Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2019/11/11

Umění na poštovních známkách

Nová poštovní známka z emise "Umění na poštovních známkách" bude vydána ve středu tento týden. Dnes proběhla v Plzni na toto téma přednáška předsedy zapsaného spolku NEWSPHILA pana Jiřího Neumanna.


Sestřih z přednášky (včetně přednášek dalších) můžete nalézt na našem kanále youtube, na tomto odkazu:

2019/11/08

Alice Masaryková a Československý červený kříž

Další poštovní známka, která vyjde ve středu příští týden, bude věnována 100. výročí vzniku Československého červeného kříže. Rovněž připomene i významnou úlohu Alice Masarykové, dcery našeho prvního prezidenta, při jeho vzniku.


Více informací naleznete v sestřihu přednášky z dnešního dne na video kanálu youtube, na tomto odkazu:

Ivan Blatný na poštovní známce... bude!

Druhá emise poštovních známek, která bude vydána v příštím týdnu je věnována osobnosti našeho významného básníka Ivana Blatného (1919-1990).


Jak začíná být pravidlem, podrobnosti o vydání emise naleznete na našem videokanále na webu youtube, odkaz zde:

2019/11/06

Karel Kryl na poštovní známce... nebude!

V příštím týdnu bude vydáno několik nových emisí českých poštovních známek. První z nich (v aršíkovém provedení) "30. výročí sametové revoluce a Karel Kryl" trochu "mate" svým názvem. Karel Kryl v prostoru vlastní poštovní známky nebude, hraje na kytaru pouze vedle známky. 


Další informace - včetně vysvětlení kam "zmizelo" logo Občanského fóra (oproti původnímu grafickému návrhu) naleznete v sestřihu přednášky k vydání nových poštovních známek na youtubové adrese zde:

2019/10/31

ČESKO - Vlastní známky, emise "Václav IV."

Dnešního dne jsme na našem kanálu na youtube zveřejnili první z natočených videí, které "mapují" přípravu a vznik emise vlastních známek České republiky vydaných k 600. výročí úmrtí českého krále Václava IV., ke kterému došlo na Novém hradě u Kunratic 16. srpna 1419.

Video naleznete na odkazu zde: https://youtu.be/Au6jbWAW8B4

2019/07/02

EXPONET dostal občanský průkaz!

Ahoj EXPONETe!

Dnes, v den svých patnáctých narozenin, dostáváš svůj občanský průkaz. Sledoval jsem Tě již téměř od narození, Tvé první nesmělé krůčky, Tvá první slova, a v posledních letech i Tvůj překotný růst a snahu se neustále zlepšovat...


Tedy nezbývá, než Ti pogratulovat k tomu, kam jsi svým úsilím doputoval, a věřím, že i nadále se budeš zlepšovat a posouvat hranice svých možností...

Samozřejmě, tam kde dnes jsi, by jsi nebyl bez svých "rodičů", kteří Tě na cestě dlouhé patnáct let opečovávali, starali se, dávali na Tebe pozor, zkrátka byli tam (a jsou i dnes) jen pro Tebe...

Tedy ještě jednou, vše nejlepší k patnáctým narozeninám Ti přeje


Jiří Neumann
předseda zapsaného spolku
pro rozvoj filatelie
NEWSPHILA

2019/04/06

ČESKO - Karel Kryl na poštovní známce

Na počátku dubna letošního roku státní podnik Česká pošta uvolnil do distribuce "Emisní plán českých poštovních známek 2019" v tištěné podobě. Vzhledem k tomu, že obsahuje i grafické návrhy nově připravovaných poštovních známek, vybíráme pro čtenáře našeho blogu ty nejzajímavější...

Tedy je nejprve nutno pozměnit název tohoto článku - Karel Kryl na poštovní známce nebude. Emise, která je připravovaná k vydání na 13. listopad, nese název "30. výročí sametové revoluce a Karel Kryl" a bude vydána v podobě známkového aršíku.


Ten bude obsahovat jednu známku nominální hodnoty 44,00 CZK a bude tištěn technikou ofsetu (stroj Heidelberg), autorem grafického návrhu je pan Zdeněk Netopil, ke známce bude vydána i obálka prvního dne vydání (FDC), kde rytinu obrazové části provede pan Václav Fajt.  

A jak je patrné z grafického návrhu aršíku, Karel Kryl na známce skutečně nebude (ta je věnována symbolické kresbě), jeho postava s neodmyslitelnou kytarou to jen pozoruje. Možná by bylo zajímavé slyšet, jak by dnes o tomto třicátém výročí zpíval. Bohužel, zemřel 3. března 1994... 

K vlastní "Sametové revoluci" stačil jen nazpívat (už v roce 1990) "Sametové jaro"...2018/12/31

Přání do nového roku 2019

Do nového roku 2019 všem čtenářům našeho blogu "NEWSPHILA" přeji jen to dobré. Jak v osobním životě, tak i v životě sběratelském... A samozřejmě hodně zdraví, to ostatní již přijde samo.

I v roce 2019 se budeme snažit v článcích a oznámeních na tomto blogu informovat jak členy našeho Spolku, tak i jen náhodně (či cíleně) příchozí o filatelii, poštovní historii a souvisejících oborech ...


Jiří Neumann
předseda zapsaného spolku
pro rozvoj filatelie
NEWSPHILA

2018/12/30

ČESKO - Rok 2019, rok zvyšování poštovních poplatků?

V těchto dnech, právě před koncem letošního roku se na webových stránkách státního podniku Česká pošta objevil zajímavý článek pod názvem "Souhrnný přehled změn Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p., s účinností od 1. 2. 2019".


Co je pro nás - uživatele služeb České pošty s.p. - důležité, lze shrnout následovně:
a) mění se cena poštovních poukázek a dobírkových poštovních poukázek,
b) jsou upraveny ceny za mezinárodní listovní zásilky u služeb: Obyčejná zásilka, Doporučená zásilka a Cenné psaní.

Výrazy "mění se cena" či "jsou upraveny ceny", lze - dle našeho názoru - jednoznačně identifikovat jako zvýšení cen. Pokud k tomuto zvýšení cen dojde, následky (pro uživatele i sběratele) lze předpovědět následovně:

a) u poštovních známek plánovaných k vydání v roce 2019 s plánovanými nominálními hodnotami ve výši:
- 35,00 CZK (výplatné Evropa, prioritně) dojde k jejich úpravě na novou hodnotu. Týkat by se to mělo emisí "Pražský hrad v ročních obdobích" (2x 35,00 CZK, datum vydání: 24.04.2019), 
- 41,00 CZK (výplatné Zámoří, prioritně) dojde k jejich úpravě na novou hodnotu. Týkat by se to mohlo již první emise "Století Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda" (2x 41,00 CZK, datum vydání: 14.02.2019), zcela jistě pak emisí pozdějších "Suverénní řád maltézských rytířů" (41,00 CZK, datum vydání: 06.03.2019) a "Umělecká díla na známkách: Ota Janeček" (41,00 CZK, datum vydání: 13.11.2019),
- "E" (ekvivalent základního výplatného "Evropa", tj. v současnosti ekvivalent 35,00 CZK), budou prodávány již za jinou nominální hodnotu rovnou novým poplatkům. Týkat by se to mělo emise "EUROPA: Národní ptáci - Ledňáček říční" ("E", datum vydání: 24.04.2019), a výplatní emise "Pampeliška" ("E", datum vydání: 22.05.2019),
- "Z" (ekvivalent základního výplatného "Zámoří", tj. v současnosti ekvivalent 41,00 CZK), budou prodávány již za jinou nominální hodnotu rovnou novým poplatkům. Týkat by se to mělo emise "Mahátma Gándhí" ("Z", datum vydání: 26.06.2019),

b) u poštovních známek vydaných do konce roku 2018 nominálních hodnot "E" a "Z" dojde dnem 1. února 2019 k úpravě jejich prodejní hodnoty na novou částku,

c) v případě automatových známek lze předpokládat, že dojde ke změně nastavených tarifů ve výši 35,00 CZK, 41,00 CZK, 53,00 CZK, 59,00 CZK (obyčejné listovní zásilky Evropa či Zámoří), 85,00 CZK a 90,00 CZK (doporučené listovní zásilky Evropa a Zámoří), a to na nové, aktuální, hodnoty k datu 1. února 2019.

O podrobných změnách ceníků, jakmile budou zveřejněny, budeme na našich stránkách informovat.

2018/11/26

ČESKO - JUDr. Emil Hácha (1872-1945) na poštovní známce!

V tomto týdnu bude vydána další "vlastní" známka, tentokrát u příležitosti blížícího se 80. výročí volby JUDr. Emila Háchy (1872-1945) za prezidenta Česko-Slovenské republiky, ke které došlo dne 30. listopadu 1938.

Slavnostní představení nové poštovní známky, stejně jako související akce, proběhne v rodišti JUDr. Emila Háchy - Trhových Svinech - v pátek 30. listopadu 2018.


2018/10/18

ČESKO - Nové vlastní známky (VZ 0088) "Muži 28. října 1918"

Dnes - ve čtvrtek 18. října 2018 - ve výroční den Washingtonské deklarace vychází další z emisí "vlastních" poštovních známek České republiky, tentokrát pod názvem "Muži 28. října 1918".


Emise je vydávána ve formě známkového sešitku o osmi známkách nominální hodnoty "A", různých motivů. Katalogové označení emise je VZ ZS 0088, poštovní známky mají čísla VZ 0850-0857.


Tuto emisi "vlastních" známek lze od dnešního dne zakoupit pouze na odkazu zde.

2018/10/02

ČESKO - Emise "Muži 28. října 1918" a předtisková příprava

Ve čtvrtek 27. září 2018 byla podpisem schvalovacích nátisků v Poštovní tiskárně cenin Praha a.s. ukončena přípravná fáze vydání "vlastních" poštovních známek emise "Muži 28. října 1918". 


Jak je patrné z přiložených fotografií, tiskový arch (TA) obsahuje čtyři pole známkových sešitků (ZS), přičemž každé je identifikovatelné prostřednictvím tzv. "sudoku". Tzv. "SUDOKU" je ve filatelistickém názvosloví označení grafického schématu (které je umístěno vždy uprostřed vnitřní strany známkového sešitku), které udává příslušné umístění známkového sešitku (ZS) v tiskovém archu (TA). 


V rámci schvalovacích nátisků byly zástupci zadavatele (NEWSPHILA z.s.), vydavatele (Česká pošta s.p.) a zhotovitele (Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.) podepsány jak vytištěné vnitřní strany (se známkami) známkového sešitku, tak i strany vnější (destiček či obalu) známkového sešitku.


O dalších materiálech a postupech jednotlivých prací v souvislosti s vydáním emise "Muži 28. října 1918" Vás budeme informovat na stránkách tohoto blogu.

2018/10/01

ČESKO - Vlastní známky a razítko v Poštovním muzeu!

Jak jsme již na tomto blogu zveřejnili, v souvislosti s říjnovým vydáním emise "vlastních" poštovních známek "Muži 28. října 1918" jsou připravovány další související akce a poštovní materiály.

Pro výroční den - neděli 28. října 2018 - zapsaný spolek NEWSPHILA inicioval výrobu a používání dvou příležitostných poštovních razítek. Druhé bude používáno u příležitostné poštovní přepážky pošty "110 00 PRAHA 1", zřízené v prostorách Poštovního muzea v Praze (Poštovní muzeum naleznete nedaleko řeky Vltavy na adrese: Nové mlýny 2).

Grafický návrh příležitostného poštovního razítka (datum používání: 28.10.2018,
pošta "110 00  PRAHA 1")

Popis námětu: dominantním obrazovým motivem je datum vzniku nového státu "28.X.1918", včetně jmen mužů, kteří stáli u jeho vzniku: "Antonín Švehla", "Alois Rašín", "František Soukup", "Jiří Stříbrný", a "Vavro Šrobár" (v grafickém provedení, které evokuje jejich podpisy). Tento střed razítka je po levé, horní a pravé straně uzavřený textem „Samostatný stát československý vstoupil v život…“, který je uvozujícím textem prvního zákona nového státu, podepsaný a vyhlášený v Praze. Ve spodní části razítka čtvercového tvaru je uveden název pošty „PRAHA 1“ a datum používání razítka „28.10.2018“.


Autorem grafického návrhu je pan Jiří Neumann, rytinu příležitostného poštovního razítka provede mistr rytec pan Miloslav Bláha.

2018/09/29

ČESKO - Vlastní známky a poštovní razítko na Hradě!

Jak jsme již na tomto blogu zveřejnili, v souvislosti s říjnovým vydáním emise "vlastních" poštovních známek "Muži 28. října 1918" jsou připravovány další související akce a poštovní materiály.

Pro výroční den - neděli 28. října 2018 - zapsaný spolek NEWSPHILA inicioval výrobu a používání dvou příležitostných poštovních razítek. První bude používáno na pražské "hradní" poště "119 00 PRAHA 012", která se nachází ne III. nádvoří Pražského hradu, doslova několik kroků od vchodu do svatovítské katedrály.

Grafický návrh příležitostného poštovního razítka (datum používání: 28.10.2018,
pošta "119 00  PRAHA 012")

Popis námětu: dominantním obrazovým motivem je legionářský odznak nošený našimi vojáky na čepicích v letech 1918-19 zobrazující znaky Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Ten je po levé, horní a pravé straně uzavřený textem „Samostatný stát československý vstoupil v život…“, který je uvozujícím textem prvního zákona nového státu, podepsaný a vyhlášený v Praze, tzv. „Muži 28. října 1918“. Po levé a pravé horní straně je toto datum připomenuto ve tvaru „28.X.“ a „1918“. Ve spodní části razítka čtvercového tvaru je uveden název pošty „PRAHA 012“ a datum používání razítka „28.10.2018“.

Autorem grafického návrhu je pan Jiří Neumann, rytinu příležitostného poštovního razítka provede mistr rytec pan Miloslav Bláha. 

2018/09/28

ČESKO - Nové "vlastní" známky k 100. výročí vzniku Československa

Na neděli 28. října 2018 připadá výroční den – jubilejní sté výročí – vzniku samostatného československého státu. U příležitosti této události bude v rámci projektu „Muži 28. října 1918“, který zahrnuje vydání ručně vázané knihy, vydání mincí (medailí) z drahých kovů, rovněž vydána i emise „vlastních“ poštovních známek České republiky, a to v provedení známkového sešitku (ZS).

VZ Muži 28. října 1918 - 01 František Soukup

Celkem osm poštovních známek nominální hodnoty „A“ (hodnota výplatného za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů zaslaný v tuzemsku, v den vydání ekvivalent 19,00 CZK) připomene podoby tzv. „Mužů 28. října“ a to v podobě přední strany vydávaných medailí, které realizoval mistr Slavomír Primák. 

VZ Muži 28. října 1918 - 02 Jiří Stříbrný

Jedná se o podoby pánů Františka Soukupa, Jiřího Stříbrného, Aloise Rašína, Vavro Šrobára, a Antonína Švehly, na další poštovní známce je zobrazena reversní strana všech medailí v podobě mapy státu doplněného lvem trhajícím okovy. Poslední dvě známky jsou věnovány pohledu na vlastní knihu „Muži 28. října“ a logo projektu, pod kterým je toto vydání realizováno.

VZ Muži 28. října 1918 - 03 Alois Rašín

Vlastní, hlavní, grafické pole („medaile“) je vkomponováno do ozdobného rámu, který připomíná orámování našich prvních československých poštovních známek s motivem Hradčan od mistra Alfonse Muchy. Ostatně i samotný název emise je tvořen fonty písma vzdáleně odkazujícími k tvorbě Alfonse Muchy a k některým jeho návrhům z volné tvorby.

VZ Muži 28. října 1918 - 04 Československo

Známkový sešitek bude mít katalogové označení VZ ZS 0088, vlastní katalogové označení jednotlivých poštovních známek bude stanoveno státním podnikem Česká pošta.

VZ Muži 28. října 1918 - 05 Vavro Šrobár

Kromě vydání vlastního známkového sešitku (ZS) je předpokládáno k této emisi vydat i tzv. cartes maximum (CM), tedy analogické pohlednice, pamětní listy (PL) a pamětní obálky (PaO), které připomenou tento významný den v historii našich národů. 

VZ Muži 28. října 1918 - 06 kniha Muži 28. října

O vlastním vydání této emise, počtech jednotlivých materiálů, možnostech objednání apod., Vás budeme informovat prostřednictvím tohoto blogu v první polovině měsíce října 2018. Nebo je možné poslat požadavek o zaslání informace přímo na naši adresu newsphila.plzen@centrum.cz, jakmile budou k dispozici definitivní informace, zašleme je zájemcům prostřednictvím e-mailu obratem.  

VZ Muži 28. října 1918 - 07 Antonín Švehla

Vzhledem k tomu, že výročí jednoho sta let je v naší novodobé historii natolik unikátní, připravované sběratelské materiály jsme se rozhodli doplnit o další (příležitostná poštovní razítka, příležitostné nálepky na doporučené dopisy), jejichž kombinováním dojde jistě k vytvoření vysoce hodnotných pamětních poštovně-historických dokladů, které mají do budoucna kromě pamětního významu pro jejich držitele i význam investiční.

VZ Muži 28. října 1918 - 08 Logo projektu

Jak jsme již uvedli, podrobnější informace o vydání a doplňujících materiálech budou průběžně zveřejňovány na tomto blogu.