Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/12/31

SLOVENSKO - První poštovní známka roku 2014

První poštovní známka Slovenska roku 2014 vyjde v první pracovní den - ve čtvrtek 2. ledna. Výplatní známka nominální hodnoty 0,65 EUR (katalogové označení 0555) je další z velmi povedené série "Kulturní dědictví Slovenska" a její motiv zobrazuje "Synagogu v Levicích".


Známka rozměrů 26,5 x 22 mm vychází v přepážkových listech (PL) o 100 známkách. První náklad výplatní poštovní známky v celkovém počtu 2.000.000 kusů (tedy 20.000 kusů PL) byl vytištěn v akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha formou rotačního ocelotisku kombinovaného s hlubotiskem.


Společně se známkou bude vydána i obálka prvního dne (FDC), její náklad je 3.100 kusů a byla vytištěna ocelotiskem z plochých desek ve stejné tiskárně jako vlastní známka.

Na středu - 8. ledna 2014 - se v Levicích připravuje akce slavnostní inaugurace poštovní známky, v jejímž rámci bude používáno i příležitostné poštovní razítko. 

2013/12/30

ČESKO - A od prvního ledna 2014... zdražujeme!

Od středy 1. ledna 2014 dochází k velmi výraznému zdražení některých poštovních služeb. V některých případech pouze v úrovni jednotek, desítek či set korun, ve specifických případech v řádech tisíců korun. V posledním případě nejhorší možná varianta je zdražením z původní částky 1.513,00 CZK na 6.739,00 CZK, tedy o rovných 5.226,00 CZK (tedy navýšení o krásných 345 %).


Ale pěkně popořádku... Nejprve je třeba zmínit skutečnost, že národní operátor - tedy státní podnik Česká pošta - je v tom tentokrát tak trochu nevině. Nevině tím, že nešlo o jeho svobodné rozhodnutí, ale o rozhodnutí na základě změn ustanovení v Aktech Světové poštovní unie. I když by jistě bylo zajímavé zjistit, jak v této otázce která poštovní správa (včetně té naší - české) na příslušném kongresu hlasovala... 


O posledním 25. kongresu Světové poštovní unie (UPU), který se konal v Dauhá (Stát Katar) od pondělí 24. září do pondělí 15. října 2012 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA informovali v článku STÁT KATAR (Dauhá) - 25. kongres Světové poštovní unie (UPU) "Nový svět, nová strategie", zveřejněném 17. listopadu 2012.


A k jaké změně ustanovení v Aktech Světové poštovní unie dochází? Od 1. ledna 2014 (týká se to všech členů UPU) dojde ke zrušení snížené (ekonomické) ceny u poštovních zásilek těchto typů (názvy služeb - typů zásilek - jsou platné pro národního operátora v České republice):
- Doporučená zásilka do zahraničí,
- Doporučená slepecká zásilka do zahraničí,
- Doporučený tiskovinový pytel do zahraničí, a
- Cenné psaní do zahraničí,
a tyto služby budou nadále poskytovány jako prioritní. Zjednodušeně řečeno na příkladu železniční dopravy - zrušili jsme 2. třídu, všichni můžete jezdit třídou 1., ale samozřejmě za její (vyšší) cenu.

Státní podnik Česká pošta tyto informace zveřejnil kromě Věstníku i v "Souhrnném přehledu změn Poštovních podmínek České pošty, s.p., s účinností od 1.1.2014" dne 21. listopadu 2014 na svých webových stránkách. Je s podivem, že do dnešního dne o této skutečnosti neinformovalo žádné tištěné či internetové médium v České republice... (o rozhlasovém či televizním vysílání ani nemluvě). A nyní k jednotlivým typům služeb...


Obyčejná slepecká zásilka do zahraničí
Doporučená slepecká zásilka do zahraničí

tyto dva druhy zásilek budou od 1. ledna 2014 v režimu "prioritní" zásilka poskytovány zdarma. Dojde zde zcela ke zrušení poplatků, které za prioritní zásilky tohoto typu byly (budou) vybírány do 31. prosince 2013 (včetně).


To je asi v tomto článku poslední dobrá zpráva. Žlutě zvýrazněné sloupce jsou současné poplatky, které od 1. ledna 2014 přestávají platit.


Doporučená zásilka do zahraničí

pro zásilky směrované do Evropy se nic nemění, zde služba "ekonomicky" není naší (českou) poštovní správou poskytována, všechny zásilky jsou odbavovány "prioritně". Pro mimoevropské země je posledním dnem, kdy je služba "ekonomicky" poskytována 31. prosinec letošního roku. 


Žlutě zvýrazněný sloupec jsou současné poplatky, které od 1. ledna 2014 přestávají platit. Celkově zde dochází k navýšení ceny o 5,00 CZK, 6,00 CZK, 16,00 CZK, 42,00 CZK, 81,00 CZK, a 151,00 CZK, podle jednotlivých hmotnostních kategorií, což v zásadě není tak velké navýšení ceny (na rozdíl od posledního zvýšení, ke kterému došlo od 1. srpna 2013).


Doporučený tiskovinový pytel do zahraničí

jde o velmi výhodný typ zásilek pro zasílání knih do zahraničí. Je pravdou, že zásilky typu "tiskovinový pytel do zahraničí" půjdou zasílat i nadále v režimu "ekonomicky", ale vzhledem k faktu, že poštovní správy za tuto obyčejnou zásilku nebudou nijak ručit a její přijetí ani nijak potvrzovat, asi se nenajde tolik zájemců, kteří by byli ochotni větší (a těžší) počet knih zaslat ne doporučeně.
Pro evropské i mimoevropské země je posledním dnem, kdy je služba "ekonomicky" poskytována 31. prosinec letošního roku. 


Žlutě zvýrazněný sloupec jsou současné poplatky, které od 1. ledna 2014 přestávají platit. V případě zásilek směrovaných do evropských zemí navýšení ceny v rozmezí od 35,00 CZK (zásilka o hmotnosti do 6,00 kg) do 177,00 CZK (zásilka o hmotnosti do 30,00 kg) není nijak zvlášť likvidační.
Co je však zcela likvidační, je navýšení ceny u mimoevropských zemí. V případě zásilek směrovaných do těchto destinací je navýšení ceny v rozmezí od 1.041,00 CZK (zásilka o hmotnosti do 6,00 kg) do 5.226,00 CZK (zásilka o hmotnosti do 30,00 kg).

Vzhledem k tomu, že tento typ zásilek je využíván pouze pro zasílání tiskovin (knih), lze předpokládat, že je tímto způsobem zasílána zejména česká literatura - ať již betetrie či odborné publikace - do zahraničí. Obvykle jako dárek rodině, přátelům, či kolegům, a tedy svým způsobem je propagací jak České republiky, tak i českého jazyka. Zde - výše uvedenými poplatky - však do jisté míry selhal jak samotný státní podnik, tak i jeho regulátor, právě s přihlédnutím k předchozím skutečnostem. Ano, lze oprávněně namítnout, že se již tolik nečte, a vlastně proč by někdo posílal české knihy či knihy v českém jazyce mimo Evropu... ...ale Ti, kteří takto posílají zásilky tuto námitku odmítnou. Zkrátka kniha je kniha. A pro tento typ lidí, jsme (respektive náš národní poštovní operátor) od 1. ledna 2014 tento distribuční kanál zcela uzavřeli


Cenné psaní do zahraničí

pro zásilky směrované do Evropy se nic nemění, zde služba "ekonomicky" není naší (českou) poštovní správou poskytována, všechny zásilky jsou odbavovány "prioritně". Pro mimoevropské země je posledním dnem, kdy je služba "ekonomicky" poskytována 31. prosinec letošního roku (včetně).


Žlutě zvýrazněný sloupec jsou současné poplatky, které od 1. ledna 2014 přestávají platit. Celkově zde dochází k navýšení ceny o 5,00 CZK, 6,00 CZK, 16,00 CZK, 43,00 CZK, 81,00 CZK, a 151,00 CZK, podle jednotlivých hmotnostních kategorií, což v zásadě není tak velké navýšení ceny. Navíc vzhledem k počtu zemí, kam je možno tyto zásilky směrovat je dopad tohoto opatření zřejmě naprosto marginální.
Cenné psaní do zahraničí (do mimoevropských zemí) je dnes možno zasílat pozemní cestou pouze do Egypta, Číny, Japonska a na Taiwan. Od 1. ledna 2014 do těchto destinací pouze prioritně. 


Aerogram

je druh leteckého psaní v mezinárodním styku za snížené výplatné. Jedná se o zálepku z jednoho listu odlehčeného papíru (obvykle s vytištěnou známkou), která se složí vyznačeným způsobem a zalepí.


Do 31. prosince 2013 (včetně) je cena za aerogram - obyčejnou prioritní zásilku pro evropské a mimoevropské země stanovena ve výši 8,00 CZK. Od 1. ledna 2013 bude tato služba poskytována za 21,00 CZK.
Do 31. prosince 2013 (včetně) je cena za aerogram - doporučenou prioritní zásilku pro evropské a mimoevropské země stanovena ve výši 41,00 CZK. Od 1. ledna 2013 bude tato služba poskytována za 54,00 CZK.O filatelistických či poštovně-historických dopadech těchto změn vyjde na blogu NEWSPHILA samostatný článek, s ohledem na možné druhy poštovních celistvostí a jejich vzácnost.

Jiří Neumann
NEWSPHILA z.s.p.o.

2013/12/29

ČESKO (Praha) - Pozvánka na první odbornou přednášku v roce 2014!Ve čtvrtek - 2. ledna 2014 - se v Praze v rámci XXXIV. cyklu odborných přednášek o poštovní historii a současnosti pořádaného Klubem filatelistů, sběratelů specializovaných oborů 00-15 uskuteční přednáška pana Ing. Ladislava Helcla na téma "Před známkové dopisy okresu Litoměřice".


Přednáška, doplněná ukázkami, fotografiemi a scany filatelistického i jiného materiálu se koná v sále "Dřevák", v prvním patře Domu PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), od 16.30 hodin.


Jak je již dobrou tradicí, jsou srdečně zváni všichni zájemci o filatelii a poštovní historii, a to jak členové, tak i nečlenové Svazu českých filatelistů. Využijte i Vy možnost zjistit něco víc o filatelii, sbírání známek a poštovní historii...

2013/12/28

NEWSPHILA - Ceník reklamy a statistická data 2010-2013

Dnešního dne - v sobotu 28. prosince 2013 - jsme na stránkách našeho blogu zveřejnili ceník reklamy, platný pro rok 2014.


Naleznete jej ve formátu ".pdf" jako předposlední příspěvek zveřejněný v pravém sloupci našeho blogu. Pro zvýraznění jsme použili obrázek pana Vajíčka z reklamy zveřejňované v Československé televizi v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Odkaz na ceník přikládáme ještě zde.

Zájemci o inzerci zde naleznou cenu za umístění standardního banneru (včetně jeho případného zpracování) umístěného na titulní straně, dále ceny za jeho dominantní, prémiové, prioritní či standardní umístění.  


Jako poslední příspěvek zveřejněný v pravém sloupci našeho blogu byla - opět ve formátu ".pdf" - zveřejněna statistická data z let 2010 až 2013 (s uzávěrkou 30. listopadu 2013), která se týkají blogu NEWSPHILA. Odkaz na data přikládáme ještě zde.

Zájemci zde najdou údaje o počtu zobrazených stránek, odkazujících webech, zobrazení stránek podle zemí, statistiky zveřejněných stránek, statistiky zveřejněných příspěvků, zobrazení stránky podle prohlížečů, zobrazení stránky podle operačních systémů, a počet zveřejněných článků (příspěvků). 

Jiří Neumann
NEWSPHILA z.s.p.o.

2013/12/27

ČESKO - Poslední Pamětní list České pošty v roce 2013!

pondělí 30. prosince 2013 bude vydán v pořadí již třicátý devátý Pamětní list oddělení Známkové tvorby státního podniku Česká pošta. Jeho námětem je "60. výročí vzniku Vysoké školy ekonomické v Praze".


Celkový náklad těchto listů je 2.200 kusů (číslovaná řada pamětních listů je od čísla 0085901 do čísla 0088100), prodejní cena ke dni vydání bude 30,00 CZK, katalogové označení PLZ 0039.Na Pamětní list byla použita příležitostná poštovní známka z emise "Světový rok matematiky" nominální hodnoty 7,00 CZK (katalogové označení 0260), vydané 31. května 2000. Ta je "znehodnocena" (oražena) příležitostným poštovním razítkem, které bude na hlavní pražské poště "110 00 PRAHA 1" používáno ve dnech 30. a 31. prosince 2013.

O používání tohoto příležitostného poštovního razítka, které bude posledním v roce 2013, jsme Vás na stránkách našeho blogu informovali v samostatném článku dne 22. prosince 2013.

Některé z nově vydaných i starších Pamětních listů vydávaných oddělením Známková tvorba státního podniku Česká pošta si můžete právě teď zakoupit v E-shopu NEWSPHILA na tomto odkazu zde.

2013/12/26

ČESKO - Nový hologram České pošty a filatelistické následky...

V pátek 20. prosince 2013 se na webových stránkách exponet forum objevil článek pana Ing. Břetislava Janíka pod názvem "Nový typ hologramu České pošty je připraven na startu":


"Dlouho avizovaná změna hologramu České pošty nabírá konečnou podobu. Hologram je složitější a je v něm daleko více grafických i textových prvků. Postupně bude nahrazovat již docházející hologram současného typu. Jak vidíte z průvodní ilustrace, jde o maketu pro použití na Pamětní listy známkové tvorby (PLZ). Jeho nasazení na PLZ se očekává již na počátku roku 2014."

Je pravdou, že první seznámení sběratelů českých známek s tímto hologramem bude zřejmě v podobě Pamětních listů vydávaných oddělením Známková tvorba České pošty. S čím však lze dále počítat, je bezesporu použití tohoto hologramu u dotisků poštovních známek vydávaných v sešitkovém (samolepicím) provedení. Jaké emise poštovních známek by mohly být dotiskovány napoví následující přehled:


1. Emise Čtyřlístek

Známkový sešitek "Čtyřlístek 1" (Fifinka), vydaný 28.04.2010 (označení vydavatele ZSS 1), hologram umístěn na vnitřní straně známkového sešitku - u poštovních známek. Celkem 10 kusů známek nominální hodnoty "A" (dnes ekvivalent 13,00 CZK), celková nominální cena 130,00 CZK.
Tištěn v šesti kusové desce, zobrazení příslušného pole v tiskové desce v dolním středu vnitřní strany sešitku. Celková nominální cena (pro specializované sběratele) za všechny sešitky 780,00 CZK.Známkový sešitek "Čtyřlístek 2" (Myšpulín), vydaný 20.10.2010 (označení vydavatele ZSS 4), hologram umístěn na vnitřní straně známkového sešitku - u poštovních známek. Celkem 10 kusů známek nominální hodnoty "A" (dnes ekvivalent 13,00 CZK), celková nominální cena 130,00 CZK.
Tištěn v šesti kusové desce, zobrazení příslušného pole v tiskové desce v dolním středu vnitřní strany sešitku. Celková nominální cena (pro specializované sběratele) za všechny sešitky 780,00 CZK.Známkový sešitek "Čtyřlístek 3" (Pinďa), vydaný 09.02.2011 (označení vydavatele ZSS 5), hologram umístěn na vnitřní straně známkového sešitku - u poštovních známek. Celkem 10 kusů známek nominální hodnoty "A" (dnes ekvivalent 13,00 CZK), celková nominální cena 130,00 CZK.
Tištěn v šesti kusové desce, zobrazení příslušného pole v tiskové desce v dolním středu vnitřní strany sešitku. Celková nominální cena (pro specializované sběratele) za všechny sešitky 780,00 CZK.Známkový sešitek "Čtyřlístek 4" (Bobík), vydaný 04.05.2011 (označení vydavatele ZSS 6), hologram umístěn na vnitřní straně známkového sešitku - u poštovních známek. Celkem 10 kusů známek nominální hodnoty "A" (dnes ekvivalent 13,00 CZK), celková nominální cena 130,00 CZK.
Tištěn v šesti kusové desce, zobrazení příslušného pole v tiskové desce v dolním středu vnitřní strany sešitku. Celková nominální cena (pro specializované sběratele) za všechny sešitky 780,00 CZK.Známkový sešitek "Čtyřlístek 5" (Čtyřlístek ve službách krále), vydaný 06.11.2012 (označení vydavatele ZSS 10), hologram umístěn na vnitřní straně známkového sešitku - u poštovních známek. Celkem 10 kusů známek nominální hodnoty "A" (dnes ekvivalent 13,00 CZK), celková nominální cena 130,00 CZK.
Tištěn v šesti kusové desce, zobrazení příslušného pole v tiskové desce v levém středu vnitřní strany sešitku. Celková nominální cena (pro specializované sběratele) za všechny sešitky 780,00 CZK.

 


2. Emise Alfons Mucha (150 let)

Známkový sešitek "Alfons Mucha - E" (Gismonda), vydaný 26.05.2010 (označení vydavatele ZSS 2), hologram umístěn na vnější straně známkového sešitku - na obalu. Celkem 6 kusů známek nominální hodnoty "E" (dnes ekvivalent 25,00 CZK), celková nominální cena 150,00 CZK.
Tištěn v šesti kusové desce, zobrazení příslušného pole v tiskové desce v levém středu vnitřní strany sešitku. Celková nominální cena (pro specializované sběratele) za všechny sešitky 900,00 CZK.

 

Známkový sešitek "Alfons Mucha - Z" (Zvěrokruh), vydaný 26.05.2010 (označení vydavatele ZSS 3), hologram umístěn na vnější straně známkového sešitku - na obalu. Celkem 6 kusů známek nominální hodnoty "Z" (dnes ekvivalent 30,00 CZK), celková nominální cena 180,00 CZK.
Tištěn v pěti kusové desce, zobrazení příslušného pole v tiskové desce v dolním středu vnitřní strany sešitku. Celková nominální cena (pro specializované sběratele) za všechny sešitky 900,00 CZK.
3. Wolfgang Amadeus Mozart

Známkový sešitek "Wolfgang Amadeus Mozart", vydaný 31.08.2011 (označení vydavatele ZSS 7), hologram umístěn na vnější straně známkového sešitku - na obalu. Celkem 6 kusů známek nominální hodnoty "E" (dnes ekvivalent 25,00 CZK), celková nominální cena 150,00 CZK.
Tištěn v šesti kusové desce, zobrazení příslušného pole v tiskové desce v dolním středu vnitřní strany sešitku. Celková nominální cena (pro specializované sběratele) za všechny sešitky 900,00 CZK.
4. Pat a Mat

Známkový sešitek "Pat a Mat", vydaný 05.10.2011 (označení vydavatele ZSS 8), hologram umístěn na vnitřní straně známkového sešitku - u poštovních známek. Celkem 10 kusů známek nominální hodnoty "A" (dnes ekvivalent 13,00 CZK), celková nominální cena 130,00 CZK.
Tištěn v šesti kusové desce, zobrazení příslušného pole v tiskové desce v dolním středu vnitřní strany sešitku. Celková nominální cena (pro specializované sběratele) za všechny sešitky 780,00 CZK.
5. Emise Václav Zapadlík - Auta

Známkový sešitek "Václav Zapadlík - Auta" (Světová auta), vydaný 05.09.2012 (označení vydavatele ZSS 9), hologram umístěn na vnější straně známkového sešitku - na obalu. Celkem 6 kusů známek nominální hodnoty "E" (dnes ekvivalent 25,00 CZK), celková nominální cena 150,00 CZK.
Tištěn v šesti kusové desce, zobrazení příslušného pole v tiskové desce v dolním středu vnitřní strany sešitku. Celková nominální cena (pro specializované sběratele) za všechny sešitky 900,00 CZK.Známkový sešitek "Václav Zapadlík - Auta" (Česká auta - Škoda), vydaný 04.09.2013 (označení vydavatele ZSS 13), hologram umístěn na vnější straně známkového sešitku - na obalu. Celkem 8 kusů známek nominální hodnoty "A" (ekvivalent 13,00 CZK), celková nominální cena 104,00 CZK.
Tištěn v šesti kusové desce, zobrazení příslušného pole v tiskové desce v dolním středu vnitřní strany sešitku. Celková nominální cena (pro specializované sběratele) za všechny sešitky 624,00 CZK.
6. Krtek a raketa

Známkový sešitek "Krtek a raketa", vydaný 12.06.2013 (označení vydavatele ZSS 11), hologram umístěn na vnitřní straně známkového sešitku - u poštovních známek. Celkem 10 kusů známek nominální hodnoty "A" (dnes ekvivalent 13,00 CZK), celková nominální cena 130,00 CZK.
Tištěn v šesti kusové desce, zobrazení příslušného pole v tiskové desce v levém středu vnitřní strany sešitku. Celková nominální cena (pro specializované sběratele) za všechny sešitky 780,00 CZK.
7. Franz Kafka

Známkový sešitek "Franz Kafka", vydaný 26.06.2013 (označení vydavatele ZSS 12), hologram umístěn na vnější straně známkového sešitku - na obalu. Celkem 6 kusů známek nominální hodnoty "E" (dnes ekvivalent 25,00 CZK), celková nominální cena 150,00 CZK.
Tištěn v šesti kusové desce, zobrazení příslušného pole v tiskové desce v levém středu vnitřní strany sešitku. Celková nominální cena (pro specializované sběratele) za všechny sešitky 900,00 CZK.

 


V případě postupného dotiskování těchto výše uvedených známkových sešitků od roku 2014 s využitím nového typu hologramu lze praktický dopad do sbírky běžného filatelisty vyjádřit částkou ve výši 1.794,00 CZK, v případě sbírky specializovaného sběratele se jedná o částku ve výši 10.584,00 CZK.
Určitou dobrou zprávou v této souvislosti je skutečnost, že by novým vydáním mohlo postupně dojít ke zvýšení ceny známkových sešitků se "starým" hologramem. 


Kde bude hologram rovněž v příštím roce použit jsou poštovní celiny. Zde však může nastat situace "souběhu" obou typů hologramů pouze u třech emisí - standardního korespondenčního lístku nominální hodnoty "A", a dvou poštovních dopisnic určených pro přítisky - nominální hodnoty "A" (vzor Poštovní trubka) a "E" (vzor Dostavník na Karlově mostě). 

V tomto případě by se mohlo jednat pouze o navýšení částky pro sběratele poštovních celin České republiky ve výši 54,00 CZK, což lze považovat za zanedbatelné.


Určitou teoretickou možností je, že by byly v příštím roce dotištěny i vzorová vydání pro "vlastní známky" České pošty. U archových vydání by tato možnost zahrnovala vydání tří tiskových listů (každý je opatřen hologramem), u známkových sešitků by se jednalo o vydání dvou emisí. 


A pak se řekne, taková maličkost, jako hologram... Určitě bude velmi zajímavé, jak se k této situaci postaví státní podnik Česká pošta, zda bude o případných dotiscích informovat, případně nabídne sběratelům českých známek možnost objednávky nových (dotiskovaných) vydání...

2013/12/25

SLOVENSKO - Ročníková sada známek 2013

V pátek 6. prosince 2013 - v den vydání poslední příležitostné poštovní známky roku 2013 - dala akciová společnost Slovenská pošta (respektive její pracoviště POFIS Bratislava) do oběhu ročníkovou sadu známek Slovenska.


Její celková prodejní cena činí 28,00 EUR a byla vydána v celkovém nákladu 1.700 kusů.