Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/06/20

ČESKO (Nymburk) - Příležitostné poštovní razítko

Od pátku 22. do soboty 23. června 2012 se v prostorách Sportovního centra Nymburk uskuteční již v pořadí XIX. letní národní sportovní hry zaměstnanců České pošty. V době od  10.00 do 18.00 hodin (pátek) a od 08.00 do 15.00 hodin (sobota) bude u příležitostné poštovní přepážky pošty "530 02 PARDUBICE" umístěné v Sportovním centru používáno i příležitostné poštovní razítko.


Námětem je v době reklamní kampaně "balíkové revoluce" státního podniku Česká pošta co jiného, než poštovní balík (byť ve sportovním). Autorem návrhu příležitostného poštovního razítka je pan Ivo Štěpánek.

2012/06/19

ČESKO (Praha) - Pozvánka na výstavu


Zítra - ve středu 20. června 2012 - se v prostorách prvního patra hlavní pošty v Praze "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici uskuteční v pořadí již XXI. výstava oddělení Známkové tvorby státního podniku Česká pošta.


Tentokrát dojde doslova ke "smršti" představených filatelistických materiálů - výtvarných návrhů, ryteckých kreseb, podkladů pro tisk, obálek prvního dne vydání (FDC), vlastních razítek použitých na FDC, a příležitostných poštovních dopisnic.


První známkou (katalogové označení 0725) nominální hodnoty 21,00 CZK je „100. výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně“, autorem výtvarného návrhu je Oldřich Kulhánek, rytcem Miloš Ondráček. Známka vychází v tiskovém listu o osmi známkách, s jedním kuponem uprostřed.


Druhou známkou (katalogové označení 0726) nominální hodnoty 20,00 CZK je "Letní olympijské hry a Letní paralympijské hry Londýn 2012", autorem výtvarného návrhu je Jan Ungrád, rytcem Jaroslav Tvrdoň. Známka vychází v tiskovém listu o třech známkách, proložených dvěma kupony. 

Dvě příležitostné poštovní dopisnice jsou nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK), první "20 let od založení PTC Praha, a.s." (autorem je pan Jiří Slíva), druhá "750 let od založení Vysokého Mýta" (autorem je Pavel Sivko). 

Novinkou v české filatelii (a ostatně i v poštovním provozu) je produkt České pošty s.p. pod názvem "Vlastní známka". Tedy po vzoru některých zahraničních poštovních správ (například Rakouska, Kanady, USA) zprostředkování vydání soukromým subjektům poštovní personifikované známky. Pro vzorové vydání se s.p. Česká pošta rozhodla vydat propagaci svých balíkových služeb.


První samolepící personifikovanou známkou (katalogové označení 0727) nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK) je "Vlastní známka - vzorové vydání" (formát na výšku) autorem grafické úpravy standardního tiskového listu (o 25 známkách) je akademický malíř a grafik Petr Foltera, autorkou návrhu obrazové části známky Ivana Havránková (známka s vyobrazením Balík Do ruky a Balík Na poštu s vlajkou ČP).


Druhou samolepící personifikovanou známkou (katalogové označení 0728) nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK) je "Vlastní známka - vzorové vydání" (formát na šířku) autorem grafické úpravy standardního tiskového listu (o 25 známkách) je akademický malíř a grafik Petr Foltera, autorem návrhu obrazové části známky Mgr. Václav Příleský (známka s vyobrazením Balík Na poštu).


Třetí samolepící personifikovanou známkou (katalogové označení 0729) nominální hodnoty "E" (v den vydání ekvivalent 20,00 CZK) je "Vlastní známka - vzorové vydání" (formát na šířku) autorem grafické úpravy standardního tiskového listu (o 25 známkách) je akademický malíř a grafik Petr Foltera, autorem návrhu obrazové části známky Ing. Josef Bajza, MBA (známka s vyobrazením Balík Do ruky).

Účast na výstavě přislíbili pánové Jan Ungrád, Jaroslav Tvrdoň, Jiří Slíva a Pavel Sivko. Tradiční doba zůstává nezměněna - v 15.00 hodin otevření výstavky, v 15.30 hodin slavnostní zahájení, cca v 16.30 hodin ukončení akce.

2012/06/06

ČESKO (Praha) - Pozvánka na přednášku

Ve čtvrtek 7. června 2012 pořádá Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů 00-15 Praha v rámci 32. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti přednášku pana Jiřího Neumanna pod názvem "75. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka - vydání smutečních známek a používání příležitostných razítek".


Filatelistický podvečer se koná v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou) od 16.00 hodin, začátek přednášky je plánován na 16.30 hodin. Na besedu jsou srdečně zváni všichni zájemci o filatelii.