Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/06/30

O připravovaných pamětních listech České pošty s.p.

Na základě publikovaných informací na filatelistickém blogu "exponet forum" Vám můžeme přinést informace o nově připravovaných pamětních listech České pošty s.p. na druhé pololetí tohoto roku. 

Z uveřejněných informací zároveň vyplývá i radostná zpráva pro sběratele těchto listů - již žádná "bramborová" příležitostná razítka nebudou. Česká pošta s.p. - možná i vlivem kritiky na našich stránkách - prozatím neuvažuje o používání "tak trochu" poštovních, ale reálně vlastně nepoštovních příležitostných razítek. Je to dobrá zpráva, neboť tak bude možné tyto pamětní listy případně využívat i ve filatelistických exponátech, aniž by sběratel-vystavovatel riskoval ztrátu bodů za vystavený nefilatelistický materiál (byť vydávaný a distribuovaný poštovní správou). 

Prvním pamětním listem druhého pololetí bude PLZ č. 07 "150 let pošty Chýnov", který bude vydán 11. července 2011. Jeho vyobrazení zatím nemáme k dispozici, ale standardní plocha a rozměry pamětního listu jsou jasné. Vylepená známka bude oražena (nebo chcete-li "znehodnocena") příležitostným poštovním razítkem s datem 11.07.2011, používaným na poště "391 55 Chýnov". Samotné příležitostné razítko s textem "150 LET POŠTY V CHÝNOVĚ, 1861, 2011" a s vyobrazením vývěsního poštovního štítu používaného v době kolem otevření poštovního úřadu, bude na této poště používáno v termínu od 11. do 31. července 2011.


Druhým pamětním listem bude PLZ č. 08 "Antonín Dvořák", který vyjde 8. září 2011, v den 170. výročí hudebníkova narození. Vylepená známka č. 0398 (z emise "Česká hudba" vydané 5. května 2004, návrh: Renata Fučíková, rytina: Jaroslav Tvrdoň)  bude oražena příležitostným poštovním razítkem  (navrženým Pavlem Sivkem) s datem 08.09.2011, používaným na poště "110 00 Praha 1". Samotné příležitostné razítko s textem "ANTONÍN DVOŘÁK, 1841-1904" a s vyobrazením hudebního skladatele, bude na této poště používáno v termínu od 08. do 15. září 2011.
Třetím pamětním listem bude PLZ č. 09 "Český filmový plakát - Něžná", jehož vydání je plánováno na 5. října 2011, v den vydání této známkové emise. Vzhledem k tomu je možné předpokládat, že k znehodnocení vylepené známky bude použito razítko z obálky prvního dne vydání (FDC).

Ještě jedna důležitá poznámka na závěr. Veškeré pamětní listy č. 01-06 jsou na obou pracovištích České pošty s.p., které mají jejich prodej na starosti (specializované pracoviště pro zasílání filatelistických materiálů "Služby filatelistům" v Karlových Varech, a "Filatelistická přepážka" hlavní pošty v Praze) kompletně vyprodány
Tedy ani výhrůžky, ani dobrá káva či boboniéra nepomohou - kdo ze sběratelů zaváhal, nezbývá mu nic jiného, než se skřípěním zubů zaplatit cenu dle momentální nabídky na burze, Aukru, či u obchodníka. S jedinou výjimkou, dle informací z tohoto týdne je ještě možno pamětní list č. 06 zakoupit u přepážky v Poštovním muzeu ve Vyšším Brodě. Možná se tak  nabízí využití dvou dnů svátků v příštím týdnu a spojit rodinný výlet  za krásami jižních Čech s doplněním sbírky.


O dalších podrobnostech - nákladech jednotlivých pamětních listů, jejich vyobrazení, či o možnostech zakoupení - Vás budeme samozřejmě na těchto stránkách dále informovat. 

2011/06/29

Celiny České republiky ve II. pololetí

Celiny České republiky budou ve II. pololetí letošního roku vydány ve třech termínech.

Prvním je 31. srpen 2011, kdy vyjdou dvě nové dopisnice. První "60 let vozítka Velorex" s nominální hodnotou "A" (v den vydání pravděpodobně ekvivalent 10,00 CZK, tedy základní výplatné v tuzemsku, vzhledem k charakteru dopisnice je prodejní cena stanovena na 15,00 CZK), druhá "Český les v Izraeli" s nominální hodnotou "Z" (v den vydání pravděpodobně ekvivalent 21,00 CZK, tedy základní výplatné prioritně do zámoří, vzhledem k charakteru dopisnice je prodejní cena stanovena na 26,00 CZK).

Druhým je 14. září 2011, kdy vyjde provozní dopisnice s motivem "Alfons Mucha" nominální hodnoty "A" (v den vydání pravděpodobně ekvivalent 10,00 CZK, tedy základní výplatné v tuzemsku, vzhledem k charakteru dopisnice je prodejní cena stanovena na 11,00 CZK) s novým čárovým kódem. Možná se jedná o první vlašťovku a výhledově se čárový kód přestěhuje i do kategorie dalších celin či našich známek (na okraje archů), jak je to u některých jiných poštovních správ zvykem. Druhou celinou vycházející v tento den bude pohlednice s natištěnou známkou "Vánoce" nominální hodnoty "A" (v den vydání pravděpodobně ekvivalet výplatného 10,00 CZK).
 
Termínem třetím je 9. listopad 2011, kdy vyjde příležitostná poštovní dopisnice "Bitva u Tobruku" s nominální hodnotou "E" (v den vydání pravděpodobně ekvivalent 20,00 CZK, tedy základní výplatné prioritně do Evropy, vzhledem k charakteru dopisnice je prodejní cena stanovena na 25,00 CZK).

2011/06/28

Plánujete dlouhodobě? ...aneb pozvánka na říjen! (část II.)

V předchozím příspěvku říjnové pozvání platilo první česko-slovenské výstavě ve Vysokém Mýtě. A co budete dělat o deset dní později? Což malý výlet (za filatelií) na Slovensko?


Ve dnech 21. až 29. října 2011 se v Nitre uskuteční filatelistická výstava II. a III. stupně pod názvem NITRA 2011. Je to soutěžní všeobecná výstava, která je pořádána u příležitosti 30. výročí založení Klubu filatelistů 52-51 (při Domu Matice slovenské v Nitre) a pořádání IX. Valného shromáždění Zväzu slovenských filatelistov (ZSF).


Spolupořadatelem výstavy je kromě ZSF i a.s. Slovenská pošta, Nitriansky samospravny kraj, Mesto Nitra a Nitrianska galéria. Výstava samotná bude otevřena v Koncertní síni (na adrese: Župné námestie č. 1, Nitra).
Na výstavě budou prezentovány exponáty ve dvou kategoriích - v rámci nesoutěžních exponátů vystavených v oficiální třídě  (exponáty Slovenské pošty a.s., exponáty tvůrců slovenských poštovních známek, a Kronika KF 52-51 Nitra). V rámci soutěžních exponátů budou otevřeny následující třídy: tradiční filatelie, poštovní historie, poštovních celin, aerofilatelie, astrofilatelie, tématické filatelie, fiskální filatelie, maxifilatelie, mládeže, filatelistické literatury a otevřená třída.

2011/06/27

Plánujete dlouhodobě? ...aneb pozvánka na říjen!

Pro ty, kteří plánují své akce (a svůj život) dlouhodobě, přinášíme informace o filatelistické akci roku 2011 v České republice - "První česko-slovenské filatelistické výstavě Vysoké Mýto 2011".


Výstava samotná se uskuteční ve dnech 12. až 16. října 2011 v prostorách Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě (na adrese: A. V. Šembery 125). Slavnostní otevření bude 12. října, otevírací doby výstavy bude od 09.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, v neděli 16. října 2011 pouze od 09.00 do 12.00 hodin.


Pořadatelem výstavy je Svaz českých filatelistů (SČF) ve spolupráci se Svazem slovenských filatelistů (ZSF) a Českou poštou, s. p., organizačně výstavu zajišťuje SČF prostřednictvím Klubu filatelistů 05-11 Vysoké Mýto a to za podpory města Vysokého Mýta, jehož představitel - starosta převzal nad výstavou záštitu. 
 
 
Preambule výstavy uvádí, že výstava ,,Vysoké Mýto 2011“ je soutěžní všeobecnou filatelistickou výstavou ve dvou kategoriích – kategorie národní výstavy a kategorii výstavy premiéra. Cílem výstavy je propagovat filatelii a virtuální výstavu Exponet a dále podnítit zájem veřejnosti o filatelii. Současně chce prohloubit spolupráci mezi filatelisty v České a Slovenské republice.
 
Pro národní výstavu byly vypsány následující soutěžní (výstavní) třídy: tradiční filatelie (N.1), poštovní historie (N.2), celin (N.3), aerofilatelie (N.4), astrofilatelie (N.5), tematická (N.6), fiskální filatelie (N.7), filatelistické literatury (N.8), jednorámových exponátů (N.9), otevřená - experimentální (N.10), a mládeže (N.11).
 
Pro výstavu premiéra byly vypsány následující soutěžní (výstavní) třídy: tradiční filatelie (P.1), poštovní historie (P.2), celin (P.3), aerofilatelie (P.4), astrofilatelie (P.5), tematická (P.6), fiskální filatelie (P.7), filatelistické literatury (P.8), jednorámových exponátů (P.9), otevřená - experimentální (P.10), a mládeže (P.11). 
 
Jak vypadá počet přihlášených exponátů? Dle informací výstavního odboru byl stav ke konci května následující. Z českých vystavovatelů bylo na výstavu národní přihlášeno 9 jednorámových exponátů, 34 exponátů pětirámových, což je celkem na 179 výstavních ploch. Na výstavu premiéra bylo přihlášeno 18 jednorámových exponátů, 15 exponátů pětirámových, což je celkem 93 výstavních ploch. Ve třídách mládeže je uvažováno 21 výstavních ploch. Celková česká účast by tak reprezentovala (zatím) 293 výstavních ploch. Ze slovenských vystavovatelů bylo na výstavu národní přihlášeno 5 jednorámových exponátů, 15 exponátů pětirámových, což je celkem na 80 výstavních ploch.

Podle počtu přihlášených exponátů lze usuzovat, že tato výstava bude vskutku reprezentativní co do exponátů jak českých, tak i slovenských vystavovatelů. Tudíž stojí za "rezervaci" termínu v kalendářích všech sběratelů poštovních známek v České (a vlastně i ve Slovenské) republice. Na shledanou ve Vysokém Mýtě!
 

2011/06/26

O výplatních známkách České republiky ve II. pololetí 2011

Za samotný název příspěvku by pravděpodobně slušel ještě další podtitul "...aneb o dalších katastrofách". Proč katastrofách? Samotný problém není v počtu známek a v jejich nominální hodnotě, ale v jejich vlastním finálním provedení - speciální známkové sešitky, pravděpodobně v samolepící úpravě známek.

První z výplatních známek "Wolfgang Amadeus Mozart" nominální hodnoty "E" (v den vydání pravděpodobně ekvivalent 20,00 CZK, výplatné Evropa) bude vydána 31. srpna 2011, počet známek v sešitku bude 6 kusů, způsob tisku: ofset. Celková nominální hodnota známkového sešitku bude 120,00 CZK.    

Druhá výplatní známka "Pat a Mat" nominální hodnoty "A" (v den vydání pravděpodobně ekvivalent 10,00 CZK, výplatné dopis standard tuzemsko do 50 gramů) bude vydána 5. října 2011, počet známek v sešitku bude 10 kusů, způsob tisku: ofset. Celková nominální hodnota známkového sešitku bude 100,00 CZK.

Třetí výplatní známka "Vánoce" nominální hodnoty "A" (v den vydání pravděpodobně ekvivalent 10,00 CZK, výplatné dopis standard tuzemsko do 50 gramů) bude vydána 9. listopadu 2011, počet známek a jejich úprava zatím nebyla oznámena. V lepším případě (archová úprava) by šlo "jen" o další známku v hodnotě 10,00 CZK, v případě sešitkového vydání bychom pravděpodobně již hovořili o částce 100,00 CZK.

V souvislosti s vydáváním výplatních známek je ještě třeba zmínit datum 14. září 2011, kdy sice nebudou vydány výplatní známky, ale vyjde jejich určitý ekvivalent na poli celin. V tento den má vyjít provozní dopisnice s motivem "Alfons Mucha" nominální hodnoty "A" (ekvivalent 10,00 CZK, vzhledem k charakteru dopisnice je prodejní cena stanovena na 11,00 CZK) s novým čárovým kódem. Možná se jedná o první vlašťovku a výhledově se čárový kód přestěhuje i do kategorie našich známek (na okraje archů), jak je to u některých jiných poštovních správ zvykem.
Druhou celinou vycházející v tento den bude pohlednice s natištěnou známkou "Vánoce" nominální hodnoty "A" (ekvivalet výplatného 10,00 CZK).

Jak je z výše uvedeného seznamu patrné - při započítání plné ceny známkových sešitků - do ceny celého letošního ročníku známek, i letošní rok pravděpodobně překoná dosavadní rekordy v celkové nominální ceně vydaných poštovních známek České republiky z posledních let. Tedy dohnat a předehnat...  

Pozvánka Pardubice - vernisáž výstavy

Ve středu 29. června 2011 se od 17.00 hodin ve Státním okresním archivu v Pardubicích (na adrese: Bělobranské náměstí 1, Pardubice) koná vernisáž poněkud netradiční výstavy, která bude rozhodně zajímat všechny sběratele našich - československých - poštovních známek.


Z výjimečné sbírky pana Jaroslava Míchala z Hradce Králové, která je zaměřena na autogramy významných osobností je vystavena její část, která se věnuje oboru "výtvarníci - tvůrci poštovní známky". Vystavené autogramy patří autorům návrhů, grafikům, rytcům a výtvarníkům, jejichž díla byla použita při tvorbě poštovních známek.


Výstava bude otevřena od 29. června do 12. srpna 2011 v prostorách Státního okresního archivu, otevírací doba - pondělí a středa od 09.00 do 18.00 hodin, pátek od 09.00 do 15.00 hodin. Na výstavu je vstup volný, pozvánka v náhledu zde: Pozvánka Pardubice.

Pro neznalé Pardubic připojujeme mapu s vyznačením umístění budovy archivu na mapě Pardubic (ze stránek archivu). A mimochodem, i na stránkách archivu se dá nalézt mnoho zajímavého (a to nejen pro sběratele).Zvětšit mapu

2011/06/25

Přítisky PostFila v roce 2011

I v letošním roce Česká pošta s.p. prostřednictvím "svého" pracoviště PostFila vydává příležitostné přítisky na poštovních dopisnicích určených pro přítisky. 

V prvním pololetí letošního roku vyšly pouze dvě: první dne 03. března 2011 "Mnichov 2011" (Mezinárodní burza poštovních známek v Mnichově / Internationale Briefmarken-Börse München 2011 / 3.-5.3.2011), v nákladu 3.200 kusů, na přítiskové dopisnici hodnoty "E" (ekvivalent nominální hodnoty 20,00 CZK, výplatné prioritní Evropa), prodejní cena byla 25,00 CZK.
Druhá o téměř dva měsíce později - dne 05. května 2011 - "Essen 2011" (Mezinárodní výstava poštovních známek ESSEN 2011 / Internationale Briefmarken-Ausstellung und Messe ESSEN 2011 / 5.-7.5.2011, Essen), na přítiskové dopisnici hodnoty "E" (ekvivalent nominální hodnoty 20,00 CZK, výplatné prioritní Evropa), prodejní cena byla 25,00 CZK. 

Pro druhé pololetí jsou plánovány dopisnice čtyři: první na den 31. srpna 2011 "Jindřichův Hradec", na přítiskové dopisnici hodnoty "A" (ekvivalent nominální hodnoty 10,00 CZK, výplatné tuzemsko), prodejní cena 15,00 CZK.
Druhá na stejný den vydání "Sběratel 2011" (14. mezinárodní veletrh poštovních známek, mincí, karet, pohlednic, minerálů a sběratelství / SBĚRATEL - SAMMLER - COLLECTOR 2010 / Praha, 8-10. září 2011), na přítiskové dopisnici hodnoty "A" (ekvivalent nominální hodnoty 10,00 CZK, výplatné tuzemsko), prodejní cena 15,00 CZK.
Třetí dopisnicí druhého pololetí bude dne 08. října 2011 "Berlín 2011" (Mezinárodní veletrh poštovních známek BERLIN 2011 / Internationale Briefmarken Börse BERLIN 2011 / 8.-9.10.2011, Berlin), na přítiskové dopisnici hodnoty "E" (ekvivalent nominální hodnoty 20,00 CZK, výplatné prioritní Evropa), prodejní cena 25,00 CZK.
Poslední vyjde 27. října 2011 "Sindelfingen 2011" (Mezinárodní burza poštovních známek v Sindelfingenu / Internationale Briefmarken-Börse Sindelfingen / 27.-29.10.2011), na přítiskové dopisnici hodnoty "E" (ekvivalent nominální hodnoty 20,00 CZK, výplatné prioritní Evropa), prodejní cena 25,00 CZK.


2011/06/24

Jazykové verze našich stránek

Od dnešního dne v pravém sloupci našeho blogu (hned pod počtem zobrazených stránek) můžete najít sedm vlajek, které představují jednotlivé jazykové mutace - vzniklé za pomoci automatického překladače Google. 

Jedná se o strojové překlady do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a polštiny. Věříme, že návštěvníkům - zájemcům o filatelistické dění v Česku - z těchto jazykových destinací pomohou. Přejeme příjemné počtení...   

2011/06/23

Pozvánka - křest příležitostné dopisnice

V pátek 1. července 2011 se od 14.30 hodin v budově radnice Statutárního města Jihlavy (na adrese: Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava) uskuteční křest příležitostné poštovní dopisnice České republiky "575. výročí vyhlášení Basilejských kompaktát". Zároveň bude předáno ocenění FEPA (Evropská federace filatelistických asociací) za aktivity na podporu filatelie. Akce je pořádána Svazem českých filatelistů a Klubem filatelistů "Vysočina" Jihlava. Pozvánka na akci v odkazu zde: Pozvánka Jihlava.


 

Hartmann Schedel: Schedelsche Weltchronik (1493)

A jen tak mimochodem - Basilejská kompaktáta jsou výsledky ujednání mezi basilejským koncilem a zástupci husitských Čech v roce 1436. Jejich nejdůležitějším bodem bylo přiznání nároku na přijímání z kalicha pro příslušníky českých husitů. Vyhlášena byla v Jihlavě. Tolik základní informace z wikipedie. Pokud se o kompaktátách chcete dozvědět víc - lze nabídnout opět odkaz.

2011/06/22

Pozor - nepropásněte šanci (pro specializované sběratele)

Díky laskavosti informačního servisu, který pro své členy a příznivce zajišťuje Klub filatelistů 00-15 Praha (sběratelů specializovaných oborů) můžeme dále informovat všechny specializované sběratele známek České republiky o novém vydání známkového sešitku Čtyřlístek - populární Fifinky.


Samotná známka (katalogové číslo 0630) nominální hodnoty "A", resp. známkový sešitek, vyšla 28. dubna loňského roku. Známkový sešitek obsahuje celkem deset známek, jeho nominální hodnota byla v den vydání (a ještě je) 100,00 CZK.


Zatímco první náklady známkových sešitků mají na zadní straně destiček uvedený text: "Známkové sešitky a pohlednice se Čtyřlístkem lze objednat na adrese: Česká pošta, s.p. Služby filatelistům, P. O. Box 111, 360 02 Karlovy Vary 2; e-mailem: filatelie.kv@cpost.cz".


Na novém nákladu známkových sešitků je na zadní straně destiček uvedený text: "Známkové sešitky a pohlednice se Čtyřlístkem lze objednat na adrese: Česká pošta, s.p., Služby filatelistům, Nákladní 29, 362 07 Depo Karlovy Vary 70; e-mailem: filatelie.kv@cpost.cz".


Známkové sešitky se tedy liší novým označením karlovarské pošty a jejího umístění. Lze předpokládat, že takto budou nově označeny všechny dotiskované známkové sešitky, tedy kromě vlastního vydání Čtyřlístku i známky "E" a "Z" s motivy děl Alfonse Muchy. Vzhledem k tomu, že všechny tyto sešitky jsou tištěny vždy z několika desek, pro sběratele - specialisty - to znamená bezesporu několik tisíc korun navíc...

Vítejte do černého dne...

Tedy samozřejmě, pokud české známky a celiny nesbíráte, ten den pro Vás může být jen trochu zamračený - to s ohledem na místní počasí. Kdo ale bude mít obličej pořádně zamračený, to dnes budou právě sběratelé našich známek a celin.


Dnešního dne Česká pošta s.p., resp. PostFila, dává do prodeje ročníkovou sadu známek České republiky za rok 2010 s obvyklou přílohou - černotiskem. Ta letošní sada (loňských známek) přijde na pouhých 1.155,00 CZK - proto ten černý den. Na druhou stranu je již i včetně 20% daně z přidané hodnoty (ta je přičítána k ceně černotisku a "knížky", známky jsou v této ceně počítány bez DPH). Tedy dnešní koupí sady známek s DPH přispějete na důchody vyplácené minulý měsíc - tedy možná i právě své. Ale to jen tak mimochodem... 


Druhou dnešní "ranou" je vydávaná sada "obvyklých" obrazových dopisnic s tématikou církevních památek České republiky. Je jich vydáváno celkem - jak v posledních letech bývá dobrým zvykem - osm, nominální hodnoty 10,00 CZK, značeny jsou A193-A200. Cena za dopisnici obrazovou čistou je 15,00 CZK/ks, s otiskem příležitostného kašetu 16,00 CZK/ks. Celková cena za sadu čistou (nerazítkovanou) je 120,00 CZK, za sadu čistou (nerazítkovanou) s otiskem kašetu pod obrazovým motivem dopisnice je 128,00 CZK. 

Co je bezesporu hodno zaznamenání, Česká pošta s.p. v letech 1994-2011 vydala celkem 200 kusů obrazových dopisnic s motivy hradů, zámků, kostelů a klášterů - zkrátka architektonických památek. Co je trochu škoda, je skutečnost, že z původního záměru propagovat krásy našeho kulturního dědictví se stala již jen pravidelná záležitost pro sběratele - zkrátka korespondenční lístek či pohlednice se ze současného poštovního provozu pozvolna vytrácejí. V letech 1994 a 1995 byl celkový náklad sad obrazových dopisnic 50.000 kusů (hodnoty 2,00 a 3,00 CZK), v roce 1996 30.000 kusů (hodnoty 3,00 CZK), později (1997, 1998) 25.000 kusů (hodnoty 4,00 CZK). Sestupná tendence pokračovala: (1999) 20.000 kusů (hodnoty 4,00 CZK), (2000) 18.000 kusů (hodnoty 5,00 CZK) - a v tomto roce skončilo i vydávání sad o počtu 16 dopisnic. Od následujícího roku vycházely sady již jen o osmi kusech: (2001) 15.000 kusů (hodnoty 5,40 CZK), (2002, 2003) 11.000 kusů (hodnoty 5,40 CZK a 6,40 CZK), (2004) 10.000 kusů (hodnoty 6,50 CZK), (2005) 9.000 kusů (hodnoty 7,50 CZK), (2006, 2007) 7.000 kusů (hodnoty 7,50 CZK), (2008) 7.000 kusů (hodnoty 10,00 CZK), (2009) 5.100 kusů (hodnoty 10,00 CZK), a v roce posledním (2010) již jen 5.000 kusů (hodnoty 10,00 CZK). Zároveň je ještě nutno připomenout, že zpravidla polovina nákladu je vždy navíc opatřena otiskem příležitostného kašetu. A tak se z vydání posledních let, spíše než určených pro běžný poštovní provoz, stává investiční příležitost pro sběratele. Mimochodem, máte nějakou obrazovou dopisnici z posledních pěti, šesti let běžně použitou? 

A na závěr černého dne ještě malý součet. V případě, že sběratel kromě známek má zájem i o celiny České republiky, legrace v podobě sbírání ho přijde na "pouhých" 1.403,00 CZK. Zkrátka sbírání už skutečně začíná být o penězích...       

2011/06/21

Nové červnové přítisky na kuponech

Měsíc červen přinesl zatím dva nové přítisky na kupónech našich známek. Tím prvním byl 10. června 2011 přítisk u příležitosti konání šachového turnaje "ČEZ CHESS TROPHY 2011" na kuponu známky "Rozvoj filatelie" nominální hodnoty "A" (ta je rovna výplatnému za standardní dopis hmotnosti do 50 gramů zasílaný v tuzemsku, v současnosti ekvivalent 10,00 CZK).


Celkový náklad byl 50 kusů přepážkových listů, objednavatelem byla firma Zdeněk Šroubek - QUARTA. 

Druhý přítisk je věnován významnému výročí naší filatelie - "90. výročí založení Klubu filatelistů v Jindřichově Hradci", tentokrát na kupónu známky "Gratulační kytice" nominální hodnoty 10,00 CZK. Ano již roku 1921 vznikl tento klub, který dnes pokračuje pod číslem 02-004 v rámci SČF.


Celkový náklad byl 100 kusů přepážkových listů, objednavatelem byl Klub filatelistů 02-004 Jindřichův Hradec. V případě zájmu o tento PL můžete kontaktovat pana Jana Kozla,  a to na e-mailu: jakojh@centrum.cz.

2011/06/16

Časopis Zväzu slovenských filatelistov

Když jsme zde "představili" Informace SČF č. 2/2011, bylo by možná vhodné představit i okolní Svazy a jejich tištěná média. Nám nejbližší - jak srdcem, tak i jazykově - je Slovensko.


Zväz slovenských filatelistov vydává své Informace pod názvem "Spravodajca ZSF" rovněž čtyři krát ročně. Na poslední publikované číslo - 1/2011 - přinášíme odkaz:  Spravodajca ZSF č. 1/2011. Oproti českým informacím je vidět výrazný pokrok v redakční práci, ale to může být způsobeno i tím, že ZSF tento Zpravodaj vydává již dlouhodobě, zatímco na české straně se jeho nová podoba "zatím" velmi těžce rodí.
Každopádně doporučujeme k přečtení. 

Nové Informace SČF (2/2011)

Tento měsíc vyšly nové Informace SČF č. 2/2011. Vzhledem k tomu, že pro mnoho zájemců o jejich přečtení může být poněkud složitější se k nim "dostat", přinášíme nezbytné odkazy.


Tím prvním je odkaz na vnější a vnitřní obálku Informací: Informace č. 2/2011 - obal, dále odkaz na vlastní text Informací: Informace č. 2/2011 - text.
Přejeme příjemné počtení.

2011/06/14

Nové známky, nová "minivýstavka"

Ve středu 15. června 2011 vychází nové příležitostné poštovní známky, ve dvou emisích. První z nich je hodnoty 10,00 CZK "Zvířecí mláďata - křeček polní" (katalogové označení 0688).  Známka vychází v arších po padesáti kusech, společně se známkou vychází Obálka prvního dne vydání (FDC) a Nálepní list (NL).


Jak už bývá dobrým zvykem, v prvním patře budovy hlavní pošty "110 00 Praha 1" se od cca 15.00 hodin nová emise známek představí za přítomnosti autorů výtvarného návrhu - manželů Libuše a Jaromíra Knotkových, a autora rozkresby a rytiny FDC pana Martina Srba.

Druhou emisí je známka hodnoty 25,00 CZK "Mistrovství Evropy ve floristice EUROPA CUP 2011" (katalogové označení 0689).  Známka vychází v arších po padesáti kusech, společně se známkou vychází Obálka prvního dne vydání (FDC) a Nálepní list (NL). Autorem výtvarného návrhu je Vlasta Matoušová, rytina Miloš Ondráček. 


Zároveň budou představeny i dvě nové příležitostné poštovní dopisnice, které na tomto blogu již byly avizovány.

2011/06/13

Nové strojové příležitostné razítko

V současné době pošta "383 07 Depo Prachatice 70" používá příležitostný štoček v razítkovacím stroji ASCOM HALSER u příležitosti oslav 200 let od narození sv. Jana Nepomuka Neumanna. Doba používání štočku není přesně známa, ale neskončí dříve nežli 18.6.2011, spíše bude razítkování pokračovat po podstatnou část tohoto roku.


Jan Nepomuk Neumann, rodák z Prachatic, odjel po studiu v Českých Budějovicích a v Praze do USA, kde působil jako misionář. Dodnes je brán jako zakladatel církevního školství v USA. Svatořečení Jana Nepomuka Neumanna proběhlo 19.6.1977 v Římě papežem Pavlem VI.  

V sobotu 18.6.2011 se uskuteční při příležitosti oslav národní pouť do Prachatic. Slavnostní bohoslužba proběhne na místním Velkém náměstí za účasti papežského legáta, filadelfského arcibiskupa Justina Rigaliho.

2011/06/12

Nové příležitostné R-nálepky s.p. Česká pošta

Od 1. června 2011 je u pošty "530 02 Pardubice 2" používána příležitostná poštovní R-nálepka s textem "100 let od prvního letu Jana Kašpara" a s vyobrazeným letadlem. Celkový náklad R-nálepek je 2.040 kusů, jsou používány od data vydání do spotřebování.

Od 10. června 2011 je u pošty "561 12 Brandýs nad Orlicí" používána příležitostná poštovní R-nálepka s textem "Národní kolo Filatelistické olympiády" a s vyobrazeným znakem města. Celkový náklad R-nálepek je 480 kusů, jsou používány od data vydání do spotřebování.

Od 12. června 2011 je u pošty "110 00 Praha 1" (resp. ve dnech 12. a 13.6. u její příležitostné poštovní přepážky v Michnově paláci na pražské Kampě) používána příležitostná poštovní R-nálepka s textem "Pražská šachová společnost" a s vyobrazeným logem šachového festivalu. Celkový náklad R-nálepek je 480 kusů, jsou používány od data vydání do spotřebování.

Od 13. června 2011 bude u pošty "364 52 Žlutice" používána příležitostná poštovní R-nálepka s textem "Johann Gerstner česko-slovinská emise" a s vyobrazením houslí. Celkový náklad R-nálepek je 1.040 kusů, jsou používány od data vydání do spotřebování.

2011/06/11

Malá změna, velké - sběratelské - následky

Když se 17. března 2011 ne webu České pošty s.p. objevil článek "Upozornění na změny služeb a Ceníku od 1.4.2011" pomyslel jsem si - ostatně asi jako většina zákazníků České pošty s.p. - aha, další zdražení a dál jsem podrobnosti nezkoumal. Tedy samozřejmě, zdražení to je, ale to není všechno.

Teď tedy první citace: "Z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je Česká pošta povinna uplatňovat od 1. dubna 2011 daň z přidané hodnoty ve výši 20 % dle platných právních předpisů u služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek, vnitrostátní i mezinárodní služby EMS (Express Mail Service), Obchodní balík, Obchodní psaní, jejich doplňkové služby a příplatky, např. převzetí zásilky EMS, Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí u odesílatele apod. V souvislosti s výše uvedenou změnou nelze u uvedených služeb zvolit způsob úhrady prostřednictvím výplatního stroje."
O dopadech výše uvedeného pro nás - sběratele filatelisty - někdy příště, ale skončily a naopak začaly některé služby, které bychom - jsme-li sběrateli poštovní historie - neměli jen tak nechat projít, bez jejich řádného zdokumentování ve svých sbírkách. 

Ale přišla ještě jedna doplňková zpráva: "V souvislosti se zkvalitňováním služeb bychom Vás dále rádi informovali o nových doplňkových službách "Oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)" a "Oznámení o dodání poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail)", o které rozšíříme naše portfolio doplňkových služeb od 1. 5. 2011. K zásilkám Obchodní balík je nově navíc již od 1. 3. 2011 umožněno zvolit doplňkovou službu "Vícekusová zásilka"."

Od 1. května 2011 je tedy možné zvolit i doplňkové služby "Oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)" a "Oznámení o dodání poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail)". A tak nám - sběratelům - od května 2011 nenápadně přišel do sbírek poštovní historie (současného poštovního provozu, či alespoň do sbírky té "naší" pošty) nový poštovní tiskopis - podací lístek. Konečně, někam se ten telefon či email napsat musí!

Původní "Podací lístek", poštovní tiskopis "11-036" samozřejmě zůstává v platrnosti, otázkou však zůstává, zda to již nebude jen do spotřebování. Obvykle není příliš vhodné z hlediska logistiky dlouhodobě držet dva tiskopisy, které se od sebe zas´ až tolik neliší - a výrobní cenový rozdíl nebude též astronomický.


Nový "Podací lístek pro elektronické avizování", poštovní tiskopis "11-036A" má v každém z polí pro odesílatele či adresáta nově doplněny tři kolonky: telefonní číslo, e-mail, a kód zákazníka, přičemž text poznámky na podacím lístku informuje, že se jedná o nepovinné údaje.


Ještě poznámka o vlastním tištění údajů na dva různé typy podacích lístků. Obsluha přepážky sytému APOST si při vlastním podání zásilky "přepne" na správný tiskopis. Nebo "nepřepne" a máme drobnou sběratelskou zajímavost.

Co se týká cen za tyto služby. Poštovní ceník zatím hovoří následovně (pro adresáta je služba zdarma, odesílatel za ni rovněž nic neplatí. Pouze v případě, že by adresát sám chtěl být avizován o dodání zásilky, je zde zpoplatnění):

Elektronické avizování
Oznámení příchodu zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)
Oznámení příchodu zásilky elektronickou zprávou (e-mail)
v ceně služby
Oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)
Oznámení o dodání poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail)
3 Kč
3 Kč

2011/06/10

Nové příležitostné poštovní dopisnice

Jak zde již bylo oznámeno, dne 1. června při vydání nových emisí poštovních známek České republiky, byla vydána i jedna příležitostná poštovní dopisnice "15 let od ustavení českého Senátu" nominální hodnoty "A" (ekvivalent 10,00 CZK, tedy tuzemskému výplatnému). To co ve zprávě chybělo byl obrázek.


Zde je, kromě teritoriálních sběratelů České republiky tentokrát mohou mít radost i sběratelé námětů, jen namátkou: Senát, lvi (to prosím v logu Senátu), architektura, Albrecht z Valdštejna, a... trochu překvapivě i auta (ve spodní části fotografie je jich celkem - zaparkovaných - deset). Možná si někdo z námětářů dá i práci zjistit jednotlivé značky vozů...
Dopisnice byla vydána v poměrně malém - ale vlastně dnes u celin již standardním - nákladu 4.700 kusů. Současně bylo na poště "118 00 Praha 011" v době od 1. do 8. června 2011 používáno příležitostné poštovní razítko s logem Senátu v obrazové části.


Další dvě příležitostné poštovní dopisnice jsou plánovány na příští týden - 15. června. První "20 let policie ČR" je nominální hodnoty "A", vyjde plánovaném v nákladu 4.200 kusů. Druhá "575. výročí basilejských kompaktát" je rovněž nominální hodnoty "A", její plánovaný náklad je 4.000 kusů. 

2011/06/07

Poštovní muzeum v novém obalu

Ne, není to o nové fasádě na budově Poštovního muzea Praha. I když... to tak trochu o nové fasádě je, ale virtuální. Na webovou prezentaci Poštovního muzea se samozřejmě můžeme dostat prostřednictvím stránek jeho provozovatele - s.p. Česká pošta (http://www.ceskaposta.cz/).


Poštovní muzeum samotné se však prezentuje i na vlastních webových stránkách  http://www.postovnimuzeum.cz/, kde je možné najít mnoho dalších aktuálních informací o jeho provozu, sbírkách, i připravovaných akcích. Na ty nejzajímavější se pokusíme průběžně upozorňovat i na tomto blogu.

2011/06/02

O kráse květů

Dne 27. května vyšla (zatím?) poslední výplatní známka z emise "Krása květů", se kterou se na poštovních přepážkách s.p. Česká pošta můžeme setkávat již devátým rokem. Ano, ta první - hodnoty 6,40 CZK - vyšla již 1. září 2002.

Celou emisi na následujících řádcích představíme, nikoliv podle data vydání, ale podle příslušné nominální hodnoty vydané známky.

Známka hodnoty 0,50 CZK "Chrpa" (katalogové označení č. 0378) vyšla dne 22. října 2003.


Známka hodnoty 1,00 CZK "Brambořík" (katalogové označení č. 0516) vyšla dne 9. května 2007.


Známka hodnoty 2,00 CZK "Chryzantéma" (katalogové označení č. 0684) vyšla dne 27. května 2011.


Známka hodnoty 2,50 CZK "Kokarda" (katalogové označení č. 0537) vyšla dne 12. prosince 2007.


Známka hodnoty 3,00 CZK "Azalka" (katalogové označení č. 0554) vyšla dne 19. března 2008.


Známka hodnoty 4,00 CZK "Sasanka" (katalogové označení č. 0660) vyšla dne 29. září 2010.


Známka hodnoty 6,40 CZK "Maceška" (katalogové označení č. 0330) vyšla dne 1. září 2002.


Známka hodnoty 6,50 CZK "Jiřina" (katalogové označení č. 0379) vyšla dne 22. října 2003.


Známka hodnoty 7,50 CZK "Lilie" (katalogové označení č. 0423) vyšla dne 18. ledna 2005.


Známka hodnoty 10,00 CZK "Růže" (katalogové označení č. 0543) vyšla dne 30. ledna 2008.


Známka hodnoty 11,00 CZK "Ibišek" (katalogové označení č. 0461) vyšla dne 1. února 2006.


Známka hodnoty 15,00 CZK "Lichořeřišnice" (katalogové označení č. 0529) vyšla dne 5. září 2007.


Známka hodnoty 19,00 CZK "Fuchsie" (katalogové označení č. 0428) vyšla dne 2. března 2005.


Známka hodnoty 21,00 CZK "Gerbera" (katalogové označení č. 0550) vyšla dne 5. března 2008.


Známka hodnoty 23,00 CZK "Pelargónie" (katalogové označení č. 0517) vyšla dne 9. května 2007.


Známka hodnoty 24,00 CZK "Narcis" (katalogové označení č. 0466) vyšla dne 22. února 2006.

Známka hodnoty 25,00 CZK "Kosatec" (katalogové označení č. 0658) vyšla dne 15. září 2010.


Známka hodnoty 30,00 CZK "Tulipán" (katalogové označení č. 0659) vyšla dne 15. září 2010.


Zatím vyšlo celkem osmnáct různých nominálních hodnot. Pro sběratele - specialisty - známek České republiky tak vyvstává zajímavá výzva. Opravdu ve své sbírce mají poštovní použití všech hodnot? Samozřejmě i s ohledem na frankatury jednoznámkové, či smíšené s ostatními výplatními a příležitostnými známkami. Přejeme dobrý lov.

2011/06/01

Nové známky - nová výstava

Dnes Česká pošta s.p. vydala tři nové známkové emise. První z nich je tradiční - pod názvem "Dětem" vychází jedna poštovní známka nominální hodnoty 10,00 CZK s tématem kreseb Malá čarodejnice od Zdeňka Smetany. Zároveň vychází i známkový sešitek ve speciální úpravě osmi známek s dvěma kupony.


Druhou emisí je jednoznámková "Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze" nominální hodnoty 26,00 CZK, známka je vydávána v přepážkovém listu o čtyřech známkách. Provedení samotné známky je velmi zdařilé, otázkou však zůstává její načasování. Třísté devadesáté výročí je sice opravdu výročím, ale známkové oddělení České pošty s.p. nastavilo dosti nebezpečný precedens. Bývávalo "dobrým" zvykem, že známky se vydávaly ke kulatým, půlkulatým či méně obvykle ke čtvrkulatým výročím. Do budoucna bude jistě složitější "odbývat" zájemce k připomenutí např. 430. výročí zajímavé události, když budou moci připomenout toto vydání. Možná v tomto roce by bylo vhodnější připomenout např. 650. výročí narození českého krále Václava IV. či 750. výročí korunovace Přemysla Otakara II. českým králem. Na druhou stranu - proč si občas nepřipomenout i české prohry (byť nekulatě). V této souvislosti v příštím roce budeme "slavit" již 578. výročí bitvy u Lipan.


Třetí - a pro tento den i poslední - známkovou emisí je jednoznámková "100 let od prvního veřejného letu Jana Kašpara". Nominální hodnota známky je 21,00 CZK, výplatným je tak předurčena stát se prioritní (leteckou) zásilkou do zámoří (do 20 gramů).  


Jak se již stalo tradicí, bude se dnes od 15.00 hodin v prostorách bývalé prodejny filatelie v 1. patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (nad dvoranou) konat již 7. výstavka podkladů pro tisk právě těchto známek za účasti zástupců České pošty, s.p., autorů a rytců známek, jakož i zástupců Poštovní tiskárny cenin Praha a.s. Účast je pro dnešní den přislíbena od všech výtvarníků i rytců.
Zároveň dnešního dne vychází i příležitostná poštovní dopisnice nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, ekvivalent 10,00 CZK) k 15. výročí ustavení Senátu České republiky.