Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2019/11/29

Filatelistické poklady z plzeňské burzy (II.)

V sobotu dne 23. listopadu 2019 v Plzni proběhla velká filatelistická burza. Zhodnocení poštovně-historických materiálů, které se nám podařilo objevit, z období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945), naleznete na naší video prezentaci na kanále youtube zde:

2019/11/28

Filatelistické poklady z plzeňské burzy

V sobotu dne 23. listopadu 2019 v Plzni proběhla velká filatelistická burza. Zhodnocení poštovně-historických materiálů, které se nám podařilo objevit, z období Československé republiky (1918-1939), naleznete na naší video prezentaci na kanále youtube zde:

ČESKO - Vánoční razítko v Brně

Pokud i k letošním Vánočním svátkům budete chtít poslat rodinným příslušníkům, přátelům či známým pozdrav v listinné podobě, nabízí se zajímavá a netradiční možnost. 

Na poště "601 00 Brno 1" bude v době od pátku 29. listopadu do pátku 27. prosince 2019 bude používáno speciální příležitostné poštovní razítko s textem "Tradiční vánoce v Brně" s vyobrazením brněnské věže Staré radnice a třemi sněhovými vločkami.


Věž Staré radnice je určitá jistota, zda se proroctví o bílých Vánocích v případě Brna naplní je otázkou, snad tomu sněhové vločky v obrazové části razítka pomohou. Autorem grafického návrhu je pan Jaroslav Punčochář.

Poštu "601 00 BRNO 1" najdete na adrese Orlí 655/30, má otevřeno pouze ve všední dny (pondělí až pátek) vždy od 08.00 do 18.00 hodin, o víkendech či svátcích je pošta uzavřena. Poštu (pro mimo brněnské) naleznete na půli cesty mezi hlavním brněnským vlakovým nádražím a náměstím Malinovského. Telefonní číslo je: +420 954 260 100. 

V této souvislosti malá odbočka - pokud chcete zavolat na některou poštu a neznáte její telefonní číslo, obvykle si stačí zapamatovat pouze první čtyři číslice, tedy "95 42" a pak již zadáte pouze směrovací číslo příslušné pošty, v tomto případě "601 00".

Pokud na poštu nebudete mít cestu, a přesto by jste chtěli mít svá přání oražena tímto razítkem, zašlete svá ofrankovaná přání (pro tuzemsko "A" - či 19,00 CZK, pro Evropu "E" - či 39,00 CZK, pro Zámoří "Z" - či 45,00 CZK) v dopise s požadavkem na jejich oražení tímto příslušným poštovním razítkem na následující adresu:

Česká pošta s.p.
pošta "601 00 Brno 1"
vedoucí listovního provozu
Orlí 655/30
601 00  BRNO 1


2019/11/26

Umění na poštovních známkách

Nová poštovní známka z emise "Umění na poštovních známkách" bude vydána ve středu tento týden. Dnes proběhla v Plzni na toto téma přednáška předsedy zapsaného spolku NEWSPHILA pana Jiřího Neumanna.


Sestřih z přednášky (včetně přednášek dalších) můžete nalézt na našem kanále youtube, na tomto odkazu:
https://youtu.be/UG13lc0QQEY

2019/11/24

ČESKO - Poslední filatelistická burza v Plzni

V sobotu 23. listopadu 2019 proběhla v prostorách Střední školy dopravní v Plzni na Karlovarské třídě poslední filatelistická burza v Plzni, kterou pořádal plzeňský Klub filatelistů 03-13.


Jak by se z první věty mohlo zdát, jedná se o poslední burzu v letošním roce, tedy proto je poslední. Ale v tomto případě se jedná skutečně o burzu (nebo chcete-li výměnnou schůzku) poslední, neboť plzeňský Klub filatelistů 03-13, organizovaný pod Svazem českých filatelistů k 31. prosinci 2019 ukončuje svou činnost.


Burza samotná nijak nevybočovala z postupného sestupného trendu, který je ostatně patrný i u jiných filatelistických klubů v republice, celkem přišlo na cca 130 platících návštěvníků, což se v poslední době zdá být vcelku dobrým průměrem. Nicméně vstupenka na tuto burzu, opatřená razítkem s písmeny "S.Č.F" se stává tečkou za historií významného českého Klubu, který si právě na přelomu října a listopadu tohoto roku připomněl své sté výročí.


Osobně mne velmi mrzí, že se Klub rozhodl pod Svazem českých filatelistů (SČF) skončit, neboť se jedná o můj "rodný" Klub, byť jsem dnes členem Klubu jiného, v jiném městě. Od sedmdesátých let jsem - byť jako malý či mladý filatelista - chodil na pravidelné plzeňské "burzy", společně s Klubem vystřídal řadu míst a sálů, poznal řadu sběratelů z nichž ti nejstarší pamatovali i prvorepublikové začátky "našeho" plzeňského Klubu. 

Stránky Klubu zatím fungují na dosavadní doméně, odkaz přidávám zde: https://filateliste-plzen.webnode.cz/, dojde-li ke změně, budu na stránkách tohoto blogu informovat. 

Jak jsem se v rámci burzy dozvěděl, v průběhu letošního roku postupně vznikla koncepce nového spolkového uspořádání sběratelů - filatelistů - v Plzni a okolí, v podobě zapsaného spolku pod názvem "Klub filatelistů 101", který však již nebude (není) organizován či zastřešen Svazem českých filatelistů (SČF). Jeho členové jak současní, tak i budoucí, nebudou mít možnost se například účastnit výstav pořádaných Svazem. Pro současné členy Klubu filatelistů 03-13 to znamená, že se budou pro rok 2020 muset přihlásit do jiného Klubu, odborné společnosti, či jako individuální členové Svazu českých filatelistů.

Tento článek tak píši s určitou nostalgií, na stranu druhou, samotné sběratelství či filatelie jako taková v Plzni nezaniká. Nezbývá tak nic jiného, než popřát novému subjektu - a všem jeho novým členům - do "rozjezdu" hodně štěstí...

Jiří Neumann
předseda zapsaného spolku
pro rozvoj filatelie
NEWSPHILA

2019/11/17

17. listopad 1989 a filatelisté

Dnes si připomínáme výročí 17. listopadu, a to spíše to novodobé - roku 1989, než výročí o padesát let starší - roku 1939. Je možno sběratelsky doložit rok 1989 nějakými poštovně-historickými materiály? Ano, je to možné, byť jsou extrémně vzácné a mezi sběratelskou veřejností se téměř neobjevují.


Poštovní správa Československé socialistické republiky vydala k výročí roku 1939 poštovní známku (emisi) "50. výročí 17. listopadu 1939 - Jan Opletal" nominální hodnoty 1,00 Kčs (katalogové označení: 2916). Mimochodem pro mladší ročníky - hodnota 1,00 Kčs byla určena k vyplácení listovní zásilky (psaní) do hmotnosti 20 gramů v tuzemské přepravě (tedy od Aše až po Košice, resp. Čiernou nad Tisou). Datum vydání byl pátek 10. listopadu 1989.
Autorem grafického návrhu poštovní známky i její rytiny byl Josef Herčík, známka samotná byla tištěna technikou rotačního ocelotisku (v černé barvě) kombinovaného s tříbarevným hlubotiskem (barvy: modrá, červená a zlatohnědá), na pošty byla dodávána v přepážkových arších, které obsahovaly sto kusů známek. Celkový náklad byl 23.930.000 kusů.


Kromě vlastní poštovní známky poštovní správa vydala i tzv. obálku prvního dne vydání (FDC), na které byla vylepena totožná poštovní známka "znehodnocená" razítkem prvního dne vydání, které kromě symbolické kresby obsahovalo i název PRAHA a datum vydání emise, tedy 17.11.1989. V levé části byla obálka doplněna kresbou pečeti Karlovy univerzity. Katalogové označení obálky je: 2916 FDC.


Posledním materiálem vydaným poštou, byl takzvaný "nálepní list" (NL), tedy list formátu A5 (na šířku) s nalepenou poštovní známkou, oraženou razítkem prvního dne vydání, doplněný informací o vlastní emisi. V dolní části byl v levé části označen rokem "1989", v pravé části pořadovým číslem emise "15 X" (došlo k chybě v číslování - číslo 15 již bylo "obsazeno" jinou emisí , tedy bylo doplněno písmenem "X"). Katalogové označení nálepního listu je: 2916 NL.


Na výroční den - pátek 17. listopadu 1989 - připravila Československá pošta k používání příležitostné poštovní razítko s anglickým textem, což bylo v době socialismu velmi nezvyklé, v tomto případě však s ohledem na zahraniční přesah "Mezinárodního dne studentstva" pochopitelné. Oválné razítko uvnitř s logem výročí a texty "50 / 1939-1989 / 17 TH NOVEMBER", po horní části obvodu s textem "INTERNATIONAL STUDENTS´ DAY", ve spodní části s názvem pošty a datem oddělenými hvězdičkami "PRAHA 01 * 17.11.1989" bylo používáno po celý páteční den (od 08.00 do 18.00 hodin) na pražské poště "110 01 PRAHA 01".

Kromě otisků příležitostného poštovního razítka tzv. "z ochoty" na korespondenčních lístcích či obálek s vylepenou poštovní známkou, ale poštovně neprošlých, existují i - dnes již poštovně-historické - materiály, které poštovním provozem prošly, a o nichž se dá již hovořit jako o materiálech zcela unikátních.


Prvním z nich je obálka dlouhého formátu (DL), zaslaná doporučené, vyplacená 4x 1 Kčs známkou s Janem Opletalem, celkové výplatné bylo za doporučený dopis 4 Kčs (1 Kčs za dopis do 20 gramů v tuzemsku, 3 Kčs příplatek za službu doporučeně), přičemž známky jsou "znehodnoceny" třemi otisky příležitostného razítka, na dopis je dolepena R-nálepka pošty "Praha 01" (bez poštovního směrovacího čísla - PSČ) a podacím číslem zásilky "11342".


Druhým je obálka prvního dne vydání (FDC), zaslaná se službou expres, vyplacená 4x 1 Kčs známkou s Janem Opletalem, celkové výplatné bylo 4 Kčs (1 Kčs za dopis do 20 gramů v tuzemsku, 3 Kčs příplatek za službu expres), přičemž jedna známka je oražena razítkem prvního dne vydání, zbývající tři známky jsou "znehodnoceny" dvěma otisky příležitostného razítka, na dopis je dolepena expresní nálepka "EXPRÉS" používaná poštou.

Poznámka 1 - k platnosti FDC. Byť je známka na obálce prvního dne vydání (FDC) "znehodnocena" otiskem razítka prvního dne vydání, obálku bylo možno poštovně použít tři měsíce po datu vydání. Vydavatel v tomto období pokládal tuto poštovní celinu (resp. použitou známku) jako poštovně platnou v natištěné ceně poštovní známky. Tuto praxi (platnou od 28. ledna 1982 - co do délky doby používání - převzala po 1. lednu 1993 i česká poštovní správa).

Poznámka 2 - k službě EXPRES. Často je zaměňována za expresní přepravu, ale jednalo se pouze o službu expresního doručení, tedy v místě dodání byla zásilka dodávána spěšným poslem (doručovatelem), obvykle v osmdesátých a devadesátých letech minulého století prostřednictvím motorizovaného doručovatele, který běžně zajišťoval i dodávání telegramů.


S ohledem na druhou poznámku - na zadní straně obálky prvního dne vydání je otisk příchozího denního razítka pošty "302 00 PLZEŇ 2" s datem "18.11.89" (sobota), hodinovým údajem "-8" a rozlišovacím číslem razítka "18", která byla v té době umístěná u plzeňského hlavního nádraží a zajišťovala dodávání telegramů a expresních zásilek v plzeňské aglomeraci.


Tolik alespoň - i tak trochu soukromá - filatelistická vzpomínka na 17. listopad 1989 v Praze. Když jsem na poště umístěné na pražském Starém Městě tyto zásilky podával do přepravy (a dnes na den přesně před třiceti lety), samozřejmě jsem netušil, že několik hodin poté na nedaleké Národní třídě se budou měnit naše československé dějiny... 

Jiří Neumann

2019/11/11

Umění na poštovních známkách

Nová poštovní známka z emise "Umění na poštovních známkách" bude vydána ve středu tento týden. Dnes proběhla v Plzni na toto téma přednáška předsedy zapsaného spolku NEWSPHILA pana Jiřího Neumanna.


Sestřih z přednášky (včetně přednášek dalších) můžete nalézt na našem kanále youtube, na tomto odkazu:

2019/11/08

Alice Masaryková a Československý červený kříž

Další poštovní známka, která vyjde ve středu příští týden, bude věnována 100. výročí vzniku Československého červeného kříže. Rovněž připomene i významnou úlohu Alice Masarykové, dcery našeho prvního prezidenta, při jeho vzniku.


Více informací naleznete v sestřihu přednášky z dnešního dne na video kanálu youtube, na tomto odkazu:

Ivan Blatný na poštovní známce... bude!

Druhá emise poštovních známek, která bude vydána v příštím týdnu je věnována osobnosti našeho významného básníka Ivana Blatného (1919-1990).


Jak začíná být pravidlem, podrobnosti o vydání emise naleznete na našem videokanále na webu youtube, odkaz zde:

2019/11/06

Karel Kryl na poštovní známce... nebude!

V příštím týdnu bude vydáno několik nových emisí českých poštovních známek. První z nich (v aršíkovém provedení) "30. výročí sametové revoluce a Karel Kryl" trochu "mate" svým názvem. Karel Kryl v prostoru vlastní poštovní známky nebude, hraje na kytaru pouze vedle známky. 


Další informace - včetně vysvětlení kam "zmizelo" logo Občanského fóra (oproti původnímu grafickému návrhu) naleznete v sestřihu přednášky k vydání nových poštovních známek na youtubové adrese zde: