Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/11/30

SLOVENSKO (Piešťany) - Inaugurace nové známky

Dne 2. prosince 2011 - v den vydání - se v Piešťanoch uskuteční slavnostní inaugurace nové slovenské poštovní známky "Den poštovní známky: Historická poštovní schránka". Slavnost se uskuteční v prostorách Balneologického muzea v Piešťanoch (na adrese: Beethovenova ulice č. 5) od 16.00 hodin.


Na stejné adrese - v prostorách muzea - bude v době od 15.30 hodin do cca 17.30 hodin zřízena příležitostná poštovní přepážka pošty "Piešťany 1", kde bude používáno speciální příležitostné razítko.O známce samotné a jejím vydání zveřejníme samostatný článek v nejbližších dnech.

2011/11/29

ČESKO (Praha) - Pozvánka na přednášku

Ve čtvrtek 1. prosince 2011 pořádá Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů 00-15 Praha v rámci 32. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti přednášku pana Jiřího Kratochvíla pod názvem "Po stopách starých pošt v centrálních částech Prahy". 


Filatelistický podvečer se koná v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou) od 16.00 hodin, začátek přednášky je plánován na 16.30 hodin. Na besedu jsou srdečně zváni všichni zájemci o filatelii.


Pan Jiří Kratochvíl, člen Klubu 00-15, je uznávaný poštovní historik, lektor a publicista. Mezi jeho nejvýznamnější literární počiny patří bezesporu publikace "Pražské pošty - historie a současnost", kterou v roce 2009 vydalo pražské nakladatelství LIBRI, spol. s r.o., v ediční řadě Knihy o Praze.


V roce letošním vyšel v rámci řady publikací vydavatelství POFIS vydávané pod názvem "Monografie československých a českých známek a poštovní historie" již ve 2. vydání XX. díl pod názvem "Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích", jehož autorem je rovněž Jiří Kratochvíl.


Na závěr této pozvánky přikládáme vyobrazení rytiny pana Antonína Löwyho z II. poloviny XIX. století "Stará pošta v Židovském městě".


2011/11/28

ČESKO - Vánoce, vánoce...


V prosinci, jak již bývá léta dobrým zvykem, připravil státní podnik Česká pošta u několika pošt používání příležitostného poštovního razítka s vánočním motivem. 


Asi nejznámější poštou, spojenou s orážením předvánočních zásilek v České republice je "362 62 Partner Boží Dar" (dříve jen "362 62 Boží Dar"). Pošta samotná se nachází na území třetího nejmenšího města v Česku, zároveň i v nejvýše položeném městě České republiky (1028 metrů nad mořem). Město Boží Dar (německy Gottesgab) leží na hranicích se Spolkovou republikou Německo (BRD).

Použití letní fotografie na střed města má svou logiku, v případě použití "tradiční" zimní by v žádném případě nešel přečíst text značky oznamující začátek obce

Autorem grafického návrhu příležitostného razítka je Pavel Sivko, v kresbě dominují hvězdičky obklopené zvonečky propojenými mašlí, která zároveň ukončuje obrazovou plochu razítka.


Razítko bude používáno od 1. do 23. prosince 2011, pokud by jste chtěli přijet pro razítko osobně, poštu "362 62 PARTNER BOŽÍ DAR" najdete na adrese Boží Dar č.p. 1 (Infocentrum, budova radnice), otevřeno má od pondělí do neděle od 08.00 do 18.00 hodin, telefon je: +420 359 571 007, e-mailová adresa: info@bozidar.cz.Druhé poštovní razítko s textem "TRADIČNÍ VÁNOCE V BRNĚ" bude používáno u pošty "601 00 BRNO 1", a to v době od 1. do 26. prosince 2011. Jeho motivem - grafický návrh vypracoval opět Pavel Sivko - je obloha s hvězdami a kometou, pod níž se nachází káď s kapry, obkroužená "tradičním" brněnským zvířetem - drakem (tedy vlastně historicky správně krokodýlem).


Poštu "601 00 BRNO 1" naleznete na adrese Poštovská 68/3, otevřeno má od pondělí do pátku od 07.00 do 19.00 hodin, v sobotu od 08.00 do 12.00 hodin, telefon: +420 542 153 622. 
Jen tak mimochodem - fasáda budovy pošty Brno 1 se v roce 1999 dostala do obrazové části příležitostné poštovní dopisnice nominální hodnoty 4,00 CZK, vydané u příležitosti propagace  "Celostátní výstavy poštovních známek BRNO 2000" dne 29. září 1999.Posledním - třetím - v pořadí bude s textem "ZDRAVOTNÍ KLAUN vám přeje veselé Vánoce" příležitostné poštovní razítko používané u pošty "110 00 PRAHA 1" ve dnech od 5. do 22. prosince 2011.


Grafický návrh razítka dodalo Občanské sdružení Zdravotní klaun. Hlavní poštu "110 00 PRAHA 1" naleznete na adrese: Jindřišská 909/14, telefon: +420 221 131 111. 

2011/11/27

ČESKO - Od 1. ledna 2012 nově na balíky s Českou poštou, aneb o balíkové revoluci...

Státní podnik Česká pošta ve středu 23. listopadu 2011 informoval o nově připravovaných službách od 1. ledna příštího roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o služby balíkové, poštovní operátor zvolil slogan "balíková revoluce".


Postupně budeme čtenáře našeho blogu o těchto službách informovat. Co je již z prvních zpráv patrné, postupně dojde k utlumování produktu "Obchodní balík", bude se snižovat i počet papírových "Oznámení o uložení zásilky". Proč jsou právě tyto zmiňovány - pro sběratele či poštovní historiky, kteří se zabývají mechanizací a automatizací pošty, zřejmě nastává poslední období, kdy mohou přijít k poštovním tiskopisům souvisejícím s oběma službami. 

2011/11/26

ČESKO - Dopisnice Poštovního muzea Praha

Dnešního dne - v sobotu 26. listopadu 2011 - dává Poštovní muzeum Praha do oběhu příležitostnou poštovní dopisnici k výstavě "Jaroslav Němeček - Čtyřlístek nejen na známkách" nominální hodnoty "E".


Současně s prodejem dopisnice je otevřená i příležitostná poštovní přepážka pošty "110 00 PRAHA 1", která používá od 09.00 do 15.00 hodin speciální poštovní razítko s motivem Myšpulínova vynálezu - mechanickým psem.


Od 09,00 do 12,00 hodin proběhne v Poštovním muzeu i autogramiáda autora postaviček "Čtyřlístku" pana Jaroslava Němečka. 

2011/11/25

ČESKO (Praha) - Autogramiáda na výstavě!

Zítra - v sobotu 26. listopadu 2011 - se v Poštovním muzeu Praha v rámci probíhající výstavy "Jaroslav Němeček - Čtyřlístek nejen na známkách" uskuteční od 09.00 do 12.00 hodin autogramiáda pana Jaroslava Němečka.


Kromě toho od 09.00 do 15.00 hodin bude v prostorách Poštovního muzea otevřena příležitostná poštovní přepážka se speciálním poštovním razítkem s kresbou na motivy komiksů Čtyřlístku. Zároveň Poštovní muzeum připravilo i příležitostnou poštovní dopisnici nominální hodnoty "E" opět na motivy Čtyřlístku. 


SLOVENSKO - Poštovní známka "Umění"

Dnešního dne vychází na Slovensku nová emise poštovních známek s tradičním názvem "Umění". Známka nominální hodnoty 1,20 EUR (katalogové označení 0507) je v rámci "tradiční" emise svým provedením poněkud "netradiční".


Vydavatel opustil při grafickém ztvárnění přepisu uměleckého díla v jeho popisu standardní uvedení jména autora a název výtvarného díla. Tentokrát je uveden dominantní název "Ján Sambucus", což je pouze jméno zobrazované osoby, autor dřevorytu Tobias Stimmer má své jméno uvedeno podél levé strany, podél pravé strany je uvedeno jméno držitele: Galerie města Bratislavy. Tento - již zmíněný - standard trval u známek Slovenské republiky od roku 1993, u známek předchozího státu - Československa - nepřetržitě od roku 1966 do roku 1992.


Známka je vydávána v tradičních čtyř kusových přepážkových listech s jednou spojkou. Byla tištěna ocelotiskem z plochých desek v kombinaci s ofsetem v Poštovní tiskárně cenin Praha a.s. v celkovém nákladu 90.000 kusů známek (celkem 22.500 kusů přepážkových listů).


původní podklad pro známku "Johannes Sambucus, lékař a historik" z díla "Jean-Jacques Boissard: Bibliotheca chalcographica" (1652-1669)

Johannes Sambucus (1531-1584), rodák z Trnavy (slovensky: Ján Sambucus, maďarsky: Zsámboki János), byl slavný básník, polyhistorik a lékař. Na císařském dvoře Ferdinanda I. zastával postavení dvorního historika. Již z toho je patrné, že se jednalo o postavu mimořádnou, širokých zájmů v různých oblastech vědy a umění. Se známkou vychází obálka prvního dne vydání (FDC), tištěná v bratislavské firmě TAB s.r.o. ocelotiskem z plochých desek v nákladu 3.200 kusů. V obrazové části obálky je jedna z ilustrací ze sbírky "Emblemata". Tato sbírka alegorických obrazů s komentáři ve formě poučení a krátkých filosofických traktátů vyšla v Antverpách roku 1566 (II. vydání), graficky ji doprovodil Pietro van den Borcht (1535-1608).


Slavnostní inaugurace příležitostné poštovní známky se koná právě dnes v Trnavě, na městské radnici (Hlavní ulice č. 1) od 15.00 hodin. V budově radnice bude od 14.30 do cca 16.30 hodin zřízena příležitostná poštovní přepážka, která bude nabízet sběratelské materiály a používat výše zobrazené příležitostné poštovní razítko.

POFIS Bratislava pro sběratele známek Slovenské republiky připravil malé překvapení v podobě příležitostného otisku rytiny přepážkového listu, číslovaného, v černé barvě s přeškrtnutou nominální hodnotou natištěných známek. Jeho náklad a prodejní cena zatím není známa, budeme informovat dodatečně. Datum vydání je stejné jako u známky - 25. listopadu 2011.2011/11/24

ČESKO (Plzeň) - Pozvánka na velkou burzu

Jak jsme již na stránkách našeho blogu informovali, v sobotu 26. listopadu 2011 největší západočeský klub filatelistů v Plzni (KF 03-13) bude pořádat pravidelnou "Velkou podzimní filatelistickou burzu v Plzni". Bude se konat na již tradičním místě - v prostorách areálu Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště dopravního na adrese Karlovarská třída 99, od 08.00 do 12.00 hodin.Vstupné na burzu je 30,00 CZK, pro zájemce o případný prodej přidáváme informaci o ceně za jeden standardní stůl, která je 60,00 CZK. Objednávky stolů vyřizuje pan Nedvěd, telefon: +420 607 193 555. 

Všichni zájemci o filatelii, poštovní historii, sběratelé pohlednic a ostatních příbuzných sběratelských oborů jsou srdečně zváni.

2011/11/23

ČESKO (Praha) - Čtyřlístek v Poštovním muzeu

Od středy 23. listopadu 2011 až do neděle 26. února 2012 se prostory Poštovního muzea v Praze otevřou nové výstavě "Jaroslav Němeček - Čtyřlístek nejen na známkách".


Výstava zahrne průřez celým dílem Jaroslava Němečka - tedy nepůjde "jen" o seznámení s postavami čtyř hrdinů z Třeskoprsk, i když právě ty jsou pro sběratele známek České republiky v posledních letech nepřehlédnutelné.


Jako první přišla "Fifinka", v podobě známkového sešitku dne 28. dubna 2010. Známka (katalogové označení 0630) nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK) je tištěna jako samolepicí.Druhým se ještě téhož roku (20. října 2010) stal "Myšpulín". I tato známka (katalogové označení 0657) nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK) vyšla jako samolepicí.


Známkový sešitek obsahuje standardních deset kusů samolepicích známek. Uprostřed dolní strany známkového sešitku (ZS) je vytištěn schématický obrázek s vyznačením příslušného tiskového pole, ze kterého byl ZS vytištěn. Tento obrázek má každý z vydaných ZS.Třetí postavou je "Pinďa", který vyšel 9. února 2011. Opět s nominální hodnotou "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK), katalogové označení známky je 0672.   


Známkový sešitek má pořadové číslo 3. Je zároveň posledním, který má na zadní straně v základním provedení text: "Známkové sešitky a pohlednice se Čtyřlístkem lze objednat na adrese: Česká pošta s.p., Služby filatelistům, P.O.Box 111, 360 02 Karlovy Vary 2, e-mailem: filatelie.kv@cpost.cz". U dotisků všech tří sešitků byl text opraven v názvu (přejmenované) pošty. Poslední postavou je "Bobík", známka (katalogové označení je 0681) s jeho vyobrazením vyšla 4. května 2011, nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK, tuzemské výplatné za standardní zásilku hmotnosti do 50 gramů).


Známková sešitek má na zadní straně v základním provedení již odlišný text: "Známkové sešitky a pohlednice se Čtyřlístkem lze objednat na adrese: Česká pošta s.p., Služby filatelistům, Nákladní 29, 362 07 Depo Karlovy Vary 70, e-mailem: filatelie.kv@cpost.cz".Každá z postaviček "Čtyřlístku" má tedy vlastní poštovní známku v atraktivním samolepicím provedení. Kromě sešitkového vydání Česká posta s.p. pro sběratele a další zájemce připravila od 1. září 2010 možnost potištění personalizovaného kuponu vedle poštovní známky s kompletním čtyřlístkem.


Tato známka (opět nominální hodnoty "A", katalogové označení 0641) vyšla v upraveném tiskovém listě, který obsahuje devět známek a dvanáct kuponů, jejich motivy jsou patrné z následujícího vyobrazení.  


To je jen krátké seznámení s některými filatelistickými materiály fenomenu dnešní české filatelie - postav "Čtyřlístku". 

2011/11/22

ČESKO - Přítisky na kuponech (listopad 2011)

V září letošního roku (27.09.2011) vydal Klub filatelistů Roudnice nad Labem přítisk k 60. výročí založení Klubu. Ten je proveden na kuponu známky "Rozvoj filatelie" nominální hodnoty "A" (v době vydání ekvivalent 10,00 CZK).


První náklad (září 2011) je 20 kusů tiskových listů (TL). V listopadu (22.11.2001) byl vydán dotisk o celkovém nákladu 25 kusů TL. V případě zájmu je možné známku s kuponem či tiskový list objednat písemně na adrese: Rudolf Chadim, Dělnická 1568, 413 01 ROUDNICE NAD LABEM, případně telefonicky na čísle +420 411 136 879.  

2011/11/21

ČESKO - Nový pamětní list České pošty s.p.

Dalším letošním - již dvanáctým - pamětním listem Česká pošta s.p. připomíná smutné výročí sedmdesáti let od vzniku ghetta Terezín. Na pamětním listu standardního formátu A6 je vylepena známka nominální hodnoty 31,00 CZK z aršíku "Osud kresby Petra Ginze Měsíční krajina" (katalogové označení 0422) vydaného 18. ledna 2005.


Známka je znehodnocena příležitostným razítkem používaným poštou "411 55 TEREZÍN" s datem 24. listopadu 2011, o jeho používání jsme již na stránkách internetového blogu NEWSPHILA informovali. Pamětní listy jsou vydány v nákladu 2.000 kusů (číselná řada 0026201-0028200), prodejní cena je 40,00 CZK. 

2011/11/19

ČESKO (Praha) - Ochrana přírody v Poštovním muzeu naposled!

Zítra - v neděli 20. listopadu 2011 - je poslední den, kdy je možno v Poštovním muzeu Praha shlédnout výstavu "Ochrana přírody na poštovních známkách České republiky".
K samotné výstavě vydalo Poštovní muzeum Praha příležitostnou poštovní dopisnici nominální hodnoty "E" (poštovné Evropa, v den vydání ekvivalent nominální hodnoty 20,00 CZK).
Zároveň bylo dne 15. října 2011 používáno příležitostné poštovní razítko pošty "110 00 PRAHA 1" u příležitostné poštovní přepážky umístěné v prostorách muzea.
U příležitosti této výstavy vydala společnost PRESSFIL Plzeň s.r.o. čtyři pamětní listy (každý v nákladu jedno sto číslovaných kusů) standardního formátu A5 s tématikou Biosferické rezervace UNESCO Dolní Morava
Poznámka: na následujících obrázcích je černé orámování vytvořeno podkladem při scanování, černý rám není součástí pamětního listu.
První (A) s vylepenou známkou hodnoty 10,00 CZK a kuponem (emise "Ochrana přírody: Dolní Morava - biosferická rezervace UNESCO", katalogové označení 0644), doplněný o fotografii pořízenou z nejvyššího bodu Pavlovských vrchů na zříceninu gotického hradu Děvičky (též Dívčí hrady či Maidberg) s vodní nádrží Nové Mlýny v pozadí. Dále je zde logo biosferické rezervace Dolní Morava, logo ke 40. výročí programu UNESCO "Člověk a biosféra" (MAB), známka je ručně oražena příležitostným poštovním razítkem. Pamětní listy (A) jsou číslovány 001-100.
Druhý (Bs vylepenou známkou hodnoty 18,00 CZK a dvěma kupony (emise "Ochrana přírody: Dolní Morava - biosferická rezervace UNESCO", katalogové označení 0647), doplněný o mapu území biosferické rezervace Dolní Morava. Dále je zde logo biosferické rezervace Dolní Morava, logo ke 40. výročí programu UNESCO "Člověk a biosféra" (MAB), známka je ručně oražena příležitostným poštovním razítkem. Pamětní listy (B) jsou číslovány 001-100.
Třetí (Cs vylepenou známkou hodnoty 12,00 CZK (emise "Ochrana přírody: Dolní Morava - biosferická rezervace UNESCO", katalogové označení 0645), doplněný o mapu území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava. Dále je zde logo ke 40. výročí programu UNESCO "Člověk a biosféra" (MAB), známka je ručně oražena příležitostným poštovním razítkem. Pamětní listy (C) jsou číslovány 001-100. 
Čtvrtý (Ds vylepenou známkou hodnoty 14,00 CZK (emise "Ochrana přírody: Dolní Morava - biosferická rezervace UNESCO", katalogové označení 0646), doplněný o mapu území biosferické rezervace Dolní Morava s vyznačením jednotlivých oblastí a lokalit NATURA 2000. Dále je zde logo biosferické rezervace Dolní Morava, logo CHKO Pálava, logo NATURA 2000, logo ke 40. výročí programu UNESCO "Člověk a biosféra" (MAB), známka je ručně oražena příležitostným poštovním razítkem. Pamětní listy (D) jsou číslovány 001-100.  


Kromě výše uvedených pamětních listů byly příležitostným poštovním razítkem ručně oraženy i čtyři příležitostné poštovní dopisnice "Motýli České republiky" vydané v roce 2006. Takto bylo oraženo cca 50 kusů sad těchto dopisnic, řádně vyplacených na současný poštovní tarif. Podrobnosti jsou uvedeny zde