Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2018/06/25

POHLEDNICE – „100 LET ČESKOSLOVENSKÉ ZNÁMKY“

Dne 18. prosince 1918 byla vydána první poštovní známka samostatného státu. Tedy na letošní rok připadá kulaté výročí sto let československé poštovní známky. K propagaci tohoto výročí jsme vydali sadu sedmi kusů příležitostných pohlednic, které odkazují na jednotlivé kategorie poštovních známek první republiky. 

Známky výplatní (emise „Hradčany“, platná v letech 1918-1921, v provedení Alfonse Muchy), známky novinové (emise „Sokol v letu“, platná v letech 1918-1939, opět v provedení Alfonse Muchy), známky doplatní (emise „Ornamentální kresba“, platná v letech 1919-1928, autorem byl opět Alfons Mucha), známky spěšné (emise „Holubice v ornamentální kresbě“, vydaná v roce 1919, autorem byl Alfons Mucha), známky letecké (provizorní přetisková emise na známkách „Hradčany“ byla vydána v roce 1920), známky pro obchodní tiskoviny (přetisková emise na známkách „Sokol v letu“ byla vydána v roce 1934), a známky doruční (platné v letech 1937-1939). 

Obrazovou část každé pohlednice tvoří motivy z jednotlivých emisí poštovních známek, doplněné o detaily z jejich přípravy, s textem o jejich historii a době používání. Adresní strana pohlednice je obdobná jako u předchozího vydání emise příležitostných pohlednic „SVĚT FILATELIE“ – obsahuje informaci o vydání emise pohlednic, úpravu adresní části a vyznačené pole pro nalepení poštovní známky.

100 LET - známky výplatní (obrazová část pohlednice)

100 LET - známky  novinové (obrazová část pohlednice)

100 LET - známky  doplatní (obrazová část pohlednice)

100 LET - známky  spěšné (obrazová část pohlednice)

100 LET - známky  letecké (obrazová část pohlednice)

100 LET - známky  pro obchodní tiskoviny (obrazová část pohlednice)

100 LET - známky  doruční (obrazová část pohlednice)


100 LET (adresní část pohlednice)


Z důvodu možného odesílání příležitostných pohlednic do zahraničí (například v rámci světové výstavy PRAGA 2018) byla zvolena odlišná varianta adresních linek (nejsou zde klasická pole pro vypsání vnitrostátních PSČ – poštovních směrovacích čísel).
V naznačeném poli pro vylepení poštovní známky jsou vyznačeny poštovní tarify, a to ve formě písmenného označení, tedy: 
TUZEMSKO „A“ (v červnu 2018 ekvivalent 19,00 CZK), 
EVROPA „E“ (v červnu 2018 ekvivalent 35,00 CZK), a
ZÁMOŘÍ „Z“ (v červnu 2018 ekvivalent 41,00 CZK).Od června 2018 je tato sada příležitostných pohlednic "100 LET ČESKOSLOVENSKÉ ZNÁMKY" nabízena v rámci našeho obchodu na odkazu zde. Cena za kompletní sadu je stanovena částkou 70,00 CZK (tedy 10,00 CZK / kus).