Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/05/02

ČESKO (Praha) - Informace Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha pro členy a přátele Klubu


Vážení přátelé,

dovolujeme si připomenout Vám dnešní (2. května 2013) klubovou schůzku s přednáškou předsedy klubu Ing. Ivana Leiše "Sběratelství specializovaných oborů - hlavní směr činnosti Klubu filatelistů 00-15". Schůzka v sále Dřevák Domu Portus začíná v 16.00 hodin a přednáška začne v 16.30 hodin. 


Vzhledem k mimořádné situaci v Divadelní ulici po pondělní explozi plynu a k možné trvající uzávěře částí přilehlých ulic doporučujeme členům a přátelům klubu příchod do Domu Portus buď ulicí Karolíny Světlé od od jejího severního konce poblíž Karlových Lázní nebo ulicemi Betlémskou od Betlémského náměstí nebo ulicí Konviktskou od ulic Průchodní a Na Perštýně. Ještě včera byla uzavřena nejen část ulice Divadelní, ale také ulice Krocínova, část ulice Karolíny Světlé od Národní třídy a část Národní třídy. 


Pokud se jedná o mini výstavku klubu k 70. výročí jeho založení (1943 - 2013), umístěnou ve vitrínách ve vestibulu Domu Portus, jistě si zaslouží Vaši pozornost ještě před příchodem do sálu Dřevák. 

Ve vitríně číslo 1 vpravo od hlavních vchodových dveří je expozice s názvem "Z historie klubu a sběratelství specializovaných oborů". Expozice vychází ze sběratelství filatelistických artefaktů, zejména sbírání celistvostí, které obsahují znaky, které na ně vtiskl poštovní provoz. Celistvosti zachycují dobu, ve které vznikly a poštovní historii. Poštovní provoz je zde zastoupen vystaveným výplatním strojem Francotyp-Postalia, zvaným "žehlička", používaným v podatelnách uživatelů výplatních strojů a na přepážkách pošt. Ukázku vhodně doplňují listovní váhy používahé v šedesátých letech minulého století. V expozici jsou dále zastoupeny publikace a periodika, do kterých naši členové přispěli či přispívali. Vystavena je i příležitostná dopisnice České pošty, vydaná 3. dubna tohoto roku k našemu výročí, a některé podklady ze sbírky Ing. Ivana Leiše sloužící výtvarníkovi Pavlu Sivkovi k návrhu této dopisnice. 


Přípravu materiálů ze svých sbírek a instalaci vitríny zajišťovali Ing. Ivan Leiš a Ing. Ladislav Čechák. Část expozice ve vitríně číslo 1, věnovanou vzpomínce na výstavu "Pošta a doporučený dopis Praha 1986" dodal Ing. Pravoslav Kukačka.


Ve vitríně číslo 2 po levé straně za moderními dveřmi skleněnými je umístěna expozice "Ukázky z díla rytce Mildy Bláhy". Je to např. 12 listů návrhů a otisků realizovaných ručních příležitostných razítek, fotografií a dalších dokumentů z archivu autora. Dále jsou zde umístěny ukázky ryteckých prací, a to ukázky razítek, ukázky štočků do razítkovacích strojků Postalia a Hasler, hlavice razítkovacího stroje Grafos s rytinou, ruční válečkové razítko, rytiny razítka vlakové pošty, různá pečetítka, raznice a medaile. Tyto předměty zapůjčené panem Miloslavem Bláhou do vitríny instaloval Ing. Pravoslav Kukačka. 


V průběhu přednášky Ing. Ivana Leiše bude zorganizována společná prohlídka expozice.


Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha zdraví

Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky

Žádné komentáře:

Okomentovat