Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/12/31

SLOVENSKO - První poštovní známka nového roku

V úterý 1. ledna 2013 vydává akciová společnost Slovenská pošta první emisi nového roku pod názvem "20. výročí vzniku Slovenské republiky: Košice - evropské hlavní město kultury 2013".


Známka hodnoty "T1 50 g" (v době vydání ekvivalent 0,60 EUR) je celá věnována dvacátému výročí Slovenska, její kupon městu Košice. Autorem výtvarného návrhu známky i kuponu je akademický malíř pan Peter Augustovič.


Známka (katalogové označení je 0531) vychází v upraveném tiskovém listě o osmi známkách a osmi kuponech. Byla vytištěna ofsetem v akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha. Celkový náklad známek je 200.000 kusů, tedy celkem 25.000 kusů archů.


Společně se známkou je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC) a to ve velmi malém nákladu 3.600 kusů. Obrazový motiv obálky je tištěn ocelotiskem z plochých desek opět v Poštovní tiskárně cenin Praha a.s., katalogové označení obálky je 0531 FDC.


Vzhledem k charakteru známky je poštou vydáván ještě pamětní list s vylepenou poštovní známkou s kuponem, opatřený otiskem příležitostného poštovního razítka používaného 1. ledna 2013 na poště "KOŠICE 1". Katalogové označení pamětního listu je 0531 PaL.


O používání příležitostného poštovního razítka na poště "KOŠICE 1" jsme na stránkách našeho blogu již informovali, přesto ještě jednou přikládáme jeho vyobrazení.


ČESKO (Holýšov) - Významné výročí města

V roce 2013 si město Holýšov v Plzeňském kraji připomíná významné výročí - 740. výročí první zmínky o obci.


Prvním dochovaným písemným záznamem o existenci obce je listina věnovaná chotěšovskému klášteru dne 23. května 1273 papežem Řehořem X., kde je osada uváděna jako "Hollissou" mezi výčtem dalších 42 vesnic a ostatních statků.


Místní pošta "345 62 HOLÝŠOV" bude od středy 2. ledna do pátku 15. února 2013 používat cenné nálepky APOST s přítiskem "740 let obce". Rovněž od středy 2. ledna 2013 bude stejná pošta používat i příležitostné nálepky na doporučené dopisy (R-nálepky) s dotištěným příležitostným textem "740 let obce Holýšov". Nálepky budou používány do spotřebování, jejich náklad je 1.200 kusů.


2012/12/30

SLOVENSKO - Nová celina a pozvánka na výstavu

Ve dnech od 16. do 21. ledna 2013 se v Galerii Mlyny ve slovenské Nitre uskuteční výstava pod názvem "20 let slovenské známkové tvorby". V rámci její propagace vydává akciová společnost Slovenská pošta příležitostnou poštovní celinu - obálku s natištěnou poštovní známkou.


Na obálce podlouhlého formátu ("Dl") je natištěna "známka" s naznačeným zoubkováním hodnoty "T1 50 g" s vyobrazením parní elektrárny v Popradě. V levé části obálky je grafický motiv - číslice "20" je obklopena výběrem slovenských známek (všech měnových hodnot platných v letech 1993-2012) propletených červeno-modro-bílou stuhou. Autorem grafického návrhu je pan Adrian Ferda.

Obálka vychází první den nového roku 2013, je možno si ji nechat orazítkovat příležitostnými poštovními razítky používanými tento den u pošt "BRATISLAVA 1" a "KOŠICE 1". Celkový náklad vydávaných obálek vydavatel zatím neoznámil.

2012/12/29

ČESKO - Nový pamětní list České pošty!

Ve středu 2. ledna 2013 bude vydán nový pamětné list - první v roce 2013 - oddělením Známkové tvorby státního podniku Česká pošta. Vychází pod názvem "Výročí čtyřiceti let používání poštovních směrovacích čísel".Číslovaný pamětní list (v rozmezí od 0063701-0065500) vychází v nákladu 1.800 kusů, jeho prodejní cena je 30,00 CZK. Katalogové označení je PLZ 0029.

Některé z nově vydaných i starších Pamětních listů vydávaných oddělením Známková tvorba státního podniku Česká pošta si můžete právě teď zakoupit v E-shopu NEWSPHILA  na tomto odkazu zde

2012/12/28

SLOVENSKO (Košice) - Evropské hlavní město kultury

Od 1. ledna do 31. prosince 2013 se jedním ze dvou měst Evropské unie, které obdrželo titul "Evropské hlavní město kultury 2013" stávají slovenské Košice. Tím druhým je francouzské Marseille.


Akciová společnost Slovenská pošta si pro tuto událost vyčlenila kupon známky nominální  hodnoty "T1 50 g" (v den vydání ekvivalent 0,60 EUR), která vychází k výročí 20 let Slovenské republiky právě prvního ledna příštího roku. 


Otázkou zůstává, zda by bývalo nebylo vhodnější této události věnovat známku samostatnou. Zejména když samostatný aršík k této události vydává dne 25. ledna 2013 maďarská poštovní správa - město Košice (maďarsky Kassa) bylo do roku 1918 součástí Horních Uher, v letech 1938-1945 součástí horthyovského Maďarska.


Vzhledem k vydání známky s kuponem bude v úterý 1. ledna 2013 mimořádně otevřena pošta "KOŠICE 1" (od 10.00 do 14.00 hodin, adresa: Poštová ul. 20), kde bude používáno speciální pooštovní příležitostné razítko k této události. Jeho hlavním obrazovým motivem je košický městský znak.


Autorem grafického návrhu příležitostného poštovního razítka je akademický malíř pan Peter Augustovič.

ČESKO (Praha) - Čtyřicet let poštovních směrovacích čísel

Jak ten čas letí! Za několik dní si v České republice připomeneme výročí - již čtyřicáté - zavedení poštovních směrovacích čísel (PSČ). Bezpochyby lze říci, že za dobu od roku 1973 doposud se s fenoménem "PSČ" - s pěti čísly před názvem doručovací pošty - setkali všichni obyvatelé tehdejšího Československa, i dnešní České republiky a Slovenské republiky.


Celé tehdejší Československo bylo podle prvního čísla PSČ rozděleno do deseti obvodů, čísla 1-7 byla určena pro Čechy a Moravu, čísla 8-0 pro Slovensko.


Od středy 2. do pátku 4. ledna 2013 bude pošta "PRAHA 1" v Jindřišské ulici k tomuto výročí používat příležitostné poštovní razítko s textem "VÝROČÍ 40 LET PSČ" a v obrazové části se dvěma denními razítky pošt 110 00 PRAHA 1 a 601 00 BRNO 1 s nastaveným datem 2.1.1973 umístěné v mapě České republiky.


První ruční příležitostné poštovní razítko roku 2013 navrhl a vyryl pan Miloslav Bláha.

SLOVENSKO (Bratislava) - První příležitostné razítko roku 2013

V úterý - 1. ledna 2013 - si Slovenská pošta připomíná 20. výročí vydání první známky nového státu - Slovenské republiky. V prodejně POFIS na adrese: Náměstí Svobody 27, Bratislava, bude používáno v době od 10.00 do 14.00 hodin příležitostné poštovní razítko k výročí dvaceti let známkové tvorby.


Razítko navrhnul pan Adrian Ferda. Zároveň bude u této příležitostné poštovní přepážky pošty "BRATISLAVA 1" v prodeji i nově vydaná známka k 20. výročí Slovenské republiky.

2012/12/27

ČESKO - Další "vlastní" známky

Dne 21. listopadu 2013 byla vydána první listopadová emise "vlastních" známek České republiky. Jejím objednavatelem je společnost SŽDC - Správa železniční dopravní cesty, která si v předstihu připomíná výročí deseti let vzniku podniku (2013).


Známka - nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK, tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) - byla vydána v nákladu 15.000 kusů, její katalogové označení je: 0029 VZ. Dominantním motivem známky je plnobarevná kresba pohledu z Karlova mostu v Praze (s položenou kolejí) na Malostranské mostecké věže v pozadí s dominantou chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Kresba je dále doplněna motivy s železniční tématikou rozmístěné na mostním zábradlí (mechanické návěstidlo, mechanická předzvěst, a další značky), a v popředí kresby textem "10 LET SŽDC" a datem "2013" umístěným na kilometrovníku.


Známka byla vydána v jednom tiskovém listě (v absolutním pořadí od počátku vydávání "vlastních známek" pátým). Umístění známek na archu a doplňujících textů je patrné z vyobrazení výše. Celkový náklad byl 600 kusů tiskových listů (TL), katalogové označení je: 0029 VZ TL 0005. Počet známek je 5x 5 kusů na šířku, celková nominální hodnota vytištěných známek na jednom TL je v den vydání rovna částce 250,00 CZK.

2012/12/26

SLOVENSKO - Emisní plán poštovních známek na rok 2013

Jaký bude nový emisní plán poštovních známek Slovenské republiky v roce 2013? Na následujících řádcích uveřejňujeme základní informace.


V lednu 2013 vyjdou dvě emise: 01.01.2013 "20. výročí vzniku Slovenské republiky: Košice - evropské hlavní město kultury" (hodnota: T1 50 g), 25.01.2013 "Kulturní dědictví Slovenska: Empirové divadlo v Hlohovci" (hodnota: 0,90 EUR).


V únoru 2013 vyjde jedna emise: 14.02.2013 "Významné sportovní utkání: Ján Popluhár (1935-2011)" (hodnota: 0,40 EUR).


V březnu 2013 vyjdou dvě emise: 01.03.2013 "Velikonoce 2013: Lidové motivy v díle Ľudovíta Fully" (hodnota: 0,40 EUR), 14.03.2013 "Osobnosti: Dominik Tatarka (1913-1989)" (hodnota: 0,50 EUR).

V dubnu 2013 vyjdou opět dvě emise: první 12.04.2013 "Léčba rakoviny prsu" (hodnota: 0,90 EUR), druhá 26.04.2013 "Technické památky: Historické mlýny - větrný mlýn v Holíči" (hodnota: 0,40 EUR).


V květnu 2013 vyjdou dvě emise: již tradiční 09.05.2013 "EUROPA 2013: Poštovní vozidlo" (hodnota: 0,90 EUR), a 31.05.2013 dvouznámková "Společné vydání s Koreou: Národní kroje" (hodnota: 1,00 EUR, 1.00 EUR).


Na červen 2013 jsou naplánovány tři emise: 07.06.2013 "Zvěrokruh" (známka s personalizovaným kuponem, vyjde v upraveném tiskovém listě o osmi známkách, hodnota: T2 50 g), 12.06.2013 "1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu" (známka v aršíkové úpravě, společné vydání s Českou republikou a Vatikánem, hodnota: 1,10 EUR), a 28.06.2013 "Osobnosti: Gorazd Zvonický (1913-1995)" (hodnota: 0,50 EUR). 


Tradiční prázdninová přestávka bude v tomto roce porušena - v srpnu 2013 bude vydána jedno známková emise. Dne 02.08.2013 "150. výročí založení Matice slovenské" (upravený tiskový list o deseti známkách, hodnota: 0,80 EUR).

V září 2013 vyjdou dvě emise: první 02.09.2013 "Bienále ilustrací Bratislava 2013" (hodnota: 0,40 EUR), druhá - dvouznámková - 20.09.2013 "Krásy naší vlasti: Tatranské motivy" (hodnota: 1,10 EUR, 1,20 EUR). 


Pouze jedna - dvou známková - emise je plánována na říjen 2013: dne 11.10.2013 "Ochrana přírody: Slovenské minerály" (hodnota: 0,60 EUR, 0,60 EUR).


V listopadu 2013 vyjdou dvě - již tradiční - emise: první 13.11.2013 "Vánoce 2013: Lidové motivy v díle Ľudovíta Fully" (hodnota 0,40 EUR), druhá - dvou známková - 29.11.2013 "Umění" (hodnota: 1,20 EUR - Ján Jakub Stunder, 1,20 EUR - Marin Martinček).

O poslední emisi vydané v roce 2013 nelze opět říci nic jiného, než že je tradiční. V prosinci 2013 vyjde dne 06.12.2013 "Den poštovní známky" (hodnota: 0,50 EUR, s kuponem věnovaná Igoru Rumanskému).

Pokud dojde v průběhu roku 2013 ke změnám poštovních sazeb, může dojít i ke změnám naplánovaných nominálních hodnot poštovních známek. 

2012/12/23

ČESKO - Nová služební obálka s.p. Česká pošta

Česká pošta, s.p., dala dne 29. listopadu 2012 do provozu obálku typu C6 s natištěnou známkou bez nominální hodnoty umístěnou v pravém horním rohu obálky. Na známce je použit obrázek Vladimíra Suchánka z poštovní známky Vánoce, kde autor použil pro známku motiv svaté rodiny z lidového kostelního betléma na Broumovsku. Známka vyšla 15. listopadu 2000 pod katalogovým číslem 278. V natištěné známce je vypuštěna nominální hodnota 5 Kč a nahrazují ji texty „Věc poštovní služby“ a „Service des postes“ pod a nad obrazem známky. V levé dolní části obálky je rovněž kresba Vladimíra Suchánka – rozkresba detailu Jezulátka z prostředku známky. Služební obálku vytiskla plnobarevným ofsetem PTC Praha, a.s. 


Tato obálka slouží k použití organizačním složkám České pošty, s.p. pro vnitrostátní i mezinárodní zásilky. Jedná se tedy o služební zásilku ve smyslu provozních předpisů 5/754 – 5/758 Poštovních pravidel I, která se nezatěžuje doplatným. 

2012/12/20

Vše nejlepší do nového roku 2013


Jménem společnosti NEWSPHILA z.s.p.o. přeji všem čtenářům našeho informačního blogu i všem zákazníkům našeho stejnojmenného e-shopu příjemné prožití Vánočních svátků a do nového roku 2013 hodně zdraví a splnění všech přání... (a to jak v oboru  filatelie a poštovní historie, tak i v osobním životě).

Jiří Neumann
ředitel společnosti
NEWSPHILA z.s.p.o.2012/12/18

ČESKO (Praha) - Nové příležitostné razítko

Od čtvrtka - 27. prosince 2012 - do středy - 2. ledna 2013 - bude na pražské hradní poště "119 00 PRAHA 012" umístěné na třetím nádvoří Pražského hradu používáno tradiční příležitostné razítko k vítání Nového roku. 


Autorem razítka (a to jak výtvarného návrhu, tak i samotné rytiny) s textem "PF 2013" a doplněným označením za názvem pošty "- Hrad" je pan Miloslav Bláha.

2012/12/17

SLOVENSKO (Bratislava) - Den poštovní známky

Zítra - v úterý 18. prosince 2012 - se od 15.00 hodin uskuteční v prostorách dvorany Ministerstva kultury Slovenské republiky (náměstí SNP 33) v Bratislavě slavnostní setkání u příležitosti "Dne slovenské poštovní známky a filatelie".


Je připraven zajímavý program, jeho "filatelistickou" součástí bude i otevření příležitostné poštovní přepážky pošty "BRATISLAVA 1" a používání speciálního příležitostného poštovního razítka.


Kromě vyobrazení listu kalendáře kresba razítka obsahuje i název příslušné akce. Autorem grafického návrhu razítka je pan Adrian Ferda.

ČESKO (Praha) - Výročí Poštovního muzea Praha!

Zítra - v úterý 18. prosince 2012 - bude Poštovní muzeum Praha slavit 94. narozeniny. Ano, vzniklo přesně v den, kdy byly vydány první známky nového státu. 
Pro připomenutí - prvními známkami nového státu Republiky československé byly dvě hodnoty výplatní emise "Hradčany", a sice hodnota 5 haléřů v světle zelené barvě a hodnota 10 haléřů v červené barvě, obě nezoubkované. Obě dvě se toho dne začaly prodávat na pražské hlavní poště.
Na co se již zapomíná, je skutečnost, že ten den byly vydány i další dvě známky - novinové (určené k vyplácení novin a časopisů) emise "Sokol v letu", a sice hodnota 2 haléře v světle zelené barvě a hodnota 10 haléřů v barvě světle fialové, obě rovněž nezoubkované.Známky byly vydány na základě grafických návrhů mistra Alfonse Muchy (1860-1939), v té době asi našeho nejslavnějšího malíře, uznávaného jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
Zároveň v tento den byl vydán i pamětní list k vydání prvních československých známek, i s podpisy zúčastněných osob, které se na vydání nějakým způsobem podílely.
Tradice vydávání pamětních listů je tedy velmi dlouhá. Zítra vydá u příležitosti 94. výročí svého založení i Poštovní muzeum v Praze také tradiční pamětní list. Zároveň tím připomene 100 let od narození předního malíře, grafika, ilustrátora a v neposlední řadě tvůrce poštovních známek Josefa Lieslera (1912-2005).


Pro letošní pamětní list byla zvolena rytina příležitostné poštovní známky hodnoty 1,80 CSK z emise "Umění" vydané v roce 1972 s transpozicí obrazu "Sen noci svatojánské" právě mistra Jaroslava Lieslera.


Prodej unikátního suvenýru bude zahájen v den jeho vydání pouze v Poštovním muzeu na Nových mlýnech v Praze. Prodejní cena byla stanovena na 70,00 CZK, k dispozici jsou ve velmi omezeném množství.

SLOVENSKO (Banská Bystrica) - Výročí klubu filatelistů

V sobotu - 15. prosince 2012 - si banskobystričtí filatelisté připomněli 30. výročí vzniku svého Klubu filatelistů. Klub - pod názvem KF 53-53 - byl založen v roce 1982.


Razítko s textem "30 ROKOV / KF 53 - 53 / 1982 - 2012" bylo používáno u pošty "BANSKÁ BYSTRICA 1", jeho autorem je pan Adrian Ferda.

SLOVENSKO - Den poštovní známky

V pondělí 3. prosince 2012 dala akciová společnost Slovenská pošta do oběhu poslední známku tohoto roku - pravidelnou emisi "Den poštovní známky", tentokrát s podtitulem "Pavol Socháň (1862-1941)".


Pokud se dnes řekne jméno Pavol Socháň, je třeba jej připomenout jako malíře, fotografa, národopisce, dramatika. Méně známá je dnes jeho činnost jako vydavatele vlastních pohlednic, které vydával v letech 1891 až 1924. Vyšlo jich na 400 námětů... 

Pavol Socháň: Dvouportét (fotografie, neznámý rok)

Známka hodnoty 0,50 EUR společně s potištěným kuponem vychází v arších po 30 známkách, její katalogové číslo je 0530. Náklad je 180.000 kusů (tj. 6.000 archů), je tištěna ofsetem v akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha. Výtvarný návrh emise provedl pan profesor akademický malíř Robert Jančovič. 


Společně se známkou byla vydána i obálka prvního dne vydání (FDC). Katalogové označení je 0530 FDC, náklad: 3.100 kusů, tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., prodejní cena: 1,40 EUR.


Vydaný pamětní list byl prodáván za 0,91 EUR, jeho náklad nebyl zatím vydavatelem oznámen. 


V den vydání - 3. prosince 2012 - bylo v rámci inaugurace poštovní známky, která se konala v Liptovském Mikuláši, používáno u pošty "LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1" příležitostné poštovní razítko s textem "INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY: PAVOL SOCHÁŇ".