Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/03/31

ČESKO - Tisková zpráva s.p. Česká pošta z 31. března 2016

Česká pošta v souladu s doporučením ČTÚ mění k 1. 5. 2016 poštovní podmínky

Za účelem zachování stávajícího rozsahu i kvality služeb a plnění legislativní povinnosti poskytovat základní poštovní služby za nákladově orientované ceny mění Česká pošta v souladu s doporučením ČTÚ od 1. 5. 2016 ceny vybraných služeb.
Česká pošta navyšuje od května ceny vybraných služeb, a to pouze o nezbytnou částku tak, aby v souladu se zákonem i nadále zajistila krytí nákladů spojených s poskytováním těchto služeb. Česká pošta tak současně činí s ohledem na výzvu Českého telekomunikačního úřadu za účelem úpravy cen základních poštovních služeb.  V opačném případě by se mohla vystavit riziku nesplnění podmínek pro úhradu čistých nákladů spojených s poskytováním základních poštovních služeb.
Ceny našich služeb i po této úpravě zůstávají jedny z nejnižších v Evropě, přičemž objem listovních zásilek každoročně výrazně klesá, ale jednotkové náklady na jejich doručení se zvyšují, “ uvedl generální ředitel České pošty Martin Elkán a dodal: „Získané finance využíváme také na zlepšení našich služeb, rozvoj nových produktů, na investice do poboček, logistiky či zaměstnanců. Řešíme situaci, s jejímiž důsledky se setkávají naši klienti, a tím je dlouhodobá podinvestovanost pošty.
Cena obyčejného psaní se zvýší o 3 Kč. Obdobně vzroste cena doporučeného psaní, konkrétně o 4 Kč, ostatní změny se týkají mezinárodního poštovného či např. dosílky. Výhodnější ceny ve srovnání se základním ceníkem získají držitelé Zákaznické karty České pošty, kterou si mohou zdarma pořídit na pobočkách České pošty nebo prostřednictvím internetu na www.zakaznicka-karta.cz. Nové poštovní podmínky budou publikovány v předstihu na webu České pošty a budou k dispozici na všech poštách.

Doplňující informace

Česká pošta spravuje jednu z nejhustších sítí kamenných poboček v Evropě. Provozuje vlastní rozsáhlou logistickou a přepravní síť, díky které dokáže obsloužit občany ve všech lokalitách ČR. Česká pošta zaměstnává více než 30 tis. zaměstnanců a tím se řádí mezi největší české zaměstnavatele.  Česká pošta jakožto držitel poštovní licence a poskytovatel veřejných služeb, je zavázána poskytovat občanům zákonem vymezené služby, jejichž celoplošné zajištění je nákladově náročné. Cílem České pošty je nabídnout občanům ČR takové portfolio poštovních i nepoštovních služeb, aby byly uspokojeny všechny jejich potřeby a požadavky jak z hlediska kvality, tak i dostupnosti.  
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz 

ČESKO - Pohroma na Svátek práce!

Od neděle 1. května 2016 dojde ke změně poštovních tarifů státního podniku Česká pošta, a to jak ve vnitrostátním, tak i zahraničním poštovním styku.

Standardní dopis do hmotnosti 50 gramů dosud stojí 13,00 CZK, po zvýšení ceny bude tarif ve výši 16,00 CZK. Rozdíl činí 3,00 CZK, zvýšení je rovno 23%.

Standardní doporučený dopis do hmotnosti 50 gramů dosud stojí 34,00 CZK, po zvýšení ceny bude tarif ve výši 38,00 CZK. Rozdíl činí 4,00 CZK, zvýšení je rovno 11,76%.

Dojde i ke zvýšení cen zásilek (se slevou) při používání Zákaznické karty.

2016/03/15

ČESKO - Nové vlastní známky "760 let města Svitavy (1256-2016)"

Jak jsme na našem blogu 4. února tohoto roku avizovali (odkaz na článek zde), státní podnik Česká pošta připravoval vydání vlastních známek k letošním oslavám výročí města Svitavy.
Včera - 14. března 2016 - byly zmíněné tiskové listy, které obsahují celkem 25 poštovních známek nominální hodnoty "A" (tedy k dnešnímu dni ekvivalent 13,00 CZK - standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) předány objednavateli.
Tiskový list obsahuje osm poštovních známek orientovaných na výšku, a sedmnáct na šířku (přičemž dvě z těchto známek "120 let dráhy Svitavy-Polička" mají stejné provedení).


Celková nominální hodnota poštovních známek (katalogové označení VZ 0424-0447) je 325,00 CZK. Katalogové označení tiskového listu je VZ TL 0048 (celkový náklad je 600 kusů tiskových listů). 
_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.


Nejste přátelé objednání přes internetové obchody? Nevadí, můžete si objednat písemnou formou na adrese našeho zapsaného spolku:

NEWSPHILA z.s.
Sedláčkova 209/16
301 00  PLZEŇ 1


... a vytvoříte tak další filatelistickou celistvost.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 

Nebo přímo v našem e-shopu:

Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.ČESKO - Nové vlastní známky "70 let ZOO Dvůr Králové nad Labem"

Jak jsme na našem blogu 4. února tohoto roku avizovali (odkaz na článek zde), státní podnik Česká pošta připravoval vydání vlastních známek s námětem Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem.
Včera - 14. března 2016 - byly zmíněné tiskové listy, které obsahují celkem 25 poštovních známek nominální hodnoty "A" (tedy k dnešnímu dni ekvivalent 13,00 CZK - standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) předány objednavateli.


Celková nominální hodnota poštovních známek (katalogové označení VZ 0399-0423) je 325,00 CZK. Katalogové označení tiskového listu je VZ TL 0047 (celkový náklad je 600 kusů tiskových listů).
_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.


Nejste přátelé objednání přes internetové obchody? Nevadí, můžete si objednat písemnou formou na adrese našeho zapsaného spolku:

NEWSPHILA z.s.
Sedláčkova 209/16
301 00  PLZEŇ 1


... a vytvoříte tak další filatelistickou celistvost.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 

Nebo přímo v našem e-shopu:

Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.2016/03/03

ČESKO - Rok 2016 a Karel IV. (podruhé)

Druhá emise příležitostných poštovních známek České republiky, která v letošním roce připomene 700. výročí narození Karla IV. (1316-1378) bude vydána ve středu 12. října 2016.


První ze dvou známek aršíku "Boj o českou státnost 1916" nominální hodnoty 27,00 CZK připomene svým námětem tři české panovníky - Karla IV. (1316-1378), knížete Václava (907-935) později zvaného "Svatý", a Přemysla Otakara II. (1233-1278).


Společně s aršíkem (nominální hodnoty 54,00 CZK) budou vydány dvě obálky prvního dne vydání (FDC) a dva listy s nalepenými poštovními známkami (NL, tzv. nálepní listy).

2016/03/02

ČESKO - Rok 2016 a Karel IV.

Letošní kulaté - sedmisté - výročí narození českého krále Karla I. (1316-1378), známějšího pod jménem Karel IV. (jako císař římský), připadající na sobotu 14. května, připomene česká poštovní správa vydáním příležitostného poštovního aršíku.


Aršík se známkou nominální hodnoty 50,00 CZK (a dvěma kupony) bude vydán ve středu 4. května 2016. Společně s aršíkem bude vydána i obálka prvního dne vydání (FDC) a list s nalepenou poštovní známkou (NL, tzv. nálepní list).