Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/08/29

SLOVENSKO - Nová emise poštovních známek

V pondělí 2. září 2013 vychází nová emise slovenských poštovních známek "Bienále ilustrací Bratislava 2013". Je tvořena jednou poštovní známkou hodnoty "T2 50g", což představuje v den vydání ekvivalent 0,45 EUR.


Vychází v přepážkových listech (PL), které obsahují padesát kusů známek. Celkem jich bylo technikou ofsetu v Poštovní tiskárně cenin Praha a.s. vytištěno 300.000 kusů, tedy 6.000 kusů archů. Známku (katalogové označení 0545) navrhl pan mgr. Tomáš Klepoch.


Současně se známkou vychází i obálka prvního dne vydání (FDC) v nákladu 3.100 kusů. Byla vytištěna technikou ofsetu v tiskárně Kasico a.s. Bratislava, autorem grafického motivu obálky byl opět pan mgr. Tomáš Klepoch.


Jako další sběratelský materiál je vydávána v nákladu 1.400 kusů analogická pohlednice, tzv. cartes maxima (CM).

2013/08/28

ČESKOSLOVENSKO - Okupace Československa v srpnu 1968 a nevydané poštovní známky

Před několika dny jsme si připomněli smutné výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československé socialistické republiky, ke které došlo v noci z 20. na 21. srpna 1968. 


Filatelisticky tuto událost připomínají nevydané poštovní známky k připravovanému XIV. sjezdu Komunistické strany Československa (KSČ), které měly být vydány v pondělí 9. září 1968. Vzhledem k politickým událostem (okupaci Československa) nebyly známky dány do oběhu, náklad byl později (v sedmdesátých letech) skartován.

První známka hodnoty 30 haléřů zobrazuje spirálu, v grafickém provedení pana Ivana Strnada, rytinu provedl pan Ladislav Jirka. Známka formátu 23 x 41 mm byla vydána v přepážkových listech po deseti známkách. Text na známce "XIV. zjazd Komunistickej strany Československa" je ve slovenštině.Druhá známka hodnoty 60 haléřů zobrazuje kytici, v grafickém provedení pana Ivana Strnada, rytinu provedl pan Jindra Schmidt. Známka formátu 23 x 41 mm byla vydána v přepážkových listech po deseti známkách. Text na známce "XIV. sjezd Komunistické strany Československa" je v češtině.

Do dnešní doby se zachovalo pouze několik desítek kusů sérií jednotlivých známek (odhad maximálně do 100 sérií) a pouze několik přepážkových listů - desetibloků (odhad maximálně do 10 ks sérií PL). 

Série dvou známek je mimořádně nabízena od dnešního dne v internetovém E-shopu NEWSPHILA za cenu 6.300,00 CZK, prostřednictvím odkazu.

ČESKO - Speciální pamětní list Závišův kříž

Jedním z nejčtenějších článků na našem blogu NEWSPHILA se stal článek (soubor článků), kde jsme informovali o vydání speciálního pamětního listu "Závišův kříž", vydaného 29. května 2013 státním podnikem Česká pošta. 


Pro naše čtenáře, kteří si tyto pamětní listy nemohli zajistit, jsme připravili jejich omezený počet, který je k dispozici v našem internetovém E-shopu na odkazu zde


Pokud by došlo k jejich vyprodání, napište nám prosím na e-mail pressfil.plzen@centrum.cz, pokusíme se pro Vás zajistit další.  

2013/08/23

SLOVENSKO (Dubnica nad Váhom) - Příležitostné poštovní razítko

V pátek 30. srpna 2013 bude pošta "DUBNICA NAD VÁHOM 1" používat příležitostné poštovní razítko k výročí první písemné zmínky o obci.


Razítko s textem "820 LET PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY" je doplněno vyobrazením panovníka Bély III. Uherského (* cca 1148, + 1196) a letopočtem "1193-2013". Grafický návrh razítka provedl pan Viliam Schmidbauer, razítko bude po datu používání na poště k dispozici dalších sedm dní pro případné dodatečné otisky. 


2013/08/22

ČESKO - V září vyjdou nové poštovní známky (I.)

První emisí známek České republiky, která vyjde ve středu 4. září 2013, je "Ochrana přírody: Karlštejnsko - Český kras". Čtyři známky nominálních hodnot 10,00 CZK, 14,00 CZK, 18,00 CZK a 20,00 CZK vychází v jednom aršíku se čtyřmi zoubkovanými kupony.


Aršík rozměrů 177 x 121 mm je vytištěn ocelotiskem z ploché desky kombinovaným vícebarevným ofsetem, v grafickém provedení manželů Libuše a Jaromíra Knotkových, do rytiny převedené panem Martinem Srbem. Celková nominální hodnota aršíku je 62,00 CZK.


Na známce (rozměrů 23 x 40 mm) hodnoty 10,00 CZK (katalogové označení 0773) je dominantním motivem z říše rostlinné Včelník rakouský (Dracocephalum austriacum), z říše živočišné Saranče (Chorthippus vagans). 
Na tuto poštovní známku po pravé straně navazuje zoubkovaný kupon stejných rozměrů, na kterém je Medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum) a Páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis). 


Známka (obdobných rozměrů jako předchozí - tedy 23 x 40 mm) hodnoty 14,00 CZK (katalogové označení 0774) je věnována geologickému útvaru "Velká Amerika", druhým dominantním motivem z říše živočišné je  Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe). 
Na tuto poštovní známku na spodní straně navazuje zoubkovaný kupon polovičních rozměrů (na výšku), který zobrazuje geologický útvar "lom u Mořiny" doplněný ve spodní části o zástupce z říše rostlinné, a sice Lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata).


Třetí známka (rozměrů 50 x 40 mm) hodnoty 18,00 CZK (katalogové označení 0775) zobrazuje pohled na geologickou krajinu u Berounky, spodní část známky vyplňuje Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis) nad kterým se vpravo vznáší Modrásek vikvicový (Polyommatus coridon), po levé straně dva Žluťásci čilimníkový (Colias crocea). 
Na tuto poštovní známku na spodní straně navazuje zoubkovaný kupon polovičních rozměrů (na výšku), který zobrazuje v levé části Jaterník podléšku (Hepatica nobilis), v pravé dvě Ještěrky obecné (Lacerta agilis).
Nad horní stranou známky je kupon totožných rozměrů jako dole, v levé části zobrazuje dva ptáky - Včelojeda lesního (Pernis apivorus), v pravé Krahujce obecného (Accipiter nisus), uprostřed motýla Zavíječe (Pyrausta castalis).


Poslední - čtvrtá - známka (rozměrů 50 x 40 mm) hodnoty 20,00 CZK (katalogové označení 0776) zobrazuje architektonickou dominantu celého území - hrad Karlštejn, založený českým králem a římským císařem Karlem IV. roku 1348. V levém dolním rohu známky je dominanta doplněna o další ze zajímavých rostlinnách druhů, které se vyskytují na tomto území - Růže keltská (Rosa galica).

Aršík (katalogové označení 0773-0776 A) vychází v celkovém nákladu 65.000 kusů, současně vychází obálky prvního dne vydání (FDC), listy s nalepenou poštovní známkou (NL) a analogické pohlednice - cartes maxima (CM).


O den později - ve čtvrtek 5. září 2013 - bude na poště "190 00 PRAHA 9" ještě speciální příležitostné poštovní razítko s motivy z poslední známky - siluetou hradních věží Karlštejnu a Růží keltskou.

2013/08/21

SLOVENSKO (Bratislava) - Dostavníková pošta

Jak jsme již na stránkách našeho blogu avizovali, v sobotu 17. srpna 2013 se v Bratislavě uskutečnila mimořádná akce přepravy poštovních zásilek prostřednictvím dostavníku. K této akci pošta "BRATISLAVA 1" používala příležitostné poštovní razítko s textem "DOSTAVNÍKOVÁ POŠTA", které navrhl pan Adrian Ferda.


Zásilky, které byly přepraveny dostavníkem mezi poštami "BRATISLAVA 1" a "BRATISLAVA 45" byly navíc označeny (oraženy) speciálním poštovním razítkem (kašetem) s vyobrazeným dostavníkem.


2013/08/20

ČESKO - Dny evropského dědictví a příležitostná poštovní dopisnice

Ve čtvrtek - 29. srpna 2013 - bude vydána nová příležitostná poštovní dopisnice České republiky, a sice u příležitosti Dnů evropského dědictví.


Ty se tentokrát konají s tématem "Památky v novém světle". Národní zahájení pro Českou republiku se uskuteční 7. září 2013 v Olomouci.


Příležitostná poštovní dopisnice s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (v den vydání 13,00 CZK, tuzemské výplatné) vychází v limitovaném nákladu 1.000 kusů. Dopisnici lze zakoupit přímo na tomto odkazu zde, prodejní cena je 50,00 CZK.Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáváním příležitostných poštovních dopisnic s logem PRESSFIL v roce 2013 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
03.01.2013
ČESKO - Nové příležitostné dopisnice
28.01.2013
ČESKO - Výročí obnovení Olomouckého biskupství
31.01.2013
ČESKO - Nová příležitostná poštovní dopisnice
14.02.2013
ČESKO - Dopisnice na čtvrtek...
26.02.2013
ČESKO - O výročí Olomouckého biskupství podruhé
28.02.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
02.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL I./2013
04.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL II./2013
10.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL III./2013
15.03.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
26.03.2013
ČESKO (Zlatá Koruna) - Výročí kláštera
25.04.2013
ČESKO - Franz von Hruschka (1819-1888), 125. výročí úmrtí
26.04.2013
ČESKO - Alois Klar (1763-1833), 250. výročí narození
11.05.2013
ČESKO - Lokomotivy se znakem okřídleného šípu
18.05.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Richard Wagner
03.07.2013
ČESKO - Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), 175. výročí narození
14.07.2013
ČESKO - Miloš Václav Kratochvíl (1904-1988), 25. výročí úmrtí
13.08.2013
ČESKO - 700. výročí úmrtí římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského
15.08.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)
20.08.2013
ČESKO - Dny evropského dědictví a příležitostná poštovní dopisnice
10.09.2013
ČESKO - Zářijové události roku 1938 na příležitostných poštovních dopisnicích!
10.10.2013
ČESKO - První říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
24.10.2013
ČESKO - Poslední říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
07.11.2013
ČESKO - První listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
21.11.2013
ČESKO - Poslední listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
05.12.2013
ČESKO - První prosincové vydání příležitostných poštovních dopisnic
19.12.2013
ČESKO - Poslední příležitostné poštovní dopisnice letošního roku

2013/08/19

SLOVENSKO (Topoľčany) - Příležitostné poštovní razítko

U příležitosti první písemné zmínky o obci používala v pátek 16. srpna 2013 pošta "TOPOĽČANY 1" příležitostné poštovní razítko.


Razítko s textem "840. VÝROČÍ 1. PÍSEMNÉ ZMÍNKY / TOPOĽČANY / 1173 / 2013" a s grafickým provedením číslice "840" a erbem města navrhl pan Michal Bago. Razítko zůstane na poště dalších sedm dní pro případné dodatečné otisky.


ČESKO - Město Jilemnice na kuponu pro přítisky

V pondělí - 22. července 2013 - byl vydán tiskový list známek s kupony určenými pro personifikovaný tisk vzoru "Orchideje" s tématem města Jilemnice.


Celkem bylo vydáno 100 kusů tiskových listů, cena poštovních známek nominální hodnoty "A" byla v den vydání rovna 10,00 CZK, od 1. srpna pak 13,00 CZK.  

Tiskový list (TL) je možno zakoupit v internetovém E-shopu NEWSPHILA na tomto odkazu zde.

2013/08/16

SLOVENSKO (Močenok) - Andrej Hlinka na příležitostném poštovním razítku!

Právě před sedmdesáti pěti lety - 16. srpna 1938 - zemřel ve slovenském Ružomberoku Andrej Hlinka, kněz, politik a významná postava Slovenska v rámci první Československé republiky.


Slovenská pošta si toto výročí připomíná právě dnes používáním příležitostného poštovního razítka na poště "MOČENOK". Razítko bude na poště k dispozici dalších sedm dní pro případné dodatečné otisky.   


Andrej Hlinka (* 27.09.1864 Černová, + 16.08.1938 Ružomberok) je dodnes stále odlišně vnímán jak v Česku, tak na Slovensku. S postupem doby a časovým odstupem se však jeho život a životní dílo jeví stále realističtěji.2013/08/15

ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)

Dnešního dne - ve čtvrtek 15. srpna 2013 - vychází v pořadí 29. emise příležitostných poštovních dopisnic České republiky pod názvem "Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813), 200. výročí úmrtí". Příležitostná poštovní dopisnice nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK, tuzemské výplatné) vzoru "Poštovní trubka" je vydávána v limitovaném nákladu 1.000 kusů. Její prodejní cena je 50,00 CZK, je možno si ji objednat přímo zde.Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáváním příležitostných poštovních dopisnic s logem PRESSFIL v roce 2013 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
03.01.2013
28.01.2013
31.01.2013
14.02.2013
26.02.2013
28.02.2013
02.03.2013
04.03.2013
10.03.2013
15.03.2013
26.03.2013
25.04.2013
26.04.2013
11.05.2013
18.05.2013
03.07.2013
14.07.2013
13.08.2013
15.08.2013
20.08.2013
10.09.2013
10.10.2013
24.10.2013
07.11.2013
21.11.2013
05.12.2013
19.12.2013

2013/08/14

ČESKO (Vyšší Brod) - Balónová pošta

Pravděpodobně kolem pondělí 19. srpna 2013 - s přihlédnutím k počasí - se uskuteční v rámci česko-rakouské Zemské výstavy let horkovzdušného balonu České pošty.


K této akci byla dne 29. května 2013 vydána speciální příležitostná poštovní dopisnice, o jejímž vydání jsme Vás na stránkách našeho blogu informovali již 24. května 2013. Původní článek naleznete na odkazu zde.


2013/08/13

ČESKO - 700. výročí úmrtí římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského

Dne 24. srpna uplyne již sedm set let od úmrtí římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského. Pro české dějiny se jedná o otce prvního českého krále z rodu Lucemburků - "krále cizince" - Jana. Jan si vzal dceru českého krále Elišku Přemyslovnu ve špýrské katedrále 1. září 1310, jejich společná korunovace proběhla 7. února 1311 v Praze.

Příležitostná poštovní dopisnice vydaná dne 26. ledna 2011 k výročí královské korunovace Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny v limitovaném nákladu 1.000 kusů. Dopisnici možno zakoupit na odkazu zde.

Jindřich VII., lucemburský hrabě, se narodil 12. července roku 1275 nebo 1276 v dnes francouzském Valenciennes, zemřel 24. srpna 1313 v Buoncoventu (dnes Itálie). Za římského krále byl korunován v Cáchách 6. ledna 1309, za císaře v Římě 29. června 1312.

Příležitostná poštovní dopisnice z emise "Lucemburkové a České království", která byla vydávána v roce 2010, více informací zde.

Tuto význačnou postavu evropských i českých dějin připomene vydání příležitostné poštovní dopisnice ve čtvrtek 15. srpna 2013. Tato emise vychází jako 28. v letošním roce.


Příležitostná poštovní dopisnice nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) vzoru "Poštovní trubka" je vydávána v limitovaném nákladu 1.000 kusů. Její prodejní cena je 50,00 CZK, je možno si ji objednat přímo zde.Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáváním příležitostných poštovních dopisnic s logem PRESSFIL v roce 2013 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
03.01.2013
ČESKO - Nové příležitostné dopisnice
28.01.2013
ČESKO - Výročí obnovení Olomouckého biskupství
31.01.2013
ČESKO - Nová příležitostná poštovní dopisnice
14.02.2013
ČESKO - Dopisnice na čtvrtek...
26.02.2013
ČESKO - O výročí Olomouckého biskupství podruhé
28.02.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
02.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL I./2013
04.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL II./2013
10.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL III./2013
15.03.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
26.03.2013
ČESKO (Zlatá Koruna) - Výročí kláštera
25.04.2013
ČESKO - Franz von Hruschka (1819-1888), 125. výročí úmrtí
26.04.2013
ČESKO - Alois Klar (1763-1833), 250. výročí narození
11.05.2013
ČESKO - Lokomotivy se znakem okřídleného šípu
18.05.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Richard Wagner
03.07.2013
ČESKO - Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), 175. výročí narození
14.07.2013
ČESKO - Miloš Václav Kratochvíl (1904-1988), 25. výročí úmrtí
13.08.2013
ČESKO - 700. výročí úmrtí římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského
15.08.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)
20.08.2013
ČESKO - Dny evropského dědictví a příležitostná poštovní dopisnice
10.09.2013
ČESKO - Zářijové události roku 1938 na příležitostných poštovních dopisnicích!
10.10.2013
ČESKO - První říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
24.10.2013
ČESKO - Poslední říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
07.11.2013
ČESKO - První listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
21.11.2013
ČESKO - Poslední listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
05.12.2013
ČESKO - První prosincové vydání příležitostných poštovních dopisnic
19.12.2013
ČESKO - Poslední příležitostné poštovní dopisnice letošního roku

2013/08/08

ČESKO - Vzpomínka na éru vlakových pošt

Jak informuje státní podnik Česká pošta, v sobotu 10. srpna 2013 se uskuteční nostalgická železniční jízda historického vlaku, se zařazeným poštovním vozem, ve kterém bude používáno příležitostné poštovní razítko.


Razítko bude používat pošta "222 00 SPU Praha 022", přičemž příležitostná přepážka bude umístěna v poštovním vagonu a lze jí navštívit ve stanicích Praha - Braník, Beroun a Lužná u Rakovníka.

Autorem příležitostného poštovního razítka s textem "Vzpomínka na éru vlakových pošt v českých zemích 1850 - 1999" a s vyobrazeným poštovním vagonem je pan Miroslav Bláha.

Na příležitostné přepážce bude také používán kašet "Přepraveno historickou vlakovou poštou". Zásilky k orazítkování je možno zaslat na SPU Praha 022 nejpozději ve čtvrtek 8. srpna 2013.


Chcete vědět, jak vypadala vlaková pošta, co vše a jak se v poštovních vozech dělalo? Pak využijte příležitosti a zúčastněte se v sobotu 10. srpna 2013 jízdy parního vlaku z Prahy do Lužné u Rakovníka.

Do soupravy zařazen také poštovní vůz železniční řady Postw s původním interiérem, který byl používán pro vedení vlakových pošt a úhrnných přeprav železničních. Ve vlakových poštách probíhalo v letech 1850–1999 v českých zemích zpracování poštovních zásilek za jízdy. Dobový vlak povede lokomotiva 475.196 ze slovenské výtopny Vrútky.

V poštovním voze bude příležitostná přepážka České pošty a výstava zaměřená na práci ve vlakových poštách. Zájemci si mohou nechat otisknout příležitostné razítko, vydané při příležitosti této vzpomínkové jízdy. Prohlídka vozu bude možná v železničních stanicích Praha-Braník a v Lužné u Rakovníka.

Poštovní zásilky je možné podat u příležitostné přepážky nebo správně ofrankované zásilky vložit přímo do poštovní schránky vozu vlakové pošty. Tyto zásilky Česká pošta doručí na určenou adresu v pondělí 12. srpna 2013.

Jízdní řád vlaku:

TAM                                                                                                                                                  
Železniční stanicePříjezd / Odjezd
Praha-BraníkOdjezd 9:12
Praha-Vršovice9:24 – 9:27
Praha-Smíchov9:34 – 9:41
Beroun10:15 - 10:38
Křivoklát11:12 - 11:15
Rakovník11:35 - 12:21
Lužná u RakovníkaPříjezd 12:36
ZPĚT
Železniční stanicePříjezd / Odjezd
Lužná u RakovníkaOdjezd 15:05
Rakovník15:19 – 15:35
Křivoklát15:50 – 16:02
Beroun16:34 – 17:11
Praha-Smíchov17:46 – 17:48
Praha-Vršovice17:56 – 18:11
Praha-BraníkPříjezd 18:22

2013/08/05

SLOVENSKO (Bratislava) - Chystá se dostavníková pošta!

Na 17. srpen 2013 připravuje akciová společnost Slovenská pošta mimořádnou přepravu poštovních zásilek za pomoci dostavníkové pošty. Další informace připravujeme...

2013/08/02

SLOVENSKO - Byl vydán mincovní dopis sv. Cyril a Metoděj!


Právě dnes byl oficiálně představen nový mincovní dopis Slovenské republiky k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.


Je vydán v nákladu pouhých 2.000 kusů, autorem grafického "orámování" mince je pan Adrian Ferda. Prodejní cena mincovního dopisu je 7,90 EUR.


A z čeho je mincovní dopis vlastně složen? Z celkového množství 70.000 kusů aršíků jich bylo 2.000 kusů roztrháno na jednotlivé poštovní známky (nominální hodnoty 1,60 EUR).Obdobným způsobem bylo z celkového nákladu 1.000.000 kusů vydaných pamětních mincí celkem 2.000 kusů "použito" pro potřeby zhotovení mincovních dopisů.Vylepená poštovní známka byla "znehodnocena" (čili oražena) příležitostným poštovním razítkem používaným na poště "NITRA 1" dne 5. července 2013. Tedy přesně v den vydání pamětní mince.