Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/07/26

ČESKO - Mimořádná výrobní vada tisku známek

Dne 7. října 1998 byla vydána tradiční emise dvou příležitostných poštovních známek České republiky pod názvem "Krásy naší vlasti". První ze známek - hodnoty 8,00 CZK - zobrazuje chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, druhá - hodnoty 11,00 CZK - barokní zámek ve Valticích na Moravě. Oba objekty figurují na seznamu zapsaných památek UNESCO.


Známky byly tištěny ocelotiskem z plochých desek, na pošty byly distribuovány v přepážkových listech (arších) o osmi známkách. Jejich katalogové označení je 0193 a 0194, celkový náklad: 674.400 kusů (tj. 84.300 kusů přepážkových listů) a 649.600 kusů (tj. 81.200 kusů přepážkových listů).
Vlastní vydání známek bylo oznámeno ve Věstníku České pošty částka 20, vydaném 24. září 1998 pod číslem 342 (Pokyny a sdělení). U známky hodnoty 8,00 CZK bylo oznámeno její vydání v barvách: černohnědá, okrová, modrá a zelená, u známky 11,00 CZK: černohnědá, okrová, červená, modrá.

Tento týden byl zjištěn přepážkový list hodnoty 11,00 CZK (Valtice) s velmi výraznou výrobní vadou tisku - dvojitým tiskem modré barvy.  


Tak to je on. Už při jeho srovnání se "standardním" přepážkovým listem vyniknul na první pohled sytý - výrazný - tisk modrou barvou (oblaka),  dále jakoby "rozmazaný" tisk nápisu UNESCO a velmi výrazná modrá okna zámku. 

standardní známka (známkové pole - ZP - 2) sloužící k srovnávacím účelům

známka (ZP  2) s dvojitým tiskem modré barvy

známka (ZP  8) s dvojitým tiskem modré barvy

Při podrobnějším zkoumání za pomocí lupy a scaneru byl verdikt naprosto jasný. Sytá oblaka nad budovou zámku vznikla nepatrným posunem druhého tisku vůči tisku prvnímu, "rozmazaný" nápis a logo UNESCO prozradil to samé. Navíc při detailnějším zvětšení je patrný i druhý slabší tisk - zvláště v nápisu. 

 detail mraků nad zámkem (ZP 2) - dvojitý tisk modré barvy

detail loga a textu UNESCO (ZP 8) - dvojitý tisk modré barvy

Spekulovat o tom, který tisk modrou barvou byl první, který druhý (slabší a silnější) nemá zřejmě cenu. Důležité je, že po více než dvanácti letech se podařilo najít výraznou vadu tisku, která je vzhledem k použité tiskové technice naprosto ojedinělá. Je tak velmi pravděpodobné, že majitel tohoto chybotisku se ve své specializované sbírce bude chlubit naprosto mimořádným dokladem výrobního postupu při tisku této známky.

2011/07/25

ČESKO - Dopisnice (I. čtvrtletí 2011)

V čase prázdnin nastávají chvíle klidu, kdy je možno bilancovat předchozí období roku. O to se pokusíme na poli dopisnic vydávaných v České republice, a to jak standardních, tak i příležitostných či obrazových. 

První dopisnice tohoto roku byla vydaná 20. ledna pod názvem "Historická poštovní trubka" s nominální hodnotou "A" (v době vydání ekvivalent 10,00 CZK, tuzemské výplatné). Určením (typem) je vydána jako dopisnice pro přítisky.Tedy s volnou levou částí (bez linek pro odesílatele) a je určena pro obchodní a propagační využití. Dopisnice bude podle provozní potřeby průběžně dotiskována.
Dopisnice je prodávána s příplatkem 1,00 CZK k nominální hodnotě, tedy v době vydání za celkovou částku 11,00 CZK.


Obrazová část natištěné poštovní známky zobrazující poštovní trubku je převzata z kuponu sešitkového vydání emise "Tradice české známkové tvorby" vydané v roce 2011 (katalogové označení 0667).

Druhá dopisnice byla vydána 23. března pod názvem "Václav Brožík" s nominální hodnotou "A" (v době vydání ekvivalent 10,00 CZK, tuzemské výplatné). Určením (typem) je vydána jako dopisnice příležitostná, k 160. výročí narození českého malíře Václava Brožíka. Celkový náklad dopisnic je 4.300 kusů.
Dopisnice je prodávána s příplatkem 5,00 CZK k nominální hodnotě, tedy v době vydání za celkovou částku 15,00 CZK.
 
 
V obrazové části natištěné poštovní známky je vyobrazen portrét malíře Václava Brožíka (1851-1901) s paletou se štětci a životopisnými daty. V obrazové části dopisnice je umístěna ve výtvarném provedení Pavla Sivka americká známka z jubilejní série z roku 1892, v jejímž motivu je zobrazen obraz Václava Brožíka "Kryštof Kolumbus na dvoře španělském" z roku 1884 a malířův podpis.
 
Poslední - třetí - dopisnice prvního čtvrtletí byla vydána rovněž 23. března pod názvem "50 let OECD" s nominální hodnotou "Z" (v době vydání ekvivalent 21,00 CZK, výplatné zámoří, prioritně). Určením (typem) je vydána jako dopisnice příležitostná, k již 50. výročí založení mezinárodní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Celkový náklad dopisnic je 3.700 kusů.
Dopisnice je prodávána s příplatkem 5,00 CZK k nominální hodnotě, tedy v době vydání za celkovou částku 26,00 CZK.
 
 
V obrazové části natištěné poštovní známky je vyobrazena mapa světa, v elipse před ní text 50 let OECD a letopočty 1961/2011. V obrazové části dopisnice jsou umístěny ve výtvarném provedení Jana Ungráda obě zemské polokoule v podobě symbolických kruhů s pařížskou budou OECD v pozadí, mezi nimi jubilejní logo vytvořené k padesáti letům organizace.  Uprostřed pod nimi dvouřádkový text "50 LET ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ".

2011/07/24

ČESKO - Přítisky PostFila (II.)

Když jsme před časem - konkrétně 25. června 2011 - na našich stránkách informovali o připravovaných přítiscích "PostFila" (organizační složky státního podniku Česká pošta), zmínili jsme i přetisky již v tomto roce vydané. Původní článek naleznete na: http://newsphila.blogspot.com/2011/06/pritisky-postfila-v-roce-2011.html

Co však v článku chybělo, byly obrázky již vydaných dopisnic, což se tímto snažíme napravit. První dopisnice roku 2011 byla vydána dne 03. března pod názvem "Mnichov 2011" (Mezinárodní burza poštovních známek v Mnichově / Internationale Briefmarken-Börse München 2011 / 3.-5.3.2011), v nákladu 3.200 kusů, na dopisnici natištěna poštovní známka hodnoty "E" (ekvivalent nominální hodnoty 20,00 CZK, výplatné prioritní Evropa), prodejní cena byla 25,00 CZK.V obrazové části dopisnice je použita ilustrace z obálky česky psané novoroční poštovní knížky na rok 1930 ze sbírek Poštovního muzea v Praze, zobrazující listonoše v tmavomodrém služebním oděvu vzor 1919, který se skládal z obleku, peleríny, čepice francouzského tvaru a brašny. Obraz je dále doplněn o text s daty výstavy (pouze v němčině!) a nezbytné logo PostFila.  

Druhá dopisnice vyšla o téměř dva měsíce později - dne 05. května 2011 - pod názvem "Essen 2011" (Mezinárodní výstava poštovních známek ESSEN 2011 / Internationale Briefmarken-Ausstellung und Messe ESSEN 2011 / 5.-7.5.2011, Essen), na dopisnici  natištěna známka hodnoty "E" (ekvivalent nominální hodnoty 20,00 CZK, výplatné prioritní Evropa), prodejní cena byla 25,00 CZKV obrazové části dopisnice je stylizovaná autorská kresba veletržní budovy v Essenu s abstraktním pozadím, doplněné starým perem ze sbírky autorky grafického návrhu - paní Ireny Vyčítalové. Obraz je dále doplněn o text s daty výstavy (pouze v němčině!) a nezbytné logo PostFila.
 

2011/07/20

ČESKO - Pamětní list České pošty s.p.

Jak jsme již na těchto stránkách informovali vydala Česká pošta s.p. dne 11. července 2011 v pořadí již sedmý pamětní list, tentokrát k výročí 150 let pošty v Chýnově.


Pamětní list s vylepenou známkou z emise "Poštovní muzeum" (katalogové označení 0654) nominální hodnoty "A" (v době vydání ekvivalent 10,00 CZK), znehodnocenou otiskem příležitostného poštovního razítka "CHÝNOV: 1861 / 150 LET POŠTY V CHÝNOVĚ / 2011". 

Celkem bylo vydáno 1.700 kusů pamětních listů (číslo 015801-017500), prodejní cena byla 30,00 CZK, celý náklad byl již vyprodán.

2011/07/19

ČESKO (Jihlava) - pozvánka na celostátní setkání sběratelů

V sobotu 23. července 2011 se v Jihlavě uskuteční další z Celostátního setkání sběratelů. A to na pravidelném místě - v Domě kultury (Tolstého ul. 2, Jihlava), a v pravidelný čas - od 08.00 do 12.00 hodin.

Co lze očekávat? Jak již z podtitulu pozvánky prezentované na webové adrese jihlavského klubu filatelistů "Vysočina" (odkaz na něj naleznete pod znakem města Jihlavy v pravé části našeho blogu) vyplývá, vše z oborů filatelie, numismatiky, dále odznaky, pohlednice, figurky z čokoládových vajíček, telefonní karty, starožitnosti, pivovarské suvenýry a jiné. Zkrátka tak trochu vše. 

Pokud budete trávit prázdniny či dovolené někde v okolí, zde se nabízí tip na "sběratelsky smysluplné" strávení sobotního dopoledne.

2011/07/18

Novinka České pošty s.p. - čárové kódy

Česká pošta s.p. připravuje od srpna nenápadnou novinku v oblasti vydávání poštovních známek. Zatím jen u známkových sešitků, ale zanedlouho to mohou být například i malé přepážkové listy, kdo ví...?


Dne 31. srpna je naplánováno vydání nové výplatní poštovní známky "Wolfgang Amadeus Mozart" (katalogové označení 0695) nominální hodnoty "E" (výplatné za prioritní zásilku do 20 gramů v Evropě, v době vydání ekvivalent 20,00 CZK). Známky jsou tištěny plnobarevným ofsetem.


Známka bude vydána jako samolepicí ve známkovém sešitku po šesti kusech známek. Jak vyplývá z rozložené "vnitřní" strany známkového sešitku a nenápadného grafického symbolu uprostřed spodní strany, sešitky budou tištěny v tiskové formě po šesti kusech (dva sloupce po třech polích). Upřímně řečeno - sběratelé specialisté si budou muset sáhnout hluboko do kapsy... Počítáme-li za jeden známkový sešitek nominální cenu 120,00 CZK, celá sestava šesti variant přijde na 720,00 CZK. A to je opravdu při ceně jedné známky "jen" 20,00 CZK dosti nečekaná suma.


Na vnější straně známkového sešitku bude na čelní straně zobrazen motiv vlastní známky, na straně zadní kromě údajů o osobě velkého skladatele (v češtině a angličtině) hologram České pošty s.p., její znak, a... čárový kód. Ten bude zřejmě usnadňovat práci při prodeji známek u přepážek pošt vybavených systémem APOST, kdy již bude stačit pouze "načíst" (nasnímat) čárový kód a známka (známky) budou odečteny ze skladového množství na přepážce.

V této souvislosti se nabízí ještě jedna otázka. Vzhledem k velkému zájmu o známkové sešitky "Čtyřlístek" (čtyři známky nominální hodnoty "A") a známkové sešitky "Alfons Mucha" (jedna známka nominální hodnoty "E", jedna známka nominální hodnoty "Z")  - a jejich častým dotiskům - je možné, že i ony se v budoucnu dočkají svého čárového kódu. Ale doufejme, že tato možná varianta nepřijde hned a najednou - jinak by pravděpodobně specializovaným sběratelům "srazila vaz". 

2011/07/17

Nová země, nová měna, nové známky...

Před týdnem jsme na stránkách tohoto blogu oznamovali vznik nové země - Republiky Jižní Súdán. V té době ještě nebyly známy kroky nové vlády v oblasti bankovnictví a pošt. Nyní již můžeme poskytnout další informace.

Prezident Republiky Jižní Súdán generál Salva Kiir Mayardit v pátek 15. července 2011 podepsal Zákon o zřízení Centrální banky Jižního Súdánu. V pondělí 18. července budou dány do oběhu nové vzory bankovek Republiky Jižní Súdán, a to hodnot 1, 5, 10, 25, 50 a 100 SSP. Zkratka SSP reprezentuje jihosúdánskou libru, výměna bankovek za stávající s měnou v súdánských librách (SDG) proběhne v poměru 1:1. Budoucně se však směnný kurz může (i významně) lišit.Na poli poštovních známek (a filatelie) - dne 13. července 2011 byly na tiskové konferenci v Jubě představeny nové vzory poštovních známek hodnot 1, 2,5 a 3,5 SSP, již s hodnotou uvedenou v nové měně státu. Předpokládaný náklad je 100.000 kusů sérií.
Zároveň bylo představeno i poštovní razítko používané v den vzniku nového státu, - 9. července 2011, znehodnocovací vlnovky jsou ve státních barvách.


O dalších materiálech nové známkové země - Republiky Jižní Súdán - Vás budeme na těchto stránkách samozřejmě informovat. 

2011/07/16

Oslavy 100. výročí narození generála Antonína Lišky

V těchto dnech (od 14. do 16. července 2011) jsou v Plzni pořádány různé vzpomínkové akce k jubilejnímu výročí narození Antonína Lišky (1911-1998), válečného letce a spisovatele.

Příležitostná poštovní dopisnice České pošty s.p. nominální hodnoty "A" (výplatné tuzemsko, v současnosti ekvivalent 10,00 CZK) vydaná v pondělí 11. července 2011,  s vyobrazením leteckého souboje stroje brické RAF Supermarine Spitfire s německým strojem (obraz pana Vladimíra Urbánka), doplněná o textové náležitosti a znak 312. československé stíhací perutě RAF. Zvláštní poděkování v této souvislosti patří britské RAF za poskytnutí laskavého souhlasu s využitím originální předlohy znaku ("(c) British Crown Copyright/MOD").

Následné informace o životě genarála Lišky jsou převzaty z webových stránek Úřadu městského obvodu Plzeň 3, který se na jejich přípravách významně podílel.
Antonín Liška se narodil se 14.7.1911 v Hromnicích u Plzně. Vystudoval Učitelský ústav a krátce učil. Po vojenské službě vystudoval Akademii v Hranicích, letecké oddělení Prostějov a stal se stíhacím pilotem letectva ČSR. Před německými okupanty uprchl do Polska. Doma zůstala těhotná manželka, kterou nacisté internovali. Po porážce Polska utekl do SSSR, kde byl uvězněn. Po propuštění odjel do Británie, kde se stal stíhacím pilotem RAF. Přežil těžká zranění, po vyléčení byl přeškolen na dopravního pilota. Po komunistickém převratu byl vyhozen z armády, několik let střídal podřadná zaměstnání, až jej přátelé umístnili ve Škodovce. O boji našich letců napsal krásné knihy Stíny na obloze, Cesty mužů a Jak se plaší smrt. Po návratu svobody do vlasti v roce 1989 se zapojil do činnosti Svazu bojovníků za svobodu, Svazu letců ČR - plzeňská odbočka nese jeho jméno, Leteckého historického klubu Plzeň a Aeroklubu Plzeň – Letkov, kde je čestným předsedou. Setkával se s občany, žáky a studenty škol. Stal se čestným občanem města Plzně a rodné obce Hromnice. Režisérovi Svěrákovi pomohl při scénáři k filmu o našich letcích ve Velké Británii Tmavomodrý svět . Byl všestranně talentovaným člověkem, hudebníkem, sportovcem a namaloval řadu hezkých obrazů.Zemřel 3.12.1998. Pohřben je v rodných Hromnicích. Právem patří mezi významné osobnosti plzeňské historie.

Část z nákladu 1.000 kusů příležitostných dopisnic byla oražena příležitostným strojovým razítkem 
s portrétem Antonína Lišky a vyobrazením legendárního letadla Supermarine Spitfaire
(grafický návrh Ivan Vápenka).
 
Program vzpomínkových akcí byl následující. Ve čtvrtek 14. července bylo na hlavní plzeňské poště "301 00 Plzeň 1" v používání příležitostné poštovní strojové razítko. V pátek od 14.00 hodin byla v mázhauzu plzeňské radnice slavnostně otevřena výstava o životě Antonína Lišky (včetně fotografií a zajímavých dokumentů), dále fotografie a krátké životopisy všech 89 plzeňských letců, účastníků boje za svobodu v letech 1939-1945. Výstava končí 5. srpna 2011.
Na sobotu 16. července 2011 byly naplánovány pietní akty v obci Hromnice a v Plzni, v Mánesově ulici č. 49, kde generál dlouhá léta žil.

2011/07/15

Otto von Habsburg - syn posledního českého krále

V časných ranních hodinách dne 4. července 2011 zemřel ve věku 98 let syn posledního rakousko-uherského panovníka - i českého krále - císaře Karla I. Otto von Habsburg.

Příležitostná poštovní dopisnice České republiky nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, ekvivalent 10,00 CZK, katalogové označení: 33/2011), vydaná v pondělí 11. července 2011 v omezeném nákladu 1.000 kusů. V obrazové části dopisnice následník trůnu Otto von Habsburg při korunovaci rodičů v Uhrách (v Budapešti 30. prosince 1916), v kočáře císařovna Zita, výřez z obrazu malíře Gyuly Édereho (1875-1935) z roku 1929. V horní části doplněn "malý" státní znak Rakousko-Uherského císařství, používaný v letech 1915-1918.

Jak správně připomněl český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, "s Ottou von Habsburgem zemřel poslední člověk, který měl ještě ústavní funkci "ve starém mocnářství". On ještě byl korunní princ rakouský, uherský a český, nesmíme na to zapomenout," připomněl Schwarzenberg. "Kromě toho to byl významný europoslanec, zajímavý člověk. Musím říci, že do vysokého věku sloužil jako poslanec evropského parlamentu, nakonec byl doyenem," pokračoval ministr.

Příležitostná poštovní dopisnice České republiky nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, ekvivalent 10,00 CZK, katalogové označení: 34/2011), vydaná v pondělí 11. července 2011 v omezeném nákladu 1.000 kusů. V obrazové části dopisnice Otto von Habsburg při projevu během udílení ceny hraběte Coudenhove-Kalergiho Helmutu Kohlovi (v Bonnu 29. dubna 1991). V horní části doplněn "velký" státní znak Rakousko-Uherského císařství, používaný v letech 1915-1918.

V sobotu 16. července 2011 se s ním ve vídeňské Katedrále svatého Štěpána koná poslední rozloučení. Poté budou jeho ostatky uloženy do Kapucínské hrobky.

2011/07/11

SLOVENSKO (Bratislava) - Pozvánka na výstavu

Ve čtvrtek 7. července se v prostorách Muzea dopravy v Bratislavě uskutečnil slavnostní křest známek vydaných 1. července - emise "Technické památky - historická vozidla" (o jejím vydání jsme Vás na stránkách blogu NEWSPHILA již informovali). Součástí akce bylo i používání příležitostného poštovního razítka. Pro ty z Vás, kteří si nestačili zajistit jeho otisk dobrá zpráva, razítko je ještě k dispozici do tohoto pátku na hlavní bratislavské poště - "Bratislava 1". 


A nyní to nejdůležitější, místo pro samotný křest známek nebylo zvoleno náhodou. Od stejného dne, tedy od 7. července je v bratislavském Muzeu dopravy otevřena výstava prací akademického malíře Mariána Komáčeka "Můj přítel automobil". 


Pokud budete chtít v rámci prázdninové návštěvy Bratislavy shlédnout i tuto výstavu, je otevřena (na adrese: Muzeum dopravy Bratislava, Šancová ulica 1/A) vždy od úterý do neděle od 10.00 do 17.00 hodin až do 31. srpna. Přejeme příjemný zážitek.

2011/07/10

Nová "známková" země na obzoru

V sobotu 9. července 2011 vznikl nový - již 193. - stát světa "Jižní Súdán" (Republic of South Sudan). Vznikl na základě ukončení druhé občanské války v Súdánu (probíhající v letech 1983-2004), jejímž výsledkem byla mírová dohoda podepsaná 9. ledna 2005 v keňském Nairobi. 

mapa Súdánu (2006), včetně rozdělení na jednotlivé regiony (zdroj: wikipedia)

Ze sedmi bodů mírové dohody první říká, že referendum o nezávislosti jižní části zeme se uskuteční v roce 2011, čtvrtý, že v zemi bude nadále fungovat duální bankovní systém - severní část země bude používat súdánský dinár, - jižní súdánskou libru. Jen pro upřesnění, na základě dohody mezi Centrální vládou a vládou jižního Súdánu došlo k dohodě o používání společné měny pro obě území a od 1. července 2007 je jedinou měnou súdánská libra (SDG).  Byly vydány bankovky hodnot 1 SDG, 2 SDG, 5 SDG, 10 SDG, 20 SDG a 50 SDG. bankovka hodnoty 1 libry (SDG)
bankovka hodnoty 2 libry (SDG)
 


bankovka hodnoty 5 liber (SDG) 

Poměry při výměně stávajících měn za měnu novou byly následovné: 1 SDG = 100 SDD (súdánský dinár - sever země) a 1 SDG = 1000 SDP ("stará" súdánská libra - jih země). Súdánská libra (SDP) platila na území země od 1. ledna 1958, od 8. července 1992 zavedla Centrální vláda jako novou měnu dinár, který vycházel z libry v poměru 10 liber = 1 dinár. Tuto novou měnu ale odmítl Jižní Súdán používat.
Lze předpokládat, že tyto bankovky budou postupně vyměněny za nové vzory - každá z nich má v pravém horním rohu lícové strany zobrazenou mapu Súdánu, a to včetně právě osamostatněného se Jižního Súdánu. 


 
bankovka hodnoty 10 liber (SDG)bankovka hodnoty 20 liber (SDG)
 

bankovka hodnoty 50 liber (SDG)

Vlastní referendum se uskutečnilo od letošního 9. do 16. ledna, s výsledky vyhlášenými 7. února: 98,83 % z necelých čtyř milionů hlasujících se vyjádřilo pro samostatnost. Zatím sporným územím mezi oběma státy zůstává region Abyei, kde se má konat další referendum o jeho budoucím přičlenění k jedné či druhé zemi.

hlasovací lístky referenda vypadaly poměrně jednoduše, a to i včetně příslušných symbolů 
Mimochodem, tak nějak podobně mohly v roce 1992 vypadat hlasovací lístky o rozdělení (či zachování) České a Slovenské federativní republiky. 

Mapa nového státu, včetně rozdělení na dnešních deset správních regionů, které původně tvořily tři provincie Súdánu. 
První provincie Equatoria: tři regiony Střední Equatoria (Central Equatoria), Východní Equatoria (Eastern Equatoria), a Západní Equatoria (Western Equatoria). 
Druhá provincie Bahr al Ghazal: čtyři regiony Severní Bahr al Ghazal (Northern Bahr al Ghazal), Západní Bahr al Ghazal (Western Bahr al Ghazal), Lakes, a Warrap.
Třetí provincie Velký Horní Nil (Greater Upper Nile): tři regiony Jonglei, Unity a Horní Nil (Upper Nile).


současná mapa Jižního Súdánu, včetně "sporných" území - regionu Abyei u hranic se Súdánem, 
a regionu - trojúhelníku - Ilemi u hranic s Keňou (zdroj: wikipedia)

Ještě k regionu Abyei - není právě jednoduché získat jeho podrobnější současnou mapu. Při podrobnějším "prosátí" internetu se to podařilo, a to prostřednictvím webových stránek http://www.nilebuffalo.com/docs/abyei3.php, kde jsou vysvětleny úpravy hranic od roku 2005, vytyčené hraniční body a mnoho dalších zajímavostí o tomto "sporném" území.


Když už popisujeme celé území několik slov i "trojúhelníku" Ilemi u hranic mezi Etiopií a Keňou. Jak se zdá celý problém tohoto území je starý již cca 100 let a v nejbližší době pravděpodobně rychlé řešení nepřijde. I když, kdo ví...

 Žluté čáry jsou současné hranice zemí, fialová tzv. "Maud" linie z roku 1902 (1908) jako provizorní linie mezi Keňou a Etiopským císařstvím, červená tzv. "Wakefield" linie (někdy udávaná i jako "Červená") z roku 1938, vytyčená společným keňsko-súdánským výzkumným týmem, "Modrá" linie byla stanovena jednostranně Velkou Británií v letech 1944-1947, poslední "Zelená" linie stanovena Súdánem v roce 1950. Zkrátka nekonečný příběh... 

Ale zpět k vyhlášení státní samostatnosti. Zbývají ještě nezbytné mezinárodní "formality", na základě doporučení Rady bezpečnosti (plánované na 13. července) by o den později - 14. července - měla být Republika Jižní Súdán - hlasováním Valného shromáždění OSN přijata za člena.

vlajka Jižního Súdánu by měla být vyvěšena před budovou OSN ihned po jeho přijetí za řádného člena, 
a to za přítomnosti generálního tajemníka OSN

Po přijetí za řádného člena OSN je státu přiděleno několik kódů země v rámci Mezinárodní organizace pro narmalizaci. Dvoupísmenný kód internetové domény (uvažovaný a logický ".ss" pravděpodobně neprojde vzhledem k negativnímu významu v Evropě). Třípísmenné pak na cestovní pasy a určení nové měny země.


státní znak Republiky Jižní Súdán

Rovněž až po přijetí za plnoprávného člena Organizace spojených národů může stát - respektive jím učený poštovní operátor - pořádat o členství ve Světové poštovní unii (UPU). Zatím lze předpokládat, že poštovní provoz bude standardnmě fungovat přes území Súdánu. Nové poštovní známky zatím nebyly vydány, ale lze oprávněně předpokládat, že na ně dlouho čekat nebudeme.
Jedno z ministerstev nového státu má název "Ministerstvo telekomunikací a poštovních služeb", je tedy zřejmé, že vláda Jižního Súdánu přikládá poštovním a telekomunikačním službám velkou důležitost. Ministerstvo sídlí na poštovní adrese: Ministry of Telecommunication and Postal Services, Post Office Box 33, Juba, Southern Sudan, e-mailová adresa: info@motps.goss.org.Ministrem (celkem je ministerstev v Jižním Súdánu 31, toto je v pořadí dvaadvacátým) se stal pan H.E. Maj. Gen. Madut Biar Yel

Hlavním městem nového státu je Juba (česky: Džuba), rozloha země je 619 745 km² (v pořadí čtyřicátápátá na světě), počet obyvatel je dle odhadu (z roku 2008) celkem 8 260 490 (94. místo na světě). Prezidentem se stal generál Salva Kiir Mayardit, který tuto funkci vykonával (jako hlava jižního Súdánu v rámci  Súdánské republiky) již od 30. července 2005.

prezident Republiky Jižní Súdán, generál Salva Kiir Mayardit (foto 2009, zdroj: wikipedia)

Na závěr, alespoň pro představu, jak vypadá současná známková tvorba Súdánské republiky dvě emise ze závěru loňského roku. Je pravděpodobné, že známky Súdánské republiky budou (i vzhledem k zatím používané společné měně) na území Republiky Jižní Súdán ještě nějakou dobu v platnosti.

emise v jejíž symbolické kresbě je ještě použita celá mapa Súdánu (tedy i jižních území)

tříznámková emise vydaná k 70. výročí súdánského rozhlasového vysílání

O případném vydání prvních známek Republiky Jižní Súdán Vás budeme na těchto stránkách informačního blogu NEWSPHILA samozřejmě informovat.

2011/07/08

Na Slovensku nejsou "vydavatelské" prázdniny

Na Slovensku Slovenská pošta a.s. nezná "vydavatelské" prázdniny. Již na 29. července plánuje vydat jednoznámkovou emisi "Ján Cikkert (1911-1989)". Známka hodnoty 0,40 EUR bude vydána v arších po padesáti kusech, tisk zajišťuje ofsetem Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., grafický návrh známky v podání Kataríny Slaninkové zobrazujeme.


Slovenský hudební skladatel, profesor Ján Cikkert se narodil 29. července 1911 v Banské Bystrici, zemřel 21. prosince 1989 v Bratislave. Stejně jako u jeho velkého vzoru - Leoše Janáčka - i jeho inspirovala lidová hudba. Studoval na Mistrovské akademii v Praze u Vítězslava Nováka, Bedřicha Antonína Wiedermanna a Jaroslava Křičky.  V roce 1966 byl jmenován národním umělcem. Pro více informací lze doporučit slovenské stránky wikipedie na: http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Cikker.