Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2018/06/25

POHLEDNICE – „100 LET ČESKOSLOVENSKÉ ZNÁMKY“

Dne 18. prosince 1918 byla vydána první poštovní známka samostatného státu. Tedy na letošní rok připadá kulaté výročí sto let československé poštovní známky. K propagaci tohoto výročí jsme vydali sadu sedmi kusů příležitostných pohlednic, které odkazují na jednotlivé kategorie poštovních známek první republiky. 

Známky výplatní (emise „Hradčany“, platná v letech 1918-1921, v provedení Alfonse Muchy), známky novinové (emise „Sokol v letu“, platná v letech 1918-1939, opět v provedení Alfonse Muchy), známky doplatní (emise „Ornamentální kresba“, platná v letech 1919-1928, autorem byl opět Alfons Mucha), známky spěšné (emise „Holubice v ornamentální kresbě“, vydaná v roce 1919, autorem byl Alfons Mucha), známky letecké (provizorní přetisková emise na známkách „Hradčany“ byla vydána v roce 1920), známky pro obchodní tiskoviny (přetisková emise na známkách „Sokol v letu“ byla vydána v roce 1934), a známky doruční (platné v letech 1937-1939). 

Obrazovou část každé pohlednice tvoří motivy z jednotlivých emisí poštovních známek, doplněné o detaily z jejich přípravy, s textem o jejich historii a době používání. Adresní strana pohlednice je obdobná jako u předchozího vydání emise příležitostných pohlednic „SVĚT FILATELIE“ – obsahuje informaci o vydání emise pohlednic, úpravu adresní části a vyznačené pole pro nalepení poštovní známky.

100 LET - známky výplatní (obrazová část pohlednice)

100 LET - známky  novinové (obrazová část pohlednice)

100 LET - známky  doplatní (obrazová část pohlednice)

100 LET - známky  spěšné (obrazová část pohlednice)

100 LET - známky  letecké (obrazová část pohlednice)

100 LET - známky  pro obchodní tiskoviny (obrazová část pohlednice)

100 LET - známky  doruční (obrazová část pohlednice)


100 LET (adresní část pohlednice)


Z důvodu možného odesílání příležitostných pohlednic do zahraničí (například v rámci světové výstavy PRAGA 2018) byla zvolena odlišná varianta adresních linek (nejsou zde klasická pole pro vypsání vnitrostátních PSČ – poštovních směrovacích čísel).
V naznačeném poli pro vylepení poštovní známky jsou vyznačeny poštovní tarify, a to ve formě písmenného označení, tedy: 
TUZEMSKO „A“ (v červnu 2018 ekvivalent 19,00 CZK), 
EVROPA „E“ (v červnu 2018 ekvivalent 35,00 CZK), a
ZÁMOŘÍ „Z“ (v červnu 2018 ekvivalent 41,00 CZK).Od června 2018 je tato sada příležitostných pohlednic "100 LET ČESKOSLOVENSKÉ ZNÁMKY" nabízena v rámci našeho obchodu na odkazu zde. Cena za kompletní sadu je stanovena částkou 70,00 CZK (tedy 10,00 CZK / kus).


2018/05/06

ČESKO - Nové vlastní známky (VZ 0083) "Svět filatelie"

Dnes - v neděli 6. května 2018 - je vydávána další emise "vlastních" známek České republiky, a to pod názvem "Svět filatelie". Katalogové označení emise je VZ 0083, tiskový list obsahuje celkem dvacet pět kulatách poštovních známek různých motivů nominální hodnoty "A" (tj. tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů, tj. v den vydání ekvivalent 19,00 CZK).


Celkový náklad je 1.000 kusů tiskových listů (TL), část nákladu (400 kusů) byla opatřena otiskem razítka prvního dne vydání.

25.06.2018 - doplňující informace:
Tuto emisi "vlastních" známek, včetně doplňkového sortimentu (ZS, FDC a CM) lze zakoupit na odkaze zde.

2018/05/02

ČESKO - Nesprávné informace na blogu "EXPO-NET.BLOGSPOT.CZ"

Dne 1. května 2018 se na filatelistickém informačním blogu "expo-net.blogspot.cz" objevila pod názvem "Nové vlastní známky - VZ TL 0083, vlastní známky číslo 0776-0800: Svět filatelie" informace o námi vydávané emisi vlastních známek "SVĚT FILATELIE".

2018-05-01 Expo-net - PrtSc - 17.50 hodin

Jsme rádi, že tento blog informuje o našich aktivitách ve prospěch propagace sbírání známek a filatelie, ale tentokrát došlo k chybnému zveřejnění několika zásadních informací, což se běžně u tohoto - dobře informovaného - blogu nestává.

1. Datum vydání
Datum vydání této emise je v souladu se závaznou objednávkou akceptovanou s.p. Česká pošta výroční den vydání první poštovní známky světa, tedy neděle 6. května 2018.

2. Předání známek objednavateli
K předání vytištěných poštovních známek skutečně došlo v pátek 27. dubna 2018. Potud je informace správná, avšak jsou-li známy autorovi článku interní informace státního podniku Česká pošta, je třeba doříct i "b". Tedy, že součástí byl (kromě předávacího protokolu) i parafovaný závazek, že známky emise "SVĚT FILATELIE" nebudou uvolněny do distribuce zájemcům před dnem vydání, tj. 6.5.2018. Jedná se o standardní postup, který znají stovky odběratelů nových poštovních známek státního podniku. Nejedná se tak o žádnou "šokující" informaci.

3. Náklad vlastních známek
Náklad vlastních známek je 1.000 kusů tiskových listů, tedy nikoliv udávaných 600 kusů.

4. Známky jsou v prodeji
S ohledem na příslušné dohody se státním podnikem Česká pošta budou známky poprvé představeny v den vydání, tj. v neděli 6. května 2018. Tedy zatím - až do emisního dne - je není možné fyzicky získat.

Závěrem můžeme pouze konstatovat, že takto zveřejněná informace plná nesprávných údajů může náš Spolek - zejména v očích filatelistické veřejnosti - výrazně poškodit. Pokud například pro sběratele a zájemce o filatelii nabízíme například odeslání doporučeného dopisu s příležitostnou R-nálepkou a razítkem prvního dne vydání, mohou být po shlédnutí článku na "Exponetu" na oprávněných pochybách. Který je tedy první den vydání - 27. duben či 6. květen? A budou tyto nabízené dopisy opravdu dopisy I. dne vydání?

2018-05-01 KF0015 - PrtSc - 23.45 hodin

Vzhledem k tomu, že údaje z článku na "Exponetu" přebírají i jiné filatelistické stránky, mrzí nás celá situace o to víc. Věříme, že chyby v článku budou jeho provozovatelem brzy uvedeny na správnou míru.   

Jiří Neumann
předseda zapsaného spolku
pro rozvoj filatelie
NEWSPHILA

2018/04/30

ČESKO - Omluva za chybnou informaci státního podniku ČESKÁ POŠTA!

Tisková zpráva NEWSPHILA z.s. (30.04.2018 - 11.00 hod.)

V neděli dne 6. května 2018 bude na poště "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici používána příležitostná poštovní nálepka na doporučené dopisy (tzv. R-nálepka) připomínající výroční den vydání první poštovní známky světa, ke kterému došlo roku 1840 ve Velké Británii.

V rámci propagace této události zapsaný spolek NEWSPHILA realizoval vydání "vlastních" známek emise "SVĚT FILATELIE" a toto vydání se rozhodl podpořit i používáním příležitostné R-nálepky, kterou u státního podniku Česká pošta objednal. 

maketa příležitostné R-nálepky

Státní podnik Česká pošta o vydání a používání této R-nálepky na svých stránkách již od 23. dubna 2018 chybně informuje a udává naprosto špatný datum vydání prvních známek, a to "8.V.1848". Na tuto chybu jsme příslušné oddělení státního podniku ještě ten den (23.04.2018 - 12.14 hod) informovali a požádali o opravu chybných údajů. 

2018-04-23 Česká pošta s.p. - PrtSc 23.04.2018 - 12.00 hodin

Vzhledem k tomu, že do dnešní 11.00 hodiny tyto údaje opraveny nebyly, nezbývá nám nic jiného, než tuto skutečnost sdělit sběratelům a ostatním zájemcům o filatelii či poštovní historii na místo státního podniku Česká pošta alespoň tímto způsobem, touto tiskovou zprávou.  

2018-04-30 Česká pošta s.p. - PrtSc 30.04.2018 - 11.00 hodin

Tímto se omlouváme všem čtenářům příslušných stránek státního podniku Česká pošta za chybně zveřejněnou informaci, kterou tento podnik nebyl přes naše upozornění již sedmý den opravit a uvést na správnou míru.


První známka světa - přezdívaná Penny Black (tzv. černá jednopennyovka) byla skutečně v poštovním provozu používána od 6. května 1840...


Jiří Neumann
předseda zapsaného spolku
pro rozvoj filatelie
NEWSPHILA

2018/04/12

ČESKO - Poštovní razítko pro kardinála Berana!

V sobotu 21. dubna 2018 bude "hradní" pošta "119 00 Praha 012" (je umístěná na III. nádvoří areálu Pražského hradu) používat příležitostné poštovní razítko s textem "Přenesení ostatků J. E. Josefa kardinála Berana z Vatikánu do Prahy".

kardinálský znak, který bude převeden
do kresby poštovního razítka

V obrazové části příležitostného poštovního razítka bude umístěn znak J. Em. Josefa kardinála Berana doplněný datem a názvem pošty "Praha 012 – Hrad". Pošta bude v sobotu otevřena od 10.00 do 18.00 hodin.

2018/04/11

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0977) "Prezident České republiky Miloš Zeman"

Ve středu 18. dubna 2018 bude vydána poštovní výplatní známka s portrétem "staronového" prezidenta České republiky pana Miloše Zemana. Její nominální hodnota je "A" (v den vydání ekvivalent 19,00 CZK, tedy tarifu za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů zasílaný v tuzemsku).

CZ 0977

Poštovní výplatní známka (s katalogovým označením: 0977) je tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem, přepážkové listy obsahují sto kusů poštovních známek. U spodního levého okraje známky je uveden autor rytiny - pan Miloš Ondráček, a rok vydání emise "2018". Další poštovní materiály (např. obálky prvního dne vydání - FDC) nebudou vydány.

CZ 0761

Známka je téměř totožná s výplatní známkou (katalogové označení 0761) vydanou 24. dubna 2013, krátce po začátku prvního volebního období našeho prezidenta. Jediné, co obě známky odlišuje, je barevný odstín a letopočet vydání za jménem rytce.

2018/04/10

ČESKO - Vlastní známky "Svět filatelie" (02) 1843 - Brazílie

Jak jsme již na našich stránkách informovali, v květnu tohoto roku bude vydána emise "vlastních" poštovních známek České republiky pod názvem "SVĚT FILATELIE".

SVĚT FILATELIE - návrh - VZ 02

Pod lupou - na druhé známce této emise (nominální hodnoty "A"), s podtitulem "Brazílie" a letopočtem "1843" - je černá nezoubkovaná poštovní známka s hodnotovou číslicí "90". Moc se dnešním poštovním známkám nepodobá, připomíná spíše hodnotový kolek, nebo něco podobného...


Čtyřicátá léta devatenáctého století jsou v případě Brazilského císařství (1822-1889) často přirovnávána ke "zlatým letům". Na trůnu vládne mladý císař Pedro II. Brazilský (1825-1891), země postupně získává ekonomickou stabilitu a pokrok.

Znak Brazilského císařství,
užívaný v letech 1831-1848


Jedním ze znaků pokroku (jak bylo jistě v té době chápáno) bylo i zavedení - po vzoru Velké Británie - jednotných poštovních tarifů a vydání vlastních poštovních známek. To vše splňoval dekret číslo 43 z 30. listopadu 1842. Mladému císaři bylo v době přípravy vydání poštovních známek sedmnáct let a na rozdíl od Velké Británie se jeho portrét na první poštovní známky země zkrátka nedostal.

portrét císaře z roku 1842


První emise poštovních známek byla vydána v úterý dne 1. srpna 1843, obsahovala celkem tři poštovní známky "stejné" kresby (hodnotové číslice) nominálních hodnot 30, 60 a 90 (Reis) v černé barvě. Malá historická odbočka - tisklo se od konce roku 1842 v brazilské tiskárně cenin v Riu de Janeiro na stroji, který byl předtím (roku 1841) zkonfiskován jistému Pero Ludwigovi brazilskými celníky (zkrátka "naši na něj "klekli"...).

první brazilská emise z roku 1843

Postupně se těmto známkám začalo přezdívat "Volské oči" (v angličtině "Bull's Eye", v portugalštině "Olho-de-boi"), a to podle tvaru a orámování hodnotových číslic. Ostatně nezůstalo jen při tom, další dvě emise mají "kozí" a kočičí" oči...

Celkem bylo vydáno 1.148.994 kusů hodnoty 30 (r), 1.502.142 kusů hodnoty 60 (r), a 349.182 kusů hodnoty 90 (r). Podle těchto nákladů by se mohlo zdát, že známek se do dnešní doby zachovalo velké množství, ale není tomu tak. V pondělí 30. března 1846 se na dvoře brazilské tiskárny cenin v Riu de Janeiro odehrálo velké divadlo - v souvislosti se zavedením nových vzorů poštovních známek bylo spáleno celkem 466.711 kusů známek první emise.
A je třeba připomenout další důležitý fakt v souvislosti se zachovalostí těchto známek. V té době se téměř vždy známky lepily na chlopeň dopisu, často jen složeného listu bez obálky (de facto jako "zálepka"), a tak při "otevření" korespondence došlo k jejich roztržení... 

trojpáska známek první emise,
tzv. "Pack Strip"

A jaká je cena těchto známek? Občas tyto dotazy dostávám, tedy alespoň náznakem. Na horním obrázku je tzv. "Pack Strip", tedy trojpáska prvních brazilských známek, orazítkovaná dvěma otisky poštovního razítka (a tedy smytá z poštovní obálky či dopisu!). Původně byla ve sbírce Charlese Lanthropa, v březnu 1963 se v dražbě britské společnosti Stanley Gibbons prodala za 8.250 liber, v únoru 1969 (u stejné dražební firmy) již za 11.500 liber. V rámci výstavy "Ameripex ´86" se 25. května 1986 uskutečnila dražba aukční společnosti Robert Siegel a prodejní cena skončila na částce 250.000 USD. V dubnu 1993 se u švýcarské společnosti David Feldman tato páska (ze sbírky Angela Lima) prodala za 1.150.000 švýcarských franků (CHF) - a aby toho nebylo málo - jedná se o dosaženou aukční cenu bez provize pro aukční společnost. A jaká bývá taková provize? I na to je odpověď. Zatím poslední prodej této třípásky (ze sbírky Islander) se uskutečnil u aukční společnosti Rober Siegel za částku 1.900.000 USD, plus 15% aukční provize!
A nyní si představte, jakou by asi měla tato třípáska hodnotu na původním dopise! Tedy poučení - známky z korespondence neodlepujeme! (A když, tak až po důkladném posouzení.)


Tedy představovat si nemusíte. Tzv. "Meyerova obálka" - dopis  s kompletní vylepenou sérií, odeslaný dne 22. srpna 1843, tedy pouhých 21 dnů po vydání poštovních známek z Rio de Janeira (denní poštovní razítko Correio Geral da Corte) do města Santos (dnes Sao Paulo). Poštovné činilo celkem 240 reisů (vyplaceno známkami 90, 2x 60, a 30), které odpovídalo přepravě po moři za dopis hmotnosti 6-8 oitavas (to odpovídá dnešní hmotnosti od 21 do 28 gramů).
Obálka byla vydražena 4. října 2007 v aukční síni David Feldman, původně odhadovaná cena v rozmezí 500.000 - 750.000 EUR byla překročena. Vydražená cena skončila na částce 824.500 EUR.  Tedy na závěr poučení ještě jednou - známky z korespondence neodlepujeme!
25.06.2018 - doplňující informace:Tuto emisi "vlastních" známek, včetně doplňkového sortimentu (ZS, FDC a CM) lze zakoupit na odkaze zde.

SVĚT FILATELIE - VZ 02 FDC

SVĚT FILATELIE - VZ 02 CM

2018/04/09

ČESKO - Vlastní známky "Svět filatelie" (01) 1840 - Velká Británie

Jak jsme již na našich stránkách informovali, v květnu tohoto roku bude vydána emise "vlastních" poštovních známek České republiky pod názvem "SVĚT FILATELIE".

SVĚT FILATELIE - návrh - VZ 01

Pod lupou - na první známce této emise (nominální hodnoty "A"), s podtitulem "Velká Británie" a letopočtem "1840" - je černá nezoubkovaná poštovní známka s portrétem mladičké britské královny Viktorie s hodnotou "ONE PENNY", doplněná textem "POSTAGE". Chybí však název státu, ale v době vydání to bylo vlastně úplně jedno - byla PRVNÍ!


První poštovní známky světa mohly ve Spojeném království vzniknout díky schválení poštovní reformy Rowlanda Hilla (1795-1879), která zavedla sjednocení poplatků za dopravu dopisů. A od ní byl již krůček k vzniku první poštovní známky. 

Sir Rowland Hill (1795-1879)
První poštovní známka světa, přezdívaná Penny Black (tzv. černá jednopennyovka) se začala v Londýně prodávat již 1. května 1840, přičemž mohla být používána od 6. května. Sám autor poštovní reformy - Rowland Hill - si do svého deníku k 1. květnu napsal tato slova: "Vstal jsem v osm ráno. Poprvé byly dnes známky v Londýně vydány pro obyvatelstvo. Strašný zmatek na poštovním úřadě!".


Kromě soch a pamětních desek se je jeho portrét dostal jistě na několik stovek poštovních známek na celém světě, zřejmě by to vydalo na zajímavou sbírku. 
Na československých poštovních známkách se objevil - i s první známkou světa - dne 6. května 1990, kdy u příležitosti 150. výročí vydání první známky byl vydán příležitostný poštovní aršík v nákladu 280.000 kusů. Současně s aršíkem byla vydána i obálka prvního dne vydání (FDC).  


A jen tak mimochodem na závěr - to že na britské poštovní známce nebyl uveden název státu jí zůstalo dodnes... i ten obraz panovníka. Je tradicí, že na britských poštovních známkách není uváděn název státu, zároveň však součástí kresby známky je vždy alespoň malý portrét panujícího panovníka. Konečně, to je možné zkontrolovat na každé současné i starší poštovní známce Velké Británie!25.06.2018 - doplňující informace:Tuto emisi "vlastních" známek, včetně doplňkového sortimentu (ZS, FDC a CM) lze zakoupit na odkaze zde.

SVĚT FILATELIE - VZ 01 FDC

SVĚT FILATELIE - VZ 01 CM

2018/04/08

ČESKO - V květnu vyjdou další "vlastní" známky!

V měsíci květnu tohoto roku bude vydána další emise "vlastních" poštovních známek České republiky, pod názvem "SVĚT FILATELIE".
Celkem bude v rámci této emise vydáno dvacet pět kulatých samolepicích poštovních známek různých motivů, které jsou umístěny v jednom tiskovém listu (TL) orientovaným na šířku. Známky budou vydány s natištěnou nominální hodnotou "A" (tj. tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů, v současnosti ekvivalent 19,00 CZK).


Cílem vydání této emise je připomenout vznik první poštovní známky světa (ke kterému došlo ve Velké Británii roku 1840) a upozornit na některá další vydání poštovních známek. První řada pěti známek je vydávána s podtitulem "První poštovní známky světa", druhá "Vzácné poštovní známky světa", třetí "Poštovní známky Rakouského císařství", čtvrtá "Chybotisky poštovních známek", a pátá "První poštovní známky Československa".

Další podrobnější informace přineseme v následujících dnech.


25.06.2018 - doplňující informace:
Tuto emisi "vlastních" známek, včetně doplňkového sortimentu (ZS, FDC a CM) lze zakoupit na odkaze zde.

2018/04/07

ČESKO - Jaké poštovní známky vyjdou v květnu?

Květen tohoto roku přinese tři příležitostné emise poštovních známek České republiky. První dvě jsou plánovány na středu 2. května 2018, třetí na středu 23. května 2018.

První emisí je již tradiční květnová "EUROPA", tentokrát s podtitulem "Mosty". Celkem vyjde jedna příležitostná poštovní známka nominální hodnoty "E" (v den vydání ekvivalent 35,00 CZK, primárně je určena k vyplácení listovních zásilek do hmotnosti 50 gramů do Evropy). Přepážkový list bude obsahovat celkem šest známek, motivem budou podolské mosty. 


Druhou emisí bude "Český jazz". Celkem vyjde jedna příležitostná poštovní známka nominální hodnoty "Z" (v den vydání ekvivalent 41,00 CZK, primárně je určena k vyplácení listovních zásilek do hmotnosti 50 gramů do Zámoří). Přepážkový list bude obsahovat celkem padesát kusů známek.  


Třetí emisí bude opět tradiční "Pražský hrad". Celkem vyjde jedna příležitostná poštovní známka nominální hodnoty 32,00 CZK. Přepážkový list bude obsahovat celkem čtyři známky, motivem bude další z významných děl Obrazárny Pražského hradu, detail obrazu "Obětování v chrámu" malíře Francesca da Ponte.


Možnou čtvrtou emisí vydanou v květnu by mohla být výplatní poštovní známka nominální hodnoty 1,00 CZK. Jejím námětem bude "Konvalinka" a typově se bude řadit do emise výplatních poštovních známek "Krása květů", která průběžně vychází již od roku 2002. Novinkou však bude technika jejího tisku, na rozdíl od předchozích vydání (rotační ocelotisk kombinovaný s hlubotiskem) bude tištěna ofsetem.

2018/04/04

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0976) "Osobnosti: Eduard Štorch"

Dnes - ve středu 4. dubna 2018 - vychází nová příležitostná poštovní známka České republiky pod názvem emise "Osobnosti: Eduard Štorch". Její nominální hodnota je 19,00 CZK, je primárně určena k vyplácení standardních listovních zásilek do hmotnosti 50 gramů v tuzemsku.

CZ 0976

Poštovní známka připomíná význačného českého archeologa a spisovatele Eduarda Štorcha (1878-1956), svým grafickým řešením zobrazuje v levé části pohled do tváře Eduarda Štorcha v jeskyni s odleskem "pravěkého" ohně, v pravé části s výhledem do krajiny se dvěma mamuty.  
Autorem výtvarného návrhu je pan Zdeněk Daněk. Známka (katalogové označení CZ 0976) je tištěna ofsetem, na pošty je dodávána v přepážkových listech po padesáti kusech.

CZ 0976 FDC

Společně se známkou je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC), a to v celkovém nákladu 3.200 kusů. Její katalogové označení je CZ 0976 FDC, prodejní cena v den vydání je 35,00 CZK.


Motiv razítka prvního dne vydání tvoří motiv pěstního klínu v oválu, doplněný v levé části datem vydání "4.4.2018", ve pravé části názvem "OSTROMĚŘ".


Námětem obrazové části obálky prvního dne je v její levé části motiv mamuta, "pravěké jeskyně", ohně a několika sedících postav, doplněný o písmena "FDC".

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0975) "Český design: Jan Kaplický"

Dnes - ve středu 4. dubna 2018 - vychází nová příležitostná poštovní známka České republiky pod názvem emise "Český design: Jan Kaplický". Její nominální hodnota je vyjádřena písmenem "E", tedy výplatným je primárně určena k vyplácení prioritních listovních zásilek do hmotnosti 50 gramů do Evropy (v den vydání je její nominální hodnota rovna ekvivalentu 35,00 CZK).

CZ 0975

Poštovní známka připomíná význačného českého architekta Jana Kaplického (1937-2009), svým grafickým řešením odkazuje na nerealizovaný návrh Národní knihovny v Praze na Letné z roku 2006.  
Autorem výtvarného návrhu známky je pan Alan Záruba, autorem rytiny pan Martin Srb. Známka (katalogové označení CZ 0975) je tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným s hlubotiskem, v přepážkových listech po padesáti kusech.

CZ 0975 FDC

Společně se známkou je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC), a to v celkovém nákladu 3.400 kusů. Její katalogové označení je CZ 0975 FDC, prodejní cena v den vydání je 51,00 CZK.


Motiv razítka prvního dne vydání tvoří iniciály "JK" jména Jana Kaplického, doplněné v horní části datem vydání "4.4.2018", ve spodní části názvem "PRAHA".


Námětem obrazové části obálky prvního dne je v její levé části motiv převzatý z letáků podporující přijetí návrhu knihovny, doplněný o písmena "FDC".

2018/04/03

ČESKO - Nové vlastní známky (VZ TL 0081) "Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o."

V pořadí třetí emise "vlastních" poštovních známek vychází dnes - v úterý 3. dubna 2018 - a to pod názvem "Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o.". Je vydávána v podobě tiskového listu (TL), který obsahuje celkem dvacet pět kusů poštovních známek České republiky nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 19,00 CZK, tedy výplatnému za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů, zasílaný v tuzemsku).


Celkem je vydáno 600 kusů tiskových listů (tedy celkem 15.000 kusů poštovních známek). Vzhledem k tomu, že vždy pět poštovních známek má stejný motiv, každá je vydávána v nákladu rovném 3.000 kusů. Autorem známek je pan David Plouhar (MONELLO).

Vlastní poštovní známky, každá s jednořádkovým textem "Stezka korunami stromů Krkonoše", mají katalogové označení v rozmezí VZ 0764 - VZ 0768.

VZ 0764 Stezka — letecký pohled
VZ 0765 Stezka — vstup do jeskyně
VZ 0766 Procházka po stezce
VZ 0767 Stezka — Vyhlídková věž
VZ 0768 Stezka mezi stromy