Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/08/31

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA - Mimořádná celistvost

Od dnešního dne je v pravém sloupci tohoto blogu odkaz na zajímavé poštovně-historické materiály z období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Jistě neuškodí si některé materiály představit poněkud blíže.


Tento doporučený dopis (se službou expres) byl zaslán z Polné do Prahy v roce 1940. Pro méně zkušené filatelisty je třeba předeslat, že služba "EXPRÉS" neznamenala rychlejší přepravu (ta byla vždy standardní s ostatními zásilkami), ale pouze přednostní - expresní - doručení v místě dodání.

Určitou zajímavostí může být i osoba adresáta - Ing. Dr. Rudolf Gilbert byl jedním z našich nejvýznamnějších znalců poštovních známek XX. století.

Celkové výplatné za dopis činilo 6,40 K a bylo vyskládáno následovně: základní tarif za dopis v další přepravě (II. hmotnostního stupně - od 21 do 250 gramů) byl 2,40 K (tento tarif platil od 01.06.1940 až do konce protektorátu), příplatek za službu doporučeně (zapsaná zásilka) byl 2,00 K (tento tarif platil od počátku protektorátu až do 30.09.1940), a příplatek za službu expres (spěšnostní doručení) byl 2,00 K (tento tarif rovněž platil od počátku protektorátu až do 30.09.1940).
Z pohledu výplatného ve vztahu k požadovaným službám, mohl tento tarif - 6,40 K - být použit pouze v období od 01.06.1940 do 30.09.1940, tedy pouhé čtyři kalendářní měsíce.

Navíc bylo zaplaceno na příplatkových dobročinných známkách celkem 2x 40 h a 2x 80 h, tedy navíc celkem 2,40 K k ceně požadovaných služeb.

Výplatné bylo zaplaceno celkem 11 (!) poštovními známkami čtyř (!) protektorátních emisí. Z IV. protektorátní emise výplatních a příležitostných známek "Krajinářské náměty (II.)" byly použity hodnoty 40 h (Zvíkov, katalogové označení 0028) a 1,20 K (Brno, katalogové označení 0032) - známky byly vydány 15.08.1939 (platily až do 31.03.1943). Z V. protektorátní emise "Lipová ratolest (I.)" byly použity hodnoty 2x 10 h (katalogové označení 0021) a 2x 25 h (katalogové označení 0023) - známky byly vydány 30.08.1939 (platily až do 31.03.1943). Z IX. protektorátní emise "Krajinářské náměty (VI.)" byla použita hodnota jediná - 50 h (Jindřichův Hradec, katalogové označení 0041) - známka byla vydána 31.03.1940 (platila až do 31.03.1943). Z poslední - XII. protektorátní emise - "Dobročinné pro Německý Červený kříž" byly použity obě hodnoty navíc v kombinaci s kupóny - 2x 60 h (s příplatkem + 40 h, katalogové označení 0050) a 2x 1,20 K (s příplatkem + 80 h, katalogové označení 0051), známky byly vydány 29.06.1940 (platily až do 31.12.1940).
Z pohledu souběžné platnosti poštovních známek mohly být tyto použity pouze v období od 29.06.1940 do 31.12.1940, tedy pouhých šest kalendářních měsíců.  


Použitá poštovní razítka byla dvě - první jako podávací u poštovního úřadu "Polna - Polná" (číslo poštovního úřadu dle II. dílu "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorát Čechy a Morava/ Protektorat Böhmen und Mähren" je PU.2674) je typu A.11 s rozlišovacím písmenem "b" (bylo používáno v období od 30.05.1940 do 10.05.1945). Druhé - jako dodávací u poštovního úřadu "Prag 31 - Praha 31" (číslo poštovního úřadu je PU.2716) je rovněž typu A.11 s rozlišovacím písmenem "3e" (bylo používáno v období od 02.11.1939 do 09.05.1945).
Z pohledu souběžné platnosti poštovních razítek mohly být tyto použity pouze v období od 30.05.1940 do 09.05.1945, tedy téměř rovných pět let.

Pokud vezmeme v úvahu vypočtený poštovní tarif, použité poštovní známky a použitá poštovní razítka, vyjde časový úsek, ve kterém mohlo k této kombinaci dojít - od 29.06.1940 do 30.09.1940 - tedy pouhé tři měsíce. Z tohoto pohledu se jedná o celistvost mimořádnou a velmi kvalitní do sbírky protektorátu, i pro použití do případného výstavního exponátu.

Co ještě více celistvost "vylepšuje", je skutečnost, že vzhledem ke službě EXPRES byla po příchodu do Prahy (zřejmě rovnou z nádražní pošty) přepravena k doručovací poště "Prag 31 - Praha 31" prostřednictvím pražské potrubní pošty. O tom svědčí číslice "3576" oražená paginýrkou v červené barvě na přední straně dopisu.  

Tolik o jedné ze zajímavých položek celistvostí Protektorátu Čechy a Morava  (1939-1945) umístěných v e-shopu NEWSPHILA, která se právem pyšní titulem celistvost mimořádná... 
      

2012/08/30

ČESKO - Světové automobily na známkách (I.)

Jak jsme již na stránkách našeho blogu NEWSPHILA informovali, ve středu 5. září 2012 vyjde známkový sešitek s emisí "Václav Zapadlík - Světová auta". První ze šesti samolepicích známek - nominální hodnoty "E" (výplatné za dopis do 20 gramů prioritně do Evropy) - je věnována automobilové značce "Duesenberg" (známka má katalogové označení 0735). 


Duesenberg byla značka luxusních automobilů vyráběných americkou společností Duesenberg Motor Company v letech 1913 až 1937. Více informací o této značce naleznete zde.


Logem společnosti se stal orel s roztaženými křídly doplněný názvem značky. Ostatně ten je součástí obrazového motivu FDC (obálky prvního dne vydání) i příležitostného poštovního razítka na FDC.   

Španělský král Alfons XIII. před svým automobilem značky Duesenberg, model "J" (1930).

Automobily této značky se brzy staly symbolem luxusu i společenského postavení. A to bez ohledu na probíhající hospodářskou krizi na konci dvacátých a začátku třicátých let XX. století.

Herec Clark Gable před svým automobilem značky Duesenberg, model "SSJ" (1936).

Automobily se postupně dostaly i na stříbrná plátna. Stejně jako dnes, i tehdy bylo nutné napřed oslovit filmová studia a výsledky se brzy dostavily...

Fred Duesenberg v automobilu své značky (model "J"), obklopen "dívkami MGM" (filmová studia MGM, cca 1930).


Snímek z filmu "The Gay Divorcee" (1934), s hvězdami Ginger Rogersovou a Fredem Astairem v hlavních rolích, v menší roli (byť v celém filmu "vystupoval" několikrát) automobil značky Duesenberg, model "J" (z roku 1929). 

Se známkou je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC), vychází v nákladu 4.400 kusů, její prodejní cena je 27,00 CZK, katalogové označení je 0735 FDC


Po první světové válce, kdy firma "Duesenberg Motor Company" vyráběla zejména lodní a letecké motory pro britské a francouzské ozbrojené síly, se společnost vrátila k výrobě automobilů. Do roku 1937 vyrobila následující modely (v závorce počet vyrobených aut): 1921-1927 Model "A" (cca 650), 1926-1927 Model "X" (13), 1927: Model "Y" (1), 1929-1937:  Model "J" (435), 1932-1937: Model "SJ" (36), a 1933-1936: Model "SSJ" (2). Celkem bylo touto automobilovou značkou vyprodukováno více než 1.100 vozů. Dnes se zachovalé kusy řadí ke sběratelsky oceňovaným veteránům. 

Automobil Duesenberg, model "J" Murphy Convertible Coupe (1929) před rodným domem bratrů Duesenbergových v Kirchheide (3. září 2007), zdroj: wikipedie. 


Kromě obálky prvního dne vydání (FDC) ve stejný den dává Česká pošta s.p. do oběhu i nálepní list (katalogové označení 0735 NL). Jeho pořizovací cena je 22,00 CZK, celkový náklad nebyl doposud vydavatelem oznámen.  


Na závěr je nutné připomenout, že tento automobil se na ceninách České republiky nevyskytuje poprvé. V roce 2009 byla vydána sada tří příležitostných poštovních dopisnic "Retro Prague 2009" (grafické provedení společnost PRESSFIL Plzeň), kdy jedna z nich byla věnována značce "Duesenberg" s vyobrazením modelu "J" Derham Tourster z roku 1933. I o další známce emise "Václav Zapadlík - Světová auta" Vás budeme podrobně informovat na stránkách našeho blogu, v pokračování tohoto článku. 

2012/08/29

SLOVENSKO - Materiály Slovenské pošty (POFIS) připravené k veletrhu Sběratel!

Slovenská pošta se veletrhu Sběratel zúčastňuje pravidelně. A tak není překvapením, že její stánek (resp. stánek její specializované divize POFIS) budeme mít možnost navštívit i na veletrhu letošním.


Akcie se uskuteční od 6. do 8. září 2012 na výstavišti PVA Expo Letňany (adresa: Beranových 667, Praha 9, lokace GPS: 50°7'41.662"N, 14°30'51.679"E). Stánek Slovenské pošty - POFIS (číslo 209) se bude nacházet v hale číslo 2.


Na čtvrtek 6. září 2012 je připravena k vydání příležitostná poštovní dopisnice "Sběratel 2012" nominální hodnoty "T2 50g" s přítiskem (autor Adrián Ferda) věnovaným pražskému veletrhu.


Dále bude na stánku používán příležitostný poštovní kašet, velmi krásně a zajímavě graficky provedený. Na jeho čtyřech stranách naleznete mnoho pražských památek - alespoň namátkou: pražský kamenný "Karlův" most, Staroměstské náměstí s Týnským chrámem, Pražský hrad s kostelem sv. Jiří a katedrálou sv. Víta...


Posledním materiálem připraveným s souvislosti s veletrhem Sběratel je tiskový list se známkami a personifikovanými kupony, kde jednou z dominant je opět Staroměstské náměstí s Týnským chrámem a domem U kamenného zvonu.


Lze zákonitě předpokládat, že o připravené materiály bude na veletrhu velký zájem, i když je velmi pravděpodobné, že na stánku POFIS si přijdou na své i sběratelé starších známek a celin Slovenské republiky. 

2012/08/28

ČESKO - Krása orchidejí

Když v souvislosti s veletrhem Sběratel a používanými příležitostnými poštovními razítky lze hovořit o "smršti", stejný výraz je pravděpodobně vhodné použít i pro středu 5. září 2012, kdy vyjdou tři nové emise poštovních známek.


O vydání známkového sešitku samolepicích známek "Světová auta" jsme již na stránkách našeho blogu NEWSPHILA informovali. Další známkovou emisí je "Pěstitelství - krása orchidejí". Celkem vychází čtyři poštovní známky.


První z nich - nominální hodnoty 10,00 CZK (v den vydání možno použít jako tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) - zobrazuje orchidej Dendrobium peguanum (katalogové označení známky: 0730).


Druhá - nominální hodnoty 14,00 CZK (v den vydání možno použít jako tuzemské výplatné za nestandardní dopis do hmotnosti 100 gramů) - zobrazuje dvě orchideje: Stanhopea tigrina a Coryanthes feildingii (katalogové označení známky: 0731). 


Třetí - nominální hodnoty 18,00 CZK (v den vydání možno použít jako tuzemské výplatné za dopis v hmotnostním rozpětí 101 až 500 gramů) - zobrazuje dvě orchideje: Cattleya aclandiae a Cattleya maxima (katalogové označení známky: 0732). 


Čtvrtá - nominální hodnoty 20,00 CZK (v den vydání možno použít jako výplatné za prioritní dopis do Evropy do hmotnosti 20 gramů, případně jako výplatné za ekonomický dopis do mimoevropských zemí do hmotnosti 20 gramů) - zobrazuje tři orchideje: Paphiopedilum charlesworthii, Paphiopedilum insigne a Paphiopedilum hirsutissimum (katalogové označení známky: 0733).


Známky vycházejí v aršíkovém provedení, společně se čtyřmi kupony. Autory výtvarného návrhu emise jsou Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytiny pan Marin Srb. Tisk je proveden v archové kombinaci černé rytiny a plnobarevného ofsetu. Rozměr aršíku je 118,5 x 170 mm, celková nominální hodnota je 62,00 CZK (katalogové označení aršíku je: 0730-0733 A). Aršík nelze zaslat jako jedno kusovou frankaturu ani v tuzemsku, ani do zahraničí.

2012/08/25

ČESKO (Praha) - Blíží se razítková "smršť"

Na počátku září - od čtvrtka 6. do soboty 8. září - propukne u příležitostné poštovní přepážky pošty "190 00 PRAHA 9", umístěné v prostorách výstavního areálu PVA Letňany doslova razítková "smršť". V těchto třech dnech, kdy probíhá tradiční veletrh Sběratel, bude používáno celkem šest příležitostných poštovních razítek

Ve čtvrtek 6. září to budou rovnou tři razítka. První s vyobrazenou poštovní známkou a textem "Veletrh Sběratel slaví 15 let! Sběratel Sammler Collector". Druhé pouze s obrazovým motivem kolibříka a květiny, bude používáno u příležitosti vydání nových analogických pohlednic (cartes maxima) České pošty s.p. "Krása orchidejí". 


Třetí bude používáno v souvislosti s vydáním nové příležitostné poštovní dopisnice (nominální hodnoty "A") "Harley-Davidson Club Praha" v grafickém provedení Václava Zapadlíka, text je "Harley - Davidson, Motor Cycles", obrazovým motivem je pneumatika. Všechna tři razítka budou používána na přepážce České pošty s.p. umístěné ve výstavním areálu, od 10.00 do 18.00 hodin.


Pátek 7. září bude poklidnější. U příležitostné přepážky bude používáno pouze jedno razítko s textem "Maestro Václav Zapadlík na Sběrateli, Sběratel Sammler Collector" a s vyobrazeným autoportrétem malíře. Razítko bude používáno v souvislosti s vydáním nové emise poštovních známek "Václav Zapadlík - Světová auta". Razítko bude používáno na přepážce České pošty s.p. umístěné ve výstavním areálu, od 10.00 do 18.00 hodin.


Sobota 8. září - poslední den veletrhu - a dvě již tak trochu tradiční příležitostná razítka. První s textem "Poštovní správa Spojených národů, Den OSN, veletrh Sběratel" s vyobrazeným logem OSN.


Druhé s textem "15. mezinárodní veletrh Sběratel, Sběratel Sammler Collector" a s vyobrazeným logem veletrhu. Obě razítka budou používána na přepážce České pošty s.p. umístěné ve výstavním areálu, od 10.00 do 16.00 hodin.


Zaslané filatelistické materiály opatřené otisky těchto razítek bude možné doplnit i o příležitostnou R-nálepku, používanou u poštovní přepážky po všechny tři výstavní dny.

2012/08/23

ČESKO - Světové automobily na známkách

Na středu - 5. září 2012 - připravuje Česká pošta s.p. vydání speciálního známkového sešitku věnovaného automobilům. Emise "Václav Zapadlík - Světová auta" bude obsahovat celkem šest samolepicích známek nominální hodnoty "E" s tématikou šesti legendárních automobilů světa...  


Na stránkách blogu NEWSPHILA si je v následujících dnech postupně představíme, dnes alespoň předkládáme přední rozloženou stranu obalu známkového sešitku a vyobrazení rozložené vnitřní strany.


Nominální hodnota známek "E" je určena jako výplatné za dopis do hmotnosti 20 gramů do Evropy (v den vydání emise je rovna 20,00 CZK), prodejní cena známkového sešitku je tak ke dni vydání 120,00 CZK.  


2012/08/22

ČESKO (Praha) - Olympijské razítko

Od pondělí 20. srpna 2012 je na pražské hlavní poště "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici používáno příležitostné poštovní razítko s blahopřáním úspěšným medailistům z olympijských her v Londýně.


Jak si jistě vzpomínáte, česká olympijská výprava v médiích zaujala již při zahájení olympijských her svými modrými holinkami. Nelze se tedy divit, že i pamětní razítko s textem "Blahopřejeme medailistům z Londýna" má tvar holinky. Jen razítkovací barva je černá. 


Grafický návrh razítka včetně rytiny provedl pan Miloslav Bláha, razítko bude na poště používáno až do pátku 24. srpna 2012.

2012/08/21

ČESKO - O "škrtání" ve státním podniku Česká pošta

Ne, nebojte se, tento článek nebude o "rušení" či "škrtání" poboček státního podniku Česká pošta, což je současné - velmi vděčné - mediální téma. Je o mé dnešní osobní zkušenosti s Českou poštou. Nicméně na "škrtání" v dalším textu dojde...


Dnešního dne jsem připravil k odeslání několik zásilek pro sběratele - filatelisty. A jak je již několik desetiletí dobrým zvykem, jedná-li se o zásilku pro sběratele, je třeba ji řádně ofrankovat. Vzhledem k hmotnosti a požadované službě (R-doporučeně) "vyhrály" aršíky "Ochrana přírody". A tak byly částečně roztrhány a doplněny výplatními známkami (emise "Krása květů") na hodnotu výplatného 34,00 či 37,00 CZK. Na tomto místě je třeba ještě podotknout, že tyto aršíky nejsou běžně na všech poštách k dispozici, a tak je nutné si je zajistit např. na filatelistických přepážkách pošt, či přímo v Postfile (nebo na hlavní poště) v Praze.


Včerejší a dnešní den není třeba obyvatelům České republiky příliš popisovat. Vedra... vedra... vedra. V Plzni, stejně jako všude. Při pohybování se po městě (byť vedry omezeném) tak "vyhrála" momentálně nejbližší pošta - "co by kamenem dohodil" nedaleko od hlavního vlakového nádraží v Plzni. To "co by kamenem dohodil" funguje pouze tak, že přehodíte kámen přes koleje... a obvykle se do pošty trefíte. Pokud ji však chcete navštívit, nezbývá než dlouhá cesta k podjezdu a dlouhá cesta od něj.


Na stranu druhou, v rámci utrácení evropských i našich peněz (které sice nemáme, ale kdo by se o to staral...) se začíná budovat v rámci rekonstrukce železničního koridoru podchod, který tu dlouhou vzdálenost zkrátí na třicet, čtyřicet metrů. A tak alespoň zde se utrácí za něco rozumného... Ale to jen na okraj.Pošta "327 00 Plzeň 27" na první pohled nic moc, ale zde není eloxovaný hliník či kouřová skla potřebný, funkčnost vítězí. Pro úplnost, budova je "de facto" postavené provizorium v roce 1945 po náletech, s tím, že za několik let bude postavena budova nová. No... a za chvíli jí bude sedmdesát, a už pár let je vlastně v důchodu...


Vedra zřejmě způsobila, že jsem mohl rovnou k jedné ze tří otevřených přepážek. Podání dopisů k přepravě bez problému, byť vzhledem k počtu známek měla paní Michaela Boudová trochu těžší práci vše řádně spočítat, ale vše "klaplo" naprosto profesionálně a já si přebíral podací lístky vyjeté z tiskárny počítače a připravoval se k odchodu...


... když tu paní vzala denní razítko, orazila jej na všech zásilkách mimo známky (naivně jsem se domníval, že je to z důvodu čitelnosti data a hodiny podání), a dále vzala modrou propisovací tužku a všechny známky důsledně přeškrtala... V první chvíli jsem přemýšlel, kdo mně bude na podlaze oživovat, pak jsem napočítal do deseti... a se slovy "Vy si snad děláte srandu..." jsem zahájil s paní dialog. 


Tedy paní si "srandu" či "legraci" nedělala, a s vážnou tváří mi vysvětlila, že se takto musí známky znehodnocovat, a že je to i v předpisech... Bohužel, paní vedoucí pošty již nebyla k dispozici, a ani s další kolegyní jsme nijak dál nepokročili... Výsledkem mé neústupnosti bylo  - značně neochotné - oražení alespoň několika známek denním razítkem. A paní za přepážkou byla a je dále přesvědčena o své pravdě...


Domnívám se, že poštovní předpisy hovoří trochu jinak, i když tam jistě zmínka o škrtání je (ale nikoliv v souvislosti s podáváním zásilek). Možná to ukazuje na problém zásadnější, a sice na špatné proškolení zaměstnanců státního podniku Česká pošta - zvláště těch mladších... I když lidsky samozřejmě mohu pochopit, že v rámci nových a nových produktů České pošty s.p. od pojištění po materiály s Krtečkem a hovorů s nezaměstnanými (aneb jak generovat příjmy státního podniku), se postupně ztrácí původní poslání pošty - přebírat, přepravovat a dodávat dopisy - sběratelsky a filatelisticky to tolerovat nemohu.


"Co můžeš udělati dnes, neodkládej na zítřek!" praví staré české přísloví. Na webových stránkách státního podniku Česká pošta existuje "Průzkum spokojenosti", kde mohou jak odesilatelé, tak i adresáti sdělovat podniku své zkušenosti s jeho službami, a to jak ty dobré, tak i špatné. Dnes jsem se o svou zkušenost podělil, jsem zvědavý na reakce...

A jen tak mimochodem. Jaké zkušenosti máte Vy - sběratelé, filatelisté - se "škrtáním" známek pracovníky České pošty s.p. při podání zásilek? Napište nám...               

2012/08/20

ČESKO - Nový pamětní list

Jak jsme již na našich stránkách informovali, Česká pošta s.p. - odbor Známkové tvorby - vydává další pamětní list, tentokrát k XX. Mezinárodnímu dudáckému festivalu ve Strakonicích


Pamětní list - v pořadí již jednadvacátý - vychází dne 22. srpna 2012 v nákladu 2.400 kusů (číslovaných od 0046301 do 0048700), prodejní cena je 30,00 CZK.

Některé z nově vydaných i starších Pamětních listů vydávaných oddělením Známková tvorba státního podniku Česká pošta si můžete právě teď zakoupit v E-shopu NEWSPHILA  na tomto odkazu zde

2012/08/15

ČESKO (Rokycany) - Výročí Klubu filatelistů

Od dnešního dne - středy 15. srpna 2012 - si rokycanský Klub filatelistů připomíná své výročí založení. Svou "osmdesátku" tak oslaví používáním cenné nálepky APOST s přítiskem "80 let KF" na poště "337 01 ROKYCANY 1" a to až do soboty 15. září 2012.

SLOVENSKO (Banská Bystrica) - Výročí filatelistické akademie


Ve čtvrtek 16. srpna 2012 si filatelisté na Slovensku připomenou již 15. výročí založení Slovenské filatelistické akademie, odborné společnosti jejíž cíl je jak zvyšovat odbornost ve filatelii či poštovní historii, tak i propagovat tyto obory vůči veřejnosti. 


Jak jinak si výročí připomenout, než používáním ručního příležitostného poštovního razítka, a to na poště "BANSKÁ BYSTRICA 1". Autorem grafického návrhu je pan Dušan Jarina.


Od stejného autora je i obrazová část dopisnice vydané k této události (ve stejný den) i akciovou společností Slovenská pošta. Náklad dopisnice prozatím nebyl vydavatelem oznámen.

2012/08/14

ČESKO (Tábor) - Internetové stránky táborského klubu

Dnešního dne byl do seznamu Klubů filatelistů v České republice, který vedeme ve sloupci "O FILATELII V ČESKU... aneb kde to žije!" (najdete jej ve spodní části pravého sloupce) přidán odkaz na Klub filatelistů 02-13 (SČF) z jihočeského Tábora. Informace o Klubu i o dění ve filatelii jsou provozovány na webové adrese http://kftabor.webnode.cz/.


Věříme, že tato prezentace přispěje k většímu zájmu o filatelii a poštovní historii na Táborsku a Klubu samotnému přejeme hodně nových členů - sběratelů poštovních známek...  

ČESKO - Římský císař a "kulaté" výročí narození

Nestává se příliš často, aby při vydávání příležitostných poštovních dopisnic České republiky, bylo připomínáno výročí v násobku tisíců. Od čtvrtka - 16. srpna 2012 - tato hranice padla. Společnost PRESSFIL Plzeň s.r.o. k tomuto datu dává do oběhu novou příležitostnou poštovní dopisnici s tématem "2000. výročí narození římského císaře Caliguly".


Pravda, když se 31. srpna roku 12 (našeho letopočtu) malý Gaius Caesar Augustus Germanicus (jak znělo jeho pozdější celé jméno) nedaleko dnešního Anzia narodil, nikdo netušil, že se shodou okolností (i tak lze nazvat průběžnou krvavou lázeň při vyvražďování jednotlivých možných následníků v rámci císařské rodiny) stane v pořadí třetím římským císařem.


Jako císař vládl poměrně velmi krátce - od 16. března roku 37 do 24. ledna roku 41, kdy byl zavražděn. I jako císař byl znám pod svou přezdívkou Caligula (Botička), kterou obdržel již jako dítě. Dnes jej - jako historickou postavou blízkou i nám - známe (pro starší generace) z výborných románů Roberta Gravese "Já, Claudius" (Londýn, 1934, a New York, 1934) a "Claudius Bůh a jeho žena Messalina" (Londýn, 1934, a New York, 1935). Případně (pro generaci mladší) z dnes již kultovního britského seriálu  BBC "Já, Claudius" (z roku 1976), kde historické postavy ztvárnili význační herci - John Hurt (Caligula), Derek Jacobi (Claudius), Patrick Stewart (Seianus), či John Rhys-Davies (Macro). Poměrně (na svou dobu) skandálním se stal celovečerní film režizéra Tinto Brasse z roku 1979 "Caligula", ve kterém císaře zpodobnil Malcolm McDowell.


Příležitostná poštovní dopisnice "2000. výročí narození římského císaře Caliguly" nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 10,00 CZK) vychází dne 16. srpna 2012 v limitovaném nákladu 1.000 kusů.

Dopisnici (v celkové prodejní ceně 50,00 CZK/ks) je možno objednat na e-mailové adrese: newsphila.plzen@centrum.cz, současně je zde možno obdržet informace o výši poštovného v případě zaslání do tuzemska, Evropy či zámoří.