Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2018/09/04

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0991-0994) "Ochrana přírody: Zoologické zahrady (III.)"

Zítra - ve středu 5. září 2018 - vyjdou další nové příležitostné poštovní známky České republiky, tentokrát v aršíkovém provedení. Již v pořadí třetí emise "Ochrana přírody: Zoologické zahrady" zahrnuje čtyři nové poštovní známky s tématikou zoologických zahrad v České republice. 


Aršík (katalogové označení CZ 0991-0994 A) se čtyřmi známkami a čtyřmi kupóny má celkovou nominální hodnotu 102,00 CZK. Autorem výtvarného návrhu jsou Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytiny pan Martin Srb. Technikou tisku je ocelotisk z ploché desky kombinovaný vícebarevným ofsetem.   


První známka (katalogové označení CZ 0991) je nominální hodnoty 19,00 CZK (výplatné odpovídá standardnímu dopisu do hmotnosti 50 gramů v tuzemsku). Námětem je ZOO Děčín a jeden z jejich obyvatelů - medvěd hnědý grizzly.


Druhá známka (katalogové označení CZ 0992) je nominální hodnoty 23,00 CZK (výplatné odpovídá nestandardnímu dopisu do hmotnosti 100 gramů v tuzemsku). Námětem je ZOO Ústí nad Labem a jeden z jejich obyvatelů - orangutan bornejský.


Třetí známka (katalogové označení CZ 0993) je nominální hodnoty 27,00 CZK (výplatné odpovídá dopisu hmotnosti od 101 do 500 gramů v tuzemsku). Námětem je ZOO Zlín a jeden z jejich obyvatelů - slon africký.


Čtvrtá známka (katalogové označení CZ 0994) je nominální hodnoty 33,00 CZK (výplatné odpovídá dopisu hmotnosti od 501 do 1000 gramů v tuzemsku). Námětem je ZOO Ostrava a dva z jejich obyvatelů - hroch obojživelnýkočkodan Dianin.

Společně se známkami jsou poštovní správou vydávány i obálky prvního dne vydání (FDC).


První (katalogové označení CZ 0991 FDC) vychází v nákladu 3.500 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 35,00 CZK. Motivem kresby razítka prvního dne vydání je hlava medvěda, obrazové části obálky dominuje makak chocholatý.


Druhá (katalogové označení CZ 0992 FDC) vychází v nákladu 3.500 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 39,00 CZK. Motivem kresby razítka prvního dne vydání je hlava orangutana, obrazové části obálky dominuje zebra Hartmannové.


Třetí (katalogové označení CZ 0993 FDC) vychází v nákladu 3.500 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 43,00 CZK. Motivem kresby razítka prvního dne vydání je hlava slona, obrazové části obálky dominuje vydra obrovská.


Čtvrtá (katalogové označení CZ 0994 FDC) vychází v nákladu 3.500 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 49,00 CZK. Motivem kresby razítka prvního dne vydání je hlava hrocha, obrazové části obálky dominuje pardál obláčkový.

Dalším "obvyklým" sběratelským materiálem, který je vydáván společně se známkami a obálkami prvního dne vydání (FDC), jsou tzv. analogické pohlednice (CM).


První (katalogové označení CZ 0991 CM) vychází v nákladu 2.400 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 15,00 CZK. Poštovní známka je znehodnocena razítkem prvního dne vydání "110 00 PRAHA 1". Česká pošta s.p. vydala i samostatné pohlednice bez nalepené poštovní známky v nákladu 1.000 kusů.


Druhá (katalogové označení CZ 0992 CM) vychází v nákladu 2.400 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 15,00 CZK. Poštovní známka je znehodnocena razítkem prvního dne vydání "110 00 PRAHA 1". Česká pošta s.p. vydala i samostatné pohlednice bez nalepené poštovní známky v nákladu 1.000 kusů.


Třetí (katalogové označení CZ 0993 CM) vychází v nákladu 2.400 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 15,00 CZK. Poštovní známka je znehodnocena razítkem prvního dne vydání "110 00 PRAHA 1". Česká pošta s.p. vydala i samostatné pohlednice bez nalepené poštovní známky v nákladu 1.000 kusů.


Čtvrtá (katalogové označení CZ 0994 CM) vychází v nákladu 2.400 kusů. Její prodejní cena v den vydání je 15,00 CZK. Poštovní známka je znehodnocena razítkem prvního dne vydání "110 00 PRAHA 1". Česká pošta s.p. vydala i samostatné pohlednice bez nalepené poštovní známky v nákladu 1.000 kusů.

Tolik veškeré sběratelské materiály třetí emise českých a moravských zoologických zahrad. Vlastní aršík stojí 102,00 CZK, samostatné čtyři známky rovněž 102,00 CZK, obálky prvního dne vydání (sada) celkem 166,00 CZK, analogické pohlednice (sada) 60,00 CZK. Cena celkem v den vydání činí 430,00 CZK.

2018/08/30

ČESKO - Bombajský dopis z výstavy PRAGA 2018

Jedním z materiálů vydaných státním podnikem Česká pošta v rámci Světové výstavy poštovních známek PRAHA 2018 bylo i tzv. "Sběratelské vydání" aršíku emise "Bombajský dopis", o němž jsme již na stránkách našeho blogu informovali v den jeho vydání, tedy 15. srpna 2018.


Vzhledem k tomu, že mám rád poštovní celistvosti, napadlo mi rozeslat několik těchto aršíků jak přátelům sběratelům, tak i příznivcům a členům našeho zapsaného spolku NEWSPHILA. Asi to nejjednodušší by bylo obal roztrhnout, vyjmout číslovaný aršík a buď celý nebo jen známku s číslovaným kuponem vylepit na příslušnou obálku (formátu A5 nebo A6), navolit cenu požadované služby a zásilku odeslat...


Když už jsme u ceny poštovních služeb a nominální hodnoty aršíku - tedy částce 59,00 CZK, ta odpovídá ceně za standardní doporučený dopis do hmotnosti 50 gramů v tuzemsku (44,00 CZK), cena za doplňkovou službu "dodejka" je rovna 15,00 CZK, tedy vše je naprosto správně. 
Ale je zde jeden zásadní - sběratelský - problém. Pokud použijete tyto služby a vyfrankujete dopis aršíkem, pošta Vám na zásilku vylepí "pouze" doporučenou nálepku (tzv. R-nálepku) s čárovým kódem a aršík (známku) "znehodnotí" poštovním razítkem. Bohužel, většina pracovníků poštovních přepážek není schopna (čest všem výjimkám) provést čitelný otisk denního (a mnohdy ani příležitostného) poštovního razítka.
Ze sběratelského pohledu tak může za několik let dojít k situaci, kdy celistvost vyfrankovaná poměrně "vzácným" poštovním aršíkem (sběratelské číslované varianty aršíku státní podnik Česká pošta vydal pouhých 15.000 kusů) bude mít naprosto nečitelný otisk poštovního razítka, ze kterého nebude patrné datum odeslání dopisu. Tedy poštovně-historický materiál pouze k zlosti...
Ještě malá poznámka - kolik asi těchto aršíků bylo poštovně použito u poštovních přepážek v rámci výstavy PRAGA 2018? Domnívám se, že vzhledem k ceně kompletu ve výši 155,00 CZK (kdy nominální hodnota vlastní známky byla pouze 59,00 CZK) asi velmi málo...

Tedy s ohledem na výše uvedené nezbylo nic jiného, než se pokusit možná negativa "přetavit" do budoucího "Bombajského dopisu" z výstavy, který bude mít všechna "P", a možná - někdy v budoucnu - bude ozdobou specializované sbírky poštovních známek České republiky.
A když už jsem - v první den výstavy - zakoupil několik "Sběratelských vydání" napadla mi zajímavá myšlenka, což udělat přátelům radost a poslat celé sběratelské vydání jako dopis? Realizace byla poměrně složitá - tedy "zlikvidovat" celofánový obal (ale zachovat samolepku "Sběratelské vydání" s logem státního podniku, což jestli i tato nálepka "skončí" jednou v nějakém katalogu a najdou se sběratelé, kteří za ni budou chtít utrácet peníze), a rozložit "skládačku". Zjistit jak je upevněn aršík v průsvitné hawidce, pak jej opatrně z hawidky vyndat a následně z obalu vlepenou hawidku odstranit. Na její místo nalepit vlastní aršík tak, aby byl správně (přes proříznuté obdélníkové okno přední strany obalu) centrován. Následně levou a pravou stranu obalu zalepit průsvitnou lepenkou, aby bez problémů "přežil" vlastní poštovní provoz.
Většina adresátů - alespoň podle dosavadních ohlasů - netuší, že do vnitřní strany obalu se mi povedlo vlepit samolepku, která obsahuje rukou psané sdělení. Ale i zde patrně bude obdoba dopisu z Bombaje, kdy se k vlastnímu obsahu dopisu z roku 1850 novodobí majitelé dostali až v roce 1976. No uvidíme...

Tedy základní "kostra" dopisu je hotová, na přední stranu jsem dolepil adresní samolepicí štítek (který jsem následně opatřil příslušnou adresou). A když už jsou na dopise vylepeny první známky z ostrova Mauritius, jakou další známku k dofrankování zvolit? Řešení zde bylo poměrně jednoduché. 

VZ 0779

V rámci vydání emise vlastních poštovních známek České republiky "SVĚT FILATELIE" (byly vydány dne 6. května 2018, ve výroční den vydání první poštovní známky světa) byla oranžová známka první emise ostrova Mauritius (z roku 1847) hodnoty jedné pence připomenuta mezi "Prvními poštovními známkami světa" (vlastní známka České republiky, nominální hodnoty "A", katalogové označení VZ 0779), modrá hodnoty dvou pencí pak mezi "Vzácnými poštovními známkami světa" (vlastní známka České republiky, nominální hodnoty "A", katalogové označení VZ 0784)

VZ 0784

A jaké služby při odeslání dopisu zvolit? Standardní doporučený dopis v tuzemsku do hmotnosti 50 gramů (44,00 CZK), dodejka (15,00 CZK), prodloužení úložní doby (20,00 CZK), elektronické avizování dodání zásilky odesilateli prostřednictvím SMS (3,00 CZK), a elektronické avizování dodání zásilky odesilateli prostřednictvím e-mailu (3,00 CZK). Suma sumárum 85,00 CZK.
V poštovních známkách uhrazeno celkem 78,00 CZK, zbývajících 7,00 CZK uhrazeno v hotovosti při podání a na dopis vylepeno prostřednictvím cenné nálepky APOST. Rovněž vylepeny příslušné poštovní nálepky (nálepka "Prodloužit úložní dobu na 1 měsíc" se na přepážkách pošt nevyskytuje tak často, obvykle je hledána delší dobu, někdy i v zázemí pošty) a doporučená nálepka s čárovým kódem. Tedy zde je ten krasavec. 


Dopis byl podán na běžné poště - v tomto případě "190 03 PRAHA 93", umístěné v obchodním centru pod hotelem Clarion, kde po dobu výstavy (a následně do spotřebování) byly k dispozici příležitostné R-nálepky propagující výstavu PRAGA 2018.


Malá poznámka pro případné následovníky. Pokud Vám u přepážky pošty budou tvrdit, že avizování zásilky můžete požadovat buď prostřednictvím SMS, nebo prostřednictvím e-mailu, buďte asertivní. Požádejte pracovníka na přepážce o zadání kódu "78" v APOSTU, otevřou se okna, do kterých je možno zadat oba údaje! Na obranu pracovníků pošt - tuto dvojitou službu používám v České republice pravděpodobně pouze já (alespoň takový mám pocit za několik posledních let).


Při doručení dopisu v Plzni na doručence nakonec "skončilo" denní razítko pošty "300 71 DEPO PLZEŇ 71", které se často na korespondenci nevyskytuje, a tak se zdá, že "Bombajský dopis" z roku 1850 bude mít v letošním roce 2018 důstojného následovníka. Navíc dnes - díky moderním technologiím (a službě "Track und Trace" České pošty s.p.) - můžeme oproti roku 1850 cestu dopisu perfektně zrekonstruovat. Jako poštovnímu historikovi (občas popisujícímu i současný poštovní provoz) se mi tato služba - navíc u zapsaných zásilek zdarma v ceně služby - velice líbí.


Tolik k jednomu doporučenému dopisu. A na úplný závěr - pouze jako řečnická otázka - jakou bude asi mít po 168 letech, tedy v roce 2186 sběratelskou cenu (budou-li v této době ještě sběratelé)?  

Jiří Neumann

2018/08/15

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0987 Aa) "Bombajský dopis" v odlišné úpravě!

Dnes (ve středu 15. srpna 2018), v den zahájení Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018, státní podnik Česká pošta dává do prodeje tzv. "Sběratelské vydání" Bombajského dopisu (aršíku), který byl vydán ve středu 8. srpna tohoto roku.

CZ 0987 Aa SV - přední část

Jedná se o grafický komplet v celofánovém obalu, na němž je umístěna samolepka s textem "Sběratelské vydání". Přední část obsahuje grafický motiv plachetnice - trojstěžníku - v bombajském přístavu, s dvouřádkovým textem v levé horní části "Bombay 1850". V pravé horní části je na přední straně kartonového obalu vyříznuto obdélníkové "okno", kterým je vidět vložený aršík (v průsvitné "hawidce") v odlišné úpravě, oproti původnímu vydání z 8. srpna.

CZ 0987 Aa

Hlavním viditelným znakem aršíku z tohoto "sběratelského vydání", oproti prvnímu - základnímu - vydání, je "prozoubkování" svislého zoubkování známky až k hornímu okraji aršíku, a opatření tohoto vzniklého horního kupónu pořadovým šestimístným číslem, s hvězdičkou v levé části před samotným číslem.

Celkový náklad - oznámený vydavatelem - je patnáct tisíc těchto grafických kompletů, tedy aršíky by měly být číslovány v rozmezí od "* 000001" do "* 015000". Celkovou prodejní cenu kompletu vydavatel stanovil na částku 155,00 CZK, její vlastní členění je na částku 59,00 CZK (osvobozenou ze zákona od DPH) a na zbývající část ve výši 96,00 CZK (která obsahuje DPH ve výši 21%). Proto je na zadní straně na celofánovém obalu ještě připevněna samolepka se dvěma čárovými kódy (pro obě součásti celkové prodejní ceny).

CZ 0987 Aa SV - zadní část

Zadní část kartonového obalu obsahuje ve spodní části pouze logo výstavy "PRAGA 2018" a osově centrovaný třířádkový text: "Bombajský dopis na Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2018 / Česká pošta, s.p. - Generální partner výstavy / (c) Česká pošta, s.p., 2018".
Po rozložení kartonového obalu je vnitřní část potištěna grafickým motivem, doplněným o historii "Bombajského dopisu", v části proti proříznutému "oknu" je umístěn průsvitný obal (hawidka) tak, aby v něm vložený aršík byl vůči "oknu" správně centrován a bylo tak patrné vytištěné číslo aršíku na jeho kuponu. 

Zda se toto "Sběratelské vydání" samotné (katalogové označení CZ 0987 Aa SV), případně jen tyto aršíky (katalogové označení CZ 0987 Aa) stanou sběratelsky vyhledávanými ukáže až delší časové období.

2018/08/07

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0987 A) "Bombajský dopis"

Zítra - ve středu 8. srpna 2018 - vychází nová příležitostná poštovní známka České republiky pod názvem emise "Bombajský dopis". Její nominální hodnota je 59,00 CZK, je primárně určena k vyplácení obyčejných listovních zásilek II. hmotnostního stupně (od 51 do 100 gramů) do zámoří (tedy mimoevropských zemí).

CZ 0987

Poštovní známka je vydávána v aršíkové úpravě, na samotné známce je zobrazena (kromě názvu státu a nominální hodnoty) pravá horní část tzv. "Bombajského dopisu" se dvěma vylepenými jednopencovými poštovními známkami první emise ostrova Mauricius.

CZ 0987 A

Vlastní příležitostný poštovní aršík (rozměrů 160 x 108 mm) zobrazuje "Bombajský dopis" na své ploše celý, poštovní známka je umístěna v pravém horním rohu aršíku. V levém je zobrazen logotyp výstavy "PRAGA 2018", doplněný třířádkovým textem. Při dolním okraji aršíku je (pod dopisem) osově umístěn text "Česká pošta, s.p. - Generální partner výstavy"
Autorem výtvarného návrhu je pan Kamil Knotek. Aršík (katalogové označení CZ 0987 A) je tištěn plnobarevným ofsetem.

CZ 0987 FDC

Společně se známkou (aršíkem) je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC), a to v celkovém nákladu 4.000 kusů. Její katalogové označení je CZ 0987 FDC, prodejní cena v den vydání je 73,00 CZK.


Hlavní motiv razítka prvního dne vydání tvoří trojstěžník - plachetnice obkroužená nápisem "PORT LOUIS - BOMBAY - PRAHA" ohraničeným kružnicí. Nad ní, je umístěno datum vydání "8.8.2018", pod ní doplňující text, název výstavy "PRAGA 2018".


Námětem obrazové části obálky prvního dne je v její levé části motiv historické mapy s trasou dopisu mezi ostrovem Mauritius a přístavem Bombay, doplněný o kresbu trojstěžníku a o písmena "FDC".

2018/07/30

ČESKO - Nové vlastní známky (VZ 0085) "Královské město Kadaň

Právě dnes - v pondělí 30. července 2018 - vychází pod názvem "Královské město Kadaň" tiskový list (TL) "vlastních" známek, který obsahuje celkem dvacet pět kusů poštovních známek České republiky nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 19,00 CZK).

VZ TL 0085

Tato emise je věnována propagaci města - ke každé známce je po levém (15.-25.) i pravém (1.-14.) okraji tiskového listu (TL) popsán její motiv, ať již pohled na příslušnou památku, či událost.

Tiskový list byl vydán v nákladu 600 kusů (tedy celkem 15.000 kusů poštovních známek). Vzhledem k tomu, že každá známka má různý motiv, je náklad jednotlivých poštovních známek rovný taktéž 600 kusů. Autoři použitých fotografií jsou pánové Tomáš Krucký a Václav Vlasák, autorem vlastní grafické úpravy listu je pan Jan Běla (Grafika Color 3P Kadaň).

Poštovní známky a tiskové listy (TL) jsou v prodeji pouze v městském Informačním centru v Kadani, tedy jejich pořízení vyžaduje osobní návštěvu královského města.

Z tohoto důvodu jsme zajistili pro všechny zájemce o sbírání "vlastních" poštovních známek České republiky omezené množství tiskových listů (TL), které standardně zasíláme, v rámci nabídky vlastních známek prostřednictvím našeho e-shopu na odkazu zde

Vlastní poštovní známky, každá s výrazným textem "KADAŇ" a letopočtem "2018" mají katalogové označení v rozmezí VZ 0810 - VZ 0834.

VZ 0810 Královské město Kadaň — Katova ulička, nejužší ulice v České republice
VZ 0811 Královské město Kadaň — Socha orloje, umělecká podoba původního Staroměstského orloje, který sestrojil Mikuláš z Kadaně, autor sochy Karel Meloun
VZ 0812 Královské město Kadaň — Pohled na město, od ojediněle zachovalého předhradí (barbakánu) zaniklé Žatecké brány
VZ 0813 Královské město Kadaň — Kostel Povýšení sv. Kříže

VZ 0814 Královské město Kadaň — Studentské náměstí s Mikulovickou bránou
VZ 0815 Královské město Kadaň — Kostel sv. Anny
VZ 0816 Královské město Kadaň — Žatecká brána - Barbakán
VZ 0817 Královské město Kadaň — Noční pohled na Kadaň
VZ 0818 Královské město Kadaň — Nástěnné fresky ve Františkánském klášteře
VZ 0819 Královské město Kadaň — Bašta
VZ 0820 Královské město Kadaň — Pohled na město Kadaň
VZ 0821 Královské město Kadaň — Nádvoří Františkánského kláštera
VZ 0822 Královské město Kadaň — Radniční věž
VZ 0823 Královské město Kadaň — Narozeniny Maxipsa Fíka
VZ 0824 Královské město Kadaň — Městské opevnění
VZ 0825 Královské město Kadaň — Kadaňský hrad
VZ 0826 Královské město Kadaň — Františkánský klášter Čtrnácti svatých Pomocníků
VZ 0827 Královské město Kadaň — Císařský den
VZ 0828 Královské město Kadaň — Františkánský klášter
VZ 0829 Královské město Kadaň — Sloup Nejsvětější Trojice
VZ 0830 Královské město Kadaň — Sklípkové klenby ve Františkánském klášteře
VZ 0831 Královské město Kadaň — Pohled na město přes řeku Ohři
VZ 0832 Královské město Kadaň — Kostel Povýšení sv. Kříže
VZ 0833 Královské město Kadaň — Ptačí domky
VZ 0834 Královské město Kadaň — Císařský den


Ještě jednou v závěru článku připomínáme, že jsme zajistili pro všechny zájemce o sbírání "vlastních" poštovních známek České republiky omezené množství tiskových listů (TL), které standardně zasíláme, v rámci nabídky vlastních známek prostřednictvím našeho e-shopu na odkazu zde