Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/06/30

OSN - Světové dědictví a Česká republika

Jak vyplývá z bulletinu číslo 118 poštovní správy Spojených národů (OSN), je připravována k vydání emise poštovních známek, která má přímou souvislost s Českou republikou.


Na čtvrtek 8. září 2016 je naplánováno vydání emise "Světové dědictví - Česká republika (UNESCO)", která bude obsahovat celkem šest známek. Vzhledem k tomu, že poštovní správa Spojených národů funguje na třech místech (Ženeva, New York a Vídeň), používá i tři různé nominální měny. Pro každé místo budou vydány dvě poštovní známky.


První dvě známky mají nominální hodnoty 0,47 USD a 1,15 USD (úřadovna OSN New York - USA), druhé dvě 1,00 CHF a 2,00 CHF (úřadovna OSN Ženeva - Švýcarsko), a poslední dvě 0,68 EUR a 1,70 EUR (úřadovna OSN Vídeň - Rakousko). 

Každá známka vyjde v přepážkovém listu (PL), který bude obsahovat dvacet známek. Současně bude vydán i speciální známkový sešitek (ZS). Dobrou zprávou pro všechny zájemce z České republiky je skutečnost, že v den vydání budou poštovní známky k dispozici na stánku poštovní správy OSN, který bude možné najít na pražském veletrhu Sběratel.

2016/06/17

ČESKO - Vyjdou nové vlastní známky

V pondělí 20. června 2016 budou vydány další vlastní známky České pošty. Objednavatelem je mezinárodní developerská společnost InterCora. Archové vydání bude obsahovat dvacet pět kusů poštovních známek nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v době vydání ekvivalent 16,00 CZK) jednoho obrazového provedení - fotografie Dr. Gunthera Zembsche ze zmíněné společnosti.


Dle mého názoru vrcholem nevkusu vydavatele - státního podniku Česká pošta - je německý text "Eigene Briefmarke der Unternehmensgruppe InterCora anlässlich des bedeutenden Jubiläums von Dr. Gunther Zembsch", který výrazně uvozuje celý tiskový list. Domnívám se, že by bylo vhodnější zvolit - alespoň v případě české ceniny na které je název "ČESKÁ REPUBLIKA" text český. Ten německý v překladu zní "Vlastní poštovní známka skupiny InterCora u příležitosti významného výročí Dr. Gunthere Zembsche". V tomto provedení se nemohu zbavit určité paralely s protektorátní dobou. Na stranu druhou je dobré vědět, kam v honbě za penězi z realizace vlastních známek je ochoten jejich vydavatel zajít.   

2016/06/14

ČESKO - Vyjdou nové vlastní známky

Ve čtvrtek 16. června 2016 budou vydány další vlastní známky České pošty v podobě známkového sešitku (ZS). Emise "180 let pošty Mělník" bude obsahovat osm poštovních známek nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, ekvivalent 16,00 CZK) s různými obrazovými motivy.


Celkový náklad známkových sešitků (ZS) bude 1.900 kusů, nominální hodnota vložených známek je rovna 128,00 CZK.


2016/06/02

ČESKO - Nové veřejné vlastní známky "25. výročí Policie České republiky"

Jak jsme již včera napsali na našem facebooku, ve středu 8. června 2016 vyjde nová emise veřejných "vlastních" známek státního podniku Česká pošta pod názvem "25 let Policie České republiky".


Bude mít podobu známkového sešitku, který obsahuje osm samolepicích poštovních známek nominální hodnoty "A" (tj. dnes ekvivalent 16,00 CZK), tj. výplatného za standardní dopis v tuzemsku do hmotnosti 50 gramů.


Celková hodnota známkového sešitku bude v den vydání 128,00 CZK (8x 16,00 CZK), předpokládaný náklad 30.000 kusů.


Všechny známky jsou graficky řešeny v levé části vertikálně umístěnou nominální hodnotou "A" a názvem státu "ČESKÁ REPUBLIKA" podtrženým mikrotiskovou linkou. Vlastní grafická část samolepicí známky je řešena v modrém obdélníku - v pravé části je umístěn vždy jiný policejní znak či odznak, v levé části vertikálně světle modré letopočty "1991/2016", ve spodní části dvouřádkový text "25 LET" a "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY". V pravém horním rohu známky (v modrém poli) je umístěn letopočet vydání "2016".


První veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn znak Policie České republiky.


Druhá veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn odznak Policie České republiky "Všeobecný rozlišovací odznak".


Třetí veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn odznak Policie České republiky "Služba cizinecké policie".


Čtvrtá veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn odznak Policie České republiky "Služba kriminální policie a vyšetřování".


Pátá veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn odznak Policie České republiky "Služba dopravní policie".


Šestá veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn odznak Policie České republiky "Služba pořádkové policie".


Sedmá veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn odznak Policie České republiky "Hudba Hradní stráže a Policie České republiky".


Osmá veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn znak Policejního prezidia České republiky.

Známkové sešitky budou tištěny v tiskových listech (TL), které obsahují čtyři známkové sešitky (ZS). Celkem takto bude vytištěno 7.500 kusů TL (4x 7.500 = 30.000 kusů ZS). Umístění známkových sešitků na tiskovém listě bude možno rozpoznat podle symbolu vyznačené polohy ZS, který je umístěn uprostřed vnitřní strany (u vytištěných známek), u spodního okraje.


K výročí dvaceti pěti let vzniku Policie České republiky se připravuje ruční příležitostné poštovní razítko, které bude používáno na pražské hlavní poště "110 00 PRAHA 1".  

2016/06/01

USA - Česká stopa na World Stamp Show NY2016

Od 28. května až do 4. června 2016 se v New Yorku (USA) koná světová filatelistická výstava "World Stamp Show NY2016". Z České republiky byly na výstavu přijaty celkem čtyři exponáty.


Dnes v podvečer byly zveřejněny výsledky:

Miloš Hauptman "Multistamp Flat Printing From Steel Engraving" (Frames 1393-1400, Exh. 88, Class "2C", frame: 8) LV (= velká pozlacená),

Lubor Kunc "Austro-Hungarian Field Post 1914-1918" (Frames 2865-2869, Exh. 293, Class "3C", frame: 5) V (= pozlacená),

Miloš Červinka "History of Postal Services in Decin Region" (Frames 2909-2916, Exh. 292, Class "3C", frame: 8) G (= zlatá),

Pavlína Ondrejková "National Nature Reserve Certoryje and Its Flora" (Frames 4931-4934, Exh. 577, Class "10C", frame: 4) V (= pozlacená).


Nezbývá nic jiného, než našim vystavovatelům poblahopřát ke skvělému ocenění na světové výstavě. Tedy blahopřeji, za sebe i za zapsaný spolek NEWSPHILA, a věřím, že se s těmito exponáty setkáme i na dalších výstavách... 

Jiří Neumann
předseda zapsaného spolku
NEWSPHILA

ČESKO - Státní podnik Česká pošta oznamuje "K 1. červnu vzniklo 19 nových pošt Partner"

Zveřejňujeme na našich stránkách tiskovou zprávu státního podniku Česká pošta "K 1. červnu vzniklo 19 nových pošt Partner", neboť tyto změny budou mezi sběrateli jistě v budoucnu dokladovány různými poštovně-historickými materiály. Ostatně, kdo z čtenářů (který je sběratelem poštovní historie svého místa, okresu, regionu) bude ve své sbírce vlastnit například doporučený dopis s razítkem prvního dne (tj. středy 1. června 2016) z některé z devatenácti nově otevřených Pošta Partnerů?

Tisková zpráva z 1. června 2016:

V současné době má Česká republika na jedné straně jednu z nejhustších poštovních sítí v Evropě, na straně druhé má z evropských zemí nejnižší podíl poboček provozovaných smluvními partnery. Z toho důvodu se Česká pošta rozhodla po vzoru ostatních evropských zemí nabídnout provozování svých poboček obcím či soukromníkům. K 1. květnu tak bylo v rámci projektu Pošta Partner 144 pošt provozovaných smluvními partnery.

V roce 2015 představila Česká pošta upravený projekt Pošta Partner. Revidovaný projekt nabízí provozovatelům vyšší finanční motivaci, např. v podobě bonusů za rozšíření hodin pro veřejnost. Výrazně se také snížily sankce za nedodržení podmínek. Jak již vyplývá z výše uvedeného, Česká pošta nebude uzavírat své provozovny.

Plán pro rok 2015, který platil od konce dubna, počítal s transformací 60 pošt. Ke konci roku Česká pošta evidovala 72 podepsaných smluv, které garantovaly vznik stejného počtu pošt Partner. Toto číslo, které výrazně přesáhlo původní plán, jasně ukazuje, že parametry upraveného projektu, který finančně ještě více motivuje smluvní partnery, jsou nastaveny správně.

Pro letošní rok se počítá s uzavřením dalších 200 smluv o převodu poboček na pošty Partner. „Platí původní propočty, kdy v roce 2025 bude v České republice 2 500 pošt Partner a zbylých přibližně 700 pošt bude představovat páteřní pobočkovou síť České pošty. Registrujeme zvyšující se zájem soukromníků o provozování franšízy a máme veskrze pozitivní ohlasy i tam, kde franšízu provozuje obecní úřad,“ říká ředitel úseku řízení pobočkové sítě Hanuš Thein.

Česká pošta při realizaci projektu postupuje od menších obcí. Z pohledu občanů je jednou z největších výhod projektu pružnost otevírací doby, kdy obce, případně soukromníci sami určují rozsah hodin pro veřejnost, který nesmí klesnout pod požadované minimum. Tato flexibilita provozovatelům umožňuje reagovat na konkrétní podmínky a zvyklosti v dané obci.


Nové pošty Partner zřízené k 1. červnu (2016):
 1. zřízení pošty Partner URBANOV, kraj Vysočina, okres Jihlava
 2. zřízení pošty Partner DOMOUSNICE, Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav
 3. zřízení pošty Partner OUDOLEŇ, kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod
 4. zřízení pošty Partner TIS, kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod
 5. zřízení pošty Partner DLOUHÁ TŘEBOVÁ, Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí
 6. zřízení pošty Partner OSTROV U LANŠKROUNA, Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí
 7. zřízení pošty Partner VELKÁ KRAŠ, Olomoucký kraj, okres Jeseník
 8. zřízení pošty Partner VÁCLAVOVICE, Moravskoslezský kraj, okres Ostrava-město
 9.  zřízení pošty Partner ALBRECHTIČKY, Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín
 10. zřízení pošty Partner RAZOVÁ, Moravskoslezský kraj, okres Bruntál
 11. zřízení pošty Partner MĚNÍN, Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov
 12. zřízení pošty Partner STŘEVAČ, Královéhradecký kraj, okres Jičín
 13. zřízení pošty Partner CHVALOVICE, Jihomoravský kraj, okres Znojmo
 14. zřízení pošty Partner VEDROVICE, Jihomoravský kraj, okres Znojmo
 15. zřízení pošty Partner SUDOMĚŘICE U TÁBORA, Jihočeský kraj, okres Tábor
 16. zřízení pošty Partner LIPŮVKA, Jihomoravský kraj, okres Blansko
 17. zřízení pošty Partner VYSOKÉ POPOVICE, Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov
 18. zřízení pošty Partner ZAHOŘANY, Plzeňský kraj, okres Domažlice
 19. zřízení pošty Partner LIŠANY, Středočeský kraj, okres Rakovník

Přehled aktivních pošt Partner k 1. 5. 2016 dle krajů
Jihočeský5
Jihomoravský13
Karlovarský4
Královéhradecký16
Liberecký7
Moravskoslezský12
Olomoucký12
Pardubický15
Plzeňský7
Středočeský13
Ústecký26
Vysočina9
Zlínský5
Celkový součet144

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.