Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/05/31

ČESKO - Pamětní list České pošty s.p.

Zítra - v pátek 1. června 2012 - vyjde v pořadí již devatenáctý pamětní list České pošty s.p. vydávaný oddělením Známkové tvorby. Tentokrát pod názvem "90 let Klubu filatelistů Alfonse Muchy, Brno" a jak jinak než se známkou v provedení mistra Muchy, jehož jméno má brněnský klub filatelistů již dlouhá desetiletí ve svém názvu.


Pamětní list je vydáván v nákladu 2.800 kusů (číselná řada 0041301-0044100), jeho prodejní cena je 30,00 CZK.

Některé z nově vydaných i starších Pamětních listů vydávaných oddělením Známková tvorba státního podniku Česká pošta si můžete právě teď zakoupit v E-shopu NEWSPHILA  na tomto odkazu zde

2012/05/24

SLOVENSKO - Nová poštovní celina

Akciová společnost Slovenská pošta dala do oběhu 18. května 2012 obálku s natištěnou známkou (hodnoty  "T1 50g") k 100. výročí Popradské parní elektrárny. Prodejní cena je 0,63 EUR, celková výše nákladu nebyla oznámena.


Celina bude zřejmě hodně používána u příležitosti konání filatelistické výstavy POPRADFILA 2012, která se bude od 12. do 27. října 2012 konat právě v objektu Tatranské galérie, která sídlí v historickém objektu popradské elektrárny.


2012/05/23

ČESKO (Lidice) - Přípravy filatelistické výstavy

V září tohoto roku se otevřou brány Výstavy poštovních známek LIDICE 2012. Organizační výbor připravuje vydání speciálního kuponu známky "Brána s pávem" nominální hodnoty "A" (výplatné tuzemsko, dnes ekvivalent 10,00 CZK) s propagací výstavy.


Jak bude celý list vypadat, je tedy jasné. O jeho celkovém nákladu, prodejní ceně a vlastnímu datu vydání Vás budeme dále informovat.

2012/05/22

ČESKO (Praha) - Příležitostné poštovní razítko

V sobotu 26. září 2012 bude u příležitostné poštovní přepážky pošty "110 00 PRAHA 1" otevřené v budově Poštovního muzea v Praze (adresa: Nové Mlýny 2) používáno "němé" příležitostné poštovní razítko.


Proč "němé"? Kromě názvu pošty a data bude obsahovat pouze kresbu tužky a rydla. A tak bude vlastně velmi výmluvné - bude používáno u příležitosti inaugurace knihy "Oldřich Kulhánek: Známková tvorba". Jeho autorem je samozřejmě autor publikace. 

2012/05/14

SLOVENSKO (Bratislava) - Příležitostné poštovní razítko

Dne 4. května 2012 bylo na poště "BRATISLAVA 1" používáno příležitostné poštovní razítko k Mistrovství světa v ledním hokeji 2012. Jako barva pro orážení byla použita - netypicky - modrá. 


Tímto razítkem byla většinou orážena příležitostná pohlednice s natištěnou známkou a dotištěným propagačním textem, o jejímž vydání jsme Vás již na stránkách našeho blogu informovali.

2012/05/13

ČESKO - 70. výročí operace Anthropoid

Ve středu 16. května 2012 státní podnik Česká pošta dá do oběhu novou příležitostnou poštovní dopisnici nominální hodnoty "E" (výplatné Evropa, v den vydání ekvivalent 20,00 CZK) k 70. výročí operace Anthropoid.


V obrazové části známky je kromě hodnoty "E" a názvu státu "ČESKÁ REPUBLIKA" vyobrazen rotmistr Josef Gabčík a Jan Kubiš (včetně jmen a kombinovaného znaku - padáku a křídel, znaku ČSR a trikolóry), v obrazové části dopisnice automobil značky Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha po provedeném atentátu.


zničené auto - kabriolet značky Mercedes - stojící na místě, kde ho zasáhl výbuch granátu hozený rotmistrem Janem KubišemAutorem grafického návrhu příležitostné poštovní dopisnice (vydané v nákladu 3.600 kusů) tištěné ofsetem je Pavel Sivko, prodejní cena je 25,00 CZK. 


Cílem Operace Anthropoid byl zastupující říšský protektor, velitel RSHA (Reichssicherheitshauptamt - česky: Hlavní říšský bezpečnostní úřad) SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich

2012/05/11

SLOVENSKO - Mistrovství světa v ledním hokeji 2012

Dne 30. dubna 2012 dala do oběhu akciová společnost Slovenská pošta pohlednici s natištěnou známkou a dotištěným obrazem a textem u příležitosti konání Mistrovství světa v ledním hokeji 2012.


Nově dotištěný obraz a text na adresní straně je proveden na původní - loni vydané - foto pohlednici se stejným - hokejovým - tématem. Vydavatel tímto způsobem znovu zužitkoval větší počet dodnes neprodaných materiálů.


Výsledkem je poštovní cenina sice ve funkci korespondenčního lístku, na který ovšem téměř nelze napsat žádný text. Tedy jednoznačně materiál určený pouze sběratelům, filatelistům. A tak je výsledek - v prodejní ceně 1,40 EUR - značně rozpačitý. 

2012/05/10

ČESKO - 800. výročí úmrtí dánské královny Dagmar

Ve středu 16. května 2012 bude státním podnikem Česká pošta dána do oběhu nová příležitostná poštovní dopisnice nominální hodnoty "E" (výplatné Evropa, v den vydání ekvivalent 20,00 CZK) k 800. výročí úmrtí dánské královny Dagmar, české princezny Markéty Přemyslovny, dcery českého krále Přemysla Otakara I.


Dopisnice - v grafickém provedení Renáty Fučíkové - je tištěna ofsetem a vychází v nákladu pouhých 3.600 kusů. Prodejní cena dopisnice je 25,00 CZK. Vzhledem k jejímu velmi povedenému vzhledu i zajímavému námětu lze oprávněně předpokládat, že celý náklad bude velmi brzy vyprodán.


V den vydání bude na hlavní pražské poště "110 00 PRAHA 1" používáno příležitostné poštovní razítko s vyobrazením cínové figurky - lampičky na olej - v podobě jezdce na koni, která pochází z přelomu XII. a XIII. věku. Grafický návrh příležitostného razítka je rovněž v provedení Renáty Fučíkové. 


2012/05/02

ČESKO (Praha) - XVIII. výstava návrhů nových známek se Samurajským mečem!

Dnes - ve středu - 2. května 2012 se koná již tradiční - v pořadí XVIII. - výstava grafických návrhů, ryteckých kreseb, podkladů pro tisk, atd. atd. nově vydávaných známek a příležitostné dopisnice České republiky.


Výstava se koná cca od 14.45 hodin v prostorách bývalé prodejny filatelie v I. patře budovy hlavní pošty ("110 00 PRAHA 1") v Jindřišské ulici v Praze.


Budou představeny následující emise: známka 100. výročí založení českého skautingu“ (nominální hodnota 21,00 CZK), autor výtvarného návrhu známky pan Marko Čermák, rytec motivu obálky prvního dne vydání (FDC) pan Miloš Ondráček, známka „Europa – pozvání do vydavatelské země“ (nominální hodnota 20,00 CZK), autorka výtvarného návrhu známky paní Eva Hašková, rytec pan Bohumil Šneider, 


a příležitostná dopisnice „Světová gymnastika - Věra Čáslavská“ (nominální hodnota "A", v den vydání ekvivalent 10,00 CZK), autor pan Oldřich Kulhánek. O vydání dopisnice jsme Vás již podrobně informovali v samostatném článku vydaném včera.

Účast přislíbili: paní Věra Čáslavská, paní Eva Hašková, pan Bohumil Šneider, pan Marko Čermák a pan Miloš Ondráček. Paní Věra Čáslavská návštěvníkům akce umožní si prohlédnout Samurajský meč, Řád Zlatého slunce, který obdržela od japonského císaře a její významné zlaté olympijské medaile. 

Výstava bude zahájena v 15.00 hodin, ukončení akce se předpokládá v 16.30 hodin.

2012/05/01

ČESKO - Paní Vera Čáslavská na příležitostné poštovní dopisnici!

Zítra - 2. května 2012 - dává Česká pošta s.p. do oběhu novou příležitostnou poštovní dopisnici "Světová gymnastika - Věra Čáslavská" nominální hodnoty "A" (v den vydání tuzemské výplatné, ekvivalent 10,00 CZK). Dopisnice vychází v mírném předstihu - paní Věra Čáslavská oslaví své sedmdesátiny až o den později - 3. května. 


Námětem obrazové části dopisnice je profil hlavy paní Čáslavské a její autogram. Známka nominální hodnoty "A" je upravenou rytinou československé poštovní známky z roku 1964 "TOKYO". Dopisnice je tištěná ofsetem, autorem návrhu (grafické úpravy) je pan Oldřich Kulhánek. Prodejní cena dopisnice je 15,00 CZK, náklad nebyl vydavatelem oznámen.


Současně (ve stejný den, a dále pak až do 4. května 2012) bude na hlavní poště v Praze "110 00 PRAHA 1" používáno i příležitostné poštovní razítko, které rovněž navrhl Oldřich Kulhánek.


Jeho obrazová část je tvořena překrývajícími se iniciály paní Věry Čáslavské, datem používání a názvem pošty.

ČESKO (Praha) - Příležitostné poštovní razítko

Další příležitostné razítko České pošty s.p. bylo a je používáno v Praze, na poště "128 00 PRAHA 28" (poštu najdete na adrese: Praha, Na Hrádku 2), a to v termínu 30. dubna a 2. až 4. května 2012.


Razítko připomíná 10. výročí založení Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. V obrazové části razítka je logo ústavu, grafický návrh razítka provedl pan Michal Platkevič.