Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/09/30

ČESKO - Změna podmínek pro tisk známek s kupony pro přítisky (?!)

Státní podnik Česká pošta pravděpodobně změnil praxi pro zadávání známek s potištěnými personifikovanými kupony. Doposud podle "Obchodních podmínek pro prodej známek s kupony pro přítisky a obálek s přítiskem" (odkaz na původní znění, zatím stále na stránkách s.p. Česká pošta vystavené je zde) podle kapitoly "4.3. Společná ustanovení pro velkosériovou objednávku a malosériovou objednávku", článku 4.3.4. (citujeme):  

"K jednotlivé objednávce, bez ohledu na počet objednaných tiskových listů, je možno přiložit jen jednu obrazovou předlohu pro přítisk na hlavní kupony a dva texty, fotografie, či drobné grafické prvky pro umístění na doplňkové kupony, které jsou umístěny na pravém okraji tiskového listu."


nebylo možné požadovat více než jeden motiv na devíti kuponech umístěných mezi známkami a v levém poli tiskového listu. Spodní dva kupony po pravé straně tiskového listu mohly být potištěny dalšími (i jinými) texty či obrázky.


Vzorový případ: tiskový list vydaný k "Roku Josefa Václava Sládka", kterým je připomenuto sté výročí úmrtí tohoto národního básníka. V případě zájmu o jeho zakoupení je možno využít tohoto odkazu zde.


Dne 21. září 2012 byl vydán tiskový list "Celní správa České republiky - česko-slovenská vzájemnost" v nákladu 200 kusů, který obsahuje v hlavních dvanácti polích tři různé (3x 3) kupony - znak celní správy České republiky, logo Celní unie, a znak finanční správy Slovenské republiky. Nezbývá než věřit, že jsou skutečně změněné podmínky pro všechny zákazníky bez rozdílu v tomto segmentu služeb České pošty s.p., tedy že objednatel tohoto vydání - Spolek celníků České republiky (Všenorská 180, 252 02 JÍLOVIŠTĚ) nemá vyjednány nadstandardní podmínky pro vydávání těchto materiálů.

O dalších poznatcích ohledně tohoto vydání Vás budeme na stránkách našeho blogu informovat. 

2012/09/29

ČESKO - Pamětní list k výstavě poštovních známek

U příležitosti konání filatelistické výstavy LIDICE 2012 vydalo ve čtvrtek 20. září 2012 oddělení Známkové tvorby státního podniku Česká pošta nový pamětní list. Vylepená známka "70. výročí vyhlazení Lidic" je nominální hodnoty 20,00 CZK (katalogové označení: 0722). Známka byla oražena příležitostným poštovním razítkem používaným na poště "273 54 LIDICE" ve dnech 8. června, a 20. až 21. září 2012 s textem "Filatelistická výstava 2012", doplněným vlastním logem výstavy, jeho autorkou je paní Tereza Veselá.


Celkem bylo vydáno 2.000 kusů pamětních listů (číslovaných od 0050901 do 0052900), katalogové označení vydavatele je: PLZ 23, prodejní cena je 30,00 CZK.


Domnívám se, že tento pamětní list je poněkud na "hraně" vkusu. Vzhledem k charakteru jeho vydání - konání filatelistické výstavy - by bylo vhodnější použít známku s poštovním či filatelistickým motivem, nikoliv zeď, jako symbol nacistických poprav. 

Ostatně obdobně lze hovořit o používání příležitostného poštovního razítka propagujícího výstavu poštovních známek v den 70. výročí vyhlazení obce nacisty... Pokud nezbyly prostředky na zaplacení razítka připomínající toto smutné výročí, bylo by vhodnější (než jakási "náhrada") nepoužívat na lidické poště v tento den příležitostné razítko žádné...

Některé z nově vydaných i starších Pamětních listů vydávaných oddělením Známková tvorba státního podniku Česká pošta si můžete právě teď zakoupit v E-shopu NEWSPHILA  na tomto odkazu zde

2012/09/26

ČESKO - Zahájení "ostrého" provozu našeho e-shopu

Od dnešního dne - středy 26. září 2012 - od 12,00 hodin je zahájen "ostrý" provoz našeho e-shopu NEWSPHILA. 

Vítáme všechny sběratele filatelisty a poštovní historiky - pro začátek je připraveno několik tisíc položek jak z období Československa, Protektorátu Čechy a Morava, tak i České republiky.

Nezapomněli jsme ani na sběratele námětů, kteří naleznou již několik desítek kategorií, podle kterých mohou snadno najít právě ten svůj námět...

Tedy na stránkách "www.newsphila.com" vítejte...

2012/09/24

ČESKO - Dana Zátopková, 90. výročí

K 90. výročí narození Dany Zátopkové vydalo ve středu 19. září 2012 oddělení Známkové tvorby státního podniku Česká pošta nový pamětní list. Vzhledem k tomu, že paní Dana Zátopková byla nositelkou olympijských medailí, jako nalepené známky bylo použito vydání "Letní olympijské hry a Letní paralympijské hry Londýn 2012" nominální hodnoty 20,00 CZK (katalogové označení: 0726).  


Známka byla oražena příležitostným poštovním razítkem používaným na hlavní pražské poště "110 00 PRAHA 1" ve dnech 19. až 21. září 2012 s textem "Dana Zátopková, 19.9.1922, 90 let", jehož autorem je pan Jaroslav Petrásek.


Celkem bylo vydáno 2.200 kusů pamětních listů (číslovaných od 0048701 do 0050900), katalogové označení vydavatele je: PLZ 22, prodejní cena je 30,00 CZK.


Některé z nově vydaných i starších Pamětních listů vydávaných oddělením Známková tvorba státního podniku Česká pošta si můžete právě teď zakoupit v E-shopu NEWSPHILA  na tomto odkazu zde

2012/09/14

ČESKO - 75. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka

Dne 6. září 2012 byla vydána nová příležitostná poštovní dopisnice "Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), 75. výročí úmrtí", v obrazové části s fotografií prvního zvoleného prezidenta, při slavnostním uvítání na táborském nádraží, druhý den po příjezdu do vlasti.Po pravé straně prezidenta Masaryka jeho nejmladší dcera Olga (*25.05.1891 Praha, + 12.09.1978 Londýn), zcela vpravo italský generál Luigi Giuseppe Piccione (který byl o dva dny později - 23.12.1918 - jmenován vrchním velitelem československých vojsk na Slovensku). 
Ve funkci prezidenta byl Tomáš Garrigue Masaryk od 14.11.1918 do 14.12.1935, tedy více než sedmnáct let. Zemřel na zámku v Lánech dne 14.09.1937. Národní shromáždění republiky Československé přijalo již v roce 1930 "Zákon o zásluhách T. G. Masaryka" (22/1930 Sbírka zákonů a nařízení, ze dne 26. února 1930), který obsahoval pouze dva paragrafy. První: 1. T. G. Masaryk zasloužil se o stát. 2. Výrok tento budiž na věčnou paměť vtesán do kamene v obou sněmovnách Národního shromáždění. Druhý: Zákon tento provede vláda.  Příležitostná poštovní dopisnice s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v době vydání ekvivalent 10,00 CZK) byla vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů. Lze ji zakoupit v e-shopu "www.newsphila.com", případně po odklepnutí odkazu přímo zde.

ČESKO - Cestovatel A. V. Frič na známce!

Ve středu 5. září 2012 byla vydána nová příležitostná poštovní známka České republiky pod názvem "Cestovatel Alberto Vojtěch Frič (1882-1944)". Známka nominální hodnoty 10,00 CZK (tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) má katalogové označení 0734


Autorem grafického návrhu je pan Jan Kavan. Známka je tištěna plno barevným ofsetem v arších po padesáti kusech, autorem liniové kresby je pan Václav Fajt.


Společně se známkou je vydána i jedna obálka prvního dne vydání (FDC, katalogové označení 0734 FDC). Autorem rytiny motivu obrazové části FDC je pan Václav Fajt, autorem grafického návrhu pan Jan Kavan. Obálka je vydána v nákladu 3.800 kusů. 


Česká pošta s.p. k tomuto vydání známky vydala i tradiční list s nalepenou známkou opatřenou otiskem příležitostného razítka z FDC (tzv. nálepní list, katalogové označení 0734 NL). Výše nákladu nebyla zatím jeho vydavatelem oznámena.

2012/09/11

ČESKO - Dny evropského dědictví 2012

V rámci článku o výstavě "Europa Jagellonica 1386-1572", který jsme před několika dny na našem blogu NEWSPHILA zveřejnili, velká role patřila městu Kutná Hora, kde se uskutečňuje první část výstavy. S tímto městem se však setkáváme i na další dopisnici.


Vlajka města Kutná Hora, okres Kutná Hora. List tvoří žlutá žerďová a červená vlající část. Ve žlutém poli černá do středu listu obrácená orlice se žlutou korunou a červenou zbrojí. V červeném poli bílý dvouocasý lev ve skoku se žlutou korunou a zbrojí. Obě figury stojí pravou nohou na hnědých topůrkách zkřížených bílých hornických kladívek a drží žlutý kalich převýšený žlutou, červeně podšitou císařskou korunou. 


Dne 6. září 2012 byla vydána nová příležitostná poštovní dopisnice "Dny evropského dědictví 2012", na kterých figuruje dominanta Kutné Hory - chrám svaté Barbory. Proč právě Kutná Hora? Národní zahájení EHD (European Heritage Days) proběhlo od pátku 7. do neděle 9. září 2012 právě v tomto městě.


Samotné "Dny evropského dědictví 2012" probíhají v České republice v termínu od soboty 8. do neděle 16. září 2012.Příležitostná poštovní dopisnice s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v době vydání ekvivalent 10,00 CZK) byla vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů. Lze ji zakoupit v e-shopu "www.newsphila.com", případně po odklepnutí odkazu přímo zde.

2012/09/09

ČESKO - Příležitostné cenné nálepky APOST na poštách

V 37. týdnu tohoto roku - od pondělí 10. do neděle 16. září 2012 - budou státním podnikem Česká pošta používány příležitostné cenné nálepky APOST na těchto poštách:

- "742 21 KOPŘIVNICE 1" (od pondělí 10. do soboty 22. září 2012), s dotištěným textem "Kopřivnice Zátopek90" u příležitosti 90. výročí narození Emila Zátopka,


- "128 00 PRAHA 28" (od čtvrtka 13. do úterý 18. září 2012), s dotištěným textem "Praha28 Křest aršíku" u příležitosti slavnostního představení aršíku "Krása orchidejí", 


- "432 02 KADAŇ 2" (od soboty 15. do neděle 30. září 2012), s dotištěným textem "Kadaň2 100r.Lieslera" u příležitosti oslav 100. výročí narození Josefa Lieslera.  


2012/09/08

ČESKO - Nová příležitostná poštovní razítka

V tomto a příštím týdnu budou státním podnikem Česká pošta používána následující příležitostná poštovní razítka, a to na těchto poštách:

- "566 01 VYSOKÉ MÝTO" (u této pošty ve dnech 07. až 09. září 2012, dne 08. září u příležitostné poštovní přepážky umístěné v prostorách městského úřadu od 10.00 do 15.00 hodin), razítko s textem "Alta Muta, 1262-2012" a s vyobrazením původního znaku,  darovaným králem Přemyslem Otakarem II. městu. Razítko je používáno v rámci oslav 750. výročí založení města Vysoké Mýto, autorem grafického návrhu je Pavel Sivko,


- "506 01 JIČÍN 1" (u příležitostné poštovní přepážky umístěné ve vstupních prostorách obřadní síně jičínského zámku, ve středu dne 12.09.2012 od 14.00 do 17.00 hodin, ve čtvrtek a v pátek dne 13. a 14.09.2012 od 08.00 do 17.00 hodin, v sobotu dne 15.09.2012 od 08.00 do 18.00 hodin, a v neděli 16.09.2012 od 09.00 do 16.00 hodin), razítko s textem "Festival Jičín - město pohádky" a s vyobrazením panoramatu Jičína ve skořápce vlašského ořechu. Razítko je používáno v rámci konání již XXII. ročníku festivalu, autorem grafického návrhu je Michal Andrejs,


- "742 21 KOPŘIVNICE 1" (u pošty v sobotu dne 15.09.2012), razítko s textem "Emil Zátopek, 19.9.1922, 90" a s vyobrazenou číslicí 90. Razítko je používáno u příležitosti oslav devadesátého výročí narození Emila Zátopka, autorem grafického návrhu je Josef Padrta.  


2012/09/06

ČESKO - Mimořádná výstava, mimořádné dopisnice

Dnes - ve čtvrtek 6. září 2012 - vychází nová emise poštovních dopisnic pod názvem "Europa Jagellonica 1386-1572" u příležitosti konání stejnojmenné evropské výstavy v České republice, s podtitulem "Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců". 


Pohled na Kutnou Horu z chrámu sv. Barbory na kostel svatého Jakuba (1919), foto Josef Jindřich Šechtl


Její první - zahajovací - část se koná až do 30. září 2012 v Kutné Hoře (Galerie Středočeského kraje - GASK), a to v autentickém prostředí, kde byl první český král z rodu Jagellonců Vladislav II. roku 1471 zvolen zemskými stavy. Její druhá část se uskuteční od října 2012 do ledna 2013 v polské Varšavě (Zamek Królewski w Warszawie - ZKW), třetí v německém Potsdamu od března do června 2013 (Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam - HBPG).   

Vladislav II. Jagellonský (* 01.03.1456 Krakov, + 13.03.1516 Budín), král český a uherský (1509, mistr Litoměřického oltáře)


Byly vydány dvě příležitostné poštovní dopisnice s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 10,00 CZK). Pro obrazovou část dopisnic, vzhledem k mimořádné příležitosti jejich vydání, byly zvoleny dva obrazy (respektive jejich části) nejslavnějšího polského malíře - autora monumentálních obrazů s historickou tématikou - Jana Matejka.  

Jan Matejko, autoportrét (1892, Národní muzeum ve Varšavě)

Určitou zajímavostí je, že prarodiče Jana Matejka (* 24.07.1838 Krakov, + 01.11.1893 Krakov) byli čeští zemědělci z Roudnice u Hradce Králové, jeho otec byl hradeckým rodákem.

První dopisnice odkazuje na zakladatele královské dynastie - Vladislava II. Jagella (* asi 1362, + 01.06.1434).

Modlící se král Vladislav II. Jagello s knížetem Vitoldem před Bitvou u Grunwaldu (1855, Národní muzeum ve Varšavě)

Na obraze je modlící se polský král Vladislav II. Jagello před bitvou u Grunwaldu (1410), nad ním stojící kníže Vitold, obraz pochází z roku 1855. Vladislav sám (z rodu Gediminovců) je považován za zakladatele dynastie Jagellonců - roku 1386 přijímá v Krakově křesťanskou víru a následně je korunován polským králem.


Druhá dopisnice odkazuje na posledního člena královské dynastie - Zikmunda II. Augusta (* 01.08.1520 Krakov, + 07.07.1572 Knyszyn).

Lublinská Unie - Král Zikmund II. August při vyhlášení spojení Polska a Litvy roku 1569 v Lublinu (1869, Lublinské muzeum)

Na obraze je zachycen král 1. července 1569 na sejmu v Lublinu při vyhlášení spojení polského království a litevského velkoknížectví v jeden celek (Rzeczpospolita). Úmrtím Zikmunda roku 1572 vymřela královská dynastie po meči, jeho nástupcem na polském trůně se stal na krátkou dobu (1573-1575) Jindřich z Valois (jako Jindřich I.).   


Dopisnice byly vydány v celkovém limitovaném nákladu 1.000 kusů sad. Prodejní cena (za sadu 2 kusů) je celkem 100,00 CZK. Lze je zakoupit v e-shopu NEWSPHILA na webové adrese "www.newsphila.com", případně přímo zde.   

2012/09/03

ČESKO - Otevření e-obchodu NEWSPHILAV pondělí 3. září 2012 začíná nový školní rok nejen pro statisíce školáků v České republice, ale i pro nás - realizační tým e-shopu NEWSPHILA. Do té pomyslné první třídy e-shopu přicházíme s velkým očekáváním, i s mnohými obavami. Věříme však, že ve spolupráci v Vámi, našimi váženými zákazníky i dodavateli, se nám povede vytvořit kvalitní obchod, do kterého se budete rádi vracet...

Pokud je počátek tohoto obchodu přirovnáván k první třídě, pravděpodobně ani nám se nevyhnou drobné karamboly, které přináší sám život. O to více budeme usilovat o drobná i velká zlepšení, které by Vám - našim zákazníkům - měla přinášet větší a lepší komfort při vyhledávání materiálů do Vašich sbírek a exponátů.

Kromě specializace na celistvosti a poštovně-historické materiály Protektorátu Čechy a Morava, se budeme soustředit i na materiály z poštovního provozu České republiky (zejména tzv. projektu APOST). Samozřejmostí zde bude co nejširší nabídka příležitostných poštovních dopisnic a pamětních listů vydávaných společností PRESSFIL. Ale nejen to...

... to co momentálně nabízíme (přičemž naší nabídku neustále rozšiřujeme) naleznete v našem e-obchodě NEWSPHILA v horní části levého sloupce. Po prokliknutí jednotlivých názvů se dostanete do dalších "pater" naší nabídky. A tak nezbývá než popřát Vám "dobrý lov" a mnoho sběratelských radostí...


... za realizační tým NEWSPHILA 

Jiří Neumann


PS: Pokud nechcete využít odkazu (prokliku) v tomto článku, obchod naleznete na stránce www.newsphila.com

2012/09/02

Představujeme... ...filatelistický blog Euro-Phila

Filatelistický blog "Euro-Phila" jak už dává tušit samotný název se zabývá fenoménem posledních let (či desítek let) v evropské filatelii - vydáváním společných emisí k určitým tématům. 


Zde jsou to témata v souvislosti se spojenou Evropou či s jejím spojováním - tedy pravidelná témata "EUROPA/CEPT" nebo nověji "EUROPA", či "nárazová" vydání například ke vstupu nových členů do Evropské unie, 10. letům společné měny a podobně. 


Blog vytvářený Janem Regulou ze Znojma již od roku 2008 (od 11. dubna) dává možnost všem sběratelům tématu "EUROPA" zjistit informace o aktuálních vydáních v příslušných letech, i o vydáních dávno minulých...  Odkaz na tento blog na stránce NEWSPHILA naleznete v pravém sloupci, hned pod obsahem článků a seznamem našich pravidelných čtenářů... 

2012/09/01

ČESKO - Nové příležitostné R-nálepky

V příštím týdnu budou státním podnikem Česká pošta vydány tři nové příležitostné nálepky na doporučené dopisy (R-nálepky). Budou používány u následujících pošt:
- "110 01 PRAHA 01" (adresa: Kaprova ul. 12), od 03.09.2012 do spotřebování, s textem: "175. výročí První české průmyslové školy" a vyobrazeným logem školy, vydána v nákladu 480 kusů,
- "508 01 HOŘICE V PODKRKONOŠÍ", od 06.09.2012 do spotřebování, s textem: "200 let Hořických trubiček 1812-2012", vydána v nákladu 480 kusů, a
- "190 00 PRAHA 9", od 06.09.2012 do 08.09.2012 na příležitostné poštovní přepážce umístěné v areálu PVA Letňany, poté do spotřebování na poště, s textem: "15. mezinárodní veletrh Sběratel 6.9.-8.9.2012" a vyobrazeným logem veletrhu, vydána v nákladu 1.080 kusů.