Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/05/24

ČESKO - Balonová pošta, mimořádná přeprava poštovních zásilek!

Na měsíc srpen připravuje státní podnik Česká pošta mimořádný způsob přepravy - balonovou poštu. Více je možno se dozvědět z anotace s.p. Česká pošta:


U příležitosti konání přeshraniční Zemské výstavy Jižní Čechy & Horní Rakousko nabídne Česká pošta možnost přepravy zásilek Balonovou poštou. Zhruba v polovině srpna odstartuje z prostoru fotbalového hřiště ve Vyšším Brodu balon (podle leteckého názvosloví „volný balón“) s českým leteckým imatrikulačním označením OK - 1925. Provozovatelem balonu (výrobního čísla 892) je Aviatik servis, s.r.o., Balon je opatřen pestrým reklamním potiskem České pošty, s.p., která i balonovou poštu pořádá. Filatelisté si budou moci připravit své obyčejné zásilky předem a zaslat je v obálce nejpozději do 14. srpna 2013 na adresu: Poštovní muzeum, Klášter 136, 382 73 Vyšší Brod. Zásilky je možné předat do téhož dne i osobně na stejné adrese. Jiné místo předání zásilek k balonové poště není přípustné. K balonovému letu bude možné zaslat dopisnice k tomuto účelu vydané, jiné zásilky, ve vlastních obálkách apod. jenom v základním váhovém stupni a standardní velikosti obyčejného psaní v tuzemsku, odpovídajícímu nominální písmenové hodnotě „A“. Do adresního místa pod poštovní známku vepíšou svoji anebo libovolnou adresu na území České republiky. Po dofrankování českými poštovními známkami lze zásilky určené pro přepravu balonovou poštou adresovat i do zahraničí, ale rovněž jenom v základním váhovém stupni a standardní velikosti obyčejného psaní do zahraničí v nominální hodnotě odpovídající označení písmenem „E“ anebo „Z“.
(Zvýrazněné pasáže NEWSPHILA.)


Pro výše zmíněný účel vydá v příštím týdnu - ve středu 29. května 2013 - Česká pošta příležitostnou poštovní dopisnici "Balonová pošta" v nákladu 4.500 kusů. Dopisnice je tištěna ofsetem, nominální hodnota je "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 10,00 CZK), prodejní cena dopisnice je 15,00 CZK.

Autorem natištěné známky i obrazového námětu dopisnice je pan Jiří Bouda. Známka zobrazuje přípravu balonu s logem České pošty na start, obrazová část balon nad klášterem ve Vyšším Brodě, kde se nachází i expozice Poštovního muzea Praha. 

Žádné komentáře:

Okomentovat