Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/06/29

SLOVENSKO - Vyjde nezoubkovaný aršík sv. Cyril a Metoděj!


V rámci výstavy "Cyrilo-metodějské motivy na poštovních známkách", která bude otevřena v pátek 5. července 2013 v Nitre bude vydána speciální publikace.


Ta vychází k 20. výročí založení akciové společnosti Slovenská pošta a na počest 1150. výročí  první písemné zprávy o listovní zásilce z území dnešního Slovenska - doručené poselstvem knížete Rastislava byzantskému císaři Michalovi III. do Konstantinopole.


Kniha vychází v nákladu 2.000 kusů a její součástí je i číslovaný nezoubkovaný aršík "1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu". Cena publikace bude 23,00 EUR.  


Lze oprávněně předpokládat, že se tento nezoubkovaný aršík stane vyhledávaným materiálem pro všechny sběratele, kteří budou chtít mít ve své sbírce veškeré materiály vydané k tomuto výročí od zúčastněných poštovních správ.

2013/06/28

SLOVENSKO (Nitra) - Příležitostná poštovní razítka

V pátek 5. července 2013 budou u pošty "NITRA 1" používána dvě příležitostná poštovní razítka s tématem svatých Cyrila a Metoděje.


Autorem prvního s textem "UVEDENÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY" je akademický malíř Dušan Kállay. Autorkou druhého razítka s textem "CYRILO-METODĚJSKÉ MOTIVY NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH" je paní Martina Štefáneková (grafickou úpravu návrhu provedl pan Adrian Ferda).


Obě razítka budou na poště "NITRA 1" k dispozici dalších sedm dní pro případné dodatečné otisky.

2013/06/27

ČESKO (Praha) - Příležitostné poštovní razítko

V sobotu - 29. června 2013 - bude u příležitostné poštovní přepážky pošty "110 00 PRAHA 1" umístěné v Poštovním muzeu (adresa: Nové mlýny 2) v době od 09.00 do 15.00 hodin používáno speciální razítko.


Příležitostné poštovní razítko s textem "Krátký pozdrav poštou, POŠTOVNÍ MUZEUM" (v grafickém provedení autorky paní Kateřiny Přidalové) bude používáno v souvislosti s probíhající výstavou "Krátký pozdrav poštou. Od pohlednice po SMS".


Samotná výstava probíhá v Poštovním muzeu od středy 26. června až do neděle 15. září 2013. Výstava je přístupná denně mimo pondělí od 09.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

SPOLEČNÉ VYDÁNÍ - 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (FDC)

Ve středu 12. června 2013 bylo vydáno společné vydání příležitostných poštovních známek (aršíků) pod názvem "1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu". Jedná se o vydání poštovních správ České republikySlovenské republikyStátu Vatikán a Bulharské republiky.


O známkách (aršících) jsme ve stejný den informovali na stránkách našeho blogu, článek naleznete zde. Nyní k jednotlivým vydáním obálek prvního dne vydání (FDC).


Česká republika (respektive státní podnik Česká pošta) vydala obálku prvního dne vydání (FDC) pouze se samostatnou známkou nominální hodnoty 35,00 CZK z aršíku v celkovém nákladu 4.500 kusů. 


Katalogové označení je 0767 FDC, prodejní cena obálky prvního dne vydání byla stanovena na 42,00 CZK.


Slovenská republika (respektive akciová společnost Slovenská pošta) vydala obálku prvního dne vydání (FDC) ve dvou variantách.


První pouze se samostatnou známkou nominální hodnoty 1,60 EUR z aršíku v celkovém nákladu 5.500 kusů. Katalogové označení je 0542 FDC 1, prodejní cena obálky prvního dne vydání byla stanovena na 2,50 EUR.


Druhá s celým aršíkem nominální hodnoty 1,60 EUR v celkovém nákladu 1.500 kusů. Katalogové označení je 0542 FDC 2, prodejní cena obálky prvního dne vydání byla stanovena na 3,50 EUR.


Stát Vatikán (respektive poštovní správa Státu Vatikán) vydal obálku prvního dne vydání (FDC) pouze s celým aršíkem nominální hodnoty 1,90 EUR.


Celkový náklad obálek prvního dne vydání (FDC), ani jejich prodejní cena, nám doposud nejsou známy. 


Bulharská republika (respektive Bulharská pošta) vydala obálku prvního dne vydání (FDC) pouze s celým aršíkem nominální hodnoty 3,20 BGN.


Celkový náklad obálek prvního dne vydání (FDC), ani jejich prodejní cena, nám doposud nejsou známy. Slovenská pošta (respektive POFIS Bratislava) tuto FDC prodávala v ceně 3,50 EUR.

O dalších vydaných poštovních produktech v souvislosti s touto společnou emisí Vás budeme na stránkách našeho blogu opět informovat.

2013/06/26

SLOVENSKO - Výstava NITRAFILA 2013

Ve dnech 3. až 6. července 2013 se ve slovenské Nitre uskuteční 1. slovensko-česká filatelistická výstava NITRAFILA 2013. K této příležitosti vydává Slovenská pošta poštovní dopisnici (nominální hodnoty "T2 50g") s příležitostným tiskem v její levé části. 


Dopisnice bude vydána ve středu 3. července 2013 v nákladu 1.900 kusů. Autorem grafického návrhu příležitostného motivu je pan Igor Benca.


Ve stejný den bude u příležitostné poštovní přepážky pošty "NITRA 1" používáno příležitostné poštovní razítko k této výstavě. Jeho autorem je opět pan Igor Benca.


ČESKO - 130 let poštovního bankovnictví

Dnes - ve středu 26. června 2013 - vychází nová emise poštovních známek České republiky "130 let poštovního bankovnictví". Emise je tvořena jednou známkou hodnoty 20,00 CZK (katalogové označení 0770).


Autorem výtvarného návrhu známky je pan Adolf Born, známka (obrazového rozměru 40 x 23 mm) je tištěna plno barevným ofsetem v přepážkových arších o 50 kusech známek. Bylo vydáno celkem 20.000 archů, tedy celkem 1.000.000 kusů těchto známek.


Společně je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC) v nákladu 4.540 kusů (katalogové označení 0770 FDC). Autorem obrazové části (poštovní posel troubící na trubku) je opět pan Adolf Born, rytinu provedl pan Bohumil Šneider.


Standardně je vydáván i list (formátu A5 na ležato) s nalepenou známkou oraženou razítkem prvního dne vydání (tzv. nálepní list).

2013/06/25

ČESKO (Praha) - XXXIV. výstava na hlavní poště

Zítra - ve středu 26. června 2013 - se uskuteční již XXXIV. výstava nově vydaných poštovních známek a celin státním podnikem Česká pošta. Bude se konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy hlavní pošty "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici (ochoz nad dvoranou). Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si výtvarné návrhy, rytecké kresby a podklady pro tisk výplatních a příležitostných poštovních známek, a dále i poštovních celin vydávaných v tento den a další neméně zajímavé materiály (podklady použité pro tisk obálek prvního dne vydání - FDC, návrhy a kresby příležitostných razítek použitých na FDC, apod.).


U poštovních známek se jedná o emise: "130 let poštovního bankovnictví", a výplatní sešítkové samolepicí známky "Franz Kafka". U celin emise "80. výročí narození paní Olgy Havlové".


Program výstavy je (standardně) následující: v 15.00 hodin otevření výstavy, v 15.30 hodin zahájení, a cca v 16.30 hodin ukončení celé akce.

SLOVENSKO - Nová poštovní známka

V pátek - 28. června 2013 - vychází nová poštovní známka Slovenské republiky. V rámci emise "Osobnosti" je vydávána jedna hodnota 0,65 EUR, na které je zobrazen "Gorazd Zvonický" (1913-1995).


Známka je vytištěna ofsetem v akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha v nákladu 300.000 kusů. Arch obsahuje 50 známek, bylo tak vytištěno 6.000 kusů přepážkových archů (PL). Autorem výtvarného návrhu známky je akademický malíř pan Peter Uchnár.


Společně se známkou bude vydána i obálka prvního dne vydání (FDC). Byla vytištěna ofsetem v akciové společnosti Kasico v Bratislavě v nákladu 3.100 kusů.

ČESKO - Poštovní dopisnice k 80. narozeninám paní Olgy Havlové

Ve středu 26. června 2013 bude vydána příležitostná poštovní dopisnice k 80. výročí narození paní Olgy Havlové (* 11.07.1933 Praha, + 27.01.1996 Praha), manželky československého a českého prezidenta pana Václava Havla, zakladatelky Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. 


Příležitostná poštovní dopisnice byla vytištěna ofsetem v nákladu 4.300 kusů. Autorem grafického návrhu je pan ing. Petr Minka. Natištěná známka s růží je nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 10,00 CZK). Prodejní cena dopisnice je stanovena na 15,00 CZK.

2013/06/24

ČESKO (Vyšší Brod) - Bude vystaven světový unikát!


Pouze na tři dny - od pátku 28. června do neděle 30. června 2013 - bude v Poštovním muzeu ve Vyšším Brodě vystaven v rámci česko-rakouské Zemské výstavy světový filatelistický unikát.


Jedná se o osmdesáti blok prvních novinových známek na světě - rakouských modrých Merkurů. Vzhledem k tomu, že tento unikát byl v sedmdesátých letech minulého století z Poštovního muzea v Praze uloupen, po jeho nalezení se z trezoru dostává k vystavení velmi zřídka.


Nejen čeští a rakouští filatelisté tak mají mimořádnou možnost shlédnutí tohoto unikátu vždy od 09.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 

2013/06/23

ČESKO - Závišův kříž, pamětní list s chybou

Dne 29. května 2013 byl společně se známkou "Závišův kříž - Vyšší Brod" hodnoty 26,00 CZK vydanou v přepážkovém listě o pěti známkách vydán i zvláštní list.


Tento „Příležitostný tisk Závišův kříž, příloha katalogu výstavy PM ve Vyšším Brodě“ je vložený v modrých sametových propagačních deskách České pošty, s. p., a je sestavený ze dvou vložených kartonových shodně číslovaných příloh: 


1. Kresba známky Závišův kříž od Miloše Ondráčka ve velikosti A5 na výšku, dole s drobným textem: „ROZKRESBA ZNÁMKY ZÁVIŠŮV KŘÍŽ OD RYTCE MILOŠE ONDRÁČKA, ČESKÁ POŠTA, s. p., 2013“. Tisk kresby je proveden technikou ofsetu v černé barvě. 


2. Druhý list uvnitř s nalepenými původními otisky rytin známek v jednotlivých barevných variantách a barevný soutisk známky (s přeškrtnutou hodnotou), krytými kartonovou paspartou, opatřenou ve spodní části tiskem původní cisterciácké pečetě používané ve Vyšším Brodě a drobným textem: „OTISKY A SOUTISK RYTIN ZNÁMKY ZÁVIŠŮV KŘÍŽ OD RYTCE MILOŠE ONDRÁČKA, ČESKÁ POŠTA, s. p., 2013“. Pasparta je opatřena podpisem P. Jana Justýna Berky, OCist, převora Cisterciátského opatství ve Vyšším Brodě. 

V těchto dnech byl předložen druhý list s vadou - na místo nalepené šesté "známky" - kompletního barevného soutisku - je nalepen znovu tisk ze čtvrtého pole - tisk černou barvou


Lze se oprávněně domnívat, že naopak někde se nachází tisk, kde je vyměněno čtvrté a šesté pole obráceně - kompletním barevným soutiskem.

SLOVENSKO (Spišská Nová Ves) - Příležitostné poštovní razítko

Ve středu - 26. června 2013 - bude na poště "SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1" používáno příležitostné poštovní razítko.


Jeho námětem jsou zvony - jejich výroba. Symbolická kresba zvonu je doplněna textem "POCTA SPIŠSKÝM ZVONO LITCŮM". Příležitostné poštovní razítko bude dalších sedm dní k dispozici na poště pro případné dodatečné otisky.

2013/06/21

ČESKO (Brno) - Expozice Muzea vlakové pošty na brněnském výstavišti!

Dnes - v pátek 21. června 2013 od 15.00 do 20.00 hodin - a zítra - v sobotu 22. června 2013 od 09.00 do 16.00 hodin - je v rámci akce MODELL BRNO na Brněnském výstavišti ke shlédnutí expozice Muzea vlakové pošy (MVP).


Expozice je ke shlédnutí v poštovním voze řady F (Postaa) typu Rybák (rok výroby 1949) ve vlastnictví společnosti SMOD s.r.o., umístěném na železniční vlečce v areálu Výstaviště.

ČESKO - O vlakové poště... aneb vlaková pošta ožila po 14. letech!

Od uzavření 149. let historie vlakových pošt uplynulo dne 29. května již čtrnáct let. Fandové historie poštovnictví a železniční dopravy spojili své síly a 16.června vypravili muzejní historickou vlakovou poštu na trati se zastavenou osobní dopravou z Pohořelic do Vranovic.

Fotografie č. 1 (autor © Petr Študent, MVP): Pohled do kancelářské části s přihrádkami na třídění velkých dopisů a balíčků.

Návštěvníci mohli v Pohořelicích a později i ve Vranovicích navštívit výstavu Muzea vlakové pošty (MVP), které byla umístěna do historického poštovního vozu vyrobeného vagónkou Tatra Kolín v roce 1949.

Fotografie č. 2 (autor © Petr Študent, MVP): Celkový pohled do kancelářské části s třídičem malých dopisů.

Poštovní vůz byl pak zařazen do historické parní soupravy jako muzejní poštovní kurz, během jehož jízdy simulovala tříčlenná posádka s použitím dobových poštovních zásilek, poštovních pytlů a dalších služebních pomůcek všechny běžné pracovní úkony. Osazenstvo složené z bývalých zaměstnanců vlakové pošty si tak mohlo ověřit, že práci stále zvládají, přestože již dlouhá léta v poštovních vozech nejezdí. Díky velmi teplému počasí si ale připomněli také těžké pracovní podmínky, se kterými se potýkaly posádky poštovních kurzů železničních již od svého vzniku v polovině XIX. století. "Ambulanti", jak se jim říkalo, byla elita mezi poštovními zaměstnanci a celá řada jich dodnes zastává významné funkce ve vedení České pošty.

Fotografie č. 3 (autor © Petr Študent, MVP): Pohled do skladové části s info panely a dobovými fotografiemi.

Samotná expozice výstavy MVP je koncipována stylem "posledního dne" a v návštěvnících má vyvolat dojem, že posádka se jen na okamžik vzdálila na perón pro občerstvení a za malou chvíli bude pokračovat v práci. Vše je doplněno množstvím dobových fotografií, dokumentů a předmětů běžné služební potřeby z poloviny 80. let minulého století.

Fotografie č. 4 (autor © Petr Študent, MVP): Návštěvníci výstavy.

Petr Študent, kurátor sbírky (Muzeum vlakové pošty)

2013/06/20

SLOVENSKO - Nový katalog slovenských známek

Slovenská firma SBERATEĽ v červnu tohoto roku vydala nový katalog slovenských poštovních známek vydaných v letech 1993-2012.


Cena katalogu je 20,00 EUR a lze si jej objednat přímo u vydavatele (Anton Kulhánek - ZBERATEĽ, Račianske Mýto 1/D, 831 02 BRATISLAVA 3, e-shop: www.zberatel.eu) nebo u organizace POFIS akciové společnosti Slovenská pošta (POFIS, Námestie slobody 27, 817 98 BRATISLAVA 15, e-shop: www.pofis.sk).

2013/06/19

ČESKO (Strašice) - BAHNA 2013 odložena na srpen!

V sobotu 22. června 2013 se ve vojenském katastru u obce Strašice měl uskutečnit v pořadí již 24. ročník akce BAHNA - Den pozemního vojska Armády České republiky. Původně mělo být k této akci používáno příležitostné poštovní razítko a byly již vydány tiskové listy s personifikovanými kupony s propagací této akce.


Celkem bylo dne 4. června 2013 vydáno 350 kusů tiskových listů, jejichž prodej měl být zahájen od pátku 21. června 2013.

Jak však vyplývá z tiskové zprávy zveřejněné na webových stránkách http://www.bahna.eu/ byla akce přeložena na srpen:
"Po vzájemném jednání Ministerstva obrany České republiky, Generálního štábu AČR a Nadace pozemního vojska AČR bylo rozhodnuto o přeložení termínu konání Dne pozemního vojska AČR – BAHNA na 31.8.2013. Důvodem je aktuální řešení likvidace povodňových škod."

2013/06/18

ČESKO (Nymburk) - Příležitostné poštovní razítko z Pardubic

V pátek a v sobotu (21. a 22. června 2013) se ve Sportovním centru Nymburk uskuteční již XX. letní národní sportovní hry zaměstnanců České pošty. K této události bude používáno příležitostné poštovní razítko s logem akce. Autorem výtvarného návrhu razítka je pan Ivo Štěpánek.


Určitou zajímavostí je, že příležitostná poštovní přepážka, kde bude razítko používáno, je pošty "530 02 PARDUBICE 2". Přepážka bude otevřena v místě konání her (Sportovní centrum Nymburk) v pátek 21.06.2013 od 10.00 do 18.00 hodin, v sobotu 22.06.2013 od 08.00 do 15.00 hodin.

2013/06/17

SLOVENSKO - příležitostná poštovní razítka Cyril a Metoděj


V den vydání aršíku připomínajícího cyrilometodějskou misi na Velké Moravě, pošta "NITRA 1" používala příležitostné poštovní razítko s textem "DEN VYDÁNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY".


V pátek 28. června 2013 bude na poště "MEDZILABORCE" používáno příležitostné poštovní razítko s textem "ODHALENÍ SOUSOŠÍ SVATÝCH CYRILA A METODĚJE, APOŠTOLŮ SLOVANŮ".