Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/07/27

ČESKO - Vlastní známky ČEKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků)

Dnes - v pondělí 27. července 2015 - vychází další privátní "vlastní" poštovní známky. Jejich objednavatelem je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČEKAIT).Celkem bylo vydáno 600 kusů tiskových listů (TL), které obsahují 25 kusů známek nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) ve dvou variantách grafického provedení. Katalogové označení tiskového listu je VZ TL 0039.


První známka (katalogové označení VZ 0327) nominální hodnoty "A" je v světlém provedení a v archu se nachází na celkem dvanácti polích, její celkový náklad je 7.200 kusů.


Druhá známka (katalogové označení VZ 0328) nominální hodnoty "A" je v tmavém provedení a v archu se nachází na celkem třinácti polích, její celkový náklad je 7.800 kusů.

_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 

Nebo přímo v našem e-shopu:Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.2015/07/26

ČESKO - Pamětní známka mimo emisní plán

Dnes - v neděli 26. července 2015 - zveřejnila Česká pošta s.p. informaci o připravovaném vydání nové poštovní známky mimo schválený emisní plán. Pamětní známka nominální hodnoty 13,00 CZK vyjde ve středu 2. září 2015.


Jejím námětem je sir Nicholas George Winton (1909-2015), který se do české historie zapsal záchranou několika set židovských protektorátních dětí v roce 1939.

autor: Luděk Kovář, Wikimedia Commons

Současně se známkou bude vydána i obálka prvního dne vydání (FDC) a list s nalepenou poštovní známkou (NL), tzv. nálepní list.

2015/07/22

ČESKOSLOVENSKO (1944-1992) - Výrobní vada 10 Kčs známky emise "Výročí osobností" (1990)

Představujeme zajímavou poštovní celistvost z období Československé republiky vyplacenou příležitostnou známkou hodnoty 10 Kčs (katalogové označení: 2927) "Bohuslav Martinů (1890-1959)" emise "Výročí osobností" (vydanou 9. ledna 1990) s výrazným posunem zoubkování vůči obrazu známky.


Dvoudílná poštovní dobírková průvodka k balíku hmotnosti 0,500 kg, s udanou cenou 500,00 Kčs, zaslaného na dobírku ve výši 85,00 Kčs jako pytlová zásilka (týkalo se balíků do hmotnosti 3 kg, bílá samolepicí nálepka s červeným písmenem „P“), celková částka výplatného činila 10 Kčs.

Podací ruční denní razítko „145 00 PRAHA 5“ s rozlišovacím označením „_“ (?) a datem 24.02.1992, balíková nálepka „PRAHA 45“ s podacím číslem „780“. Na zadní straně poštovní dobírkové průvodky dvě razítka doručovací pošty „352 01 AŠ 1“, první s rozlišovacím označením „18“ (příchodní razítko průvodky) s datem 25.02.1992, druhé s rozlišovacím označením „14“ (příchodní razítko balíku) s datem 27.02.1992.


Poštovní dobírková průvodka vyplacena jednou příležitostnou známkou nominální hodnoty 10 Kčs námětu "Bohuslav Martinů (1890-1959)" z emise „Výročí osobností“ (katalogové označení 2927, vydána 9. ledna 1990) s posunutým hřebenovým (HZ) zoubkováním ve vodorovném směru ve směru dolů (zasahuje přímo do horní části obrazu známky)! Díky tomuto posunu je uprostřed spodní části známky patrný i tzv. "nápichový" křížek, který sloužil (mimo jiné) jako kontrolní měřící bod pro správné vycentrování perforačního rámce.


Samostatná hodnota 10 Kčs řádně poštovně použitá bez dalších dolepených známek představuje méně často se vyskytující jedno známkovou frankaturu.

2015/07/21

ČESKOSLOVENSKO (1918-1939) - Výrobní vada 300 h známky emise "Hospodářství a věda I." (1920)

Představujeme zajímavou poštovní celistvost z období první Československé republiky vyplacenou výplatní známkou hodnoty 300 h (katalogové označení: 0166 B) emise "Hospodářství a věda I." (vydanou 23. června 1920) s výraznou složkou v obrazové ploše známky.


Ústřižek balíkové průvodky k balíku hmotnosti do 5,000 kg bez udané ceny zaslaného spěšně (část bílé nálepky s červeným orámováním a textem Express), vyplacená částkou 5 Kč (balík do hmotnosti 5,000 kg = 3,00 Kč, příplatek za spěšné doručení – mimo pravidelné obchůzky – adresátovi v místě, v rámci užšího doručovacího okruhu = 2,00 Kč). Podací denní razítko „BABICE u UH. HRADIŠTĚ * Č.S.P. *“ s rozlišovacím označením „b“ a datem 22.XI.1920 (razítko dodáno v roce 1920 a používáno až do roku 1939, typ podle Votočka M.41). Na zadní straně příchozí „PÚCHOV * Č.S.P. *“ s rozlišovacím označením „b“ a datem 27.XI.1920 (razítko dodáno v roce 1920 a používáno pouze do roku 1921, typ podle Votočka M.41).


Průvodka vyplacena dvěma výplatními známkami: nezoubkovanou hodnoty 200 h (katalogové označení: 0022) emise „Hradčany“ (vydána dne 14. ledna 1919, platnost ukončena k 30. dubnu 1921) a zoubkovanou (hřebenovým zoubkováním - HZ - rozměrů 13 ¾ : 13 ½; rozměr udává počet perforačních otvorů na vzdálenost 2,00 cm) hodnoty 300 h (katalogové označení: 0166 B) emise „Hospodářství a věda I." (vydána dne 23. června 1920, platnost ukončena k 14. únoru 1923), která má v obrazové části velmi výraznou výrobní vadu – složku papíru.

Souběžná platnost obou známek mohla být pouze v období od 23.06.1920 do 30.04.1921, tedy pouze deset měsíců. Tarifní období (označované IV.a) pro tento druh zásilky trvalo od 01.08.1920 do 14.04.1921, tedy pouhých osm měsíců. Obě razítka mohla být souběžně používána necelý jeden rok, obě byla dodána v průběhu roku 1920 (zánovní, kvalitní otisky), razítko „Púchov“ bylo v roce 1921 nahrazeno novým, po přejmenování poštovního úřadu na „Púchov na Slovensku“. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem se jedná o ojedinělý sběratelský materiál ve velmi dobré kvalitě.   

2015/07/20

ČESKO - Nabídka cenných nálepek APOST!

Od dnešního dne - pondělí 20. července 2015 - nabízíme sběratelům, specialistům či regionálním poštovním historikům, prostřednictvím našeho e-shopu cenné nálepky (CN) systému APOST, používaného státním podnikem Česká pošta od roku 1994 doposud.Aktuálně jsou nabízeny cenné nálepky APOST jak prvního (1994), tak i druhého typu (1994-2015), a to samostatně na výstřižcích a rovněž na celistvostech (dopisech). 

Na stránky obchodu vstoupíte pomocí kliknutí na následující obrázek.


Pokud jste nenalezli právě Vaší poštu či Váš typ cenné nálepky APOST, zašlete nám svou chyběnku na e-mail: nakup-prodej.newsphila@centrum.cz, pokusíme se Vám hledaný materiál nabídnout. 

2015/07/19

ČESKOSLOVENSKO (1918-1939) - Výrobní vada 200 h známky emise "Hospodářství a věda I." (1920)

Představujeme zajímavou poštovní celistvost z období první Československé republiky vyplacenou výplatní známkou hodnoty 200 h (katalogové označení: 0165 A) emise "Hospodářství a věda I." (vydanou 17. června 1920) s výrazně posunutým vodorovným zoubkováním do obrazu známky.


Ústřižek balíkové průvodky k balíku hmotnosti do 5,000 kg bez udané ceny, vyplacená částkou 3 Kč (balík do hmotnosti 5,000 kg = 3,00 Kč). Podací denní razítko „KLATOVY * Č.S.P. *“ s rozlišovacím označením „5a“ a datem 26.X.1920 (razítko dodáno v roce 1920 a používáno až do roku 1922, typ podle Votočka M.41).

Průvodka vyplacena dvěma výplatními známkami: nezoubkovanou hodnoty 100 h (katalogové označení 0020) emise „Hradčany“ (vydána dne 14. ledna 1919, platnost ukončena k 30. dubnu 1921) a zoubkovanou (řádkovým zoubkováním - ŘZ - rozměru 13 ¾ perforačního otvoru na vzdálenost 2,00 cm) hodnoty 200 h (katalogové označení 0165 A) emise „Hospodářství a věda I." (vydána dne 17. června 1920, platnost ukončena k 30. dubnu 1921), která má velmi výrazně posunuté zoubkování do obrazové části známky (jedná se o poslední úder řádkového zoubkování na okraji archu). U svislého zoubkování je v části okraje archu patrný vynechaný perforační otvor.


Souběžná platnost obou známek mohla být pouze v období od 17.06.1920 do 30.04.1921, tedy pouze deset měsíců. Tarifní období (označované IV.a) pro tento druh zásilky trvalo od 01.08.1920 do 14.04.1921, tedy pouhých osm měsíců.