vychází v nákladu 3.500 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 43,00 CZK. Motivem kresby razítka prvního dne vydání je hlava slona, obrazové části obálky dominuje vydra obrovská.


Čtvrtá (katalogové označení CZ 0994 FDC) vychází v nákladu 3.500 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 49,00 CZK. Motivem kresby razítka prvního dne vydání je hlava hrocha, obrazové části obálky dominuje pardál obláčkový.

Dalším "obvyklým" sběratelským materiálem, který je vydáván společně se známkami a obálkami prvního dne vydání (FDC), jsou tzv. analogické pohlednice (CM).


První (katalogové označení CZ 0991 CM) vychází v nákladu 2.400 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 15,00 CZK. Poštovní známka je znehodnocena razítkem prvního dne vydání "110 00 PRAHA 1". Česká pošta s.p. vydala i samostatné pohlednice bez nalepené poštovní známky v nákladu 1.000 kusů.


Druhá (katalogové označení CZ 0992 CM) vychází v nákladu 2.400 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 15,00 CZK. Poštovní známka je znehodnocena razítkem prvního dne vydání "110 00 PRAHA 1". Česká pošta s.p. vydala i samostatné pohlednice bez nalepené poštovní známky v nákladu 1.000 kusů.


Třetí (katalogové označení CZ 0993 CM) vychází v nákladu 2.400 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 15,00 CZK. Poštovní známka je znehodnocena razítkem prvního dne vydání "110 00 PRAHA 1". Česká pošta s.p. vydala i samostatné pohlednice bez nalepené poštovní známky v nákladu 1.000 kusů.


Čtvrtá (katalogové označení CZ 0994 CM) vychází v nákladu 2.400 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 15,00 CZK. Poštovní známka je znehodnocena razítkem prvního dne vydání "110 00 PRAHA 1". Česká pošta s.p. vydala i samostatné pohlednice bez nalepené poštovní známky v nákladu 1.000 kusů.

Tolik veškeré sběratelské materiály třetí emise českých a moravských zoologických zahrad. Vlastní aršík stojí 102,00 CZK, samostatné čtyři známky rovněž 102,00 CZK, obálky prvního dne vydání (sada) celkem 166,00 CZK, analogické pohlednice (sada) 60,00 CZK. Cena celkem v den vydání činí 430,00 CZK.

2018/08/30

ČESKO - Bombajský dopis z výstavy PRAGA 2018

Jedním z materiálů vydaných státním podnikem Česká pošta v rámci Světové výstavy poštovních známek PRAHA 2018 bylo i tzv. "Sběratelské vydání" aršíku emise "Bombajský dopis", o němž jsme již na stránkách našeho blogu informovali v den jeho vydání, tedy 15. srpna 2018.


Vzhledem k tomu, že mám rád poštovní celistvosti, napadlo mi rozeslat několik těchto aršíků jak přátelům sběratelům, tak i příznivcům a členům našeho zapsaného spolku NEWSPHILA. Asi to nejjednodušší by bylo obal roztrhnout, vyjmout číslovaný aršík a buď celý nebo jen známku s číslovaným kuponem vylepit na příslušnou obálku (formátu A5 nebo A6), navolit cenu požadované služby a zásilku odeslat...


Když už jsme u ceny poštovních služeb a nominální hodnoty aršíku - tedy částce 59,00 CZK, ta odpovídá ceně za standardní doporučený dopis do hmotnosti 50 gramů v tuzemsku (44,00 CZK), cena za doplňkovou službu "dodejka" je rovna 15,00 CZK, tedy vše je naprosto správně. 
Ale je zde jeden zásadní - sběratelský - problém. Pokud použijete tyto služby a vyfrankujete dopis aršíkem, pošta Vám na zásilku vylepí "pouze" doporučenou nálepku (tzv. R-nálepku) s čárovým kódem a aršík (známku) "znehodnotí" poštovním razítkem. Bohužel, většina pracovníků poštovních přepážek není schopna (čest všem výjimkám) provést čitelný otisk denního (a mnohdy ani příležitostného) poštovního razítka.
Ze sběratelského pohledu tak může za několik let dojít k situaci, kdy celistvost vyfrankovaná poměrně "vzácným" poštovním aršíkem (sběratelské číslované varianty aršíku státní podnik Česká pošta vydal pouhých 15.000 kusů) bude mít naprosto nečitelný otisk poštovního razítka, ze kterého nebude patrné datum odeslání dopisu. Tedy poštovně-historický materiál pouze k zlosti...
Ještě malá poznámka - kolik asi těchto aršíků bylo poštovně použito u poštovních přepážek v rámci výstavy PRAGA 2018? Domnívám se, že vzhledem k ceně kompletu ve výši 155,00 CZK (kdy nominální hodnota vlastní známky byla pouze 59,00 CZK) asi velmi málo...

Tedy s ohledem na výše uvedené nezbylo nic jiného, než se pokusit možná negativa "přetavit" do budoucího "Bombajského dopisu" z výstavy, který bude mít všechna "P", a možná - někdy v budoucnu - bude ozdobou specializované sbírky poštovních známek České republiky.
A když už jsem - v první den výstavy - zakoupil několik "Sběratelských vydání" napadla mi zajímavá myšlenka, což udělat přátelům radost a poslat celé sběratelské vydání jako dopis? Realizace byla poměrně složitá - tedy "zlikvidovat" celofánový obal (ale zachovat samolepku "Sběratelské vydání" s logem státního podniku, což jestli i tato nálepka "skončí" jednou v nějakém katalogu a najdou se sběratelé, kteří za ni budou chtít utrácet peníze), a rozložit "skládačku". Zjistit jak je upevněn aršík v průsvitné hawidce, pak jej opatrně z hawidky vyndat a následně z obalu vlepenou hawidku odstranit. Na její místo nalepit vlastní aršík tak, aby byl správně (přes proříznuté obdélníkové okno přední strany obalu) centrován. Následně levou a pravou stranu obalu zalepit průsvitnou lepenkou, aby bez problémů "přežil" vlastní poštovní provoz.
Většina adresátů - alespoň podle dosavadních ohlasů - netuší, že do vnitřní strany obalu se mi povedlo vlepit samolepku, která obsahuje rukou psané sdělení. Ale i zde patrně bude obdoba dopisu z Bombaje, kdy se k vlastnímu obsahu dopisu z roku 1850 novodobí majitelé dostali až v roce 1976. No uvidíme...

Tedy základní "kostra" dopisu je hotová, na přední stranu jsem dolepil adresní samolepicí štítek (který jsem následně opatřil příslušnou adresou). A když už jsou na dopise vylepeny první známky z ostrova Mauritius, jakou další známku k dofrankování zvolit? Řešení zde bylo poměrně jednoduché. 

VZ 0779

V rámci vydání emise vlastních poštovních známek České republiky "SVĚT FILATELIE" (byly vydány dne 6. května 2018, ve výroční den vydání první poštovní známky světa) byla oranžová známka první emise ostrova Mauritius (z roku 1847) hodnoty jedné pence připomenuta mezi "Prvními poštovními známkami světa" (vlastní známka České republiky, nominální hodnoty "A", katalogové označení VZ 0779), modrá hodnoty dvou pencí pak mezi "Vzácnými poštovními známkami světa" (vlastní známka České republiky, nominální hodnoty "A", katalogové označení VZ 0784)

VZ 0784

A jaké služby při odeslání dopisu zvolit? Standardní doporučený dopis v tuzemsku do hmotnosti 50 gramů (44,00 CZK), dodejka (15,00 CZK), prodloužení úložní doby (20,00 CZK), elektronické avizování dodání zásilky odesilateli prostřednictvím SMS (3,00 CZK), a elektronické avizování dodání zásilky odesilateli prostřednictvím e-mailu (3,00 CZK). Suma sumárum 85,00 CZK.
V poštovních známkách uhrazeno celkem 78,00 CZK, zbývajících 7,00 CZK uhrazeno v hotovosti při podání a na dopis vylepeno prostřednictvím cenné nálepky APOST. Rovněž vylepeny příslušné poštovní nálepky (nálepka "Prodloužit úložní dobu na 1 měsíc" se na přepážkách pošt nevyskytuje tak často, obvykle je hledána delší dobu, někdy i v zázemí pošty) a doporučená nálepka s čárovým kódem. Tedy zde je ten krasavec. 


Dopis byl podán na běžné poště - v tomto případě "190 03 PRAHA 93", umístěné v obchodním centru pod hotelem Clarion, kde po dobu výstavy (a následně do spotřebování) byly k dispozici příležitostné R-nálepky propagující výstavu PRAGA 2018.


Malá poznámka pro případné následovníky. Pokud Vám u přepážky pošty budou tvrdit, že avizování zásilky můžete požadovat buď prostřednictvím SMS, nebo prostřednictvím e-mailu, buďte asertivní. Požádejte pracovníka na přepážce o zadání kódu "78" v APOSTU, otevřou se okna, do kterých je možno zadat oba údaje! Na obranu pracovníků pošt - tuto dvojitou službu používám v České republice pravděpodobně pouze já (alespoň takový mám pocit za několik posledních let).


Při doručení dopisu v Plzni na doručence nakonec "skončilo" denní razítko pošty "300 71 DEPO PLZEŇ 71", které se často na korespondenci nevyskytuje, a tak se zdá, že "Bombajský dopis" z roku 1850 bude mít v letošním roce 2018 důstojného následovníka. Navíc dnes - díky moderním technologiím (a službě "Track und Trace" České pošty s.p.) - můžeme oproti roku 1850 cestu dopisu perfektně zrekonstruovat. Jako poštovnímu historikovi (občas popisujícímu i současný poštovní provoz) se mi tato služba - navíc u zapsaných zásilek zdarma v ceně služby - velice líbí.


Tolik k jednomu doporučenému dopisu. A na úplný závěr - pouze jako řečnická otázka - jakou bude asi mít po 168 letech, tedy v roce 2186 sběratelskou cenu (budou-li v této době ještě sběratelé)?  

Jiří Neumann

2018/08/15

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0987 Aa) "Bombajský dopis" v odlišné úpravě!

Dnes (ve středu 15. srpna 2018), v den zahájení Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018, státní podnik Česká pošta dává do prodeje tzv. "Sběratelské vydání" Bombajského dopisu (aršíku), který byl vydán ve středu 8. srpna tohoto roku.

CZ 0987 Aa SV - přední část

Jedná se o grafický komplet v celofánovém obalu, na němž je umístěna samolepka s textem "Sběratelské vydání". Přední část obsahuje grafický motiv plachetnice - trojstěžníku - v bombajském přístavu, s dvouřádkovým textem v levé horní části "Bombay 1850". V pravé horní části je na přední straně kartonového obalu vyříznuto obdélníkové "okno", kterým je vidět vložený aršík (v průsvitné "hawidce") v odlišné úpravě, oproti původnímu vydání z 8. srpna.

CZ 0987 Aa

Hlavním viditelným znakem aršíku z tohoto "sběratelského vydání", oproti prvnímu - základnímu - vydání, je "prozoubkování" svislého zoubkování známky až k hornímu okraji aršíku, a opatření tohoto vzniklého horního kupónu pořadovým šestimístným číslem, s hvězdičkou v levé části před samotným číslem.

Celkový náklad - oznámený vydavatelem - je patnáct tisíc těchto grafických kompletů, tedy aršíky by měly být číslovány v rozmezí od "* 000001" do "* 015000". Celkovou prodejní cenu kompletu vydavatel stanovil na částku 155,00 CZK, její vlastní členění je na částku 59,00 CZK (osvobozenou ze zákona od DPH) a na zbývající část ve výši 96,00 CZK (která obsahuje DPH ve výši 21%). Proto je na zadní straně na celofánovém obalu ještě připevněna samolepka se dvěma čárovými kódy (pro obě součásti celkové prodejní ceny).

CZ 0987 Aa SV - zadní část

Zadní část kartonového obalu obsahuje ve spodní části pouze logo výstavy "PRAGA 2018" a osově centrovaný třířádkový text: "Bombajský dopis na Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2018 / Česká pošta, s.p. - Generální partner výstavy / (c) Česká pošta, s.p., 2018".
Po rozložení kartonového obalu je vnitřní část potištěna grafickým motivem, doplněným o historii "Bombajského dopisu", v části proti proříznutému "oknu" je umístěn průsvitný obal (hawidka) tak, aby v něm vložený aršík byl vůči "oknu" správně centrován a bylo tak patrné vytištěné číslo aršíku na jeho kuponu. 

Zda se toto "Sběratelské vydání" samotné (katalogové označení CZ 0987 Aa SV), případně jen tyto aršíky (katalogové označení CZ 0987 Aa) stanou sběratelsky vyhledávanými ukáže až delší časové období.

2018/08/07

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0987 A) "Bombajský dopis"

Zítra - ve středu 8. srpna 2018 - vychází nová příležitostná poštovní známka České republiky pod názvem emise "Bombajský dopis". Její nominální hodnota je 59,00 CZK, je primárně určena k vyplácení obyčejných listovních zásilek II. hmotnostního stupně (od 51 do 100 gramů) do zámoří (tedy mimoevropských zemí).

CZ 0987

Poštovní známka je vydávána v aršíkové úpravě, na samotné známce je zobrazena (kromě názvu státu a nominální hodnoty) pravá horní část tzv. "Bombajského dopisu" se dvěma vylepenými jednopencovými poštovními známkami první emise ostrova Mauricius.

CZ 0987 A

Vlastní příležitostný poštovní aršík (rozměrů 160 x 108 mm) zobrazuje "Bombajský dopis" na své ploše celý, poštovní známka je umístěna v pravém horním rohu aršíku. V levém je zobrazen logotyp výstavy "PRAGA 2018", doplněný třířádkovým textem. Při dolním okraji aršíku je (pod dopisem) osově umístěn text "Česká pošta, s.p. - Generální partner výstavy"
Autorem výtvarného návrhu je pan Kamil Knotek. Aršík (katalogové označení CZ 0987 A) je tištěn plnobarevným ofsetem.

CZ 0987 FDC

Společně se známkou (aršíkem) je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC), a to v celkovém nákladu 4.000 kusů. Její katalogové označení je CZ 0987 FDC, prodejní cena v den vydání je 73,00 CZK.


Hlavní motiv razítka prvního dne vydání tvoří trojstěžník - plachetnice obkroužená nápisem "PORT LOUIS - BOMBAY - PRAHA" ohraničeným kružnicí. Nad ní, je umístěno datum vydání "8.8.2018", pod ní doplňující text, název výstavy "PRAGA 2018".


Námětem obrazové části obálky prvního dne je v její levé části motiv historické mapy s trasou dopisu mezi ostrovem Mauritius a přístavem Bombay, doplněný o kresbu trojstěžníku a o písmena "FDC".

2018/07/30

ČESKO - Nové vlastní známky (VZ 0085) "Královské město Kadaň

Právě dnes - v pondělí 30. července 2018 - vychází pod názvem "Královské město Kadaň" tiskový list (TL) "vlastních" známek, který obsahuje celkem dvacet pět kusů poštovních známek České republiky nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 19,00 CZK).

VZ TL 0085

Tato emise je věnována propagaci města - ke každé známce je po levém (15.-25.) i pravém (1.-14.) okraji tiskového listu (TL) popsán její motiv, ať již pohled na příslušnou památku, či událost.

Tiskový list byl vydán v nákladu 600 kusů (tedy celkem 15.000 kusů poštovních známek). Vzhledem k tomu, že každá známka má různý motiv, je náklad jednotlivých poštovních známek rovný taktéž 600 kusů. Autoři použitých fotografií jsou pánové Tomáš Krucký a Václav Vlasák, autorem vlastní grafické úpravy listu je pan Jan Běla (Grafika Color 3P Kadaň).

Poštovní známky a tiskové listy (TL) jsou v prodeji pouze v městském Informačním centru v Kadani, tedy jejich pořízení vyžaduje osobní návštěvu královského města.

Z tohoto důvodu jsme zajistili pro všechny zájemce o sbírání "vlastních" poštovních známek České republiky omezené množství tiskových listů (TL), které standardně zasíláme, v rámci nabídky vlastních známek prostřednictvím našeho e-shopu na odkazu zde

Vlastní poštovní známky, každá s výrazným textem "KADAŇ" a letopočtem "2018" mají katalogové označení v rozmezí VZ 0810 - VZ 0834.

VZ 0810 Královské město Kadaň — Katova ulička, nejužší ulice v České republice
VZ 0811 Královské město Kadaň — Socha orloje, umělecká podoba původního Staroměstského orloje, který sestrojil Mikuláš z Kadaně, autor sochy Karel Meloun
VZ 0812 Královské město Kadaň — Pohled na město, od ojediněle zachovalého předhradí (barbakánu) zaniklé Žatecké brány
VZ 0813 Královské město Kadaň — Kostel Povýšení sv. Kříže

VZ 0814 Královské město Kadaň — Studentské náměstí s Mikulovickou bránou
VZ 0815 Královské město Kadaň — Kostel sv. Anny
VZ 0816 Královské město Kadaň — Žatecká brána - Barbakán
VZ 0817 Královské město Kadaň — Noční pohled na Kadaň
VZ 0818 Královské město Kadaň — Nástěnné fresky ve Františkánském klášteře
VZ 0819 Královské město Kadaň — Bašta
VZ 0820 Královské město Kadaň — Pohled na město Kadaň
VZ 0821 Královské město Kadaň — Nádvoří Františkánského kláštera
VZ 0822 Královské město Kadaň — Radniční věž
VZ 0823 Královské město Kadaň — Narozeniny Maxipsa Fíka
VZ 0824 Královské město Kadaň — Městské opevnění
VZ 0825 Královské město Kadaň — Kadaňský hrad
VZ 0826 Královské město Kadaň — Františkánský klášter Čtrnácti svatých Pomocníků
VZ 0827 Královské město Kadaň — Císařský den
VZ 0828 Královské město Kadaň — Františkánský klášter
VZ 0829 Královské město Kadaň — Sloup Nejsvětější Trojice
VZ 0830 Královské město Kadaň — Sklípkové klenby ve Františkánském klášteře
VZ 0831 Královské město Kadaň — Pohled na město přes řeku Ohři
VZ 0832 Královské město Kadaň — Kostel Povýšení sv. Kříže
VZ 0833 Královské město Kadaň — Ptačí domky
VZ 0834 Královské město Kadaň — Císařský den


Ještě jednou v závěru článku připomínáme, že jsme zajistili pro všechny zájemce o sbírání "vlastních" poštovních známek České republiky omezené množství tiskových listů (TL), které standardně zasíláme, v rámci nabídky vlastních známek prostřednictvím našeho e-shopu na odkazu zde