Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/05/31

Sobotní Pamětní list České pošty s.p.

Již publikovaná informace - před několika dny - o vydání nového "Pamětrního listu" České pošty s.p. neobsahovala pro sběratele - filatelisty to zásadní. A sice vyobrazení - což se tímto stává minulostí - obrázek je již zde.

2011/05/30

Poštovní muzeum Praha částečně uzavřeno!


Jak dnes oznamuje na svých webových stránkách s.p. Česká pošta, Poštovní muzeum Praha bude v termínu od 2.6. do konce srpna 2011 částečně uzavřeno z důvodu restaurování nástěnných maleb Josefa Navrátila ve čtyřech saloncích prvního patra. 


Termín znovuzpřístupnění včetně výstavního programu pro podzim 2011 bude včas oznámen. Stálá expozice známkové tvorby a prodejna v přízemí zůstávají otevřeny. 


Přístupná je rovněž knihovna a badatelna, umístěné v prvním patře budovy. Po dobu omezeného provozu bude uplatňováno jednotné snížené vstupné ve výši 10 Kč.


2011/05/29

Ve čtvrtek v Praze další přednáška!

Ve čtvrtek 2. června 2011 se v Praze od 16.30 hod. bude konat přednáška pana Ing. Kamila Rokose na téma Systém měření kvality v poštovní dopravě (včetně kvality otisků razítek) a využívání poštovních směrovacích čísel.
 
 
Ještě na doplnění - pan ing. Kamil Rokos byl dlouholetým pracovníkem pošty (v letech 1958-2001), a to jak v provozu, tak v řídících útvarech (Ústřední správa spojů, poté Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací ČR a po další organizační změně bylo jeho zaměstnavatelem Ústřední ředitelství spojů). Svoji přednášku a vzpomínky doprovodí celou řadou ukázek pracovních materiálů a účastníci přednášky obdrží připravené vybrané pracovní listy.
 

Přednáška se koná v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90),v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), jako součást klubového setkání Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů v Praze.  
 
 
Jsou vítáni všechny zájemci o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
 
 
A jen tak mimochodem - když jsem při přípravě tohoto článku "zabrousil" na internetové stránky provozovatele domu Portus (http://www.zivot90.cz) dozvěděl jsem se o historii domu velmi zajímavé skutečnosti.
Dům se ještě v XVII. století jmenoval "Koukolovský" (po majiteli z XV. století), později "U Bříšků" a nakonec "U Valšů". Jeho vlastníky, jako ostatně celého komplexu budov, který tvořily tři i čtyři domy, uváděné již k roku 1400, byli významní pražští měšťané. Původně zde stával velký dvůr, snad nějakého Borše z Riesenburka. Čtverhran  domů,  sjednocených v polovině XV. století – vlastnili a obývali ve středověku například staroměstský rychtář Václav ze Strašecího, později  Kryštof z Vartemberka a na Rohozci nebo na konci XVI. století primátor Jiří Kapr z Kaprštejna. Tento dům č. 286/18 je stavbou goticko - renesanční. Vlastní název domu "U Valšů" je název zájezdního hostince. Boršovský dvůr sloužil svou rozlehlostí jednu dobu jako místo přepřahání poštovních vozů. A tak Klub filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů volí místo pro své schůzky vskutku stylově.

2011/05/28

Nový předseda Svazu českých filatelistů (SČF)

Po dnešním zasedání vypadá složení nejvyššího vedení Svazu českých filatelistů (SČF) následovně:

- předseda Svazu: ing. Walter Müller,


- místopředsedové Svazu: ing. Vít Vaníček, a ing. Jiří Sedlák,

 
(ing. Vít Vaníček)

(ing. Jiří Sedlák)

- tajemník Svazu: mgr. Jaroslav Maleček,

 (obrázek umístěn na www.japhila.cz, zde pouze odkaz "proklik" na jeho originální umístění)

- členové Výkonného výboru Svazu: ing. Julius Cacka, ing. Petr Fencl, MUDr. Bedřich Helm, JUDr. Pavel Matoušek, a RNDr. Zdeněk Okáč.


Nově zvolenému předsedovi jménem svým i blogu NEWSPHILA přeji hodně úspěchů v nové práci.

2011/05/27

Tři nová vydání

Dnešní den - 27. května 2011 - vychází tři nová vydání poštovních známek České republiky.
Prvním je společné česko-slovinské vydání známky (aršíku) "Johann Gerstner (1851-1939)", známka hodnoty 34,00 CZK je celkem 682 v pořadí od prvního vydání České republiky.


Druhým vydáním je známka (č. 0683) zatím poslední výplatní "písmenkové" emise "Lidová architektura" s nominální hodnotou "Z" (tj. v době vydání emise rovnou ekvivalentu 21,00 CZK), která odpovídá ceně pro prioritní obyčejné zásilky do 20 g do mimoevropských zemí.  


Třetím vydáním je známka (č. 0684) - poslední - z výplatní emise "Krása květů" s nominální hodnotou 2,00 CZK a s motivem květu Chryzantémy.2011/05/26

Jak vypadá představení nových známek?

Již zítra - v pátek - se uskuteční v prostorách hlavní pražské pošty další výstavka spojená s představením nových poštovních známek. Jak ale takové představení vlastně vypadá?
Po zahájení a vlastním představení se autoři a rytci známek ocitnou v naprostém obležení zájemců a obdivovatelů všech těch malých grafických "zázraků" naší známkové tvorby. A podpisy, podpisy... 


... na které se čeká dlouhá a dlouhá fronta, pod nenápadným dohledem "dobré duše" všech filatelistů, paní Marie Chábové z prodejny filatelie hlavní pošty Praha 1...


... ale to nejdůležitější jsou bezesporu vystavené materiály - rozkresby, návrhy, soutisky, návrhy obálek prvního dne, razítek - zkrátka to vše, co rozehřeje srdce každého správného filatelisty...


... a tak nezbývá než věřit, že i tento pátek to bude vypadat tak nějak podobně. A že vlastně i "velká" pošta může pod náporem všech zvědavců a sběratelů působit jako pošta prostorově docela malá.

2011/05/25

Pátek - malé setkání na velké poště

Jak se již stalo dobrou tradicí, v den vydání nových poštovních známek se v prvním patře (v prostorách bývalé prodejny filatelie) pražské hlavní pošty (Jindřišská 14, Praha 1) koná výstavka výtvarných návrhů těchto známek (tentokrát již co do pořadí šestá).


A tentokrát toho bude docela hodně - vychází aršík hodnoty 34,00 CZK (č. 0682 A) "Johan Gerstner (1851-1939)", návrh: Karel Zeman, rytina: Jaroslav Tvrdoň, dále výplatní známka (č. 0683) hodnoty "Z" (zámoří, tedy ekvivalent 21,00 CZK) emise "Lidová architektura", návrh: Jan Kavan, rytina: Bohumil Šneider, a jako poslední druhá výplatní známka, tentokrát hodnoty 2,00 CZK (č. 0684) emise "Krása květů" s motivem Chryzantémy, návrh: Anna Khunová, rytina: Bohumil Šneider.


Účast prozatím avizovali paní Khunová a pánové Zeman, Kavan a Šneider. Sběratelé tak mají možnost si nově vydané známky doplnit autogramy tvůrců. Zahájení - již tradičně od 15.00 hodin.


Společné česko-slovinské vydání známek vychází v pátek

V pátek 27. května vychází v České republice a ve Slovinské republice společná emise pod názvem "Johann Gerstner (1851-1939)". Tématicky budeme informovat o české známce později, dnes - v předstihu - představujeme slovinské vydání.
Samotný zoubkovaný aršík - dle výtvarného návrhu Karla Zemana - má nominální hodnotu 1,33 EUR, jistou zajímavostí je v pravém dolním rohu natištěný čárový kód. Je tištěný čtyřbarevným hlubotiskem kombinovaným s ofsetem ve francouzské tiskárně Cartor Security Printing, vychází v nákladu 80.000 kusů.


Razítko prvního dne bude v používání na poště "1101 Ljubljana". Zda je razítko určeno pouze na znehodnocení známek na obálkách prvního dne vydání, či je v používání i na poště v příslušný den, jsme zatím nezjistili.


Na obálce prvního dne vydání je kresebný motiv průčelí budovy Opery a baletu v Ljubljaně a houslí v pravé části obrazu.


Co je pro nás poněkud netypické - aršík vychází 27. května 2011 - ukončení jeho prodeje je plánováno o rok později, přesně 27. května 2012.

2011/05/24

Květen - nové přítisky na kuponech

Dne 6. května 2011 vyšel nový přítisk na kuponech "15 let poštovny Dobré Pole" u známky hodnoty 10,00 CZK "Letní den". Celkový náklad přítisku je 50 kusů přepážkových listů. Další informace, případné objednání PL na adrese vydavatele: Poštovna Dobré Pole, Dobré Pole č.p. 89, 691 81 DOBRÉ POLE.


Včera - v pondělí 23. května 2011 - vyšel nový přítisk na kuponech "10 let Metropolitní univerzity Praha" u známky hodnoty 10,00 CZK "Gratulační kytice". Celkový náklad přítisku je 100 kusů přepážkových listů. Další informace, případné objednání PL na adrese vydavatele: Metropolitní univerzita Praha, Dubečská 900/10, 100 31 PRAHA 10, e-mail: info@mup.cz.


2011/05/23

Brendl na odstřel?! ... aneb o hrobaři české filatelie.

Dne 18. května 2011 jsem ve článku "Je časopis Filatelie "bulvár" nebo Svaz českých filatelistů (SČF) odchází do ilegality?" zveřejnil informaci z časopisu Filatelie č. 5 o rezignaci ing. Lumíra Brendla na funkci předsedy Svazu.

V závěru článku jsem uvedl i spekulaci na téma časových souvislostí s dnes medializovanou causou ing. Františka Beneše a jeho prodeje "nerozpoznaných" padělků vydání "POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919" a očekávaným stanoviskem Svazu k této záležitosti. Poslední věta zněla: "Nezbývá než věřit, že z časového hlediska se jedná pouze o náhodný souběh a tyto dvě události spolu nijak nesouvisí."

Bohužel, víra je sice hezká věc, ale dnes zveřejněný dopis ing. Lumíra Brendla na stránkách on-line magazínu o filatelii INFOFILA dává celé záležitosti jiný - temnější - význam. Vzhledem k závažnosti jsem se rozhodl zde celý otevřený dopis ocitovat (věřím, že to přátelům filatelistům z Infofily vadit nebude):

Vážení kolegové!
Někteří členové předsednictva a revizní komise SČF i další přátelé mě požádali, abych vysvětlil moji rezignaci, o které se dočetli nikoliv na stránkách Informací SČF, ale v květnové Filatelii č.5/2011.
Funkci předsedy SČF jsem vykonával déle než 15 let a byl jsem do ní opakovaně zvolen delegáty čtyř valných hromad SČF v letech 1995-2010. Se svou kandidaturou v roce 2010 jsem původně již nepočítal. Na naléhání tajemníka SČF Jaroslava Malečka jsem ji nakonec přijal. Napadání mé osoby ze strany Františka Beneše, majitele Filatelie, spol. s r.o., však trvá téměř rok. Na schůzi výkonného výboru SČF v červnu roku 2010 mne a místopředsedu SČF Víta Vaníčka dokonce obvinil z "komplotu", tj. "na domluvení se na společném spáchání zlého nebo trestného činu" vůči SČF. Kritika pokračovala i po 4. valné hromadě otevřenými dopisy a stanovisky. Vyvrcholilo to jeho elektronickým dopisem členům P SČF a RK SČF ze dne 9. dubna 2011, tj. přesně necelý den před 2. zasedáním předsednictva SČF 10. dubna 2011. Na jeho základě jsem napsal žádost o uvolnění z funkce předsedy SČF. Jen mě mrzelo, že nikdo z těch, kterým byl dopis Františka Beneše určen a kteří o něm na schůzi předsednictva snad věděli, nepronesl na moji obhajobu ani slovo a nad osočováním mé osoby se nepozastavil. Takový nevšímavý postoj jsem nečekal.
Rozhodně nechci, aby mé jméno poškozovalo pověst či postavení Svazu českých filatelistů, jehož jsem členem již 58 let, a proto jsem nabídl svou rezignaci.
Na přímý dotaz místopředsedy SČF Waltera Müllera jsem odpověděl, že jsem připraven i nadále plnit povinnosti člena výkonného výboru i předsednictva SČF a úkoly, které jsem ve SČF přijal.

S pozdravem
Lumír Brendl

Je velkou škodou pro českou (a moravskou) filatelii, že aktivity pana ing. Františka Beneše nyní zřetelně přecházejí - alespoň dle mého názoru - k získání titulu předseda SČF. Vzhledem k tomu, že jej již několik let označuji za "hrobaře české filatelie" - a to prosím není nadávka, pouze reálné zhodnocení výsledků jeho chování - a mám pro to dosti relevantních důkazů, obávám se, že na rakev s označením "SČF" již začínají dopadat první zásypy hlíny.  

Snad ještě jen poznámku - trochu smutnou. Je s podivem, že člověk který je napadán napíše: "nechci, aby mé jméno poškozovalo pověst či postavení Svazu českých filatelistů, jehož jsem členem již 58 let, a proto jsem nabídl svou rezignaci" a odchází, zatímco človek, o jehož charakterových vlastnostech si můžeme myslet své, bohorově zůstává. Na stranu druhou, alespoň to dává tušit charakter...

Vážený pane Lumíre Brendle. Sám za sebe věřím, že i přes tuto smutnou a hořkou záležitost ve filatelii a mezi námi filatelisty zůstanete a nezanevřete na nás. Ostatně, na svých cestách po klubech, klubových schůzkách a setkáních jste jistě sám zjistil, že podobných existencí (míním teď charakterů pana Beneše) je mezi námi opravdu jen velmi málo, že většině jde o náš krásný koníček - o filatelii. 
A mohu-li být na závěr osobní - známe se již přes třicet let a i díky Vám a Vašemu jurování na výstavách mladých filatelistů, připomínkách k mému exponátu, jsem nyní odborně filatelisticky tam kde jsem... Za to Vám patří můj velký dík (... a na toho "hrobaře" se vykašlete, nesahá Vám ani po kotníky).   

2011/05/21

Nový pamětní list České pošty s.p.

Na sobotu 4. června 2011 připravuje Česká pošta s.p. vydání dalšího - již šestého - z řady Pamětních listů. Bude vydán k výstavě pořádané v pobočce Poštovního muzea ve Vyšším Brodě pod názvem "Ohlédnutí za výstavou Pražský hrad v umění poštovní známky". 


Na Pamětním listě bude vylepena příležitostná známka hodnoty 12,00 CZK (č. 0597) z emise Krásy naší vlasti s vyobrazemím Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, doplněná otiskem příležitostného poštovního razítka. Cena pamětního listu je 30,00 CZK, celkový náklad zatím nebyl oznámen.


Pamětní list bude možno zakoupit na místě samém - u příležitostné poštovní přepážky umístěné v prostorách pobočky Poštovního muzea ve Vyšším Brodě, případně formou předobjednávky prostřednictvím karlovarského střediska Služeb filatelistům s.p. Česká pošta.


Vzhledem k námětu příležitostného razítka se nabízí kromě známky s vyobrazením vyšebrodského kláštera možnost použití i letošního aršíku k 400. výročí úmrtí posledního z rodu Rožmberků - Petra Voka. Klášter sloužil několik staletí jako místo umístění rodinné rožmberské hrobky. Námětovým sběratelům se tak nabízí velmi vhodné doplnění jejich sbírek.


Po dobu trvání vlastní výstavy zde budou současně v prodeji i katalogy pražské výstavy "Pražský hrad v umění poštovní známky" (z roku 2010) s původní přílohou - ocelorytinou - "černotiskem" známky číslo 0631.

2011/05/20

Páteční den a noc v Plzni 20. května 2011

První pozvánkou - na den - je navštívit jedinečnou výstavu k výročí 70 let trolejbusů ve městě Plzni, kterou si mohou návštěvníci prohlédnout v mázhauzu plzeňské radnice od 08.00 do 18.00 hodin (a v dalších dnech až do 3. června 2011 ve stejnou dobu). Desítky dokumentů, fotografií a předmětů představují historii trolejbusu jako originálního dopravního prostředku od jeho počátků až po současnost. Ukazují také slavnou historii a exportní úspěchy trolejbusů značky Škoda. Vystavené materiály zapůjčila ze svých sbírek Společnost pro veřejnou dopravu, Muzeum dopravy ve Strašicích, Škoda Electric a.s., PMDP, a.s. a další partneři. Premiéru na výstavě mají také nově objevené filmové záběry plzeňských trolejbusů z roku 1941.


K této události byla společností PRESSFIL Plzeň s.r.o. vydána dne 22. března 2011 příležitostná přítisková dopisnice nominální hodnoty "A" určená pro tuzemský poštovní provoz (hodnota "A" v den vydání dopisnice je rovna ekvivalentu 10,00 CZK).

Druhá pozvánka - na večer a pozdější noc - je na Národní zahájení VII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2011, které se koná od 18.00 hodin v prostorách Západočeského muzea v Plzni. Na něj naváže program vlastní Plzeňské muzejní noci u těchto institucí: Západočeského muzea v Plzni (hlavní objekt), Muzea loutek (náměstí Republiky) a Národopisného muzea Plzeňska (náměstí Republiky), Západočeské galerie v Plzni, Pivovarského muzea, Plzeňského historického podzemí, a Techmania Science Center


K této události byla společností PRESSFIL Plzeň s.r.o. vydána dne 18. května 2011 příležitostná přítisková dopisnice nominální hodnoty "A" určená pro tuzemský poštovní provoz (hodnota "A" v den vydání dopisnice je rovna ekvivalentu 10,00 CZK).


Navštívíte-li plzeňskou či jinou - v jiných městech - muzejní noc, přejeme Vám touto cestou příjemnou zábavu a zajímavě strávený čas...

2011/05/18

Pozvánka do Polabského muzea v Rožďalovicích


Na stránkách Polabského muzea http://www.polabskemuzeum.cz se objevila následující pozvánka. Městský úřad Rožďalovice a Polabské muzeum - Galerie Melantrich Rožďalovice Vás zvou na oslavu 500. výročí narození Jiřího Melantricha Rožďalovského z Aventina (*1511 Rožďalovice - + 1580 Praha), která se koná 21. května 2011 v Galerii Melantrich Rožďalovice. 
Galerii naleznete na adrese: Husova 30, 289 34 Rožďalovice, okr. Nymburk, tel.: +420 325 593 441, mob. tel.: +420 605 422 564, e-mail: rozdalovice@polabskemuzeum.cz, GPS: Loc: 50°18'17.331"N, 15°10'10.865"E (mapa)


Program akce: v 11.00 hod. Průjezd městem historických vozidel a přehlídka na náměstí, od 13.30 hod. Vystoupení mažoretek před Galerií Melantrich, od 14.00 hod. Slavnostní křest poštovní známky, spojený s přednáškou PhDr. Richarda Šípka o životě a díle Jiřího Melantricha.


Dále možnost prohlídky expozice Jiřího Melantricha, průběžně od 13.00  do 18.00 hod. poskytnutí příležitostného razítka Českou poštou a prodej pamětního listu s podpisy autorů a známkou, obálek, knih ap.

 

O filatelii v Česku...

Ve spodní části pravého sloupce tohoto blogu naleznete nově rubriku odkazů pod názvem "O filatelii v Česku..." s podtitulem "... aneb kde to žije!". Jedná se o odkazy na webové a blogové stránky filatelistických klubů, které se nám povedlo zjistit a jsou něčím zajímavé. Tedy minimálně tím, že klub "nespí", ale dává o sobě vědět...

Pokud víte o "svém" klubu, že také provozuje stránky na internetu, dejte prosím vědět na e-mail pressfil.newsphila@centrum.cz, rádi zařadíme odkaz. Je škoda, že odkazy na tyto aktivity není možné naleznout na stránkách Svazu, ale pokusíme se zde Svaz zastoupit. Vždyť jak jinak nalézt kluby ve svém okolí, jak dát veřejnosti najevo, že zde něco jako filatelie či česky jen sbírání známek je a existuje?

Je časopis Filatelie "bulvár" nebo Svaz českých filatelistů (SČF) odchází do ilegality?

V květnovém čísle časopisu Filatelie (distribuovaném po 10. květnu) se v rubrice "Listárna" objevila informace, že ing. Lumír Brendl požádal k 26. dubnu o uvolnění z funkce předsedy Svazu českých filatelistů. Vzhledem k tomu, že na svazových stránkách (nových i starých - blogových) se tato informace (doposud) neobjevila, zařadil jsem ji do kategorie "bulvárních" zpráv. Tedy jedna paní povídala...

Vzhledem k tomu, že mi byla následně potvrzena z více zdrojů, nezbývá nic jiného, než ji vzít za pravdivou. To však vyvolává velmi mnoho otázek, které nejsou vůči Svazu českých filatelistů právě přívětivé. Po prosincové valné hromadě, kdy byla velmi tvrdě odsouzena (ne)prezentace Svazu na internetu, a následně přislíbeny světlé zítřky Svaz přešel do ilegality. Na webových stránkách Svazu o této velmi důležité informaci není doposud ani řádka - tedy nic se neděje, Svaz funguje bez problémů dál...

Je určitým paradoxem, že tuto informaci zveřejní soukromé médium, dnes nijak se Svazem nepropojené. Byť v současné době je majitel vydavatele časopisu Filatelie ing. František Beneš pod palbou kritiky za údajnou spoluúčast při prodeji (tehdy, v roce 1998) nerozpoznaných padělků vydání "POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919". Na straně druhé, by Svaz k tomuto problému měl zcela jistě v této době zaujmout nějaké stanovisko. Nezbývá než věřit, že z časového hlediska se jedná pouze o náhodný souběh a tyto dvě události spolu nijak nesouvisí.     

2011/05/04

Strojová příležitostná razítka první republiky


Ve čtvrtek 5. května 2011 se v Praze od 16.30 hod. bude konat přednáška pana Miroslava Rulce na téma Československá strojová razítka s propagačním textem v letech 1920-1938.Přednáška se koná v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90),v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), jako součást klubového setkání Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů v Praze.  
 
 
Jsou vítáni všechny zájemci o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
 
 

2011/05/02

Více informací o filatelii v Česku - kalendáře (I.)

V rámci zlepšení informací o filatelistickém dění v České republice ve spodní části tohoto blogu naleznete nový nástroj - kalendář "Česká republika - výplatní a příležitostné poštovní známky" s podrobnými informacemi o vydávaných emisích, a to až do konce letošního roku.

Jednou z výhod je, že si již nemusíte přesně pamatovat, co kdy vyjde, vše zjistíte při pohledu na aktuální měsíc. V rámci bezpečnostních opatření nikde neuvádíme celkovou nominální hodnotu vydávaných známek, včetně jejich variant, obálek prvního dne vydání (FDC), nálepních listů (NL), známkových sešitků (ZS), přepážkových listů (PL), analogických pohlednic (CM), kuponů, spojek, soutisků a pamětních listů (PaL). Je velmi pravděpodobné, že při jejím zveřejnění by to s některými sběrateli - filatelisty lidově "mohlo seknout", jiní by pravděpodobně začali přehodnocovat svě sběratelské priority...

Kalendář zatím platí pro letošní rok a jsou v něm zahrnuta veškerá k dnešnímu dni známá vydání poštovních výplatních a příležitostných známek České republiky.