Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/05/26

ČESKO - Zemřel Zdeněk Mézl (1934-2016)

V pondělí dne 23. května 2016 - den po odchodu mistra Adolfa Borna - odešla další výrazná umělecká osobnost - grafik a ilustrátor Zdeněk Mézl.

Zdeněk Mézl (31.10.1934-23.05.2016)
zdroj: Wikipedia (autor: "NoJin" - Jindřich Nosek,
datum zveřejnění: 26.02.2014)

Narodil se 31. října 1934 v Praze a již za svého života byl označován jako jeden z nejlepších světových dřevorytců XX. století. A právě pro způsob tiskové techniky jsou dodnes jeho díla nepřehlédnutelná...  


Jeho "filatelistická" stopa je velmi skromná - v letech 1998 až 2000 graficky zpracoval tři příležitostné poštovní známky České republiky.


Ta první "100. výročí založení hvězdárny v Ondřejově" nominální hodnoty 4,60 CZK (katalogové označení 0173) byla vydána dne 25. března 1998. Společně s ní byla vydána i obálka prvního dne vydání (FDC) a list s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní list (NL). 


Druhá "750. výročí jihlavského horního práva" nominální hodnoty 8,00 CZK (katalogové označení 0224) byla vydána dne 23. června 1999. Kromě vydání archového byla známka vydána ještě v úpravě známkového sešitku (ZS), který obsahoval osm známek a čtyři potištěné kupony. Dále byla vydána obálka prvního dne vydání (FDC) a list s nalepenou poštovní známkou (NL). 


Poslední - třetí - "700 let Královského horního práva - Kutná Hora" nominální hodnoty 5,00 CZK (katalogové označení 0247) byla vydána dne 1. března 2000. I zde, kromě archového vydání, byl vydán známkový sešitek (ZS), který obsahoval osm známek a čtyři nepravidelně umístěné potištěné kupony. Kromě obálky prvního dne vydání (FDC) a nálepního listu (NL) byla známka vydána ještě v podobě příležitostného tisku, který byl součástí tzv. ročníkového alba vydávaného státním podnikem Česká pošta.

ČESKO - 26. květen, den kdy zemřel František Palacký (1876)

V pátek dne 26. května roku 1876 umírá v Praze "otec národa", zakladatel českého dějepisectví, František Palacký.


Narodil se 14. června 1798 v moravských Hodslavicích, je znám jako historik, politik a spisovatel. Jeho stěžejním dílem jsou pětidílné "Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě".

Ruční příležitostné poštovní razítko:
"HODSLAVICE: 1876-1936 * RODIŠTĚ PALACKÉHO *"
ve fialové barvě.
(obrázek: Delcampe, položka "J3875")

V období první Československé republiky (1918-1939) bylo možno si tuto osobnost připomenout pouze ručním příležitostným poštovním razítkem, které bylo používáno u příležitosti 60. výročí úmrtí v místě jeho rodiště. Jak uvádí "Katalog příležitostných poštovních razítek, Československá republika (1918-1939)" razítko ve fialové barvě bylo používáno od 31. května do 2. června 1936.

Standardní poštovní dopisnice s natištěnou známkou nominální hodnoty 50h
"Střední státní znak" opatřenou otiskem příležitostného poštovního razítka
"HODSLAVICE: 1876-1936 * RODIŠTĚ PALACKÉHO *ve fialové barvě.
(obrázek: Delcampe, položka "C03437")

Za poválečného Československa (1944-1992) se František Palacký dostal na poštovní známku - společně s Dr. Františkem Ladislavem Riegrem (1818-1903) - v rámci emise "100. výročí Kroměřížského sněmu", vydané dne 20. června 1948.


Společně se dvěma známkami (návrh: Max Švabinský, rytina: Jindra Schmidt) nominálních hodnot 1,50 Kčs a 3,00 Kčs (katalogové označení 0479 a 0480) byly vydány i obálky prvního dne vydání (FDC), a to ve dvou úpravách.


Buď s vylepenou celou sérií (1,50 Kčs a 3,00 Kčs), nebo jen s jednou - vyšší hodnotou 3 Kčs.


Známky byly znehodnoceny ručním příležitostným poštovním razítkem "KROMĚŘÍŽ 1: 1848-1948 * VÝSTAVA 100 LET ČESKÉHO NÁRODNÍHO ŽIVOTA *", které bylo vyrobeno ve třech variantách - s rozlišovacími písmeny "a", "b", a "c" v horním mezikruží. Tato razítka byla u poštovního úřadu "KROMĚŘÍŽ 1" používána i k orážení standardních zásilek.

Pohlednice frankovaná známkou 1,50 Kčs "100. výročí Kroměřížského sněmu",
s příležitostným poštovním razítkem.
(obrázek: Delcampe, položka "I4989")

Rovněž se vyskytují i takzvané "analogické pohlednice" či "cartes maxima" (CM), které si někteří filatelisté nechali v omezeném nákladu vyrobit, a následně orazit některým z používaných příležitostných poštovních razítek.

Analogická pohlednice kroměřížského náměstí
s arcibiskupským zámkem, a
s nalepenou poštovní známkou 1,50 Kčs
"
100. výročí Kroměřížského sněmu",
s příležitostným poštovním razítkem.
(obrázek: Delcampe, položka "J0127")

Analogická pohlednice zasedací síně kroměřížského
arcibiskupského zámku,
s nalepenou poštovní známkou 1,50 Kčs
"
100. výročí Kroměřížského sněmu",
s příležitostným poštovním razítkem.
(obrázek: Delcampe, položka "J0128")

200. výročí narození Františka Palackého se dostalo v roce 1998 do seznamu výročí UNESCO. V rámci příležitostné emise poštovních známek České republiky "Výročí osobností", která byla vydána 27. května 1998, byla prostřední známka nominální hodnoty 4,60 Kč (katalogové označení 0186) věnována právě Františku Palackému.


Společně s příležitostnou poštovní známkou byla standardně vydána i obálka prvního dne vydání (FDC), katalogové označení 0186 FDC. Rovněž byl vydán i list s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní list (NL).


Tolik alespoň malé připomenutí jedné z nejvýznamnějších osobností českého kulturního i politického života XIX. století, a to prostřednictvím filatelie...
Informace pro čtenáře - sběratele:V případě zájmu o koupi jsme schopni výše uvedené položky (v prodeji na serveru Delcampe - viz prolink u obrázku) zajistit, včetně jejich zaslání. Cenu je možno uhradit v CZK (dle aktuálního kurzu ČNB - České národní banky), k ceně materiálu bude připočítáno pouze poštovné a balné.
Budete-li mít o tyto položky zájem (či v případě dotazů) využijte náš e-mail: nakup-prodej.newsphila@centrum.cz.

2016/05/25

ČESKO - 25. květen, den kdy se narodil František Ženíšek (1849)

Dne 25. května 1849 se v Praze narodil významný český malíř František Ženíšek, jeden z představitelů tzv. generace Národního divadla.


Jedno z jeho nejvýznamnějších děl - monumentální obraz "Oldřich a Božena" z roku 1884 se stalo předlohou příležitostného poštovního aršíku.


Aršík se známkou nominální hodnoty 34,00 CZK (katalogové označení 0617 A) byl vydán dne 4. listopadu 2009. V následujícím roce zvítězil v anketě o nejkrásnější českou poštovní známku roku 2009.


Společně s aršíkem byl vydán i list s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní list (NL), a obálka prvního dne vydání (FDC).


O historii obrazu (který se dostal na českou poštovní známku) vypráví jeden z dílů cyklu "Národní galerie v Praze nikdy nezavírá", který produkovala Česká televize. Odkaz na vysílání je zde, případně i v ikoně (logu) České televize. Tento díl byl vyroben v roce 2011 (premiéra 25.11.2011 v iVysílání).


Malíř František Ženíšek zemřel v Praze, dne 15. listopadu 1916 (více informací o jeho životě a díle je možno zjistit na odkazu zde). 
S jeho dílem ve filatelii bylo možné se sejít v roce 1983 ještě v rámci Československa - u příležitosti Roku českého divadla.  Dne 18. listopadu 1983 bylo v rámci emise Umění  na poštovních známkách vydáno celkem pět příležitostných poštovních známek, třetí v pořadí (katalogové označení 2618) nominální hodnoty 3,00 CSK zobrazovala dvě mistrova díla - alegorii Hudby a Lyriky - z prostor Národního divadla v Praze. 


Celkem bylo takto vydáno 650.000 kusů známek (v přepážkových listech po čtyřech známkách, tedy 162.500 kusů PL).

2016/05/24

ČESKO (Plzeň) - Výstava "Lidové kroje..." v pátek skončí

Ještě do pátku tohoto týdne mají všichni zájemci možnost shlédnout výstavu "Lidové kroje na poštovních známkách a dalších sběratelských filatelistických materiálech", kterou naleznou v prostorách vstupní haly budovy Českého rozhlasu v Plzni (náměstí Míru 10).


Zajímavou tečkou za celou výstavou je dnešní oznámení státního podniku Česká pošta o vydání příležitostného tisku (tzv. černotisku) pro 2. česko-slovenskou filatelistickou výstavu ve Žďáru nad Sázavou. Je jím podklad pro známku České republiky z roku 2000, která připomínala vydání známky z roku 1938 s motivem prezidenta Masaryka s děvčátkem v kyjovském kroji. Tedy motiv, který provázel celou naší výstavu v Českém rozhlasu v Plzni.


Příležitostný tisk bude vydán 2. června 2016 a bude součástí výstavního katalogu. Předpokládaný náklad je 1.400 až 1.500 kusů (zatím nebyl vydavatelem zveřejněn).

ČESKO - 24. květen, den 4. volby prezidenta republiky (1934)

Ve čtvrtek dne 24. května 1934 proběhla v pořadí již čtvrtá volba prezidenta Československé republiky, kdy byl opětovně zvolen Tomáš Garrigue Masaryk (07.03.1850-14.09.1937).


Filatelistických materiálů, jak doložit volbu samotnou se dochovalo pouze několik - a to pouze ve formě denních ručních poštovních razítek v červené barvě, které byly používány u několika poštovních úřadů.


stenozáznam volby prezidenta naleznete na odkazu zde

zvukový záznam volby prezidenta naleznete na odkazu zde


Jednalo se o následující pražské poštovní úřady (vždy byla vyčleněna pouze část razítek k orážení červenou barvou):
"PRAHA 1" - razítka s rozlišovacím označením: "4g", "4h", "4k", "4p", "4s" (celkem 5 razítek),
"PRAHA 10 HRAD" - razítka s rozlišovacím označením: "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i" (celkem 9 razítek),
"PRAHA 11" - razítko s rozlišovacím označením: "a" (celkem 1 razítko),
"PRAHA 25" - razítka s rozlišovacím označením: "1f", "1j", "1k", "4ch" (celkem 4 razítka),
"PRAHA 28 SENÁT NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ" - razítka s rozlišovacím označením: "a", "b", "c" (celkem 3 razítka), a
"PRAHA 29 SNĚMOVNA POSLANECKÁ NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ" - razítka s rozlišovacím označením: "a", "b", "c", "d" (celkem 4 razítka). 
Poštovně prošlých celistvostí se z tohoto dne zachovalo velmi málo, častější jsou známky nalepené na lístcích či kartonech a oražené z ochoty. Další možností, jak volbu prezidenta republiky filatelisticky doložit, je použít příležitostné obrazové dopisnice "Ze života prezidenta Masaryka" vydané 7. března 1936 (v den 86. prezidentových narozenin). 
Celý soubor obsahoval dvacet dopisnic, volbu dokládaly dvě. Dopisnice číslo 15 "Prezident republiky T. G. Masaryk zvolen počtvrté prezidentem republiky skládá slib na ústavní listinu (1934)" a číslo 16 "Prezident republiky T. G. Masaryk projíždí Prahou (1934)".


Vzhledem k počtu razítek by bylo možné připomínku této události použít i jako nápad na vytvoření jedno rámového exponátu. Ale vzhledem k četnosti zmíněných razítek by se jednalo o sběratelský úkol pravděpodobně na několik let...


2016/05/22

ČESKO - Zemřel Adolf Born (1930-2016)

Dnes dopoledne zveřejnila většina tiskových agentur České republiky smutnou zprávu - zemřel malíř a ilustrátor pan Adolf Born. 

Malíř a grafik pan Adolf Born (1930-2016);
zdroj: Wikipedie, autor "che" - Petr Novák (zveřejněno: 22. listopadu 2007)

Narodil se 12. června 1930 v Českých Velenicích, a za svůj život se stal nepřehlédnutelnou postavou jako malíř a ilustrátor, též i jako animátor a karikaturista.


Vzhledem k tomu, že v těchto oborech dosáhl mistrovství, některé jeho kresby se staly v průběhu let předlohou pro československé a později české poštovní známky.


Posléze byl přímo vyzýván k jejich vlastní tvorbě. V posledních desetiletích rovněž svou známkovou tvorbu představil v několika samostatných výstavách. Některé z nich představují příležitostné poštovní dopisnice vydané pro Poštovní muzeum v Praze a ve Vyšším Brodě.2016/05/16

ČESKO - Nová poštovní známka "Pražský hrad"

Ve středu 18. května 2016 bude vydána nová poštovní známka České republiky. Jedno známková emise "Pražský hrad" svým námětem připomíná detail významného díla malíře Lucase Cranacha staršího (1472-1553) "Pražský oltář", a sice postavu svaté Barbory.


Příležitostná poštovní známka nominální hodnoty 38,00 CZK (katalogové označení 0886) je tištěna pětibarevným ocelotiskem z plochých desek v barvě okrové, červené, rubínové, šedé a černé. Autorem rytiny je pan Miloš Ondráček. Známka je vydávána v přepážkových listech (PL), které obsahují čtyři kusy známek (v celkové nominální hodnotě 152,00 CZK).


Celkem bylo vydáno 25.000 kusů přepážkových listů (PL), celkový náklad známek je tak rovných 100.000 kusů.


Současně je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC), která vyjde v nákladu 3.400 kusů (katalogové označení 0886 FDC). Cena obálky (v den vydání) je stanovena na 52,00 CZK.


Motivem její obrazové části (v ryteckém provedení Miloše Ondráčka) je erb rodiny Cranachů - okřídlený had s korunkou a prstenem. 


Motiv draka z erbu a iniciály malíře "LC" jsou hlavními motivy razítka prvního dne vydání doplněného o text "OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU", použitého ke "znehodnocení" známky vylepené na obálce prvního dne vydání (FDC).


Dalším sběratelským materiálem je list s nalepenou poštovní známkou (tzv. nálepní list) rovněž oraženou příležitostným poštovním razítkem. List (katalogové označení 0886 NL) je v levém spodním rohu označen letopočtem "2016" (rok vydání), v pravém číslicí "12" (pořadové číslo emise). Prodejní cena listu s nalepenou poštovní známkou (NL) v den vydání je 40,00 CZK.

2016/05/14

ČESKO - Karel IV. a Lucemburkové na příležitostných poštovních dopisnicích

Dnes - v sobotu 14. května 2016 - si připomínáme 700. výročí narození krále a císaře Karla IV. (1316-1378). Rodu Lucemburků - ať již významným osobnostem tohoto rodu, či významným souvisejícím událostem - se při vydávání příležitostných poštovních dopisnic náš spolek věnuje dlouhodobě.


Pojďme si tedy připomenout lucemburský rod v souvislostech na dopisnicích vydávaných od roku 2011 s natištěnou poštovní známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (nyní, v době psaní tohoto článku ekvivalent 16,00 CZK, tedy tuzemskému poštovnému).

Dědečka Karla IV. - římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského - připomíná dopisnice vydaná v roce 2013 u příležitosti 700. výročí úmrtí tohoto "prvního" Lucemburka, který svůj rod ozdobil přídomkem "císařský".


Karlovy rodiče - českou princeznu Elišku Přemyslovnu a jejího manžela, syna římského krále, Jana Lucemburského připomíná dopisnice vydaná v roce 2011 k výročí královské korunovace, ke které došlo v Praze dne 7. února 1311.


Dalšího z lucemburského rodu připomíná Zbraslavská kronika takto: "Léta Páně 1315 dne 21. května v prvou hodinu se narodila panu Janovi, králi českému, hraběti lucemburskému, druhá dcera, Jitka, a při jejím narození se lid znepokojil proto, že se čekalo narození syna. Uvažujíc to matka této dívky, paní královna Eliška, takto přede mnou pravila: "protože takřka nikdo nemá rád toto dítě, proto je musím já mít ráda tím vřeleji..." ".
Zbraslavská kronika a její tvůrce Petr Žitavský je námětem dopisnice vydané v roce 2013 u příležitosti 675. výročí dokončení tohoto díla. V obrazové části je zobrazeno i místo jejího vzniku, Zbraslavský klášter, kde 1. října roku 1330 spočinula tělesná schránka české královny a lucemburské hraběnky Elišky Přemyslovny.  


Ale zpět k lucemburskému rodu. Druhorozenou dceru Jitku Lucemburskou (zvanou též Guta či Bonna), starší sestru Karla IV., normandskou vévodkyni, a též pramáti francouzského královského rodu Valois, jak bývá někdy nazývána, připomíná dopisnice vydaná v loňském roce k připomenutí 700. výročí jejího narození.


Lucemburský rok (2016) a osobu Karla IV. připomíná dopisnice vydaná v závěru minulého měsíce. Zobrazená socha krále a císaře na Křížovnickém náměstí v Praze byla doplněna citací z kroniky "Vita Caroli" sepsané samotným panovníkem: "Urodí pak ten jistý Jan, král český, s Elškú kralovú mě prvorozeného syna svého, jménem Václava, léta božieho narozenie tisícieho třístého šestnáctého, čtrnáctý den máje, první hodinu v Praze."


První Karlovou manželkou byla Blanka z Valois, dopisnice byla vydána jako druhá v pořadí v rámci emise k Lucemburskému roku 2016.


Druhou Karlovou manželkou byla Anna Falcká, dopisnice byla vydána jako třetí v pořadí v rámci emise k Lucemburskému roku 2016.


Třetí Karlovou manželkou byla Anna Svídnická, dopisnice byla vydána jako čtvrtá v pořadí v rámci emise k Lucemburskému roku 2016.


Dne 26. února 1361 se královským manželům v Norimberku narodil syn Václav, pozdější český král Václav IV. (1361-1419). Příležitostná poštovní dopisnice k 650. výročí narození byla vydána v roce 2011.


Čtvrtou Karlovou manželkou byla Alžběta Pomořanská, dopisnice byla vydána jako pátá v pořadí v rámci emise k Lucemburskému roku 2016.


Dne 14. února 1368 se královským manželům v Norimberku narodil syn Zikmund, pozdější český král a poslední lucemburský římský císař. Příležitostná poštovní dopisnice, kde je zobrazen král Zikmund, byla vydána k 600. výročí zahájení sněmu v Kostnici v roce 2014.


Král a císař Karel IV. je společně se svými manželkami pohřben v královské hrobce v chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Příležitostná dopisnice s průčelím katedrály byla vydána v rámci propagace Noci kostelů 2015, která byla věnována Arcidiecézi pražské.


Blízkým Karlovým spolupracovníkem a snad i přítelem, byl Arnošt z Pardubic (arcibiskup a metropolita český), jehož podoba je zachycena v triforiu katedrály svatého Víta. 


Za doby Karla IV. bylo realizováno několik významných hradů na území dnešní České republiky. Tři z nich připomíná příležitostná poštovní dopisnice vydaná v roce 2015 k Mezinárodnímu dni památek a historických sídel (s podtitulem "Brány památek dokořán"). Prvním je hrad Karlštejn (1348), druhým Kašperk (1356), třetím Radyně (1361).


V kapli svatého Kříže na hradě Karlštejn je na jednom deskovém obraze mistra Theodorika zobrazen Karlův předchůdce - císař Karel I. Veliký. Dopisnice s tímto tématem byla vydána k výročí tisícího dvoustého výročí úmrtí tohoto císaře.


V roce 2011 byla vydána příležitostná dopisnice k 600. výročí úmrtí římského krále Jošta Lucemburského, který byl synem Jana Jindřicha, mladšího bratra Karla IV.


Tyto, i další příležitostné poštovní dopisnice je možno zakoupit prostřednictvím našeho e-shopu na odkazu zde. Cena dopisnic je od 1. května 2016 stanovena na částku 62,00 CZK za kus.