Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/01/31

Nová příležitostná razítka v únoru

Několik prvních dní v měsíci sběratelům přinese celkem tři nová ruční příležitostná poštovní razítka. Tím prvním (s nejdelší dobou používání) bude na poště "270 05 Milostín" od 1. do 14. února 2011 příležitostné razítko ke dni zamilovaných - s textem "sv. Valentýn". Jeho autorem je Pavel Sivko.
Druhým, používaným pouze několik hodin, bude příležitostné razítko používané na příležitostné poštovní přepážce pošty "110 00 Praha 1", umístěné v hotelu Ambassador na pražském Václavském náměstí dne 4. února 2011 od 16.00 do 21.00 hodin, s textem "Josef Masopust 80 / Setkání fotbalových legend". Číslice "80" v textu značí hlavní příležitost používání razítka - oslavy 80. narozenin slavného fotbalisty. 
Posledním - zde uvedeným razítkem je "němé" s kresbou zajíce na lyžích ve čtyřlístku, používané na poště "110 00 Praha 1" ve dnech od 9. do 18. února 2011 u příležitosti vydání samolepicího známkového sešitku ze série Čtyřlístek - Pinďa. Jeho autorem je - stejně jako u známek a vlastní předlohy - Jaroslav Němeček.


2011/01/30

Výstava "Známka od A do Z"

V jihlavské Oblastní galerii Vysočina můžete na vlastní oči spatřit výstavu grafika, rytce a malíře Bedřicha Housy pod názvem "Známka od A do Z". Průřez jeho celoživotním dílem pro československou a českou poštovní správu je možno nalézt ve výstavním sále ALTERNATIVA na adrese Komenského 10.


Výstava trvá jeden měsíc, od 6. ledna do 6. února 2011, a na její realizaci se kromě jihlavské galerie podílel i místní Klub filatelistů Vysočina a Poštovní muzeum Praha. Slavnostní vernisáž proběhla ve čtvrtek 6. ledna 2011 za velkého zájmu veřejnosti, sběratelů a zástupců tiskových médií (na fotografii zahajuje vernisáž mgr. T. Indra). 


Na závěr ještě jedna fotografie - jak na vystavené exponáty, tak i na první návštěvníky, kteří měli možnost se s mistrovým dílem seznámit.


Zveřejněné fotografie jsou umístěné na internetových stránkách s.p. Česká pošta, na těchto blogových stránkách jsou publikovány pouze formou prolinku na jejich umístění. Originální umístění:

2011/01/29

Lednové příležitostné ruční razítko

Druhé lednové ruční příležitostné poštovní razítko s textem "XVII. ZIMNÍ NÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY ZAMĚSTNANCŮ ČESKÉ POŠTY / HARRACHOV v Krkonoších" bylo používáno poštou "530 02 Pardubice 2" na příležitostné poštovní přepážce umístěné v pardubickém hotelu FIT&FUN ve dnech 22. až 24. ledna 2011.

2011/01/07

Výstava "Karel Dvořák - pocta Poštovnímu muzeu" zahájena

Ve středu 5. ledna se konala slavnostní vernisáž výstavy "Karel Dvořák - pocta Poštovnímu muzeu" v Poštovní minigalerii umístěné v prostorách pošty Praha 33 na Pražských Vinohradech. Pro méně znalé - pošta "130 03 Praha 33" (jak zní její celý oficiální název) sídlí na adrese Přemyslovská 848/2, vchod najdete z náměstí Jiřího z Poděbrad.

Vernisáž byla neformálně zahájena tóny hoboje v podání Ivana Orcígra, člena orchestru Státní opery Praha, a účastníci byli patřičně naladěni mimo jiné i variacemi na píseň "Jede, jede poštovský panáček". Pan "domácí", tedy poštmistr Tomáš Roubal (pošta Praha 33) poté přivítal vystavovatele pana Karla Dvořáka, dále ředitele Poštovního muzea PhDr. Jana Galušku, výkonného ředitele divize obchod a marketing České pošty, s.p. ing. Josefa Bajzu, MBA, místostarostu městské části Praha 3 ing. Josefa Hellera, bývalého starostu městské části Praha 3 ing. Tomáše Mikesku a prezidenta Clubu gentlemanů Žižkov pana Zdeňka Pavelku.


Vernisáž začíná - zleva poštmistr Tomáš Roubal, Ivan Orcígr hrající na hoboj, v pozadí ředitel Poštovního muzea PhDr. Jan Galuška, vystavovatel Karel Dvořák.

Poté promluvil ředitel Poštovního muzea PhDr. Jan Galuška a ve svém vystoupení popsal nejen volnou tvorbu vystavovatele, která je na výstavě zastoupena, ale zejména se poutavě rozhovořil o krásné třicetipětileté spolupráci Poštovního muzea s panem Karlem Dvořákem na nejrůznějších projektech, výtvarných návrzích a dalších počinech muzea. 


Spokojeně se tvářící ředitel Poštovního muzea PhDr. Jan Galuška, jak jinak - než před fotografiemi starých dostavníků a kresbami s poštovní tématikou.

Hala pošty Praha 33 byla zcela zaplněna. Kromě zmíněných osobností byli dále přítomni další význační pracovníci generálního ředitelství České pošty, pracovníci Poštovního muzea, vedoucí a další pracovníci pražských pošt, funkcionáři a další zástupci organizací Svazu českých filatelistů, členové Clubu gentlemanů Žižkov a zastupitelé a občané městské části Prahy 3. Po slavnostním přestřižení pásky a přípitcích následovala prohlídka vystavených děl, inspirovaných historií pošty, a neformální rozhovory účastníků.

Za informaci o dění z vernisáže velmi děkuji panu ing. Pravoslavu Kukačkovi, jednateli Klubu filatelistů 00-15 Praha, sběratelů specializovaných oborů. Zvláštní poděkování patří i ing. Tomáši Chudobovi z Generálního ředitelství České pošty s.p., který laskavě poskytl publikované fotografie.

Výstavu si můžete prohlédnout v běžných otevíracích hodinách pošty, tj. každý pracovní den od 08.00 do 18.00 hodin, a to až do pondělí 31. ledna 2011. Závěrem nezbývá než popřát vystavovateli panu Karlu Dvořákovi a Poštovnímu muzeu hodně dalších skvělých nápadů, výstavě úspěch a zájem veřejnosti, která služeb pošty Praha 33 využívá.

2011/01/06

Nové příležitostné razítko

Od včerejšího dne - 5. ledna 2011 - je na pražské hlavní poště "110 00 Praha 1" v Jindřišské ulici používáno příležitostné poštovní razítko k vydání nové poštovní známky "Kašpar Maria ze Šternberka", která vyšla téhož dne. Grafický návrh: Oldřich Kulhánek, razítko bude na hlavní poště používáno až do pátku 14. ledna 2011.


Sběratelé tak mají dost času na přípravu hezkých dopisů vyfrankovaných aršíkem, či jen známkou z něj. Bohužel, chtějí-li mít jednoznámkovou frankaturu, znamená to poslat v tuzemsku doporučenou zásilku III. hmotnostního stupně (501-1000 gr.), která má odpovídající tarif - 43,00 CZK. Tedy nejlépe vzít nějaký katalog, protinárazovou obálku a vzhůru na poštu.
V případě poslání do zahraničí jsou nejbližší frankatury za doporučený dopis do hmotnosti 20 gramů. V případě zaslání do Evropy je tarif za prioritní odeslání 53,00 CZK (zřejmě proto v ten samý den vydala Česká pošta s.p. i druhou - desetikorunovou známku). V případě zaslání do Zámoří je tarif ekonomy za stejných 53,00 CZK, prioritní pak o celou korunu dražší - 54,00 CZK.
Nezbývá než popřát příjemnou zábavu při přípravě hezkých - sběratelských - celistostí. A samozřejmě se modlit, aby za přepážkou seděla zkušená pracovnice, která nezmrší (dlouho jsem nad tímto slovem váhal, ale jak jinak to napsat - tedy myslím ještě slušně) otisk razítka. Tedy měla dobrou razítkovací barvu, kvalitní polštářek, dobrou podložku a trénovanou ruku (někdy za to jakkoli dobře trénovaný pracovník pošty vskutku nemůže!). 

2011/01/05

Pozvánka na zajímavou přednášku

Zítra - ve čtvrtek 6. ledna 2011 - se v Praze od 16.30 hod. bude konat přednáška pana Pavla Hauznera na téma Razítka nemocničních vlaků Suverénního řádu maltézských rytířů v době 1. světové války
Přednáška se koná v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90),v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), jako součást klubového setkání Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů v Praze. 
Jsou vítáni všechny zájemci o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.

Nejošklivější známka... (desetiletí?)

Pro sběratele i běžné uživatele poštovních služeb na dnešní den připravila Česká pošta s.p. opravdovou lahůdku - příležitostnou poštovní známku hodnoty 10,00 CZK Sčitání lidu. Je velmi hezké, že  konečně od listopadu roku 1989 zase vychází známka se "státně politickým tématem". Její grafické řešení opět dýchne dobou dávno minulou - na stranu druhou nutno konstatovat, že známky ke sčítání lidu ČSSR při položení vedle v grafickém provedení jednoznačně vedou. I z tohoto důvodu dnes - 5. ledna 2011 - Česká pošta s.p. nasadila laťku opravdu vysoko. Bez ohledu na další vydané věci v tomto roce se jedná bezesporu o naší nejošklivější známku roku. Vzhledem k tomu, že jsem optimistou, věřím, že i o nejošklivější známku tohoto desetiletí...


Jen tak na okraj - k naprosto zbytečné akci (tedy sčítání lidu) naprosto zbytečná známka (pomineme-li efekt přesunu části peněz na sčítání lidu ve prospěch České pošty s.p., neboť sčítacími komisaři budou z 95 procent pracovníci České pošty). Zároveň je třeba dodat, že Česká pošta s.p. zajistí Statistickému úřadu tisk a roznášení dotazníků za 755,9 milionu CZK. A tak v době tzv. "ekonomické krize" jsou stamiliony (resp. vlastně miliardy) českých korun vyhazovány na tuto naprosto - dle mého názoru - neefektivní akci.
Je zajímavé zjistit v době počítačů, databází, desítek dotazníků, vydávání občanských a jiných průkazů, že stát vlastně netuší kolik má občanů, a proto musí pořádat akci pod starosvětským názvem "sčítání lidu". Občas se dá naleznout údaj, že sčítání lidu se na našem území provádí od roku 1869 - mít v té době c.k. úřady dnešní vybavení, asi by vynálezce "sčítání lidu" na hodinu vyletěl ze svého úřednického místa.
Celková cena za "sčítání lidu" má činit cca 2,5 miliardy CZK. Asi by bylo vhodné, aby každý, kdo dotazník převezme zaplatil rovnou na místě 250,00 CZK (+ násobek za děti na formuláři). I když se to vlastně jedno... Těch 250,00 CZK se mu sníží na důchodu, případně to zaplatí ty děti na formuláři... 

2011/01/04

První známka nového roku

Zítra, 5. ledna vychází první poštovní známka nového roku. Jedná se o aršík (katalogové označení 0665 A) s jednou známkou nominální hodnoty 43,00 CZK s vyobrazením hraběte Kašpara Marii ze Šternberka  Tato emise vychází téměř v předvečer dvousetpadesátého výročí narození hraběte.  


 Kaspar Maria Graf Sternberg,.
litografie Josepha Kriehubera (1800–1876) z roku 1837


Wikipedie na svých stránkách udává tyto údaje: "Kašpar Maria hrabě ze Šternberka (něm. Kaspar Maria Graf von Sternberg) (6. ledna 1761 - 20. prosince 1838, Březina) byl jeden z nejvýznamnějších přírodovědců první poloviny 19. století. Specializoval se zejména na botaniku, geologii a paleontologii. Je považován za jednoho ze zakladatelů paleobotaniky. Shromáždil rozsáhlé a neocenitelné sbírky nerostů, zkamenělin a herbářových položek, které se staly základem sbírek Národního muzea v Praze, které založil."2011/01/03

Prosincové dozvuky...

Budete-li mít ještě čas, chuť a náladu (a samozřejmě budete na tom správném místě) můžete si ješte dnes nechat orazítkovat své dopisy či novoroční přání příležitostným poštovním razítkem používaným na "hradní" poště "119 00 Praha 012".


V prosinci (04.12.2010) si u příležitosti 55. výročí prohlášení městem nechalo Statutární město Havířov (Svornosti 86/2, Havířov - město, 736 01) v POSTFILE Praha vytisknout 200 kusů tiskových listů námětu "Gratulační kytice" s přítiskem. Pravděpodobně byly použity pro reprezentační účely města, ale je možné, že si je lze na výše uvedené adrese i objednat.


Zároveň v období od 1. do 31. prosince 2010 bylo na poště "736 01 Havířov 1" používáno i příležitostné poštovní razítko ke stejné příležitosti. Vzhledem k motivu znaku je možné, že potěší zejména námětové sběratele nerostů či geologie.


Poslední informace "prosincových dozvuků" je o vydání (18.12.2010) tradičního pamětního listu k výročí založení Poštovního muzea. Ten letošní k 92. výročí připomíná nedožitých 100 let významného malíře druhé poloviny dvacátého století Zdeňka Sklenáře (15. 4. 1910 – 19. 4. 1986). Prodej unikátního suvenýru byl zahájen v den jeho vydání pouze v Poštovním muzeu na Nových mlýnech v Praze, kde je možno si jej i teď zakoupit za cenu 70,00 CZK. Ovšem šanci budou mít zřejmě jen Ti nejrychlejší, k dispozici je již jen v omezeném množství.