Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/01/07

ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice "Vznik Chráněné krajinné oblasti Brdy" (PRESSFIL)

Dnes - ve čtvrtek 7. ledna 2016 - byla vydána nová příležitostná poštovní dopisnice České republiky "Vznik Chráněné krajinné oblasti Brdy (2016)".


Tato emise je druhá letošního roku 2016 (emise 2016-02), která je vydávána v rámci řady dopisnic PRESSFIL, které jsou nepřetržitě vydávány od roku 2006. Dopisnice je vydávána s natištěnou poštovní známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 13,00 CZK).


Poslední den loňského roku - čtvrtek 31. prosince 2015 - byl i posledním dnem Vojenského újezdu Brdy (dříve též Vojenského výcvikového prostoru Jince), který v bývalém Československu vznikl již v roce 1926. Od pátku 1. ledna 2016 na jeho místě vznikla Chráněná krajinná oblast Brdy. Více informací je možno naleznout na wikipedii na odkaze zde Příležitostná poštovní dopisnice je vydávána právě k vzniku CHKO Brdy.

Dominantní část levé (obrazové) strany dopisnice tvoří šest fotografií (vždy dvě ve třech řadách), které charakterizují turistické a přírodní dominanty Chráněné krajinné oblasti Brdy. Do prostoru mezi řadami je "schován" dvou řádkový popis v oranžové barvě - 1. řada: "BRDY - ROK 2016 - VZNIK", 2. řada: "CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI".


První fotografie 1. řady (autor "Tr.ma", 2014) zobrazuje lovecký zámeček "Tři trubky" (německy "Drei Röhren"), který nechal vystavět hrabě Jeroným Colloredo-Mansfeld v letech 1888-90 podle návrhu vídeňského architekta Camilla Sitteho (1843-1903). Zajímavostí z historie zámečku jsou návštěvy obou našich prezidentů v souvislosti s vojenským prostorem - prezident Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) zde pobýval v roce 1930, prezident Dr. Eduard Beneš v roce 1938 v souvislosti s cvičnými dělostřeleckými střelbami. Třetím zajímavým "hostem" zámku byl v letech 1942-1945 německý polní maršál Walter von Brauchitsch (1881-1948), který zde sídlil po odchodu z aktivní vojenské služby.
Druhá fotografie 1. řady (autor "Jirka Jiroušek", 2014) zobrazuje letecký pohled na zříceninu gotického hradu Valdek, spojený ve XIII. a IX. století s panským rodem Zajíců z Valdeka


První fotografie 2. řady (autor "Huhulenik". 2011) zobrazuje rostoucí brusnici brusinku "Vaccinium vitis-idaea" v přírodním parku Třemšín nedaleko Huti pod Třemšínem. 
Druhá fotografie 2. řady (autor "Rejloval", 2012) zobrazuje lesní porost Třemešného vrchu (součást Brdské vrchoviny) se skalními výchozy.


První fotografie 3. řady (autor "Petr Vodička", 2016) zobrazuje Hořejší padrťský rybník, jeden z dvojce rybníků původně založených v XVI. století jako vodní rezervoár pro plavení dřeva pro potřeby hutí situovaných při Padrťském potoce.
Druhá fotografie 3. řady (autor "M. Laub", 2013) zobrazuje pancéřový zvon na vrcholu zkušebního a cvičného pěchotního srubu CE vystavěného v roce 1936, umístěného na dopadové ploše "Jordán", který byl určen pro testování vybavení a výzbroje (a rovněž i k ostřelovacím zkouškám) československého pohraničního opevnění.

Grafický návrh obrazové části dopisnice (včetně úpravy fotografií) provedl Jiří Neumann.


Katalogové označení příležitostné poštovní dopisnice je Pre. 2016/02. Je vydávána v limitovaném nákladu 1.000 kusů. Prodejní cena v den vydání (07.01.2016) je 59,00 CZK / ks. Vydavatelem a výhradním distributorem je zapsaný spolek NEWSPHILA. Dopisnici je možno objednat přímo prostřednictvím odkazu na e-shop, případně e-mailem: newsphila.plzen@centrum.cz, nebo písemně na adrese: NEWSPHILA z.s., Sedláčkova 209/16, 301 00 PLZEŇ 1.

ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice "Robert Baden-Powell" (PRESSFIL)

Dnes - ve čtvrtek 7. ledna 2016 - byla vydána nová příležitostná poštovní dopisnice České republiky "Robert Baden-Powell (1857-1941), 75. výročí úmrtí".


Tato emise je první letošního roku 2016 (emise 2016-01), která je vydávána v rámci řady dopisnic PRESSFIL, které jsou nepřetržitě vydávány od roku 2006. Dopisnice je vydávána s natištěnou poštovní známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 13,00 CZK).


Dne 8. ledna 1941 se v keňském Nyeri uzavřela životní pouť Roberta Baden-Powella (* 22. února 1857) zakladatele skautského hnutí. Více o životě a díle této osobnosti je možno naleznout na wikipedii na odkaze zde Příležitostná poštovní dopisnice je vydávána k 75. výročí úmrtí.

Dominantní část levé (obrazové) strany dopisnice tvoří perokresba významného maďarského skautského malíře a ilustrátora Lajose Mártona (* 18.10.1891 Transylvánie, + 26.01.1953 Budapest) z roku 1933. Kresba byla publikována na straně 86 publikace Gábora Bodnára "Scouting in Hungary", vydané roku 1986 Hungary Scout Association (v nakladatelství Classic Prington Corporation, Cleveland, Ohio, USA). Je doplněna podpisem Roberta Baden-Powella a životopisnými daty. Grafický návrh obrazové části dopisnice provedl Jiří Neumann.


Katalogové označení příležitostné poštovní dopisnice je Pre. 2016/01. Je vydávána v limitovaném nákladu 1.000 kusů. Prodejní cena v den vydání (07.01.2016) je 59,00 CZK / ks. Vydavatelem a výhradním distributorem je zapsaný spolek NEWSPHILA. Dopisnici je možno objednat přímo prostřednictvím odkazu na e-shop, případně e-mailem: newsphila.plzen@centrum.cz, nebo písemně na adrese: NEWSPHILA z.s., Sedláčkova 209/16, 301 00 PLZEŇ 1.