Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/09/30

ČESKO (Vysoké Mýto) - První kosmonautka, aneb jak se z prosté venkovské dívky stala první kosmonautka světa

Ve čtvrtek - 3. října 2013 - se v Městské knihovně ve Vysokém Mýtě od 18.00 hodin uskuteční přednáška pana Petra Fencla pod názvem "První kosmonautka".


Vzhledem k tomu, že pan Per Fencl je významným sběratelem, návštěvníci přednášky budou moci shlédnout filatelistické materiály na dané téma. Přednáška se koná v rámci celosvětové akce "Světový kosmický týden".


Městskou knihovnu ve Vysokém Mýtě najdete na adrese: Litomyšlská 70. Jsou zváni nejen příznivci kosmonautiky a filatelie.


Na závěrečném obrázku k této pozvánce je vyobrazena příležitostná poštovní dopisnice "Valentina Těreškovová, první žena ve vesmíru (1963), 50. výročí", která byla vydána jako 21. emise dopisnic PRESSFIL vydaná v roce 2013 (dne 6. června 2013). Dopisnici vydanou v omezeném nákladu s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" je možno zakoupit na odkaze zde.

2013/09/27

ČESKO - Lidová architektura

Ve středu 2. října 2013 vydá státní podnik Česká pošta další výplatní poštovní známku z emise "Lidová architektura". 


Známka (katalogové označení 0789) nominální hodnoty 29,00 CZK (doporučené psaní standard do hmotnosti 50 gramů v tuzemsku) zobrazuje štít obytného domu č.p. 13 ze vsi Salajna (německy Konradsgrün), která je dnes součástí obce Dolní Žandov v okrese Cheb.


Autorem výtvarného návrhu známky rozměrů 23 x 19 mm je pan Jan Kavan, rytinu provedl pan Bohumil Šneider. Známka je tištěna na stroji WIFAG rotačním ocelotiskem v barvě tmavě zelené. Přepážkové listy (PL) obsahují 100 kusů známek. Vzhledem k charakteru známky - výplatní - může být průběžně v dalších letech dotiskována.Tradičně je vydáván i list s nalepenou poštovní známkou (tzv. "nálepní list") a otiskem razítka prvního dne vydání. Katalogové označení je 0789 NL (list je v levém dolním rohu označen letopočtem "2013", v pravém pak pořadovým znakem "K"). Prodejní cena v den vydání je 31,00 CZK.

2013/09/26

ČESKO (Jilemnice) - Příležitostné poštovní razítko a výstava

V sobotu 4. října 2013 bude u příležitostné poštovní přepážky pošty "514 01 JILEMNICE" otevřené v prostorách Krkonošského muzea v Jilemnici (od 09.00 do 17.00 hodin) používáno příležitostné poštovní razítko.


Jeho autorem je pan Vladimír Suchánek, ostatně jak jinak? Vždyť právě výstava tohoto umělce se v tento den (a v tomto muzeu) otevírá... Kromě názvu pošty a data jsou v profilu obličeje umístěny ještě texty "VL. / SUCHÁNEK / VÝSTAVA".


Kromě razítka je pro sběratele připraven i tiskový list (TL) se známkou vzoru "Orchidej" nominální hodnoty "A" (v den vydání tuzemské výplatné, tj. 13,00 CZK) doplněný personifikovanými kupony. Zajímavostí je i doplnění třetího kuponu motivem příležitostného poštovního razítka. V případě zájmu je možno zakoupit na odkazu zde.

2013/09/25

ČESKOSLOVENSKO - Kontrolní otisky reklamních razítek z 40. a 50. let

Československá poštovní správa od osvobození v roce 1945 začala opět - stejně jako v období první a druhé předválečné republiky - používat v rámci reklamy a propagace štočky do razících (orážecích) strojů, takzvaných "rotoražečů".


Do těchto strojů, které znehodnocovaly vylepené známky na listovních zásilkách otiskem vlnovek musel být vyroben nový korpus, který nahradil dvě vlnovková pole reklamním či propagačním sdělením. To mohlo být naprosto stejně, či odlišné, vždy se v případě rotoražečů jednalo o dvě pole. Denní razítka (vždy dvě) zůstávala původní.


Při odevzdání korpusů v rytecké dílně hospodářské ústředny pošt příslušným rytcem musel být proveden kontrolní nátisk (otisk), který sloužil jako podklad pro odevzdání rytecké práce v řádné kvalitě a pozdější výplatě mzdy. Proto v těchto otiscích "chybí" denní razítka pošt, které tyto štočky používaly. Obvykle se takto zhotovilo od tří do pěti zkušebních otisků. 


Po odeslání štočků z hospodářské ústředny pošt na příslušnou poštu, prováděla další kontrolní otisk samotná pošta, po namontování příslušného štočku do stroje. Tyto otisky se nacházejí buď na lístcích papíru či obálkách, někdy i s nalepenou známkou.


Od dnešního dne jsou v E-shopu NEWSPHILA k dispozici čtyři rytecké nátisky z přelomu konce čtyřicátých a počátku padesátých let minulého století. První z nich s populární mandelinkou bramborovou, zbývající s motivy ovoce a souvisejících produktů či služeb. 
V případě zájmu o některou z popisovaných položek stačí odkliknout na příslušný obrázek. Vzhledem k ojedinělosti jsou všechny popisované materiály k dispozici v jediném kuse.

2013/09/24

ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice "Jilemnice"

Ve středu 2. října 2013 bude vydána státním podnikem Česká pošta nová příležitostná poštovní dopisnice "Jilemnice 2013".


Příležitostná poštovní dopisnice nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, ekvivalent 13,00 CZK) je tištěna ofsetem, celkový náklad je 3.700 kusů. Autorem natištěné známky s motivem jilemnického náměstí, i obrazovým motivem v levé části (s částí Metelkova pohyblivého betlému, který je dnes vystavován v Krkonošském muzeu v Jilemnici) je pan Vladimír Suchánek. 


V sobotu 4. října 2013 bude od 09.00 do 17.00 hodin v Krkonošském muzeu zřízena příležitostná poštovní přepážka pošty "514 01 JILEMNICE", která bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "HISTORICKÉ MĚSTO / ČESKÉ REPUBLIKY / ROKU 2012" a s obrazovým motivem jilemnické zámecké věže. Autorem razítka je pan Vladimír Suchánek.


V předstihu - již 22. července 2013 - byl k této události vydán tiskový list (TL) se známkou vzoru "Orchidej" nominální hodnoty "A" (v den vydání tuzemské výplatné, tj. 10,00 CZK, nyní - po 1. srpnu 2013 - 13,00 CZK) doplněný personifikovanými kupony. Celkem bylo takto vydáno 100 kusů tiskových listů (TL). V případě zájmu je možno zakoupit na odkazu zde.

2013/09/20

SLOVENSKO (Rajecké Teplice) - Příležitostné poštovní razítko k mezinárodní konferenci

Ve čtvrtek - 19. září 2013 - bylo na poště "RAJECKÉ TEPLICE" používáno příležitostné poštovní razítko. V obrazové části jsou loga služby "POSTPOINT" a "Žilinské univerzity v Žilině, katedry spojů", ta je obkroužena textem "X. mezinárodní konference zástupců poštovních správ a univerzit".


Razítko, které navrhl pan Jaroslav Madleňak bude na poště "RAJECKÉ TEPLICE" k dispozici dalších sedm dní pro případné dodatečné otisky.

2013/09/19

ČESKO (Praha) - 95 let pošty českých skautů v Poštovním muzeu


Od středy 18. září až do neděle 17. listopadu 2013 připravilo pražské Poštovní muzeum výstavu pod názvem "95 let pošty českých skautů".


K výstavě je připravena příležitostná poštovní dopisnice nominální hodnoty "E" (výplatné Evropa, v den vydání 25,00 CZK), kterou v omezením nákladu vydalo Poštovní muzeum. 


V sobotu 21. září 2013 bude od 09.00 do 15.00 hodin v prostorách Poštovního muzea Praha (Nové Mlýny 2, Praha 1) otevřena příležitostná poštovní přepážka, kde bude používáno příležitostné poštovní razítko, které navrhl a vyryl pan Miloslav Bláha. 

2013/09/18

SLOVENSKO - Vyjdou "Tatranské motivy"

V rámci dlouhodobě vydávané emise "Krásy naší vlasti" vydá akciová společnost Slovenská pošta v pátek 20. září 2013 novou - dvou známkovou - emisi příležitostných poštovních známek pod názvem "Tatranské motivy".


První ze známek (katalogové označení 0546) nominální hodnoty 1,25 EUR zobrazuje Malou studenou dolinu, druhá (katalogové označení 0547)nominální hodnoty 1,45 EUR chatu u Zeleného plesa.


V den vydání - v pátek 20. září 2013 - bude v rámci slavnostní inaugurace poštovních známek u pošty "TATRANSKÁ LOMNICA" používáno příležitostné poštovní razítko, které navrhl pan Adrian Ferda.


Razítko s textem "TATRANSKÉ MOTIVY NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH" bude na poště k dispozici dalších sedm dní pro případné dodatečné otisky.

2013/09/17

ČESKO - Legendární fotbalista Josef Bican na poštovní známce

Zítra - ve středu 18. září 2013 - státní podnik Česká pošta vydá novou jedno známkovou emisi poštovních známek pod názvem "Osobnosti: Josef Bican (1913-2001)".


V podtitulu známky jsou napsána slova "legendární fotbalista", což Josef Bican zvaný "Pepi" bezesporu byl. Více o jeho sportovní dráze zde.

Fotografie převzata ze serveru www.myfootballfacts.com

Příležitostná poštovní známka (katalogové označení 0785) nominální hodnoty 13,00 CZK (tuzemské výplatné za standardní dopis do 50 gramů) formátu 23 x 40 mm je tištěna v arších po padesáti kusech. Autorem výtvarného návrhu je pan Zdeněk Netopil, rytinu provedl pan Bohumil Šneider.


Známka byla vytištěna na stroji WIFAG rotačním ocelotiskem (v barvě černé) kombinovaným tří barevným hlubotiskem (barva: červená, oranžová, žlutá). Celkový náklad je 25.000 kusů přepážkových archů (PL), tedy celkem 1.250.000 kusů poštovních známek.


Společně se známkou je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC), v nákladu 4.000 kusů. Katalogové označení je 0785 FDC, prodejní cena v den vydání je 20,00 CZK.


Tradičně je vydáván i list s nalepenou poštovní známkou (tzv. "nálepní list") a otiskem razítka prvního dne vydání. Katalogové označení je 0785 NL (list je v levém dolním rohu označen letopočtem "2013", v pravém pak pořadovým číslem "16"). Prodejní cena v den vydání je 15,00 CZK.

2013/09/16

SLOVENSKO (Bytča) - Filatelistický svátek slovenských sběratelů

V sobotu 14. září 2013 se Bytča stala hlavním městem slovenské filatelie. V tento den se uskutečnili v pořadí - jubilejní - již XXX. Dny filatelie Slovenska.  


Autorem razítka používaného na příležitostné poštovní přepážce pošty "BYTČA 1" byl pan ing. Miroslav Súkeník. Příležitostné poštovní razítko bude na poště k dispozici dalších sedm dní pro případné dodatečné otisky. 

2013/09/15

ČESKO (Praha) - Pražská "Muzejní noc"

U příležitosti konání akce "Muzejní noc 2013" bylo v sobotu 14. září 2013 používáno u příležitostné poštovní přepážky pošty "160 00 PRAHA 6" umístěné v prostorách pražského Muzea MHD (Patočkova 4, Praha 6) příležitostné poštovní razítko.


Autorem příležitostného poštovního razítka s vyobrazenou historickou tramvají v obrazové části byl pan Miloslav Bláha.

SLOVENSKO (Žilina) - 60. výročí univerzity v Žilině

U příležitosti oslav 60. výročí založení Žilinské univerzity bylo v pátek 13. září 2013 na poště "ŽILINA 1" používáno příležitostné poštovní razítko.


Zároveň v tento den vydala akciová společnost Slovenská pošta personalizovanou obálku s natištěnou poštovní známkou hodnoty "T2 50g" s kuponem. Prodejní cena obálky je 0,80 EUR, byla vydána v nákladu 6.500 kusů.


Jejím autorem - stejně jako příležitostného poštovního razítka - je akademický malíř pan Marián Čapka.

2013/09/14

ČESKO - Nové číslo časopisu "Československá vlaková pošta"

V pondělí 16. září 2013 vyjde již třetí číslo časopisu "Československá vlaková pošta". Tentokrát obsahuje i speciální DVD se záznamem z unikátní historické rekonstrukce práce ve vlakové poště na konci 80. let minulého století.


Číslo obsahuje tyto hlavní články - Historie vlakové pošty v převratových letech 1918-1919, Pošta Praha 022 - Masarykovo nádraží (1845-1945), Vlaková pošta na českých úzkorozchodných tratích.

Ilustrační obrázek - první ze sady tří příležitostných poštovních dopisnic věnovaných v rámci edice "Historická nádraží Čech, Moravy a Slezska" pražskému Masarykovo nádraží. Více informací zde.

Další články průřezově mapují různá období historie vlakových pošt - Jezdili za císaře pána, Jezdili za Novotného, Denní razítko vlakové pošty, Vlaková pošta opět na kolejích, Věstník ministerstva pošt a telegrafů, Předpis pro používání poštovních pytlů (1924), Profily poštovních vozu s rozchodem 760 mm DF/s (DF/u)...


Ilustrační obrázek - druhá ze sady tří příležitostných poštovních dopisnic věnovaných v rámci edice "Historická nádraží Čech, Moravy a Slezska" pražskému Masarykovo nádraží, s příležitostným poštovním razítkem (PR1 - motiv lokomotiva). Více informací zde.

Cena třetího čísla časopisu (včetně DVD) je 120,00 CZK + poštovné. Podrobnosti o objednání a další informace zde: http://www.vlakova-posta.cz/products/casopis-3-2013/.


Ilustrační obrázek - třetí ze sady tří příležitostných poštovních dopisnic věnovaných v rámci edice "Historická nádraží Čech, Moravy a Slezska" pražskému Masarykovo nádraží, s příležitostným poštovním razítkem (PR2 - motiv nádraží). Více informací zde.

2013/09/13

ČESKO (Brno) - Výstava motocyklů a příležitostné poštovní razítko

Od pátku 13. září až do neděle 22. září 2013 bude u příležitostné poštovní přepážky pošty "621 00 BRNO 21" umístěné v prostorách zámku v brněnských Řečkovicích (vždy od 15.00 do 20.00 hodin) používáno speciální poštovní razítko.


Grafický návrh příležitostného poštovního razítka provedl pan Pavel Sivko. Obrazová část zobrazuje motocykl Čechie 33 - Böhmerland, v horní části razítka je text "ŘEČKOVICE 2013 / VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTOCYKLŮ / A POŠTOVNÍCH ZNÁMEK".


2013/09/12

SLOVENSKO (Močenok, Partizánske) - Nová příležitostná razítka

V pátek 13. září 2013 budou na Slovensku používána dvě nová příležitostná poštovní razítka v souvislosti s výročími měst a obcí.


První z nich bude používáno u pošty "MOČENOK" v souvislosti s výročím "900 LET PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY". Obrazovým motivem příležitostného poštovního razítka je znak obce doplněný textem "SV. KLIMENT MUČEDNÍK - PATRON OBCE MOČENOK". Autorem grafického návrhu razítka je pan Jozef Kútny.


Druhé bude používáno na poště "PARTIZÁNSKE 1" v souvislosti s oslavami 75. výročí města. Grafické logo výročí (s městským znakem) je textově doplněno "75. / 1938 PARTIZÁNSKE 2013". Autorem je pan Mgr. Sergej Talár.

Obě razítka budou na příslušných poštách k dispozici dalších sedm dní z důvodu případných dodatečných otisků.

2013/09/11

ČESKO (Nový Jičín) - Příležitostné poštovní razítko

V souvislosti s vydáním nové poštovní známky "Krásy naší vlasti: 700 let města Nový Jičín" bylo používáno příležitostné poštovní razítko.


Příležitostná poštovní přepážka pošty "741 01 NOVÝ JIČÍN 1" umístěná ve vestibulu městské radnice používala dne 7. září 2013 (sobota) razítko v grafickém provedení podle návrhu pana Karla Kordiovského s textem "1313 * 700 LET MĚSTA * 2013" a vyobrazením architektonického detailu zámku v Novém Jičíně.

2013/09/10

ČESKO - Zářijové události roku 1938 na příležitostných poštovních dopisnicích!

Ve čtvrtek 12. září 2013 budou vydány dvě příležitostné poštovní dopisnice České republiky nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání 13,00 CZK), vzoru "Poštovní trubka", které připomenou "Zářijové události v Československu (1938)".


První příležitostná poštovní dopisnice připomíná 75. výročí smutných událostí v dnešním Habartově, tehdejším Habersbirku, kdy 13. září 1938 došlo k přepadení četnické stanice a zmasakrování jejich statečných obránců.


Druhá dopisnice připomíná 75. výročí mobilizace, postavené československé pohraniční opevnění a odhodlání vojáků bránit ohroženou republiku. 

Série dvou příležitostných poštovních dopisnic vychází 12. září 2013, prodejní cena v den vydání je 100,00 CZK (50,00 CZK / kus), je možno je zakoupit v E-shopu NEWSPHILA přímo na odkazu zde.Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáváním příležitostných poštovních dopisnic s logem PRESSFIL v roce 2013 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
03.01.2013
ČESKO - Nové příležitostné dopisnice
28.01.2013
ČESKO - Výročí obnovení Olomouckého biskupství
31.01.2013
ČESKO - Nová příležitostná poštovní dopisnice
14.02.2013
ČESKO - Dopisnice na čtvrtek...
26.02.2013
ČESKO - O výročí Olomouckého biskupství podruhé
28.02.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
02.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL I./2013
04.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL II./2013
10.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL III./2013
15.03.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
26.03.2013
ČESKO (Zlatá Koruna) - Výročí kláštera
25.04.2013
ČESKO - Franz von Hruschka (1819-1888), 125. výročí úmrtí
26.04.2013
ČESKO - Alois Klar (1763-1833), 250. výročí narození
11.05.2013
ČESKO - Lokomotivy se znakem okřídleného šípu
18.05.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Richard Wagner
03.07.2013
ČESKO - Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), 175. výročí narození
14.07.2013
ČESKO - Miloš Václav Kratochvíl (1904-1988), 25. výročí úmrtí
13.08.2013
ČESKO - 700. výročí úmrtí římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského
15.08.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)
20.08.2013
ČESKO - Dny evropského dědictví a příležitostná poštovní dopisnice
10.09.2013
ČESKO - Zářijové události roku 1938 na příležitostných poštovních dopisnicích!
10.10.2013
ČESKO - První říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
24.10.2013
ČESKO - Poslední říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
07.11.2013
ČESKO - První listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
21.11.2013
ČESKO - Poslední listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
05.12.2013
ČESKO - První prosincové vydání příležitostných poštovních dopisnic
19.12.2013
ČESKO - Poslední příležitostné poštovní dopisnice letošního roku

2013/09/09

SLOVENSKO (Gáň) - 900 let obce

V pátek 6. září 2013 byla vydána akciovou společností Slovenská pošta personalizovaná celinová obálka s natištěnou známkou hodnoty "T2 50g" k výročí 900. let od první písemné zmínky o obci Gáň


Obálka vyšla v nákladu 2.500 kusů, její prodejní cena v den vydání byla 0,80 EUR. Po levé straně známky je dotištěn "kupon" se znakem obce. Obec se nachází v okrese Galanta v Trnavském kraji. Dominantním obrazovým motivem obálky je v její levé adresní části obraz římskokatolického kostela Svaté rodiny (původně sv. Ondřeje) z XII. století.


O den později - v sobotu 7. září 2013 - bylo na místní poště "GÁŇ" používáno příležitostné poštovní razítko. Jeho hlavním obrazovým motivem byl znak obce, obkroužený názvem pošty s datem, a textem "900. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI".