Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2017/12/23

ČESKO - Nové vlastní známky (VZ 0070) "SEDOP TAXI PRAHA"

Ve čtvrtek 21. prosince 2017 byla vydána letošní poslední emise vlastních známek "SEDOP TAXI PRAHA". Grafické řešení a přípravu vydání realizoval náš zapsaný spolek NEWSPHILA.


Pro všechny sběratele vlastních známek České republiky, či sběratele námětů, jsme tak připravili malý dárek pod pomyslný sběratelský vánoční stromeček...

O podrobnější informace o samotném vydání známek a dalších materiálů je možno si napsat na e-mail: newsphila.plzen@centrum.cz

Nebo na odkazu zde. Objednávkový list je na odkazu zde.

25.06.2018 - doplňující informace:

Tuto emisi "vlastních" známek, včetně doplňkového sortimentu (ZS) lze zakoupit na odkaze zde.

2017/10/05

ČESKO - Nové poštovní dopisnice PRESSFIL (2017/46 a 47) "Uvaření první várky plzeňského piva"

Dnes - ve čtvrtek 5. října 2017 - vychází nová emise příležitostných poštovních dopisnic PRESSFIL. Letošní 39. emise obsahuje dvě dopisnice a je věnována již 175. výročí vzniku Měšťanského pivovaru v Plzni a značce "Pilsner Urquell", či "Plzeňský Prazdroj".


První z dopisnic (katalogové označení Pre. 2017/46) připomíná datum 5. října 1842, kdy tehdejší sládek Josef Groll (1813-1887) uvařil první várku plzeňského piva. Obrazovým námětem je pohled na dnešní areál pivovaru, v pozadí s vodárenskou věží, doplněný o sochu Josefa Grolla, která je umístěná v jeho rodném městě, bavorském Vilshofen an der Donau.


Druhá (katalogové označení Pre. 2017/47) připomíná datum 11. listopadu 1842, kdy proběhlo naražení první várky plzeňského piva v hostincích "U zlatého orla" a "U bílé růže" (oba na plzeňském náměstí). Záznam tehdejšího plzeňského kronikáře praví: "Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou, znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek."

Každá z dopisnic je vydávána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena je 62,00 CZK / kus. Objednat je možno i jednotlivě u vydavatele: NEWSPHILA z.s., Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň 1, e-mail: newsphila.plzen@centrum.cz.

2017/09/30

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0947-8 A) "Boj o českou státnost 1917"

Ve středu 4. října 2017 bude vydána nová emise známek České republiky pod názvem "Boj o českou státnost 1917". Jak je již v tomto případě tradicí, bude obsahovat dvě známky (každá nominální hodnoty 30,00 CZK) s kupóny v podobě aršíku (katalogové označení CZ 0947-8 A). Autorem výtvarného návrhu aršíku (tištěného plnobarevným ofsetem) je pan Jan Maget.


Námětem první ze známek nominální hodnoty 30,00 CZK (katalogové označení CZ 0947) je v levé části útok našich legionářů v pozadí s vlajkou, v pravé části (shora dolů) tři portréty - Milana Rastislava Štefánika (1880-1919), Tomáše Garrigua Masaryka (1850-1937), a Jana Syrového (1888-1970). Tato známka je v horní části aršíku doplněna třemi zoubkovanými kupóny (vlevo, nahoře, a vpravo).


Námětem druhé ze známek nominální hodnoty 30,00 CZK (katalogové označení CZ 0948) je v horní části část Manifestu českých spisovatelů z roku 1917 (17. května), v přední části vlevo portrét Aloise Jiráska (1851-1930) a vpravo portrét autora tohoto manifestu Jaroslava Kvapila (1868-1950), doplněné o jejich podpisy.


A o čem byl manifest? Něco málo z jeho úvodu je na známce čitelné, přesto zde uvádíme doslovný text Manifestu: 
"Českému poselstvu na říšské radě! Obracíme se k Vám, pánové, ve velké době našeho národního života, v době, za niž všichni budeme odpovídati celým staletím. Obracíme se k Vám, k poselstvu českého lidu, dobře vědouce, že my čeští spisovatelé, osobnosti v našem životě veřejně činné a známé, máme nejen právo, nýbrž i povinnost, mluvit za rozhodnou většinu českého světa kulturního a duchovního, ba i za národ, jenž sám promluviti nemůže. Co nejdříve sejde se říšská rada a politickému zastupitelstvu českého národa naskytne se poprvé za války příležitost, aby z její tribuny projevilo všechno, co se dosud projeviti nemohlo ani tiskem, ani jiným veřejným způsobem.... Nuže, pánové, aspoň tam buďte pravdivými mluvčími svého národa, aspoň tam povězte státu i světu, co Váš národ chce a na čem trvá! Aspoň tam splňte svou svatosvatou povinnost a zastaňte se českých práv a českých požadavků v této nejosudovější době světových dějin způsobem nejrozhodnějším a nejobětavějším, neboť nyní rozhoduje se o českém osudu na celá staletí! ... Teď však se otevírají brány rakouského parlamentu, a politickým zástupcům národů poprvé se naskýtá příležitost, aby, budou-li chtíti, svobodně mluvili a jednali. Cokoliv řeknou a cokoliv ujednají, uslyší se nejenom doma, nýbrž i v celé Evropě, ba v zámoří. Na Vás pánové, jakožto na mluvčí českoslovanského národa pohlížeti budou dnešek i budoucnost, a není sporu, čeho po Vás žádají. ... Evropa demokratická, Evropa národů svéprávných a svobodných jest Evropou zítřka a budoucnosti. Národ žádá po Vás pánové, abyste byli s touto velkou dějinnou chvílí, abyste jí věnovali všechny své schopnosti, abyste jí obětovali všechny jiné zřetele, abyste v té chvíli jednali jako mužové nezávislí, mužové bez všelikých závazkův a prospěchův osobních, mužové svrchovaného mravního a národního vědomí. Nedovedete-li učiniti zadost všemu, čeho národ po Vás žádá a co Vám ukládá, vzdejte se raději svých mandátů, prve než na říšskou radu vejdete, a odvolejte se k své nejvyšší instanci: k svému národu! V Čechách a na Moravě, v květnu 1917."Současně s aršíkem budou vydány i dvě obálky prvního dne vydání (FDC). Každá je vydávána v relativně malém nákladu 3.400 kusů, autorem grafického návrhu je pan Jan Maget, autorem rytiny pan Václav Fajt. 


Prodejní cena první (katalogové označení 0947 FDC) je v den vydání je 46,00 CZK. Jednoduchá kresba kruhového razítka prvního dne vydání je tvořena ve spodní části kompozicí motivu lipových listů, v horní kruhové části textem "PRAHA" a datem "4.10.2017".


Obrazový motiv obálky tvoří kompozice dvou útočících legionářů (z ruské fronty) s praporem.


Prodejní cena druhé obálky prvního dne vydání (katalogové označení 0948 FDC) je v den vydání obdobná, tedy 46,00 CZK.


Jednoduchá kresba razítka prvního dne vydání je tvořena v horní části motivem hrotu pera doplněného motivem lipových listů, ve spodní části textem "PRAHA" a datem "4.10.2017".


Obrazový motiv obálky tvoří kompozice spodní části Manifestu s podpisy, doplněná o šest rukou, z nichž jedna Manifest podepisuje.


Posledním sběratelským materiálem, který k této emisi vychází, jsou dva listy s nalepenou poštovní známkou opatřenou otiskem razítka prvního dne vydání, tzv. nálepní listy (NL).


Katalogové označení prvního je 0947 NL (na listu je označení "2017" v levé části, v pravé číslo "24a"), druhého 0948 NL (na listu je označení "2017" v levé části, v pravé číslo "24b"). Jejich prodejní cena v den vydání činí 32,00 CZK za kus.  


2017/09/27

ČESKOSLOVENSKO - Materiály do specializované sbírky (IV.)

V těchto dnech byl našemu spolku předložen větší počet materiálů (poštovních cenin) z období poválečného Československa s výrobními vadami, vhodnými do specializovaných a studijních sbírek, které dokumentují postupy výroby poštovních známek. Jejich původ je z významné kolekce - studijní sbírky tohoto období.
Vzhledem k tomu jsme se rozhodli, některé z uvedených materiálů prezentovat na stránkách tohoto blogu, abychom s jejich existencí seznámili specializované sběratele tohoto uzavřeného známkového období. A vzhledem k tomu, že materiály jsou k dispozici vždy pouze v jediném exempláři, abychom některému (či některým) z našich čtenářů poskytli možnost si doplnit právě tu svou sbírku...
V případě zájmu o jakýkoliv z dále popisovaných materiálů nás prosím kontaktujte, nejlépe prostřednictvím e-mailu: newsphila.plzen@centrum.cz.


(1976) Světová výstava poštovních známek PRAGA 1978
(letecké známky)

Předmětem nabídky je letecká příležitostná poštovní známka emise „Světová výstava poštovních známek PRAGA 1978“ (vydané dne 23. června 1976), nominální hodnoty 2 Kčs námětu „Prašná brána“ (katalogové označení CS L 0082). Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným vícebarevným hlubotiskem, přepážkový arch obsahoval dvacet pět kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¼ : 11 ½. Celkem bylo vytištěno 5.910.000 kusů známek, tedy 236.400 kusů archů. 

CS L 0082

Prvním z materiálů je známka je s výraznou výrobní vadou – nedotiskem světle modré barvy (tištěné hlubotiskem), chybějící střední části vrtulníku v helmici Prašné brány (katalogové označení je CS L 0082 VV 1). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 6.800,00 CZK (tj. 262,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR). 

CS L 0082 VV 1 - nedotisk světle modré barvy

Druhým z materiálů je známka je s výraznou výrobní vadou – nedotiskem světle modré barvy (tištěné hlubotiskem), chybějící pravé části vrtulníku nad domem U Hybernů (katalogové označení je CS L 0082 VV 2). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 6.800,00 CZK (tj. 262,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).

CS L 0082 VV 2 - nedotisk světle modré barvy


(1966) Československá města (III.)

Předmětem nabídky je výplatní poštovní známka emise „Československá města (III.)“ (vydané dne 24. října 1966), nominální hodnoty 50 h námětu „Telč“ (katalogové označení CS 1564). Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem, přepážkový arch obsahoval jedno sto kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¼ : 11 ¾. Celkem bylo postupně v několika nákladech vytištěno 254.460.000 kusů známek, tedy 2.544.600 kusů archů. 

CS 1564

Známka je s výraznou výrobní vadou tisku – vynechaného tisku hlubotiskovou oranžovohnědou barvou (katalogové označení CS 1564 VV). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 3.900,00 CZK (tj. 150,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).

CS 1564 VV - vynechaný tisk oranžovohnědou barvou


- - - - -

V případě zájmu o jakýkoliv z výše popisovaných materiálů nás prosím kontaktujte, nejlépe prostřednictvím e-mailu: newsphila.plzen@centrum.cz.

2017/09/26

ČESKOSLOVENSKO - Materiály do specializované sbírky (III.)

V těchto dnech byl našemu spolku předložen větší počet materiálů (poštovních cenin) z období poválečného Československa s výrobními vadami, vhodnými do specializovaných a studijních sbírek, které dokumentují postupy výroby poštovních známek. Jejich původ je z významné kolekce - studijní sbírky tohoto období.
Vzhledem k tomu jsme se rozhodli, některé z uvedených materiálů prezentovat na stránkách tohoto blogu, abychom s jejich existencí seznámili specializované sběratele tohoto uzavřeného známkového období. A vzhledem k tomu, že materiály jsou k dispozici vždy pouze v jediném exempláři, abychom některému (či některým) z našich čtenářů poskytli možnost si doplnit právě tu svou sbírku...
V případě zájmu o jakýkoliv z dále popisovaných materiálů nás prosím kontaktujte, nejlépe prostřednictvím e-mailu: newsphila.plzen@centrum.cz.


(1986) XVII. sjezd Komunistické strany Československa (KSČ)

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „XVII. sjezd Komunistické strany Československa (KSČ)“ (vydané dne 20. března 1986), nominální hodnoty 1 Kčs námětu „výstavba, srp, kladivo“ (katalogové označení CS 2737). Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným tříbarevným hlubotiskem (modrá, červená, zlatá), přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¼ : 11 ½. Celkem bylo vytištěno 14.030.000 kusů známek, tedy 280.600 kusů archů.

CS 2737

Známka je s výraznou výrobní vadou – vynechanou modrou barvou (tištěné hlubotiskem), chybí nominální hodnota „1“ (katalogové označení CS 2737 VV 1). Poštovní známka (se znaleckou značkou „Kulda“) s popsanou výrobní vadou (na obrázku známka vpravo) je nabízena za částku 5.400,00 CZK (tj. 208,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).

CS 2737 VV - vynechaná modrá barva (známka vpravo)

Obdobná poštovní známka – razítkovaná bez lepu (katalogové označení CS 2737 VV 2) – s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 4.400,00 CZK (tj. 169,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).


(1987) Jaderná energetika v ČSSR

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Jaderná energetika v ČSSR“ (vydané 6. dubna 1987) nominální hodnoty 5 Kčs (katalogové označení je CS 2789). Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným vícebarevným hlubotiskem, přepážkový arch obsahoval celkem padesát kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¾ : 11 ¼. Celkem bylo vytištěno 13.550.000 kusů známek, tedy 271.000 kusů archů. 

CS 2789

Známka je s výraznou výrobní vadou – vynechanou šedou barvou (tištěnou hlubotiskem), tou byla tištěna malá holubice umístěná mezi státní vlajkou a hodnotou „Kčs 5“ (katalogové označení CS 2789 VV). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou (na obrázku známka vpravo) je nabízena za částku 12.600,00 CZK (tj. 485,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).

CS 2789 VV - vynechaná šedá barva


(1989) 45. výročí Slovenského národního povstání (SNP)

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „45. výročí Slovenského národního povstání (SNP)“ (vydané dne 29. srpna 1989), nominální hodnoty 1 Kčs námětu „hlídka na koních“ (katalogové označení CS 2902). Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným vícebarevným hlubotiskem, přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¼ : 11 ¾. Celkem bylo vytištěno 35.460.000 kusů známek, tedy 709.200 kusů archů. 

CS 2902

Známka je s výraznou výrobní vadou – vynechanou světle modrou barvou (tištěné hlubotiskem), tou byla tištěna v levém spodním rohu nominální hodnota a zkratka měny „1 Kčs“ (katalogové označení CS 2902 VV). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou (na obrázku známka vpravo) je nabízena za částku 8.200,00 CZK (tj. 315,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).

CS 2902 VV - vynechaná modrá barva


(1989) Jedovaté houby

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Jedovaté houby“ (vydané dne 5. září 1989), nominální hodnoty 2 Kčs námětu „Muchomůrka jízlivá“ (katalogové označení CS 2911). Známka byla tištěna vícebarevným ocelotiskem z plochých desek, přepážkový arch obsahoval deset kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¾. Celkem bylo vytištěno 1.430.000 kusů známek, tedy 143.000 kusů archů.

CS 2911

Známka je s výraznou výrobní vadou – vynechanou světle šedou barvou, jedná se o vybarvení těla jednotlivých hub (katalogové označení CS 2911 VV). Vzhledem k charakteru této vady lze předpokládat, že takto bylo vytištěno pouze několik archů, minimálně dvou. Poštovní známka s popsanou výrobní vadou (na obrázku známka vpravo) je nabízena za částku 16.000,00 CZK (tj. 615,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).

CS 2911 VV - vynechaná světle šedá barva (známka vpravo)


(1990) Prezident Československé socialistické republiky Václav Havel

Předmětem nabídky je výplatní poštovní známka emise „Prezident Československé socialistické republiky Václav Havel“ (vydané dne 9. ledna 1990), nominální hodnoty 50 hal (katalogové označení CS 2928). Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem (fialovomodrá) kombinovaným dvoubarevným hlubotiskem (červená, modrá), přepážkový arch obsahoval jedno sto kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¾ : 11 ¼. Celkem bylo vytištěno cca 40.000.000 kusů známek, tedy zhruba 400.000 kusů archů. 

CS 2928

Známka je s výraznou výrobní vadou – posunutou modrou barvou (tištěnou hlubotiskem). Barva (nominální hodnota známky „50 h“) je posunuta ve směru vzhůru – nahoru (katalogové označení CS 2928 VV). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou (na obrázku známka vpravo) je nabízena za částku 7.800,00 CZK (tj. 300,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).

CS 2928 VV - posunutá modrá barva (známka vpravo)


(1992) Ochrana přírody - chránění brouci

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Ochrana přírody – chránění brouci“ (vydané dne 15. července 1992), nominální hodnoty 1 Kčs námětu „Chroust mlynařík“ (katalogové označení CS 3014). Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným vícebarevným hlubotiskem, přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ½ : 11 ¼. Celkem bylo vytištěno 28.550.000 kusů známek, tedy 571.000 kusů archů. 

CS 3014

Známka je s výraznou výrobní vadou – vynechanou žlutou barvou (tištěnou hlubotiskem), tj. nominální hodnotou a názvem měny „1 Kčs“ (katalogové označení CS 3014 VV 1). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou (na obrázku známka vpravo) je nabízena za částku 7.900,00 CZK (tj. 304,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).

CS 3014 VV 1 - vynechaná žlutá barva

Obdobná poštovní známka – razítkovaná bez lepu (katalogové označení CS 3014 VV 2) – s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 2.800,00 CZK (tj. 108,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).


- - - - -

V případě zájmu o jakýkoliv z výše popisovaných materiálů nás prosím kontaktujte, nejlépe prostřednictvím e-mailu: newsphila.plzen@centrum.cz.

2017/09/25

ČESKOSLOVENSKO - Materiály do specializované sbírky (II.)

V těchto dnech byl našemu spolku předložen větší počet materiálů (poštovních cenin) z období poválečného Československa s výrobními vadami, vhodnými do specializovaných a studijních sbírek, které dokumentují postupy výroby poštovních známek. Jejich původ je z významné kolekce - studijní sbírky tohoto období.
Vzhledem k tomu jsme se rozhodli, některé z uvedených materiálů prezentovat na stránkách tohoto blogu, abychom s jejich existencí seznámili specializované sběratele tohoto uzavřeného známkového období. A vzhledem k tomu, že materiály jsou k dispozici vždy pouze v jediném exempláři, abychom některému (či některým) z našich čtenářů poskytli možnost si doplnit právě tu svou sbírku...
V případě zájmu o jakýkoliv z dále popisovaných materiálů nás prosím kontaktujte, nejlépe prostřednictvím e-mailu: newsphila.plzen@centrum.cz.


(1976) XII. zimní Olympijské hry Innsbruck 1976

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „XII. zimní Olympijské hry Innsbruck 1976“ (vydané 22. března 1976), nominální hodnoty 1 Kčs námětu „Skokan na lyžích“ (katalogové označení CS 2187). Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem, přepážkový arch (PA) obsahoval padesát kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¾ : 11 ½. Dohromady bylo vytištěno 10.110.000 kusů známek, tedy 202.200 kusů archů.

CS 2187

Prvním z materiálů je svislá páska dvou známek (dvoupáska) je s výraznou výrobní vadou – částečně vynechanou černou barvou (tištěnou rotačním ocelotiskem) a to téměř do poloviny první známky. Barva je vynechána v prvním levém sloupci archu (katalogové označení CS 2187 VV 1). Poštovní známka (dvoupáska) s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 14.700 CZK (tj. 565,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).

CS 2187 VV 1 - dvoupáska, částečně vynechaná černá barva

Druhým z materiálů je známka s výraznou výrobní vadou – částečně vynechanou černou barvou (tištěnou rotačním ocelotiskem) a to v levé části – až do poloviny hodnotové číslice. Barva je vynechána v prvním levém sloupci archu (katalogové označení CS 2187 VV 2). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 5.700 CZK (tj. 219,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).
CS 2187 VV 2 / CS 2187 VV 3 - částečně vynechaná černá barva

Třetím z materiálů je známka s výraznou výrobní vadou – částečně vynechanou černou barvou (tištěnou rotačním ocelotiskem) a to v levé části – včetně celé hodnotové číslice. Barva je vynechána v prvním levém sloupci archu (katalogové označení CS 2187 VV 3). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 5.700 CZK (tj. 219,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).


(1977) IX. všeodborový sjezd

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „IX. všeodborový sjezd“ (vydané dne 25. května 1977), nominální hodnoty 30 hal (katalogové označení CS 2250). Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným dvoubarevným hlubotiskem, přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¼ : 11 ¾. Celkem bylo vytištěno 18.050.000 kusů známek, tedy 361.000 kusů archů. 

CS 2250

Známka je s výraznou výrobní vadou – posunutou červenou a zlatou barvou (tištěné hlubotiskem). Barva jsou posunuty ve směru vzhůru – nahoru (katalogové označení CS 2250 VV). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou (na obrázku známka vpravo) je nabízena za částku 2.800,00 CZK (tj. 108,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).

CS 2250 VV - posun barev (známka vpravo)


(1977) Pražský hrad

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Pražský hrad“ (vydané dne 7. června 1977), nominální hodnoty 3,60 Kčs námětu „Adrian de Vries – soška koně (1619)“ (katalogové označení CS 2252). Známka byla tištěna vícebarevným ocelotiskem z plochých desek (v barvě černé, zelené a zlaté), přepážkový arch (PA) obsahoval čtyři kusy známek (vždy dvě a dvě spojené dvěma nepotištěnými kupony), bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¾. Celkem bylo vytištěno 450.000 kusů známek, tedy 112.500 kusů archů. 

CS 2252

Známka je s výraznou výrobní vadou – posunutou zelenou barvou a to vlevo. Posun je patrný zejména u názvu měny „Kčs“ a hodnoty „3“, dále pod jménem „J. ŠVENGSBÍR – 77“ kde jsou patrné posunuté kříže, které by naopak měly být v soutisku. Poštovní známka s popsanou výrobní vadou (katalogové označení CS 2252 VV) je nabízena za částku 5.400,00 CZK (tj. 208,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).

CS 2252 VV - posun zelené barvy


(1980) Vladimír Iljič Lenin

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Vladimír Iljič Lenin (1870-1924)“ (vydané 22. dubna 1977), nominální hodnoty 1 Kčs (katalogové označení CS 2436). Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným s jednobarevným hlubotiskem. Přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¼ : 11 ½. Celkem bylo vytištěno 12.570.000 kusů známek, tedy 251.400 kusů archů. 

CS 2436

Známka je s výraznou výrobní vadou – posunutou podtiskovou barvou (tištěnou hlubotiskem). Barva je posunuta ve směru vodorovném – zejména vázanka či límec kabátu (katalogové označení CS 2436 VV). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou (na obrázku známka vpravo) je nabízena za částku 4.800,00 CZK (tj. 185,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).

CS 2436 VV - posun podtiskové barvy


(1982) Hudební motivy starých rytin

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Hudební motivy starých rytin“ (vydané dne 18. května 1982), nominální hodnoty 40 hal námětu „Crispin De Passe (1565-1637) „Euterpé““ (katalogové označení CS 2533). Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným dvoubarevným hlubotiskem, přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¼ : 11 ¾. Celkem bylo vytištěno 4.480.000 kusů známek, tedy 89.600 kusů archů. 

CS 2533

Známka je s výraznou výrobní vadou – vynechanou žlutohnědou barvou (tištěnou hlubotiskem), tedy nominální hodnotu a zkratku měny „40h“ (katalogové označení CS 2533 VV). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou (na obrázku známka vpravo) je nabízena za částku 9.800,00 CZK (tj. 377,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).

CS 2533 VV - vynechaná žlutohnědá barva (známka vpravo)


(1983) Výročí osobností

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Výročí osobností“ (vydané 24. února 1983), nominální hodnoty 5 Kčs námětu „Johannes Brahms (1833-1897)“ (katalogové označení CS 2578). Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným vícebarevným hlubotiskem, přepážkový arch obsahoval jedno sto kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¾ : 11 ¼. Celkem bylo vytištěno 7.510.000 kusů známek, tedy 75.100 kusů archů. 

CS 2578

Známka je s výraznou výrobní vadou – posunutou modrou barvou (tištěné hlubotiskem). Barva – nominální hodnota „5“ – je posunuta ve směru dolů (katalogové označení CS 2578 VV). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 2.800,00 CZK (tj. 108,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).

CS 2578 VV - posun modré barvy


(1983) Rok českého divadla 1983

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Rok českého divadla 1983“ (vydané dne 18. listopadu 1983), nominální hodnoty 2 Kčs (katalogové označení CS 2615). Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem (v barvě zelené) kombinovaným jednobarevným hlubotiskem (krémový podtisk), přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¼ : 11 ½. Celkem bylo vytištěno 2.960.000 kusů známek, tedy 59.200 kusů archů. 

CS 2615

Prvním z materiálů je dvoupáska známek je s výraznou výrobní vadou – vynechanou krémovou podtiskovou barvou (tištěné hlubotiskem), katalogové označení je CS 2615 VV 1). Poštovní známka (s majetnickou značkou) s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 5.200,00 CZK (tj. 200,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR). 

Druhým z materiálů je samostatná příležitostná poštovní známka je s výraznou výrobní vadou – vynechanou krémovou podtiskovou barvou (tištěné hlubotiskem), katalogové označení je CS 2615 VV 2). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 2.600,00 CZK (tj. 100,00 EUR, při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR).


- - - - -

V případě zájmu o jakýkoliv z výše popisovaných materiálů nás prosím kontaktujte, nejlépe prostřednictvím e-mailu: newsphila.plzen@centrum.cz.

2017/09/24

ČESKOSLOVENSKO - Materiály do specializované sbírky (I.)

V těchto dnech byl našemu spolku předložen větší počet materiálů (poštovních cenin) z období poválečného Československa s výrobními vadami, vhodnými do specializovaných a studijních sbírek, které dokumentují postupy výroby poštovních známek. Jejich původ je z významné kolekce - studijní sbírky tohoto období.
Vzhledem k tomu jsme se rozhodli, některé z uvedených materiálů prezentovat na stránkách tohoto blogu, abychom s jejich existencí seznámili specializované sběratele tohoto uzavřeného známkového období. A vzhledem k tomu, že materiály jsou k dispozici vždy pouze v jediném exempláři, abychom některému (či některým) z našich čtenářů poskytli možnost si doplnit právě tu svou sbírku...
V případě zájmu o jakýkoliv z dále popisovaných materiálů nás prosím kontaktujte, nejlépe prostřednictvím e-mailu: newsphila.plzen@centrum.cz.


(1965) Horské ptactvo

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Horské ptactvo“ (vydané 20. září 1965), nominální hodnoty 1,40 Kčs námětu „Orel skalní“ (katalogové označení CS 1477). Známka byla tištěna ofsetem, přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek, bylo použito řádkové zoubkování (ŘZ) 10 ¾. Celkem bylo vytištěno 1.560.000 kusů známek, tedy 31.200 kusů archů.

CS 1477

Známka je s výraznou výrobní vadou zoubkování – posun vodorovné perforace (prvního úderu u horní řady známek, horní části archu) do horní části známky (katalogové označení CS 1477 VV). Vzhledem k charakteru výroby lze předpokládat, že známek s touto výrobní vadou a s horním okrajem mohlo být zhotoveno pouze několik desítek kusů (horní řada archu obsahovala pouze deset kusů známek). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 13.500,00 CZK (tj. 519,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR.

CS 1477 VV - posun perforace


(1966) Lovná zvěř

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Lovná zvěř“ (vydané 28. listopadu 1966), nominální hodnoty 40 hal námětu „Jelen evropský“ (katalogové označení CS 1568). Známka byla tištěna ofsetem, přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek, bylo použito hřebenové zoubkování (HZ) 13 ½ : 13 ¼ nebo 13 ¼ : 13 ½ (podle orientace známky na šířku či výšku). Celkem bylo vytištěno 4.270.000 kusů známek, tedy 85.400 kusů archů. 

CS 1568

Známka (respektive dvoupáska známek) je s výraznou vadou zoubkování – posunem perforovacího hřebene u první řady známek (perforace u této hodnoty probíhala „na ležato“), perforována je tedy až známka z „druhé“ řady (katalogové označení CS 1568 VV), u „první“ (krajové) známky jsou neperforované tři strany. Poštovní známka (dvoupáska) s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 16.800,00 CZK (tj. 646,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR. 

CS 1568 VV - posun perforačního hřebene

Další známka této emise nominální hodnoty 1 Kčs námětu „Liška obecná“ (katalogové označení CS 1571) byla vydána v celkovém nákladu 1.570.000 kusů, tedy 31.400 kusů archů. 

CS 1571

Známka je s výraznou vadou tisku – posunem černé barvy vpravo (katalogové označení CS 1571 VV 1), posun je patrný zejména na hlavě lišky – černá barva tak vytváří jakási „tykadla“; latinský název „Vulpes vulpes“ je umístěn téměř celý mimo zelenou obdélníkovou plochu známky. Poštovní známka s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 9.800,00 CZK (tj. 377,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR. 

CS 1571 VV 1 - posun černé barvy

Rovněž další známka (krajová dvoupáska se spodním okrajem archu) je s výraznou vadou tisku – chybějící žlutou barvou na části známky (katalogové označení CS 1571 VV 2). Poštovní známka s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 5.800,00 CZK (tj. 223,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR.

CS 1571 VV 2 - chybějící žlutá barva na části známky


(1971) Lidová architektura

Předmětem nabídky je výplatní poštovní známka emise „Lidová architektura“ (vydané 22. června 1971), nominální hodnoty 1 Kčs námětu „Morava - Horácko“ (katalogové označení CS 1875), ve svislé třípásce. Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem, přepážkový arch obsahoval sto kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¼ : 11 ¾. Celkem bylo vytištěno 318.400.000 kusů známek, tedy 3.184.000 kusů archů. 

CS 1875

První ze tří známek ve svislé pásce (třípásce) je s výraznou výrobní vadou – částečně vynechanou červenou barvou (tištěnou hlubotiskem). Barva je vynechána téměř v celé ploše známky, nepatrná část je nanesena na spodní střeše (nad nápisem „MORAVA“). Tato vada vznikla náběhem tisku hlubotiskových barev při vlastním zahájení tisku známek, modrá je již vytištěna, zatím co červená teprve (v rámci první řady archu, která obsahuje deset kusů známek) nabíhá (katalogové označení CS 1875 VV). Známka je zkoušena, znalecká značka „Kulda“. 

CS 1875 VV - vynechaná barva

Poštovní známka (třípáska) s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 8.800,00 CZK (tj. 338,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR.


(1973) Lovečtí psi

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Lovečtí psi“ (vydané 5. září 1973), nominální hodnoty 40 hal námětu „Bavorský barvář“ (katalogové označení CS 2044), ve svislé dvoupásce. Známka byla tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem, přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek, bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¾ : 11 ½. Celkem bylo vytištěno 19.230.000 kusů známek, tedy 384.600 kusů archů. 

CS 2044

Obě ze dvou známek ve svislé pásce (dvoupásce) jsou s výraznou výrobní vadou – částečně vynechanou světle žlutou barvou (tištěnou hlubotiskem). Barva je vynechána ve svislém pruhu a to u obou známek (katalogové označení CS 2044 VV). Poštovní známka (dvoupáska) s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 9.800,00 CZK (tj. 377,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR.

CS 2044 VV - částečně vynechaná žlutá barva


(1975) Výzkum vesmíru

Předmětem nabídky je příležitostná poštovní známka emise „Výzkum vesmíru“ (vydané dne 30. září 1975), nominální hodnoty 5 Kčs námětu „Apollo a Sojuz“ (katalogové označení CS 2164). Známka byla tištěna vícebarevným ocelotiskem z plochy, přepážkový arch obsahoval čtyři kusy známek (dvě a dvě s potištěným kuponem uprostřed), bylo použito rámcové zoubkování (RZ) 11 ¾. Celkem bylo vytištěno 637.000 kusů známek, tedy 159.250 kusů archů. 

CS 2164

Známka je z takzvaného I. nákladu tisku, tedy tisková deska pro tmavě modrou barvu má jednoduchou moletáž (katalogové označení CS 2164 xa I. typ), později byla deska znovu vymoletována a vznikl tak tzv. II. typ známky. Poštovní známka (se znaleckou značkou „Kraus“) je nabízena za částku 6.400,00 CZK (tj. 246,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 26,00 CZK / EUR.


- - - - - -

V případě zájmu o jakýkoliv z výše popisovaných materiálů nás prosím kontaktujte, nejlépe prostřednictvím e-mailu: newsphila.plzen@centrum.cz.