Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/07/31

SLOVENSKO (Martin) - Slavnostní inaugurace poštovní známky

V pátek 2. srpna 2013 se ve slovenském Martině uskuteční slavnostní inaugurace příležitostné poštovní známky vydané k 150. výročí založení Matice slovenské.


Jak jsme již oznámili na našich stránkách, pošta "MARTIN 1" bude v ten den používat příležitostné poštovní razítko.


Jak je patrné z pozvánky, ve stejný den vydává Národní banka Slovenska (NBS) stříbrnou sběratelskou minci v hodnotě 10,00 EUR.


Popis lícní strany (pramen webové stránky NBS): Na líci mince je dobové zobrazení první budovy Matice slovenské v Martine doplněné zobrazením prvních Stanov Matice slovenské z roku 1863. Ve středu mincovního pole je státní znak Slovenské republiky, pod nímž je název státu SLOVENSKO a pod ním letopočet 2013. Při pravém okraji mince je ve dvou řádcích označení nominální hodnoty mince 10 EURO. Značka Mincovy Kremnica MK a stylizované iniciály jména a příjmení autora výtvarného návrhu mince Karola Lička KL jsou umístěné při levém okraji mince.


Popis rubové strany (pramen webové stránky NBS): Na rubu mince jsou zobrazeny portréty prvních vedoucích představitelů Matice slovenské – predsedy Štefana Moyzese a podpředsedů Karola Kuzmányho a Jána Francisciho. V horní části mincovního pole je rok založení Matice slovenské 1863. Pod ním je ve třech řádcích nápis ZALOŽENÍ MATICE SLOVENSKÉ.

Ostatní doplňující údaje (pramen webové stránky NBS): Autor mince: pan Karol Ličko, použitý materiál: Ag 900, Cu 100, hmotnost: 18 gramů, průměr: 34 mm, hrana mince: nápis "NEJSTARŠÍ KULTURNÍ ORGANIZACE SLOVÁKŮ", výrobce: Mincovna Kremnica, rytec: pan Dalibor Schmidt. Náklad mince je v běžném provedení 3.150 kusů, v tzv. "proof" provedení 5.950 kusů.

2013/07/30

ČESKO (Brno) - Příležitostné poštovní razítko

Po celý srpen - od čtvrtku 1. do soboty 31. - letošního roku bude pošta "602 00 BRNO 2" používat příležitostné poštovní razítko


Razítko je používáno jako narozeninové - pošta v letošním roce slaví 165. výročí založení, a jako dárek si připravila znovu zprovoznění oběžného výtahu (tzv. paternoster). Grafický návrh poněkud netradičně pojatého námětu provedl pan ing. Jaroslav Punčochář.

2013/07/29

SLOVENSKO - Cyril a Metoděj a mincovní dopis


Jak jsme již dříve na našem blogu avizovali, akciová společnost Slovenská pošta připravuje k vydání tzv. "mincovní dopis", tedy obálku s poštovní známkou doplněnou pamětní mincí.


Známka (aršík) nominální hodnoty 1,60 EUR byla vydána (v nákladu 70.000 kusů aršíků) již 12. června 2013, společně s dalšími poštovními správami (České republiky, Bulharské republiky, a Státu Vatikán).


Pamětní mince nominální hodnoty 2,00 EUR byla vydána (v nákladu 1.000.000 kusů) dne 5. července 2013 Národní bankou Slovenska.


V popisu mince vydavatel uvádí: "Na národní straně pamětní euromince jsou vyobrazeni solunští bratři Konstantin a Metoděj se symbolickým dvojitým křížem vycházejícím z třívrší, který je současně biskupskou berlou, což vyjadřuje spojení symbolu státnosti a symbolu křesťanství a akcentuje význam mise obou bratří, která přispěla k zabezpečení plné suverenity a legitimity Velké Moravy – nejstaršího slovanského státu ve střední Evropě. Konstantin drží v rukou knihu, která představuje vzdělanost a víru, Metoděj je vyobrazený s kostelem jako symbolem víry a církve. V spodní části pamětní euromince je v opise vnitřního kruhu zleva doprava název státu „SLOVENSKO“ a za ním jsou letopočty „863“ a „2013“ oddělené od sebe grafickými značkami. V horní části pamětní euromince jsou v opise vnitřního kruhu zleva doprava nápisy „KONŠTANTÍN“ a „METOD“. Stylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národní strany pamětní euromince Mgr. art. Miroslava Hrica, ArtD. „mh“ jsou v levé části pamětní euromince a značka Mincovny Kremnica, státní podnik, kterou tvoří zkratka „MK“ umístěná mezi dvěma razidly, je v její pravé části. Při okraji pamětní euromince je dvanáct do kruhu umístěných hvězd Evropské unie."

Mincovní dopis by měl být k dispozici v první polovině srpna letošního roku. Jeho náklad a předpokládaná cena zatím nebyly oznámeny.

2013/07/28

ČESKO - Změny v emisním plánu známek na II. pololetí 2013


V souvislosti se změnou poštovních tarifů dojde ve II. pololetí roku 2013 k vydání některých nových emisí, případně ke změnám nominálních hodnot u emisí již ohlášených. Následně zveřejňujeme aktuální stav:

31.07.2013
název emise: "Svatý Václav" (výplatní známka),
nominální hodnota: 13,00 CZK,
formát obrazu známky (šířka x výška): 23 x 19 mm, způsob tisku: ofset, autor: J. Kavan, rytec: V. Fajt,
počet známek na přepážkovém listě (PL): 100 ks, náklad: neoznámen, výplatní známka s možností dotisku, obálka prvního dne vydání (FDC): nebude vydána - výplatní známka, list s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní list (NL): ano,

04.09.2013
název emise: "Ochrana přírody - Karlštejnsko" (aršík o čtyřech známkách s kupony),
nominální hodnota: 10,00 CZK, 14,00 CZK, 18,00 CZK, 20,00 CZK,
formát obrazu známky (šířka x výška): 23 x 40 mm, 23 x 40 mm, 40 x 50 mm, 40 x 50 mm, způsob tisku: kombinovaný, autor: L. a M. Knotkovi, rytec: M. Srb,
počet známek na aršíku (A): 4 ks, náklad: 65.000 kusů aršíků, obálky prvního dne vydání (FDC): ano, listy s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní listy (NL): ano, analogické pohlednice - cartes maxima (CM): ano,

04.09.2013
název emise: "Krásy naší vlasti - 700. let města Nový Jičín",
nominální hodnota: 20,00 CZK,
formát obrazu známky (šířka x výška): 26 x 40 mm, způsob tisku: stroj WAITE, autor: E. Hašková, rytec: J. Tvrdoň,
počet známek na přepážkovém listě (PL): 8 ks, náklad: 27.000 kusů PL, tj. 216.000 kusů známek, obálky prvního dne vydání (FDC): ano, listy s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní listy (NL): ano,

04.09.2013
název emise: "Mistrovství světa ve vodním slalomu Praha 2013",
nominální hodnota: 10,00 CZK,
formát obrazu známky (šířka x výška): 40 x 23 mm, způsob tisku: stroj WIFAG, autor: J. Unrád, rytec: J. Tvrdoň,
počet známek na přepážkovém listě (PL): 50 ks, náklad: 25.000 kusů PL, tj. 1.250.000 kusů známek, obálky prvního dne vydání (FDC): ano, listy s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní listy (NL): ano,

04.09.2013
název emise: "Václav Zapadlík - Česká auta I." (výplatní známky ve známkovém sešitku),
nominální hodnota: 2 x "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 13,00 CZK),
formát obrazu známky (šířka x výška): zatím neoznámeno, způsob tisku: ofset, autor: V. Zapadlík, rytec: -,
počet známek ve známkovém sešitku (ZS): 2 x 4 ks, náklad: neoznámen - výplatní známky s možností dotisku, obálky prvního dne vydání (FDC): ano, listy s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní listy (NL): ano,

04.09.2013
název emise: "Vlastní známka - Tankuj levněji" (vzorové vydání vlastních známek ve známkovém sešitku),
nominální hodnota: 2 x "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent 13,00 CZK),
formát obrazu známky (šířka x výška): zatím neoznámeno, způsob tisku: ofset, autor: J. Hykel, rytec: -,
počet známek ve známkovém sešitku (ZS): 2 x 4 ks, náklad: neoznámen - výplatní známky s možností dotisku, obálky prvního dne vydání (FDC): ne - výplatní známky, listy s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní listy (NL): ano,

04.09.2013
název emise: "Vlastní známka - 20 let České pošty" (vzorové vydání vlastních známek ve známkovém sešitku),
nominální hodnota: 2 x "E" (výplatné Evropa, v den vydání ekvivalent 25,00 CZK),
formát obrazu známky (šířka x výška): zatím neoznámeno, způsob tisku: ofset, autor: I. Havránková, rytec: -,
počet známek ve známkovém sešitku (ZS): 2 x 4 ks, náklad: neoznámen - výplatní známky s možností dotisku, obálky prvního dne vydání (FDC): ne - výplatní známky, listy s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní listy (NL): ano,

18.09.2013
název emise: "Osobnosti: Josef Bican (1913-2001), legendární fotbalista",
nominální hodnota: 13,00 CZK,
formát obrazu známky (šířka x výška): 23 x 40 mm, způsob tisku: stroj WIFAG, autor: Z. Netopil, rytec: B. Šneider,
počet známek na přepážkovém listě (PL): 50 ks, náklad: 25.000 kusů PL, tj. 1.250.000 kusů známek, obálky prvního dne vydání (FDC): ano, listy s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní listy (NL): ano,

18.09.2013
název emise: "Koně",
nominální hodnota: 13,00 CZK (Chlumecký plavák), 17,00 CZK (Chlumecký palomino),
formát obrazu známky (šířka x výška): 23 x 40 mm, způsob tisku: ofset, autor: P. Oriešek, rytec: V. Fajt,
počet známek na přepážkovém listě (PL): 50 ks, náklad: 40.000 kusů PL, tj. 2.000.000 kusů známek (hodnota 13,00 CZK), 20.000 kusů PL, tj. 1.000.000 kusů známek (hodnota 17,00 CZK), obálky prvního dne vydání (FDC): ano, listy s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní listy (NL): ano,

02.10.2013
název emise: "200. výročí bitvy u Lipska" (aršík o jedné známce),
nominální hodnota: 53,00 CZK,
formát obrazu známky (šířka x výška): zatím neoznámeno, způsob tisku: kombinovaný, autor: Z. Ziegler, rytec: V. Fajt,
počet známek na aršíku (A): 1 ks, náklad: 65.000 kusů aršíků, obálky prvního dne vydání (FDC): ano, listy s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní listy (NL): ano,

02.10.2013
název emise: "Lidová architektura - Salajna" (výplatní známka),
nominální hodnota: 29,00 CZK,
formát obrazu známky (šířka x výška): 23 x 19 mm, způsob tisku: stroj WIFAG, autor: J. Kavan, rytec: B. Šneider,
počet známek na přepážkovém listě (PL): 100 ks, náklad: neoznámen, výplatní známka s možností dotisku, obálka prvního dne vydání (FDC): nebude vydána - výplatní známka, list s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní list (NL): ano,

16.10.2013
název emise: "Osobnosti: Otto Wichterle (1913-1988), český vynálezce kontaktních čoček",
nominální hodnota: 21,00 CZK,
formát obrazu známky (šířka x výška): 23 x 40 mm, způsob tisku: stroj WIFAG, autor: O. Kulhánek, rytec: M. Ondráček,
počet známek na přepážkovém listě (PL): 50 ks, náklad: 12.000 kusů PL, tj. 600.000 kusů známek, obálky prvního dne vydání (FDC): ano, listy s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní listy (NL): ano,

18.09.2013
název emise: "400 let Bible kralické ",
nominální hodnota: 17,00 CZK,
formát obrazu známky (šířka x výška): 33 x 33 mm, způsob tisku: ofset, autor: J. Dudek, rytec: J. Tvrdoň,
počet známek na přepážkovém listě (PL): 35 ks, náklad: 10.000 kusů PL, tj. 350.000 kusů známek, obálky prvního dne vydání (FDC): ano, listy s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní listy (NL): ano,

06.11.2013
název emise: "Umělecká díla na známkách",
nominální hodnota: 25,00 CZK - Giovanni Battista Piranesi (1720-1788), 30,00 CZK - Bohuslav Reynek (1892-1971), 35,00 CZK - Max Švabinský (1873-1962),
formát obrazu známky (šířka x výška): 50 x 40 mm, 50 x 40 mm, 50 x 40 mm, způsob tisku: kombinovaný (25,00 CZK), kombinovaný (30,00 CZK), stroj WAITE (35,00 CZK), autor: -, rytec: M. Srb (25,00 CZK), B. Šneider (30,00 CZK), V. Fait (35,00 CZK),
počet známek na přepážkovém listě (PL): 4 ks, náklad: každá hodnota po 31.000 kusů PL, tj. 124.000 kusů známek, obálky prvního dne vydání (FDC): ano, listy s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní listy (NL): ano.

ČESKO (Vyšší Brod) - Cesta c.k. poštovního dostavníku v regionálním tisku


Jak jsme již na stránkách našeho blogu informovali (naposledy ve středu 24. července) v článku "ČESKO (Vyšší Brod) - Poštovní muzeum informuje!", včera - v sobotu 27. července 2013 - se uskutečnila jízda poštovního dostavníku z XIX. století na trase mezi českým Vyšším Brodem a rakouským Bad Leonfeldenem.

Úvodní fotografie z fotogalerie k článku v Deníku (autor: Deník/Zuzana Kyselová)

Rozsáhlou fotodokumentaci z této akce včetně redakčního článku "Historický poštovní dostavník vyjel z Vyššího Brodu do Rakous" můžete nalézt na webové adrese českokrumlovského deníku zde.


Součástí této akce bylo používání příležitostného poštovního razítka jak na české, tak i rakouské straně, dále vydání příležitostné poštovní dopisnice (česká strana), a vlastní personifikované známky (rakouská strana).

2013/07/27

SLOVENSKO - 150. výročí založení Matice slovenské


V pátek 2. srpna 2013 vychází nová jedno známková emise slovenských poštovních známek pod názvem "150. výročí založení Matice slovenské". 


Poštovní známka nominální hodnoty 0,80 EUR (katalogové označení 0544) vychází v upraveném tiskovém listě (UTL), který obsahuje celkem 8 kusů známek a jeden potištěný kupon. Tiskové listy (známky) byly vytištěny v akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha formou ocelotisku z plochých desek kombinovaného ofsetem v nákladu 200.000 kusů známek, tedy celkem 25.000 kusů UTL.


Autorem výtvarného návrhu známky je akademický malíř pan Igor Benca. Společně se známkou je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC). Stejný autor navrhl i příležitostné poštovní razítko, které bude používat pošta "MARTIN 1" v den vydání příležitostné poštovní známky.

  
Obálka prvního dne vydání (FDC) byla vydána v nákladu 3.100 kusů. Autorem kresby na FDC je opět pan Igor Benca, rytinu provedl pan Rudolf Cigánik. Tisk byl proveden ocelotiskem z plochých desek v bratislavské společnosti (s.r.o.) TAB.


2013/07/26

ČESKO (Sušice) - 330. výročí založení kaple

U příležitosti 330. výročí založení kaple Andělů strážných v Sušici bude od čtvrtka 1. srpna 2013 do čtvrtka 15. srpna 2013 pošta "342 01 SUŠICE 1" používat cennou nálepku APOST s přítiskem.

Pohled na Kapli svatých Andělů Strážných, která je dominantou Sušice a tyčí se ve výšce 85 metrů nad městem na vrchu Stráž (zdroj: wikipedia, autor fotografie: (c) "-Jiřík-")

Na nálepku bude kromě názvu pošty "342 01 Sušice 1" dotiskován další text "330r.KapleA".

Pohled na Kapli svatých Andělů Strážných od jihozápadu (zdroj: wikipedia, autor fotografie: (c) "ABC2")

Jak je možné se dočíst na wikipedii: "Římskokatolickou kapli svatých Andělů Strážných nechal postavit Ladislav z Bíliny, kvardián sušického kapucínského kláštera, v roce 1682 (podle některých zdrojů už v roce 1681) za přispění Alžběty Meřkové a Polyxeny Weissenregnerové. K založení se váže pověst, podle níž se na tomto místě obtočil malému dítěti okolo nohy had, poté se však k němu naklonil anděl a had zmizel. Po dokončení stavby byla dne 3. srpna 1683 kaple vysvěcena pražským pomocným biskupem Janem Ignácem Dlouhoveským."

2013/07/25

ČESKO - Nová výplatní známka!

V souvislosti se změnou základního tuzemského poštovního poplatku - standardní dopis do hmotnosti 50 gramů - který se zvyšuje od čtvrtka 1. srpna 2013 z 10,00 CZK na 13,00 CZK je vyjde nová výplatní poštovní známka.


Od středy 31. července 2013 bude možno na přepážkách pošt nalézt novou výplatní poštovní známku "Svatý Václav" nominální hodnoty 13,00 CZK (katalogové označení 0772). Známka (rozměr obrazu 23 x 19 mm) je tištěna v arších po 100 kusech plno barevným ofsetem.


Pokud Vám je námět známky povědomý, máte pravdu. Známka (o něco větších rozměrů - 33 x 26 mm) se stejným námětem, s nominální hodnotou "A" (katalogové označení 0724), byla vydána dne 6. června 2012. Tenkrát vyšla v samolepicí úpravě, v arších, které obsahovaly 40 kusů známek.

2013/07/24

ČESKO (Vyšší Brod) - Poštovní muzeum informuje!


V sobotu 27. července proběhne jedna ze zásadních akcí česko-rakouské Zemské výstavy v městech Vyšší Brod a Bad Leonfelden. Staré poštovní stezky opráší c.k. poštovní dostavník z XIX. století, s jakým se mohli denně setkávat obyvatelé obou stran hranice již před 140 lety. Dostavník tažený čtyřspřežím kladrubských běloušů vyjede od vyšebrodského Poštovního muzea po desáté hodině ranní a v Bad Leonfeldenu je očekáván v jednu hodinu odpoledne. Slavnostní jízdu doplní v obou městech příležitostné poštovní přepážky, na nichž si účastníci budou moci pořídit exkluzivní suvenýry v podobě příležitostných dopisnic, jež si mohou nechat otisknout speciálními razítky. V Bad Leonfeldenu si navíc bude možné pořídit i poštovní známku vydanou k této příležitosti.


Poštovní dostavník, který v druhé polovině XIX. století brázdil silnice poštovních okrsků podorlického města Žamberk, vyjede na svou mezinárodní jízdu z Vyššího Brodu do rakouského lázeňského městečka Bad Leonfelden v sobotu po desáté hodině ranní od Poštovního muzea. Zápřež budou tvořit čtyři starokladrubští bělouši s kočím a doprovodem v postiliónských uniformách. Všechny kolemjdoucí na jeho blízkost po trase budou upozorňovat troubené poštovní signály tak, jak je naši předci mohli slýchat od poštovních postilionů po dlouhá staletí. 


Jako upomínka na tuto jedinečnou událost bude od 10.00 v budově Poštovního muzea Vyšší Brod zřízena příležitostná poštovní přepážka s příležitostným razítkem, které si budou moci návštěvníci nechat otisknout na příležitostnou poštovní dopisnici, kterou Česká pošta vydává při této příležitosti.


Do rakouského Bad Leonfeldenu by měl poštovní dostavník dojet kolem 13 hodiny odpolední. Ve městě jej přivítá příležitostná přepážka Rakouské pošty, která bude probíhat již od 11 hodiny ranní a potrvá do třetí hodiny odpolední. Všichni obyvatelé města, návštěvníci a sběratelé tak budou mít jedinečnou možnost pořídit si exkluzivní a v jiný den neopakovatelný mezinárodní suvenýr. Rakouská pošta totiž připravila speciální razítko, které bude používáno pouze a jenom tyto čtyři hodiny. 


Stejně jako ve Vyšším Brodě bude i v Bad Leonfeldenu k dispozici příležitostná poštovní dopisnice, rakouská strana navíc vydává i vlastní známku, která se váže přímo ke slavnostní přeshraniční jízdě dostavníkem. 


Na rakouské straně na návštěvníky čeká i městská veselice, kde bude možnost vychutnat si tradiční kulinářské speciality místní gastronomické kultury a bude možné navštívit i výstavy „Cesta – Obchod - Doprava“ a „Medicína a péče," které město připravilo v rámci Zemské výstavy.


- poštovní dostavník vyjíždí po 10.00 hod. od Poštovního muzea Vyšší Brod, v Bad Leonfeldenu se očekává kolem 13.00 hod. (zpětnou cestu nastoupí kolem 14.00 hod.),
- od 10.00 do 16.00 hod. bude probíhat v Poštovním muzeu Vyšší Brod příležitostná přepážka s razítkem a příležitostnou dopisnicí k akci,
- od 11. 00 do 15.00 hod. bude probíhat příležitostná poštovní přepážka v Bad Leonfeldenu, vedle razítka bude možno získat i známku vydanou k akci a také příležitostnou dopisnici.

2013/07/23

SLOVENSKO (Močenok) - Příležitostné poštovní razítko


V sobotu 27. července 2013 bude pošta "MOČENOK" používat příležitostné poštovní razítko, které navazuje na cyrilo-metodějské oslavy.


Razítko s textem "Díky Bohu slavíme velké cyrilo-metodějské jubileum" navrhl pan Jozef Kútny. Příležitostné poštovní razítko bude na poště k dispozici dalších sedm dní, pro případné dodatečné otisky.

2013/07/22

ČESKO - Automatové známky "Průhonice". Pozor - změny! (II.)

Jak jsme Vás na našich stránkách již informovali, od čtvrtka 1. srpna 2013 budou v automatech nastaveny nové nominální hodnoty známek vzoru "Průhonice".


Jedná se o těchto deset následujících hodnot:
13,00 CZK - určení: tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů,
17,00 CZK - určení: tuzemské výplatné za dopis do 100 gramů (tato hodnota již byla v automatech instalována od 3. září 2008), zřejmě tím dojde ke snížení její katalogové hodnoty - záznam v katalogu Pěnkava (2012) = 65,00 CZK,  
27,00 CZK - určení: tuzemské výplatné za dopis od 501 do 1000 gramů,
29,00 CZK - určení: tuzemské výplatné za standardní doporučený dopis do hmotnosti 50 gramů,
39,00 CZK - určení: tuzemské výplatné za doporučený dopis od 101 do 500 gramů,
41,00 CZKurčení: obyčejný dopis Evropa od 51 do 100 gramů prioritně, nebo obyčejný dopis Zámoří od 51 do 100 gramů ekonomicky,
45,00 CZK - určení: tuzemské výplatné za doporučený dopis od 501 do 1000 gramů,
47,00 CZK - určení: obyčejný dopis Zámoří od 51 do 100 gramů prioritně,
58,00 CZK - určení: doporučený dopis Evropa do 50 gramů prioritně, nebo doporučený dopis Zámoří do 50 gramů ekonomicky,
63,00 CZK - určení: doporučený dopis Zámoří do 50 gramů prioritně. 

ČESKO - Československé stíhací perutě RAF (III.)

V úterý 13. srpna 2013 bude na poště "434 01 MOST 1" používáno příležitostné poštovní razítko k připomenutí našich - československých - leteckých stíhacích perutí v barvách britské RAF za II. světové války.V této souvislosti je třeba připomenout sadu příležitostných poštovních dopisnic České republiky, kterou vydala společnost PRESSFIL Plzeň s.r.o. v roce 2006 (13. září) jako 14. emisi dopisnic vydanou v tomto roce.Tehdejší tisková zpráva byla následovná: "Vydání dopisnic s tématikou našich leteckých jednotek a „západních“ letců, kteří se zúčastnili nejen vlastní Bitvy o Británii, ale i dalších střetů s nepřítelem až do samotného konce druhé světové války, by nebylo možné bez pana Vladimíra Urbánka, malíře, jehož kresby a plátna sloužily za podklad obrazových částí dopisnic. Zároveň zvláštní poděkování patří britské RAF za laskavý souhlas s využitím originálních předloh znaků jednotlivých leteckých squadron („© British Crown Copyright/MOD“).


68. československá noční stíhací peruť RAF vznikla 20. ledna 1942. Jednotka bojovala postupně na strojích Bristol Blenheim, Beaufighter a Mosquito různých verzí. Mottem 68. squadrony bylo „Vždy připraven“. Na obraze (2004, soukromá sbírka) je stroj Bristol Beaufighter Mk.IF, R2248, „WM-S“. Nejúspěšnějšími nočními stíhači se stala posádka složená s pilota Miloslava Mansfelda a operátora Slavomila Janáčka.
310. československá stíhací peruť RAF vznikla 10. června 1940. Jednotka bojovala postupně na strojích Hawker Hurricane a Supermarine Spitfire různých verzí. Na obraze (soukromá sbírka) je stroj Hawker Huriccane Mk.I, P3143, „NN-D“, pilotovaný Sgt Bohumilem Fürstem (celkem pět jistých a jeden pravděpodobný sestřel), který dne 7. září 1940 během tvrdých bojů právě vrcholící vzdušné Bitvy o Británii sestřelil nepřátelský BF 109 pilotovaný Uffz Willim Goettingem. 


311. československá bombardovací peruť RAF vznikla 29.06. 1940. Jednotka používala postupně dvoumotorové střední bombardéry Wellington, později čtyřmotorové B-24 Liberátor. Mottem 311. squadrony bylo „Na množství nehleďte“. Na obrazu (soukr. sbírka) je stroj Vickers Wellington Mk.IC, „KX-R“, L 7783, pilotovaný štábním kapitánem Josefem Ocelkou (druhý pilot: četař Taiber, navigátor: poručík Hnátek, radiotelegrafista: seržant Korotvička, střelci: poručík Úlehla a seržant Janšta), během náletu na nádraží v Bruselu dne 10. září 1940.


312. československá stíhací peruť RAF vznikla 29. srpna 1940. Jednotka bojovala postupně na strojích Hawker Hurricane a Supermarine Spitfire různých verzí. Na obraze (soukromá sbírka) je stroj Supermarine Spitfire během akce „Ranger“ 25. srpna 1944 u stanice Raalte v Nizozemí. Cílem bojových operačních letů s označením „Rhubarb“ a „Ranger“ byly hloubkové útoky menších skupin stíhačů namířené proti dopravní infrastruktuře, letištím a jiným cílům na okupovaném území. Častou kořistí se stávaly vlakové soupravy.


313. československá stíhací peruť RAF vznikla 10. května 1941. Jednotka bojovala výhradně na strojích Supermarine Spitfire různých verzí. Mottem 313. squadrony bylo „Jeden jestřáb mnoho vran rozhání“. Na obrazu (soukromá sbírka) je stroj Supermarine Spitfire LF.MK.IXC, MJ291, „NN-N“, pilotovaný Ottou Smikem v červnu 1944, kdy se 134. (spojený) československý stíhací wing zúčastnil leteckých operací podporujících vylodění spojenců v Normandii." 

Katalogové označení dopisnic je 28/06 - 31/06, celkem byl vydán limitovaný náklad 1.000 kusů sérií. Prodejní cena je 250,00 CZK za sadu pěti dopisnic. Posledních několik sad je k dispozici v E-shopu NEWSPHILA na tomto odkazu zde.

Celou sadu - či jen samostatné dopisnice  - je po jejich ofrankování na novou hodnotu tuzemského výplatného (tedy 13,00 CZK) možno nechat orazit dne 13. srpna 2013 na poště "434 01 MOST 1" příležitostným poštovním razítkem.

Další články k této tématice naleznete na našich stránkách na těchto odkazech zde:

2013/07/21

ČESKO - Automatové známky "Průhonice". Pozor - změny! (I.)

do středy 31. července 2013 je možnost získat automatovou známku vzoru "Průhonice" (vydána 3. září 2008) se současně nastavenými hodnotami! Od čtvrtka 1. srpna  2013 budou nastaveny hodnoty nové!


V současné době jsou v automatech nastaveny tyto hodnoty (celkem 14): 10,00 CZK, 14,00 CZK, 18,00 CZK, 20,00 CZK, 21,00 CZK, 25,00 CZK, 26,00 CZK, 30,00 CZK, 34,00 CZK, 35,00 CZK, 37,00 CZK, 40,00 CZK, 53,00 CZK, a 54,00 CZK.

Do 31. července 2013 (včetně) bude možné v automatech získat ještě známky hodnot: 10,00 CZK14,00 CZK18,00 CZK20,00 CZK26,00 CZK34,00 CZK35,00 CZK40,00 CZK53,00 CZK, a 54,00 CZK, které budou od 1. srpna změněny na hodnoty nové!

Automatové známky hodnot: 21,00 CZK, 25,00 CZK, 30,00 CZK, a 37,00 CZK budou v automatech nastaveny i po 1. srpnu 2013.

Známkové automaty jsou v současné době k dispozici na těchto provozovnách: 
- pošta "400 01 ÚSTÍ NAD LABEM 1" (adresa: Ústí nad Labem, Masarykova 3120/34), otevírací doba: pondělí až pátek od 08.00 do 19.00 hodin, sobota od 08.00 do 13.00 hodin,   
- pošta "460 01 LIBEREC 1" (adresa: Liberec, náměstí Dr. Edvarda Beneše 559/28), otevírací doba: pondělí až pátek od 08.00 do 18.00 hodin, sobota od 08.00 do 12.00 hodin, 
- prodejna "PostFila" (adresa: Praha 7, Ortenovo náměstí 542/16), otevírací doba: pondělí, úterý a čtvrtek od 07.30 do 12.00 a od 13.00 do 15.30 hodin, středa od 07.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, a pátek od 07.30 do 12.00 a od 13.00 do 14.00 hodin. 

Známkový automat na poště Praha 1 v Jindřišské je v současné době nefunkční!

2013/07/20

SLOVENSKO - Parní lokomotiva v emisním plánu na rok 2015!


V emisním plánu slovenských poštovních známek na rok 2015 se v dvou známkové emisi "Technické památky" jako první ze známek objevuje námět "Lokomotiva 498.104 Albatros"! 


O tomto typu lokomotivy jsme na stránkách našeho blogu psali v souvislosti s vydáním emise pěti příležitostných poštovních dopisnic České republiky "Lokomotivy se znakem okřídleného šípu", která byla vydána dne 9. května 2013. Článek - doplněný mimořádně i pěti videi - naleznete na odkazu zde.


Právě na páté dopisnici ze série je zobrazena lokomotiva řady 498.1 (dle označení ČSD), vyráběná v roce 1954. V provozu byla používána až do roku 1976, vyrobeno bylo celkem 15 kusů lokomotiv. Lokomotiva o celkové hmotnosti 113,0 tun dostala přezdívku "Albatros jednička".


Ještě přidáváme citaci (i video) z původního článku: "Pro mladší generaci, která již parní lokomotivy v reálném provozu nezažila, jsme tentokrát ke každému typu lokomotivy přiřadili krátké video. Pro představu o rychlosti lokomotiv doporučujeme zvláště poslední, s lokomotivou řady 498.1. Tato lokomotiva (označená 498.104) se dnes nachází na Slovensku, je jediná ze tří zachovaných v provozuschopném stavu. Do provozu byla odevzdána 24. prosince 1954 (zřejmě jako vánoční dar československým železnicím), pro představu cena lokomotivy byla 841.000,00 Kčs (CSK), cena tendru na uhlí 283.200,00 Kčs (CSK). A to přesně jeden a půl roku po měnové reformě!"Emise pěti příležitostných poštovních dopisnic "Lokomotivy se znakem okřídleného šípu" byla vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů sérií, přičemž je možné některé dopisnice zakoupit i samostatně. Konečná prodejní cena je 50,00 CZK za dopisnici, série pěti kusů stojí 250,00 CZK. Všechny dopisnice je možno zakoupit v E-shopu NEWSPHILA po prokliknutí odkazu zde.

2013/07/19

SLOVENSKO - Nová pohlednice s natištěnou známkou!

Na čtvrtek, 25. července 2013, připravuje akciová společnost Slovenská pošta vydání pohlednice s natištěnou známkou. Tématem obrazové části pohlednice je jezdec "Pony express".
Poštovní celina vyjde v nákladu 10.000 kusů. Autorem kresby je akademický malíř pan Igor Piačka.

2013/07/18

ČESKO - Československé stíhací perutě RAF (II.)

V úterý 13. srpna 2013 bude na poště "434 01 MOST 1" používáno příležitostné poštovní razítko k připomenutí našich - československých - leteckých stíhacích perutí v barvách britské RAF za II. světové války.


K této příležitosti vydává společnost NEWSPHILA z.s.p.o. speciální sadu tří tiskových listů se známkami České republiky doplněnými kupony s motivy jednotlivých leteckých perutí. A proč je tato série (sada) tiskových listů nazývána speciální? 

Jejich vydání je umožněno díky laskavému souhlasu britské RAF s využitím originálních předloh znaků jednotlivých leteckých squadron ("(c) British Crown Copyright/MOD").

Druhým předpokladem pro vydání této sady tiskových listů s kupony byla možnost použití originálních fotografií pořízených fotografy britské RAF, které jsou dnes součástí sbírek londýnského Imperial War Museums (IVM).

První tiskový list je věnován 310. československé stíhací peruti RAF, která vznikla 10. června 1940. Jednotka bojovala postupně na strojích Hawker Hurricane a Supermarine Spitfire různých verzí. 
Je vydán v limitovaném nákladu, použitá známka (9 ks) je nominální hodnoty "A" vzoru "Brána s pávem" (2011).


První kupon (K1, celkem 9 ks) tohoto (prvního) tiskového listu obsahuje výřez z fotografie pořízené během Bitvy o Británii dne 7. září 1940. Na křídle stroje Hawker Huriccane Mk.I, P3143, „NN-D“ po přistání na letišti v Duxfordu (Cambridgeshire, Anglie), stojí pilot Sgt Bohumil Fürst se psím maskotem squadrony. Před několika chvílemi sestřelil nepřátelský BF 109 pilotovaný Uffz Willim Goettingem.
Fotografie je v horní pravé části doplněna znakem 310. československé stíhací perutě RAF.

Druhý kupon (K2, celkem 1 ks) tohoto (prvního) tiskového listu obsahuje standardní potisk státního podniku České pošty - kresbu trubky a čtyřlístku.


Třetí kupon (K3, celkem 1 ks) tohoto (prvního) tiskového listu obsahuje výřez z fotografie pořízené během Bitvy o Británii dne 7. září 1940. Na křídle stroje Hawker Huriccane Mk.I, P3143, „NN-D“ po přistání na letišti v Duxfordu (Cambridgeshire, Anglie), patřící pilotu Sgt Bohumilu Fürstovi se doplňují pásy střeliva.
Fotografie je v spodní pravé části doplněna znakem 310. československé stíhací perutě RAF.


Čtvrtý kupon (K4, celkem 1 ks) tohoto (prvního) tiskového listu obsahuje znak 310. československé stíhací perutě RAF ("(c) British Crown Copyright/MOD").

První tiskový list lze objednat v E-shopu NEWSPHILA, po prokliku na tento odkaz zde. Tiskový list - či samostatné známky s kuponem (kupony) - je možno nechat orazit dne 13. srpna 2013 na poště "434 01 MOST 1" příležitostným poštovním razítkem. 

Druhý tiskový list je věnován 312. československé stíhací peruti RAF, která vznikla 29. srpna 1940. Jednotka bojovala postupně na strojích Hawker Hurricane a Supermarine Spitfire různých verzí. 
Je vydán v limitovaném nákladu, použitá známka (9 ks) je nominální hodnoty "A" vzoru "Brána s pávem" (2011).První kupon (K1, celkem 9 ks) tohoto (druhého) tiskového listu obsahuje výřez z fotografie pořízené v letech 1943-44. Na záběru z hangáru potaženého maskovacími sítěmi jsou dva stroje Supermarine Spitfire LF Mark IXBs procházející údržbou a opravou motoru na letišti v Appledramu (Sussex).
Fotografie je v horní pravé části doplněna znakem 312. československé stíhací perutě RAF.

Druhý kupon (K2, celkem 1 ks) tohoto (druhého) tiskového listu obsahuje standardní potisk státního podniku České pošty - kresbu trubky a čtyřlístku.Třetí kupon (K3, celkem 1 ks) tohoto (druhého) tiskového listu obsahuje výřez z fotografie pořízené v roce 1942. Seřazení piloti po dekorování československým prezidentem v exilu Dr. Edvardem Benešem u příležitosti druhého výročí vzniku jednotky (Harrowbeer, Devon).
Fotografie je v spodní levé části doplněna znakem 312. československé stíhací perutě RAF.
Čtvrtý kupon (K4, celkem 1 ks) tohoto (druhého) tiskového listu obsahuje znak 312. československé stíhací perutě RAF ("(c) British Crown Copyright/MOD").

Druhý tiskový list lze objednat v E-shopu NEWSPHILA, po prokliku na tento odkaz zde. Tiskový list - či samostatné známky s kuponem (kupony) - je možno nechat orazit dne 13. srpna 2013 na poště "434 01 MOST 1" příležitostným poštovním razítkem. Třetí tiskový list je věnován 313. československé stíhací peruti RAF, která vznikla 10. května 1941. Jednotka bojovala výhradně na strojích Supermarine Spitfire různých verzí. 
Je vydán v limitovaném nákladu, použitá známka (9 ks) je nominální hodnoty "A" vzoru "Brána s pávem" (2011).První kupon (K1, celkem 9 ks) tohoto (třetího) tiskového listu obsahuje výřez z fotografie pořízené dne 8. dubna 1942. Na záběru je pilot 313. perutě u svého letadla v rozhovoru s "obslužným" personálem na letišti v Hornchurchu.
Fotografie je v horní pravé části doplněna znakem 313. československé stíhací perutě RAF.

Druhý kupon (K2, celkem 1 ks) tohoto (třetího) tiskového listu obsahuje standardní potisk státního podniku České pošty - kresbu trubky a čtyřlístku.Třetí kupon (K3, celkem 1 ks) tohoto (třetího) tiskového listu obsahuje výřez z fotografie pořízené dne 19. dubna 1944. Spitfire LF IX prochází výměnou oleje u Appledramu (na provizorní přistávací ploše) v blízkosti Tangmere.
Fotografie je v spodní pravé části doplněna znakem 313. československé stíhací perutě RAF.


Čtvrtý kupon (K4, celkem 1 ks) tohoto (třetího) tiskového listu obsahuje znak 313. československé stíhací perutě RAF ("(c) British Crown Copyright/MOD").
Třetí tiskový list lze objednat v E-shopu NEWSPHILA, po prokliku na tento odkaz zde. Tiskový list - či samostatné známky s kuponem (kupony) - je možno nechat orazit dne 13. srpna 2013 na poště "434 01 MOST 1" příležitostným poštovním razítkem. 


Současně byly vydány i tři příležitostné korespondenční lístky s motivy všech tří československých stíhacích perutí RAF. Podrobnosti včetně možnosti objednání zde.

Další články k této tématice naleznete na našich stránkách na těchto odkazech zde:
ČESKO - Československé stíhací perutě RAF (I.) - článek z 17. července 2013,