Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2014/11/30

ČESKO (Praha) - Jára Cimrman na hlavní poště

Ve středu 26. listopadu 2014 se na pražské hlavní poště v Jindřišské ulici uskutečnilo představení nově vydaných kulatých "vlastních známek" s portrétem Járy Cimrmana. Tedy přesněji s jednou z celkem 136 možných podob našeho českého génia.Tato akce se uskutečnila v rámci již 52. výstavy odboru Známkové tvorby státního podniku Česká pošta ve dvoraně hlavní pošty. Obsáhlou foto kroniku přinesl na svých stránkách Klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů (KF 00-15 Praha), odkaz zde. Autorem fotografií je pan ing. Tomáš Chudoba.


Jako malou "ochutnávku" alespoň několik fotografií - první ze slavnostního pokřtění známek za přítomnosti členů Divadla Járy Cimrmana, ministra vnitra České republiky pana Milana Chovance (3. zprava), ředitele státního podniku Česká pošta pana Martina Elkána (2. zprava), a ředitele odboru známkové tvorby státního podniku Česká pošta pana ing. Břetislava Janíka (1. zprava).


Po slavnostním křtu následovala autogramiáda a soudě podle zveřejněných fotografií zájem o podpisy překvapil i samotné účastníky. Inu z Járy Cimrmana se za několik desítek let stal nepřehlédnutelný kulturní fenomén...


Logickou součástí celé akce byla i vlastní výstava, tentokrát doplněná i trojrozměrným exponátem - vozem c. a k. polní pošty z období první světové války.


Dalších několik desítek fotografií z celé akce najdete na výše zmíněných webových stránkách Klubu filatelistů 00-15 Praha, odkaz zde.


Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáním kruhových "vlastních známek" státního podniku Česká pošta v listopadu roku 2014 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
2014/11/29

ČESKO (Brno) - Brněnské vánoční razítko

Již tradičně - i v roce letošním - bude v Brně používáno "vánoční" příležitostné poštovní razítko. Razítko (v grafickém provedení pana Pala Sivka) obsahuje text "TRADIČNÍ VÁNOCE V BRNĚ", doplněný kresbou kádě naplněné kapry, obtočené "Brněnským drakem" (krokodýlem) pod hvězdnou oblohou s kometou.


Příležitostní poštovní razítko je k dispozici na poště "601 00 BRNO" od včerejšího dne - pátku 28. listopadu - a bude používáno až do středy 31. prosince 2014.

2014/11/28

ČESKO - Příležitostné dopisnice PRESSFIL 2015

Emisní plán příležitostných poštovních dopisnic s logem PRESSFIL, které vyjdou v roce 2015, zveřejníme na těchto stránkách v úterý 23. prosince 2014. V případě zájmu našich čtenářů můžeme tento emisní plán přímo zaslat ve formátu ".pdf" na mailovou adresu. Pokud máte zájem, napište nám na náš e-mail: nakup-prodej.newsphila@centrum.cz


Kromě vlastního emisního plánu se v prosincových dnech pokusíme i bilancovat zanedlouho již deset let, kdy příležitostné dopisnice vydáváme. Ano, čas letí, první dopisnice "Mezinárodní veletrh a burza HobbyMania" byla vydána již 21. dubna 2006!Dopisnice PRESSFIL a SSNPC

Zároveň tímto oznamujeme, že dopisnice PRESSFIL v letošním roce 2014 již nebyly distribuovány některým zájemcům prostřednictvím Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin (dále jen SSNPC). Důvodem bylo selhání zástupce SSNPC pana Karla Macháčka při komunikaci a přístupu k naší společností v osobní rovině.
Problémy vyvrcholily v druhé polovině roku 2013 při předání a zúčtování dodaných dopisnic, včetně vulgárních výrazů v korespondenci ze strany zástupce SSNPC.

Další překážkou, která nás "donutila" pozastavit spolupráci je fakt, že SSNPC měla pro své členy (v rámci centrálního odběru) dojednanou zvýhodněnou cenu. Z naší strany jsme to chápali jako podporu této Společnosti.
Jak jsme zjistili (včetně potvrzení některých členů Společnosti), za tuto zvýhodněnou cenu byly příležitostné dopisnice účtovány členům Společnosti. Problém nastal při dalším přeprodávání dopisnic (například prostřednictvím Aukra), kdy byla účtována tato "snížená" cena. Tedy nebyl dodržen příslib dohody pevně deklarované prodejní ceny určené naší společností.
Často jsme tak byli v této souvislosti dotazováni od sběratelů, proč naše společnost dopisnice nabízí a prodává za vyšší cenu. Tuto skutečnost jsme našim odběratelům či zájemcům o odběr - nečlenům SSNPC - nebyli schopni často uspokojivě vysvětlit.Distribuce dopisnic od roku 2015

V současné době pracujeme na nové formě distribuce a prodeje dopisnic, kde nabídneme všem zájemcům naše produkty za stejnou cenu. 
V případě požadavku sběratelů na dopisnice z let 2011, 2012, 2013 a 2014 je možno napsat na náš e-mail: nakup-prodej.newsphila@centrum.cz.
Obratem Vám zašleme nabídkové listy pro objednávku samostatných dopisnic, celých ročníků, či dopisnic oražených příležitostným razítkem.Samozřejmě na stránkách našeho blogu NEWSPHILA Vás budeme o příležitostných dopisnicích PRESSFIL informovat i nadále.

SLOVENSKO (Trnava) - Pozvánka na výstavu

V pátek 5. prosince 2014 bude na Slovensku vydána tradiční emise poštovních známek "Den poštovní známky". Známka nomimální hodnoty 0,60 EUR je tentokrát věnována panu Severínovi Zrubcovi (1921-2011), prvnímu předsedovi Slovenského svazu filatelistů (ZSF). 


Kromě vlastního slavnostního křtu poštovní známky bude ve stejný den v Trnavě otevřena výstava "Knižní kultura na známkách: Filatelie ze sbírky Severína Zrubca", která potrvá až do 29. května 2015.


2014/11/27

ČESKOSLOVENSKO - Výrobní vada známky Tomáš Garrigue Masaryk

Dne 9. ledna 1990 vydala československá poštovní správa známkovou emisi "Výročí osobností". Celkem šest známek v grafickém provedení pana Albína Brunovského připomínalo výročí narození významných našich a světových osobností připadající na rok 1990.


Na první nominální hodnoty 0,50 CSK (katalogové označení 2922) byl zobrazen československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), na druhé nominální hodnoty 0,50 CSK (katalogové označení 2923) spisovatel Karel Čapek (1890-1938), na třetí nominální hodnoty 1,00 CSK (katalogové označení 2924) vůdce ruského proletariátu Vladimír Iljič Lenin (1870-1924), na čtvrté nominální hodnoty 2,00 CSK (katalogové označení 2925) francouzský spisovatel Emile Zola (1840-1902), na páté nominální hodnoty 3,00 CSK (katalogové označení 2926) vědec Jaroslav Heyrovský (1890-1967), a na šesté nominální hodnoty 10,00 CSK (katalogové označení 2927) hudební skladatel Bohuslav Martinů (1890-1959).


Jak již bylo řečeno, u padesáti haléřové známky (katalogové označení 2922) s portrétem prvního (1918-1935) československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (* 07.03.1850, + 14.09.1937), grafický návrh provedl pan Albín Brunovský, rytinu známky pan Miloš Ondráček. 
Známka byla tištěna v tiskové formě dvou archů, vlastní přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek. Byl použit v té době standardní způsob tisku - rotační ocelotisk (v černé barvě - portrét a životopisné údaje) kombinovaný s tří barevným hlubotiskem (světle žlutá - podtisk obrazového pole, červená - nápis ČESKOSLOVENSKO, karmínová - hodnota 50h). 
Pro tisk byl použitý fluorescenční papír (označovaný jako fl2), zoubkování bylo rámcové, formátu 11 1/2 : 11 1/4. Celkový náklad těchto známek byl 12.500.000 kusů.


A právě zřejmě tento vysoký náklad známky přispěl ke vzniku výrazné výrobní vady, doposud v literatuře nepopsané. Jedná se o posun světle žluté hlubotiskové barvy vpravo. Vzhledem k tomu, že se jedná o podtisk obrazového pole známky (který zasahuje až k pravému svislému zoubkování) nejprve se zdá, že se jedná o "pouhý" posun zoubkování.
Při podrobnějším prozkoumání lze dojít k jednoznačnému závěru o výrazném posunu barvy. Jako referenční bod lze stanovit ocelotisk černou barvou v pravém dolním rohu známky (jméno autora návrhu, rytce a rok vydání). Na prvním obrázku 0,50 CSK známky je patrné, že konec tohoto nápisu určuje i konec světle žlutého podtisku známky. Na druhém obrázku je již patrný posun podtisku obrazového pole vpravo, vůči konci nápisu.
K takovým posunům hlubotiskových barev dochází zejména při zahájení tisku, kdy se hlubotiskové barvy postupně dostávají na "správné" místo na známce. Takové tisky jsou standardně vyřazovány již v tiskárně v rámci dozoru nad tiskem. 

Zde popsaná vada "unikla" dozoru na tisk poštovních cenin zřejmě ze tří důvodů, případně jejich zkombinováním.
Tím prvním je světle žlutá barva podtisku, která mohla u několika (maximálně několika desítek) archů zůstat nepovšimnuta. Zde je navíc nutno uvážit i skutečnost, že padesáti kusové archy známek jsou baleny (převázány) a dále distribuovány po sto kusových baleních.   
Druhým důvodem je vysoký náklad této známky i s ohledem na skutečnost, že se jedná o první známku s vyobrazením prezidenta Masaryka po listopadové revoluci v roce 1989. A že o výši nákladu se rozhodlo pravděpodobně až v druhé polovině prosince 1989, s ohledem na změnu politických událostí v tehdejším Československu.
Posledním, třetím, důvodem byly vánoční svátky a navíc příprava tisku a vlastní tisk další známky vydávané v ten samý den - 9. ledna 1990 - s portrétem nově zvoleného československého prezidenta pana Václava Havla. I zde se jednalo o více než deseti milionový náklad (výplatní známka nakonec vyšla v nákladu cca 40.000.000 kusů). 


Známkou je frankována pohlednice (vydaná nakladatelstvím PANORAMA) části obce Stochov - Slovanka, která se nachází na území středních Čech v okrese Kladno. Podací poštovní razítko pošty "STOCHOV" (s rozlišovacím písmenem "b", a s datem "15.V.90") je zajímavé i tím, že je ještě v roce 1990 bez poštovního směrovacího čísla (která byla v Československu zaváděna od roku 1973).
Malá historická odbočka - pošta "STOCHOV" existuje i dnes, má poštovní směrovací číslo (PSČ) "273 03" a nachází se na adrese: Stochov, Mírové náměstí 264.
Ve spodní pravé části adresní strany pohlednice je patrný otisk kódu poštovního třídícího stroje v oranžové barvě, který dokládá průchod této celistvosti přes třídící pracoviště československé pošty.


Z výše uvedeného je možné se domnívat, že známky (pravděpodobně v počtu několika, maximálně několika desítek, archů) byly pravděpodobně distribuovány na pošty ležící ve středních Čechách. Údaj o počtu takových archů lze dovodit i ze skutečnosti, že do dnešního dne nebyla žádná taková celistvost nabízena na aukcích, ani popisována v odborné literatuře. Přičemž od jejího použití zanedlouho uplyne dvacet pět let...

Výše uvedená celistvost je v prodeji na aukčním serveru "delcampe" na odkazu zde.
(Odkaz již není funkční - viz závěrečná poznámka.)Informace pro čtenáře - sběratele:V případě zájmu o koupi jsme schopni výše uvedenou položku zajistit, včetně jejího zaslání. Cenu je možno uhradit v CZK (dle aktuálního kurzu ČNB - České národní banky), k ceně materiálu bude připočítáno pouze poštovné a balné.
Budete-li mít o tuto položku zájem (či v případě dotazů) využijte náš e-mail: nakup-prodej.newsphila@centrum.cz.Poznámka - Aktualizace k 6.5.2016

Výše uvedená unikátní poštovní celistvost se známkou Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) s posunutou světle žlutou podtiskovou barvou se v těchto dnech stala (za zprostředkování našeho zapsaného spolku pro rozvoj filatelie NEWSPHILA) součástí významné tématické sbírky, která se zabývá osobou našeho prvního československého prezidenta.

ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice PRESSFIL "Vévodkyně Zaháňská"

Dnes - ve čtvrtek 27. listopadu 2014 - vychází letošní třicátá pátá emise příležitostných poštovních dopisnic České republiky v designu a s logem PRESSFIL.

Dopisnice (katalogové označení Pre. 49/14) s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) připomíná 175. výročí úmrtí vévodkyně Kateřiny Vilemíny Zaháňské (1781-1839), "paní kněžny" z knihy Boženy Němcové "Babička", které připadá na letošní 29. listopad. Limitovaný náklad příležitostných poštovních dopisnic této emise je 1.000 kusů, prodejní cena je stanovena na částku 59,00 CZK / ks.INFORMACE O PRODEJI DOPISNIC

Dopisnice je možno objednat přímo na e-mailu: nakup-prodej.newsphila@centrum.cz, nebo prostřednictvím e-shopu NEWSPHILA.
Při zaslání v rámci České republiky je k ceně účtováno poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na službu dobírka je k ceně poštovného připočítáván příplatek ve výši 49,00 CZK.
Sběratelské materiály jsou standardně zasílány formou doporučeného (R-) dopisu v protinárazové obálce. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
Pro dotazy a informace použijte e-mail: newsphila.plzen@centrum.cz.

INFORMAČNÍ SERVIS NEWSPHILA

Dne 16. srpna 2015 bylo zveřejněno na YouTube video s prezentací všech příležitostných poštovních dopisnic (PRESSFIL) vydaných v roce 2014. SLOVENSKO (Divina) - Meteorit a příležitostné razítko

„Divinu vzrušila zvláštna udalosť 24. júla 1837. V tento deň o pol dvanástej hodine pred obedom sa slnko zatmilo a v 50-stupňovom uhle v diaľke 40 siah od kostola v smere vyšného konca obce dopadol tu s veľkým rachotom meteor vo váhe 19 viedenských funtov, čiže 54 kg. Rozmery tohto meteora (povetroňa) boli tieto: dĺžka 24 cm, šírka 23 cm, hrúbka 13 cm. Meteor tento si vzala vdova grófka Ľudmila Csáky, rodená Lašanský, do svojho hradu v Budatíne, čo vzácnu pamiatku a v roku 1838 ho darovala Národnému múzeu v Budapešti, kde sa dosiaľ nachádza.“
Tolik záznam divinského pana faráře Štefana Závozníka v matriční knize, který se zachoval do dnešních dní. 


V sobotu 29. listopadu 2014 bude na poště "DIVINA" používáno příležitostné poštovní razítko s textem "ODHALENÍ PAMÁTNÍKU DIVINSKÉHO METEORITU" a s vyobrazením samotného meteoritu. Autorem grafického návrhu razítka je pan Marek Sobola.


Zřejmě se bude jednat o první připomenutí meteoritu ve formě příležitostného poštovního razítka v československé, české a slovenské poštovní historii.

2014/11/26

ČESKO - Pamětní list České pošty "Jára Cimrman"

V souvislosti s dnešním vydáním kulatých poštovních známek - tzv. "vzorového vydání" - připravilo oddělení Známkové tvorby státního podniku Česká pošta v pořadí již 48. Pamětní list.


List standardních rozměrů a provedení je opatřen otiskem příležitostného poštovního razítka používaného na poště "110 00 PRAHA 1" od dnešního dne, s textem "POSTAMT STRUK". 
Celkem bylo vydáno 2.400 kusů pamětních listů v číselné řadě od 00103801 do 00106200. Prodejní cena číslovaného Pamětního listu je v den vydání 30.00 CZK.


Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáním kruhových "vlastních známek" státního podniku Česká pošta v listopadu roku 2014 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
SLOVENSKO (Michalovce) - 70. výročí osvobození

Dnes - ve středu 26. listopadu 2014 - bude na poště "MICHALOVCE 1" používáno příležitostné poštovní razítko k sedmdesátému výročí osvobození města. Autorem grafického návrhu razítka je pan MUDr. Ján Dobrovolský.


Na den přesně - 26. listopadu 1944 - do města vstoupily jednotky 4. ukrajinského frontu Rudé armády. Ku podivu bez pouličních bojů, které se nedlouho po Dukle daly od ustupující německé armády očekávat.
Listopad 1944 ale připomínají nejen vojenské, ale i civilní oběti. Památník na Bílé hoře nedaleko Michalovců dodnes odkazuje na řádění pohotovostního oddílu německých bezpečnostních složek "Komanda ZbV 27", jehož členové zastřelili 12 partyzánů (skupina Kriváň) a 13 civilistů. A stále nelze vyloučit možné nálezy dalších obětí.


Na území vlastního města se nachází ústřední vojenský hřbitov Rudé armády, kde je pochováno více než 17.000 vojáků a důstojníků, kteří padli při osvobozování území Slovenska. Jen 193 z nich má náhrobní kámen se svým jménem, ostatní jsou dodnes neznámí, pohřbení v hromadných hrobech...


Každý rok si obyvatelé města připomínají výročí osvobození. Jak vypadaly oslavy 68. výročí v roce 2012 je možno shlédnout výše (reportáž TV Zemplín).

2014/11/25

ČESKO - Zítra vychází kulaté známky!

Zítra - ve středu 26. listopadu 2014 - bude možné na pobočkách (poštách) státního podniku Česká pošta zakoupit první dvě kruhové poštovní známky České republiky. Obě jsou věnovány fiktivní postavě českého vynálezce Járy Cimrmana.

O tomto vydání jsme na stránkách našeho blogu NEWSPHILA informovali dne 14. listopadu 2014 v samostatném článku "ČESKO - Vzorové vydání kulatých "vlastních známek"", který najdete na odkazu zde.

Oddělení známkové tvorby státního podniku Česká pošta připravuje na tento den slavnostní představení těchto známek v prostorách pražské hlavní pošty "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici.
Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáním kruhových "vlastních známek" státního podniku Česká pošta v listopadu roku 2014 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
2014/11/24

ČESKO (Praha) - Jára Cimrman a příležitostné poštovní razítko

Od středy 26. listopadu do pátku 5. prosince 2014 bude pošta "110 00 PRAHA 1" používat speciální příležitostné poštovní razítko s textem "POSTAMT STRUK" a s vyobrazeným polním dělem a třemi dělostřeleckými koulemi.


Autory grafického řešení příležitostného poštovního razítka jsou pánové Jaroslav a Michal Weigelovi. Kromě výše uvedené obrazové části a textu kresba razítka obsahuje ještě název pošty "PRAHA 1" a datum používání.

A k jaké příležitosti je razítko vlastně používáno? Ve středu 26. listopadu 2014 vydává státní podnik Česká pošta dvě poštovní známky s tématem českého vynálezce Járy Cimrmana. A na každém archu příslušné známky je možno se dočíst jak to bylo "doopravdy" s kruhovými známkami, poštovním úřadem "Struk" a mizením místních obyvatel v souvislosti s "doručovanou" poštou.
Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáním kruhových "vlastních známek" státního podniku Česká pošta v listopadu roku 2014 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
2014/11/19

ČESKO - Kde je možno zakoupit "Adventní známky"?

Emise "vlastních známek" státního podniku Česká pošta pod názvem "Adventní čas" byla vydána právě před týdnem - 12. listopadu 2014.


Dnes zveřejňujeme seznam pošt, na které byly tyto známky - ať v samostatných přepážkových listech, či v kompletech s osmi pohlednicemi - distribuovány.

PSČ Název pošty Adresa pošty
10004 Praha 104 Nákupní 389/3
10100 Praha 101 Sportovní 22
10600 Praha 106 Malinová 3
10800 Praha 108 Počernická 518
11000 Praha 1 Jindřišská 14
11001 Praha 01 Kaprova 12
11002 Praha 02 Petrská 1216
11900 Praha 012 Hrad III.nádvoří 48/2
12000 Praha 2 Moravská 9
12003 Praha 23 Belgická 21
13000 Praha 3 Olšanská 9
13001 Praha 31 Chrudimská 2a
13002 Praha 32 Roháčova 23
13003 Praha 33 Přemyslovská 2
13005 Praha 35 Kubelíkova 44
14000 Praha 4 Na Strži 42
14019 Praha 419 Opatovská 874
14100 Praha 41 Hlavní 2459
14200 Praha 411 Durychova 972/72
14300 Praha 412 Sofijské náměstí 3406
14500 Praha 45 U Plynárny 6
14700 Praha 47 Jiskrova 750/5
14900 Praha 415 Podjavorinské 1595
15000 Praha 5 Preslova 12
15003 Praha 53 Ostrovského 32
15200 Praha 52 Tilleho nám. 792
15500 Praha 515 Hábova 1516
15521 Praha 517 Křivatcova 244
15600 Praha 516 Elišky Přemyslovny 446
15800 Praha 58 Sluneční náměstí 2567
16000 Praha 6 Kafkova 19
16005 Praha 65 Kladenská 18
16008 Praha 68 Aviatická 12
16100 Praha 614 Vlastina 887
16200 Praha 616 Na Petřinách 42
16500 Praha 620 Suchdolské nám.734/3
17004 Praha 74 Bubenské nábřeží 306
18000 Praha 8 Sokolovská 260/143
18009 Praha 89 Čimická 780/61
18100 Praha 81 Lodžská 598/3
18200 Praha 82 Burešova 1663/6
18600 Praha 86 Karlínské nám. 145/1
19000 Praha 9 Verneřická 407/6
19015 Praha 915 K Radonicům 81/3
25001 Brandýs n.Lab.-St.Bol.1 Riegrova 630/2 
25064 Měšice u Prahy Nová 275
25070 Odolena Voda Velkoveská 34
25101 Říčany u Prahy Masarykovo náměstí 62
25166 Senohraby Sázavská 101
25228 Černošice Poštovní 228
25229 Dobřichovice Palackého nám. 951
25242 Jesenice u Prahy Budějovická 130
25401 Jílové u Prahy Rudných dolů 502
25601 Benešov u Prahy Poštovní 478
25741 Týnec nad Sázavou Družstevní ulice 524 
25801 Vlašim Blanická 1108
25901 Votice Nerudova 11
26101 Příbram 1 Gen. R. Tesaříka 179
26203 Nový Knín nám.J.z Poděbrad 2
26231 Milín Václavská 261
26272 Březnice Rožmitálská 21
26301 Dobříš Komenského nám.536
26401 Sedlčany Nádražní 106
26601 Beroun 1 Kostelní 121
26712 Loděnice u Berouna Husovo nám. 4
26901 Rakovník 1 Husovo nám. 21
26902 Rakovník 2 Nádraží 188/II
27023 Křivoklát Křivoklát 142
27101 Nové Strašecí U školy 119
27201 Kladno 1 Poštovní nám. 2357
27364 Doksy u Kladna Boh. Pokorného 163
27601 Mělník 1 Tyršova 100      
27711 Neratovice Mládežnická 1357 
27801 Kralupy nad Vltavou 1 Nerudova 880/9  
28002 Kolín 2 Pod Hroby 541 
28201 Český Brod nám.Arnoš.z Pc. 45
28401 Kutná Hora 1 Masarykova 148
28522 Zruč nad Sázavou 1 Tomáše Bati 1012 
28601 Čáslav Masarykova 204/44 
28802 Nymburk 2 Petra Bezruče 362/3
28924 Milovice nad Labem 3 Lesní 624
29001 Poděbrady 1 Jiráskova 740/6
29301 Mladá Boleslav 1 Komenského nám. 95
29302 Mladá Boleslav 2 Havlíčkova 1307
29303 Mladá Boleslav 3 tř. Václava Klementa 822  
29305 Mladá Boleslav 5 nám. Republiky 1160 
29471 Benátky nad Jizerou 1  Husovo náměstí 41 
29501 Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 239 
30100 Plzeň 1 Solní 259/20
30400 Plzeň 4 Škroupova 1900/5
30500 Plzeň 5 Doudlevecká 277/13
30700 Plzeň 7 Francouzská tř.225/63
30800 Plzeň 8 Habrmannova 2260/33
30900 Plzeň 9 Písecká 972/1
31000 Plzeň 10 Brněnská 967/24
31200 Plzeň 12 Masarykova 912/93
31300 Plzeň 13 V Bezovce 1979/2
31700 Plzeň 17 Nepomucká 190/37
31800 Plzeň 18 Macháčkova 926/22
32000 Plzeň 20 Klatovská tř. 2524/127
32300 Plzeň 23 alej Svobody 1274/21
32400 Plzeň 24 Chotíkov 385, Plzeň
32600 Plzeň 26 Skladová 2483/4a
32700 Plzeň 27 Železniční 116/3
32800 Plzeň 28 Rokycanská 1385/130
33008 Zruč-Senec Plzeňská 100 
33011 Třemošná u Plzně Plzeňská 1045 
33012 Horní Bříza Tř. 1.máje 708 
33023 Nýřany Antonína Uxy 520
33033 Město Touškov Čermínská 26
33038 Úněšov Úněšov 76
33101 Plasy Plzeňská 516 
33141 Kralovice Masarykovo nám.93 
33151 Kaznějov Poštovní 424 
33202 Starý Plzenec Baslova 1081
33301 Stod Stříbrská 80
33401 Přeštice Masarykovo nám. 321
33441 Dobřany náměstí T.G.M.  2
33501 Nepomuk 1 Plzeňská 162
33601 Blovice Husova 536
33701 Rokycany 1 Jiráskova 247
33808 Zbiroh ČS. Armády 535
33842 Hrádek u Rokycan Nová Huť 1. Máje 174
33843 Mirošov 1 Skořická  83
33901 Klatovy 1 Nádražní 89/III
33902 Klatovy 2 Gorkého 655/II
34004 Železná Ruda Železná Ruda  124
34021 Janovice nad Úhlavou Janovice nad Úhlavou  297
34022 Nýrsko Rybářská  129
34101 Horažďovice nám. Míru  3
34201 Sušice 1 Havlíčkova 16/I
34401 Domažlice 1 Msgre. B. Staška 71
34506 Kdyně Náměstí 139
34522 Poběžovice Slovanská 219
34561 Staňkov Plzeňská 377
34562 Holýšov tř. 1.máje 265
34601 Horšovský Týn Pivovarská 219
34701 Tachov 1 Hornická 1596
34802 Bor u Tachova Náměstí Republiky 110
34815 Planá u Mar. Lázní nám. Svobody 58
34901 Stříbro ul.28.října 217
35001 Cheb 1 Šlikova 636/14
35002 Cheb 2 Riegrova 1302/56
35003 Cheb 3 Dragounská 2529/6
35101 Františkovy Lázně Lidická 400/6
35134 Skalná Česká 430
35201 Aš 1 Poštovní náměstí 911
35301 Mariánské Lázně 1 Poštovní 160/17
35302 Mariánské Lázně 2 Příčná 647/3
35601 Sokolov 1 K.H.Borovského 1420
35605 Sokolov 5 Sokolovská 1623
35709 Habartov nám. Přátelství 112
35731 Horní Slavkov Poštovní 648/6
35735 Chodov u Karl. Var 1 Husova 786
35736 Chodov u Karl. Var 2 Staroměstská 848
35751 Kynšperk nad Ohří Dlouhá 82/2
35801 Kraslice nám. 28.října 1705/4
36001 Karlovy Vary 1 T.G.Masaryka 559/1
36005 Karlovy Vary 5 Sokolovská 243/92
36006 Karlovy Vary 6 Chebská 370/81A
36009 Karlovy Vary 9 Vítězná 390/51
36017 Karlovy Vary 17 Školní 742/7a
36221 Nejdek 1 Poštovní 972
36225 Nová Role Chodovská 236/6
36301 Ostrov nad Ohří Hlavní třída 800
36401 Toužim nám. Jiřího z Poděbrad 36
36452 Žlutice Velké nám.147
37001 České Budějovice 1 Senovážné náměstí 240/1
37002 České Budějovice 2 Nádražní 6/118
37012 České Budějovice 12 K. Šafáře 887/64
37013 České Budějovice 13 J.Boreckého 1590
37401 Trhové Sviny Bezručova 1000
37501 Týn nad Vltavou 1 Sakařova ul. 757
37701 Jindřichův Hradec 1 Klášterská 129
37810 České Velenice Revoluční ul.  206
37833 Nová Bystřice Hradecká 269
37901 Třeboň Seifertova 588
38001 Dačice Gothova 71/I
38101 Český Krumlov 1 Latrán 193
38301 Prachatice Pivovarská 284
38402 Lhenice Školní 124
38411 Netolice Náměstí 208
38601 Strakonice 1 Podskalská 601
38701 Volyně Náměstí Hrdinů 98
38801 Blatná T.G. Masaryka 293
39002 Tábor 2 U Bechyňské dráhy 2926
39165 Bechyně nám. T. G. Masaryka 147
39201 Soběslav tř. Dr. Edv. Beneše 286/5
39301 Pelhřimov Příkopy 1889
39470 Kamenice nad Lipou Táborská 136
39501 Pacov Žižkova 1094
39601 Humpolec Havlíčkovo nám. 839
39701 Písek 1 Žižkova třída 270/2
39901 Milevsko 1 J. A. Komenského 1190
40001 Ústí nad Labem 1 Masarykova 3120/34
40004 Trmice Tyršova 869
40007 Ústí nad Labem 7 Krčínova 841/9
40010 Ústí nad Labem 10 Všebořická 389/53
40011 Ústí nad Labem 11 Střibrnická 3034/10
40501 Děčín 1 Oblouková 1420
40502 Děčín 2 Podmokelská 148/1
40747 Varnsdorf 1 T.G.Masaryka 1587
41001 Lovosice 1 Osvoboditelů 1228/32
41201 Litoměřice 1 Na Valech 722/18
41301 Roudnice nad Labem Husovo nám. 69
41501 Teplice 1 Dubská 3094/1
43002 Chomutov 2 Farského 4732
43004 Chomutov 4 Kundratická 4666
43151 Klášterec nad Ohří 1 Petlerská 449
43201 Kadaň 1 Poštovní 1553
43401 Most 1 Moskevská 5/5
43410 Most 10 Velebudická 3270
43801 Žatec 1 Volyňských Čechů 330
44001 Louny 1 Štefánikova 1465
46001 Liberec 1 nám. Dr.E.Beneše 559/28
46002 Liberec 2 Nákladní 429/6
46003 Liberec 3 České Mládeže 456
46006 Liberec 6 Dobiášova 1008
46011 Liberec 11 Sousedská 599
46401 Frýdlant v Čechách Okružní 1260
46601 Jablonec nad Nisou 1 Liberecká 32/2
46604 Jablonec nad Nisou 4 U kostela 4186/35
46841 Tanvald Poštovní 293
47001 Česká Lípa 1 nám.T.G.M. 194/27
47005 Česká Lípa 5 Okružní 2717
47006 Česká Lípa 6 28. Října 2850
47124 Mimoň Mírová 120
47301 Nový Bor Dvořákova 55
50002 Hradec Králové 2 Zamenhofova 915/2
50003 Hradec Králové 3 Pospíšilova 215
50009 Hradec Králové 9 Mrštíkova 1767/38 a
50346 Třebechovice p. Orebem Žižkova 850
50351 Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 402
50401 Nový Bydžov Jablonského 505
50601 Jičín 1 Šafaříkova 142
50801 Hořice v Podkrkonoší Havlíčkova 40
50901 Nová Paka Komenského 313
51101 Turnov 1 Skálova 65 
51301 Semily Husova 9
51401 Jilemnice Geolog.Pošepného 380
51601 Rychnov nad Kněžnou Bezručova 14
51721 Týniště nad Orlicí Mírové nám. 268
51754 Vamberk Struha 698
53001 Pardubice 1 Na Hrádku 105
53002 Pardubice 2 Palackého třída 1233
53003 Pardubice 3 Na Drážce 1585
53401 Holice v Čechách Hradecká 502
53501 Přelouč Pardubická 115
53701 Chrudim 1 Resselovo náměstí 109
53803 Heřmanův Městec Sokolská 268
53901 Hlinsko v Čechách 1 Adámkova třída 1094
54101 Trutnov 1 Hradební 11
54221 Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou 197
54232 Úpice Palackého 1096
54301 Vrchlabí 1 Krkonošská 149
54371 Hostinné Horská 143
54401 Dvůr Králové nad Labem Legionářská 406
54701 Náchod 1 Masarykovo náměstí 43
54901 Nové Město nad Metují 1 Komenského 30
54931 Hronov 1 T. G. Masaryka 302
55001 Broumov 1 Stanislava Opočenského 72
55101 Jaroměř 1 nám. Československé armády 18
55203 Česká Skalice Komenského 554
56002 Česká Třebová 2 Bezručovo nám. 584
56164 Jablonné nad Orlicí Hradisková 575
56201 Ústí nad Orlicí 1 Lochmanova 1400
56301 Lanškroun nám. J. M. Marků 56
56401 Žamberk Nádražní 833
56501 Choceň 1 Dolní 1200
56601 Vysoké Mýto B. Smetany 33
56802 Svitavy 2 Větrná 662/2 
57001 Litomyšl Smetanovo náměstí 15 
57101 Moravská Třebová 1 nám. T. G. Masaryka 74/7
57201 Polička Eimova 245
58001 Havlíčkův Brod 1 Nádražní 107
58291 Světlá nad Sázavou nám.Trčků z Lípy 1045
58301 Chotěboř Trčků z Lípy 55
58401 Ledeč nad Sázavou Nádražní 461
58601 Jihlava 1 Masarykovo nám.4321/8
58602 Jihlava 2 Havlíčkova 5100/124
58604 Jihlava 4 Erbenova 2598/33
58606 Jihlava 6 Březinova 4248/62
58813 Polná Husovo náměstí 48
58856 Telč Staňkova 294
58901 Třešť Revoluční 20/1
59101 Žďár nad Sázavou 1 Nádražní 494/23
59231 Nové Město na Moravě Masarykova 1492
59301 Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo náměstí 298
59401 Velké Meziříčí Poštovní 1422/1
59501 Velká Bíteš Masarykovo náměstí 81
60100 Brno 1 Orlí 655/30
60200 Brno 2 Nádražní 418/7
60300 Brno 3 Křížová 96/18
60400 Brno 4 Příkop 843/4
60600 Brno 6 Hrnčířská 573/6
60700 Brno 7 U Dálnice 777
60800 Brno 8 Heršpická 875/6a
61000 Brno 10 Husova 257/4
61100 Brno 11 Kounicova 688/26
61200 Brno 12 Mojmírovo nám. 2919/22
61400 Brno 14 Dukelská třída 123/52
61900 Brno 19 Sokolova 92/20
62100 Brno 21 Kolaříkova 1075/2
62300 Brno 23 Libušina tř. 579/2
62500 Brno 25 U Pošty 638/16
62800 Brno 28 Vlkova 2481/4
63400 Brno 34 Oblá 518/75A
63500 Brno 35 Kubíčkova 1115/8
63600 Brno 36 Kamenačky 4018/49
63900 Brno 39 Renneská třída 405/27
66407 Pozořice Na Městečku 14
66412 Oslavany Hlavní 36/24
66434 Kuřim Legionářská 334
66442 Modřice Masarykova 144
66451 Šlapanice u Brna Masarykovo nám. 100/7
66461 Rajhrad Masarykova 88
66462 Hrušovany u Brna J. z Poděbrad 224
66464 Dolní Kounice Masarykovo nám. 142/10
66471 Veverská Bítýška 9. Května 3
66491 Ivančice Komenského nám. 21/9
66501 Rosice u Brna Palackého nám. 19
66601 Tišnov 1 nám. Míru 22
66902 Znojmo 2 Dr. Milady Horákové 2297/6
67102 Šumná Šumná 45
67140 Tavíkovice Tavíkovice 150
67151 Kravsko Kravsko 200
67167 Hrušovany n. Jevišovkou Náměstí Míru 707
67172 Miroslav Náměstí Svobody 22
67178 Jiřice u Miroslavi Jiřice u Miroslavi 50
67201 Moravský Krumlov náměstí TGM 29
67401 Třebíč 1 Smila Osovského 1
67403 Třebíč 3 Demlova 977/9
67405 Třebíč 5 Marie Majerové 751/6
67531 Jemnice Palackého 771
67551 Jaroměřice nad Rokytnou Náměstí Míru 25
67571 Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 62
67602 Moravské Budějovice 2 1. máje 322
67801 Blansko 1 Hybešova 584/53
67906 Jedovnice Havlíčkovo nám. 631 
67961 Letovice Tyršova 205/1 
67963 Velké Opatovice Dlouhá 669 
68001 Boskovice Hybešova 1009/1
68201 Vyškov 1 Dvořákova 128/23
68301 Rousínov u Vyškova Skálova 4
68401 Slavkov u Brna Palackého náměstí 3
68501 Bučovice Legionářská 128
68601 Uherské Hradiště 1 Masarykovo nám. 11
68603 Staré Město u Uher.Hrad. náměstí Hrdinů 100
68604 Kunovice Pekařská 1542
68703 Babice u Uher.Hradiště Babice 147
68709 Boršice u Buchlovic Boršice 147
68751 Nivnice Sídliště 999
68771 Bojkovice Palackého 173
68801 Uherský Brod 1 Bří Lužů 107
69002 Břeclav 2 Břetislavova 1
69123 Pohořelice Brněnská č.p. 3
69141 Břeclav 4 Osvobození č.p. 270/4
69144 Lednice na Moravě Zámecké náměstí 71
69172 Klobouky u Brna Masarykova 757/1
69201 Mikulov na Moravě Poštovní 143/2
69301 Hustopeče u Brna Husova 5/4
69501 Hodonín 1 Velkomoravská 2270/6
69603 Dubňany U zdravotního střediska 1649
69632 Ždánice Městečko 759
69662 Strážnice náměstí Svobody 494/10
69674 Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou 870
69701 Kyjov 1 třída Komenského 50/10
69801 Veselí nad Moravou náměstí Míru 675
70030 Ostrava 30 Četyny 1047/12
70039 Ostrava 39 Umělecká 305/1
70100 Ostrava 1 Poštovní 1368/20
70200 Ostrava 2 Wattova 1046/19
70800 Ostrava 8 Porubská 713/13
73581 Bohumín 1 nám. Mickiewicze 67
73601 Havířov 1 Dlouhá třída 464/7
73701 Český Těšín 1 Nádražní 1166/2
73801 Frýdek-Místek 1 Sadová 2379
73802 Frýdek-Místek 12 Antonínovo nám. 92
73911 Frýdlant nad Ostravicí Poštovní 310
73961 Třinec 1 Poštovní 207
73963 Třinec 3 Jablunkovská 406
73991 Jablunkov Bukovecká 125
74101 Nový Jičín 1 K Nemocnici 206/11
74221 Kopřivnice Štefánikova 1163/12
74235 Odry Radniční 93/12
74401 Frenštát pod Radhoštěm náměstí Míru 22
74601 Opava 1 U Fortny 49/10
74801 Hlučín Školní 1076/4
75002 Přerov 2 Kratochvílova 114/4
75131 Lipník nad Bečvou Novosady 29/17
75151 Přerov 1 Husova 2846/2
75301 Hranice 1 Tř. 1. Máje 1901
75501 Vsetín 1 Mostecká 1144
75661 Rožnov pod Radhoštěm 1 Náměstí Míru 1268
75701 Valašské Meziříčí 1 Poláškova 122/10
76001 Zlín 1 J. A. Bati 5648, Zlín
76005 Zlín 5 Okružní 4695
76302 Zlín 4 Masarykova 1014
76312 Vizovice Palackého 352
76315 Slušovice Dlouhá 19
76321 Slavičín K. Vystrčila 39
76326 Luhačovice Dr. Veselého 468
76361 Napajedla Masarykovo nám. 204
76502 Otrokovice 2 tř. Osvobození 1210
76601 Valašské Klobouky Cyrilometodějská 772
76701 Kroměříž 1 Spáčilova 3763/44
76702 Kroměříž 2 Jánská 25/1
76833 Morkovice-Slížany Nádražní 701
76861 Bystřice pod Hostýnem 1 Meziříčská 1519
76901 Holešov Palackého 521
77200 Olomouc 2 Jeremenkova 104/19
78701 Šumperk 1 Generála Svobody 13
79201 Bruntál  M. Tyrše 1499/4
79401 Krnov 1 Náměstí Minoritů 88/11
79501 Rýmařov  Náměstí Míru 215/2

Připomínáme, že cena samostatného listu činí 325,00 CZK, cena kompletu s pohlednicemi pak 398,00 CZK._____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.