Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2017/02/04

ČESKO - Nové příležitostné razítko (2017/05) "Květiny na známkách"

V pořadí páté příležitostné poštovní razítko v roce 2017 bude používáno v období od soboty 11. února do pátku 24. února 2017 u pošty "601 00 BRNO 1" v rámci akce - výstavy poštovních známek a květin "Květiny na známkách" v brněnské Botanické zahradě. 


Námětem obdélníkového poštovního razítka (autorem grafického návrhu je pan Jaroslav Punčochář) je kresba květiny "orámovaná" texty "KVĚTINY NA ZNÁMKÁCH", "BOTANICKÁ ZAHRADA PřF MU", dále názvem pošty "BRNO 1" a datem používání razítka.
Razítko bude používáno v sobotu (11.), v neděli (12.), a ve čtvrtek (16.) u příležitostné poštovní přepážky umístěné v areálu Botanické zahrady v Brně, vždy od 09.00 do 16.00 hodin.
Po zbývající dny bude sběratelům k dispozici v prostorách pošty "601 00 BRNO 1" (na adrese: Orlí 655/30, Brno-město) v rámci standardní otevírací doby od pondělí do pátku od 08.00 do 18.00 hodin.


Vhodným doplněním pro poštovní použití tohoto razítka bude bezesporu příležitostná poštovní dopisnice vydaná v roce 2011 k 350. výročí narození brněnského rodáka George Josepha Kamela (1661-1706), nazývaného též Camellus. Byl botanikem, popisoval rostliny až na Filipínách. A právě po něm je pojmenovaná kamélie

Příležitostnou poštovní dopisnici je možné objednat na odkazu zde.

2017/02/02

ČESKO - Nové příležitostné razítko (2017/04) "Svatý Valentýn"

V pořadí čtvrté příležitostné poštovní razítko letošního roku bude používáno od čtvrtka 9. do úterý 14. února 2017 u pošty "270 05 MILOSTÍN". Jedná se o razítko používané k svátku zamilovaných, svatému Valentýnovi.


Tomu ostatně odpovídá i grafické řešení (autorem návrhu je pan Pavel Sivko) - uprostřed plochy razítka jsou dvě srdce probodnutá šípem, v horní polokruhu psaný text "sv. Valentýn", ve spodní části psacím písmem název pošty "Milostín" a datum používání.
Pokud budete chtít navštívit poštu "270 05 MILOSTÍN" osobně, bude otevřena následovně:
- 09.02. (čtvrtek): 13.15 - 15.15 hodin,
- 10.02. (pátek): 08.00 - 10.00 hodin,
- 13.02. (pondělí): 14.00 - 16.00 hodin, a 
- 14.02. (úterý): 13.15 - 15.15 hodin.


Speciální poštovní známka "Láska" nominální hodnoty 4,00 Kč k svátku zamilovaných byla vydána 4. února 1998 v nákladu 3.040.000 kusů, autorem grafického návrhu byl Vladimír Suchánek, rytcem Miloš Ondráček.

2017/02/01

SLOVENSKO - (SK 0023 A) Mohyla Milana Rastislava Štefánika (Bradlo), unikátní materiál

Ministerstvo dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky vydalo dne 17. prosince 1993 příležitostnou poštovní známku "Mohyla Milana Rastislava Štefánika - Bradlo" v nominální hodnotě 16,00 SKK.


Vícebarevná známka rozměrů obrazové části 40 x 26 mm byla vytištěná ve formě poštovního aršíku rozměrů 70 x 90 mm. Známka zobrazuje mohylu, realizovanou podle projektu významného architekta první poloviny XX. století Dušana Jurkoviča (1868-1947). V dolní části aršíku je zobrazen motiv okolní krajiny.


Autorem výtvarných návrhů emise byl akademický malíř pan Karol Felix, rytcem známky byl akademický malíř pan Martin Činovský, doprovodný motiv aršíku vyryl pan František Horniak. Celkový náklad aršíku (tištěného v Poštovní tiskárně cenin Praha, a.s. ocelotiskem z plochých desek) byl 213.000 kusů. Katalogové označení známky je SK 0023, aršíku SK 0023 A.


Společně se známkou (aršíkem) byla vydána i obálka prvního dne vydání (FDC), v celkovém nákladu 10.000 kusů. Její katalogové označení se SK 0023 FDC.
V průběhu prázdnin loňského roku (2016) byl společnosti NEWSPHILA předložen unikátní materiál k posouzení. Z posudku zveřejňujeme následující:

Popis materiálu:

Předmětem nabídky je kompletní tiskový list (TL) emise "Mohyla Milana Rastislava Štefánika - Bradlo", která byla vydána v aršíkovém provedení Slovenskou poštou dne 17. prosince 1993. Katalogové číslo aršíku se známkou nominální hodnoty 16,00 SKK je SK 0023 A.
....
Tiskový list (TL) obsahuje čtyři aršíkové pole - aršíky (A) s kompletním provedením tisku (otisky všech rytin pro použité barvy), je opatřen lepem, nejsou však provedeny závěrečné dokončovací práce, tj. rozříznutí na čtyři aršíky (A) a následně provedení rámcového zoubkování. Katalogové označení tohoto materiálu je SK 0023 A N TL
....
Materiál je ve špičkové kvalitě (**).

Hodnocení materiálu:

Jedná se o naprosto mimořádný doklad výroby příslušné emise. ... Zároveň je nutno podotknout, že se jedná o unikátní poštovně-historický materiál, což vyplývá i z faktu, že za posledních více než dvacet let nebyl žádný takový ani popsán v odborné literatuře, ani jinde zmiňován či nabízen.


Informaci o tomto nálezu zveřejňujeme na našem blogu po uplynutí pěti měsíční doby od sepsání posudku na tento materiál, a to na základě interních pravidel našeho Spolku. Jsme rádi, že náš posudek přispěl k doplnění významné sbírky poštovních známek Slovenské republiky, právě o tento unikátní sběratelský materiál. 

Máte-li zájem o doplnění své sbírky známek Československa, Slovenska, České republiky či Protektorátu Čechy a Morava o sběratelské a poštovně-historické materiály podobného charakteru, oslovte nás prostřednictvím e-mailu newsphila.plzen@centrum.cz, budeme Vás kontaktovat.