Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/10/31

ČESKO (Vysoké Mýto) - Ohlédnutí za výstavou

Říjnová "První česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011" již skončila, přesto neuškodí malé ohlédnutí. Organizační výbor na webových stránkách výstavy zpřístupnil některé fotografie ze zákulisí i z vlastního chodu výstavy.


Slavnostní zahájení výstavy proběhlo ve středu 12. října 2011, fotokroniku naleznete zde.


Sobota, 15. října 2011 byla asi nejnabitějším dnem na události, setkání a sběratelský ruch, fotoreportáž i s komentáři naleznete zde.


V tentýž den proběhlo i slavnostní vyhlášení výsledků výstavy - palmáre. Ve fotokronice můžete nalézt některé oceněné (a šťastné) vystavovatele - zde.


Výstava skončila 16. října 2011, a v pondělí - o den později - již byly výstavní rámy kompletně zdemontovány. Fotoreportáž zde.

2011/10/30

NĚMECKO (Schleiz) - Společná německo-česká výstava v příštím roce!

V rámci projektu "Euregio Egrensis", který je přeshraničním regionálním sdružením obcí a měst, se koná mnoho společných akcí.  


Jednou z již tradičních je společná mezinárodní česko-německá či německo-česká (podle toho, na kterém území se koná) výstava poštovních známek. V příštím roce se výstava uskuteční v městě Schleiz (Svobodný stát Durynsko). Je to nedaleko našich západních hranic, při cestě z Chebu do Lipska.

Město Schleiz je velmi krásné, doporučuji všem případným zájemcům o návštěvu shlédnout jeho webovou prezentaci zde - určitě dostanou chuť přijet na výstavu osobně. Výstava samotná se bude konat v termínu od 27. do 29. dubna 2012 ve Wisentahalle. 


Pro vystavovatele z České republiky, kteří by měli zájem se přihlásit se svými exponáty připomínám, že poslední termín pro podání přihlášky je 15. listopadu 2011. Přihláška je ke stažení zde. Z výstavních kategorií (tříd) jsou plánovány: tradiční (teritoriální) "LÄ", poštovní historie "PO", tématická (námětová) "TH", aerofilatelie "LU", pohledy "AK", celin "GA", fiskální filatelie (kolky) "FI", astrofilatelie "AS", cartes maximum (analogických pohlednic) "MA", literatury "LI". Skupiny "LÄ", "PO" a "LU" se dělí na podskupiny "do roku 1945" a "po roce 1945". Exponáty mladých filatelistů by měly být vystaveny v rámci totožných tříd. 

Výbor výstavy vydal dvojjazyčný 24 stránkový (!) zpravodaj s informacemi o výstavě, o filatelii ve Schleizu a jeho okolí, i o připravovaných filatelistických akcích v souvislosti s výstavou. Zpravodaj je k nahlédnutí zde


Zpravodaj je proveden velmi kvalitně a doporučuji všem zájemcům alespoň jeho prolistování na obrazovce počítače.


V této souvislosti je třeba připomenout, že výstavu "spolupořádá" i Svaz českých filatelistů (SČF). Možná by nemělo jeho vedení tuto výstavu před členy Svazu utajovat. Její neexistence na svazových webových stránkách (ke dni napsání tohoto článku) je fakt, který nelze vedením Svazu popřít. Regulérní otázkou pak je, zda má zájem vedení Svazu na informování svých členů? Pokud odpovědí je, že nikoliv, druhou otázkou je, zda pro členy Svazu nenastává okamžik požadovat změnu.
Ve svazových Informacích č. 3/2011 byl sice uveřejněn článek místopředsedy SČF Jiřího Sedláka "Zasedání organizačního výboru výstavy Schleiz 2012", ale domnívám se, že z hlediska propagace je naprosto nedostatečný. Ostatně tam zveřejněné věty: "Podpořit výstavu můžeme také tím, že svaz napíše na klub turistů v Chebu o této akci a dalších možnostech, neboť během výstavy zajistíme pro české turisty výhodnější ubytování. Projednám s Mgr. Malečkem a připravíme dopis.", asi hovoří - co se týká schopností propagovat filatelistickou výstavu - za vše. Samozřejmě, pokud oslovíme turisty, možná nějaký (třeba člen našeho Svazu) na výstavu přijde. Co to ale říci i ostatním členům Svazu...
Jak již tedy bývá dobrým zvykem, budeme - na místo Svazu českých filatelistů - o výstavě informovat pravidelně na těchto stránkách. V pravém sloupci již od dnešního dne naleznete odkaz přímo na webové stránky výstavy. Každopádně přejeme členům výstavního výboru, spolupracovníkům a podporovatelům této výstavy hodně sil, aby výstava dopadla na jedničku.

Jiří Neumann
vedoucí projektu NEWSPHILA
PRESSFIL Plzeň s.r.o. 

2011/10/29

ČESKO (Plzeň) - Nový předseda Klubu filatelistů

Ve středu 19. října 2011 byl na zasedání předsednictva plzeňského Klubu filatelistů 03-13 zvolen nový předseda. Stal se jím dlouholetý člen klubu pan Jožka Osoba.

zleva: pan Jožka Osoba, pan Stanislav Bořík a zástupce místního skautského sdružení, při slavnostním otevírání výstavy "Stopaře Bóři" k 100. výročí českého skautingu
  
Pro většinu členů klubu a plzeňské veřejnosti je známý jako bývalý námořník, aktivní malíř a sochař, a v současnosti jako hlavní postava plzeňské "Galerie U Andělíčka". V této galerii se také často konají výstavy spojené s filatelií a filatelisty.

...a ještě jeden pohled na nového předsedu Klubu, tentokrát během představení nové příležitostné dopisnice vydané k 100. výročí skautingu v Čechách

Jménem našeho blogu NEWSPHILA přeji nově zvolenému předsedovi hodně sil při vedení jednoho z největších klubů filatelistů v České republice.

Jiří Neumann
vedoucí projektu NEWSPHILA
PRESSFIL Plzeň s.r.o.

2011/10/28

ČESKO - Plánujete dlouhodobě?

Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů 00-15 Praha pořádá v letošním a příštím roce již v pořadí 32. cyklus přednášek o poštovní historii a současnosti

Na první dvě přednášky "Sběratelské zajímavosti československých a českých obálek prvního dne (FDC)" (1. září 2011 v podání pana Pavla Aksamita) a "Historie Pošty českých skautů" (6. října 2011 v podání pana Václava Noska - Windyho) jsme na tomto blogu již upozorňovali s předstihem. 

Co je plánováno na závěr roku a první polovinu roku dalšího? Dále nabízíme seznam s datem přednášky, přednášejícím a názvem:

3. listopadu 2011
Ing. Walter Müller "Co sběratele zajímá" (otevřené diskusní téma) 

1. prosince 2011
Jiří Kratochvíl "Po stopách starých pošt v centrálních částech Prahy

5. ledna 2012
Ing. Jiří Sedlák "Zajímavé celistvosti ČSR a ČR, jejich uplatnění v exponátech

2. února 2012
Jiří Bouček "Speciální kolky a možnosti jejich sbírání

1. března 2012
Lubor Kunc "Rakousko-uherská polní pošta 1914 - 1918

5. dubna 2012
JUDr. Ing. František Beneš, CSc. "Novinky v ověřování pravosti filatelistického materiálu

3. května 2012
JUDr. Petr Záruba "Sběratelsky zajímavé celistvosti vzniklé v běžném poštovním provozu novodobé historie

7. června 2012
Jiří Neumann "75. výročí úmrtí Tomáše Garrygua Masaryka - vydání smutečních známek v r. 1937 a používání příležitostných razítek"

Přednášky, podle daných témat doplněné ukázkami filatelistického materiálu ze sbírek a exponátů přednášejících, se konají v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), vždy první čtvrtek v měsíci od 16.30 hodin. Na přednášky jsou srdečně zváni všichni zájemci o filatelii a poštovní historii.  

Za zaslaný seznam přednášek děkujeme Ing. Ladislavu Čechákovi, organizátoru odborné činnosti KF 00-15.

2011/10/27

ČESKO - Nové poštovní známky

Jak jsme již 15. října s předstihem informovali v článku "Dárek k výročí republiky" dnešního dne vycházídvě nové známky, určené pro přítisky na kuponech. První z nich (katalogové označení 0702) je nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné za standardní dopis hmotnosti do 50 gramů, v době vydání ekvivalent 10,00 CZK) "Brána s pávem".


Druhá (katalogové označení 0703) je nominální hodnoty "E" (výplatné do Evropy za dopis do 20 gramů, v době vydání ekvivalent 20,00 CZK) "Růže nad Prahou".


ČESKO - Dopisnice s čárovým kódem

Dne 18. července 2011 jsme na stránkách našeho blogu zveřejnili článek "Novinka České pošty s.p. - čárové kódy", který se týkal prvního vytištění čárového kódu na cenině České pošty s.p. - na známkovém sešitku "Wolfgang Amadeus Mozart", vydaném 31. srpna 2011.

O dva týdny později (14. září 2011) dala Česká pošta s.p. do oběhu nový vzor běžné provozní dopisnice nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v době vydání ekvivalent 10,00 CZK, celková prodejní cena 11,00 CZK) "Alfons Mucha 150 let" s natištěnou známkou s detailem obrazu Alfonse Muchy "Salon des Cent: 20th Exhibition", a opatřenou čárovým kódem. Jeho použití je vydavatelem zdůvodněno "pro technologické zjednodušení evidence a prodeje provozní dopisnice".


O vydání dopisnice jsme již informovali, její obrázek na našich stránkách doposud chyběl. Což tímto napravujeme.

2011/10/26

NĚMECKO (Sindelfingen) - Začíná veletrh!

Od zítřka - čtvrtka - až do soboty se otevírají brány tradičního veletrhu (již 29. v pořadí) v německém Sindelfingenu.


Podrobnější informace o veletrhu samotném - termínech, vystavovatelích, doprovodném programu - naleznete zde.

2011/10/25

ČESKO - Nové příležitostné dopisnice (PRESSFIL)

Dnešního dne byly v rámci započaté série "Historická nádraží Čech, Moravy a Slezska" vydány společností PRESSFIL první tři příležitostné poštovní dopisnice, každá v limitovaném nákladu jednoho tisíce kusů. Pro někoho trochu možná překvapivě míří pouze na jedno nádraží - pražské "Masarykovo", ale nádraží s velmi bohatou historií.

Zároveň bylo cca padesát sad těchto dopisnic ručně oraženo denním razítkem filatelistické přepážky "110 06 PRAHA 06" s motivem (ve spodní části dolního mezikruží) průčelí historické budovy nejstaršího pražského nádraží a datem vydání dopisnic.
Dalších cca padesát sad dopisnic bylo opět ručně oraženo denním razítkem filatelistické přepážky "PRAHA 06 - MASARYKOVO NÁDRAŽÍ" s motivem (ve spodní části dolního mezikruží) historické parní lokomotivy.
O dopisnicích vydávaných společností PRESSFIL naleznete více informací na internetovém blogu http://dopisnice.blogspot.com

2011/10/18

ČESKO - Nové příležitostné dopisnice (POSTFILA)

Naposledy jsme informovali o nových příležitostných dopisnicích POSTFILA v článku z 13. srpna 2011 (k nahlédnutí zde). Další dopisnice vyšla k veletrhu poštovních známek BERLIN 2011 dne 8. října 2011 s natištěnou známkou nominální hodnoty "E" (Poštovní dostavník) v nákladu 3.400 kusů, prodejní cena 25,00 CZK. 


Druhá dopisnice - opět s natištěnou známkou nominální hodnoty "E" (Poštovní dostavník) - bude vydána dne 27. října 2011 k veletrhu poštovních známek SINDELFINGEN 2011. Vyšla v nákladu 3.400 kusů, prodejní cena 25,00 CZK.


2011/10/17

ČESKO (Vysoké Mýto) - Výstava skončila...

Včera - v neděli 16. října 2011 - se ve 12.00 hodin uzavřely výstavní prostory Regionálního muzea Vysoké Mýto a výstava skončila. Jaká byla, kolik lidí přišlo, to vše se dozvíme v následujících dnech a týdnech...


Na co bychom však neměli zapomenout, je poděkovat "partě" velmi obětavých a schopných lidí, kteří bravurně zvládli úkol takřka nemožný - téměř z ničeho stvořit fantastickou výstavu. Mluvím o Organizačním výboru výstavy, jmenovitě o: Petru Fenclovi (předseda), Janu Sobotkovi (tajemník), Vladislavu Benešovi (hospodář), Luboši Sodomkovi (vedoucí filatelistického a výstavního odboru), Ladislavu Katzerovi (člen), Jiřím Pruškovi (člen), Václavu Šrautovi (člen), Zdeňku Okáčovi (gestor výstavy jmenovaný Svazem českých filatelistů - SČF) a Vojtechu Jankovičovi (slovenský národní komisař). Pánové, díky...

momentka ze zasedání Organizačního výboru výstavy z 22. června 2011

Jsem rád, že za společnosti PRESSFIL Plzeň s.r.o. a PRESSFIL CART s.r.o. jsme mohli přispět malou troškou ke zdaru výstavy darováním odborných (i jiných) publikací z naší produkce.


Kromě publikací vyloženě odborných, jsme přidali i jednu velmi krásnou knihu (ve vícero exemplářích) světoznámé básnířky paní Hany Gerzanicové a fotografa Přemysla Líbala "Poezie přírody aneb kde domov můj". Věříme, že všem obdarovaným tyto knihy přinesou radost...


Jiří Neumann
vedoucí projektu NEWSPHILA
PRESSFIL Plzeň s.r.o.

2011/10/16

ČESKO (Vysoké Mýto) - Uděleny výstavní medaile!

V sobotu 15. října 2011 byly v podvečer ve Vysokém Mýtě slavnostně vyhlášeny výsledky "První česko-slovenské filatelistické výstavy VYSOKÉ MÝTO 2011". 


Vlastní výstava měla dvě kategorie (vlastně dvě výstavy v jedné) - "premiéra" a "národní". Nejprve k té první - premiéře.


Pro výstavu "premiéra" bylo vypsáno celkem dvanáct výstavních tříd, třídy "P5" astrofilatelie, "P7" fiskální filatelie a "P8" filatelistické literatury nebyly v této kategorii obsazeny.  

P1  Třída tradiční filatelie

P 1.1  Severín Peter: Přetisk "Pošta československá 1919"
bodů: 91, zlatá (Z) + cena č. 13
P 1.2  Škaloud Jiří: Cenná psaní v období platnosti emise Hradčany 
bodů: 85, zlatá (Z) + cena č. 21
P 1.3  Černý Jiří: Známky Trávankóru 1888-1951 
bodů: 88, zlatá (Z) + cena č. 12
P 1.4  Marko Jiří: Příběh aršíku PRAGA 1938 
bodů: 61, stříbrná (S)

P2  Třída poštovní historie

P 2.1  Zoubek Roman: Dědičná pošta města Litomyšle 1754-1892
 bodů: 80, zlatá (Z)
P 2.2  Kunc Lubor: Československé vojsko ve Velké Británii - historie polní pošty
 bodů: 61, stříbrná (S)
P 2.3  Fencl Miloslav: Vlakové pošty na území Československa do roku 1939
 bodů: 68, pozlacená (PZ)
P 2.4  Černík Milan: Do všech koutů světa 
přeřazen do třídy P3
P 2.5  Malovík Vladimír: Poste restante 
bodů: 87, zlatá (Z) + cena č. 4

P3  Třída celin

P 3.1  Dražan Vladimír: Celiny Japonska z let 1873-1906
bodů: 87, zlatá (Z) + cena č. 22
P 2.4  Černík Milan: Do věech koutů světa
(přeřazen z třídy P2), bodů: 54, stříbrná (S)

P4  Třída aerofilatelie

P 4.1  Schiller David: Příležitostné lety k lipským veletrhům
bodů: 51, postříbřená (PS)

P6  Třída tématická

P 6.1  Schiller David: Od rukopisu ke knize a časopisu
bodů: 60, stříbrná (S)
P 6.2.  Lamošová Eva: _
bodů: 40, bronzová (B)

P9  Třída jedno rámových exponátů

P 9.1  Pelíšek Oldřich: Revoluční vydání 1945 v Plzni
bodů: 64, stříbrná (S)
P 9.2  Zoubek Roman: Poštmistrovské lístky na doporučené dopisy v Litomyšli 1789-1842
bodů: 59, stříbrná (S)
P 9.3  Kunc Petr: Holubice 20h oranžová II. typ
bodů: 63, stříbrná (S)
P 9.4  Koukal Jiří: Noví autoři českých poštovních známek
bodů: 49, bronzová (B)
P 9.5  Koukal Jiří: Procházka Prahou na analogických pohlednicích - CM (cartes maxima)
bodů: 54, postříbřená (PS)
P 9.6  Amler Tomáš: Doplatní 1927 - IV. výpotřební vydání
bodů: 70, pozlacená (PZ)
P 9.7  Filípek Zdeněk: Weipertské falsum
bodů: 87, zlatá (Z)
P 9.8  Dudák Vojtěch: Ghetto Terezín
bodů: 54, postříbřená (PS)
P 9.9  Münzberger Vladimír: Perfiny na emisi Tomáš Garrigue Masaryk 1920
bodů: 80, zlatá (Z) + cena č. 19
P 9.10  Straka František: Výskyt perfinů na kolcích na našem území 1901-1942
bodů: 78, zlatá (Z)
P 9.11  Malovík Vladimír: Doplatné ve výši 5 haléřů
bodů: 85, zlatá (Z)
P 9.12  Aksamit Pavel: Padělky poštovních známek České republiky ke škodě pošty
bodů: 65, pozlacená (PZ)
P 9.13  Janoušek Ladislav: Králové vzduchu
bodů: 62, stříbrná (S)
P 9.14  Janoušek Ladislav: Bitva o Británii
bodů: 63, stříbrná (S)
P 9.15  Schindler Rudolf: Pošta českých skautů
bodů: 64, stříbrná (S)
P 9.16  Schindler Rudolf: Sněm Karpatské Ukrajiny 1939
bodů: 60, stříbrná (S)
P 9.17  Příkazský Michal: Mezinárodní odpovědky Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945 
bodů: 77, zlatá (Z)

P10  Otevřená třída (experimentální)

P 10.1  Lukeš Emanuel: Bonsaj
bodů: 74, pozlacená (PZ)
P 10.2  Ondruška Ladislav: Od prvního skoku k rychlosti zvuku
bodů: 68, pozlacená (PZ)

P11  Třída mládeže

P 11.1  Ondrejková Pavlína: Zelená lékárna - tisíce let přírodního léčitelství
 bodů: 73, velká pozlacená (VPZ) + cena č. 11
P 11.2  Kolářová Delie: Mořský svět
bodů: 56, stříbrná (S) + cena č. 31
P 11.3  Neubauerová Monika: Savci žijící v České republice
exponát nedodán
P 11.4  Urbanová Michaela: Rostliny
bodů: 53, postříbřená (PS)

P12  Třída maximafilatelie

P 12.1  Fronc Josef: Analogické pohlednice České republiky
bodů: 79, pozlacená (PZ)


cena předsedy Svazu slovenských filatelistů (ZSF) 


Pro výstavu "národní" bylo vypsáno celkem dvanáct výstavních tříd, všechny byly obsazeny s výjimkou poslední N.12 - třídy maximafilatelie.  

N1  Třída tradiční filatelie

N 1.1  Šraut Václav: Poštovní známky na území Albánie 1913-1945
bodů: 80, velká pozlacená (VPZ)
N 1.2  Škaloud Jiří: Hradčanské variace
přeřazeno do třídy N 2
N 1.3  Škaloud Jiří: Velký kalendář Hradčan
přeřazeno do třídy N 2
N 1.4  Tuček Petr: Siam
bodů: 85, zlatá (Z) + cena č.5
N 1.5  Pixa Václav: Česká republika 1993-1995
bodů: 79, pozlacená (PZ)
N 1.6  Dusbábek František: Maďarsko 1900-1921
bodů: 75, pozlacená (PZ)
N 1.7  Dusbábek František: Československé předběžné a souběžné známky 1918-1919
bodů: 80, velká pozlacená (VPZ)
N 1.8  Beroun Ivo: Československo 1945-1953
bodů: 79, pozlacená (PZ)
N 1.9  Šťotka Miroslav: Bosna a Herzegovina do 1918
bodů: 82, velká pozlacená (VPZ)
N 1.10  Bláha Petr: Ázerbajdžán 1919-1923
bodů: 90, velká zlatá (VZ) + cena 26
N 1.11  Musil Michal: Rakousko 1850-1918
bodů: 78, pozlacená (PZ)
N 1.12  Kalabza Miloslav: Polsko po roce 1918
bodů: 76, pozlacená (PZ)
N 1.13  Bouda Pavel: Československá letecká pošta 1920-1938
přeřazeno do třídy N 4
N 1.14  Piston Otto: Perfiny Maďarska
bodů: 80, velká pozlacená (VPZ)
N 1.15  Píša Július: Perfiny na československých známkácj 1919-39, 1945-54
bodů: 80, velká pozlacená (VPZ)
N 1.16  Rakovský Rudolf: Slovensko 1939 - výplatní známky s portrétem Andreja Hlinku
bodů: 80, velká pozlacená (VPZ)

N2  Třída poštovní historie

N 2.1  Kunc Lubor: Rakousko-uherská polní pošta 1914-1918
bodů: 74, velká stříbrná (VS)
N 2.2  Filípek Zdeněk: Silesia Orientale
bodů: 90, velká zlatá (VZ) + cena č.1
N 2.3  Černík Milan: ČSR 1945-46 obnovování poštovního provozu
přeřazeno do třídy N 3
N 2.4  Hauzr Michal: Perzekuce židovského národa v Protektorátu Čechy a Morava a ghetto Terezín
bodů: 87, zlatá (Z) + cena č. 7
N 2.5  Bláha Karel: Zásilky EXPRES jsou u nás minulostí?
bodů: 65, stříbrná (S)
N 2.6  Divok František: Poštovnictví na Spiši do roku 1920
bodů: 86, zlatá (Z) + cena č.2
N 2.7  Fekete Ladislav: Na modrých vlnách
bodů: 70, velká stříbrná (VS)
N 2.8  Jurkovič Martin: Poštovní historie Podkarpatské Rusi
bodů: 76, pozlacená (PZ)
N 2.9  Kosztolányi Gabriel: Poštovní historie Levic
bodů: 82, velká pozlacená (VPZ)
N 1.2.  Škaloud Jiří: Hradčanské variace
bodů: 78, pozlacená (PZ)
N 1.3  Škaloud Jiří: Velký kalendář Hradčan
bodů: 70, velká stříbrná (VS)

N3  Třída celin

N 3.1  Benkovský Jaroslav: Azory a Madeira - celiny 1878-1931
bodů: 75, pozlacená (PZ)
N 3.2  Jurkovič Martin: Celiny Podkarpatské Rusi 1944-1945
přeřazeno do třídy N 9
N 3.3  Sobihard Jozef: Poštovní lístky se známkou Tomáš Garrigue Masaryk
bodů: 84, velká pozlacená (VPZ)
N 2.3.  Černík Milan:  ČSR 1945-46 obnovování poštovního provozu
bodů: 85, zlatá (Z) + cena č. 6

N4  Třída aerofilatelie

N 4.1  Fekete Ladislav: Mezi nebem a zemí
bodů: 87, zlatá (Z) + cena č. 28
N 1.13  Bouda Pavel: Československá letecká pošta 1920-1938
bodů: 88, zlatá (Z) + cena č. 27

N5  Třída astrofilatelie

N 5.1  Veselý Miloslav: Mezinárodní spolupráce na orbitálních stanicích
bodů: 73, velká stříbrná (VS)
N 5.1  Pechánek Ivan: Pilotované kosmické lety SSSR a Ruska
bodů: 75, pozlacená (PZ)

N6  Třída tématická

N 6.1  Horák Jiří: Motocykl v životě člověka
bodů: 82, velká pozlacená (VPZ)
N 6.2  Sedláček Ivo: Známkové dílo Bohumila Heinze
přeřazeno do třídy N 10
N 6.3  Schiller David: Program INTERKOSMOS
bodů: 71, velká stříbrná (VS)
N 6.4  Slavík Václav: Panorama olympijské historie
bodů: 78, pozlacená (PZ)
N 6.5  Punčochář Jaroslav: Československé letectví 1918-1939
bodů: 84, velká pozlacená (VPZ) + cena č. 30
N 6.6  Lužák Ivan: Cesty vzhůru
 bodů: 78, pozlacená (PZ)
N 6.7  Piszton Otto: Kůň v poštovnictví
bodů: 67, stříbrná (S)
N 6.8  Schiller David: Výživa lidstva
bodů: 72, velká stříbrná (VS)
N 6.9  Sopko František: Hry staré jako Metuzalem
bodů: 74, velká stříbrná (VS)

N7  Třída fiskální filatelie

N 7.1  Černý Jiří: Kolky a kolkové papíry indického feudálního státu Bonai
bodů: 80, velká pozlacená (VPZ)

N8  Třída filatelistické literatury

N 8.1  Punčochář Jaroslav: Brněnské poštovní úřady v běhu času
bodů: 70, velká stříbrná (VS)
N 8.2  Starec Jan: Specializovaný katalog celin České republiky 1993-2010 (CD)
bodů: 80, zlatá (Z) + cena č. 8
N 8.3  POFIS s.r.o.: Specializovaný katalog České republiky 1993-2011
bodů: 78, pozlacená (PZ)
N 8.4  POFIS s.r.o.: Specializovaný katalog Československo I. 1918-1939
bodů: 78, pozlacená (PZ)
N 8.5  POFIS s.r.o.: Specializovaný katalog Československo II. 1945-1992
bodů: 78, pozlacená (PZ)
N 8.6  Filatelie s.r.o.: Časopis Filatelie, ročník 2010
bodů: 84, velká pozlacená (VPZ)
N 8.7  Sekce Kosmos při České námětové společnosti (ČNS): Zpravodaj Kosmos, ročník 2010
bodů: 70, velká stříbrná (VS)
N 8.8  Odborná společnost Perfiny: Zpravodaj Perfiny, ročník 2009-2010
bodů: 67, stříbrná (S)
N 8.9  Floch Ľubomír a kolektiv: Svaz slovenských filatelistů (ZSF) v zrcadle času - Pamětnice roků 1993-2008
bodů: 50, bronzová (B)
N 8.10  Slovenská pošta, a.s. : Jak začít sbírat známky - Příručka mladého filatelisty
bodů: 78, pozlacená (PZ)
N 8.11  Redakcia Spravodajcu ZSF: Zpravodaj Svazu slovenských filatelistů (ZSF), ročníky 2009-2010
bodů: 72, velká stříbrná (VS)
N 8.12  Kollár Štefan: Dějiny grafického designu známkové tvorby a Slovensko
bodů: 73, velká stříbrná (VS)
N 8.13  Ovšonka Rastislav: _
bodů: 76, pozlacená (PZ)
N 8.14  Filípek Zdeněk: _
bodů: 88, zlatá (Z) + cena č. 9
N 8.15.  Fencl Petr: _
bodů: 53, bronzová (B)

N9  Třída jedno rámových exponátů

N 9.1  Veselý Miroslav: První československý kosmonaut
bodů: 66, stříbrná (S)
N 9.2  Schiller David: Bangladéš - provizorní přetisky
bodů: 70, velká stříbrná (VS)
N 9.3 Černý Radek: Velký půlměsíc
bodů: 74, velká stříbrná (VS)
N 9.4  Černý Radek: Duloz
bodů: 74, velká stříbrná (VS)
N 9.5  Münzberger Vladimír: Československo - měnová reforma 1953
bodů: 80, velká pozlacená (VPZ)
N 9.6  Musil Michal: Rakouské novinové kolky
bodů: 80, velká pozlacená (VPZ)
N 9.7  Csicsay Peter: Recepisy z Horního Uherska
bodů: 77, pozlacená (PZ)
N 9.8  Csicsay Peter: "Komárom - Komárno" - Poštovní historie jednoho rozděleného města 1919-1938
bodů: 75, pozlacená (PZ)
N 9.9  Sobihard Jozef: Celiny s přetiskem "ČESKOSLOVENSKO"
bodů: 75, pozlacená (PZ)
N 9.10  Evinic Dušan: Dobytčí pasy
bodů: 78, pozlacená (PZ)
N 3.2  Jurkovič Martin: Celiny Podkarpatské Rusi 1944-45
bodů: 63, stříbrná (S)

N10  Třída otevřená (experimentální)

N 10.1  Lukeš Emanuel: Kolumbus a Nový svět
bodů: 69, pozlacená (PZ)
N 10.2  Smutný Petr: Bohumil Heinz, rytec a grafik
bodů: 64, stříbrná (S)
N 6.2  Sedláček Ivo: Známkové dílo Bohumila Heinze
bodů: 65, pozlacená (PZ)

T11  Třída mládeže

N 11.1  Soukupová Sára: Hudební velikáni Evropy
bodů: 63, postříbřená (PS)
N 11.2  Ondrejková Pavlína: Národní přírodní rezervace "Čertoryje" a její flóra
bodů: 88, zlatá (Z) + cena č. 3
N 11.3  Doubravová Kateřina: Deskové vady
bodů: 74, velká stříbrná (VS)
N 11.4  Držmíšek Martin: Letecká pošta
bodů: 77, pozlacená (PZ) + cena č. 32
N 11.5  Držmíšek Martin: Celiny České republiky
bodů: 60, postříbřená (PS)
N 11.5  Křivková Jana: Ptáci
bodů: 64, postříbřená (PS)

cena Svazu českých filatelistů (SČF) 

Za informační blog NEWSPHILA gratuluji všem vystavovatelům a blahopřeji jim k uděleným medailím, zvláště těm, kteří na výstavě "premiéra" získali první vystavovatelské "ostruhy". A je úplně jedno, jakou medaili dostali - to nejtěžší (stvořit exponát) již máte za sebou, teď již můžete jen zlepšovat své hodnocení (a svůj exponát).

To z vlastní zkušenosti - jako mladý filatelista - jsem poprvé vystavoval v roce 1979 na výstavě v západočeské Aši a hodnocení nebylo nic moc: velká bronzová. Ale výstavu od výstavy se hodnocení zlepšovalo a s exponátem jsem se mohl účastnit i výstav v zahraničí (byť v té době jen socialistickém, či lidově-demokratickém). Ale to už je trochu jiná kapitola. 

Na koho by nebylo dobré při poděkování zapomenout je výstavní jury. Práci při hodnocení exponátů jejím členům v žádném případě nezávidím - je to práce velmi zodpovědná a časově náročná, podmíněná léty filatelistické praxe. Na závěr tohoto článku speciální poděkování pánům: Waltru Müllerovi (předseda jury), Zdeňku Okáčovi (tajemník), Miroslavu Bachratému (člen), Juliovi Cackovi (člen), Bedřichu Helmovi (člen), Vojtěchovi Jankovičovi (člen), Václavu Kopeckému (člen), Jiřímu Sedlákovi (člen), a Vítu Vaníčkovi (člen). Díky pánové... 

Jiří Neumann
vedoucí projektu NEWSPHILA
PRESSFIL Plzeň s.r.o.
  

2011/10/15

ČESKO - "Dárek" k výročí republiky

Dne 28. října budeme slavit vznik společného státu Čechů a Slováků v roce 1918, pozdější první Československé republiky. Česká pošta s.p. o den dříve vydá dvě "staronové" emise výplatních známek s kupony určenými pro přítisky.


První z nich "Brána s pávem" (katalogové označení 0702) nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné za standardní dopis do 50 gramů, v den vydání ekvivalent hodnoty 10,00 CZK) je téměř (až na barevnost a nominální hodnotu)  totožná s vydáními z 26. ledna 2005 (katalogové označení 0424, nominální hodnota 7,50 CZK) a z 30. ledna 2008 (katalogové označení 0544, nominální hodnota 10,00 CZK).Druhá "Růže nad Prahou" (katalogové označení 0703) nominální hodnoty "E" (dopis do 20 gramů Evropa, v den vydání ekvivalent hodnoty 20,00 CZK) je téměř (až na barevnost a nominální hodnotu) totožná s předchozími emisemi.


A ty byly rovněž dvě. První z 26. března 2003 (katalogové označení 0354, nominální hodnota 6,40 CZK), druhá ještě ten samý rok (v rámci fyzického rušení deseti a dvaceti haléřových mincí) dne 22. října 2003 (katalogové označení 0380, nominální hodnota 6,50 CZK). Filatelisté tak dostávají ke státnímu svátku dva nové přepážkové listy, každý z nich o devíti známkách a dvanácti kuponech. Za první (nominální hodnota "A") zaplatí 90,00 CZK, za druhý (nominální hodnota "E") 180,00 CZK, celkem 270,00 CZK. Hezký státní svátek...

2011/10/14

ČESKO (Vysoké Mýto) - Pozvánka na přednáškovou sobotu


Připomínáme velkou přednáškovou sobotu - 15. října 2011 - ve Vysokém Mýtě v rámci "První česko-slovenské filatelistické výstavy VYSOKÉ MÝTO 2011", kdy je ve spolupráci Svazu českých filatelistů (SČF) a Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)  naplánován odborný seminář, který se koná v prostorách Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Na programu jsou tyto přednášky:

Milan Černík: Obnovování poštovního provozu v ČSR v letech 1945-1946 (plánováno od 9:00 do 9:20 hodin).
Zatímco na území bývalého Protektorátu i Slovenského štátu stačilo plynule navázat na dosavadní poštovní provoz, v bývalých Sudetech bylo nutné zcela reorganizovat provoz Říšské (tj. německé) pošty a na území jižního Slovenska provoz Maďarské pošty. Zcela specifická situace byla na území Podkarpatské Rusi, kterou po osvobození už sovětská vláda nehodlala pustit ze svého držení. Ukázky celin dokumentujících toto složité, mnohdy živelné období.

Michal Hauzr: Holokaust v poštovních dokumentech (plánováno od 9:25 do 9:55 hodin).
Předmětem přednášky bude prezentace životních podmínek židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava v období od března 1939 do podzimu 1941 (do vzniku ghetta v Terezíně). Prostřednictvím poštovních dokumentů budou prezentovány dílčí etapy vývoje názorů nacistických představitelů, legislativy a represivních opatření vůči této skupině obyvatel.

Miroslav Bachratý a Ondrej Földes: Slovenská republika 1939-45 a její místo v československé filatelii (plánováno od 10:00 do 11:00 hodin).
V první části přednášky bude Ondrej Földes hovořit o známkové emisní činnosti Slovenské republiky, která má svůj počátek už v období autonomie Slovenskej krajiny v roce 1938. Bude se věnovat zejména méně známým skutečnostem a faktům, spojenými se snahami o odluku známkové tvorby od pražského ústředí, vzniku přechodných emisí autonomního období a  nakonec vyvrcholením samostatné emisní činnosti vydáním přetiskových známek v roce 1939.
Ve druhé části přednášky poukáže Miroslav Bachratý na kontinuitu poštovního provozu samostatné Slovenské republiky ve vazbě na období I. i II. Československé (resp. Česko-Slovenské) republiky a její dokumentaci různorodým poštovně-historickým materiálem. Dále se bude zabývat poštovně provozními artefakty, které jsou charakteristické pro období trvání Slovenské republiky (1939-1945) - razítka, nálepky, cenzury, polní pošty a pod. - z pohledu jejich možné specializace a sběratelské praxe.

Vojtech Jankovič: Aktuální trendy v námětové filatelii (tématické exponáty IV. generace)  (plánováno od 12:30 do 13:55 hodin).
Přednáška přibližuje aktuální světové trendy v tvorbě námětových exponátů se zaměřením na prezentaci filatelistických znalostí a využití netradičních a méně známých filatelistických materiálů v námětovém exponátu. Prezentace bude bohatě doprovázená ukázkami zajímavých materiálů a celých výstavních listů z autorova "zlatého" exponátu "My Life as a Bicycle". Součástí přednášky bude i diskuse a odpovědi na otázky z publika.
 
Lze po právu očekávat, že u některých přednášek budou zdůrazněny nové objevy, nové skutečnosti. Nezbývá než pozvat všechny zájemce o filatelii a poštovní historii k účasti na tomto zajímavém semináři. 

Ve 13.55 hodin by měla skončit poslední z přednášek v rámci semináře a filatelistický den (nebo "flám", ostatně je jedno jak tento den budeme pracovně nazývat) bude pokračovat.

Na stejném místě a stejné adrese, tedy v Regionálním muzeu Vysoké Mýto (Šemberova 125/1, 566 01 Vysoké Mýto) od 14.00 hodin začíná setkání Česko-moravské společnosti pro poštovní historii (ČMSPH). Co je připraveno? Tři velmi zajímavé přednášky na téma období druhé světové války a doby těsně po ní: 

- první v podání Lubora Kunce (poštovní historik a předseda ČMSPH) "Polní pošta československých jednotek ve Francii, Velké Británii a Československu 1939–1946",

- druhá od Roberta Hilla (poštovní historik, člen Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain a The Royal Philatelic Society London) na téma "Československá revoluční vydání 1944-45", a

- třetí od Miroslava Bachratého (poštovní historik a člen Zväzu slovenských filatelistov) "Kontrola poštovního styku mezi Slovenskem a Protektorátem Čechy a Morava 1939-45". 

Vstup na setkání (a přednášky) je samozřejmě volný, jsou srdečně zváni jak členové ČMSPH, tak i další zájemci o poštovní historii, případně i "divocí a neorganizovaní sběratelé". Snad některé z nich přednášky zaujmou a najdou "koníček" na celý život.

SLOVENSKO - Nová emise poštovních známek

Dnešního dne - v pátek 14. října 2011 - vychází na Slovensku nová emise poštovních známek pod názvem "Ochrana přírody - Drop fousatý". Známka (katalogové označení 0505) nominální hodnoty 1,10 EUR vychází v aršíku (či chcete-li dle označení vydavatele "v upraveném tiskovém listu") o čtyřech známkách se dvěma zoubkovanými kupony.


Celkový náklad je 25.000 kusů aršíků, tedy celkem 100.000 kusů známek. Aršík byl tištěn v Poštovní tiskárně cenin Praha a.s. technikou ocelotisku z plochých desek v kombinaci s ofsetem. 


Současně vychází i obálka prvního dne vydání (FDC) v nákladu 3.200 kusů, byla tištěna v bratislavské společnosti TAB s.r.o. technikou ocelotisku z plochých desek.


K této emisi Slovenská pošta a.s. dala do oběhu i analogickou pohlednici (cartes maximum), výši nákladu se nám zatím nepodařilo zjistit.

2011/10/13

ČESKO (Praha) - Razítko v Poštovním muzeu

V rámci "První česko-slovenské filatelistické výstavy VYSOKÉ MÝTO 2011" je expozice filatelistické literatury umístěna v Praze, v Poštovním muzeu. Součástí expozice je i používání příležitostného poštovního razítka poštou "110 00 Praha 1", které tuto událost od 12. do 14. října 2011 propaguje na hlavní poště v Praze, a dne 15. října přímo v prostorách Poštovního muzea (od 09.00 do 15.00 hodin).Česká pošta s.p. toto razítko popisuje jako příležitostné poštovní razítko s textem "Třída filatelistické literatury, Poštovní muzeum, Vysoké Mýto 2011" a s vyobrazeným hrotem pera a knihami umístěnými v obrazovce počítače jako symbol vývoje filatelistické literatury.

ČESKO (Vysoké Mýto) - O výstavním razítku

U příležitosti konání "První česko-slovenské filatelistické výstavy VYSOKÉ MÝTO 2011" je na místní poště "566 01 Vysoké Mýto" používáno příležitostné poštovní razítko s textem "1. česko-slovenská filatelistická výstava, plk. Beran - 30. pluk, Vysoké Mýto" a s vyobrazeným portrétem plk. Františka Berana.


Razítko je na poště používáno již od 7. října 2011, bude používáno až do pondělí 17. října 2011. V sobotu 15. října bude používáno u příležitostné poštovní přepážky zřízené přímo ve výstavních prostorách umístěných v Regionálním muzeu.