Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/10/31

ČESKO - Poslední emise příležitostných poštovních známek roku 2013 patří umění

Poslední letošní emise příležitostných poštovních známek České republiky je - jak jinak - věnována umění. Tradiční emise "Umělecká díla na známkách" vyjde jako tří známková ve středu 27. listopadu 2013.


První známka je nominální hodnoty 25,00 CZK, autorem "Pohledu na římské kostely" z roku 1762 je Giovanni B. Piranesi (1720-1778). Grafický list je v majetku Národní galerie v Praze.


Druhá známka je nominální hodnoty 30,00 CZK, autorem "Zátiší s autorem" z roku 1955 je Bohuslav Reynek (1892-1971). Obraz je v majetku Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.


Poslední - třetí - známka této emise je nominální hodnoty 35,00 CZK, autorem "Kulatého portrétu" z roku 1897 je Max Švabinský (1873-1962). Obraz je v majetku Národní galerie v Praze.

Všechny známky budou vydány v přepážkových listech (PL), které obsahují čtyři známky. Standardní nominální cena emise tak vzroste z 90,00 CZK na 360,00 CZK při požadavku na kompletní přepážkové listy.

2013/10/24

ČESKO - Poslední říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic

Dnes - ve čtvrtek 24. října 2013 - vychází poslední emise příležitostných poštovních dopisnic České republiky s logem PRESSFIL v tomto měsíci.

Emise s názvem "Vídeňská arbitráž (1938), 75. výročí" je v pořadí 37. v letošním roce. Dopisnice nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) má katalogové označení 2013-51 (je padesátou první v pořadí v letošním roce), byla vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů. Prodejní cena jedné příležitostné dopisnice je 50,00 CZK.Tyto dopisnice (i starší z roku letošního či z let minulých) je možno zakoupit v E-shopu NEWSPHILA na odkazu zde. Prodejní cena jednotlivé příležitostné poštovní dopisnice v den vydání je 50,00 CZK.Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáváním příležitostných poštovních dopisnic s logem PRESSFIL v roce 2013 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
03.01.2013
ČESKO - Nové příležitostné dopisnice
28.01.2013
ČESKO - Výročí obnovení Olomouckého biskupství
31.01.2013
ČESKO - Nová příležitostná poštovní dopisnice
14.02.2013
ČESKO - Dopisnice na čtvrtek...
26.02.2013
ČESKO - O výročí Olomouckého biskupství podruhé
28.02.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
02.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL I./2013
04.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL II./2013
10.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL III./2013
15.03.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
26.03.2013
ČESKO (Zlatá Koruna) - Výročí kláštera
25.04.2013
ČESKO - Franz von Hruschka (1819-1888), 125. výročí úmrtí
26.04.2013
ČESKO - Alois Klar (1763-1833), 250. výročí narození
11.05.2013
ČESKO - Lokomotivy se znakem okřídleného šípu
18.05.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Richard Wagner
03.07.2013
ČESKO - Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), 175. výročí narození
14.07.2013
ČESKO - Miloš Václav Kratochvíl (1904-1988), 25. výročí úmrtí
13.08.2013
ČESKO - 700. výročí úmrtí římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského
15.08.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)
20.08.2013
ČESKO - Dny evropského dědictví a příležitostná poštovní dopisnice
10.09.2013
ČESKO - Zářijové události roku 1938 na příležitostných poštovních dopisnicích!
10.10.2013
ČESKO - První říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
24.10.2013
ČESKO - Poslední říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
07.11.2013
ČESKO - První listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
21.11.2013
ČESKO - Poslední listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
05.12.2013
ČESKO - První prosincové vydání příležitostných poštovních dopisnic
19.12.2013
ČESKO - Poslední příležitostné poštovní dopisnice letošního roku

ČESKO - Den české filatelie 2013, změna data

Současně s letošní členskou prémií Svazu českých filatelistů (SČF), o níž jsme informovali v samostatném článku zde, byla distribuována i pozvánka na tradiční "Den české filatelie".


Na vstupence je uveden den konání akce v Poštovním muzeu v Praze (adresa: Nové Mlýny 2, Praha 1) čtvrtek 7. listopadu 2013. Součástí programu bude i autogramiáda tvůrců emise Umění 2013. Vzhledem k tomu, že emise Umění byla z původního termínu vydání odložena na 27. listopad 2013, došlo i ke změně termínu pořádání "Dne české filatelie".


Jak na svých webových stránkách uvádí Svaz českých filatelistů (SČF): "... Den české filatelie byl přeložen na čtvrtek 28. listopadu 2013 ...". 

2013/10/23

SLOVENSKO - Slovenská pošta na veletrhu Sindelfingen 2013

Od čtvrtka 24. do soboty 26. října 2013 se v Německu uskuteční již tradiční "Mezinárodní veletrh poštovních známek Sindelfingen 2013".Na stánku akciové společnosti Slovenská pošta budou po dobu veletrhu používat příležitostné razítko - kašet - s vyobrazením poštovního dostavníku.


Zároveň bude 24. října 2013 vydána příležitostná poštovní dopisnice s natištěnou poštovní známkou vzoru "Historické poštovní stanice: Stráže nad Zvolenom" nominální hodnoty "T2 50g". Prodejní cena dopisnice v den vydání je 0,55 EUR.

Autorem grafického návrhu příležitostné poštovní dopisnice i výstavního razítka (kašetu) je pan Adrian Ferda. 

2013/10/22

NĚMECKO - Německé internetové známky


Upozorňujeme na obsáhlý článek pana Ivana Leiše "Německé internetové známky"  s podtitulem "aneb jak se mění scéna výplatného v poštovním provozu" publikovaný v pondělí 21. října 2013 na webových stránkách Klubu filatelistů - sběratelů specializovaných oborů KF 00-15 Praha. Článek naleznete na odkazu zde.


ČESKO - Nový Pamětní list České pošty

V pondělí 7. října 2013 byl vydán v pořadí již třicátý sedmý Pamětní list oddělení Známkové tvorby státního podniku Česká pošta. Jeho námětem je "Břetislav Pojar (1923-2012) - 90 let od narození".


Celkem bylo vydáno 1.800 kusů těchto listů (číslované od 0082201 do 0084000), prodejní cena ke dni vydání byla 30,00 CZK, katalogové označení PLZ 0037.

Některé z nově vydaných i starších Pamětních listů vydávaných oddělením Známková tvorba státního podniku Česká pošta si můžete právě teď zakoupit v E-shopu NEWSPHILA na tomto odkazu zde.

2013/10/21

SLOVENSKO - Známky k olympijským hrám (SOČI 2014)

XXII. zimní olympijské hry se budou konat od 7. do 23. února 2014 v ruském Soči.  O měsíc později se na stejném místě budou konat i XI. zimní paralympijské hry (od 7. do 16. března 2014). 
K těmto olympijským hrám bude většina poštovních správ světa vydávat filatelistické materiály - poštovní známky, aršíky, obálky prvního dne vydání, pamětní listy, dopisnice, obálky s natištěnou známkou, příležitostná poštovní razítka, kašety, příležitostné výplatní otisky, příležitostná strojová razítka... a kdoví co ještě.


Dnes v předstihu zveřejňujeme návrhy nových slovenských známek, které budou vydány dne 15. ledna 2014. První "XXII. zimní olympijské hry v Soči" nominální hodnoty 0,90 EUR vyjde v nákladu 200.000 kusů, v arších po padesáti známkách. Celkem tak bude vydáno 4.000 kusů přepážkových archů, tiskovou technikou bude ofset. Autorem grafického návrhu poštovní známky je akademický malíř, pan Igor Piačka.


Druhá "XI. zimní paralympijské hry v Soči" nominální hodnoty 0,90 EUR vyjde v e stejném nákladu, tedy 200.000 kusů, v arších po padesáti známkách. Celkem tak bude vydáno 4.000 kusů přepážkových archů, tiskovou technikou bude ofset. Autorem grafického návrhu poštovní známky je akademický malíř, pan Karol Felix.


Na závěr ještě malá odbočka k maskotům těchto olympijských her. Dne 26. února 2011 zvítězily - na základě veřejného hlasování - tyto tři návrhy: leopard (28 %), lední medvěd (18 %), a zajíc (16 %).


Premiéra maskotů na poštovních známkách proběhla dne 27. února 2012 na aršíku nominální hodnoty 45,00 RUB se třemi samolepicími poštovními známkami: 15,00 RUB "Leopard" (katalogové označení: 1559, Tiskové a obchodní centrum "Marka"), 15,00 RUB "Zajíc" (katalogové označení: 1560, Tiskové a obchodní centrum "Marka"), a 15,00 RUB "Lední medvěd" (katalogové označení: 1561, Tiskové a obchodní centrum "Marka"). Aršík byl vydán v celkovém nákladu 220.000 kusů.


Společně s aršíkem byla vydána i obálka prvního dne vydání (FDC), v celkovém nákladu 50.000 kusů.     

ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice SINDELFINGEN 2013

Státní podnik Česká pošta (odbor PostFila) vydá ve čtvrtek 24. října 2013 příležitostnou poštovní dopisnici k "Mezinárodnímu veletrhu poštovních známek Sindelfingen 2013", který se koná od 24. do 26. října 2013.


Příležitostná poštovní dopisnice má natištěnou poštovní známku nominální hodnoty "E" (výplatné Evropa, ekvivalent 25,00 CZK) vzoru "Dostavník na Karlově mostě" (2010). Autorkou grafického návrhu obrazové části je paní Irena Vyčítalová. Dopisnice vychází v nákladu 2.800 kusů. Prodejní cena dopisnice je v den vydání 30,00 CZK.

2013/10/20

ČESKO - Členská prémie Svazu českých filatelistů (SČF) za rok 2013

Jako členská prémie pro členy Svazu českých filatelistů (SČF) za rok 2013 byl zhotoven otisk rytiny emise (aršíku) "Umělecká díla na známkách: František Kupka (1871-1957)", se dvěma známkami nominální hodnoty 30,00 CZK, který byl vydán 7. listopadu 2012.


Jeho námětem je obraz "Radosti života" (z let 1901-1902), který je dnes v majetku Národní galerie v Praze. O vydání aršíku jsme vás na našem blogu informovali zde. Autorem rytiny je pan Václav Fajt.


2013/10/19

Blog NEWSPHILA - překročeno 50.000 navštívených stránek!

Když jsem dnes - v sobotu 19. října 2013 - připravoval podklady pro tento článek, našel jsem - na měsíc přesně - článek starý dva roky "Blog NEWSPHILA - malá (velká) událost". V něm radostně popisuji překonání - v té době pro nás jistě magické hranice 5.000 zhlédnutých stránek!

A nyní k dnešní události. Pouhé čtyři dny po našich třetích narozeninách byl na blogu NEWSPHILA zaznamenán údaj hodný publikování - překročení hranice 50.000 zhlédnutých stránekVzhledem k tomuto kulatému číslu jsem se rozhodl zapátrat ve statistikách. Zjistit něco víc o našem týmu (co děláme dobře či špatně), a rovněž o Vás - našich čtenářích (co čtete, jakým zprávám dáváte přednost, odkud jste, či jaký používáte operační systém).Stránky blogu začaly fungovat od 15. října 2010 (první záznam byl vystaven ráno, v 05.15 hodin). Do konce roku probíhalo intenzivní doplňování odkazů do rubrik "FILATELISTICKÉ ORGANIZACE", "POŠTOVNÍ SPRÁVY" a "POŠTOVNÍ MUZEA", které dávají relevantní odkazy na tyto instituce z Evropy. Rádi bychom do budoucna tyto rubriky rozšířili o další světadíly.
Od ledna 2011 začalo "experimentování" s příspěvky a informacemi z různých oblastí a oborů filatelie, které se ukázalo jako krok správným směrem. Od dubna 2011 překročil počet příspěvků 15 měsíčně, dnes je průměrně publikován jeden příspěvek denně, tedy cca 30 příspěvků měsíčně.

Historické "vylepšení" stránek blogu NEWSPHILA - kdy od 5. července 2011 - přibyly v horní části pravého sloupce vlajky sedmi zemí - Velké Británie, Německa, Ruska, Francie, Španělska, Itálie a Polska - které reprezentují jednotlivé jazykové verze našeho blogu, bylo překonáno modulem Google Translate (Překladač). Ten tak nabízí možnost přímého strojového překladu do více než padesáti světových jazyků.


NÁVŠTĚVNÍCI BLOGU...
(... aneb odkud jste, přátelé)

Podle zemí, ze kterých se unikátní návštěvníci našich stránek přihlašují, lze sestavit následující přehled prvních deseti (pořadí, země, počet unikátních návštěvníků): 01. Česká republika (35.756), 02. Spojené státy (3.033), 03. Slovensko (2.827), 04. Rusko (2.681), 05. Německo (1.122), 06. Jižní Korea (509), 07. Maďarsko (278), 08. Nizozemsko (275), 09. Kanada (174), 10. Ukrajina (163). 


PUBLIKOVANÉ MATERIÁLY...
(... aneb co kdo čte a čím jsme čtenáře zaujali)

Z "příspěvků" (hlavní rubrika blogu) byl nejvíce zobrazen článek "ČESKO - Závišův kříž a speciální pamětní list" (z 25. února 2013, počet zobrazení: 346) o vydání nové emise poštovních známek České republiky včetně prvního vydání speciálního pamětního listu České pošty. Druhý v pořadí "Nová známková země na obzoru" (z 10.07.2011, počet zobrazení: 262) pojednávající o vzniku republiky Jižní Súdán. Třetí v pořadí "Malá změna, velké - sběratelské - následky" (z 11. června 2011, počet zobrazení: 246) se zabýval sběratelskými důsledky vyplývajícími ze zaváděných nových služeb státního podniku Česká pošta. Čtvrtý v pořadí "ČESKO - Pamětní list Václav Havel ve dvou variantách" (z 11. ledna 2012, počet zobrazení: 222) informoval o vydání varianty určené pro významné osobnosti a partnery s.p. Česká pošta. Pátý v pořadí "ČESKO - Československé stíhací perutě RAF (I.)" (z 17. července 2013, počet zobrazení: 187) informoval o vydání příležitostných poštovních dopisnic PRESSFIL s touto tématikou. Šestý v pořadí "ČESKO - Mimořádná výrobní vada tisku známek" (z 26. července 2011, počet zobrazení: 136) popisuje objev dvojitého tisku modrou barvou u známky námětu barokní zámek ve Valticích na Moravě" (hodnoty 11,00 CZK) z emise "Krásy naší vlasti" z roku 1998. Sedmý v pořadí "Pozvánka - křest příležitostné dopisnice" (z 23. června 2011, počet zobrazení: 132) zve do města Jihlavy na slavnostní představení nové dopisnice České pošty "575. výročí vyhlášení Basilejských kompaktát". Osmý v pořadí "SLOVENSKO - Zajímavost pro sběratele" (z 26. prosince 2011, počet zobrazení: 127) popisuje speciální pohlednici vydanou akciovou společností Slovenská pošta u příležitosti vánoční propagační akce. Devátý v pořadí "ČESKO - Československé stíhací perutě RAF (II.)" (z 18. července 2013, počet zobrazení: 118) informoval o vydání speciální sady poštovních známek s personifikovanými kupony s motivy čs. letců ve Velké Británii, vydaných společností NEWSPHILA. Desátý v pořadí "ČESKO - Zvolte si poštovní známku!" (z 7. ledna 2013, počet zobrazení: 115) s tématem první přímé volby prezidenta České republiky a všech kandidátů této volby.

Ze "stránek" (pravý sloupec blogu) v zobrazení vedou jednoznačně "POŠTOVNÍ SPRÁVY" (počet zobrazení: 709), následují "FILATELISTICKÉ ORGANIZACE" (počet zobrazení: 558), přehled uzavírají "POŠTOVNÍ MUZEA" (počet zobrazení: 311).


ZDROJE PROVOZU...
(... aneb kdo na nás jak přišel, a nebojí se vracet...)

Z odkazujících adres URL jsou první čtyři adresy následující: http://www.google.com/search (počet zobrazení stránek: 1.109), https://www.google.cz/ (počet zobrazení stránek: 440), http://dopisnice.blogspot.com/ (počet zobrazení stránek: 414), http://www.postoveznamky.sk/ (počet zobrazení stránek: 165).

Z odkazujících webů je prvních osm adres následujících: www.google.cz (počet zobrazených stránek: 10.052), search.seznam.cz (počet zobrazených stránek: 2.208), www.google.com (počet zobrazených stránek: 2.101), www.sberatel.com (počet zobrazených stránek: 1.233), www.google.sk (počet zobrazených stránek: 1.175), dopisnice.blogspot.com (počet zobrazených stránek: 470), newsphila.blogspot.com (počet zobrazených stránek: 404), www.postoveznamky.sk (počet zobrazených stránek: 399). 

Z vyhledávání klíčových slov je prvních deset položek následujících: (1) "newsphila.blogspot.com", (2) "velikonoce 2012", (3) "podací lístek", (4) "poštovní známka", (5) "vánoční pohlednice", (6) "basilejská kompaktáta", (7) "pamětní list havel", (8) "newsphila", (9) "pohladnica", (10) "pamětní list václav havel".


PUBLIKUM...
(... aneb co o Vás víme a nebojíme se dále to publikovat...)

Zobrazení stránek podle zemí - jednoznačně vede Česká republika, následována Spojenými státy a Slovenskem. V delším odstupu následuje Rusko, Německo, Jižní Korea, Maďarsko, Nizozemsko, Kanada, Ukrajina.


Podle jiného modelu (softwaru) vychází počet unikátních návštěvníků blogu NEWSPHILA následovně (vyjádřeno v procentech):


Zobrazení stránek podle prohlížečů - potvrzuje drtivé vítězství tří: Chrome (35 %, počet zobrazených stránek: 17.474), Internet Explorer (32 %, počet zobrazených stránek: 15.940) a Firefox (24 %, počet zobrazených stránek: 12.140). Následuje: Opera (6 %, počet zobrazených stránek: 2.992), a Safari (1 %, počet zobrazených stránek: 779). Zbývající procenta jsou součtem pěti dalších prohlížečů: Mobile Safari, BingPrewiew, Maxthon,  chromeframe a NokiaBrowser


Zobrazení stránek podle operačních systémů (OS) - "palma vítězství" patří OS Windows (90 %, počet zobrazených stránek: 44.929), statisticky významnými jsou ještě OS Linux (6 %, počet zobrazených stránek: 3.060) a OS Macintosh (1 %, počet zobrazených stránek: 815). O zbývající procenta se dělí dalších sedm operačních systémů (včetně OS pro mobilní telefony) v tomto pořadí: Android (< 1 %, počet zobrazených stránek: 243), Windows NT 6.1 (< 1 %, počet zobrazených stránek: 215), iPhone (< 1 %, počet zobrazených stránek: 175), iPad (< 1 %, počet zobrazených stránek: 150), Other Unix (< 1 %, počet zobrazených stránek: 86), iPod (< 1 %, počet zobrazených stránek: 51), a Symbian/3 (< 1 %, počet zobrazených stránek: 28).


Jiří Neumann
NEWSPHILA z.s.p.o.

2013/10/18

SLOVENSKO - Nové číslo Zpravodaje Svazu slovenských filatelistů (ZSF)


Ve středu 16. října 2013 bylo vydáno v pořadí již třetí letošní číslo Zpravodaje Svazu slovenských filatelistů (ZSF).


V tomto čísle je možno nalézt následující materiály: v Úvodu zamyšlení předsedy ZSF o aktivitách pro nejbližší období, v části Dokumenty ZSF usnesení z Rady ZSF z 21. září 2013, v části Slovenská známka aktuální informace o vadách a dalších zajímavostech, informace o uvedení emisí Gorazd Zvonický, Krásy naší vlasti, Tatranské motivy, v části Informace aktuality z Klubů filatelistů a regionů, dále o připravovaných výstavách a akcích.
Toto číslo naleznete na odkazu zde.

SLOVENSKO - Nová příležitostná dopisnice ROMAFIL 2013

Dnes - v pátek 18. října 2013 - vydává akciová společnost Slovenská pošta příležitostnou poštovní dopisnici "Výstava ROMAFIL 2013". Výstava ROMAFIL se koná od 18. do 20. října 2013.


Příležitostná poštovní dopisnice s natištěnou známkou hodnoty "T2 50g" vzoru "Historické poštovní stanice: Stráže nad Zvolenom" je vydávána v nákladu 1.800 kusů. Obrazový motiv v levé části zobrazuje Vítězný oblouk v Římě. Autorem grafického řešení dopisnice je pan Adrian Ferda. Prodejní cena dopisnice je 0,50 EUR.


Na stánku Slovenské pošty na výstavě bude používáno od pátku 18. října do neděle 20. října 2013 příležitostné poštovní razítko -kašet.

2013/10/17

ČESKO (Praha) - Fotoreportáž z výstavy na hlavní poště!

Včera - ve středu 16. října 2013 - proběhla na hlavní pražské poště již XXXVIII. výstava nově vydaných poštovních známek České republiky. Tentokrát dvou emisí "Osobnosti: Otto Wichterle (1913-1998)" a "400 let Bible kralické". O konání výstavy jsme Vás informovali v samostatném článku na našem blogu zde a zde.


Na webových stránkách pražského Klubu filatelistů - sběratelů specializovaných oborů KF 00-15 Praha byla dnes publikována obsáhlá fotoreportáž z této akce.


Fotoreportáž, kterou pořídil pan ing. Tomáš Chudoba ze státního podniku Česká pošta naleznete na odkazu zde. Jako malou ukázku přidáváme fotografii nově připravované služební obálky státního podniku Česká pošta, která bude sloužit k rozesílání vánočních a novoročních přání.


ČESKO (Praha) - Setkání Společnosti sběratelů celin


V sobotu 19. října 2013 od 09.00 do 12.00 hodin se bude konat LV. setkání (podzimní) členů a přátel Společnosti sběratelů celin (SSC) Svazu českých filatelistů ve velké zasedací místnosti Domu odborových svazů (adresa: náměstí Winstona Churchilla 2, Praha 3).Program bude následující: (1) prezentace účastníků (v době 09.00 – 09.30 hodin), (2) informace SSC a SČF, (3) diskuse, (4) přednáška pana ing. Pavla ŠvejnaraDobírkové zásilky na území ČSR do roku 1953″, (5) diskuse k přednášce (dotazy, připomínky, popřípadě doplnění), (6) výdej vydražených položek z 39. aukce PAC a PH a prodej nevydražených položek (ing. M. Černík), a (7) burza (koupě, prodej, výměna) sběratelských materiálů.


Současně ve stejný den dopoledne se bude v malé zasedací místnosti téže budovy konat setkání Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin České republiky. Vstup je volný, hosté jsou vítáni.

2013/10/16

ČESKO - Nová známková emise "400 let Bible kralické"

Dnes - ve středu 16. října 2013 - státní podnik Česká pošta dává do oběhu novou emisi poštovních známek České republiky pod názvem "400 let Bible kralické".


Emise je vydávána u příležitosti čtyřstého výročí od "posledního kralického vydání", které Jednota bratrská vydala roku 1613. Na další vydání, vzhledem k bitvě na Bílé hoře a následné katolické reformaci, již po následujících 250 let nedošlo.


Poštovní známka hodnoty 17,00 CZK (katalogové označení 0791), rozměrů obrazové části 33 x 33 mm, vychází v přepážkových arších (PA) o 35 známkách. Známka je tištěna plno barevným ofsetem. Autorem výtvarného návrhu je pan Josef Dudek, liniovou kresbu provedl pan Jaroslav Tvrdoň.


Celkem bylo vydáno 10.000 kusů přepážkových archů (PA), což reprezentuje 350.000 kusů poštovních známek. Nominální hodnota 17,00 CZK reprezentuje výplatné za obyčejné psaní v tuzemsku II. hmotnostního stupně (od 51 do 100 gramů).Současně je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC), nákladem 3.800 kusů. Její katalogové označení je 0791 FDC, prodejní cena FDC v den vydání je 24,00 CZK.   


Standardně je vydáván i list s nalepenou poštovní známkou (NL), jeho katalogové označení je 0791 NL. List je v levé spodní části označen rokem vydání "2013", v pravé části číslicí "20". Jeho prodejní cena v den vydání je 19,00 CZK.


ČESKO - Nová známková emise "Osobnosti: Otto Wichterle (1913-1998)"

Dnes - ve středu 16. října 2013 - vychází nová emise poštovních známek České republiky pod názvem "Osobnosti: Otto Wichterle (1913-1998)". Je vydávána u příležitosti 100. výročí narození významného vědce a vynálezce minulého století.


Pan Otto Wichterle (vzhledem k množství titulů uvádím pouze jméno) se narodil v moravském Prostějově 27. října 1913, zemřel 18. srpna 1998 ve Stražisku. Jeho snad nejvýznamnějším vynálezem jsou gelové kontaktní čočky. Více o jeho životě a vynálezech naleznete zde

Prostějov, továrna na hospodářské stroje a slévárna firmy F. Wichterle (po roce 1900), zdroj: wikipedie

Ještě malá historická odbočka - dědeček pan František Wichterle (1840-1891) založil roku 1878 v Prostějově "První prostějovskou továrnu na hospodářské stroje F. Wichterle", kterou po jeho smrti převzali jeho dva synové - Lambert Wichterle (1867-1951) a Karel Wichterle (1870-1961, otec Otty Wicherleho). Ti se roku 1918 (22. prosince) spojili s další prostějovskou firmou "Prostějovskou akciovou továrnou na stroje a motory F. a J. Kovářík" a vzniká firma "Wichterle a Kovářík, akciová společnost", která používá značku "WIKOV".

Poštovní známka ze série "Václav Zapadlík: Světová auta", věnovaná značce "WIKOV 70" z roku 1931 (katalogové označení 0736), nominální hodnoty "E" (výplatné Evropa, dnes ekvivalent 25,00 CZK), vydaná 5. září 2012

Se značkou "WIKOV" či s jejím pozdějším nástupcem (po roce 1948) "Agrostrojem Prostějov" se můžeme setkat na povícero filatelistických materiálech, které nás tak mohou nečekaně spojit s rodinou pana Otty Wichterleho. 


Poštovní známka nominální hodnoty 21,00 CZK (katalogové označení 0790) je tištěna rotačním ocelotiskem (v barvě fialové) kombinovaným tří barevným hlubotiskem (v barvách červené, švestkově modré a modré). Přepážkové archy (PA) obsahují padesát kusů známek. Známku rozměrů obrazové části 23 x 40 mm vyryl pan Miloš Ondráček, grafický návrh provedl pan Oldřich Kulhánek.


Celkem bylo vydáno 12.000 kusů přepážkových archů (PA), tedy celkem 600.000 kusů známek.


Nominální hodnota - 21,00 CZK - odpovídá v tuzemsku výplatnému za obyčejné psaní III. hmotnostního stupně (od 101 do 500 gramů). 


Společně se známkou je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC), katalogové označení 0790 FDC. V její obrazové části je obraz oka doplněný symbolickými kontaktními čočkami. Obálka (FDC) vychází v nákladu 3.800 kusů, její prodejní cena v den vydání činí 28,00 CZK. 


Zároveň byl vydán i list s nalepenou poštovní známkou (NL), tzv. nálepní list, katalogové označení 0790 NL. List je v levém spodním rohu označen rokem "2013", v pravém číslicí "19". Prodejní cena listu (NL) v den vydání činí 23,00 CZK.