Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2014/12/31

ČESKO (Praha) - Poslední příležitostné razítko roku 2014 (VI.) ... a první roku 2015!

Poslední příležitostné poštovní razítko roku 2014 obsahuje v grafické části vyobrazení Kohlovy kašny, která se nachází v areálu Pražského hradu.


Vrchol kašny je zakončen koulí, kterou vzpírají tři lvi. Na kouli býval ještě říšský dvouhlavý orel, byl ale odstraněn po roce 1918.
(zdroj: Wikipedia)


Jak je patrné na střeše hradního komplexu (za kašnou) vlaje standarta prezidenta republiky, tedy prezident naší republiky se nacházel v prostorách Pražského hradu.
Razítko je používáno na poště "119 00 PRAHA 012" (tel.: +420 257 320 778, fax: + 420 224 310 488), která se nachází v Praze na Hradčanech v areálu Pražského hradu, na III. nádvoří (č.p. 48/2), od soboty 27. prosince 2014 do pátku 2. ledna 2015.

Další nabídkou je nepřeberné množství pohlednic různých formátů...

Zítra, ve čtvrtek 1. ledna 2015, šestý den používání razítka, bude pošta otevřena od 10.00 do 18.00 hodin. Využijte možnosti odeslat Novoroční přání se zajímavým sběratelským artefaktem... a v první den roku 2015!

2014/12/30

ČESKO (Praha) - Poslední příležitostné razítko roku 2014 (V.)

Poslední příležitostné poštovní razítko roku 2014 obsahuje v grafické části vyobrazení Kohlovy kašny, která se nachází v areálu Pražského hradu.


Také další části kašny jsou bohatě zdobeny. Střední nádrž podpírají postavy antických bohů Merkura, Vulkána, Neptuna a Herkula, horní nesou dva Tritoni.
(zdroj: Wikipedia)


Bohužel, kteří dva staří bohové (Merkur, Vulkán, Neptun či Herkules?) jsou na snímku podpírající střední kašnu nelze s jistotou určit...
Razítko je používáno na poště "119 00 PRAHA 012" (tel.: +420 257 320 778, fax: + 420 224 310 488), která se nachází v Praze na Hradčanech v areálu Pražského hradu, na III. nádvoří (č.p. 48/2), od soboty 27. prosince 2014 do pátku 2. ledna 2015.

Hned po vstupu do prostor pošty na sběratele (i "jen" návštěvníka) "zaútočí" nepřeberná nabídka překrásných aršíků, přepážkových listů, i známek... ...aneb druhá část nabídky.

Zítra, ve středu 31. prosince 2014, pátý den používání razítka, bude pošta otevřena od 08.00 do 12.00 hodin. Využijte možnosti odeslat Novoroční přání se zajímavým sběratelským artefaktem... a v poslední den roku 2014!

2014/12/29

ČESKO - Po Novém roce vyjdou další "vlastní známky"

V pátek 2. ledna 2015 vydá státní podnik další emisi privátních poštovních známek. Tentokrát k 20. výročí založení společnosti Delikomat.


Autorem grafického návrhu poštovní známky nominální hodnoty "A" (číslo VZ 0288, v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) je malíř a grafik pan Jiří Slíva.
Nominální hodnota celého tiskového listu (VZ TL 0033) je v den vydání 325,00 CZK (celkem 25 kusů známek stejného motivu, nominální hodnoty "A").
_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
ČESKO (Praha) - Poslední příležitostné razítko roku 2014 (IV.)

Poslední příležitostné poštovní razítko roku 2014 obsahuje v grafické části vyobrazení Kohlovy kašny, která se nachází v areálu Pražského hradu.


V roce 1982 byla kašna zrestaurována. Tři kamenné stupně nesou spodní nádrž, která je zdobena festony, lvími hlavami, maskarony a kartušemi s císařským monogramem „L“ (Leopold I.).
(zdroj: Wikipedia)


Naštěstí vánoční výzdoba nezakryla onen výše zmíněný královský (a císařský) monogram Leopolda, toho jména prvního.
Razítko je používáno na poště "119 00 PRAHA 012" (tel.: +420 257 320 778, fax: + 420 224 310 488), která se nachází v Praze na Hradčanech v areálu Pražského hradu, na III. nádvoří (č.p. 48/2), od soboty 27. prosince 2014 do pátku 2. ledna 2015.

Hned po vstupu do prostor pošty na sběratele (i "jen" návštěvníka) "zaútočí" nepřeberná nabídka překrásných aršíků, přepážkových listů, i známek...

Zítra, v úterý 30. prosince 2014, čtvrtý den používání razítka, bude pošta otevřena od 08.00 do 18.00 hodin. Využijte možnosti odeslat Novoroční přání se zajímavým sběratelským artefaktem...

2014/12/28

ČESKO (Praha) - Poslední příležitostné razítko roku 2014 (III.)

Poslední příležitostné poštovní razítko roku 2014 obsahuje v grafické části vyobrazení Kohlovy kašny, která se nachází v areálu Pražského hradu.


Jejím autorem je sochař Jeroným Kohl (podle iniciál H.K. na Vulkánově figuře) a kameník Francesco Bartolomeo della Torre. Kašna je nazývána podle svého tvůrce, ale také Lví, podle plastik na sloupu, nebo Leopoldova podle císaře, neboť vznikala za jeho vlády.
(zdroj: Wikipedia)


Byť počasí bylo netypickým, slavnostní - vánoční - ozdobení kašny je již několik let typické. Pro méně znalé či zcela neznalé - průjezdem a průchodem (které se skrývají za kašnou) je možno se dostat z II. nádvoří na nádvoří třetí, kde se nachází "hradní" pošta...
Razítko je používáno na poště "119 00 PRAHA 012" (tel.: +420 257 320 778, fax: + 420 224 310 488), která se nachází v Praze na Hradčanech v areálu Pražského hradu, na III. nádvoří (č.p. 48/2), od soboty 27. prosince 2014 do pátku 2. ledna 2015.


Zítra, v pondělí 29. prosince 2014, třetí den používání razítka, bude pošta otevřena od 08.00 do 18.00 hodin. Využijte možnosti odeslat Novoroční přání se zajímavým sběratelským artefaktem...

2014/12/27

ČESKO (Praha) - Poslední příležitostné razítko roku 2014 (II.)

Poslední příležitostné poštovní razítko roku 2014 obsahuje v grafické části vyobrazení Kohlovy kašny, která se nachází v areálu Pražského hradu.


Kohlova kašna (též Lví, nebo Leopoldova) je barokní kašna nacházející se na druhém nádvoří Pražského hradu. Pochází z roku 1686.
(zdroj: Wikipedia)


Tak to je ona. Fotografie byla pořízena v předstihu, za poněkud netypického zimního počasí (nebo spíše typického počasí podzimního).
Razítko je používáno na poště "119 00 PRAHA 012" (tel.: +420 257 320 778, fax: + 420 224 310 488), která se nachází v Praze na Hradčanech v areálu Pražského hradu, na III. nádvoří (č.p. 48/2), od soboty 27. prosince 2014 do pátku 2. ledna 2015.


Zítra, v neděli 28. prosince 2014, druhý den používání razítka, bude pošta otevřena od 10.00 do 18.00 hodin. Využijte možnosti odeslat Novoroční přání se zajímavým sběratelským artefaktem...

2014/12/26

ČESKO (Praha) - Poslední příležitostné razítko roku 2014 (I.)

Jak se již stalo dobrou tradicí, poslední příležitostné poštovní razítko každého kalendářního roku bývá používáno na pražské "hradní" poště. Nejinak tomu bude i v roce letošním.


Příležitostné poštovní razítko s domicilem pošty "PRAHA 012" a s vyobrazením Kohlovy kašny doplněné o text "PF 2015" a "- HRAD" graficky navrhl a vyryl pan Miloslav Bláha. 


Bude používáno na poště "119 00 PRAHA 012" (tel.: +420 257 320 778, fax: + 420 224 310 488), která se nachází v Praze na Hradčanech v areálu Pražského hradu, na III. nádvoří (č.p. 48/2), od zítřka - soboty 27. prosince 2014 - až do pátku - 2. ledna 2015.

Zítra, v sobotu 27. prosince 2014, v první den používání razítka, bude pošta otevřena od 10.00 do 18.00 hodin. Využijte možnosti odeslat Novoroční přání se zajímavým sběratelským artefaktem...

ČESKO - Kruhové známky a listy s nalepenou známkou

Kruhové známky s portrétem Járy Cimrmana byly vydány právě před měsícem - 26. listopadu 2014 - a již v ten samý den byly vyprodány Pamětní listy vydané odborem známkové tvorby státního podniku Česká pošta. Jakou katalogovou cenou budou tyto listy zanedlouho oceněny, je zatím záhadou.


Sběratelé však mají ještě jednu alternativu. Souběžně byly vydány i listy s nalepenou poštovní známkou (takzvané "nálepní listy"), které by ještě měly být u České pošty k dispozici. Jen na okraj - jsou tak trochu "Popelkou" mezi ostatními produkty České pošty. Před nedávnem byla odstartována i diskuse na téma jejich budoucího zrušení, neboť o ně není zájem... 
Pokud vyrábím produkt, který vlastně ani nechci propagovat, nebo (dokonce!) svým klientům nabízet, nemohu se divit, že o něj není zájem... Ale to by bylo na delší diskusi. Ostatně napište nám své zkušenosti například při shánění těchto listů!


První list s nalepenou poštovní známkou "A" (katalogové označení 0829 NL) je v levém spodním rohu označen "2014" v pravém pak písmenem "G". Kromě nalepené známky a otisku razítka "PRAHA / DEN VYDÁNÍ" (s rozlišovacím číslem "1" a datem 26.11.2014) jsou na listu s označením "ČESKÁ REPUBLIKA" uvedeny údaje o emisi, autorech známky a způsobu tisku. Prodejní cena listu s nalepenou známkou je 15,00 CZK.


Druhý list s nalepenou poštovní známkou "Z" (katalogové označení 0830 NL) je v levém spodním rohu označen "2014" v pravém pak písmenem "H". Kromě nalepené známky a otisku razítka "PRAHA / DEN VYDÁNÍ" (s rozlišovacím číslem "1" a datem 26.11.2014) jsou na listu s označením "ČESKÁ REPUBLIKA" uvedeny údaje o emisi, autorech známky a způsobu tisku. Prodejní cena listu s nalepenou známkou je 32,00 CZK.


Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáním kruhových "vlastních známek" státního podniku Česká pošta v listopadu roku 2014 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
14.11.2014
ČESKO - Vzorové vydání kulatých "vlastních známek"
24.11.2014
ČESKO (Praha) - Jára Cimrman a příležitostné poštovní razítko
25.11.2014
ČESKO - Zítra vychází kulaté známky
26.11.2014
ČESKO - Pamětní list České pošty "Jára Cimrman"
30.11.2014
ČESKO (Praha) - Jára Cimrman na hlavní poště
03.12.2014
ČESKO (Praha) - Jára Cimrman na hlavní poště (II.)
16.12.2014
ČESKO - Pamětní listy s Járou Cimrmanem vyprodány!
17.12.2014
ČESKO - Pošta oznamuje rekordní prodeje kruhových známek
26.12.2014
ČESKO - Kruhové známky a listy s nalepenou známkou
_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
2014/12/25

ČESKO - Adventní čas (25. prosinec 2014)

Ve středu 12. listopadu 2014 byla státním podnikem Česká pošta vydána emise "vlastních známek" pod názvem "Adventní čas".


Dnešní den - 25. prosinec 2014 - připomíná známka nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) s motivem jesliček - malým Ježíškem na seně v kolébce, Marií a Josefem, v pozadí s kravičkou a oslíkem. Byla vydána v celkovém nákladu 16.000 kusů (její katalogové označení je VZ 0279). 

Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáním "vlastních známek" státního podniku Česká pošta v listopadu roku 2014 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
12.11.2014
ČESKO - Emise "Adventní čas" - veřejné vydání "vlastních známek"
19.11.2014
ČESKO - Kde je možno zakoupit "Adventní známky"?_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.2014/12/24

ČESKO - Adventní čas (24. prosinec 2014)

Ve středu 12. listopadu 2014 byla státním podnikem Česká pošta vydána emise "vlastních známek" pod názvem "Adventní čas".


Dnešní den - 24. prosinec 2014 - připomíná známka nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) s motivem ozdobeného a rozsvíceného vánočního stromečku. Byla vydána v celkovém nákladu 16.000 kusů (její katalogové označení je VZ 0278). 

Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáním "vlastních známek" státního podniku Česká pošta v listopadu roku 2014 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
12.11.2014
ČESKO - Emise "Adventní čas" - veřejné vydání "vlastních známek"
19.11.2014
ČESKO - Kde je možno zakoupit "Adventní známky"?_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.2014/12/23

ČESKO - Adventní čas (23. prosince 2014)

Ve středu 12. listopadu 2014 byla státním podnikem Česká pošta vydána emise "vlastních známek" pod názvem "Adventní čas".


Dnešní den - 23. prosinec 2014 - připomíná známka nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) s motivem prodeje vánočních kaprů - dvou nakupujících dětí, prodejce s kaprem a kádě s kapry. Byla vydána v celkovém nákladu 16.000 kusů (její katalogové označení je VZ 0277). 

Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáním "vlastních známek" státního podniku Česká pošta v listopadu roku 2014 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
12.11.2014
ČESKO - Emise "Adventní čas" - veřejné vydání "vlastních známek"
19.11.2014
ČESKO - Kde je možno zakoupit "Adventní známky"?_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.2014/12/22

Vánoční přání a poděkování čtenářům

Děkuji všem čtenářům našeho blogu NEWSPHILA za jejich dosavadní přízeň a dovolím si touto cestou popřát příjemné prožití Vánočních svátků a vše nejlepší - hlavně zdraví - do nového roku 2015.


A přidávám několik vánočních motivů ze staré Plzně - jako první obraz malíře pana F. Velíška "Rybí trh v Plzni", z přelomu XIX. a XX. století.


Druhý obraz "Plzeň - Náměstí s Mariánským sloupem" namaloval v roce 1917 pan B. Hochman.


A poslední - třetí - vánoční motiv "Plzeň - Sady Radeckého" pochází z malířského ateliéru pana Karla Maška z roku 1915.


Jiří Neumann
NEWSPHILA z.s.p.o.

ČESKO - Adventní čas (22. prosinec 2014)

Ve středu 12. listopadu 2014 byla státním podnikem Česká pošta vydána emise "vlastních známek" pod názvem "Adventní čas".


Dnešní den - 22. prosinec 2014 - připomíná známka nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) s motivem budovy (školy) se čtyřmi stromy v zasněžené krajině. Byla vydána v celkovém nákladu 16.000 kusů (její katalogové označení je VZ 0276). 

Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáním "vlastních známek" státního podniku Česká pošta v listopadu roku 2014 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
12.11.2014
ČESKO - Emise "Adventní čas" - veřejné vydání "vlastních známek"
19.11.2014
ČESKO - Kde je možno zakoupit "Adventní známky"?_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.2014/12/21

ČESKO - Adventní čas (21. prosince 2014)

Ve středu 12. listopadu 2014 byla státním podnikem Česká pošta vydána emise "vlastních známek" pod názvem "Adventní čas".


Dnešní den - 21. prosinec 2014 - připomíná známka nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) s motivem adventního věnce se čtyřmi rozsvícenými svíčkami. Byla vydána v celkovém nákladu 16.000 kusů (její katalogové označení je VZ 0275). 

Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáním "vlastních známek" státního podniku Česká pošta v listopadu roku 2014 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
12.11.2014
ČESKO - Emise "Adventní čas" - veřejné vydání "vlastních známek"
19.11.2014
ČESKO - Kde je možno zakoupit "Adventní známky"?
_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.

2014/12/20

ČESKOSLOVENSKO (1944-1992) - Balíky zasílané letecky do Československa

Od konce šedesátých let minulého století začal stoupat v celosvětovém poštovním provozu i počet balíkových zásilek, které byly zasílány prostřednictvím letecké přepravy.


Stejně tomu bylo i v socialistických zemích, Československou socialistickou republiku (ČSSR) nevyjímaje. Ještě je zapotřebí připomenout, že balíků, které byly zasílány do či z "kapitalistické ciziny" byl spíše omezený počet.


Doložit dopravu balíkové zásilky prostřednictvím letecké přepravy lze pouze v případě zachované "poštovní balíkové průvodky", kterých se však do dnešních dní zachoval pouze nepatrný počet. Proč? Na jednotlivých poštách byly na konci kalendářního roku uloženy společně s tuzemskými balíkovými průvodkami do "archivu", přičemž po třech letech byly tyto průvodky skartovány. 

Skartace probíhala několika způsoby - odvezením průvodek do Hospodářské ústředny spojů (v Praze či Bratislavě), kde z nich byl vyroben tzv. "filatelistický skart" (odstřižené části průvodek se známkami byly dále prodávány sběratelům). Dalším způsobem bylo jejich spálení - buď přímo na samotné poště, či v rámci poštovního obvodu - v kotli či kamnech (v rámci vytápění příslušných pošt). Méně často byly průvodky dodány k dalšímu zpracování národnímu podniku "Sběrné suroviny".

Zcela výjimečně se některé balíkové poštovní průvodky - jak tuzemské, tak i mezinárodní - zachovaly v celistvém stavu a díky tomu lze zdokladovat cestu příslušné balíkové zásilky. Na následujících řádcích je popsána cesta balíku z Bagdádu (Irák) do Prahy ve druhé polovině 70. let minulého století.


Poštovní balíková průvodka (vzoru "CP2" Brusell 1952) k balíkové zásilce o hmotnosti 1,20 kg zaslané z Bagdádu (Irák) do Prahy (ČSSR) v roce 1978.
Podací poštovní razítko "PARCELS - BAGHDAD" z 23.III.1978, vylepené známky v celkové hodnotě 2 dinárů a 175 fílsů (1 irácký dinár = 1000 fílsů). V Praze po příchodu na letištní poštu Praha-Ruzyně vylepena česká letecká nálepka "PAR AVION - LETECKY". Průvodka označena řádkovým poštovním razítkem "Praha 120", dále kruhovým razítkem "PRAHA 120" s datem 28.III.1978 (-12 hodin) s rozlišovacím písmenem "f".

Poté byl balíček předán poštou k celnímu projednání na poštovní celní úřad "221 00 PRAHA 121". Ten zásilku standardně opatřil "POPLATKOVÝM LÍSTKEM" (poštovní vzorec 14-487), na kterém byl vyznačen "Celní poplatek" ve výši 9,00 CSK (nebylo vyměřeno žádné clo, pouze poplatek za celní odbavení). Tento lístek byl na průvodku nalepen v prostoru u letecké nálepky. Při další manipulaci s průvodkou byl lístek od průvodky oddělen. Proto byla částka doplatku 9,00 CSK v tomto prostoru na průvodce vyznačena ručně modrou tužkou "9,-".


Na zadní straně poštovní balíkové průvodky byl potvrzen průchod balíkové zásilky československou celní kontrolou třemi razítky v červené barvě. Kruhovým "CLO - ČSSR / PRAHA / 239", obdélníkovým "BEZ CLA / 6" a datovým "29.III.78".

Následně byl balík předán k doručení dodávací poště. Tam byl po příchodu úředně převážen. Toto bylo vyznačeno na zadní straně poštovní průvodky modrým razítkem "Pošta Praha 4 / převáženo, váha souhlasí".
Na přední straně straně průvodky doručovací pošta znovu orazítkovala všechny vylepené známky otiskem denního kruhového razítka "PRAHA 4" s datem 29.III.78 (-6 hodin) s rozlišovacím písmenem "n".

Balíček byl doručen 30. března 1978 (viz podpis adresáta na zadní straně formuláře). Zároveň s doručením byl vybrán v hotovosti vyclívací poplatek ve výši 9,00 CSK.
Výše uvedená celistvost je v prodeji na aukčním serveru "delcampe" na odkazu zde.
Informace pro čtenáře - sběratele:V případě zájmu o koupi jsme schopni výše uvedenou položku zajistit, včetně jejího zaslání. Cenu je možno uhradit v CZK (dle aktuálního kurzu ČNB - České národní banky), k ceně materiálu bude připočítáno pouze poštovné a balné.
Budete-li mít o tuto položku zájem (či v případě dotazů) využijte náš e-mail: nakup-prodej.newsphila@centrum.cz.